Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

PowerPointi esitluse teksti vormindamine muudab selle lugemise lihtsamaks. Saate klaviatuuri ja Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil hõlpsasti teksti lisada ja esitlust vormindada. Samuti saate luua täpp- või numberloendeid, et esitlusi paremini liigendada või lisada muude andmeallikate hüperlinke.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

PowerPointi avamine ja sisselogimine

Kui soovite esitlused automaatselt OneDrive’i salvestada, veenduge, et logite PowerPointi kasutamisel oma Microsofti kontoga sisse. Kui salvestate esitlused OneDrive’i, pääsete neile juurde kõigist seadmetest, kus olete sisse loginud.

 1. Rakenduse PowerPoint kiireks avamiseks vajutage Windowsi logoga klahvi, tippige „PowerPoint 2016” ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Tühja esitluse loomiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „Blank presentation” („Tühi esitlus”). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb esitlus. Jutustajas kuulete teksti „PowerPoint edit view. Presentation 1. Slide 1, slide” (PowerPointi redigeerimisvaade. Esitlus 1. Slaid 1, slaid”). JAWS-is kuulete teksti „Presentation 1 ready” („Esitlus 1 valmis”).

 3. Sisselogimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + F. Jutustajas kuulete teksti „File menu. Presentation 1” („Menüü Fail. Esitlus 1”). JAWS-is kuulete teksti „Backstage view. File” (Backstage’i vaade. Fail”). Seejärel vajutage klahvi D. Jutustajas kuulete teksti „Selected. Account tab item” („Valitud. Menüü Konto üksus”). JAWS-is kuulete teksti „Account tab” („Menüü Konto”).

 4. Vajutage klahvi S. Jutustajas kuulete teksti „Accounts window. Type your email or phone number” („Aken Kontod. Tippige oma meiliaadress või telefoninumber”). JAWS-is kuulete teksti „Accounts. Type your email or phone number required” („Kontod. Meiliaadressi või telefoninumbri tippimine on kohustuslik”).

 5. Tippige oma meiliaadress või telefoninumber, vajutage sisestusklahvi (Enter) ja seejärel tabeldusklahvi (Tab). Jutustajas kuulete teksti „Password, editing text” („Parool, teksti redigeerimine”). JAWS-is kuulete teksti „Password, edit. Type in text” („Parool, redigeeri. Tippige tekst”).

 6. Tippige parool ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Märkus. : Kui kasutate ettevõtte kontot ja mitte Microsofti kontot, võivad sisselogimistoimingud veidi erinevad olla. Näiteks peate võib-olla kasutama PIN-koodi või kiipkaarti.

Näpunäide. : Kui te ei loginud rakendusest PowerPoint pärast viimast kasutamist välja, siis ei paluta teil rakenduse avamise korral sisse logida.

Slaidile teksti lisamine

Saate normaalvaates slaidile sisu lisada. Normaalvaates jagatakse ekraan pisipildipaani, slaidi redigeerimisala ja märkmepaani vahel. Lisateavet selle kohta, kuidas PowerPointi eri vaadetes slaididega töötada, saate teemast Ekraanilugeri kasutamise alustamine PowerPointi esitluses.

 1. Normaalvaate avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + A ja seejärel klahvi B. Jutustajas kuulete teksti „PowerPoint edit view” („PowerPointi redigeerimisvaade”). JAWS-is kuulete teksti „Leaving menu bar. No selection” („Menüüribalt väljumine. Valik puudub”).

 2. Saate valida slaidi, kuhu soovite lisada teksti, kui vajutate klahvi F6 seni, kuni jõuate slaidide pisipildipaanile. Jutustajas kuulete sõna „Thumbnails” („Pisipildid”), millele järgneb slaidi number ja pealkiri. JAWS-is kuulete teksti „Slide thumbnails tab” („Slaidi pisipilitide jaotis”).

 3. Slaidide sirvimiseks vajutage alla- või ülesnooleklahvi, kuni kuulete slaidi numbrit ja pealkirja. Kui slaidid asuvad jaotistes, saate jaotistes üles- ja allanooleklahvi abil navigeerida ja paremnooleklahvi abil jaotist laiendada.

 4. Fookuse viimiseks slaidi redigeerimisalasse vajutage klahvi F6. Jutustajas kuulete slaidi numbrit, pealkirja ja sõna „Slide” („Slaid”). JAWS-is kuulete teksti „Slide area” („Slaidiala”).

  Märkus. : Jutustajas kuulete pisipildialasse üle minnes sõna „Thumbnails” („Pisipildid”), mis võimaldab slaidiala pisipildist eristada.

 5. Vajutage tekstikohatäitele liikumiseks tabeldusklahvi (Tab). Jutustajas nimetatakse kohatäiteid tekstiväljadeks, nii et kuulete näiteks teksti „Title text box” („Pealkirja tekstiväli”). JAWS-is kuulete teksti „Title placeholder” („Pealkirja kohatäide”).

 6. Kohatäite asendamiseks tekstiga vajutage sisestusklahvi (Enter), et aktiveerida redigeerimisrežiim, ja valige kogu tekst. Seejärel alustage tippimist.

 7. Järjepunkti viimiseks järgmisele pealkirja või sisuteksti kohatäitele vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Enter.

  Märkus. : Saate kohatäidetes navigeerimiseks vajutada ka klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + parem- või vasaknooleklahv ja seejärel klahvikombinatsiooni suurtähelukk + sisestusklahv (Enter) järjepunkti viimiseks valitud tekstivälja lõppu.

  Märkus. : Kui rohkem teksti kohatäiteid pole, lisatakse klahvikombinatsiooni Ctrl + sisestusklahv (Enter) vajutamisel enamasti uus slaid, millel on algse slaidiga sama slaidipaigutus, ja fookus viiakse uue slaidi esimesele kohatäitele. Kui algsel slaidil on siiski kujundus „Tiitelslaid”, on vastloodud slaidil kujundus „Tiitel ja sisu”.

  Märkus. : Kui soovite redigeerida juba tekstivälja lisatud teksti, vajutage tekstiväljale liikumiseks tabeldusklahvi (Tab) ja seejärel klahvi F2 kogu teksti valimiseks ning saate alustada redigeerimist. Redigeerimise lõpetamiseks ja fookuse tagasi tekstiväljale viimiseks vajutage uuesti klahvi F2.

  Märkus. : Märgivormingu (nt paksu, allakriipsutatud vormingu, kursiivkirja, all- või ülaindeksi) rakendamiseks klaviatuuri abil lugege artikli Kiirklahvide kasutamine esitluse loomisel teemat Teksti vormindamine.

Tekstile täpp- või numberloendi lisamine

Saate kiirklahvide abil luua täpp- või numberloendeid. Saate muuta olemasolevad tekstiread loendiks, vahetada täpilaadi või luua pesastatud loendeid.

Tekstile täpp- või numberloendi lisamine

 1. Valige teksti kohatäites see tekst, millele soovite lisada täpp- või numberloendi.

  Näpunäide. : PowerPointis klaviatuuri abil teksti valimise kohta saate lisateavet artikli Kiirklahvide kasutamine esitluse loomisel teemast Teksti ja objektide valimine ja redigeerimine.

 2. Valige, mida soovite teha.

  • Täppide lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H ja seejärel klahve Q ja P. Täpilaadide sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab): Täidetud ümartäpid, Tühjad ümartäpid, Täidetud ruuttäpid, Tühjad ruuttäpid, Tähttäpid, Nooltäpid ja Märkesümboltäpid. Sirvimise ajal kuulete täpilaadi kirjeldust. Laadi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Numberloendi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H ja seejärel klahve P ja N järgmiste nummerduslaadide sirvimiseks: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c., and i. ii. iii. Sirvimise ajal kuulete nummerduslaadi kirjeldust. Laadi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Loendiüksuse lisamiseks asetage järjepunkt loendiüksuse lõppu ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Loendi loomise lõpetamiseks asetage järjepunkt viimase loendiüksuse lõppu ja vajutage sisestusklahvi (Enter) ning seejärel tagasilükkeklahvi (Backspace).

Täpploendi loomine tippides

 1. Tippige uue rea algusse * (tärn) ja seejärel vajutage tühikuklahvi või tabeldusklahvi (Tab).

 2. Tippige mis tahes soovitud tekst. Sisestusklahvi (Enter) vajutamisel luuakse automaatselt täidetud ümartäpp.

 3. Uue loendiüksuse loomiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Loendi loomise lõpetamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) ja seejärel tagasilükkeklahvi (Backspace).

Numberloendi loomine tippides

 1. Tippige uue rea algusse „1.” (number 1, mille järel on punkt) ja seejärel vajutage tühikuklahvi või tabeldusklahvi (Tab).

 2. Tippige soovitud tekst. Sisestusklahvi (Enter) vajutamisel luuakse automaatselt numberloend.

 3. Uue loendiüksuse loomiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Loendi loomise lõpetamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) ja seejärel tagasilükkeklahvi (Backspace).

Loendis olevad taandüksused

 1. Valige loendis üksused, millele soovite taanet.

 2. Valige, mida soovite teha.

  • Taande suurendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H ning seejärel klahve M ja U.

  • Taande suurendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H ning seejärel kaks korda klahvi H.

Hüperlingi lisamine

Saate lisada hüperlinke, mille kaudu avaneb veebisait, esitluse muu osa või mõni muu fail. Saate lisada ka mailto-lingi, millega luuakse automaatselt konkreetsele meiliaadressile adresseeritud uus meilisõnum.

Veebilehe linkimine

 1. Asetage järjepunkt esitluses sinna, kuhu soovite linki.

 2. Veebisaidi lingi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + K. Jutustajas kuulete teksti „Insert hyperlink window” („Aken hüperlingi lisamine”). JAWS-is kuulete teksti „Insert hyperlink dialog” („Dialoogiboks Hüperlingi lisamine”).

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + tabeldusklahv (Tab), kuni kuulete teksti „Address. Editing text” („Aadress. Teksti redigeerimine”). JAWS-is kuulete teksti „Address column. Edit combo” („Aadressiveerg. Liitboksi redigeerimine”). Tippige veebiaadress.

 4. Aadressi asemel kuvatava teksti lisamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Text to display. Editing text” („Kuvatav tekst. Teksti redigeerimine”). Tippige tekst.

 5. Lingi lisamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „OK button.” („Nupp OK”) Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Olemasoleva faili linkimine

 1. Asetage järjepunkt esitluses sinna, kuhu soovite linki.

 2. Faili lingi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + K. Jutustajas kuulete teksti „Insert hyperlink window” („Aken hüperlingi lisamine”). JAWS-is kuulete teksti „Insert hyperlink dialog” („Dialoogiboks Hüperlingi lisamine”).

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + tabeldusklahv (Tab), kuni kuulete teksti „Address. Editing text” („Aadress. Teksti redigeerimine”). JAWS-is kuulete teksti „Address column. Edit combo” („Aadressiveerg. Liitboksi redigeerimine”). Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Browse for file button” („Nupp Sirvi faile”). Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Failide sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete kausta nime (nt „See arvuti”, „Kohalik ketas” või „Töölaud”). Vajutage kaustade sirvimiseks üles- ja allanooleklahvi ja alamkaustade kuvamiseks paremnooleklahvi. Kuulete sirvimise ajal kaustanimesid.

 5. Kui leiate soovitud kausta, vajutage sisestusklahvi (Enter) ja seejärel tabeldusklahvi (Tab). Kuulete kaustas oleva faili nime.

 6. Failide sirvimiseks vajutage alla- või ülesnooleklahvi, kuni kuulete soovitud faili nime.

 7. Lingi lisamiseks vajutage kaks korda sisestusklahvi (Enter).

Esitluse slaidi linkimine

 1. Asetage järjepunkt sinna, kus soovite lingi kuvada.

 2. Esitluse slaidi lingi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + K. Jutustajas kuulete teksti „Insert hyperlink window” („Aken hüperlingi lisamine“). JAWS-is kuulete teksti „Insert hyperlink dialog“ („Dialoogiboks Hüperlingi lisamine“).

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + tabeldusklahv (Tab), kuni kuulete teksti „Select a place in this document” („Valige koht selles dokumendis”).

 4. Selleks et valida slaid, mille lingi soovite lisada, vajutage allanoolt, kuni kuulete slaidi nime.

 5. Lingi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Meiliaadressi linkimine

 1. Asetage järjepunkt esitluses sinna, kuhu soovite linki.

 2. Meiliaadressi linkimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + K. Jutustajas kuulete teksti „Insert hyperlink window” („Aken hüperlingi lisamine”). JAWS-is kuulete teksti „Insert hyperlink dialog” („Dialoogiboks Hüperlingi lisamine”).

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + tabeldusklahv (Tab), kuni kuulete teksti „E-mail address. Editing text” („Meiliaadress. Teksti redigeerimine”).

 4. Tippige meiliaadress.

 5. Tipitud aadressi asemel kuvatava teksti lisamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Text to display. Editing text” („Kuvatav tekst. Teksti redigeerimine”). Seejärel tippige tekst.

 6. Lingi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Tekstivärvi muutmine

Muuta saab ka esitluse tekstiosade värvi.

 1. Valige värvitav tekst.

 2. Värvi muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H ning seejärel klahve I ja O. Jutustaja ütleb: „Menu” („Menüü”). JAWS-is kuulete teksti „Theme colors” („Kujunduse värvid”).

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud värvi ja varjundit.

 4. Värvi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Hüperlingi teksti värvi muutmine

Hüperlingi teksti värvi muutmiseks korraga kogu esitluses saate muudatused rakendada juhtslaidil.

 1. Juhtslaidi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + A ja seejärel kaks korda klahvi U.

 2. Juhtslaidi värviskeemi muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + U ja seejärel klahvi 3.

 3. Hüperlingi teksti värvi muutmiseks vajutage juhtslaidi värviskeemis klahvi K. Seejärel vajutage kaks korda ülesnooleklahvi. Jutustajas kuulete teksti „Hyperlink collapsed” („Hüperlink ahendatud”). JAWS-is kuulete teksti „Hyperlink submenu” („Hüperlingi alammenüü”).

 4. Uue värvi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud värvi ja varjundit. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Muudatuste salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + S.

 6. Juhtslaidivaatest normaalvaatesse naasmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + W ja seejärel klahvi L.

Teksti esiletõstmine

Esitluse olulisi osi saab esile tõsta – esiletõstetud osad püüavad publiku tähelepanu paremini. PowerPointis saab teksti esile tõsta ka esiletõstutööriista abil.

Teksti esiletõstmine

 1. Valige tekst, mida soovite esile tõsta.

 2. Teksti esiletõstuvärvi valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H ning seejärel klahve T ja C. Seejärel saate nooleklahvide abil värvisuvandites navigeerida.

 3. Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Teksti esiletõstmine tekstiefektide abil

 1. Kui teil markerifunktsiooni pole, saate teksti esiletõstmiseks kasutada esiletõstutööriista.

  Märkus. : Kui teil pole Office 365 tellimust, ei pruugi teil rakenduses PowerPoint 2016 olla saadaval suvand Teksti esiletõstuvärv.

 2. Tekstiefekti valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + J ja seejärel klahvi D.

 3. Esiletõstutööriista rakendamiseks vajutage klahvi T ja seejärel X. Vajutage allanooleklahvi seni, kuni kuulete sõna „Glow” („Sära”). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Soovitud värvi ja esiletõstu variatsiooni valimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete soovitud värvi ja sära määra. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Pilvepõhine koostöö PowerPointis ekraanilugeri abil

Kiirklahvide kasutamine esitluse loomisel

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil PowerPointis liikumine

Klaviatuuri ja ekraanilugeri VoiceOver abil saate lisada ja vormindada rakenduses PowerPoint 2016 for Mac loodud slaidide teksti ja koostada hästi struktureeritud ja hõlpsalt jälgitava esitluse koos asjakohaste lisateabelinkidega.

Selle artikli teemad

PowerPointi avamine ja sisselogimine

Kui soovite esitlused automaatselt OneDrive’i salvestada, veenduge, et logiksite rakenduse PowerPoint 2016 for Mac kasutamisel oma Microsofti kontoga sisse. Kui salvestate esitlused OneDrive’i, pääsete neile juurde kõigist seadmetest, kus olete sisse loginud.

 1. Vajutage Mac-arvutis klahvikombinatsiooni Command + Shift + A rakenduses Finder (Otsija) vaate Applications (Rakendused) avamiseks.

 2. Rühma Applications (Rakendused) avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + Shift + allanooleklahv, rakenduste vahel liikumiseks saab kasutada nooleklahve.

 3. Kui VoiceOver teatab „Microsoft PowerPoint application“ („Rakendus Microsoft PowerPoint“), vajutage PowerPointi avamiseks klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 4. Sisselogimiseks vajutage mitu korda klahvikombinatsiooni Shift + Tab, mis viib menüünupuni Sign in (Logi sisse). Nupu valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 5. Avaneb dialoogiboks Sign in (Sisselogimine). Fookus on tekstiväljal. Tippige oma Microsofti kontoga seostatud meiliaadress ja telefoninumber. Kui see on tehtud, vajutage tabeldusklahvi (Tab).

 6. Fookus on nupul Next (Edasi). VoiceOver teatab: „Link, Next.“ („Link, edasi.“) Nupu valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 7. Avaneb dialoogiboks Parooli sisestamine. Fookus on tekstiväljal. Tippige oma Microsofti konto parool ja vajutage tabeldusklahvi (Tab).

 8. Fookus on nupul Sign in (Logi sisse). VoiceOver teatab: „Sign in button.“ („Sisselogimisnupp.“) Sisselogimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

Olete sisse logitud ja fookus on PowerPoint_generici põhivaates menüünupul Account Settings (Konto sätted). Vaate muudele üksustele liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab).

Näpunäide. : PowerPoint hoiab teid sisselogituna, et te ei peaks järgmine kord sisse logima (v.a juhul, kui otsustate eraldi välja logida).

Slaidile teksti lisamine

PowerPointi avamisel avaneb see normaalvaates. Normaalvaates jagatakse ekraan pisipildipaani (vasakul), slaidi redigeerimisala (keskel) ja märkmepaani (redigeerimisala all) vahel.

 1. Vajutage normaalvaates klahvi F6 seni, kuni jõuate pisipildipaanini. VoiceOver teatab: „Thumbnail Pane, list, 1 item selected.“ („Pisipildipaan, loend, üks üksus valitud“).

 2. Paanile liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + Shift + allanooleklahv.

 3. Slaide saate sirvida üles- ja allanooleklahvidega.

 4. Kui olete slaidil, kuhu soovite teksti lisada, vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni VoiceOver teatab: „You are currently on a text area, inside of a text box.“ („Olete praegu tekstialas, tekstivälja sees.“) Kui slaidil on pealkirja tekstiväli, olete selle sees.

 5. Teksti lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + Shift + allanooleklahv ja alustage tippimist. Kui tekstialal on kohatäitetekst, peate selle esmalt eemaldama. Kui see on tehtud, vajutage paoklahvi (Esc).

 6. Slaidil järgmisele tekstiväljale liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab).

 7. Teksti lisamiseks alustage tippimist. Kui see on tehtud, vajutage paoklahvi (Esc).

Tekstile täpp- või numberloendi lisamine

Saate ekraanilugeri abil luua täpp- või numberloendeid. Saate muuta olemasolevad tekstilõigud loendiks või luua loendeid tippimise ajal.

 1. Valige tekstilõik, mida soovite loendina vormindada.

 2. Menüüribale liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Option + M. Vajutage paremnooleklahvi seni, kuni VoiceOver teatab: „Format.“ („Vorming.“) Menüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 3. Vajutage kolm korda allanooleklahvi. VoiceOver teatab: „Bullets and Numbering, ellipsis.“ („Täpp- ja numberloendid, kolmikpunkt.“) Valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 4. Avaneb dialoogiboks Bullets and Numbering (Täpp- ja numberloendid) ja valitud on vahekaart Bullets (Täpploend). Vahekaardi Numbering (Numberloend) avamiseks vajutage ühe korra paremnooleklahvi ja seejärel selle avamiseks klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 5. Suvandite sirvimiseks kasutage tabeldusklahvi (Tab). VoiceOver nimetab liikumise ajal suvandeid.

 6. Kui olete suvandil, mida soovite kasutada, vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv ja seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni VoiceOver teatab: „OK, default, button.“ („Vaikenupp OK“).

 7. Täpp- või numberloendi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv. Valitud tekst muudetakse loendiks ja fookus jääb loendile.

Täpploendi loomine tippides

 1. Asetage kursor kohta, kus soovite loendiga alustada.

 2. Tippige * (tärn) ja vajutage tühikuklahvi.

 3. Tippige loendiüksuse tekst. Uue loendiüksuse lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  PowerPoint loob täpploendi automaatselt.

Numberloendi loomine tippides

 1. Asetage kursor kohta, kus soovite loendiga alustada.

 2. Tippige 1. (number üks ja punkt) ja vajutage tühikuklahvi. PowerPoint loob automaatselt järjestatud loendi.

 3. Tippige loendiüksuse tekst. Uue loendiüksuse lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Hüperlingi lisamine

Saate lisada hüperlinke, mille kaudu avaneb veebisait, esitluse muu osa või mõni muu fail. Saate lisada ka adressaadilingi, mis kasutab Mac-arvuti meilikontot, ja millega saate luua uue meilisõnumi, mille aadressiväljale sisestatakse määratletud aadress automaatselt.

Veebilehe linkimine

 1. PowerPointis valige tekst, millele soovite hüperlingi lisada, ja vajutage klahvikombinatsiooni Command + K.

 2. Avaneb dialoogiboks Insert Hyperlink (Hüperlingi lisamine) ja fookus on aadressiväljal. Kui VoiceOver ei öelnud teksti „Link to an existing file or web page,“ („Link olemasolevale failile või veebilehele“), vajutage ühe korra klahvikombinatsiooni Shift + Tab, seejärel vajutage vasaknooleklahvi kuni VoiceOver teatab vahekaardist Web Page or File (Veebileht või fail). Vahekaardi valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 3. Tippige või kleepige veebilehe aadress, mida soovite linkida.

 4. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni VoiceOver teatab: „OK, default, button.“ („Vaikenupp OK“). Nupu valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

Dialoogiboks suletakse ja hüperlink lisatakse. Fookus on slaidil oleval lingitud tekstil.

Faili linkimine

 1. PowerPointis valige tekst, millele soovite lingi lisada, ja vajutage klahvikombinatsiooni Command + K.

 2. Avaneb dialoogiboks Insert Hyperlink (Hüperlingi lisamine) ja fookus on aadressiväljal. Kui VoiceOver ei öelnud teksti „Link to an existing file or web page,“ („Link olemasolevale failile või veebilehele“), vajutage ühe korra klahvikombinatsiooni Shift + Tab, seejärel vajutage vasaknooleklahvi kuni VoiceOver teatab vahekaardist Web Page or File (Veebileht või fail). Vahekaardi valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 3. Nupule Select (Vali) liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) ja seejärel selle valimiseks klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 4. Avaneb dialoogiboks Choose a file to link to (Lingitava faili valimine). Kasutage dialoogiboksi jaotiste sirvimiseks tabeldusklahvi (Tab). Vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + Shift + allanooleklahv jaotisse liikumiseks.

 5. Kui olete faili juures, mida soovite linkida, vajutage valimiseks klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 6. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni VoiceOver teatab: „OK, default, button.“ („Vaikenupp OK“). Nupu valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

Dialoogiboks suletakse ja hüperlink lisatakse. Fookus on slaidil oleval lingitud tekstil.

Sama esitluse muu slaidi linkimine

 1. PowerPointis valige tekst, millele soovite lingi lisada, ja vajutage klahvikombinatsiooni Command + K.

 2. Avaneb dialoogiboks Insert Hyperlink (Hüperlingi lisamine) ja fookus on aadressiväljal. Kui VoiceOver ei öelnud teksti „Select a place in this document,“ („Valige koht selles dokumendis“), vajutage ühe korra klahvikombinatsiooni Shift + Tab, seejärel vajutage vasak- või paremnooleklahvi kuni VoiceOver teatab vahekaardist This Document (See dokument). Vahekaardi valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 3. Slaidiloendiga tabelile liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + allanooleklahv. Slaididel liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + üles- või allanooleklahv. Liikumisel teavitab VoiceOver slaididest.

 4. Kui olete slaidil, mida soovite linkida, vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni VoiceOver teatab: „OK, default, button.“ („Vaikenupp OK“). Nupu valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

Dialoogiboks suletakse ja hüperlink lisatakse. Fookus on slaidil oleval lingitud tekstil.

Meiliaadressi linkimine

 1. PowerPointis valige tekst, millele soovite lingi lisada, ja vajutage klahvikombinatsiooni Command + K.

 2. Avaneb dialoogiboks Insert Hyperlink (Hüperlingi lisamine) ja fookus on aadressiväljal. Kui VoiceOver ei öelnud teksti „Email address,“ („Meiliaadress“), vajutage ühe korra klahvikombinatsiooni Shift + Tab, seejärel vajutage paremnooleklahvi kuni VoiceOver teatab vahekaardist Email Address (Meiliaadress). Vahekaardi valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 3. Tippige aadress. Kui soovite määratleda meilisõnumi teema, vajutage väljale Subject (Teema) liikumiseks tabeldusklahvi (Tab) ja seejärel sisestage teema.

 4. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni VoiceOver teatab: „OK, default, button.“ („Vaikenupp OK“). Nupu valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

Dialoogiboks suletakse ja hüperlink lisatakse. Fookus on slaidil oleval lingitud tekstil.

Hüperlinkide värvi muutmine

Kõigi hüperlinkide teksti värvi muutmiseks korraga kogu esitluses saate rakendada muudatused juhtslaidil.

 1. Juhtslaidi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Option + Command + 1.

 2. Vajutage klahvi F6 seni, kuni VoiceOver teatab: „Slide Master, selected, tab.“ (Juhtslaid, valitud, vahekaart.“) Lindile liikumiseks vajutage allanooleklahvi. VoiceOver teatab: „Scroll area.“ („Kerimisala.“)

 3. Lindil olevate üksuste vahel liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + Shift + allanooleklahv.

 4. Vajutage paremnooleklahvi seni, kuni VoiceOver teatab: „Colors, menu button.“ („Menüünupp Värvid.“) Nupu valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 5. Vajutage ühe korra allanooleklahvi. VoiceOver teatab: „Customize Colors.“ („Kohanda värve.“) Selle käsu valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 6. Avaneb dialoogiboks Create Theme Colors (Kujunduse värvide valimine). VoiceOver hakkab üksusi ette lugema.

  Selles dialoogiboksis on värviloend vasakul ja teatud värvi kasutavad üksused nende kõrval paremal.

 7. Loendisse liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). VoiceOver nimetab värvi. Paremnooleklahvi vajutamisel kuulete, milleks seda värvi kasutatakse. Loendi sirvimiseks vajutage paremnooleklahvi korduvalt.

 8. Sirvige seni, kuni VoiceOver teatab: „Hyperlink.“ („Hüperlink.“) Tagasi värvi juurde minekuks vajutage ühe korra vasaknooleklahvi. VoiceOver teatab: „<the color>, color well. You are currently on a color well.“ („<värv>, värviring. Praegu olete värviringil.“)

 9. Värvivalija avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv. Vaikimisi avaneb see värviringil. Värvipaleti avamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni VoiceOver teatab: „Color Palettes, button.“ („Nupp Värvipaletid.“) Nupu valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 10. Värvide vahel liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni olete praegu valitud värvi peal. VoiceOver teatab näiteks: „Blue, selected.“ („Sinine, valitud.“) Seejärel vajutage üles- ja allanooleklahve, kuni VoiceOver teatab värvi, mida soovite kasutada. Nüüd on värv valitud ja värvivalija sulgemiseks vajutage paoklahvi (Esc).

 11. Avaneb uuesti dialoogiboks Create Theme Colors (Kujunduse värvide valimine). Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni VoiceOver teatab: „Save, default, button.“ („Vaikenupp Salvesta.“) Nupu valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 12. Juhtslaidi sulgemiseks vajutage paremnooleklahvi, kuni VoiceOver teatab: „Close Master, button.“ (Nupp Sule juhtslaid.“) Nupu valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv. VoiceOver teatab: „Pressed Close Master, button.“ („Vajutasite nuppu Sule juhtslaid.“)

Juhtslaidivaade on suletud ja hüperlingi värv on muudetud, nüüd saate naasta normaalvaatesse.

Teksti esiletõstmine tekstiefektide abil

Esitluse olulistele osadele saate rakenduses PowerPoint 2016 for Mac tähelepanu juhtida, kui kasutate teksti esiletõstmiseks tekstiefekte, näiteks vari, peegeldus või sära.

 1. Valige tekst, mida soovite esile tõsta.

 2. Paani Format Shape (Kujundi vormindamine) avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Command + Shift + 1.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni VoiceOver teatab: „Shape Options.“ („Kujundisuvandid.“) Vajutage paremnooleklahvi, mis viib teid vahekaardile Text Options (Tekstisuvandid), seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 4. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) üks kord, seejärel paremnooleklahvi üks kord. VoiceOver teatab: „Text Effects, tab.“ („Vahekaart Tekstiefektid.“) Vahekaardi valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 5. Vajutage paremnooleklahvi seni, kuni VoiceOver teatab: „Scroll area.“ („Kerimisala.“) Paanile liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + Shift + allanooleklahv.

 6. Kasutage menüükäskude sirvimiseks nooleklahve. Liikumisel nimetab VoiceOver üksusi.

 7. Kui olete soovitud käsu juures, vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

  Tekstiefekt rakendatakse valitud tekstilõigule.

 8. Paani Format Shape (Kujundi vormindamine) sulgemiseks ja tagasi esitlusse minekuks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + Shift + ülesnooleklahv üks kord, seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Tab seni, kuni VoiceOver teatab: „Close Format Shape, button.“ („Kujundi vormindamise paani sulgemise nupp“) Valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

Vaata ka

Kasutage rakenduses PowerPoint 2016 iOS-ile slaididele teksti lisamiseks ja selle vormindamiseks ekraanilugerit VoiceOver. See aitab teil koostada hästi struktureeritud ja hõlpsalt jälgitava esitluse koos asjakohaste lisateabelinkidega.

Märkmed : 

 • Selles teemas eeldatakse, et kasutate iOS-i sisseehitatud ekraanilugerit VoiceOver. VoiceOveri kasutamise kohta lisateabe saamiseks vt VoiceOveri kasutamise alustamise juhend.

 • See artikkel on mõeldud iPhone’i kasutajatele. Mõni navigeerimistee ja liigutus võib iPadis olla teistsugune.

Selle artikli teemad

Slaidile teksti lisamine

Kui avate rakenduse PowerPoint esimest korda, näete järgmise paigutusega kuva: vasakul (kui hoiate telefoni horisontaalselt) või all (kui hoiate telefoni vertikaalselt) on pisipildipaan, keskel slaidiredigeerimisala ja selle all väli Märkmed.

 1. Valige oma esitluses slaid, millele soovite teksti lisada. Slaidi valimiseks nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „Slide <slaidi number> of <slaidide koguarv>“ (Slaid < slaidinumber>, kokku < slaidide koguarv > slaidi). Seejärel nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete soovitud slaidi nime. Slaidid loetakse teile navigeerimise ajal ette. Seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Selected” (Valitud).

 2. Kui olete jõudnud slaidile, kuhu soovite lisada teksti, nipsake paremale või vasakule seni, kuni kuulete tekstivälja tüübi nime ja teksti „Text box, text field“ (Tekstiväli). Kui tekstiväli juba sisaldab teksti, loeb VoiceOver selle teksti teile ette. Tekstivälja valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 3. Teksti lisamiseks topeltpuudutage ekraani uuesti. Tippige ekraaniklaviatuuri kasutades tekst. Klaviatuuri avamiseks nipsake paremale, kuni loetakse ette täht „Q“. Klaviatuuri sulgemiseks nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Hide keyboard” (Peida klaviatuur). Topeltpuudutage ekraani.

 4. Järgmisele tekstiväljale liikumiseks nipsake vasakule, kuni kuulete tekstivälja nime.

Tekstile täpp- või numberloendi lisamine

Saate ekraanilugeri abil luua täpp- või numberloendeid.

 1. Minge slaidile, kuhu soovite loendi lisada või kus seda alustada.

 2. Lindile liikumiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Show ribbon“ (Kuva lint). Topeltpuudutage ekraani.

 3. Lindimenüüle Avaleht liikumiseks nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete lindimenüü nime ja sõna „Tab" (Menüü). Topeltpuudutage ekraani. Menüüle Avaleht liikumiseks nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „Home tab” („Menüü Avaleht”). Valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Täpploendi lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Bullets, button“ („Täpploend, nupp“). Topeltpuudutage ekraani. Kuvatakse menüü Täpploend.

  • Numberloendi lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Numbering, button” (Numberloend, nupp). Topeltpuudutage ekraani. Kuvatakse menüü Numberloend.

 5. Menüüde Täpploend ja Numberloend suvandite sirvimiseks nipsake paremale. VoiceOver nimetab sirvimise ajal suvandid. Kui olete soovitud suvandil, topeltpuudutage selle valimiseks ekraani. Lisatakse täpploend või numberloend.

 6. Lindi sulgemiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Hide ribbon, button“ (Peida lint, nupp). Topeltpuudutage ekraani.

 7. Lint suletakse ja fookus liigub loendile. Kuvatakse ekraaniklaviatuur ning te saate tippida soovitud teksti.

Täpploendi loomine tippides

 1. Valige tekstiväli, kus soovite loendit alustada.

 2. Liikuge ekraaniklaviatuuri märgile * (tärn). Valimiseks topeltpuudutage ekraani. Seejärel minge tühikuklahvile ja topeltpuudutage ekraani.

 3. Tippige ekraaniklaviatuuri kasutades loendiüksus. Kui olete valmis, minge sisestusklahvile Enter ja topeltpuudutage selle valimiseks ekraani.

  PowerPoint loob täpploendi automaatselt.

Numberloendi loomine tippides

 1. Valige tekstiväli, kus soovite loendit alustada.

 2. Tippige ekraaniklaviatuuri abil 1. (arv üks ja punkt). Seejärel minge tühikuklahvile ja topeltpuudutage ekraani.

 3. Tippige ekraaniklaviatuuri kasutades loendiüksus. Kui olete valmis, minge sisestusklahvile Enter ja topeltpuudutage selle valimiseks ekraani.

  PowerPoint loob numberloendi automaatselt.

Hüperlingi lisamine või redigeerimine

Saate lisada veebisaitidele suunavaid hüperlinke. Samuti võite lisada adressaadilingi, mis loob teie iPhone’i meilikontol uue meilisõnumi, mille aadressiväljale sisestatakse määratud aadress automaatselt.

Veebilehe linkimine

 1. Liikuge slaidile, millele soovite lingi lisada.

 2. Tippige ekraaniklaviatuuri abil veebiaadress ja liikuge siis tühikuklahvile või sisestusklahvile. Klahvi valimiseks topeltpuudutage ekraani. PowerPoint loob hüperlingi automaatselt.

Uue meilisõnumi linkimine

 1. Liikuge slaidile, millele soovite lingi lisada.

 2. Tippige ekraaniklaviatuuri abil meiliaadress ja liikuge siis tühikuklahvile või sisestusklahvile. Klahvi valimiseks topeltpuudutage ekraani. PowerPoint loob lingi automaatselt.

Hüperlingi redigeerimine

 1. Hüperlingi redigeerimiseks viige kursor selle peale ja topeltpuudutage ekraani kahe sõrmega. Kuulete hüperlingi aadressi.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Edit, button.“ (Redigeeri, nupp). Avaneb menüü Redigeeri linki.

 3. Hüperlingi kuvatava teksti muutmiseks liikuge tekstiväljale Kuva. Nipsake paremale, kuni kuulete praegust aadressi ja sõna „Display“ (Kuva). Topeltpuudutage ekraani. Kuvatava teksti redigeerimiseks kasutage ekraaniklaviatuuri.

  Näpunäide. : Parajasti kuvatava teksti saate kiiresti eemaldada klaviatuuri kasutamata. Parajasti kuvatava teksti kustutamiseks nipsake tekstiväljal Kuva paremale. Kuulete teksti „Clear text button“ (Kustuta tekst, nupp). Valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 4. Pärast soovitud kuvatava teksti tippimist nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Done button” (nupp Valmis). Topeltpuudutage ekraani.

 5. Kuvatav tekst on muudetud ja fookus liigub esitlusele.

Vaata ka

Rakenduses PowerPoint for Android saate TalkBacki, Androidi sisseehitatud ekraanilugeri abil lisada esitlusse teksti ja hüperlinke. Samuti saate luua täpp- või numberloendeid esitluste paremaks liigendamiseks.

Märkmed : 

 • See teema eeldab, et rakendust kasutakse Androidi telefonis. Mõni navigeerimistee ja liigutus võib Androidi tahvelarvutis olla teistsugune.

 • See teema eeldab, et kasutatakse Androidi enda ekraanilugerit TalckBack. Lisateavet TalkBacki kasutamise kohta lugege teemast Androidi hõlbustusfunktsioonid.

Selle artikli teemad

Slaidile teksti lisamine

 1. Kui PowerPointis avatud esitluses on fookus slaidil, topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Edit button” („Nupp Redigeeri”). Topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni leiate tekstivälja, kuhu soovite teksti lisada. Topeltpuudutage ekraani tekstivälja avamiseks, et seda redigeerida.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Edit tekst button” („Nupp Redigeeri teksti”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 4. Teksti saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 5. Nipsake klaviatuuri sulgemiseks alla ja seejärel vasakule.

  Kursor püsib tekstiväljal. Nipsake slaidivaliku vaatesse naasmiseks uuesti alla ja seejärel vasakule.

Tekstile täpp- või numberloendi lisamine

Saate esitluses mis tahes tekstivälja täpp- või numberloendi lisada.

 1. Kui PowerPointis avatud esitluses on fookus slaidil, topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Edit button” („Nupp Redigeeri”). Topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni leiate tekstivälja, kuhu soovite täppe või numbreid lisada. Tekstivälja redigeerimiseks topeltpuudutage ekraani.

 3. Täpp- või numberloendi lisamiseks tehke järgmist.

  • Täpploendiüksuse lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, bullets, switch, double-tap to toggle” („Märkimata, täpid, lüliti, topeltpuudutage ümberlülitamiseks”).

  • Täpploendiüksuse lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, bullets, numbering, double-tap to toggle” („Märkimata, nummerdus, lüliti, topeltpuudutage ümberlülitamiseks”).

  Märkus. : Kui kasutate PowerPointi malli, võib loend olla tekstivälja juba määratud. Sel juhul kuulete teksti „Not checked” („Märkimata”) asemel sõna „Checked” („Märgitud”).

 4. Loendiüksuse saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 5. Teise loendiüksuse lisamiseks libistage sõrmega ekraani parema alanurga juures, kuni kuulete sõna „Enter” („Sisestus”). Uue loendiüksuse lisamiseks tõstke sõrm ja seejärel tippige klaviatuuri abil.

 6. Kui loend on valmis, nipsake klaviatuuri sulgemiseks alla ja seejärel vasakule.

  Kursor püsib tekstiväljal. Nipsake slaidivaliku vaatesse naasmiseks uuesti alla ja seejärel vasakule.

Hüperlingi lisamine

 1. Kui PowerPointis avatud esitluses on fookus slaidil, topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Edit button” („Nupp Redigeeri”). Topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni leiate tekstivälja, kuhu soovite hüperlingi lisada. Tekstivälja redigeerimiseks topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, expand, switch” („Märkimata, laienda, lüliti”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti „Tab menu, on” („Menüülint, aktiivne”).

 4. Topeltpuudutage ekraani, seejärel nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Insert tab, double-tap to activate” („Menüü Lisa, topeltpuudutage aktiveerimiseks”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Link menu, double-tap to activate” („Lingimenüü, topeltpuudutage aktiveerimiseks”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Link window, address, editing” („Lingiaken, aadress, redigeerimine”).

 6. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Insert link” („Lingi lisamine”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 7. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Edit box for address” („Aadressi redigeerimisväli”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 8. Hüperlingi aadressi saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 9. Libistage sõrmega ekraani parema alanurga juures, kuni kuulete sõna „Done” („Valmis”). Lingi lisamiseks tõstke sõrm.

  Menüü Veel suvandeid suletakse. Nipsake slaidivaliku vaatesse naasmiseks alla ja seejärel vasakule.

Vaata ka

PowerPointi esitluste juurdepääsetavamaks tegemine

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil PowerPointis liikumine

Rakenduses PowerPoint Mobile saate jutustaja, Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri abil lisada esitlusse teksti ja hüperlinke. Samuti saate luua täpp- või numberloendeid esitluste paremaks liigendamiseks.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Slaidile teksti lisamine

 1. Slaidi kuvamisel PowerPointis topeltpuudutage ekraani kahe sõrmega. Kuulete sõna „Custom” („Kohandatud”).

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Edit button” („Nupp Redigeeri”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete sõna „Slide, pane” („Paan Slaid”).

 3. Nipsake paremale, kuni leiate tekstivälja, kuhu soovite teksti lisada. Topeltpuudutage ekraani tekstivälja avamiseks, et seda redigeerida.

 4. Teksti saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 5. Libistage sõrmega ekraani allserva juures, kuni kuulete teksti „Back, button collapsed” („Ahendatud nupp Tagasi”). Klaviatuuri sulgemiseks topeltpuudutage ekraani.

  Fookus jääb nupule Tagasi. Topeltklõpsake slaidivaliku vaatesse naasmiseks uuesti ekraani.

Tekstile täpp- või numberloendi lisamine

Saate esitluses mis tahes tekstivälja täpp- või numberloendi lisada.

 1. Slaidi kuvamisel PowerPointis topeltpuudutage ekraani kahe sõrmega. Kuulete sõna „Custom” („Kohandatud”).

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Edit button” („Nupp Redigeeri”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete sõna „Slide, pane” („Paan Slaid”).

 3. Nipsake paremale, kuni leiate tekstivälja, kuhu soovite täppe või numbreid lisada. Tekstivälja redigeerimiseks topeltpuudutage ekraani.

 4. Täpp- või numberloendi lisamiseks tehke järgmist.

  • Täpploendiüksuse lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Off, bullets, button („Nupp Täpploend, väljas”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  • Numberloendiüksuse lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Off, numbering, button („Nupp Nummerdus, väljas”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 5. Loendiüksuse saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 6. Teise loendiüksuse lisamiseks libistage sõrmega ekraani parema alanurga juures, kuni kuulete sõna „Enter” („Sisestus”). Uue loendiüksuse lisamiseks topeltpuudutage ekraani ja seejärel tippige klaviatuuri abil.

 7. Loendi lõpuleviimiseks libistage sõrmega ekraani allserva juures, kuni kuulete teksti „Back, button collapsed” („Ahendatud nupp Tagasi”). Klaviatuuri sulgemiseks topeltpuudutage ekraani.

  Fookus jääb nupule Tagasi. Topeltklõpsake slaidivaliku vaatesse naasmiseks uuesti ekraani.

Hüperlingi lisamine

 1. Slaidi kuvamisel PowerPointis topeltpuudutage ekraani kahe sõrmega. Kuulete sõna „Custom” („Kohandatud”).

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Edit button” („Nupp Redigeeri”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete sõna „Slide, pane” („Paan Slaid”).

 3. Nipsake paremale, kuni leiate tekstivälja, kuhu soovite hüperlingi lisada. Tekstivälja redigeerimiseks topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Layout button collapsed” („Nupp Veel suvandeid ahendatud”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Home, button collapsed” („Nupp Avaleht ahendatud”), ja topeltpuudutage siis ekraani.

 6. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Insert, 2 of 9” („Lisa, 2 9-st”), ja topeltpuudutage siis ekraani.

 7. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Link button” („Nupp Link”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete sõna „Link window, address, editing” („Lingiaken, aadress, redigeerimine”).

 8. Hüperlingi aadressi saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 9. Libistage sõrmega ekraani parema alanurga juures, kuni kuulete sõna „Enter” („Sisestus”). Lingi lisamiseks topeltpuudutage ekraani.

  Fookus viiakse tagasi slaidile ja suletakse menüü Veel suvandeid.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Ekraanilugeri abil esitluste printimine PowerPointis

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Lisateave hõlbustusfunktsioonide abil PowerPointis liikumise kohta

Klaviatuuri ja jutustaja, Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri abil saate lisada PowerPoint Online’i esitlusse teksti ja hüperlinke.

Märkmed : 

 • Kuna uued Office 365 funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Selleks et teada saada, kuidas kiiremini uusi funktsioone saada, uurige artiklit Millal jõuavad minuni teenusekomplekti Office 365 jaoks ette nähtud Office 2016 uusimad funktsioonid?.

 • Kiirklahvide kohta leiate teavet artiklist PowerPoint Online’i kiirklahvid.

 • See teema eeldab, et kasutakse Windowsi enda ekraanilugerit Jutustaja. Lisateavet Jutustaja kasutamise kohta lugege teemast Jutustaja kasutamisega alustamine.

 • Kuna PowerPoint Online töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudesse ja käskudest välja liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl + F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl + O (Ava), käivad veebibrauseri enda, mitte PowerPoint Online’i kohta.

Selle artikli teemad

Slaidile teksti lisamine

 1. Kui olete PowerPoint Online’is vaates Redigeerimisvaade, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6 seni, kuni jõuate pisipildipaanini. Kui olete pisipildipaanil, ütleb jutustaja praeguse slaidi numbri ja pealkirja.

  Näpunäide. : Kui avate PowerPoint Online’is esitluse, avaneb see vaates Lugemisvaade. Vaate Redigeerimisvaade aktiveerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6 seni, kuni kuulete teksti „Edit Presentation” („Redigeeri esitlust”). Menüü avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Seejärel vajutage üks kord allanooleklahvi. Kuulete teksti „Edit in Browser” („Redigeeri brauseris”). Vaate Redigeerimisvaade avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Slaidide sirvimiseks vajutage alla- või ülesnooleklahvi, kuni kuulete redigeeritava slaidi numbrit ja pealkirja.

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6. Jutustaja ütleb: „Slide panel” („Slaidipaan”).

 4. Fookuse uuesti kohatäitele viimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Jutustaja nimetab kohatäite.

 5. Kohatäite asendamiseks tekstiga vajutage sisestusklahvi (Enter) ja hakake tippima. Kui see on tehtud, vajutage klahvi F2. Jutustaja ütleb: „Slide panel” („Slaidipaan”).

 6. Järgmisele kohatäitele liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Jutustaja nimetab kohatäite. Teksti lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) ja tippige tekst. Kui see on valmis, vajutage klahvi F2.

Hüperlingi lisamine

 1. Valige slaidil tekstilõik, kuhu soovite lingi lisada, ja vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10.

 2. Vajutage kaks korda allanooleklahvi. Jutustaja ütleb: „Link, menu item” („Menüü-üksus Link”). Valiku tegemiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Avatakse dialoogiboks Link. Sisestage lingi aadress ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Dialoogiboks suletakse ja link lisatakse slaidile.

Vaata ka

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×