Ekraanilugeri abil tabeli lisamine rakenduses Outlook

Ekraanilugeri abil tabeli lisamine rakenduses Outlook

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Rakenduses Outlook 2016 saate klaviatuuri ja Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil meilisõnumis tabeleid luua ja redigeerida.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Teksti teisendamine tabeliks

Kui teil on läbivate eraldajatega tekstiosa, on seda lihtne tabeliks teisendada.

 1. Valige tekstilõik, mille soovite tabeliks teisendada.

 2. Dialoogiboksi Teksti teisendamine tabeliks avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+D, seejärel klahve T ja A ning siis T.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui teksti eraldajateks on lõigud, vajutage klahvikombinatsiooni Alt+L.

  • Kui teksti eraldajateks on komad, vajutage klahvikombinatsiooni Alt+K.

  • Kui teksti eraldajateks on tabeldusmärgid, vajutage klahvikombinatsiooni Alt+T.

 4. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Nupp OK”, ning vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter). Tabel luuakse ja fookus viiakse tagasi sõnumile, nii et tabel on valitud.

Tabeli teisendamine tekstiks

 1. Viige kursor tabelis kohta, kus soovite teksti teisendada.

 2. Vajutage menüü Tabeliriistad alammenüü Paigutus avamiseks klahvikombinatsiooni Alt+J ja siis klahvi P.

 3. Vajutage dialoogiboksi Tabeli teisendamine tekstiks avamiseks kaks korda klahvi T.

  • Kui soovite teksti eraldajateks lõike, vajutage klahvi L.

  • Kui soovite teksti eraldajateks komasid, vajutage klahvi K.

  • Kui soovite teksti eraldajateks tabeldusmärke, vajutage klahvi T.

 4. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Nupp OK”, ning vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter). Fookus läheb tagasi sõnumile, nii et tekst on valitud.

Tabeli lisamine

Soovi korral saate määrata tabeli mõõtmed, näiteks veergude ja ridade arvu ning nende kõrguse ja laiuse. Outlook lisab meilisõnumisse lihtsa ruudustikutüüpi tabeli.

Märkus. : Et tabel oleks võimalikult hõlpsasti kasutatav, tuleks sellesse kindlasti lisada päiserida.

 1. Viige sõnumi koostamisel kursor sinna, kuhu soovite uue tabeli sisestada.

 2. Dialoogiboksi Tabeli lisamine avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+D, seejärel klahve T ja A ning siis L.

 3. Tippige soovitud veergude arv.

 4. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) ja seejärel tippige soovitud ridade arv.

 5. Kui soovite neid mõõtmeid ka edaspidi kasutada, vajutage ruudu Jäta mõõtmed uute tabelite jaoks meelde märkimiseks klahvikombinatsiooni Alt+J.

 6. Vajutage dialoogiboksi Tabeli lisamine sulgemiseks tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Nupp OK”, ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter). Outlook lisab meilisõnumisse tabeli ja fookus läheb esimese rea esimesele veerule.

 7. Saate kontrollida, kas tabelil on päiserida. Vajutage menüü Tabeliriistad alammenüü Kujundus avamiseks klahvikombinatsiooni Alt+J ja seejärel T.

 8. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „Märkeruut Päiserida märgitud”. Kui kasutate JAWS-i, kuulete teksti „Rühmaboks Tabelilaadide suvandid, märkeruut Päiserida märgitud”. Kui kuulete sõna „Märkimata”, vajutage päiserea sisselülitamiseks tühikuklahvi, vastasel korral vajutage fookuse tabelisse tagasiviimiseks paoklahvi (Esc).

 9. Saate tabelis ringi liikuda nooleklahvide abil ja seejärel tippida lahtritesse teabe.

Valmistabelilaadide kasutamine

Pärast tabeli loomist saate selle ilmet kiiresti muuta Outlooki valmislaadide abil.

 1. Viige kursor tabelis mis tahes kohta.

 2. Vajutage menüü Tabeliriistad alammenüü Kujundus avamiseks klahvikombinatsiooni Alt+J ja siis klahvi T.

 3. Vajutage menüü Tabelilaadid avamiseks klahvi T.

 4. Nooleklahvide abil saate soovitud laadi (nt „Hele kontuurtabel 1”) leidmiseks laadiloendis ringi liikuda.

 5. Soovitud laadi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Valitud laad rakendatakse tabelile ja fookus läheb tagasi tabelile.

Tabeli kustutamine

 1. Viige sõnumi koostamisel kursor tabelis mis tahes kohta, mida soovite kustutada.

 2. Vajutage menüü Tabeliriistad alammenüü Paigutus avamiseks klahvikombinatsiooni Alt+J ja siis klahvi P.

 3. Terve tabeli kustutamiseks vajutage klahvi S ja seejärel U. Tabel kustutatakse ja fookus viiakse tagasi sõnumile.

Tabeliatribuutide määramine

Dialoogiboksi Tabeliatribuudid abil saate tabeli hõlpsamini kasutatavaks muutmiseks lisada pealkirja ja kirjelduse või saate muuta tabeli paigutust.

 1. Viige sõnumi koostamisel kursor tabelis mis tahes kohta, mida soovite redigeerida.

 2. Dialoogiboksi Tabeliatribuudid avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+J, seejärel klahvi P ning siis R ja A.

 3. Tabeli joondamiseks sõnumi sisuteksti suhtes tehke ühte järgmistest.

  • Tabeli joondamiseks teksti vasaku servaga vajutage klahvikombinatsiooni Alt+V.

  • Tabeli joondamiseks teksti keskele vajutage klahvikombinatsiooni Alt+K.

  • Tabeli joondamiseks teksti parema servaga vajutage klahvikombinatsiooni Alt+R.

 4. Saate valida, kuidas sisutekst tabeli ümber paigutub. Selleks tehke järgmist.

  • Teksti mähkimiseks ümber tabeli servade vajutage klahvikombinatsiooni Alt+B.

  • Tabeli tekstist eraldamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+P.

 5. Tabelile pealkirja ja kirjelduse lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+A ja kuulete teksti „Vahekaartüksus Asetekst valitud”. Kui kasutate JAWS-i, kuulete teksti „Vahekaart Asetekst”.

 6. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) ja tippige tabeli pealkiri ning seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab) ja tippige kirjeldus.

 7. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Nupp OK”, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Fookus läheb tagasi sõnumile.

Veergude ja ridade lisamine tabelisse

 1. Viige sõnumi koostamisel kursor tabelis kohta, kuhu soovite veeru või rea lisada.

 2. Vajutage menüü Tabeliriistad alammenüü Paigutus avamiseks klahvikombinatsiooni Alt+J ja siis klahvi P.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Rea lisamiseks valitud punktist ülespoole vajutage klahvi Q.

  • Rea lisamiseks valitud punktist allapoole vajutage kaks korda klahvi I.

  • Veeru lisamiseks valitud punktist vasakule vajutage kaks korda klahvi L.

  • Veeru lisamiseks valitud punktist paremale vajutage klahvi R ja siis klahvi I.

 4. Menüü sulgub ja fookus läheb tagasi tabelile.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil meilis teksti vormindamine rakenduses Outlook

Kiirklahvid Outlooki meilirakenduses navigeerimiseks

Meilivaatega seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil rakenduses Outlook

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Outlookis navigeerimine

Outlooki meilirakenduses saate Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil meilisõnumis tabeleid luua ja redigeerida.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Teksti teisendamine tabeliks

Kui teil on läbivate eraldajatega tekstiosa, on seda lihtne tabeliks teisendada.

 1. Valige sõnumi koostamisel tekstilõik, mille soovite tabeliks teisendada.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Veel suvandeid ahendatud”, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Lisa ahendatud”, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Tabel”, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  Tabel luuakse ja fookus viiakse tagasi sõnumile, nii et tabel on valitud. Teatatakse tabeliatribuudid.

Tabeli lisamine

Tühja tabeli lisamisel meilisõnumisse lisab Outlook kolme rea ja kolme veeruga lihtsa ruudustikutüüpi tabeli. Hiljem saate vajaduse korral veel veerge ja ridu lisada.

Märkus. : Et tabel oleks võimalikult hõlpsasti kasutatav, tuleks sellesse kindlasti lisada päiserida.

 1. Viige sõnumi koostamisel kursor sinna, kuhu soovite uue tabeli sisestada.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Veel suvandeid ahendatud”, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Lisa ahendatud”, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Tabel”, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  Tabel luuakse ja fookus viiakse tagasi sõnumile, nii et tabel on valitud. Teatatakse tabeliatribuudid.

Valmistabelilaadide kasutamine

Pärast tabeli loomist saate selle ilmet kiiresti muuta Outlooki valmislaadide abil.

 1. Viige kursor tabelis mis tahes kohta.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Veel suvandeid ahendatud”, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Tabel ahendatud”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Tabelilaadid”, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake menüüs Tabelilaadid paremale, kuni kuulete soovitud tabelilaadi, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

  Valitud laad rakendatakse tabelile ja fookus läheb tagasi tabelile.

Tabeli kustutamine

 1. Viige sõnumi koostamisel kursor tabelis mis tahes kohta, mida soovite kustutada.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Veel suvandeid ahendatud”, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Tabel ahendatud”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 4. Kuulete teksti „Nupp Kustuta ahendatud”. Fookus on nupul Kustuta. Valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 5. Loendi kustutamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Kustuta tabel”, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  Tabeli kustutatakse ja fookus läheb tagasi sõnumile.

Tabeliatribuutide muutmine

Saate muuta tabeli joondust, lisada tabelile selle hõlpsamini kasutatavaks muutmiseks pealkirja või kirjelduse, muuta tabelilaadide suvandeid jpm.

 1. Viige sõnumi koostamisel kursor tabelis mis tahes kohta.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Veel suvandeid ahendatud”, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Tabel ahendatud”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 4. Nipsake menüüs Tabel paremale, kuni kuulete soovitud suvandit, ja topeltpuudutage seejärel valimiseks ekraani.

  • Valige tabeli joonduse kohandamiseks Joondus. Nipsake menüüs Joondus paremale, kuni kuulete soovitud suvandit, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

  • Pealkirja ja kirjelduse lisamiseks asetekstina valige Asetekst. Tippige dialoogiboksi tabeli pealkiri, nipsake paremale ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Tippige tabeli kirjeldus. Lohistage ühe sõrmega mööda ekraani ülespoole, kuni kuulete teksti „Nupp Valmis”, ja topeltpuudutage siis ekraani.

  • Tabelilaadi suvandite muutmiseks valige Laadisuvandid. Nipsake menüüs Laadisuvandid paremale, kuni kuulete soovitud laadisuvandit, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

Veergude ja ridade lisamine tabelisse

 1. Viige sõnumi koostamisel kursor tabelis kohta, kuhu soovite veeru või rea lisada.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Veel suvandeid ahendatud”, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Tabel ahendatud”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Lisa ahendatud”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 5. Nipsake menüüs Lisa paremale, kuni kuulete soovitud suvandit, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

  Tabelile lisatakse veerg või rida. Fookus viiakse tabelis lisatud reale või veerule.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil Outlooki meilis teksti vormindamine

Ekraanilugeri abil Outlookis pildi või kujutise lisamine

Meilivaatega seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil rakenduses Outlook

Hõlbustusfunktsioonide abil Outlookis navigeerimine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×