Ekraanilugeri kasutamine Wordi dokumendis muutuste jälitamiseks ja läbivaatuseks

Ekraanilugeri kasutamine Wordi dokumendis muutuste jälitamiseks ja läbivaatuseks

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Rakenduses Word 2016 Windowsi sisseehitatud ekraanilugerit Jutustaja koos klaviatuuriga kasutades saate vaadata, kes on teie dokumendis muudatusi teinud, hallata Word 2016’i dokumendis tehtud jälitatud muutusi ning kustutada kommentaare.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Muutuste jälituse funktsiooni sisselülitamine

Kui lülitate sisse funktsiooni „Jälita muutusi”, märgib ja kuvab Word kõik muudatused, mida keegi dokumendis teeb. Saate selle funktsiooni sisse lülitada kiirklahvi abil või lindi kaudu.

Funktsiooni „Jälita muutusi” sisselülitamiseks tehke üht järgmistest toimingutest.

 1. Kiirklahvi kasutamiseks vajutage klaviatuuril klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + E.

 2. Lindil oleva nupu kasutamiseks vajutage klaviatuuril klahvikombinatsiooni Alt + R, G. Kuulete teksti „Track Changes, unchecked menu item (Jälita muutusi, märkimata menüü-üksus).” Seejärel vajutage klahvi G.

Muudatuste (paranduste) kuvamine dokumendis

Saate valida, kuidas jälitatud muutuseid dokumendis kuvatakse.

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + R, TD. Kuulete teksti „<the name of the markup currently selected> (<praegu valitud märgistuse nimi>).”

  JAWS-is kuulete teksti „Lower ribbon, tracking group box, <the name of the markup currently selected> (Alumine lint, jälgimise rühmaboks, <praegu valitud märgistuse nimi>).”

  Avaneb loend, milles on järgmised neli valikut.

  • Lihtmärgistus on vaikevalik, mis tähistab muudatused dokumendi veerisel punase joonega.

   Märkus. : Kommentaarid kuvatakse veerisel kommentaarimullidena. Mulli laiendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + R, K.

  • Märgistust pole peidab märgistused ja kuvab teksti ilme tehtud muudatuste jõustumise korral. See valik ei kustuta muudatusi.

   Märkus. : Saate märgistuse uuesti kuvada, valides valiku Lihtmärgistus või Kogu märgistus.

  • Kogu märgistus kuvab kõik muudatused erinevat värvi teksti ja läbikriipsutusega. See on soovitatav märgistuse valik, mida ekraanilugerid kõige enam toetavad.

  • Algne kuvab dokumendi algversiooni.

 2. Vajutage loendis nooleklahve, kuni kuulete selle valiku nime, mille soovite valida. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Soovitud märgistuse tüübi valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + R, TM. Kuulete teksti „Comments (Kommentaarid).” See on loendis esimene valik.

  JAWS-is kuulete teksti „Menu, Comments (Menüü, Kommentaarid).” See on loendis esimene valik.

  Avaneb järgmisi valikuid sisaldav loend.

  • Kommentaarid

  • Tint

  • Lisatud ja kustutatud osad

  • Vorming

  • Jutumullid

  • Teatud inimesed

 4. Vajutage loendis nooleklahve, kuni kuulete selle valiku nime, mille soovite valida. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Korrake seda toimingut igat tüüpi märgistuste puhul, mille soovite valida.

Jälitatud muutuste või kommentaaride juurde liikumine

Kui funktsioon Jälita muutusi on sisse lülitatud, märgistab Word 2016 dokumendi kehateksti. Kustutatud teksti tähistatakse läbikriipsutuse ja värvi ning lisatud teksti allakriipsutuse ja värvi abil. Ekraaniluger teavitab teid teksti ette lugedes muudatustest ja nende tüübist. Kuulete näiteks teksti „Insertion change (Lisamise muudatus)”. JAWS-is kuulete näiteks teksti „Revision, inserted (Läbivaatus, lisatud).”

Kui vormingut on muudetud, teavitab ekraaniluger teid muudatusest. Muudetud vormingu üksikasjade kuulmiseks peate liikuma dokumendi veerisele.

Kommentaaride sisestuspunktid on režiimis Kogu märgistus dokumendi kehatekstis esile tõstetud. Jutustaja teavitab teid kehateksti lugedes kommentaaridest. Tegelik kommentaari tekst ja üksikasjad kuvatakse dokumendi veerisel kommentaariboksis. JAWS loeb kommentaari teksti ja teavitab teid kehateksti lugedes ka sellest, kes on kommentaari jätnud. Kuulete teksti „Comment, <comment text>, by <commentator> (Kommentaar, <kommentaari tekst>, <kommenteerija>).”

 1. Veenduge, et oleksite valinud režiimi „Kogu märgistus”, nagu on kirjeldatud ülalolevas jaotises Muudatuste (paranduste) kuvamine dokumendis.

 2. Dokumendi redigeerimisalalt veerisele liikumiseks ja jälitatud muutuse üksikasjade või kommentaari sisu vaatamiseks laske ekraanilugeril kehateksti ette lugeda, kuni kuulete teavitust muudatuse või kommentaari kohta. Seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock + Insert.

 3. Läbi kõigi dokumendis olevate jälitatud muutuste või kommentaaride liikumiseks tehke üht järgmistest toimingutest.

  • Läbi kõigi kommentaaride liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + R, N. Korrake seda toimingut, kuni olete liikunud läbi kõigi kommentaaride või leiate soovitud kommentaari.

  • Läbi kõigi jälitatud muutuste või kommentaaride liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + R, H. Korrake seda toimingut, kuni olete liikunud läbi kõigi muudatuste ja kommentaaride või leiate soovitud muudatuse või kommentaari.

 4. Kasutage veerisel oleva sisu kuulmiseks ekraanilugeri üksuses navigeerimise käske. Jutustaja käske vaadake artiklist Jutustaja klaviatuurikäsud ja puutežestid.

  JAWS-i käske vaadake artiklist JAWS-i klahvivajutused.

Jälitatud muutuste eemaldamine

Ainus võimalus jälitatud muutusi dokumendist jäädavalt eemaldada on need aktsepteerida või hüljata.

Ühe jälitatud muutuse aktsepteerimine või hülgamine

 1. Liikuge selle jälitatud muutuse juurde, mille soovite eemaldada.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Muudatuse aktsepteerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + R, A2. Kuulete teksti „Accept and Move to Next (Aktsepteeri ja siirdu järgmisele)”. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Praegu valitud muudatus aktsepteeritakse ja fookus liigub järgmisele dokumendis olevale muudatusele.

  • Muudatuse hülgamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + R, J. Kuulete teksti „Reject and Move to Next (Hülga ja siirdu järgmisele)”. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Praegu valitud muudatus hüljatakse ja fookus liigub järgmisele dokumendis olevale muudatusele.

Kõigi jälitatud muutuste aktsepteerimine või hülgamine

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Kõigi jälitatud muutuste aktsepteerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + R, A2, L.

  • Kõigi jälitatud muutuste hülgamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + R, J, L.

Funktsiooni „Jälita muutusi” sisselülitatuna hoidmine

Selleks et takistada kellelgi teisel funktsiooni Jälita muutusi välja lülitada, lülitage sisse funktsioon Lukusta jälitus ja lisage parool. Kui funktsioon Jälita muutusi on lukus, saab iga dokumendi avanud isik küll muudatusi vaadata, kuid ta ei saa funktsiooni välja lülitada ega muudatusi aktsepteerida või hüljata.

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + R, G, L. Kuulete teksti „Lock Tracking window. Enter password, optional” („Aken Jälituse lukustamine. Sisesta parool, valikuline”). JAWS-is kuulete teksti „Leaving menus, Lock Tracking” („Menüüdest väljumine, Lukusta jälitus)”.

 2. Valige ja tippige parool ning vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kuulete teksti „Re-enter to Confirm (Sisestage uuesti kinnitamiseks)”. Tippige uuesti parool ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

Funktsiooni „Lukusta jälitus” väljalülitamine

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + R, G, L. Kuulete teksti „Unlock Tracking window, password (Aken „Jälituse lukust avamine”, parool)”.

  JAWS-is kuulete teksti „Leaving menu, Unlock Tracking, password edit (Menüüst väljumine, Ava jälitus lukust, parooli redigeerimine)”.

 2. Tippige parool ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Funktsiooni „Jälita muutusi” väljalülitamine

Kui lülitate funktsiooni Jälita muutusi välja, lõpetab Word uute muudatuste märgistamise. Kõik juba jälgitud muudatused jäävad dokumendis märgistatuks seni, kuni need eemaldate. Saate selle funktsiooni välja lülitada kiirklahvi abil või lindi kaudu.

Funktsiooni Jälita muutusi väljalülitamiseks vajutage klaviatuuril klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + E.

Funktsiooni Jälita muutusi lindil oleva nupu abil väljalülitamiseks vajutage klaviatuuril klahvikombinatsiooni Alt + R, G. Kuulete teksti „Track Changes, checked menu item (Jälita muutusi, märgitud menüü-üksus).” Seejärel vajutage klahvi G.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri kasutamine dokumentide kaasautorluseks

Ekraanilugeri abil Wordis õigekirja ja grammatika kontrollimine

Kiirklahvid Windowsi rakenduses Microsoft Word 2016

Ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine Wordis

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Wordis navigeerimine

Rakenduses Word for Mac Mac OS-i sisseehitatud ekraanilugerit VoiceOver koos klaviatuuriga kasutades saate vaadata, kes on teie dokumendis muudatusi teinud, hallata Word for Maci dokumendis tehtud jälitatud muutusi ning kustutada kommentaare.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Muutuste jälitamise funktsiooni sisse- ja väljalülitamine

Kui lülitate sisse funktsiooni Jälita muutusi, märgib ja kuvab Word for Maci kõik muudatused, mida keegi dokumendis teeb. Saate selle funktsiooni sisse lülitada kiirklahvi abil.

Funktsiooni Jälita muutusi sisse- ja väljalülitamiseks vajutage dokumendialas klahvikombinatsiooni Command + Shift + E.

Muudatuste (paranduste) kuvamine dokumendis

Saate valida, kuidas jälitatud muutuseid dokumendis kuvatakse.

 1. Vajutage klahvi F6, kuni kuulete parajasti valitud menüü nime. Kui olete juba menüüs Läbivaatus, jätkake 3. toiminguga.

 2. Vajutage vasak- või paremnooleklahvi seni, kuni kuulete teksti „Review tab” („Menüü Läbivaatus”), ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv. Kuulete teksti „Review tab, selected” („Menüü Läbivaatus, valitud”).

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „<Current markup>, Display for review, pop up button” („<Praegune märgistus>, hüpiknupp Kuva läbivaatuseks”).

 4. Märgistusmenüü laiendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

  Avaneb loend, milles on järgmised neli valikut.

  • Lihtmärgistus on vaikevalik, mis tähistab muudatused dokumendi veerisel punase joonega.

  • Märgistust pole peidab märgistused ja kuvab teksti ilme tehtud muudatuste jõustumise korral. See valik ei kustuta muudatusi.

   Märkus. : Saate märgistuse uuesti kuvada, valides valiku Lihtmärgistus või Kogu märgistus.

  • Suvandiga Kogu märgistus kuvatakse kehateksti lisamised teistsuguste värvidega ning kustutused ja vormingumuutused kommentaaripaanil. See on soovitatav märgistuse valik, mida ekraanilugerid kõige enam toetavad.

  • Algne kuvab dokumendi algversiooni.

 5. Vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud suvandit, ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv. Kuulete teksti „<Selected markup>, Display for review” („<Valitud märgistus>, Kuva läbivaatuseks”).

 6. Soovitud märgistustüübi valimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „Markup options, menu button” („Menüünupp Märgistussuvandid”), ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

  Avaneb järgmisi valikuid sisaldav loend.

  • Kommentaarid

  • Tint

  • Lisatud ja kustutatud osad

  • Vorming

  • Jälita teisaldusi

  • Jutumullid

  • Läbivaatajad

 7. Vajutage loendis üles- ja allanooleklahvi seni, kuni kuulete soovitud valiku nime. Seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv. Korrake seda toimingut kõigi märgistustüüpide kohta, mille soovite valida.

Jälitatud muutuste juurde liikumine

Kui funktsioon Jälita muutusi on sisse lülitatud, märgistab Word dokumendi kehateksti või kommentaaripaani. VoiceOver teavitab teid teksti ette lugedes muudatustest ja nende tüübist.

 • Kehateksti lisamiste jaoks kasutatakse allakriipsutust ja teistsugust värvi. Jälitatud muutuse alguse ja lõpu läbimisel kuulete teksti „Insertion change” („Lisamise muudatus”).

 • Word tähistab kommentaaripaani kustutusi. VoiceOver teatab kustutatud sõna.

 • Kui vormingut on muudetud, kuulete teksti „Format change” („Vormingu muutus”). Vormingu muutuse üksikasjade kuulmiseks tuleb navigeerida dokumendi veerisele.

 1. Veenduge, et oleksite valinud režiimi Kogu märgistus, nagu on kirjeldatud eespool jaotises Muudatuste (paranduste) kuvamine dokumendis.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  Nupu „Järgmine“ ja „Eelmine“ kasutamine

  1. Dokumendi kõigi jälitatud muudatuste vahel liikumiseks ükshaaval avage menüü Läbivaatus, nagu on kirjeldatud jaotises Muudatuste (paranduste) kuvamine dokumendis.

  2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „Previous button, previous” („Nupp Eelmine, eelmine”) või „Next button, next („Nupp Järgmine, järgmine”), ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv. Korrake seda toimingut, kuni olete läbinud kõik muudatused.

  Kommentaaripaani kasutamine

  1. Paanil Kommentaarid logitud kustutuste ja vormingu muutuste vahel liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + paremnooleklahv. Fookus liigub kommentaaripaanile.

  2. Loendis liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + üles- või allanooleklahv.

  Läbivaatuspaani kasutamine

  1. Paanil Läbivaatus liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + M. Kuulete teksti „Menu bar, Apple” („Apple’i menüüriba”).

  2. Seejärel vajutage vasak- või paremnooleklahvi seni, kuni kuulete sõna „View” („Vaade”), ja vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

  3. Vajutage allanooleklahvi seni, kuni kuulete sõna „Sidebar” („Kõrvallugu”), ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

  4. Vajutage allanooleklahvi seni, kuni kuulete sõna „Reviewing” („Läbivaatus”), ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

  5. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete sõna „Summary” („Kokkuvõte”). Muutuste kokkuvõtte kuulamiseks vajutage paremnooleklahvi. Kuulete muutuste koguarvu ning lisamiste, kustutuste, teisaldamiste, vorminduse muutuste ja kommentaaride arvu.

  6. Kokkuvõttelt muutuste üksikasjadele liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni VO + Shift + ülesnooleklahv. Kuulete teksti „Out of reviewing pane group” („Läbivaatuse paanirühmast väljas”).

  7. Vajutage üks kord allanooleklahvi ja seejärel klahvikombinatsiooni Control + Option + Shift + allanooleklahv. VoiceOver loeb reahaaval muutuste üksikasjad ette.

  8. Paani Läbivaatus sulgemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + Shift + ülesnooleklahv. Vajutage ülesnooleklahvi seni, kuni kuulete teksti „Thumbnails pane” („Pisipildipaan”). Seejärel vajutage paremnooleklahvi seni, kuni kuulete teksti „Close button” („Nupp Sule”), ja vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

Jälitatud muutuste eemaldamine

Ainus võimalus jälitatud muutusi dokumendist jäädavalt eemaldada on need aktsepteerida või hüljata.

Jälitatud muutuse aktsepteerimine või hülgamine

 1. Liikuge jälitatud muutusele, mida soovite eemaldada, nagu on kirjeldatud jaotises Jälitatud muutuste juurde liikumine.

 2. Liikuge menüüsse Läbivaatus, nagu on kirjeldatud jaotises Muudatuste (paranduste) kuvamine dokumendis.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Muutuse lubamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Accept menu button” („Menüünupp Aktsepteeri”), ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + Shift + M. Vajutage tabeldusklahvi seni, kuni kuulete teksti „Accept and move to next” („Aktsepteeri ja siirdu järgmisele”), ja vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv. Muutus aktsepteeritakse ja fookus liigub järgmisele dokumendis olevale muutusele.

  • Muutuse keelamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Accept menu button” („Menüünupp Hülga”), ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + Shift + M. Vajutage tabeldusklahvi seni, kuni kuulete teksti „Reject and move to next” („Hülga ja siirdu järgmisele”), ja vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv. Valitud muutus hüljatakse ja fookus liigub järgmisele dokumendis olevale muutusele.

Kõigi jälitatud muutuste aktsepteerimine või hülgamine

 1. Liikuge menüüsse Läbivaatus, nagu on kirjeldatud jaotises Muudatuste (paranduste) kuvamine dokumendis.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Kõigi jälitatud muutuste lubamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Accept menu button” („Menüünupp Aktsepteeri”), ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + Shift + M. Vajutage tabeldusklahvi seni, kuni kuulete teksti „Accept all changes” („Aktsepteeri kõiki muutusi”), ja vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

  • Kõigi jälitatud muutuste keelamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Accept menu button” („Menüünupp Hülga”), ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + Shift + M. Vajutage tabeldusklahvi seni, kuni kuulete teksti „Accept all changes” („Hülga kõik muutused”), ja vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

Funktsiooni „Jälita muutusi” sisselülitatuna hoidmine

Selleks et takistada kellelgi teisel funktsiooni Jälita muutusi välja lülitamast saate funktsiooni lukustada. Täiendavaks kaitseks saate lisada paroolikaitse. Kui funktsioon Jälita muutusi on lukus, saab iga dokumendi avanud isik küll muudatusi vaadata, kuid ta ei saa funktsiooni välja lülitada ega muudatusi aktsepteerida või hüljata.

 1. Liikuge menüüsse Läbivaatus, nagu on kirjeldatud jaotises Muudatuste (paranduste) kuvamine dokumendis. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete „Protect Document, unchecked checkbox” („Kaitse dokumenti, märkeruut tühi”), ja vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv. Avaneb dialoogiboks Paroolikaitse.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „Protect document for” („Kaitse dokumenti...”), ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 3. Vajutage tabeldusklahvi seni, kuni kuulete teksti „Tracked changes, radio button” („Raadionupp Jälitatud muutused”), ja vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 4. Parooli määramiseks vajutage tabeldusklahvi seni, kuni kuulete teksti „Protection secure, edit text” („Kaitse on turvaline, redigeerige teksti”). Tippige parool ning vajutage tabeldusklahvi (Tab).

 5. Tippige kinnituse dialoogiboksis parool uuesti ja vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „OK, default, button” („Vaikenupp OK”). Vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 6. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „OK, default button” („Vaikenupp OK”), ja vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

Funktsiooni „Jälita muutusi” lukustuse tühistamine

 1. Vajutage dialoogiboksis Paroolikaitse tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „Protect document for” („Kaitse dokumenti...”), ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 2. Sisestage parool ja vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „OK, default button” („Vaikenupp OK”), ja vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 3. Vajutage tabeldusklahvi seni, kuni kuulete teksti „OK default button” („Vaikenupp OK”), ja vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil dokumendi ühiskasutusse andmine

Rakenduse Word for Mac kiirklahvid

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Lisateave hõlbustusfunktsioonide abil rakenduses Word 2016 for Mac navigeerimise kohta

Windowsi sisseehitatud ekraaniluger Jutustaja aitab teil vaadata, kes on teie dokumendis muudatusi teinud, ja hallata Word Mobile’i dokumendis tehtud jälitatud muutusi.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Menüüsse „Läbivaatus” liikumine

Selles artiklis kirjeldatud funktsiooni Jälita muutusi ja muud funktsioonid leiate menüüst Läbivaatus.

 1. Nipsake dokumendis sõrmega ekraanil üles või alla, kuni kuulete teksti „Items (Üksused).”

 2. Nipsake sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „More Options button, collapsed, double-tap to expand (Nupp „Veel suvandeid”, ahendatud, topeltpuudutage laiendamiseks).” Topeltpuudutage ekraani. Menüüd Veel suvandeid laiendatakse.

 3. Nipsake sõrmega vasakule, kuni kuulete teksti „Home-button, collapsed (Nupp „Avaleht”, ahendatud). Double-tap to expand (Topeltpuudutage laiendamiseks).” Topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Home, <number of available tabs and the place of the current tab on the menu list>, selected (Avaleht, <olemasolevate menüüde arv ja praeguse menüü koht menüüloendis>, valitud).” Põhimenüü on nüüd laiendatud.

 4. Nipsake menüüs sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „Review, <number of available tabs and the place of the current tab on the menu list>, double-tap to select (Läbivaatus, <olemasolevate menüüde arv ja praeguse menüü koht menüüloendis>, topeltpuudutage valimiseks).” Topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Word window (Wordi aken).” Menüü Läbivaatus nupud on nüüd saadaval.

Muutuste jälituse funktsiooni sisselülitamine

Kui lülitate sisse funktsiooni Jälita muutusi, märgib ja kuvab Word Mobile‘i kõik muudatused, mida keegi dokumendis teeb. Jutustaja loeb jälitatud muutused koos kehatekstiga ette.

 1. Nipsake menüüs Läbivaatus sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „Off, Track Changes-button (Väljas, nupp „Jälita muutusi”). Double-tap to toggle on (Topeltpuudutage sisselülitamiseks).” Topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „On, Track Changes-button (Sees, nupp „Jälita muutusi”).” Funktsioon Jälita muutusi on nüüd sisse lülitatud ning saate alustada dokumendi redigeerimist.

Muudatuste (paranduste) kuvamine dokumendis

Word Mobile’is saate valida, kuidas jälitatud muutuseid dokumendis kuvatakse.

 1. Nipsake menüüs Läbivaatus sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „Display for Review button, double-tap to activate (Nupp „Kuva läbivaatuseks”, topeltpuudutage aktiveerimiseks).” Seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Back-button (Nupp „Tagasi”).”

 2. Nipsake sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „Simple Markup, one of four (Lihtmärgistus, esimene neljast).” Kuvamissuvandite loendist leiate järgmised valikud.

  • Lihtmärgistus on vaikevalik, mis tähistab muudatused dokumendi veerisel punase joonega.

  • Märgistust pole peidab märgistused ja kuvab teksti ilme tehtud muudatuste jõustumise korral. See valik ei kustuta muudatusi.

   Märkus. : Saate märgistuse uuesti kuvada, valides valiku Lihtmärgistus või Kogu märgistus.

  • Kogu märgistus kuvab kõik muudatused erinevat värvi teksti ja läbikriipsutusega.

  • Algne kuvab dokumendi algversiooni.

 3. Nipsake sõrmega paremale, kuni kuulete kuvamissuvandit, mille soovite valida. Seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „<markup name>, selected (<märgistuse nimi>, valitud).“ Fookus liigub tagasi dokumendi redigeerimisaknasse.

Jälitatud muutuste eemaldamine

Ainus võimalus jälitatud muutusi dokumendist jäädavalt eemaldada on need aktsepteerida või hüljata.

Ühe jälitatud muutuse aktsepteerimine või hülgamine

 1. Nipsake menüüs Läbivaatus sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „Changes-group (Jaotis „Muudatused”).” Nipsake jaotises Muudatused sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „Next button, double-tap to activate (Nupp „Edasi”, topeltpuudutage aktiveerimiseks).” Seejärel topeltpuudutage ekraani. Fookus liigub dokumendis olevale jälitatud muutusele. Kuulete valitud teksti. Topeltpuudutage ekraani, kuni jõuate muudatuseni, mille soovite kustutada.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Muudatuse aktsepteerimiseks nipsake menüüs Läbivaatus sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „Accept (Aktsepteeri). Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand (Ahendatud, liitnupp, topeltpuudutage aktiveerimiseks, puudutage kolm korda laiendamiseks).” Topeltpuudutage ekraani. Praegu valitud muudatus aktsepteeritakse ja fookus liigub järgmisele muudatusele.

  • Muudatuse hülgamiseks nipsake menüüs Läbivaatus sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „Reject (Hülga). Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand (Ahendatud, liitnupp, topeltpuudutage aktiveerimiseks, puudutage kolm korda laiendamiseks).” Topeltpuudutage ekraani. Praegu valitud muudatus hüljatakse ja fookus liigub järgmisele muudatusele.

Kõigi jälitatud muutuste aktsepteerimine või hülgamine

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Kõigi jälitatud muutuste aktsepteerimiseks nipsake menüüs Läbivaatus sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „Accept (Aktsepteeri). Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand (Ahendatud, liitnupp, topeltpuudutage aktiveerimiseks, puudutage kolm korda laiendamiseks).” Puudutage ekraani kolm korda. Kuulete teksti „Back-button (Nupp „Tagasi”).” Nipsake sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „Accept All Changes-button, double-tap to activate (Nupp „Aktsepteeri kõik muudatused, topeltpuudutage aktiveerimiseks).“ Topeltpuudutage ekraani.

  • Kõigi jälitatud muutuste hülgamiseks nipsake menüüs Läbivaatus sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „Reject (Hülga). Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand (Ahendatud, liitnupp, topeltpuudutage aktiveerimiseks, puudutage kolm korda laiendamiseks).” Puudutage ekraani kolm korda. Kuulete teksti „Back-button (Nupp „Tagasi”).” Nipsake sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „Reject All Changes-button, double-tap to activate (Nupp „Hülga kõik muutused”, topeltpuudutage aktiveerimiseks).” Topeltpuudutage ekraani.

Muutuste jälituse funktsiooni väljalülitamine

Kui lülitate funktsiooni Jälita muutusi välja, lõpetab Word Mobile uute muudatuste märgistamise. Kõik juba jälgitud muudatused jäävad dokumendis märgistatuks seni, kuni need eemaldate.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Ekraanilugeri abil Wordis õigekirja ja grammatika kontrollimine

Ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine Wordis

Hõlbustusfunktsioonide abil Wordis navigeerimine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×