Ekraanilugeri kasutamine SharePoint Online’is loodud ajaveebis

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Selles artiklis antakse ülevaade põhitõdedest, mis puudutavad ekraanilugeri kasutamist SharePoint Online’is loodud ajaveebipostituse korral. SharePoint Online’i ajaveebi kaudu on hea teatada näiteks ettevõtte uudistest ja sündmustest või jagada ideid, tähelepanekuid ning oskusteavet oma meeskonna või kogu organisatsiooniga. Kiirklahvide abil saate hõlpsalt liikuda tavapärases ajaveebisisus, kuulata kogu ajaveebipostitust, seda kommenteerida või postituse meeldivaks märkida, sisu otsida jne.

Märkmed : 

 • Lisateave SharePoint Online’i kiirklahvide kohta.

 • Kuna SharePoint Online on veebipõhine rakendus, võivad selle kiirklahvid ja navigeerimisvõimalused erineda kohapealse toote (SharePoint Serveri) omadest. Lisateave SharePoint Online’i hõlbustusfunktsioonide kohta.

 • Hõlpsalt juurdepääsetavate SharePoint Online’i ajaveebide loomise kohta leiate teavet teemast „ SharePoint Online’i ajaveebi muutmine hõlpsalt juurdepääsetavaks”.

Selle artikli teemad

Alustamine: ajaveebi navigeerimisjärjestus ja vaikesisu

Tavaliselt kasutab autor SharePoint Online’is ajaveebi loomiseks malli Ajaveeb, mis lisab ajaveebi (veebiosadesse) vaikimisi teatud sisu ja järgmised veebilehed.

 • Ajaveebi avaleht

 • Iga ajaveebipostituse leht

 • Iga ajaveebikategooria leht

 • Igakuise ajaveebiarhiivi leht

Vaikelehtede navigeerimisjärjestus

Järgmistes jaotistes kirjeldatakse iga veebilehe navigeerimisjärjestust. Navigeerimisjärjestuse teadmine muudab lehtedel liikumise palju lihtsamaks.

Ajaveebilehtede navigeerimisjärjestus

Igal lehel on järgmine vaikesisu, mis on loetletud navigeerimisjärjestuses.

 1. Ajaveebi avalehega seotud vaikegraafika.

 2. Ajaveebi avalehele viiv link Avaleht.

 3. Väli Otsi sellelt saidilt.

 4. Loend Kategooriad. See sisaldab kategooriate Sündmused, Ideed ja Arvamused linke ning linki Lisa kategooria, kui olete ajaveebi autor.

 5. Kuude alusel korraldatud loend Arhiivid ja link Vanemad postitused.

Avaleht

Avalehel on loetletud kõik ajaveebipostitused laskuvas kronoloogilises järjestuses. Iga postituse kirje sisaldab järgmist.

 • Pealkiri, autori nimi ja ajaveebikategooriate loend

 • Link Kommentaarid

 • Lingid Meeldib ja Ei meeldi

 • Valik Saada link e-postiga

 • (Ainult autori puhul) Nupp Rohkem, mille klõpsamisel saab kasutada redigeerimislinki.

 • Link RSS-kanal

 • Link Teavita mind

Ajaveebipostituse veebileht

See loend kajastab ajaveebipostituse veebilehe navigeerimisjärjestust.

 • Ajaveebipostituse pealkiri.

 • Ajaveebi autori nimi.

 • Nende kategooriate nimed, kuhu ajaveebipostitus kuulub.

 • Link Meeldib või Ei meeldi.

 • Link Kommentaar.

 • Loend Rohkem, mis sisaldab linki Saada link e-postiga. Kui olete ajaveebi autor, sisaldab loend Rohkem järgmisi linke: Saada link e-postiga ja Redigeeri (ajaveebipostituse redigeerimiseks).

 • Tekstiväli Lisa kommentaar, kuhu saate tippida kommentaari.

 • Nupp Postita (kommentaari postitamiseks).

 • Kõik ajaveebi kommentaarid.

Kategoorialeht

Sellel lehel on loetletud kõik vastava kategooria ajaveebipostitused. Iga postituse puhul on kirjas ajaveebipostituse pealkiri, ajaveebi autori nimi ja nende kategooriate nimed, kuhu ajaveebipostitus kuulub.

Igakuise ajaveebiarhiivi leht

Sellel lehel kuvatakse kõik vastava kuu ajaveebipostitused. Iga postituse puhul on kirjas ajaveebipostituse pealkiri, ajaveebi autori nimi ja nende kategooriate nimed, kuhu ajaveebipostitus kuulub.

Tööriistad ajaveebide autoritele

Kui olete kasutatava ajaveebi autor, kuvatakse ajaveebi igal lehel viimase postituse järel autoritele mõeldud lisaelemendid. Loendi Ajaveebiriistad kaudu saate kasutada järgmisi linke.

 • Postituse loomine

 • Postituste haldamine

 • Kommentaaride haldamine

 • Kategooriate haldamine

 • Käivita ajaveebirakendus

 • Väli Valige ajaveebipostituse paigutus (suvanditega Lihtne, Kastis ja Tekstisisene).

SharePoint Online’i ajaveebis navigeerimine

 • Navigeerimislingid

  Ajaveebilehel otse navigeerimislinkidele liikumiseks ja nende valimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Jäta lindikäsud vahele, link”. Vajutage sisestusklahvi (Enter).

 • Põhisisu

  Ajaveebilehel otse põhisisu juurde liikumiseks ja selle valimiseks vajutage kohe pärast lehe avamist tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Põhisisu juurde, link”. Vajutage sisestusklahvi (Enter).

 • Iga lehel olev element

  Ühelt leheelemendilt teisele liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Tagasi liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Tab. Igale elemendile liikumisel kuulete selle elemendi nime.

 • Ajaveebi avaleht

  Ajaveebi avalehel lingile Avaleht liikumiseks ja selle valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + 1. Kuulete teksti „Avaleht, praegu valitud”. Vajutage sisestusklahvi (Enter).

 • Avalehel olevad ajaveebipostitused

  Avalehel ühe postituse juurest teise juurde liikumiseks peate tabeldusklahvi vajutades liikuma mööda iga postituse teabeelemente (nt peakiri, kategooriad ja kommentaarid). Postituse pealkirjale liikumisel kuulete postituse nime, millele järgneb tekst „Pealkirjatase üks, link”. Muudele posituse elementidele liikumisel kuulete vastava elemendi nime, millele järgneb sõna „Link”. Mõne postituseelemendi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Näpunäited : 

  • Ajaveebipostituse lingile Kommentaarid liikumisel kuulete peale teksti „Kommentaarid, link” ka selle postituse kommentaaride koguarvu.

  • Kõigile ajaveebipostitustele lisatud teabeelementide kohta saate teavet selle artikli jaotisest Alustamine: ajaveebi navigeerimisjärjestus ja vaikesisu.

 • Konkreetse kategooria ajaveebipostitused

  Vaikimisi järgneb ajaveebilehe navigeerimisjärjestuses loend Kategooriad nupule Otsi. Tabeldusklahvi (Tab) abil nupule Otsi liikudes kuulete sõna „Otsingunupp”. Uuesti tabeldusklahvi vajutamisel liigutakse loendis Kategooriad olevatele linkidele. Kuulete iga kategooria nime, millele järgneb sõna „Link”. Kategooria valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 • Konkreetse kuu ajaveebipostitused

  Vaikimisi järgneb ajaveebilehe navigeerimisjärjestuses loend Arhiivid loendi Kategooriad viimasele kategooriale (või lingile Lisa kategooria, kui olete ajaveebi autor). Viimasele kategooriale liikumisel kuulete kategooria nime, millele järgneb sõna „Link”. Tabeldusklahvi (Tab) edasi vajutades liigute loendis Arhiivid olevatele linkidele. Kuulete teksti „Arhiivid, link”. Tabeldusklahvi (Tab) abil igale loendis olevale kuule liikudes kuulete vastava kuu nime, millele järgneb sõna „Link”. Loendi Arhiivid viimane link on Vanemad postitused. Lingile Vanemad postitused liikumisel kuulete teksti „Vanemad postitused, link”. Kuu valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Levinumad ajaveebitoimingud

Ajaveebipostituse ja selle kommentaaride kuulamine

 1. Liikuge ava-, kategooria- või arhiivilehel selle ajaveebipostituse peakirjale, mille soovite avada. Kuulete postituse pealkirja, millele järgneb tekst „Pealkirjatase üks, link”.

 2. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Ajaveebipostituse avamisel eraldi lehel kuulete ajaveebipostituse pealkirja, ajaveebi autori nime, postituse sisu, postituse igat kommentaari koos kommentaari postitaja nimega ja kõigi veebilehel olevate elementide nimesid.

Ajaveebipostituse kommenteerimine

 1. Liikuge kommenteeritava ajaveebipostituse pealkirjale. Kuulete postituse pealkirja, millele järgneb tekst „Pealkirjatase üks, link”.

 2. Postituses lingile Lisa kommentaar liikumiseks on kaks võimalust.

  • Ajaveebi avalehel olles vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni olete liikunud lingile Kommentaarid. Kuulete selle ajaveebipostituse kommentaaride koguarvu ja seejärel teksti „Kommentaarid, link”. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Postitus avatakse eraldi lehel. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni fookus on liikunud tekstiväljale Lisa kommentaar. Kuulete teksti „Redigeerimine, tippige tekst”.

  • Kui postitus on juba eraldi lehel avatud, vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni olete liikunud lingile Kommentaarid. Kuulete teksti „Kommentaarid, link”. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Postituses tekstiväljale Lisa kommentaar liikumisel kuulete teksti „Redigeerimine, tippige tekst”.

 3. Tippige oma kommentaar.

 4. Kommentaari postitamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Nupule Postita liikumisel kuulete teksti „Postita, nupp”. Vajutage sisestusklahvi (Enter).

Ajaveebipostituse meeldivaks märkimine

 1. Liikuge ajaveebi avalehel või postituse lehel endale meeldiva ajaveebipostituse pealkirjale. Kuulete postituse pealkirja, millele järgneb tekst „Pealkirjatase üks, link”.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni fookus on liikunud lingile Meeldib ja te kuulete teksti „Meeldib, link”. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete selle postituse meeldivaks märkimiste koguarvu ja valikut „Ei meeldi”. Link Ei meeldi on lisatud juhuks, kui peaksite meelt muutma. (Postituse meeldivaks märkimise tühistamiseks valige link Ei meeldi ja vajutage sisestusklahvi Enter.)

Sisu otsimine

 1. Tekstiväljale Otsi sellelt saidilt liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + S. Kuulete teksti „Otsi sellelt saidilt, tippige tekst”.

 2. Tippige tekst ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Uuele, otsingutulemeid sisaldavale lehele (avatud samal vahelehel) liikumisel kuulete otsingutulemeid etteloetuna.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud tulemi nimetust ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

Ajaveebi jälgimine

 • Pärast SharePoint Online’is loodud ajaveebi avamist veebibrauseris liigub fookus brauseri vahelehel avatud veebilehele. Kuulete vahelehe ja kasutatava brauseri nime.

 • Selleks et liikuda nupule Jälgi, mis asub iga SharePoint Online’is loodud ajaveebi ülaosas, vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Saate seda saiti jälgida ja sellele oma saidilehe kaudu igal ajal kerge vaevaga tagasi tulla”, seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Selle toiminguga lisatakse ajaveebi link teie lehe Saidid jaotisesse Saidid, mida ma jälgin.

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×