Ekraanilugeri abil tabeli lisamine rakenduses Word 2016

Ekraanilugeri abil tabeli lisamine rakenduses Word 2016

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Tabeli lisamiseks Word 2016 dokumenti klaviatuuri ja Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil on mitu võimalust: saate määrata tabeli mõõtmed või valida ühe mitmest valmistabelist.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Tabeli lisamine mõõtmete määramise kaudu

Soovi korral saate määrata tabeli mõõtmed, näiteks veergude ja ridade arvu ning nende kõrguse ja laiuse. Word lisab dokumenti lihtsa ruudustikutüüpi tabeli.

Märkus. : Et tabel oleks võimalikult hõlpsasti kasutatav, tuleks sellesse kindlasti lisada päiserida.

 1. Valige dokumendis koht, kuhu soovite uue tabeli lisada.

 2. Dialoogiboksi Tabeli lisamine avamiseks vajutage klahve Alt+D, TA ja siis L.

 3. Tabeliveergude arvu määramiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+D ja seejärel tippige veergude arv.

 4. Ridade arvu määramiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+R ja seejärel tippige soovitud ridade arv.

 5. Kui soovite neid mõõtmeid ka edaspidi kasutada, vajutage ruudu Jäta mõõtmed uute tabelite jaoks meelde märkimiseks klahvikombinatsiooni Alt+J.

 6. Dialoogiboksi Tabeli lisamine sulgemiseks vajutage tabeldusklahvi, et liikuda nupule OK, ja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter. Word lisab tabeli teie dokumenti.

  Märkus. : Et tabelit oleks hõlpsam kasutada ja et ekraanilugerid tuvastaksid tabeliveerud õigesti, peaksite kindlasti paika seadma ka päiserea.

 7. Päiserea häälestamiseks minge dokumendis tabelisse ja liikuge mõnda lahtrisse. Vajutage klahve Alt+JT, et avada menüü Tabeliriistad alammenüü Kujundus. Alammenüü nimi loetakse ette.

 8. Märkeruudule Päiserida liikumiseks ja selle märkimiseks vajutage klahvi D.

 9. Dokumendi sisuossa naasmiseks vajutage paoklahvi Esc. Tabeli lahtrites saate liikuda nooleklahvidega.

 10. Liikuge allanooleklahviga tabelisse ja tippige soovitud teave lahtritesse. Kuulete, milline veerg ja rida on praegu valitud ning millised lahtrid on päiselahtrid.

Tabeli lisamine valmispaigutuste valimisega

Kui soovite, et Word teeks vorminduse ära teie eest, saate valida ühe üheksast sisseehitatud tabelivormingust.

 1. Valige dokumendis koht, kuhu soovite uue tabeli lisada.

 2. Sisseehitatud tabelivormingute hulgast meelepärase valimiseks vajutage klahve Alt+D, TA ja K, et avada menüü Kiirtabelid. Loendis on üheksa valmisvormingut, mida saate sirvida.

 3. Tabelivormingute hulgas saate liikuda alla- ja ülesnooleklahvidega.

 4. Soovitud tabelivormingu valimiseks vajutage sisestusklahvi Enter. Word lisab valitud tabeli teie dokumenti ja viib fookuse lisatud tabeli ülaossa.

 5. Liikuge tabeldusklahviga ühest lahtrist teise ja tippige soovitud teave.

Tabeli kustutamine

Kui tabelit pole enam vaja, kustutage see oma dokumendist.

 1. Avage dokument ja minge siis tabelile, mille soovite kustutada. Kui fookus on tabelis, kuulete kinnitust, näiteks „Tabelis 1“. Kui fookus liigub tabelilt mujale, kuulete teadet selle kohta, et olete tabelist väljunud.

 2. Menüüsse Tabeliriistad – Paigutus liikumiseks vajutage klahve Alt+JP.

 3. Terve tabeli kustutamiseks vajutage klahve S, U. Tabel kustutatakse ja fookus viiakse tagasi dokumenti.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil Wordis õigekirja ja grammatika kontrollimine

Kiirklahvid Windowsi rakenduses Microsoft Word 2016

Ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine Wordis

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Wordis navigeerimine

Tabeli lisamiseks Word for Maci dokumenti klaviatuuri ja Mac OS-i sisseehitatud ekraanilugeri VoiceOver abil on mitu võimalust: saate määrata tabeli mõõtmed või valida ühe mitmest valmistabelist. Samuti on võimalik teisendada olemasolev tekst tabeliks.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Tabeli lisamine

Soovi korral saate määratleda tabeli mõõtmed, määrates veergude ja ridade arvu. Word 2016 for Mac lisab dokumenti lihtsa ruudustikutüüpi tabeli. Kui soovite, et Word 2016 for Mac teeks vorminduse ära teie eest, saate valida ühe sisseehitatud tabelivormingutest.

Märkus. : Et tabelit oleks hõlpsam kasutada ja et ekraanilugerid tuvastaksid tabeliveerud õigesti, peaksite kindlasti paika seadma ka päiserea.

Tabeli mõõtmete määramine

 1. Asetage kursor dokumendis asukohta, kuhu soovite lisada uue tabeli.

 2. Vajutage klahvi F6, kuni kuulete teksti „Home, selected, tab” („Menüü Avaleht, valitud”).

 3. Vajutage paremnooleklahvi, mis viib teid menüüle Lisa, seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 4. Vajutage tabeldusklahvi seni, kuni kuulete teksti „Table, menu button” („Tabel, menüünupp”), ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 5. Tabeli veergude arvu määramiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + Shift + allanool ja seejärel vajutage paremnooleklahvi seni, kuni kuulete sobivat numbrit.

 6. Ridade arvu määramiseks vajutage allanooleklahvi seni, kuni kuulete sobivat numbrit.

 7. Praegu valitud suurusega tabeli lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

  Word 2016 for Mac lisab dokumenti tabeli ja viib fookuse selle ülemisse vasakpoolsesse lahtrisse. Ühtlasi valib Word automaatselt tööriistaribal menüü Tabeli kujundus.

 8. Päiserea häälestamise märkimiseks vajutage klahvi F6 seni, kuni kuulete teksti „Table design, selected, tab.” („Tabeli kujundus, valitud, menüü.”) Seejärel vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Header row, checked, check box.” („Päiserida, märgitud, märkeruut.”) Kui Päiserida pole märgitud, vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 9. Dokumenti naasmiseks vajutage klahvi F6.

 10. Tippige lahtritesse soovitud teave. Järgmisesse lahtrisse liikumiseks vajutage tabeldusklahvi, eelmisesse lahtrisse liikumiseks klahvikombinatsiooni tõstuklahv + tabeldusklahv. Kui vajutate tabeldusklahvi viimases lahtris, luuakse tabelisse uus rida.

  Näpunäide. : Tabeli lahtrites liikumiseks saate vajutada ka klahvikombinatsiooni Control + Option + nooleklahv selles suunas, kuhu soovite liikuda.

Tabeli vormindamine valmisvorminguga

 1. Looge tabel, järgides kirjeldust jaotises Tabeli mõõtmete määratlemine, ja veenduge, et fookus asuks kuskil tabeli sees.

 2. Kui olete tabeli lisanud, vajutage klahvi F6, kuni kuulete teksti „Table design, selected, tab” („Tabeli kujundus, valitud, menüü”) ja vajutage tabeldusklahvi seni, kuni kuulete „Table grid, selected, button.” („Tabeliruudustik, valitud, nupp.”)

 3. Sisseehitatud tabelivormingu valimiseks vajutage paremnooleklahvi seni, kuni kuulete sobiva vormingu nime, ning siis vajutage selle rakendamiseks klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 4. Tabelisse naasmiseks vajutage klahvi F6.

Tabelisse veergude või ridade lisamine

Tabelit saab hõlpsalt suurendada, lisades sellele ridu või veerge.

 1. Veenduge, et fookus asuks kuskil tabelis, seejärel liikuge klahvikombinatsiooni Control + Option + nooleklahv abil tabelis kohta, kuhu soovite lisada uue rea või veeru.

 2. Vajutage klahvi F6, kuni kuulete teksti „Table design, selected, tab” („Tabeli kujundus, valitud, menüü”) ja vajutage paremnooleklahvi seni, kuni kuulete „Layout, tab.” („Paigutus, alammenüü.”)

 3. Alammenüü Paigutus avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 4. Vajutage tabeldusklahvi seni, kuni kuulete üht järgmistest:

  • „Insert above, button” („Lisa üles, nupp”) lisab rea praeguse rea kohale.

  • „Insert below, button” („Lisa alla, nupp”) lisab rea praeguse rea alla.

  • „Insert left, button” („Lisa vasakule, nupp”) lisab veeru praegusest veerust vasakule.

  • „Insert right, button” („Lisa paremale, nupp”) lisab veeru praegusest veerust paremale.

 5. Valitud elemendi tabelisse lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

Tabeli kustutamine

Kui tabelit pole enam vaja, kustutage see oma dokumendist.

 1. Veenduge, et fookus asuks kuskil tabelis, mille soovite kustutada.

 2. Vajutage klahvi F6, kuni kuulete teksti „Table design, selected, tab” („Tabeli kujundus, valitud, menüü”) või „Layout, selected, tab” („Paigutus, valitud, menüü”).

  Word jätab meelde, millist menüüd te viimati tabeliga töötamisel kasutasite. Kui asute alammenüüs Tabeli kujundus, vajutage üks kord paremnooleklahvi ja seejärel vajutage alammenüü Paigutus avamiseks klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 3. Alammenüüs Paigutus vajutage tabeldusklahvi seni, kuni kuulete teksti „Delete, menu button” („Kustuta, menüünupp”), ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 4. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Delete table” („Kustuta tabel”), ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

Tabeliatribuutide redigeerimine

Lisaks sisseehitatud vormingute kasutamisele saate muuta tabeliatribuute ükshaaval. Näiteks saate määratleda teksti joonduse, rea kõrguse, veeru laiuse või kirjutada aseteksti, et teha tabel ekraanilugeritele hõlpsamini kasutatavaks.

 1. Veenduge, et fookus asuks kuskil tabelis, mida soovite redigeerida.

 2. Vajutage klahvi F6, kuni kuulete teksti „Table design, selected, tab” („Tabeli kujundus, valitud, menüü”) või „Layout, selected, tab” („Paigutus, valitud, menüü”).

  Word jätab meelde, millist menüüd te viimati tabeliga töötamisel kasutasite. Kui asute alammenüüs Tabeli kujundus, vajutage üks kord paremnooleklahvi ja seejärel vajutage alammenüü Paigutus avamiseks klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 3. Alammenüüs Paigutus vajutage tabeldusklahvi seni, kuni kuulete teksti „Properties, button” („Atribuudid, nupp”), ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 4. Dialoogiboksis Tabeliatribuudid on viis vahekaarti:

  • Tabel

  • Rida

  • Veerg

  • Lahter

  • Asetekst

  Liikuge parem- ja vasaknooleklahvi abil sobivale vahekaardile ja vajutage selle vahekaardi avamiseks klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 5. Valitud vahekaardi käskude sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi. VoiceOver ütleb, kuidas vastav käsk avada. Näiteks vahekaardil Tabel saate määrata kogu tabeli teksti joonduse.

 6. Teisele vahekaardile liikumiseks vajutage tabeldusklahvi seni, kuni kuulete uuesti praeguse vahekaardi nime, seejärel liikuge parem- ja vasaknooleklahvide abil sobivale vahekaardile ja vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 7. Dialoogiboksi Tabeliatribuudid sulgemiseks vajutage tabeldusklahvi seni, kuni kuulete teksti „OK, default, button” („OK, vaikimisi, nupp”), ja vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv. Kui te sätteid ei muutnud või ei soovi muudatusi salvestada, vajutage menüüst väljumiseks paoklahvi.

  Fookus naaseb nupule Atribuudid.

 8. Tabelisse naasmiseks vajutage klahvi F6.

Teksti teisendamine tabeliks

Saate luua tabeli, teisendades tavateksti tabeliks. Näiteks võib teil olla tekst, mis oli mõnes teises programmis tabel, kuid kaotas Word 2016 for Maci kopeerimisel algse vormingu.

 1. Valige tekst, mille soovite teisendada.

  Märkus. : Parima tulemuse saamiseks peaks tekstil olema tabeldusklahviga eraldatud veerud ja sisestusklahviga eraldatud read.

 2. Vajutage klahvi F6, kuni kuulete teksti „Home, selected, tab” („Menüü Avaleht, valitud”).

 3. Vajutage paremnooleklahvi, mis viib teid menüüle Lisa, seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 4. Vajutage tabeldusklahvi seni, kuni kuulete teksti „Table, menu button” („Tabel, menüünupp”), ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 5. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Convert text to table” („Teisenda tekst tabeliks”), ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

  Kuvatakse dialoogiboks Teisenda tekst tabeliks.

 6. Dialoogiboksi käskude sirvimiseks kasutage parem- ja vasaknooleklahve. Word pakub valitud tabelile kõige sobivama veergude ja ridade arvu, kuid soovi korral saate neid väärtusi ühekaupa muuta. VoiceOver ütleb, kuidas vastav käsk avada.

 7. Dialoogiboksi Teisenda tekst tabeliks sulgemiseks vajutage tabeldusklahvi seni, kuni kuulete teksti „OK, default, button” („OK, vaikimisi, nupp”), ja vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv. Kui te sätteid ei muutnud või ei soovi muudatusi salvestada, vajutage menüüst väljumiseks paoklahvi.

  Fookus naaseb tööriistaribale.

 8. Dokumenti naasmiseks vajutage klahvi F6.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Rakenduse Word for Mac kiirklahvid

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Wordis navigeerimine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×