Ekraanilugeri kasutamine OneNote’is märkmike, jaotiste ja lehte korraldamiseks

Ekraanilugeri kasutamine OneNote’is märkmike, jaotiste ja lehte korraldamiseks

Klaviatuuri ja Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil saate rakenduses OneNote 2016 korraldada lehti, jaotisi ja jaotiserühmi sisaldavates märkmikes olevat teavet. Saate vajaduse korral lehti, jaotisi ja täiendavaid märkmikke lisada, neid ümber nimetada, teisaldada või kustutada.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

OneNote’i avamine

OneNote’i avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv + Shift + N.

Märkmiku loomine

 1. Märkmiku navigeerimispaani avamiseks vajutage OneNote’is klahvikombinatsiooni Ctrl+G.

 2. Vajutage mitu korda klahvikombinatsiooni Shift + tabeldusklahv (Tab), kuni kuulete teksti „Add Notebook button” („Nupp Lisa märkmik”). Valimiseks vajutage tühikuklahvi. Teid suunatakse uude aknasse, kus on juba valitud menüü Fail üksus Uus. Jutustaja ütleb teksti „New tab item” („Menüü-üksus Uus”). Selles menüüs saate valida märkmiku salvestuskoha ja nime.

 3. Menüü Uus kohavaliku jaotisse liikumiseks vajutage üks kord paremnoolt. Seejärel kasutage asukohtade vahel liikumiseks üles- ja allanooleklahvi. Jutustaja nimetab liikumise ajal asukohti. Valimiseks vajutage tühikuklahvi.

 4. Pärast asukoha valimist liigub fookus väljale Märkmiku nimi. Tippige uue märkmiku nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Luuakse märkmik ja kursor asetatakse märkmikus lehe pealkirja väljale Uus jaotis 1.

  Märkus. : Kui salvestate OneDrive’i või muusse võrguasukohta, tuleb teil sisse logida, kui te pole seda veel teinud.

Uue jaotise loomine

 1. Vajutage märkmikus uue jaotise loomiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+T.

 2. Luuakse jaotis, kursor asetatakse jaotise vahekaardile ja saate tippida jaotise nime.

 3. Kui olete lõpetanud, vajutage sisestusklahvi (Enter). Jaotisele antakse nimi ja kursor viiakse lehe pealkirja väljale.

Jaotiserühma loomine

Jaotiserühmade abil saate seotud jaotisi koos hoida.

 1. Vajutage märkmikus jaotise navigeerimispaani avamiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+ Shift+G.

 2. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+F10.

 3. Vajutage mitu korda allanoolt, kuni jutustaja ütleb teksti „New Section Group menu item (Menüü-üksus „Uus jaotiserühm”).” JAWS-is kuulete teksti „New Section Group (Uus jaotiserühm).” Valimiseks vajutage tühikuklahvi. Jutustaja ütleb teksti „New page created, OneNote window, editing, New Section Group (Uus leht on loodud, OneNote’i aken, redigeerimine, uus jaotiserühm).”

 4. Tippige jaotiserühma nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Luuakse jaotiserühm ja saate nüüd rühmale jaotisi lisada.

Lehe loomine

 1. Vajutage jaotises, kuhu soovite lehe lisada, klahvikombinatsiooni Ctrl+N.

 2. Luuakse uus leht, kursor asetatakse lehe pealkirja väljale ja saate tippida pealkirja.

Märkmiku ümbernimetamine

 1. Märkmiku navigeerimispaani avamiseks vajutage OneNote’is klahvikombinatsiooni Ctrl+G.

 2. Kasutage ümbernimetatava märkmiku juurde liikumiseks üles- ja allanooleklahve.

 3. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+F10. Jutustaja ütleb teksti „Menu (Menüü).”

 4. Vajutage mitu korda allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Properties menu item (Menüü-üksus „Atribuudid”).” JAWS-is kuulete teksti „Properties (Atribuudid).” Valimiseks vajutage tühikuklahvi.

 5. Avaneb dialoogiboks Märkmiku atribuudid ja fookus liigub väljale Kuvatav nimi. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Märkmik nimetatakse ümber.

Jaotise või jaotiserühma ümbernimetamine

 1. Vajutage OneNote’is jaotise navigeerimispaanile liikumiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+G.

 2. Kasutage parem- ja vasaknooleklahve, et liikuda selle jaotise või jaotiserühma juurde, mille soovite ümber nimetada.

 3. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10. Jutustaja ütleb teksti „Rename menu item (Menüü-üksus „Nimeta ümber”).” JAWS-is kuulete teksti „Rename (Nimeta ümber).”

 4. Vajutage tühikuklahvi. Jutustaja ütleb teksti „Editing (Redigeerimine)” ja jaotise nime. JAWS-is kuulete jaotise nime.

 5. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Jaotis nimetatakse ümber.

Lehe ümbernimetamine

 1. Vajutage märkmikus lehe navigeerimispaani avamiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+G.

 2. Kasutage ümbernimetatava lehe juurde liikumiseks üles- ja allanooleklahve.

 3. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10. Jutustaja ütleb teksti „Rename menu item (Menüü-üksus „Nimeta ümber”).” JAWS-is kuulete teksti „Rename (Nimeta ümber).”

 4. Vajutage tühikuklahvi. Jutustaja ütleb teksti „Page title, editing (Lehe pealkiri, redigeerimine).” JAWS-is kuulete teksti „Page title (Lehe pealkiri).”

 5. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Leht nimetatakse ümber.

Jaotise teisaldamine või kopeerimine

 1. Vajutage märkmikus jaotise navigeerimispaanile liikumiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+G.

 2. Kasutage parem- või vasaknooleklahvi, et liikuda selle jaotise juurde, mida soovite teisaldada või kopeerida. Jutustaja nimetab liikumise ajal jaotiste nimesid.

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10. Jutustaja ütleb teksti „Rename menu item (Menüü-üksus „Nimeta ümber”).” JAWS-is kuulete teksti „Rename (Nimeta ümber).”

 4. Vajutage mitu korda allanooleklahvi, kuni kuulete jutustaja öeldud teksti „Move or Copy menu item (Menüü-üksus „Teisalda või kopeeri”).” JAWS-is kuulete teksti „Move or Copy (Teisalda või kopeeri).” Valimiseks vajutage tühikuklahvi. Avaneb dialoogiboks Jaotise teisaldamine või kopeerimine.

 5. Fookus on otsinguväljal, kuhu saate hakata tippima selle märkmiku, jaotise või jaotiserühma nime, millesse soovite jaotise teisaldada või kopeerida. Tippimise ajal loetletakse otsinguvälja all otsingutulemid. Tulemites liikumiseks kasutage üles- ja allanooleklahve. Jutustaja nimetab liikumise ajal nimesid.

 6. Kui olete õige koha üles leidnud, vajutage dialoogiboksi nuppude juurde liikumiseks tabeldusklahvi. Esimene nupp on Teisalda. Kui soovite jaotist hoopis kopeerida, vajutage nupu Kopeeri juurde liikumiseks uuesti tabeldusklahvi. Valimiseks vajutage tühikuklahvi. Jaotis teisaldatakse või kopeeritakse.

Lehe teisaldamine või kopeerimine

 1. Vajutage märkmikus lehe navigeerimispaani avamiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + Alt + G.

 2. Kasutage teisaldatava või kopeeritava lehe juurde liikumiseks üles- ja allanooleklahve. Jutustaja nimetab liikumise ajal lehtede nimesid.

 3. Vajutage lehe valimiseks tühikuklahvi ning seejärel klahvikombinatsiooni Ctrl + Alt + M. Avaneb dialoogiboks Lehtede teisaldamine või kopeerimine.

 4. Fookus on otsinguväljal, kuhu saate hakata tippima selle märkmiku, jaotise või jaotiserühma nime, millesse soovite lehe teisaldada või kopeerida. Tippimise ajal loetletakse otsinguvälja all otsingutulemid. Tulemites liikumiseks kasutage üles- ja allanooleklahve. Jutustaja nimetab liikumise ajal nimesid.

 5. Kui olete õige koha üles leidnud, vajutage dialoogiboksi nuppude juurde liikumiseks tabeldusklahvi. Esimene nupp on Teisalda. Kui soovite lehte hoopis kopeerida, vajutage nupu Kopeeri juurde liikumiseks uuesti tabeldusklahvi. Valimiseks vajutage tühikuklahvi. Leht teisaldatakse või kopeeritakse.

Märkmiku eemaldamine

 1. Vajutage Windowsis Windowsi logoga klahvi ja tippige „File Explorer.” Vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Avaneb aken File Explorer. Fookus on kaustal Töölaud. Kasutage aknas kaustade ja üksuste vahel liikumiseks nooleklahve. Jutustaja nimetab liikumise ajal üksuseid. Kausta avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Näpunäide. : Märkmikud salvestatakse arvutis vaikimisi asukohta Dokumendid > OneNote’i märkmikud.

 3. Kui olete õigel märkmikul, vajutage kontekstimenüü avamiseks klahvikombinatsiooni Shift + F10. Jutustaja ütleb teksti „Context menu (Kontekstimenüü).”

 4. Vajutage mitu korda allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Delete menu item (Menüü-üksus „Kustuta”).” JAWS-is kuulete teksti „Delete (Kustuta).” Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Märkmik eemaldatakse.

Jaotise või jaotiserühma eemaldamine

 1. Vajutage märkmikus jaotise navigeerimispaanile liikumiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + G.

 2. Kasutage parem- ja vasaknooleklahve, et liikuda selle jaotise või jaotiserühma juurde, mille soovite ümber nimetada.

 3. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10. Jutustaja ütleb teksti „Rename menu item (Menüü-üksus „Nimeta ümber”).” JAWS-is kuulete teksti „Rename (Nimeta ümber).”

 4. Vajutage mitu korda allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Delete menu item (Menüü-üksus „Kustuta”).” JAWS-is kuulete teksti „Delete (Kustuta).” Vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Avaneb kinnituse dialoogiboks. Jutustaja ütleb teksti „Microsoft OneNote dialog, No button (Microsoft OneNote’i dialoogiboks, nupp „Ei”).” Vajutage nupule „Jah” liikumiseks ühe korra vasaknooleklahvi ja seejärel sisestusklahvi (Enter). Jaotis või jaotiserühm eemaldatakse.

Lehe eemaldamine

 1. Vajutage märkmikus lehe navigeerimispaanile liikumiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + Alt + G.

 2. Kasutage eemaldatava lehe juurde liikumiseks üles- ja allanooleklahve.

 3. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10. Jutustaja ütleb teksti „Rename menu item (Menüü-üksus „Nimeta ümber”).” JAWS-is kuulete teksti „Rename (Nimeta ümber).”

 4. Vajutage mitu korda allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Delete menu item (Menüü-üksus „Kustuta”)”, ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter). Leht eemaldatakse.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil OneNote’is märkmikega töötamine ning märkmike ühiskasutusse andmine

Kiirklahvid Windowsi rakenduses OneNote 2016

Ekraanilugeri abil OneNote’is põhitoimingute tegemine

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil OneNote’is liikumine

Klaviatuuri ja Mac OS-i sisseehitatud ekraanilugeri VoiceOver abil saate rakenduses OneNote for Mac korraldada lehti, jaotisi ja jaotiserühmi sisaldavates märkmikes olevat teavet. Saate vajaduse korral lehti, jaotisi ja täiendavaid märkmikke lisada, neid ümber nimetada, teisaldada või kustutada.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

OneNote’i avamine ja sisselogimine

 1. Vajutage rakenduses Finder (Otsija) loendi Applications (Rakendused) avamiseks klahvikombinatsiooni Shift + Command + A.

 2. Tippige M, et liikuda otse tähega "M" algavate rakenduste juurde.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Microsoft OneNote application“ (rakendus Microsoft OneNote).

 4. Rakenduse OneNote for Mac avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Command + allanool.

 5. OneNote for Mac avaneb ning te saate oma Microsofti kontole sisse logida.

 6. Sisselogimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Command + O. Kuulete teksti „Sign in. Account settings“ (sisselogimine, kontosätted). Valimiseks vajutage tühikuklahvi. Avaneb dialoogiboks Sign in (Sisselogimine). Kuulete teksti „Type your email address or phone number“ (tippige oma meiliaadress või telefoninumber).

 7. Tippige meiliaadress või telefoninumber ja vajutage sisestusklahvi (Enter). VoiceOver teatab: „Password, secure edit text.” (Parool, turvaline teksti redigeerimine.)

 8. Tippige parool ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Kui kuulete teksti „Start using PowerPoint button“ (PowerPointi avamise nupp), vajutage tühikuklahvi ja avage rakendus.

  Märkus. : Kui kasutate oma ettevõtte kontot, võivad sisselogimistoimingud veidi erineda. Näiteks on võimalik, et peate kasutama PIN-koodi või kiipkaarti.

  Näpunäide. : Kui te ei loginud rakendusest PowerPoint pärast viimast kasutamist välja, siis ei paluta teil rakenduse avamise korral sisse logida.

Märkmiku loomine

Märkmiku loomiseks peate logima OneNote’is sisse oma Microsofti kontole. Siis saate faili OneDrive’i salvestada.

 1. Vajutage OneNote’is klahvikombinatsiooni Control + Command + N.

 2. Avaneb aken Open new and recent notebooks (Uute ja viimatiste märkmike avamine), kus saate valida märkmiku värvi, nime ja koha, kuhu uus märkmik salvestada.

 3. Märkmiku värvi valimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kuulete teksti „Notebook color“ (märkmiku värv) ja seejärel parajasti aktiivse värvi nimetust. Soovitud värvivalikule liikumiseks kasutage nooleklahve. VoiceOver lausub värvidel liikumise ajal nende nimetused. Kui olete valmis, vajutage tabeldusklahvi (Tab).

 4. Väljale Notebook title (Märkmiku pealkiri) soovitud pealkirja sisestamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Notebook title, edit text“ (märkmiku pealkiri, teksti redigeerimine). Tippige pealkiri ja vajutage siis väljalt lahkumiseks tabeldusklahvi (Tab).

 5. Teie kontoga seotud pilvsalvestuskoha, nt OneDrive’i või SharePointi valimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete asukoha nime ja teksti „Select a location where your notebook will be created“ (valige asukoht, kuhu märkmik luuakse).

 6. Asukoha muutmiseks vajutage tühikuklahvi ning soovitud asukohale liikumiseks kasutage üles- või allanooleklahvi. Valimiseks vajutage tühikuklahvi.

 7. Märkmiku loomiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Create button“ (nupp Loo). Seejärel vajutage tühikuklahvi.

 8. Avaneb uus märkmik. Kursor on jaotise New Section 1 (Uus jaotis 1) lehepealkirja väljal.

Uue jaotise loomine

 1. Märkmikus uue jaotise loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Command + T.

 2. Luuakse jaotis ja kursor viiakse jaotisepealkirja väljale. Saate tippida jaotise nime.

 3. Kui olete lõpetanud, vajutage sisestusklahvi (Enter).

Jaotiserühma loomine

Jaotiserühmade abil saate seotud jaotisi koos hoida.

 1. Märkmikus jaotise navigeerimispaani avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Shift + G.

 2. Menüüribale liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + M. Kuulete teksti „Menu bar Apple“ (Apple’i menüüriba).

 3. Menüüle File (Fail) liikumiseks vajutage paremnooleklahvi ning käsule New Section Group (Uus jaotiserühm) liikumiseks allanooleklahvi. Valimiseks vajutage tühikuklahvi.

 4. Luuakse jaotiserühm. Fookus on jaotiserühma nime väljal.

 5. Tippige jaotiserühma nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Luuakse jaotiserühm, kuhu saate nüüd lisada jaotisi.

Lehe loomine

 1. Märkmikus jaotise navigeerimispaani avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + G. Seejärel vajutage üles- või allanooleklahvi, et valida jaotis, kuhu soovite lehe lisada.

  Märkus. : Kui leht asub jaotiserühmas, vajutage jaotiserühma laiendamiseks paremnooleklahvi.

 2. Vajutage jaotises, kuhu soovite lehe lisada, klahvikombinatsiooni Command + N.

 3. Luuakse uus leht, kursor asetatakse lehe pealkirja väljale ja saate tippida pealkirja.

Märkmiku ümbernimetamine

Kui olete märkmiku ühiskasutusse andnud, nimetage märkmikufail selle allikas ümber.

 1. Avage brauseris veebileht www.onedrive.com.

 2. Selleks et logida sisse oma Microsofti või ettevõttekontole, kus asub märkmik, mille soovite ümber nimetada, vajutage klahvikombinatsiooni Option + Tab, kuni kuulete teksti „Link, sign in“ (link, logi sisse). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter) ja alustage sisselogimist.

 3. Kui olete OneDrive’i sisse logitud, liikuge allanooleklahvi vajutades oma konto kaustale Documents (Dokumendid). Kausta sisenemiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Ümbernimetatavale märkmikule liikumiseks kasutage nooleklahve. Faililoendis liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Shift+ Option + allanool. Nimed loetakse liikumise käigus ette.

 5. Õigele failile jõudes vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Tab, kuni kuulete sõna „Open“ (ava). Seejärel liikuge parem- või vasaknooleklahvi vajutades käsule Rename (Nimeta ümber). Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „Enter your new name“ (sisestage uus nimi).

 6. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Märkmik nimetatakse ümber. Kuulete teksti „Saving“ (salvestamine).

Jaotise või jaotiserühma ümbernimetamine

 1. Märkmikus jaotise navigeerimispaani avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Shift + G.

 2. Ümbernimetatavale jaotisele või jaotiserühmale liikumiseks kasutage üles- ja allanooleklahve. Jaotiste ja jaotiserühmade nimed loetakse liikumise käigus ette.

 3. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + Shift + M. Seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + allanool, kuni kuulete teksti „Rename“ (nimeta ümber). Selle käsu valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 4. Fookus liigub jaotise või jaotiserühma nime väljale. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Jaotis nimetatakse ümber.

Lehe ümbernimetamine

 1. Märkmikus jaotise navigeerimispaani avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Shift + G.

 2. Liikuge üles- ja allanooleklahve kasutades jaotisele, kus ümbernimetatav leht asub.

 3. Kui olete ümbernimetatava lehega jaotises, vajutage lehe navigeerimispaani avamiseks klahvikombinatsiooni Control + Command + G. Kuulete teksti "List of pages, table“ (lehtede loend, tabel).

 4. Kasutage ümbernimetatavale lehele liikumiseks üles- ja allanooleklahve. Lehtede nimed loetakse liikumise käigus ette.

 5. Lehe ümbernimetamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Command + T. Fookus liigub lehepealkirja väljale. Kuulete teksti „Rename page“ (nimetage leht ümber).

 6. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Leht nimetatakse ümber.

Jaotise teisaldamine või kopeerimine

 1. Märkmikus jaotise navigeerimispaani avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Shift + G.

 2. Kasutage teisaldatavale või kopeeritavale lehele liikumiseks üles- ja allanooleklahve.

 3. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + Shift + M.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Jaotise kopeerimiseks vajutage esmalt allanooleklahvi, et liikuda käsule Copy Section To… (Kopeeri jaotis asukohta...), ning selle valimiseks vajutage tühikuklahvi. Avaneb dialoogiboks Copy this section to a new notebook… (Selle jaotise kopeerimine uude märkmikku...).

  • Jaotise teisaldamiseks vajutage esmalt allanooleklahvi, et liikuda käsule Move Section To… (Teisalda jaotis asukohta...), ning selle valimiseks vajutage tühikuklahvi. Avaneb dialoogiboks Move this section to a new notebook… (Selle jaotise teisaldamine uude märkmikku...).

 5. Dialoogiboksis kuvatakse loend avatud märkmike ja nende jaotiserühmadega, kuhu saab jaotise kopeerida või teisaldada.

 6. Märkmiku valimiseks kasutage üles- või allanooleklahve. Kui soovite liikuda just nimelt jaotiserühma, laiendage märkmikku, vajutades klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv. Märkmike ja jaotiserühmade nimed loetakse liikumise käigus ette.

  Märkus. : Saate kopeerida või teisaldada jaotise samas märkmikus asuvasse jaotiserühma.

 7. Kui olete õige koha leidnud, vajutage dialoogiboksi nuppudele liikumiseks tabeldusklahvi (Tab). Esimene nupp on Cancel (Loobu). Kui soovite jaotise kopeerida, liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil nupule Copy (Kopeeri). Kui soovite jaotise teisaldada, liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil nupule Move (Teisalda). Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Jaotis kopeeritakse või teisaldatakse.

Lehe teisaldamine või kopeerimine

 1. Märkmikus jaotise navigeerimispaani avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Shift + G.

 2. Et liikuda jaotisele, kus teisaldatav või kopeeritav leht asub, kasutage üles- ja allanooleklahve.

 3. Lehe navigeerimispaani avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Command + G. Kuulete teksti „List of pages“ (lehtede loend).

 4. Kasutage teisaldatavale või kopeeritavale lehele liikumiseks üles- ja allanooleklahve. VoiceOver loeb liikumise käigus lehtede nimed ette.

 5. Kui olete lehel, tehke ühte järgmistest.

  • Lehe kopeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Command + C. Avaneb dialoogiboks Copy this page to a new section… (Selle lehe kopeerimine uude jaotisse...).

  • Lehe teisaldamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Command + C. Avaneb dialoogiboks Move this page to a new section… (Selle lehe teisaldamine uude jaotisse...).

 6. Dialoogiboksis kuvatakse loend avatud märkmike ning nende jaotiste ja jaotiserühmadega, kuhu saab lehe kopeerida või teisaldada.

 7. Jaotise valimiseks kasutage üles- või allanooleklahvi. Kui soovite liikuda mingile kindlale jaotisele jaotiserühmas, laiendage jaotiserühma, vajutades klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv. Märkmike, jaotiserühmade ja jaotiste nimed loetakse liikumise käigus ette.

  Märkus. : Saate kopeerida või teisaldada lehe uude samas märkmikus asuvasse jaotisse.

 8. Kui olete õige koha leidnud, vajutage dialoogiboksi nuppudele liikumiseks tabeldusklahvi (Tab). Esimene nupp on Cancel (Loobu). Kui soovite lehe kopeerida, liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil nupule Copy (Kopeeri). Kui soovite lehe teisaldada, liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil nupule Move (Teisalda). Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Jaotis kopeeritakse või teisaldatakse.

Märkmiku eemaldamine

Kui olete kindel, et te mõnd märkmikku enam ei vaja, saate selle oma OneDrive’i kontolt kustutada. Kui märkmik on ühiskasutuses, teavitage selle kustutamisest kindlasti ka kolleege.

 1. Märkmiku navigeerimispaani avamiseks vajutage OneNote’is klahvikombinatsiooni Control + G. Kuulete teksti „Notebooks, table“ (märkmikud, tabel).

 2. Eemaldatava märkmiku valimiseks kasutage üles- või allanooleklahvi. Märkmike nimed loetakse liikumise käigus ette.

 3. Märkmiku sulgemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Command + W.

 4. Kui märkmik on OneNote’is suletud, avage brauseris veebileht www.onedrive.com ja logige sisse.

 5. Liikuge OneDrive’is allanooleklahvi vajutades kausta Documents (Dokumendid). Kausta sisenemiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 6. Liikuge nooleklahve vajutades märkmikufailile, mille soovite kustutada. Faililoendis liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Shift+ Option + allanool. Nimed loetakse liikumise käigus ette.

 7. Kui olete jõudnud õigele failile, vajutage kustutusklahvi (Delete) või klahvikombinatsiooni Command+Delete. Märkmik kustutatakse.

Jaotise või jaotiserühma eemaldamine

 1. Märkmikus jaotise navigeerimispaani avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Shift + G.

 2. Eemaldatavale jaotisele või jaotiserühmale liikumiseks kasutage üles- ja allanooleklahve.

 3. Kui olete jõudnud õigesse jaotisse või jaotiserühma, vajutage kustutusklahvi (Delete). Avaneb dialoogiboks.

 4. Kustutamise kinnitamiseks liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil dialoogiboksi nupule Yes (Jah). Vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Jaotis või jaotiserühm (ja vastavad jaotised) teisaldatakse kausta Deleted Notes (Kustutatud märkmed).

  Märkus. : Kaustas Deleted Notes (Kustutatud märkmed) saate märkmeid veel vaadata või need jäädavalt kustutada. Valige menüüribal menüüst Notebooks (Märkmikud) alammenüü Deleted Notes (Kustutatud märkmed). Valige käsk View Deleted Notes (Kuva kustutatud märkmed) või Empty Deleted Notes (Tühjenda kustutatud märkmete kaust).

Lehe eemaldamine

 1. Märkmikus jaotise navigeerimispaani avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Shift + G.

 2. Et liikuda jaotisesse, kus asub eemaldatav leht, kasutage üles- ja allanooleklahve.

 3. Lehe navigeerimispaani avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Command + G. Kuulete teksti "List of pages, table“ (lehtede loend, tabel).

 4. Kasutage eemaldatavale lehele liikumiseks üles- või allanooleklahvi. VoiceOver loeb liikumise käigus lehtede nimed ette.

 5. Jõudes soovitud lehele, vajutage kustutusklahvi (Delete) või klahvikombinatsiooni Command+Delete. Leht kustutatakse.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil OneNote’is märkmikega töötamine ning märkmike ühiskasutusse andmine

Rakenduse OneNote 2016 for Mac kiirklahvid

OneNote’i põhitoimingute tegemine ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Lisateave hõlbustusfunktsioonide abil OneNote’is liikumise kohta

Klaviatuuri ja iOS-i sisseehitatud ekraanilugeri VoiceOver abil saate rakenduses OneNote for iOS korraldada lehti ja jaotisi sisaldavates märkmikes olevat teavet. Saate lehti ja jaotisi lisada, ümber nimetada ja järjestada, teisaldada ning eemaldada. Samuti saate lisada ja ümber järjestada märkmikke.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Märkmiku loomine

 1. Nipsake loendis Notebooks (Märkmikud) paremale, kuni kuulete teksti „New notebook button“ („Uue märkmiku nupp“) ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 2. Tippige uue märkmiku nimi ja nipsake paremale, kuni kuulete sõna „Done“ („Valmis“), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Näpunäide. : Loendi Sections (Jaotised) või loendi Pages (Lehed) ja lehelõuendi kaudu loendisse Notebooks (Märkmikud) liikumiseks nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Back to <previous list view>, back button“ („Tagasi vaatesse <eelmine loendivaade>, tagasiliikumisnupp“), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Korrake seda toimingut seni, kuni kuulete teksti „Notebook, settings button“ („Märkmik, sätete nupp“). Fookus on nüüd loendivaate Notebooks (Märkmikud) nupul Settings (Sätted).

Uue jaotise loomine

Märkmiku sisu korraldamiseks või uue märkmeüksuse lisamiseks saate luua uue jaotise.

 1. Nipsake märkmiku loendis Sections (Jaotised) paremale, kuni kuulete teksti „New section button“ („ Nupp Loo uus jaotis“) ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 2. Tippige uue jaotise nimi, nipsake paremale, kuni kuulete sõna „Done“ („Valmis“), ja topeltpuudutage ekraani.

Märkus. : Loendist Lehed või lehelõuendilt loendisse Sections (Jaotised) liikumiseks nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Back to <previous list view>, back button“ („Tagasi vaatesse <eelmine loendivaade>“, tagasiliikumisnupp), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Korrake seda toimingut, kuni kuulete teksti „<Notebook name>, back to notebook list, back button“ („<Märkmiku nimi>, tagasi märkmiku loendisse, tagasiliikumisnupp“). Fookus on nüüd loendivaate Sections (Jaotised) nupul Back (Tagasi).

Lehe loomine

Lugege, kuidas lisada uute ideede jaoks uus leht ning märkmikku täitma hakata.

Vormindamata lehe loomine

 1. Nipsake jaotise loendis Pages (Lehed) paremale, kuni kuulete teksti „New page button“ („Uue lehe nupp“).

 2. Topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „New page, page title, outline, text field“ („Uus leht, lehe pealkiri, liigendus, tekstiväli“).

 3. Topeltpuudutage ekraani ja tippige lehe nimi. Nipsake paremale, kuni kuulete sõna „Return“ (tagasi), ja topeltpuudutage ekraani. Fookus liigub lehelõuendile.

Loendiga lehe loomine

 1. Nipsake jaotise loendis Pages (Lehed) paremale, kuni kuulete teksti „New page with list button“ („Nupp Uus loendiga leht”), ja topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Text field“ („Tekstiväli“). Fookus on lehe loendi esimese üksuse tekstiväljal.

 2. Lehele nime panemiseks nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Untitled list heading, text field“ („Pealkirjata loendi päis, tekstiväli“), ja topeltpuudutage ekraani.

 3. Tippige lehe nimi ning nipsake paremale, kuni kuulete sõna: „Done” („Valmis”). Topeltpuudutage ekraani.

Fotoga lehe loomine

 1. Nipsake mõne jaotise loendis Pages (Lehed) paremale, kuni kuulete teksti „New page with photo button“ („Nupp Uus fotoga leht“), ja topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Alert, insert picture” („Tähelepanu, pildi lisamine”). Avaneb aken Insert Picture (Pildi lisamine).

 2. Tehke ühte järgmistest.

  Pildi lisamine rakendusest Fotod

  1. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „From library button” („Nupp Teegist”). Seejärel topeltpuudutage ekraani.

  2. Nipsake rakenduses Fotod paremale, kuni kuulete soovitud albumi nime ning topeltpuudutage ekraani.

  3. Nipsake fotode loendis paremale, kuni kuulete sobiva foto nime, ning seejärel topeltpuudutage ekraani.

  4. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Done button” („Nupp Valmis”). Topeltpuudutage ekraani.

  5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Use button” („Nupp Kasuta”). Topeltpuudutage ekraani. Fookus liigub uuele lehele.

  6. Uuele lehele nime andmiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Page title” („Lehe pealkiri”) ning topeltpuudutage seejärel ekraani.

  7. Tippige uus nimi, kuni kuulete sõna „Return” („Tagasi”), ning seejärel topeltpuudutage ekraani.

  Pildistamine ja pildi lisamine

  1. Pildi lisamiseks otse telefonikaamerast nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Take picture button” („Nupp Tee pilt”).

  2. Topeltpuudutage ekraani. Avaneb kaamera rakendus.

  3. Pildi lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Take picture button” („Nupp Tee pilt”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

  4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Use button” („Nupp Kasuta”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Fookus liigub uuele lehele.

  5. Uuele lehele nime andmiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Page title” („Lehe pealkiri”) ning topeltpuudutage ekraani. Tippige nimi. Seejärel nipsake paremale, kuni kuulete sõna „Return“ („Tagasi“), ja topeltpuudutage ekraani.

Märkus. : Lehelõuendilt loendisse Pages (Lehed) liikumiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Back to page list for <section name>, back button“ („Tagasi jaotise <jaotise nimi> leheloendisse, tagasiliikumisnupp“), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Fookus on nüüd loendivaate Pages (Lehed) nupul Back (Tagasi).

Jaotise ümbernimetamine

 1. Nipsake loendis Sections (Jaotised) vasakule või paremale, kuni kuulete selle jaotise nime, mille soovite ümber nimetada.

 2. Valige VoiceOveri rootori sätteks Actions (Toimingud).

 3. Nipsake üles või alla, kuni kuulete sõna „Rename“ (nimeta ümber), ja topeltpuudutage siis ekraani.

 4. Tippige jaotise uus nimi. Kui see on tehtud, nipsake paremale, kuni kuulete sõna „Return“ („Tagasi“), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Lehe ümbernimetamine

 1. Nipsake loendis Pages (Lehed) vasakule või paremale, kuni kuulete selle lehe nime, mille soovite ümber nimetada, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake lehel paremale, kuni kuulete teksti „<Current page name>, heading, text field” („<Lehe praegune nimi>, päis, tekstiväli”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Muutke lehe nime. Kui see on tehtud, nipsake paremale, kuni kuulete sõna „Done“ („Valmis“), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Märkmike, jaotiste ja lehtede järjestuse muutmine

Soovi korral saate märkmike, jaotiste ja lehtede järjestust muuta (näiteks kui soovite, et kõige tähtsamad neist kuvataks üksuste loendi alguses).

 1. Nipsake loendis Notebooks (Märkmikud), Section (Jaotis) või Pages (Lehed) vasakule või paremale, kuni kuulete sõna „Edit button“ („Redigeerimisnupp“), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Done” („Valmis“).

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Reorder <name of the notebook, section, or page you'd like to reorder> („Muuda <ümberjärjestatava märkmiku, jaotise või lehe nimi> järjestust“).

 3. Topeltpuudutage ja hoidke sõrme ekraanil, kuni kuulete heli. Lohistage ekraanil sõrme üles või alla, kuni kuulete selle asukoha nime, kuhu soovite üksuse teisaldada, ning tõstke siis sõrm ekraanilt.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Done button“ (nupp Valmis), ja topeltpuudutage siis ekraani.

Jaotise teisaldamine

 1. Nipsake loendis Sections (Jaotised) vasakule või paremale, kuni kuulete selle jaotise nime, mida soovite teisaldada.

 2. Valige VoiceOveri rootori sätteks Actions (Toimingud).

 3. Nipsake üles või alla, kuni kuulete sõna „Move“ (teisalda), ja topeltpuudutage siis ekraani. Kuulete teksti „Notebooks, move this section to another notebook.“ („Märkmikud, selle jaotise teisaldamine teise märkmikku“).

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete selle märkmiku nime, kuhu soovite jaotise teisaldada, ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Fookus liigub loendile Sections (Jaotised), kust jaotis teisaldati.

Lehe teisaldamine või kopeerimine

 1. Nipsake loendis Pages (Lehed) vasakule või paremale, kuni kuulete selle lehe nime, mille soovite teisaldada või kopeerida.

 2. Valige VoiceOveri rootori sätteks Actions (Toimingud).

 3. Nipsake üles või alla, kuni kuulete sõna „Move“ („Teisalda”) või „Copy“ („Kopeeri”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete selle jaotise nime, kuhu soovite lehe teisaldada või kopeerida, ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Fookus liigub loendile Pages (Lehed), kust leht teisaldati või kopeeriti.

Märkmiku sulgemine

Saate märkmiku sulgeda, nii et seda enam loendis Notebooks (Märkmikud) ei kuvata.

 1. Nipsake loendis Notebooks (Märkmikud) vasakule või paremale, kuni kuulete selle märkmiku nime, mille soovite eemaldada.

 2. Valige VoiceOveri rootori sätteks Actions (Toimingud).

 3. Nipsake üles või alla, kuni kuulete sõna „Close“ („Sule”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Märkmiku uuesti avamiseks nipsake loendis Notebooks (Märkmikud) vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „More notebooks ellipses button“ („Kolmikpunktinupp Veel märkmikke“). Kuulete teksti „Open more notebooks“ (ava veel märkmikke).

  Nipsake paremale, kuni kuulete selle märkmiku nime, mille soovite uuesti avada, ning topeltpuudutage siis ekraani. Märkmik avaneb ja kuvatakse uuesti loendis Notebooks (Märkmikud).

Jaotise eemaldamine

 1. Nipsake loendis Sections (Jaotised) vasakule või paremale, kuni kuulete selle jaotise nime, mille soovite eemaldada.

 2. Valige VoiceOveri rootori sätteks Actions (Toimingud).

 3. Nipsake üles või alla, kuni kuulete sõna „Delete“ (kustuta), ja topeltpuudutage siis ekraani. Kuulete küsimust: „Alert, are you sure you want to delete this section.“ (Hoiatus. Kas soovite kindlasti selle jaotise kustutada?) Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Delete“ (kustuta), ja topeltpuudutage siis ekraani.

Lehe eemaldamine

 1. Nipsake loendis Pages (Lehed) vasakule või paremale, kuni kuulete selle lehe nime, mille soovite eemaldada.

 2. Valige VoiceOveri rootori sätteks Actions (Toimingud).

 3. Nipsake üles või alla, kuni kuulete sõna „Delete“ (kustuta), ja topeltpuudutage siis ekraani.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil OneNote’is märkmikega töötamine ning märkmike ühiskasutusse andmine

Ekraanilugeri abil OneNote’is põhitoimingute tegemine

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil OneNote’is liikumine

Rakendus OneNote Windows 10 jaoks koos Windowsi sisseehitatud ekraanilugeriga Jutustaja võimaldab korraldada lehti, jaotisi ja jaotiserühmi sisaldavates märkmikes olevat teavet. Saate vajaduse korral lehti, jaotisi ja täiendavaid märkmikke lisada, neid ümber nimetada, teisaldada või kustutada.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

OneNote’i avamine

 1. Veenduge, et oleksite oma Microsofti kontoga sisse loginud.

 2. OneNote’i avamiseks vajutage Windowsi logoga klahvi ja tippige sõna onenote. Vajutage siis üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „OneNote, Windowsi poe usaldusväärne rakendus”. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Märkmiku loomine

 1. Märkmiku navigeerimispaani avamiseks vajutage OneNote’is klahvikombinatsiooni Ctrl + G.

 2. Vajutage mitu korda klahvikombinatsiooni Shift + Tab, kuni kuulete teksti „uue märkmiku nupp”. Valimiseks vajutage tühikuklahvi. Jutustaja lausub teksti „uue märkmiku aken, uue märkmiku nimi, redigeerimine”. JAWS-i korral kuulete teksti „hüpikaken, uus märkmik”.

 3. Tippige märkmiku nimi. Seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kuulete teksti „Create Notebook button” („Nupp Loo märkmik”). Märkmiku loomiseks vajutage tühikuklahvi.

 4. Seejärel märkmik luuakse ja avatakse. Vastloodud märkmikus on üks märkmikujaotis, mille nimi on Uus jaotis 1, mis sisaldab pealkirjata tühja lehte.

  Märkus. : Märkmikud salvestatakse automaatselt OneDrive’i.

Uue jaotise loomine

 1. Vajutage märkmikus uue jaotise loomiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + G ja seejärel Ctrl + T.

 2. Luuakse jaotis, kursor asetatakse jaotise vahekaardile ja saate tippida jaotise nime.

 3. Kui olete lõpetanud, vajutage sisestusklahvi (Enter). Jaotisel on uus nimi.

 4. Redigeerimisrežiimi naasmiseks vajutage kaks korda sisestusklahvi (Enter). Kursor asetatakse vastloodud jaotise pealkirjata tühja lehe tiitliväljale.

Lehe loomine

 1. Vajutage jaotises, kuhu soovite lehe lisada, klahvikombinatsiooni Ctrl + N.

 2. Luuakse uus pealkirjata leht.

 3. Redigeerimisrežiimi naasmiseks vajutage paoklahvi (Esc). Kursor asetatakse lehe tiitliväljale ja saate tippida pealkirja.

Jaotise ümbernimetamine

 1. Vajutage OneNote’is jaotise navigeerimispaanile liikumiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + G. Seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete jaotise nime.

 2. Kasutage ümbernimetatava jaotiserühma juurde liikumiseks üles- ja allanooleklahve.

 3. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Rename section button” („Nupp Nimeta jaotis ümber”).

 4. Vajutage tühikuklahvi. Jutustaja ütleb teksti „Section name textbox” („Jaotise nime tekstiväli”) ja jaotise nime. JAWS-is kuulete jaotise nime ja teksti „Section name textbox, edit” („Jaotise nime tekstiväli, redigeerimine”).

 5. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Jaotis nimetatakse ümber.

Lehe ümbernimetamine

 1. Vajutage OneNote’is jaotise navigeerimispaanile liikumiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + G. Seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete jaotise nime.

 2. Kasutage ümbernimetatavat lehte sisaldava jaotise juurde liikumiseks üles- ja allanooleklahve.

 3. Lehe navigeerimispaani avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Alt + G. Lehe nimi loetakse ette.

 4. Kasutage ümbernimetatava lehe juurde liikumiseks üles- ja allanooleklahve.

 5. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Rename page button” („Nupp Nimeta leht ümber”).

 6. Vajutage tühikuklahvi. Jutustaja ütleb teksti „Page title, editing” („Lehe pealkiri, redigeerimine”). JAWS-is kuulete teksti „Page title” („Lehe pealkiri”).

 7. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Leht nimetatakse ümber.

Jaotise teisaldamine või kopeerimine

 1. Vajutage märkmikus jaotise navigeerimispaanile liikumiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + G. Seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete jaotise nime.

 2. Kasutage üles- või allanooleklahvi, et liikuda selle jaotise juurde, mida soovite teisaldada või kopeerida. Jutustaja nimetab liikumise ajal jaotiste nimesid.

 3. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Move slash copy button” (Nupp Teisalda või kopeeri”). Valimiseks vajutage tühikuklahvi. Avaneb dialoogiboks Jaotise teisaldamine või kopeerimine.

 4. Vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kuulete avatud märkmiku nime.

 5. Kasutage üles- või allanooleklahvi, et liikuda selle märkmiku juurde, kuhu soovite jaotist teisaldada. Jutustaja nimetab liikumise ajal märkmike nimesid.

 6. Kui olete õige koha üles leidnud, vajutage selle valimiseks tühikuklahvi. Dialoogiboksi nuppude juurde liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Esimene nupp on Teisalda. Kui soovite jaotist hoopis kopeerida, vajutage nupu Kopeeri juurde liikumiseks uuesti tabeldusklahvi. Valimiseks vajutage tühikuklahvi. Jaotis teisaldatakse või kopeeritakse.

Lehe teisaldamine või kopeerimine

 1. Vajutage OneNote’is jaotise navigeerimispaanile liikumiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + G. Seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete jaotise nime.

 2. Kasutage ümbernimetatavat lehte sisaldava jaotise juurde liikumiseks üles- ja allanooleklahve.

 3. Lehe navigeerimispaani avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Alt + G. Lehe nimi loetakse ette.

 4. Kasutage teisaldatava või kopeeritava lehe juurde liikumiseks üles- ja allanooleklahve. Jutustaja nimetab liikumise ajal lehtede nimesid.

 5. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Move slash copy button” (Nupp Teisalda või kopeeri”). Valimiseks vajutage tühikuklahvi. Avaneb dialoogiboks Lehe teisaldamine või kopeerimine.

 6. Et valida märkmikku, kuhu on vaja lehekülg kopeerida või teisaldada, vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti: „Back button” („Nupp Tagasi”). Vajutage tühikuklahvi. Kasutage teisaldatava või kopeeritava märkmiku juurde liikumiseks üles- ja allanooleklahve. Valimiseks vajutage tühikuklahvi.

  Märkus. : Veenduge, et märkmik, kuhu soovite teisaldada või kopeerida, on OneNote’is avatud.

 7. Kasutage üles- või allanooleklahvi, et liikuda selle jaotise juurde, mida soovite teisaldada või kopeerida. Jutustaja nimetab liikumise ajal jaotiste nimesid.

 8. Kui olete õige koha üles leidnud, vajutage jaotise valimiseks tühikuklahvi. Dialoogiboksi nuppude juurde liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Esimene nupp on Teisalda. Kui soovite lehte hoopis kopeerida, vajutage nupu Kopeeri juurde liikumiseks uuesti tabeldusklahvi. Valimiseks vajutage tühikuklahvi. Leht teisaldatakse või kopeeritakse.

Märkmiku sulgemine

 1. Märkmiku navigeerimispaani avamiseks vajutage OneNote’is klahvikombinatsiooni Ctrl + G.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) mitu korda, kuni ekraaniluger ütleb märkmiku nime.

 3. Kasutage suletava märkmiku juurde liikumiseks üles- ja allanooleklahve.

 4. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Close this notebook button” (Nupp „Sule see märkmik”).

 5. Märkmiku sulgemiseks vajutage tühikuklahvi.

Jaotise eemaldamine

 1. Vajutage märkmikus jaotise navigeerimispaanile liikumiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + G. Seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete jaotise nime.

 2. Kasutage eemaldatava jaotise juurde liikumiseks üles- ja allanooleklahve.

 3. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10. Kuulete teksti „Delete section button” („Nupp Kustuta jaotis”). Seejärel vajutage tühikuklahvi.

 4. Avaneb kinnituse dialoogiboks. Kuulete teksti „Delete section button” („Nupp Kustuta jaotis”). Vajutage kustutamise kinnitamiseks tühikuklahvi. Jaotis eemaldatakse.

Lehe eemaldamine

 1. Vajutage OneNote’is jaotise navigeerimispaanile liikumiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + G. Seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete jaotise nime.

 2. Kasutage eemaldatavat lehte sisaldava jaotise juurde liikumiseks üles- ja allanooleklahve.

 3. Lehe navigeerimispaani avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Alt + G. Lehe nimi loetakse ette.

 4. Kasutage eemaldatava lehe juurde liikumiseks üles- ja allanooleklahve.

 5. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10. Kuulete teksti „Delete page button” (Nupp „Kustuta leht”).

 6. Vajutage tühikuklahvi. Avaneb kinnituse dialoogiboks. Kuulete teksti „Delete page button” (Nupp „Kustuta leht”). Vajutage kustutamise kinnitamiseks tühikuklahvi. Leht eemaldatakse.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil OneNote’is märkmikega töötamine ning märkmike ühiskasutusse andmine

Ekraanilugeri abil OneNote’is põhitoimingute tegemine

Hõlbustusfunktsioonide abil OneNote’is liikumine

Rakenduses OneNote Online saate Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil lehti ja jaotisi sisaldavates märkmikes olevat teavet korraldada. Saate vajaduse korral lisada lehti, jaotisi ja täiendavaid märkmikke.

Märkmed : 

 • Kuna uued Office 365 funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Selleks et teada saada, kuidas kiiremini uusi funktsioone saada, uurige artiklit Millal jõuavad minuni teenusekomplekti Office 365 jaoks ette nähtud Office 2016 uusimad funktsioonid?.

 • Kiirklahvide kohta leiate teavet teemast OneNote Online’i kiirklahvid.

 • See teema eeldab, et kasutakse Windowsi enda ekraanilugerit Jutustaja. Lisateavet Jutustaja kasutamise kohta lugege teemast Jutustaja kasutamisega alustamine.

 • See teema eeldab, et rakendust kasutakse PC-arvutis. Mõni navigeerimistee ja liigutus võib Windowsi telefonis või tahvelarvutis olla teistsugune.

 • Kui kasutate OneNote Online’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna OneNote Online töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte OneNote Online’i kohta.

Selle artikli teemad

OneNote Online’i avamine

 1. Avage brauseris veebileht www.onenote.com.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), et sirvida nupuni Logi sisse. Kuulete teksti “Sign in, link“ (“Sisselogimine, link“). Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Kui kasutate sisselogimiseks Microsofti kontot, liikuge tabeldusklahvi (Tab) vajutades nupuni Logi sisse Microsofti kontoga. Kui kasutate sisselogimiseks organisatsiooni kontot, liikuge nupuni Logi sisse töö- või koolikontoga. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Avaneb leht Logi sisse. Kuulete teksti „Email, phone, or Skype name, editing“ („Meiliaadress, telefon või Skype’i nimi, redigeerimine“).

 5. Sisestage meiliaadress ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „Password, editing“ („Parool, redigeerimine“).

 6. Tippige parool ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Märkus. : Kui kasutate oma ettevõtte kontot, võivad sisselogimistoimingud veidi erineda. Näiteks on võimalik, et peate kasutama PIN-koodi või kiipkaarti.

 7. OneNote Online avaneb märkmiku navigeerimispaanil, kus on esitatud kõik teie kontoga seotud märkmikud.

Märkmiku loomine

 1. Vajutage märkmiku navigeerimispaanil tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „New“ („Uus“), seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Avaneb dialoogiboks Uue märkmiku loomine, kus fookus on väljal Märkmiku nimi.

 3. Sisestage märkmiku nimi ja seejärel vajutage märkmiku loomiseks sisestusklahvi (Enter).

 4. Rakenduses OneNote Online avaneb uus märkmik ja kursor asetatakse jaotise Kiirmärkmed lehe pealkirja väljale. Kuulete uue märkmiku nime ja teksti „Microsoft OneNote Online, editable text“ („Microsoft OneNote Online, redigeeritav tekst“).

  Äsja loodud märkmik salvestatakse OneDrive’i kausta Dokumendid.

Uue jaotise loomine

 1. Avanenud märkmikus uue jaotise loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control+F6, kuni kuulete jaotise nime.

  Märkus. : Kui klahvikombinatsiooniga Ctrl+F6 ei saa rakenduses OneNote Online käske sirvida, vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete käsku. Seejärel vajutage sirvimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+F6.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock + vasaknooleklahv, kuni kuulete teksti „New section button“, („Uue jaotise nupp“), seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock + Enter.

 3. Tippige jaotise nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Jaotis luuakse ja kursor asetatakse äsja loodud jaotise lehe pealkirja väljale.

Lehe loomine

 1. Vajutage märkmikus klahvikombinatsiooni Control+F6, kuni kuulete jaotise nime.

 2. Jaotistes liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift + Tab. Jaotiste nimed loetakse liikumise käigus ette. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter), et valida jaotis, kus soovite luua uue lehe.

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock + vasaknooleklahv, kuni kuulete teksti „New page button“, („Uue lehe nupp“), seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock + Enter.

 4. Luuakse uus leht. Kursor asetatakse lehe pealkirja väljale ja saate sisestada pealkirja.

Märkmiku ümbernimetamine

Rakenduse OneNote Online kaudu saate liikuda otse OneDrive’i, kus saate märkmiku ümber nimetada.

 1. Avage OneNote Online’is märkmik ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete teksti „List of Microsoft services button“ („Nupp Microsofti teenuste loend“). Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „OneDrive“, seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Teie OneDrive (onedrive.live.com) avaneb brauseris.

 3. Ümbernimetatavale märkmikule liikumiseks kasutage nooleklahve. Failinimed loetakse liikumise käigus ette.

 4. Õiges failis olles vajutage klahvi F2. Avatakse dialoogiboks Nimeta ümber. Kuulete teksti „Enter your new name“ („Sisestage uus nimi“)

 5. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Märkmik nimetatakse ümber.

 6. OneNote Online‘is märkmiku juurde naasmiseks ja äsja loodud märkmiku valituks jätmiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Jaotise ümbernimetamine

 1. Märkmikus vajutage jaotise navigeerimispaanini sirvimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Kuulete jaotise nime.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete selle jaotise nime, mille soovite ümber nimetada.

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Shift+F10. Kuulete teksti „Rename menu item (Menüü-üksus „Nimeta ümber“).“ Avaneb kontekstimenüü. Fookus on valikul Nimeta ümber.

 4. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Tippige uue jaotise nimi.

 5. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „OK, ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Fookus viiakse tagasi jaotiseloendisse äsja ümbernimetatud jaotisele.

Lehe ümbernimetamine

 1. Märkmikus vajutage jaotise navigeerimispaanini sirvimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Kuulete jaotise nime.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift + Tab, kuni kuulete selle jaotise nime, mis sisaldab ümber nimetatavat lehte, ja vajutage siis sisestusklahvi (Enter).

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Control+F6, kuni kuulete lehe nime. Vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock + vasaknooleklahv, kuni kuulete ümber nimetatava lehe nime, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Kursor liigub lehe pealkirja väljale. Eelmise pealkirja kustutamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+A ja seejärel tagasilükkeklahvi (Backspace).

 5. Tippige uue lehe pealkiri ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Kursor liigub lehele ja saate oma märkmed sisestada või neid redigeerida.

  Näpunäide. : Lehealalt kiiresti lehe pealkirja alale liikumiseks vajutage klahvi Page Up.

Märkmiku eemaldamine

Kui olete kindel, et te mõnd märkmikku enam ei vaja, saate selle oma OneDrive’i kontolt kustutada. Kui märkmik on ühiskasutuses, teavitage selle kustutamisest kindlasti ka kolleege.

 1. Klõpsake OneNote Online‘is avatud märkmikus klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete teksti „List of Microsoft services button.“ („Nupp Microsofti teenuste loend.“) Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „OneDrive“, seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Teie OneDrive (onedrive.live.com) avaneb brauseris.

 3. Liikuge nooleklahve vajutades sellele märkmikule, mille soovite kustutada. Failinimed loetakse liikumise käigus ette.

 4. Õige faili juures vajutage kustutusklahvi (Delete). Vajutage kinnituse dialoogiboksis tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Delete button“ („Nupp Kustuta“), seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Märkmik kustutatakse ja fookus liigub kõrvalolevale failile.

  Näpunäide. : Kui soovite kustutatud märkmikku taastada, saate seda teha OneDrive’i prügikastis. Prügikasti avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete teksti „Group“ („Rühm“). Seejärel liikuge allanooleklahvi vajutades valikuni Prügikast.

Jaotise eemaldamine

 1. Märkmikus vajutage jaotise navigeerimispaanini sirvimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Kuulete jaotise nime.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete selle jaotise nime, mille soovite eemaldada.

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Shift+F10. Kuulete teksti „Rename menu item (Menüü-üksus „Nimeta ümber“).“ Avaneb kontekstimenüü.

 4. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Delete, Menu item“ („Kustuta, menüü-üksus“), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Vajutage kinnituse dialoogiboksis tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Yes button“ („Nupp Jah“), seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Lehe eemaldamine

 1. Märkmikus vajutage jaotise navigeerimispaanini sirvimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Kuulete jaotise nime.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete selle jaotise nime, mis sisaldab eemaldatavat lehte, ja vajutage siis sisestusklahvi (Enter).

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Control+F6, kuni kuulete lehe nime. Vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock + vasaknooleklahv, kuni kuulete eemaldatava lehe nime.

 4. Lehe jäädavalt eemaldamiseks vajutage kustutusklahvi (Delete). Vajutage kinnituse dialoogiboksis tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Yes button“ („Nupp Jah“), seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Kui soovite lehe teisaldada kausta Kustutatud märkmed, kust saate selle hiljem tagasi tuua, vajutage klahvikombinatsiooni Shift+F10. Kuulete teksti „Rename menu item (Menüü-üksus „Nimeta ümber“).“ Avaneb kontekstimenüü. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Delete, Menu item“ („Kustuta, menüü-üksus“), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Vaata ka

Ekraanilugeri abil OneNote’is märkmike ühiskasutusse andmine ja koostöö tegemine

OneNote Online’i kiirklahvid

Ekraanilugeri abil OneNote’is põhitoimingute tegemine

Hõlbustusfunktsioonide abil OneNote’is liikumine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×