Ekraanilugeri abil pildi või kujutise lisamine rakenduses Outlook

Ekraanilugeri abil pildi või kujutise lisamine rakenduses Outlook

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Kasutage meilisõnumitele piltide lisamiseks rakendust Outlook 2016 oma klaviatuuri ja ekraanilugeri abil, nt Narrator, Windowsi sisseehitatud ekraaniluger. Näiteks saate pilte lisada oma arvutist, seadmest või näiteks veebisaidi Bing.com kaudu.

Samuti saate lisada diagramme, kuvatõmmiseid või SmartArt-graafikat. Juhised leiate teemast Rakenduses Outlook sõnumitele graafika lisamine.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Pildi lisamine arvutist

 1. Paigutage meilisõnumis fookus sisestuspunkti, kuhu soovite pildi lisada.

 2. Vajutage lindimenüüsse Lisa liikumiseks ja dialoogiboksi Lisa pilt avamiseks klahvikombinatsiooni Alt+N ja siis klahvi P. Kui fookus siirdub dialoogiboksi Lisa fail väljale Faili nimi, kuulete: „Dialoogiboks „Lisa pilt“.“ Dialoogiboks Lisa pilt avaneb teie arvuti või seadme vaikepildikaustas (tavaliselt on selleks kaust Pildid).

 3. Dialoogiboksis Lisa pilt kaustade sirvimiseks ja seejärel ühe valimiseks tehke järgmist.

  • Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni fookus on dialoogiboksi Lisa fail kaustadel ja failidel. Kuulete ühe kausta või faili nime.

  • Kaustade sirvimiseks ja valimiseks kasutage nooleklahve. Valimisel kuulete selle nime.

  • Kui kuulete selle kausta nime, mida soovite avada, vajutage sisestusklahvi (Enter).

   Näpunäide. : Kui vajutate sisestusklahvi (Enter), võib fookus kaustalt mujale kanduda. Sel juhul liigub fookus üksusele vasakpaanil. Fookuse uuesti kaustadele suunamiseks vajutage paremnooleklahvi.

  • Korrake seda toimingut, kuni leiate kausta, milles on teile vajalik pilt.

 4. Valitud kaustast pildi lisamiseks valige soovitud fail ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Teine võimalus on vajutada fookuse väljale „Faili nimi“ viimiseks klahvi F6 (kuulete: „Faili nimi.“), tippida seejärel pildi failinimi ja vajutada sisestusklahvi (Enter).

Pildi lisamine veebiallikast

Märkus. : Bingi pildiotsingu filtrid põhinevad väga lugupeetud Creative Commonsi litsentsisüsteemil. Erinevate litsentside paremaks mõistmiseks lugege teemat Piltide filtreerimine litsentsi tüübi alusel. Pidage meeles, et peate järgima teiste omandiga seotud õigusi (sh autoriõigus).

 1. Paigutage meilis sisestuspunkt sinna, kuhu soovite pildi lisada.

 2. Vajutage lindimenüüsse Lisa liikumiseks ja dialoogiLisa pildid avamiseks klahvikombinatsiooni Alt+N ja siis klahvi F. Kui fookus siirdub dialoogi Lisa pildid väljale Bingi pildiotsing, kuulete: „Lisa pilt.“

 3. Tippige otsinguväljale soovitud pilditüüpi kirjeldav sõna või sõnaühend ja vajutage kaks korda sisestusklahvi (Enter).

 4. Pildiotsingu tulemite sirvimiseks ja piltide valimiseks kasutage nooleklahve. Piltide valimisel kuulete nende kirjeldusi.

  Näpunäide. : Mõne muu sõna või fraasi tippimiseks liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil Bingi pildiotsinguväljale. Kuulete: "Search Bing, Enter your search term.“ (Otsi Bingist, sisestage otsingutermin) (See suvand ei ole saadaval, kui kasutate rakendust JAWS.)

 5. Otsingutulemitest pildi allalaadimiseks ja lisamiseks valige kõigepealt tühikuklahvi abil pilt ja seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni jõuate nupule Lisa. Kuulete: „Nupp Lisa.“ Seejärel vajutage tühikuklahvi. Fookus viiakse tagasi sõnumile ja kuulete: „Sõnumi redigeerimine.“

Aseteksti lisamine pildile

 1. Valige oma Outlook meilisõnumis pilt, millele soovite aseteksti lisada.

 2. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10.

 3. Vajutage mitu korda üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Pildi vormindamine“. Vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Vajutage klahvi F6, kuni kuulete teksti "Effects, 2 of 4, selected" (efektid, 2 / 4, valitud). JAWS-i kasutamise korral kuulete fraasi: "Efektide ruudustik, 2 / 4."

 5. Vajutage üks kord paremnooleklahvi. Kuulete teksti „Layout and properties, 3 / 4, selected.“ („Paigutus ja atribuudid, valitud“). JAWS-i kasutamise korral kuulete fraasi: "Layout and Properties grid, 3 of 4“ (paigutuse ja atribuutide ruudustik, 3 / 4).

 6. Vajutage mitu korda tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Off, Alt Text, button" (Väljas, aseteksti nupp). JAWS-i kasutamise korral kuulete fraasi: „Aseteksti nupp“ Vajutage sisestusklahvi (Enter).

 7. Vajutage väljale Tiitel liikumiseks allanooleklahvi ja tippige seejärel pildi asetekst.

 8. Vajutage tabeldusklahvi, et liikuda väljale Kirjeldus ning tippige aseteksti kirjeldus. Kui olete valmis vajutage sõnumisse naasmiseks paoklahvi.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil meilisõnumi loomine ja saatmine rakenduses Outlook 2016

Outlooki kiirklahvid

Kiirklahvid Outlooki meilirakenduses navigeerimiseks

Meilivaatega seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil rakenduses Outlook

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Outlookis navigeerimine

Kasutage Outlook for Mac koos oma klaviatuuri ja rakendusega VoiceOver, sisseehitatud MacOS ekraanilugeriga, et sisestada meili pilte ja kujutisi. Saate pilte lisada oma arvutist või need meilisõnumisse lisamiseks Internetist alla laadida.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Pildi lisamine arvutist

Klaviatuuri ja rakenduse VoiceOver abil saate oma meilisõnumisse lihtsa vaevaga pildi lisada. Piltide lisamiseks peab sõnum olema vormindatud HTMLi abil.

 1. Viige meilis fookus kohta, kus soovite pildi sisestada.

 2. Menüüribale liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Option + M. Kuulete teksti „Menu bar, Apple” („Menüüriba, Apple”).

 3. Vajutage paremnooleklahvi, kuni kuulete sõna „Vorming“ ning vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete järgmist: "Insert picture ellipses" (sisesta pildi mõttepunktid).

 4. Vajutage Tühikuklahvi (Spacebar). Avaneb dialoogiboks Faili lisamine.

 5. Pildi asukoha avamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kõlab tekst „Sidebar table“ (Külgriba tabel).

  Näpunäide. : Külgriba avamiseks vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Show Sidebar button“ („Nupp Kuva külgriba“), seejärel vajutage tühikuklahvi.

  Fookus viiakse lemmikkohtade (nt All My Files (Kõik minu failid) või Documents (Dokumendid) loendile. Vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud asukohta.

 6. Kui olete õiges kohas, vajutage tabeldusklahvi. Seejärel vajutage üles- või allanooleklahve, et liikuda soovitud alamkausta või faili juurde. Alamkausta avamiseks vajutage paremnooleklahvi.

 7. Valige õige fail ja vajutage pildi lisamiseks sisestusklahvi (Enter) või klahvikombinatsiooni Control+Option+tühikuklahv. Pilt lisatakse meili.

Pildi lisamine veebiallikast

Otse rakenduse Outlook kaudu veebiallikatest lõikepiltide või muude piltide otsimist ega sisestamist praegu ei toetata. Sellegipoolest saate oma meili veebipildi lisamiseks selle pildi veebist üles otsida, salvestada kohaliku koopiana ja seejärel kohaliku koopia meili sisestada.

 1. Avage brauseris veebileht www.bing.com. Fookus viiakse Bingi otsinguväljale.

 2. Sisestage väljale Otsing otsitavat pilti kirjeldav märksõna ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

  Märkus. : Bingi pildiotsingu filtrid põhinevad väga lugupeetud Creative Commonsi litsentsisüsteemil. Erinevate litsentside paremaks mõistmiseks lugege teemat Piltide filtreerimine litsentsi tüübi alusel. Pidage meeles, et peate järgima teiste omandiga seotud õigusi (sh autoriõigus). Filtri Litsents valiku Kõik Creative Commons litsentsid põhjal saate välja filtreerida kõik Creative Commonsi litsentsidega kaitstud pildid, samuti saate valida kõik pildid. Valiku Kõik valimise korral otsingutulemid laiendatakse ja kuvatakse kõik Bingi leitud pildid. Litsentsi tüübi valimiseks vajutage üles- või allanooleklahvi ja seejärel vajutage valimiseks tühikuklahvi.

 3. Tulemite hulgast ainult piltide väljafiltreerimiseks vajutage Bingi otsingutulemites klahvikombinatsiooni Option+Tab, kuni kuulete "Link, Images" (link, pildid). Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Leitud piltide juurde navigeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Option+Tab või Option+Shift+Tab. Kuulete teksti "Lingi, pildi, pilditulemid <otsingumärksõnad>".

 5. Täissuuruses pildi vaatamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 6. Pildi allalaadimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Option+Tab, kuni kuulete "Image result for <the search keywords>" (pildiotsingu tulemus <otsingusõnade kohta>) koos faili nime ja laiendiga. Vajutage klahvikombinatsiooni Command+S.

 7. Avaneb dialoogiboks Nimega salvestamine. Fookus on väljal Faili nimi. Salvestuskoha valimiseks vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete "<Praegune salvestuskoht>, asukoht, veerg, hüpiknupp", ning kasutage tabeldusklahvi ja nooleklahve, et valida asukoht. Salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Command + S.

  Näpunäide. : Salvestage pildid kausta Documents (Dokumendid), et hõlbustada nende lisamist Outlooki dokumenti.

 8. Viige rakenduses Outlook fookus kohta, kuhu soovite pildi sisestada. Sisestage pilt, mis on salvestatud, kasutades juhiseid peatükist Pildi lisamine arvutist.

Aseteksti lisamine pildile

Muutke meil kättesaadavamaks ja lisage oma meilis olevatele piltidele alternatiivseid tekste.

 1. Navigeerige oma meilis soovitud pildile ja vajutage valimiseks klahvikombinatsiooni Control+Option+tühikuklahv.

 2. Kui fookus on pildil, vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Command + 2. Kuulete teksti „Aseteksti lisamine“. Avaneb tööpaan Pildi vormindamine.

 3. Vajutage tabeldusklahvi seni, kuni kuulete "Edit text, blank, title" (Redigeeri teksti, tühi, pealkiri) ja tippige pilti kirjeldav pealkiri.

 4. Vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kuulete teksti „Edit text.“ („Teksti redigeerimine“). Tippige pildi kirjeldus.

 5. Tööpaanist Vorminda pilti lahkumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Tab, kuni kuulete "Close Format picture button" (sulge nupp Pildi vormistamine), ja vajutage tühikuklahvi.

Vaata ka

Meilivaatega seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil rakenduses Outlook

Outlook for Maci kiirklahvid

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Outlookis navigeerimine

Kasutage Outlook iOS-i jaoks koos oma klaviatuuri ja rakendusega VoiceOver, sisseehitatud iOS ekraanilugeriga, et sisestada meili pilte ja kujutisi. Saate pilte lisada oma iPhone'is või need meilisõnumisse lisamiseks Internetist alla laadida.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Pildi lisamine iPhone‘ist

Märkus. : Veenduge, et võimaldate Outlook iOS-i jaoks juurdepääsu oma fotodele iPhone'i sätetes.

 1. Viige uue meili kehatekstis fookus kohta, kus soovite pildi sisestada.

 2. Nipsake paremale, kuni kõlab tekst „Attach file ot photo, button“ (Manusta fail või foto, nupp), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Telefonist pildi lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Choose photo from library“ (Vali foto teegist), ja topeltpuudutage ekraani. Kaust Fotod avaneb, kus saate valida pildi, mida soovite lisada.

 4. Kausta Fotod sirvimiseks nipsake ekraanil paremale või vasakule seni, kuni kuulete soovitud kausta. Kausta avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 5. Kui olete soovitud kaustas, nipsake soovitud failile navigeerimiseks paremale või vasakule. Kui olete failil, topeltpuudutage ekraani pildi sisestamiseks.

 6. Pilt on sisestatud ja fookus viiakse uue meilisõnumi kehatekstile.

Pildi lisamine veebiallikast

Otse rakenduse Outlook iOS-i jaoks kaudu veebiallikatest lõikepiltide või muude piltide otsimist ega sisestamist praegu ei toetata. Sellegipoolest saate oma meili veebipildi lisamiseks selle pildi veebist üles otsida, salvestada kohaliku koopiana ja seejärel kohaliku koopia meili sisestada.

 1. Avage brauserirakenduses veebileht www.bing.com. Fookus viiakse Bingi otsinguväljale.

 2. Klõpsake otsinguväljal, topeltkoputage ekraanil ja tippige otsinguväljale märksõna pilditüübi kohta, mida otsite, kasutades ekraaniklaviatuuri. Kui olete tippimise lõpetanud, nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Done button” („Nupp Valmis”), ja topeltpuudutage siis ekraani. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Search button“ (otsingunupp), ja topeltpuudutage siis ekraani. Avaneb Bingi otsingutulemite leht.

  Näpunäide. : Klaviatuuri leidmiseks sirvige kuvatavaid üksusi. Sirvimiseks viige sõrm ekraanile ja lohistage seda ringi. Üksusteni jõudmisel teavitab VoiceOver neist. Üksuse valimiseks tõstke sõrm ekraanilt üles ja topeltpuudutage ekraani.

  Märkus. : Bingi pildiotsingu filtrid põhinevad väga lugupeetud Creative Commonsi litsentsisüsteemil. Erinevate litsentside paremaks mõistmiseks lugege teemat Piltide filtreerimine litsentsi tüübi alusel. Pidage meeles, et peate järgima teiste omandiga seotud õigusi (sh autoriõigus).

 3. Bingi otsingutulemustest ainult piltide väljafiltreerimiseks nipsake Bingi otsingutulemustes paremale, kuni kuulete „Piltide lingid“, ning topeltkoputage ekraanil.

 4. Leitud piltide juurde minemiseks nipsake paremale. VoiceOver kuulutab pildid välja "Image results for <otsingumärksõnad >, link image“ (Pilditulemused otsingumärksõnade kohta, pildi link).

 5. Täissuuruses pildi avamiseks topeltkoputage pildil olles.

 6. Pärast täissuuruses pildi avamist nipsake selle allalaadimiseks paremale, kuni kuuled "Image results for <the search keywords>, image" (pildiotsingu tulemused <otsingumärksõnad>, pilt), ning topeltkoputage seejärel ning hoidke oma näppu ekraanil, kuni kuulete "Alert, save image button" (teavitus, pildi salvestusnupp). Salvestamiseks topeltpuudutage ekraani. Pilt on salvestatud kausta Fotod, mis paikneb kaustas Kõik fotod.

 7. Viige rakenduses Outlook fookus kohta, kuhu soovite pildi sisestada. Seejärel sisestage pilt, mis on salvestatud, kasutades juhiseid peatükist Pildi lisamine iPhone‘ist.

Vaata ka

Kalendriga seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil Outlookis

Meilivaatega seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil rakenduses Outlook

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Outlookis navigeerimine

Kasutage Outlook Androidi jaoks koos oma klaviatuuri ja rakendusega TalkBack, sisseehitatud Androidi ekraanilugeriga, et sisestada meili pilte ja kujutisi. Saate pilte lisada oma telefonist või need meilisõnumisse lisamiseks Internetist alla laadida.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Pildi lisamine telefonist

Märkus. : Veenduge, et võimaldate Outlook Androidi jaoks-le juurdepääsu oma fotodele, meediale ja faile telefoni sätte Rakenduste õigused kaudu suvandis Sätted.

 1. Uues meilisõnumis nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Attach files“ (Manusta faile), ja topeltpuudutage ekraani.

 2. Telefonist pildi lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Choose from photos“ (Vali fotode hulgast), ja topeltpuudutage ekraani. Avatakse menüü Open from (Ava asukohast).

 3. Fotodele liikumiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Photod“ (Fotod), ja topeltpuudutage ekraani. Menüü Vali foto avaneb, kus saate valida pildi, mida soovite lisada.

 4. Kaustade sirvimiseks nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete soovitud kausta, Kausta avamiseks topeltpuudutage ekraani. Kui olete soovitud kaustas, nipsake soovitud failile navigeerimiseks paremale või vasakule. Kui olete failil, topeltpuudutage ekraani pildi sisestamiseks.

 5. Pilt on sisestatud ja fookus viiakse teie meilisõnumile.

Pildi lisamine veebiallikast

Otse rakenduse Outlook Androidi jaoks kaudu veebiallikatest lõikepiltide või muude piltide otsimist ega sisestamist praegu ei toetata. Sellegipoolest saate oma meili veebipildi lisamiseks selle pildi veebist üles otsida, salvestada kohaliku koopiana ja seejärel kohaliku koopia meili sisestada.

Märkus. : Veenduge, et võimaldate veebirakendusel juurdepääsu oma fotodele, meediale ja faile telefoni sätte Rakenduste õigused kaudu suvandis Sätted.

 1. Avage brauserirakenduses veebileht www.bing.com. Seejärel minge Bingi otsinguväljale ja nipsake paremale, kuni kuulete teksti: "Collapsed. Enter your search term combo box." (Ahendatud. Sisestage otsingusõna liitboksi).

 2. Klõpsake otsinguväljal, topeltkoputage ekraanil ja tippige otsinguväljale märksõna pilditüübi kohta, mida otsite, kasutades ekraaniklaviatuuri. Kui olete tippimise lõpetanud, nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Search button” („Otsingunupp”), ja topeltpuudutage ekraani. Avaneb Bingi otsingutulemite leht.

  Näpunäide. : Klaviatuuri leiate ekraanil kuvatavaid üksusi sirvides. Sirvimiseks viige sõrm ekraanile ja lohistage seda ringi. Üksusteni jõudmisel teavitab TalkBack neist. Üksuse valimiseks tõstke sellel olles sõrm ekraanilt üles. Olenevalt teie seadme sätetest võib olla vajalik tähemärkide sisestamiseks ekraani topeltpuudutada.

  Märkus. : Bingi pildiotsingu filtrid põhinevad väga lugupeetud Creative Commonsi litsentsisüsteemil. Erinevate litsentside paremaks mõistmiseks lugege teemat Piltide filtreerimine litsentsi tüübi alusel. Pidage meeles, et peate järgima teiste omandiga seotud õigusi (sh autoriõigus).

 3. Bingi otsingutulemustest ainult piltide väljafiltreerimiseks nipsake Bingi otsingutulemustes paremale, kuni kuulete „Piltide lingid“, ning topeltkoputage ekraanil.

 4. Leitud piltide juurde minemiseks nipsake paremale. TalkBack kuulutab pildid välja nimega "Pildiotsingu tulem võtmesõnade <võtmesõnad> kohta, link."

 5. Täissuuruses pildi avamiseks topeltkoputage pildil olles.

 6. Pärast täissuuruses pildi avamist nipsake selle allalaadimiseks paremale, kuni kuuled "Image results for <the search keywords>, image" (pildiotsingu tulemused <otsingumärksõnad>, pilt), topeltkoputage seejärel ning hoidke oma näppu ekraanil, kuni kuulete "Image result for <the search keywords>, showing items" (pildiotsingu tulemused <otsingumärksõnad>, kuvab üksusi). Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Download image” („Pildi allalaadimine”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Pilt on salvestatud kausta Fotod, mis paikneb kaustas Allalaadimised.

 7. Rakenduses Outlook sisestage uues meilisõnumis pilt, mis on salvestatud, kasutades juhiseid peatükist Pildi lisamine telefonist.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil meilis teksti vormindamine rakenduses Outlook

Ekraanilugeri abil meilikonto häälestamine rakenduses Outlook

Meilivaatega seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil rakenduses Outlook

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Outlookis navigeerimine

Meilisõnumisse piltide ja kujutiste lisamiseks kasutage Outlooki meilirakendusi koos oma klaviatuuri ja sisseehitatud Windowsi ekraanilugeriga Jutustaja.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Pildi sisestamine oma seadmest

Lisage oma meilisõnumitele vürtsi, sisestades neile oma seadme kohalikust mäluruumist pildi.

 1. Viige meilis fookus kohta, kus soovite pildi sisestada.

 2. Nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „More options button, collapsed” (Nupp Veel suvandeid), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Insert button collapsed” („Sisestusnupp ahendatud”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete „Files button“ (failinupp).

 4. Nipsake paremale, kuni kõlab tekst „Pictures button” („Pildinupp”), ja siis topeltpuudutage ekraani. Avatakse rakendus Photos (Fotod).

 5. Nipsake paremale või vasakule, kuni nimetatakse soovitud pilt ja seejärel topeltpuudutage valimiseks ekraani.

 6. Pildi sisestamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Insert, app bar button“ („Sisesta, rakenduseriba nupp”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

Aseteksti lisamine pildile

Muutke meil kättesaadavamaks ja lisage oma meilis olevatele piltidele alternatiivseid tekste.

 1. Meilis pildi valimiseks, millele soovite lisada aseteksti, nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete "Selected, image" (valitud, pilt).

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „More options, button“ (Nupp Veel suvandeid), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Picture button” („Pildinupp”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Avaneb Pildimenüü.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Alt text button” („Nupp Asetekst”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti „Pealkiri, redigeerimine“. Avanebasetekst dialoog, fookus liigub tekstiväljale Pealkiri ja avaneb ekraaniklaviatuur.

 5. Tippige aseteksti pealkiri.

 6. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Kirjeldus, redigeeritav tekst”, ja siis topeltpuudutage ekraani.

 7. Tippige aseteksti kirjeldus.

 8. Redigeerimisrežiimist väljumiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Done, button” („Nupp Valmis”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil meilis teksti vormindamine rakenduses Outlook

Ekraanilugeri abil hüperlingi lisamine rakenduses Outlook

Meilivaatega seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil rakenduses Outlook

Hõlbustusfunktsioonide abil rakenduses Outlook navigeerimine

Kasutage Outlooki veebirakendus koos oma klaviatuuri ja rakendusega Narrator, sisseehitatud Windowsi ekraanilugeriga, et sisestada meili pilte ja kujutisi. Pilte saate lisada oma arvutist või veebikohast.

Märkmed : 

 • Kuna uued Office 365 funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Selleks et teada saada, kuidas kiiremini uusi funktsioone saada, uurige artiklit Millal jõuavad minuni teenusekomplekti Office 365 jaoks ette nähtud Office 2016 uusimad funktsioonid?.

 • Kiirklahvide kohta leiate teavet artiklist Outlooki veebirakenduse kiirklahvid.

 • See teema eeldab, et kasutakse Windowsi enda ekraanilugerit Jutustaja. Lisateavet Jutustaja kasutamise kohta lugege teemast Jutustaja kasutamisega alustamine.

 • See teema eeldab, et rakendust kasutakse PC-arvutis. Mõni navigeerimistee ja liigutus võib Windowsi telefonis või tahvelarvutis olla teistsugune.

 • Kui kasutate Outlooki veebirakendus’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna Outlooki veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte Outlooki veebirakendus’i kohta.

Selle artikli teemad

Pildi sisestamine oma seadmest

Lisage oma meilisõnumitele vürtsi, sisestades neile oma seadme kohalikust mäluruumist pildi.

 1. Viige meilis fookus kohta, kus soovite pildi sisestada.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Insert pictures inline button” (Sisesta pilt teksti), ning vajutage seejärel tühikuklahvi. Avaneb dialoogiboks Avamine.

 3. Otsige soovitud pilt ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Alt + O. Pilt lisatakse meili.

Pildi lisamine veebiallikast

Otse rakenduse Outlooki veebirakendus kaudu veebiallikatest lõikepiltide või muude piltide otsimist ega sisestamist praegu ei toetata. Sellegipoolest saate oma meili veebipildi lisamiseks selle pildi veebist üles otsida, salvestada kohaliku koopiana ja seejärel kohaliku koopia meili sisestada.

 1. Avage brauseris veebileht www.bing.com. Fookus viiakse Bingi otsinguväljale.

 2. Sisestage väljale Otsing otsitavat pilti kirjeldav märksõna ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

  Märkus. : Bingi pildiotsingu filtrid põhinevad väga lugupeetud Creative Commonsi litsentsisüsteemil. Erinevate litsentside paremaks mõistmiseks lugege teemat Piltide filtreerimine litsentsi tüübi alusel. Pidage meeles, et peate järgima teiste omandiga seotud õigusi (sh autoriõigus). Filtri Litsents valiku Kõik Creative Commons litsentsid põhjal saate välja filtreerida kõik Creative Commonsi litsentsidega kaitstud pildid, samuti saate valida kõik pildid. Valiku Kõik valimise korral otsingutulemid laiendatakse ja kuvatakse kõik Bingi leitud pildid. Litsentsi tüübi valimiseks vajutage üles- või allanooleklahvi ja seejärel vajutage valimiseks sisestusklahvi (Enter).

 3. Bingi otsingutulemustest ainult piltide väljafiltreerimiseks vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete „Images, link“ (pildid, link) ning vajutage sisestusklahvi.

 4. Leitud piltide juurde minemiseks vajutage tabeldusklahvi. Kuulete teksti "Pildi <otsingumärksõnad> tulemid".

 5. Täissuuruses pildi vaatamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 6. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti "Pildi <otsingumärksõnad> tulem". Fookus liigub pildile.

 7. Vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10. Kontekstimenüü avaneb.

 8. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete sõnu „Salvesta nimega” ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 9. Avaneb dialoogiboks Nimega salvestamine. Fookus on väljal Faili nimi. Salvestuskoha valimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), seejärel vajutage nooleklahve, kuni kuulete soovitud asukohta. Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Pildi salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + S.

 10. Viige rakenduses Outlook fookus kohta, kuhu soovite pildi sisestada. Sisestage pilt, mille ennist salvestasite, kasutades peatükis Pildi lisamine oma seadmest olevaid juhiseid.

Aseteksti lisamine pildile

Muutke meil kättesaadavamaks ja lisage oma meilis olevatele piltidele alternatiivseid tekste.

 1. Meilis fookuse soovitud pildile viimiseks, millele soovite lisada aseteksti, vajutage klahvikombinatsiooni Shift + alla- või ülesnool, kuni kuulete: "End of line, selected“ (realõpp, valitud).

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kuulete teksti „Unchecked font checkbox.“ („Märkimata fondi märkeruut.“).

 3. Vajutage paremnooleklahvi, kuni kuulete teksti „Add alternate text to image button“ („Lisa pildinupule alternatiivne tekst“), ja vajutage seejärel tühikuklahvi. Kuulete teksti "Dialog focus on editing" (dialoogis on fookus redigeerimisel).

 4. Sisestage tekst ja vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teadet: „Nupp OK”, ning vajutage tühikuklahvi.

Vaata ka

Meilivaatega seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil rakenduses Outlook

Outlooki veebirakenduse kiirklahvid

Hõlbustusfunktsioonide abil rakenduses Outlook navigeerimine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×