Ekraanilugeri abil pildi või kujutise lisamine rakenduses Word 2016

Ekraanilugeri abil pildi või kujutise lisamine rakenduses Word 2016

Rakenduses Word 2016 saate pilte lisada ka ekraanilugeri ja kiirklahvide abil. Samuti saate lisada aseteksti, et pilt oleks arusaadav ka erivajadustega inimestele.

Märkus. : Selle teema toimingud on dokumenteeritud Windowsi jutustaja ja JAWS-i abil. Konkreetse ekraanilugeriga töötamise kohta teabe saamiseks pöörduge oma hõlbustustehnoloogia (AT) tootja poole.

Märkus. : See teema eeldab, et ekraanilugeri JAWS kasutajad on virtuaalse menüülindi funktsiooni välja lülitanud.

Selle artikli teemad

Pildi lisamine arvutist

 1. Valige dokumendis koht, kuhu soovite pildi lisada.

 2. Avage dialoogiboks Pildi lisamine, vajutades klahve ALT+D, PI.

 3. Otsige üles pildi asukoht oma arvutis ja valige pilt. Seejärel vajutage sisestusklahvi Enter. Algne pilt manustatakse teie dokumenti.

  NB! : Et ekraaniluger saaks pilti õigesti lugeda, peab see olema paigutatud teksti sisse.

 4. Word 2016 lisabki pildi vaikimisi teksti sisse. Muud versioonid (nt mobiilirakendus või Word 2016 for Mac) seda aga ei tee.

  Tagamaks, et pilt asub dokumenditeksti sees, valige pilt ja vajutage siis menüü Pildiriistad – Vorming avamiseks klahve Alt-JL.

 5. Vajutage klahvi X ja siis sisestusklahvi Enter. Fookus viiakse nupule Paigutus ja seejärel valitakse käsk Tekstireale.

  Näpunäited : 

  • Kui pilt on suure failimahuga ja teeb dokumendi liiga suureks, saate dokumendi mahu vähendamiseks pildi manustamise asemel linkida.

  • Liikuge dialoogiboksis Pildi lisamine tabeldusklahvi abil nupule Lisa, vajutage ripploendi avamiseks allanooleklahvi ja seejärel valige Lingi failiga.

Pildi lisamine veebiallikast

Lisada saate ka veebis asuvaid pilte.

 1. Valige dokumendis koht, kuhu soovite pildi lisada.

 2. Dialoogiboksi Piltide lisamine avamiseks ja veebist piltide otsimiseks vajutage klahve ALT+D, VE, et avada Bingi pildiotsingu väli.

 3. Tippige Bingi otsinguväljale, mis on juba valitud, soovitud pilti kirjeldav sõna või sõnaühend ning vajutage seejärel sisestusklahvi Enter.

 4. Otsingutulemites liikumiseks vajutage muuteklahvi Alt ja parem- või vasaknooleklahvi. (Kui jutustaja on avatud, vajutage lihtsalt vastavat nooleklahvi.) Word 2016 kirjeldab järjest iga valitud pilti.

 5. Valitud pildi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+Enter. (Jutustajas vajutage lihtsalt sisestusklahvi Enter.) Word 2016 laadib pildi alla ja lisab selle teie dokumenti.

  Näpunäide. : Kui soovite kasutada muid veebipiltide allikaid, logige dialoogiboksi Piltide lisamine kaudu sisse soovitud erakontole (näiteks OneDrive’i, Facebooki või Flickrisse).

Aseteksti lisamine pildile

Pärast dokumenti pildi lisamist saate pildile lisada aseteksti, et dokumenti saaksid kasutada ka erivajadustega inimesed.

 1. Valige dokumendis pilt, millele soovite aseteksti lisada.

 2. Menüü Pildiriistad alammenüü Vorming avamiseks vajutage klahve Alt+JL ja seejärel tabeldusklahvi, kuni jõuate nupuni Vorminda objekti. Vajutage paani Pildi vormindamine avamiseks sisestusklahvi Enter. Kuulete sõna „Vari“, mis kirjeldab esimest suvandit. Jutustaja ei lausu paani nime.

  Märkus. : Kui te ei kuule sõna „Vari“, võis klaviatuuril liikumine fookuse viia mõnele muule alale. Vajutage klahvi F6 korduvalt seni, kuni kuulete sõna „Vari“.

 3. Pärast sõna „Vari“ kuulmist vajutage paanil Pildi vormindamine tööriistasuvandite menüü avamiseks klahvikombinatsiooni Shift+Tab. Ette loetakse ühe järgmise suvandi nimi:

  • Efektid

  • Paigutus ja atribuudid

  • Pilt

  • Täide ja joon

 4. Nupule Paigutus ja atribuudid liikumiseks vajutage paremnooleklahvi seni, kuni kuulete nupu nime. Seejärel vajutage tabeldusklahvi, et liikuda esimesele menüükäsule Tekstiväli.

 5. Suvandile Asetekst liikumiseks vajutage uuesti tabeldusklahvi. Seejärel vajutage väljale Tiitel liikumiseks allanooleklahvi.

 6. Tippige pildi aseteksti tiitel ehk pealkiri. Asetekst peaks kirjeldama pildiga seotud toimingut või pildi eesmärki, mitte tingimata seda, mis on pildil kujutatud.

 7. Vajutage uuesti allanooleklahvi, et liikuda väljale Kirjeldus. Tippige kirjeldus.

 8. Kui olete tiitli ja kirjelduse sisestanud, vajutage dokumendi sisualasse naasmiseks paoklahvi Esc.

Vaata ka

Get help for using a screen reader with Word 2016 (Abi saamine ekraanilugeri kasutamise kohta rakenduses Word 2016)

Kiirklahvid Windowsi rakenduses Microsoft Word 2016

Word 2016 for Macis saate piltide ja kujutiste lisamiseks kasutada klaviatuuri ning Mac OS-i sisseehitatud ekraanilugerit VoiceOver. Samuti saate lisada aseteksti, et pilt oleks arusaadav ka erivajadustega inimestele.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Pildi lisamine arvutist

 1. Asetage rakenduses Word 2016 for Mac kursor kohta, kuhu soovite pildi sisestada.

 2. Menüüribale liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control+Option+M. Kuulete teksti „Menu bar Apple“ (Apple’i menüüriba).

 3. Vajutage paremnooleklahvi, kuni kuulete sõna „Insert“ („Lisa“). Seejärel vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Pictures, submenu.“ („Pildid, alammenüü“). Alammenüü Pictures (Pildid) laiendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control+Option+tühikuklahv.

 4. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Picture from File.“ („Pilt failist“). Valimiseks vajutage tühikuklahvi.

 5. Avaneb dialoogiboks Picture from File (Pilt failist). Pildi asukoha avamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Sidebar table.“ („Külgriba tabel“).

  Märkus. : Külgriba avamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Show Sidebar button“ („Nupp Kuva külgriba“), seejärel vajutage tühikuklahvi.

  Fookus viiakse lemmikkohtade (nt All My Files (Kõik minu failid) või Documents (Dokumendid) loendile. VoiceOver nimetab liikumise ajal asukohti.

 6. Kui olete õiges kohas, vajutage tabeldusklahvi (Tab). Seejärel vajutage üles- või allanooleklahve, et liikuda soovitud alamkausta või faili juurde. Alamkausta avamiseks vajutage paremnooleklahvi.

 7. Valige õige fail ja vajutage pildi lisamiseks sisestusklahvi (Enter) või klahvikombinatsiooni Control+Option+tühikuklahv. Pilt lisatakse dokumenti.

Pildi lisamine veebiallikast

Word 2016 for Mac ei toeta praegu otse rakenduse Word 2016 for Mac kaudu muudest veebiallikatest lõikepiltide või muude piltide otsimist ega sisestamist. Sellegipoolest saate oma dokumendile veebipildi lisamiseks selle pildi veebist üles otsida, salvestada kohaliku koopiana ja seejärel kohaliku koopia dokumenti sisestada.

 1. Avage brauseris veebileht www.bing.com. Fookus viiakse Bingi otsinguväljale.

 2. Sisestage väljale Otsing otsitavat pilti kirjeldav märksõna ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

 3. Tulemite hulgast ainult piltide väljafiltreerimiseks vajutage Bingi otsingutulemites klahvikombinatsiooni Option+Tab, et liikuda vahekaardile Pildid. Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Märkus. : Filtri Litsents valiku Kõik Creative Commons litsentsid põhjal saate välja filtreerida kõik Creative Commonsi litsentsidega kaitstud pildid (lisateavet leiate siit), samuti saate valida kõik pildid. Valiku Kõik valimise korral otsingutulemid laiendatakse ja kuvatakse kõik Bingi leitud pildid. Te peate järgima teiste omandiõigusi (sh autoriõigus). Erinevate litsentside paremaks mõistmiseks lugege teemat Piltide filtreerimine litsentsi tüübi alusel. Litsentsi tüübi valimiseks vajutage üles- või allanooleklahvi ja seejärel vajutage valimiseks sisestusklahvi (Enter).

 4. Leitud piltide juurde minemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Option+Tab. Kuulete teksti „Link, search.“ („Link, otsing“).

 5. Täissuuruses pildi vaatamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 6. Pildi allalaadimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Option+Tab, kuni kuulete sõna „Link“ koos faili nime ja laiendiga. Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Command+S.

 7. Avaneb dialoogiboks Export as (Nimega eksportimine). Kursor paigutatakse failinime väljale. Salvestuskoha valimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), et liikuda hüpiknupule Where (Kus), seejärel valige asukoht nooleklahve vajutades. Salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Command+S.

  Näpunäide. : Salvestage pildid kausta Documents (Dokumendid), et hõlbustada nende lisamist Wordi dokumenti.

 8. Asetage rakenduses Word 2016 for Mac kursor kohta, kuhu soovite pildi sisestada. Seejärel lisage äsja salvestatud pilt menüüribal oleva menüü Insert (Lisa) kaudu. Lisateavet arvutisse salvestatud pildi lisamise kohta leiate jaotisest Pildi lisamine arvutist.

Aseteksti lisamine pildile

Pärast dokumenti pildi lisamist saate pildile lisada aseteksti, et dokumenti saaksid kasutada ka erivajadustega inimesed.

 1. Valige dokumendis pilt, millele soovite aseteksti lisada. Wordis pildi valimiseks asetage kursor pildi ette, hoidke all tõstuklahvi (Shift) ja vajutage paremnooleklahvi. Kuulete teksti „Image, layout item.“ („Pilt, paigutusüksus“).

 2. Paani Format Picture (Pildi vormindamine) avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Command+1. Kuulete teksti „Format picture, task pane.“ („Pildi vormindamine, tööpaan“).

 3. Vahekaardi Layout & Properties (Paigutus ja atribuudid) avamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete vahekaardi nime ja teksti „You are currently on a tab, inside of a scroll area“ („Olete praegu vahekaardil kerimisalal“). Seejärel vajutage parem- või vasaknooleklahvi, kuni kuulete teksti „Layout and properties, selected tab.“ („Paigutus ja atribuudid, valitud vahekaart“). Vahekaardi valimiseks vajutage tühikuklahvi.

 4. Valiku Alt Text (Asetekst) valimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Alt text, collapsed.“ („Asetekst, ahendatud“). Valiku Alt Text (Asetekst) laiendamiseks vajutage tühikuklahvi.

 5. Väljale Title (Pealkiri) liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kuulete teksti „Title“ („Pealkiri“). Tippige pildi pealkiri asetekstina. Asetekst peaks kirjeldama pildiga seotud toimingut või pildi eesmärki, mitte tingimata seda, mida on pildil kujutatud.

 6. Väljale Description (Kirjeldus) liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kuulete teksti „Edit text.“ („Teksti redigeerimine“). Tippige kirjeldus.

 7. Pärast pealkirja ja kirjelduse tippimist fookuse tagasi dokumendis olevale pildile viimiseks vajutage klahvi F6, kuni kuulete pildi pealkirja ja teksti „layout item“ („paigutusüksus“).

Vaata ka

Ekraanilugeri abil teksti ja lõikude joondamine rakenduses Word 2016

Rakenduse Word for Mac kiirklahvid

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Wordis navigeerimine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×