Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Kasutage PowerPoint klaviatuuril ja ekraanilugeja teksti lisamiseks ja vormindamiseks saate esitluse. Esitluse PowerPoint teksti vormingu on hõlpsam lugeda. Meil on testitud seda Jutustaja ja JAWS, kuid see ei pruugi töötada koos teiste ekraanilugerite seni, kuni see järgib levinud hõlbustusfunktsioonide standardid ja meetodite abil. Saate teada, kuidas luua täpp- ja numberloendeid struktuuri esitluste parem või muudest allikatest, teabe hüperlinke lisada.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Slaidile teksti lisamine

Saate normaalvaates slaidile sisu lisada.

 1. Vaates tavaline avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + W ning seejärel L. Ma kuulen "Slaidi paanil", millele järgneb slaidi number. JAWS-is kuulete teksti „Slide area” („Slaidiala”).

 2. Saate valida slaidi, kuhu soovite lisada teksti, kui vajutate klahvi F6 seni, kuni jõuate slaidide pisipildipaanile. Ma kuulen "Pisipildid", millele järgneb slaidi number.

 3. Slaidide sirvimiseks vajutage alla- või ülesnooleklahvi, kuni kuulete slaidi numbrit ja pealkirja. Kui slaidid asuvad jaotistes, saate jaotistes üles- ja allanooleklahvi abil navigeerida ja paremnooleklahvi abil jaotist laiendada.

 4. Fookuse viimiseks slaidi redigeerimisalasse vajutage klahvi F6. Jutustaja, kuulete "Slaidi paanil", millele järgneb slaidi number. JAWS-is kuulete teksti „Slide area” („Slaidiala”).

 5. Vajutage tekstikohatäitele liikumiseks tabeldusklahvi (Tab). Jutustajas nimetatakse kohatäiteid tekstiväljadeks, nii et kuulete näiteks teksti „Title text box” („Pealkirja tekstiväli”). JAWS-is kuulete teksti „Title placeholder” („Pealkirja kohatäide”).

 6. Kohatäite asendamiseks oma tekstiga, vajutage sisestusklahvi Enter minge redigeerimise režiimi ja valige kogu tekst, siis alustage tippimist.

 7. Järjepunkti viimiseks järgmisele pealkirja või sisuteksti kohatäitele vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Enter.

  Märkus.: Saate SR klahv + vasakule või paremale NOOLEKLAHVI kohatäiteid liikuda, ja vajutage teksti järjepunkti paigutamiseks valitud tekstivälja lõppu SR klahv + Enter.

  Märkus.: Kui rohkem teksti kohatäiteid pole, lisatakse klahvikombinatsiooni Ctrl + sisestusklahv (Enter) vajutamisel enamasti uus slaid, millel on algse slaidiga sama slaidipaigutus, ja fookus viiakse uue slaidi esimesele kohatäitele. Kui algsel slaidil on siiski kujundus „Tiitelslaid”, on vastloodud slaidil kujundus „Tiitel ja sisu”.

  Märkus.: Kui soovite redigeerimine tekst, mida olete juba lisanud tekstivälja, teksti väljale liikumiseks tabeldusklahvi ja seejärel vajutage klahvi F2 kogu teksti valimine ja redigeerimise alustamine. Redigeerimise lõpetamiseks ja fookuse tagasi tekstiväljale viimiseks vajutage uuesti klahvi F2.

  Märkus.: Saate teada, kuidas rakendada märgivormingu klaviatuuri, nt paks, allakriipsutus, kursiiv, allindeks või ülaindeks, minge tekstivormingkasutada kiirklahve, mis PowerPointi esitluste loomine.

Tekstile täpp- või numberloendi lisamine

Saate kiirklahvide abil luua täpp- või numberloendeid. Saate muuta olemasolevad tekstiread loendiks, vahetada täpilaadi või luua pesastatud loendeid.

Tekstile täpp- või numberloendi lisamine

 1. Valige teksti kohatäites see tekst, millele soovite lisada täpp- või numberloendi.

  Näpunäide.: Lisateavet olevate PowerPoint klaviatuuri abil teksti valimine, minge valida ja redigeerida teksti ja objektidekasutamise kiirklahvid PowerPointi esitluste loomist.

 2. Valige, mida soovite teha.

  • Täppide lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H ja seejärel U. vajutage tabeldusklahvi (TAB), et sirvida läbi täpilaadi. Sirvimise ajal kuulete täpilaadi kirjeldust. Laadi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Numbrite lisamiseks vajutage klahve Alt + H ja seejärel N. vajutage tabeldusklahvi (TAB) sirvimiseks numbrite laade. Sirvimise ajal kuulete nummerduslaadi kirjeldust. Laadi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Loendiüksuse lisamiseks asetage järjepunkt loendiüksuse lõppu ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Loendi loomise lõpetamiseks asetage järjepunkt viimase loendiüksuse lõppu ja vajutage sisestusklahvi (Enter) ning seejärel tagasilükkeklahvi (Backspace).

Täpploendi loomine tippides

 1. Uue rea alguses tippige * (tärn) ja vajutage siis TÜHIKUKLAHVI või tabeldusklahvi (TAB).

 2. Tippige mis tahes soovitud tekst. Loendiüksuse täidetud round täpi luuakse automaatselt pärast sisestusklahvi (Enter).

 3. Uue loendiüksuse loomiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Loendi loomise lõpetamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) ja seejärel tagasilükkeklahvi (Backspace).

Numberloendi loomine tippides

 1. Tippige uue rea algusse 1. (arv 1 järgneb), ja vajutage siis TÜHIKUKLAHVI või tabeldusklahvi (TAB).

 2. Tippige soovitud tekst. Numberloendiüksuse luuakse automaatselt pärast sisestusklahvi (Enter).

 3. Uue loendiüksuse loomiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Loendi loomise lõpetamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) ja seejärel tagasilükkeklahvi (Backspace).

Loendis olevad taandüksused

 1. Valige loendis üksused, millele soovite taanet.

 2. Valige, mida soovite teha.

  • Taande suurendamiseks vajutage klahve Alt + H ning seejärel ja mul.

  • Taande vähendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H ning seejärel A ja O.

Hüperlingi lisamine

Saate lisada hüperlinke, mille kaudu avaneb veebisait, esitluse muu osa või mõni muu fail. Saate lisada ka mailto-lingi, millega luuakse automaatselt konkreetsele meiliaadressile adresseeritud uus meilisõnum.

Veebilehe linkimine

 1. Koha lisamine osutage, kuhu soovite oma esitlusse lisada lingi.

 2. Veebilehe lingi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + K.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete: "Aadress." Tippige veebilehe aadress.

 4. Lisada lingi tekstina aadressi asemel tekst, mis näitab, vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete: "Kuvatav tekst." Tippige soovitud tekst.

 5. Lingi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Olemasoleva faili linkimine

 1. Koha lisamine osutage, kuhu soovite oma esitlusse lisada lingi.

 2. Faili juurde viiva lingi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + K.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete: "otsige fail, nuppu." Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Sirvige failini, vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni te kausta nimi, näiteks "selle arvuti." Vajutage üles või alla NOOLEKLAHVI kaustu sirvida ja õige NOOLEKLAHVI alamkaustadeks kuvamiseks. Kuulete sirvimise ajal kaustanimesid.

 5. Kui olete leidnud õige kaust, vajutage sisestusklahvi Enter. Kuulete kaustas oleva faili nime.

 6. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) ja üles või Sirvige faile, kuni te fail, mida soovite ja vajutage sisestusklahvi Enter, valige nimi nool.

 7. Lingi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Esitluse slaidi linkimine

 1. Paigutage järjepunkt kohta, kuhu soovite lingi lisada.

 2. Slaidi esitluse lingi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + K.

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Tab, kuni: "Valige koht selles dokumendis."

 4. Selleks et valida slaid, mille lingi soovite lisada, vajutage allanoolt, kuni kuulete slaidi nime.

 5. Lingi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Meiliaadressi linkimine

 1. Koha lisamine osutage, kuhu soovite oma esitlusse lisada lingi.

 2. E-posti aadressi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + K.

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Tab, kuni: "e-posti aadress. Teksti redigeerimine;"

 4. Tippige meiliaadress.

 5. Kuvab Lingiteksti asemel tipitud teksti lisamiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete: "Kuvatav tekst." Tippige soovitud tekst.

 6. Lingi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Tekstivärvi muutmine

Muuta saab ka esitluse tekstiosade värvi.

 1. Valige värvitav tekst.

 2. Värvi muutmiseks vajutage klahve Alt + H ning seejärel F ja C. Ma kuulen: "Kujunduse värvid."

 3. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni soovitud värvi- ja soovite varju.

 4. Värvi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Hüperlingi teksti värvi muutmine

Hüperlingi teksti värvi saate muuta üle kogu esitluse muudatuste rakendamine juhtslaidil.

 1. Juhtslaidi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + A ja seejärel kaks korda klahvi U.

 2. Juhtslaid värviskeemi muutmine, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + M, siis T, C ja C.

 3. Vajutage NOOLEKLAHVI üles, kuni: "Hüperlingi." Valiku tegemiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni soovitud värvi- ja soovite varju. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Muudatuste salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + S.

 6. Juhtslaidivaatest normaalvaatesse naasmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + W ja seejärel klahvi L.

Teksti esiletõstmine

Saate esitluse oluline osa esile tõsta. Esiletõstetud kuvatakse jaole juba enda ja publiku tähelepanu.

Teksti esiletõstmine

 1. Valige tekst, mida soovite esile tõsta.

 2. Esiletõstmine värvi menüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H, T ja seejärel C.

 3. Värvi suvandid liikumiseks kasutage NOOLEKLAHVE ja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter värvi valimiseks.

Teksti esiletõstmine tekstiefektide abil

 1. Valige tekst, mida soovite esile tõsta.

 2. Avamiseks menüü tekst efekti, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + J, siis D, T ja X.

 3. Vajutage NOOLEKLAHVI alla, kuni kuulete "Kuma" ja vajutage sisestusklahvi Enter.

 4. Valige soovitud värv ja variant esile tõsta, vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete suvand ja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointi slaididega töötamine

Ekraanilugeja ühiskasutusse anda ja kaasautor esitluste kasutamine PowerPointis

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Uurimine ja navigeerimine PowerPointi ekraanilugeri abil

Rakenduses PowerPoint for Android saate TalkBacki, Androidi sisseehitatud ekraanilugeri abil lisada esitlusse teksti ja hüperlinke. Samuti saate luua täpp- või numberloendeid esitluste paremaks liigendamiseks.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Slaidile teksti lisamine

 1. Kuigi PowerPoint Avage esitlus ja liikumine on slaidil, koputage ekraani. Kuulete teksti „Edit button” („Nupp Redigeeri”). Topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni leiate tekstivälja, kuhu soovite teksti lisada. Topeltpuudutage ekraani tekstivälja avamiseks, et seda redigeerida.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Edit tekst button” („Nupp Redigeeri teksti”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 4. Teksti saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 5. Nipsake klaviatuuri sulgemiseks alla ja seejärel vasakule.

  Kursor püsib tekstiväljal. Nipsake slaidivaliku vaatesse naasmiseks uuesti alla ja seejärel vasakule.

Tekstile täpp- või numberloendi lisamine

Saate esitluses mis tahes tekstivälja täpp- või numberloendi lisada.

 1. Kuigi PowerPoint Avage esitlus ja liikumine on slaidil, koputage ekraani. Kuulete teksti „Edit button” („Nupp Redigeeri”). Topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni leiate tekstivälja, kuhu soovite täppe või numbreid lisada. Tekstivälja redigeerimiseks topeltpuudutage ekraani.

 3. Täpp- või numberloendi lisamiseks tehke järgmist.

  • Täpploendiüksuse lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, bullets, switch, double-tap to toggle” („Märkimata, täpid, lüliti, topeltpuudutage ümberlülitamiseks”).

  • Täpploendiüksuse lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, bullets, numbering, double-tap to toggle” („Märkimata, nummerdus, lüliti, topeltpuudutage ümberlülitamiseks”).

  Märkus.: Tekstivälja juba olema seatud PowerPoint malli kasutada loend sisaldavad. Sel juhul kuulete teksti „Not checked” („Märkimata”) asemel sõna „Checked” („Märgitud”).

 4. Loendiüksuse saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 5. Teise loendiüksuse lisamiseks libistage sõrmega ekraani parema alanurga juures, kuni kuulete sõna „Enter” („Sisestus”). Uue loendiüksuse lisamiseks tõstke sõrm ja seejärel tippige klaviatuuri abil.

 6. Kui loend on valmis, nipsake klaviatuuri sulgemiseks alla ja seejärel vasakule.

  Kursor püsib tekstiväljal. Nipsake slaidivaliku vaatesse naasmiseks uuesti alla ja seejärel vasakule.

Hüperlingi lisamine

 1. Kuigi PowerPoint Avage esitlus ja liikumine on slaidil, koputage ekraani. Kuulete teksti „Edit button” („Nupp Redigeeri”). Topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni leiate tekstivälja, kuhu soovite hüperlingi lisada. Tekstivälja redigeerimiseks topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, expand, switch” („Märkimata, laienda, lüliti”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti „Tab menu, on” („Menüülint, aktiivne”).

 4. Topeltpuudutage ekraani, seejärel nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Insert tab, double-tap to activate” („Menüü Lisa, topeltpuudutage aktiveerimiseks”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Link menu, double-tap to activate” („Lingimenüü, topeltpuudutage aktiveerimiseks”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Link window, address, editing” („Lingiaken, aadress, redigeerimine”).

 6. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Insert link” („Lingi lisamine”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 7. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Edit box for address” („Aadressi redigeerimisväli”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 8. Hüperlingi aadressi saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 9. Libistage sõrmega ekraani parema alanurga juures, kuni kuulete sõna „Done” („Valmis”). Lingi lisamiseks tõstke sõrm.

  Menüü Veel suvandeid suletakse. Nipsake slaidivaliku vaatesse naasmiseks alla ja seejärel vasakule.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Uurimine ja navigeerimine PowerPointi ekraanilugeri abil

Rakenduses PowerPoint Mobile saate jutustaja, Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri abil lisada esitlusse teksti ja hüperlinke. Samuti saate luua täpp- või numberloendeid esitluste paremaks liigendamiseks.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Slaidile teksti lisamine

 1. Slaidi redigeerimine, nipsake paremale, kuni kuvatakse leida tekstivälja, kuhu soovite teksti lisada. Topeltpuudutage ekraani tekstivälja avamiseks, et seda redigeerida.

 2. Teksti saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 3. Libistage sõrmega ekraani allserva juures, kuni kuulete teksti „Back, button collapsed” („Ahendatud nupp Tagasi”). Klaviatuuri sulgemiseks topeltpuudutage ekraani.

  Viiakse fookus nuppu tagasi.

Tekstile täpp- või numberloendi lisamine

Saate esitluses mis tahes tekstivälja täpp- või numberloendi lisada.

 1. Slaidi redigeerimine, nipsake paremale, kuni kuvatakse leida tekstivälja, kuhu soovite lisada täppe või numbreid. Tekstivälja redigeerimiseks topeltpuudutage ekraani.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Täpploendiüksuse lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Off, bullets, button („Nupp Täpploend, väljas”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  • Numberloendiüksuse lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Off, numbering, button („Nupp Nummerdus, väljas”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Loendiüksuse saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 4. Teise loendiüksuse lisamiseks libistage sõrmega ekraani parema alanurga juures, kuni kuulete sõna „Enter” („Sisestus”). Uue loendiüksuse lisamiseks topeltpuudutage ekraani ja seejärel tippige klaviatuuri abil.

 5. Loendi lõpuleviimiseks libistage sõrmega ekraani allserva juures, kuni kuulete teksti „Back, button collapsed” („Ahendatud nupp Tagasi”). Klaviatuuri sulgemiseks topeltpuudutage ekraani.

  Viiakse fookus tagasi nupule.

Hüperlingi lisamine

 1. Slaidi redigeerimine, nipsake paremale, kuni kuvatakse leida tekstivälja, kuhu soovite hüperlingi lisada. Tekstivälja redigeerimiseks topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Layout button collapsed” („Nupp Veel suvandeid ahendatud”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake ekraanil vasakule, kuni kuulete "Vaateselektori tabelloend", millele järgneb praegu valitud menüü ja seejärel koputage ekraani.

 4. Nipsake ekraanil vasakule kuni kuulete "Sisesta", ja seejärel koputage ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Link button” („Nupp Link”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete sõna „Link window, address, editing” („Lingiaken, aadress, redigeerimine”).

 6. Hüperlingi aadressi saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 7. Libistage sõrmega ekraani parema alanurga juures, kuni kuulete sõna „Enter” („Sisestus”). Lingi lisamiseks topeltpuudutage ekraani.

  Fookus läheb uuesti slaidile.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointi slaididega töötamine

Ekraanilugeri abil esitluste printimine PowerPointis

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Uurimine ja navigeerimine PowerPointi ekraanilugeri abil

Abil saate PowerPointi veebirakendus klaviatuuril ja ekraanilugeja teksti ja hüperlinkide lisamine esitlusele. Meil on testitud see Jutustaja, kuid see ei pruugi töötada koos teiste ekraanilugerite seni, kuni see järgib levinud hõlbustusfunktsioonide standardid ja meetodite abil.

Märkused: 

 • Kui kasutate pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugerit Jutustaja, peate Office’i veebiväljaanne’is dokumentide, töölehtede või esitluste redigeerimiseks lülitama välja skannirežiimi. Lisateavet leiate artiklist Pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugeri virtuaal- või sirvimisrežiimi väljalülitamine.

 • Kuna Office 365 uued funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office'iga töötavad?.

 • Kui kasutate PowerPointi veebirakendus’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna PowerPointi veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte PowerPointi veebirakendus’i kohta.

Selle artikli teemad

Slaidile teksti lisamine

 1. RedigeerimisvaadePowerPointi veebirakendus, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6 korduvalt kuni praeguse slaidi number. Liikumine on pisipildipaanil.

 2. Slaidide sirvimiseks vajutage üles või alla NOOLEKLAHVE kuni kuulete slaidi number soovite redigeerida.

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6, kuni: "Slaidi panel."

 4. Fookuse viimine esimesele kohatäidet, vajutage tabeldusklahvi (TAB). Jutustaja nimetab kohatäite.

 5. Kohatäite asendamiseks tekstiga vajutage sisestusklahvi (Enter) ja hakake tippima. Kui see on tehtud, vajutage klahvi F2. Ma kuulen: "Slaidi panel."

 6. Järgmise kohatäite liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB). Jutustaja nimetab kohatäite. Teksti lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) ja tippige tekst. Kui see on valmis, vajutage klahvi F2.

Hüperlingi lisamine

 1. Slaidi, valige tekstilõik, millele soovite lisada lingi tekst ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + K. Ma kuulen: "lingi aadress, redigeerida."

 2. Tippige või kleepige lingi aadress ja vajutage sisestusklahvi Enter.

  Dialoogiboks suletakse ja link lisatakse slaidile.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Ekraanilugeri abil PowerPointis piltide ja tabelite lisamine ja redigeerimine

PowerPointi veebirakenduse klaviatuuri kiirklahvid

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Uurimine ja navigeerimine PowerPointi ekraanilugeri abil

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×