Ekraanilugeri abil signatuuri lisamine rakenduses Outlook

Ekraanilugeri abil signatuuri lisamine rakenduses Outlook

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Rakenduses Outlook 2016 saate lisada signatuuri, kasutades selleks klaviatuuri ja ekraanilugerit (nagu JAWS või Windowsi sisseehitatud ekraaniluger Jutustaja). Signatuur kuvatakse automaatselt kõikide uute (sh vastusena ja edasi saadetud) meilisõnumite allosas.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Uue signatuuri loomine

Te ei pea iga kord sama signatuuri kasutama. Eri tüüpi meilisõnumite jaoks saate kasutada erinevaid signatuure. Formaalne signatuur sisaldaks näiteks teie nime, ametinimetust ja kontaktteavet, mitteformaalne signatuur aga näiteks ainult hüüdnime ja fotot.

 1. Vajutage rakenduses Outlook klahvikombinatsiooni Alt + F, D. Avaneb aken Outlooki suvandid ning kuulete fraasi „Valitud on üldine 1/13“.

 2. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete sõna „Elektronpost“.

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + N, sisestusklahv (Enter). Avaneb dialoogiboks Signatuurid ja kirjaplank ning kuulete fraasi „Dialoogiboks Signatuurid ja kirjaplank. Leht Meilisignatuur.“ (Jutustajarežiimis kuulete fraasi „Akna Signatuurid ja kirjaplank nupp OK.“)

 4. Uue signatuuri loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + U, sisestusklahv (Enter). Avaneb dialoogiboks Uus allkiri ning kuulete fraasi „Dialoogiboks Uus allkiri. Tippige allkirja nimi.“

 5. Tippige allkirja nimi. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), et liikuda nupule OK, seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Näpunäide. : Andke signatuuridele kirjeldav nimi (nt „Ärikirja lõppu“). Hea nimi võimaldab teil hiljem sobiva signatuuri kiiremini üles leida.

 6. Fookus viiakse tagasi dialoogiboksi Signatuurid ja kirjaplank liitboksile Redigeeritava signatuuri valimine.

 7. Kui kasutate Outlookis mitut meilikontot, valige iga konto jaoks allkiri.

  • Meilikonto liitboksi liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + E. Kuulete fraasi „Meilikonto liitboks, koolon“ ja valitud signatuuri nime. (Jutustajarežiimis kuulete ainult valitud signatuuri nime.)

  • Liikuge loendis üles- ja allanooleklahvide abil, kuni kuulete soovitud konto nime. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 8. Ripploendile Uued sõnumid liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + M. Kuulete fraasi „Dialoogiboks Signatuurid ja kirjaplank. Kasutage valikute seas liikumiseks nooleklahve.“ Liikuge üles- ja allanooleklahvide abil soovitud signatuurini ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 9. Ripploendile Vastused/edasisaatmised: liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + A. Kuulete fraasi „Dialoogiboks Signatuurid ja kirjaplank. Valikut saate muuta nooleklahvide abil.“ (Jutustajarežiimis kuulete ainult valitud signatuuri nime.) Liikuge nooleklahvide abil soovitud signatuurini ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 10. Liitboksi Redigeeritava signatuuri valimine avamiseks ja signatuuri teksti lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + V ning seejärel tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete fraasi „See käsk pole avatud meilisõnumist väljaspool saadaval.“ (Jutustajarežiimis kuulete fraasi „Signatuuri redigeerimine. Teksti redigeerimine.“) Fookus on dialoogiboksil Signatuurid ja kirjaplank.

 11. Tippige signatuuri tekst.

 12. Liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil nupule OK ja vajutage dialoogiboksi Signatuurid ja kirjaplank sulgemiseks sisestusklahvi (Enter).

 13. Akna Outlooki suvandid sulgemiseks liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil nupule OK ning vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Fookus naaseb sinna, kust alustasite.

Signatuuri vormindamise kiirklahvid

Siin on mõned kiirklahvid, mis on meilisignatuuri vormindamisel abiks.

Toiming

Kiirklahvid

Paksu vormingu rakendamine

Ctrl + B

Allakriipsutusvorminguga teksti rakendamine

Ctrl + U

Tekstivormingu eemaldamine

Ctrl + tühikuklahv

Fondi muutmine

Alt + T

Vasakule joondamine

Ctrl + L

Teksti joondamine keskele

Ctrl + C

Paremale joondamine

Ctrl + R

Signatuuri sisestamine

 1. Vajutage rakenduses Outlook meilisõnumi koostamise ajal klahvikombinatsiooni Alt + D, et liikuda menüüsse Lisa, ja seejärel IS, et valida nupp Signatuur.

 2. Kui saadaval on ainult üks signatuur ja te soovite selle lisada, vajutage sisestusklahvi (Enter). Kui signatuure on rohkem, vajutage allanooleklahvi ja valige neist sobiv. Ekraaniluger loeb liikumise ajal signatuurid ette. Soovitud signatuuri lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Signatuur lisatakse meilisõnumile ja fookus liigub tagasi meilisõnumile.

Vaikesignatuuri määramine

 1. Vajutage rakenduses Outlook klahvikombinatsiooni Alt + F, D. Avaneb aken Outlooki suvandid.

 2. Vajaduse korral vajutage alla- või ülesnooleklahvi, kuni kuulete sõna „Elektronpost“. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + N. Ekraaniluger ütleb: „Nupp Signatuurid“. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb dialoogiboks Signatuurid ja kirjaplank.

 3. Kui te kasutate mitut meilikontot, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + E, et liikuda loendile Meilikonto:. Liikuge loendis nooleklahvide abil ja kui asute kontol, millele soovite signatuuri määrata, vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Vaikesignatuuri lisamiseks selle kontoga koostatavatele uutele meilisõnumitele vajutage klahvikombinatsiooni Alt + M, et liikuda loendile Uued sõnumid. Kuulete praegust valikut. Liikuge üles- ja allanooleklahvide abil soovitud signatuurini ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Vaikesignatuuri lisamiseks vastusena või edasi saadetavatele meilisõnumitele vajutage klahvikombinatsiooni Alt + A, et liikuda loendile Vastused/edasisaatmised:. Kuulete praegust valikut. Liikuge üles- ja allanooleklahvide abil soovitud signatuurini ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 6. Muudatuste salvestamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Nupp OK”. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Dialoogiboks Signatuurid ja kirjaplank suletakse ja te pöördute tagasi aknasse Outlooki suvandid. Akna sulgemiseks ja sisendkausta naasmiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Vaata ka

Outlooki kiirklahvid

Meilivaatega seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil rakenduses Outlook

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Outlookis navigeerimine

Rakenduses Outlook 2016 for Mac saate lisada signatuuri, kasutades selleks klaviatuuri ja Mac OS-i sisseehitatud ekraanilugerit VoiceOver. Saate määrata, et signatuur kuvatakse automaatselt kõikide uute (sh vastusena ja edasi saadetud) meilisõnumite allosas.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Uue signatuuri loomine

Te ei pea iga kord sama signatuuri kasutama. Eri tüüpi meilisõnumite jaoks saate kasutada erinevaid signatuure. Formaalne signatuur sisaldaks näiteks teie nime, ametinimetust ja kontaktteavet, mitteformaalne signatuur aga näiteks ainult hüüdnime ja fotot.

 1. Menüüribale liikumiseks vajutage rakenduses Outlook klahvikombinatsiooni Ctrl + Option + M.

 2. Vajutage üks kord paremnooleklahvi. Kuulete teksti „Outlook“. Menüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 3. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Preferences, ellipsis“ (Eelistused, kolmikpunkt). Vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 4. Avaneb dialoogiboks Outlook Preferences (Outlooki eelistused). Vajutage mitu korda tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Signatures, button“ (Nupp Signatuurid). Vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 5. Avaneb dialoogiboks Signatures (Signatuurid). Vajutage mitu korda tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Add signature, button“ (Nupp Lisa signatuur). Vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 6. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni asute väljal Signature (Signatuur), seejärel tippige signatuuri tekst.

 7. Signatuurile kirjeldava nime andmiseks vajutage mitu korda klahvikombinatsiooni tõstuklahv (Shift) + tabeldusklahv (Tab), kuni kuulete teksti „Untitled, contents selected, edit text“ (Pealkirjata, sisu valitud, redigeerige teksti). Asute väljal Signature name (Signatuuri nimi), kuhu saate tippida uue nime.

 8. Vajutage mitu korda klahvikombinatsiooni tõstuklahv (Shift) + tabeldusklahv (Tab), kuni VoiceOver ütleb teie meilikonto.

  Kui kasutate rakenduses Outlook mitut meilikontot, valige konto, millele selle vaikesignatuuri määrate. Kontode loendi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv. Kasutage loendis liikumiseks üles- ja allanooleklahve, kuni kuulete sobiva konto nime, seejärel vajutage selle valimiseks klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 9. Selle signatuuri automaatseks lisamiseks kõikidele selle meilikontoga koostatud ja saadetud uutele meilisõnumitele vajutage üks kord tabeldusklahvi (Tab). Fookus viiakse loendile New messages (Uued meilisõnumid). Vaikimisi on valitud suvand None (Pole). VoiceOver teatab: „None, pop up button“ (Hüpiknupp Puudub).

 10. Suvandite loendi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv. Signatuurile liikumiseks vajutage allanooleklahvi. Kui kuulete signatuuri, vajutage selle valimiseks klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 11. Kui soovite selle signatuuri lisada vastusena ja edasi saadetud meilisõnumitele, vajutage üks kord tabeldusklahvi (Tab). Fookus viiakse loendile Vastused/edasisaatmised. Vaikimisi on valitud suvand None (Pole). VoiceOver teatab: „None, pop up button“ (Hüpiknupp Puudub).

 12. Loendi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv. Signatuurile liikumiseks vajutage allanooleklahvi. Kui kuulete signatuuri, vajutage selle valimiseks klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 13. Vajutage klahvikombinatsiooni Command + W, et sulgeda dialoogiboks Signatures (Signatuurid) ja naasta sinna, kust alustasite.

Signatuuri sisestamine

 1. Vajutage rakenduses Outlook meilisõnumi koostamise ajal klahvikombinatsiooni tõstuklahv (Shift) + tabeldusklahv (Tab), kuni VoiceOver teatab: „Signature, menu button“ (Menüünupp Signatuur). Vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 2. Avaneb signatuuride alammenüü. Liikuge loendis alla- ja ülesnooleklahvide abil. Kui kuulete signatuuri, mida soovite kasutada, vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

  Signatuuri lisatakse meilisõnumile. Fookus jääb lindil nupule Signature (Signatuur). Fookuse viimiseks meilisõnumi sisule vajutage mitu korda tabeldusklahvi (Tab).

Vaikesignatuuri määramine

 1. Menüüribale liikumiseks vajutage rakenduses Outlook klahvikombinatsiooni Ctrl + Option + M.

 2. Vajutage üks kord paremnooleklahvi. Kuulete teksti „Outlook“. Menüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 3. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Preferences, ellipsis“ (Eelistused, kolmikpunkt). Vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 4. Avaneb dialoogiboks Outlook Preferences (Outlooki eelistused). Vajutage mitu korda tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Signatures, button“ (Nupp Signatuurid). Vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 5. Avaneb dialoogiboks Signatures (Signatuurid). Vajutage klahvikombinatsiooni tõstuklahv (Shift) + tabeldusklahv (Tab), kuni VoiceOver ütleb teie meilikonto.

 6. Kui kasutate rakenduses Outlook mitut meilikontot, valige konto, milles seda signatuuri kasutatakse. Kontode loendi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv. Kasutage loendis liikumiseks üles- ja allanooleklahve, kuni kuulete sobiva konto nime, seejärel vajutage selle valimiseks klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 7. Vaikesignatuuri lisamiseks selle kontoga koostatavatele uutele meilisõnumitele vajutage üks kord tabeldusklahvi (Tab), et liikuda loendile New messages (Uued sõnumid). Kuulete praegust valikut. Suvandite loendi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv. Liikuge üles- ja allanooleklahvide abil soovitud signatuurini ja vajutage selle valimiseks klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 8. Vaikesignatuuri lisamiseks vastusena või edasi saadetavatele meilisõnumitele vajutage üks kord tabeldusklahvi (Tab), et liikuda loendile Replies/forwards (Vastused/edasisaatmised). Kuulete praegust valikut. Suvandite loendi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv. Liikuge üles- ja allanooleklahvide abil soovitud signatuurini ja vajutage selle valimiseks klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 9. Vajutage klahvikombinatsiooni Command + W, et salvestada muudatused ja sulgeda dialoogiboks Signatures (Signatuurid).

Vaata ka

Outlook for Maci kiirklahvid

Meilivaatega seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil rakenduses Outlook

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Outlookis navigeerimine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×