Ekraanilugeri abil meilis teksti vormindamine rakenduses Outlook

Ekraanilugeri abil meilis teksti vormindamine rakenduses Outlook

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Rakenduses Outlook 2016 saate klaviatuuri ja Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil meilisõnumis teksti lisada ja redigeerida. Saate muuta fonti, rakendada erinevaid vorminguid ja kasutada pealkirju sõnumi loetavuse parandamiseks.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Teksti lisamine või redigeerimine

 1. Meilisõnumi koostamisel vajutage sõnumi sisusse minemiseks vajaduse korral mitu korda tabeldusklahvi (Tab). Kui fookus viiakse sõnumi sisule, teatab Jutustaja: <Sõnumi pealkiri> message, editing“ (<Sõnum pealkiri>, sõnum, redigeerimine). JAWS-is kõlab tekst „ Sõnum, redigeerimine.“

 2. Kui koostate uut sõnumit, hakake tippima.

  Kui soovite teksti muuta või selle koostamist jätkata, vajutage sõnumitekstis liikumiseks nooleklahve ja teksti valimiseks klahvikombinatsiooni Shift+nooleklahvid. Tippige teksti lisamiseks või asendamiseks.

Fondi muutmine

 1. Meilisõnumi koostamisel valige muudetav tekstilõik või viige fookus sõnumi sisule, kui teksti veel pole.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H ja F ja F. Fookus viiakse fontide väljale.

 3. Fondisätete hulgas liikumiseks vajutage allanooleklahvi. Ekraaniluger loeb liikumise ajal fondid ette. Soovitud fondi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Valitud font rakendatakse.

Fondi suuruse muutmine

 1. Meilisõnumi koostamisel valige tekstilõik, mille suurust soovite muuta, või viige fookus sõnumi sisule, kui teksti veel pole.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H ja F ja S. Fookus viiakse fondi suuruse väljale.

 3. Tippige uus fondi suurus, mida soovite kasutada, ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Uus suurus rakendatakse.

Kujunduse fontide kasutamine

 1. Meilisõnumi koostamisel vajutage klahvikombinatsiooni Alt+P, seejärel T ja F. Avatakse kujunduse fontide loend.

 2. Fondisätete hulgas liikumiseks vajutage alla- või ülesnooleklahvi. Ekraaniluger loeb need liikumise ajal ette.

 3. Kui jõuate soovitud sätteni, vajutage sisestusklahvi (Enter).

Paksu kirja, kursiivi või allakriipsutuse rakendamine

 1. Meilisõnumi koostamisel valige tekstilõik, mida soovite vormindada.

 2. Valige vormindamisvalik.

  Toiming

  Kiirklahvid

  Paksu vormingu rakendamine.

  Ctrl+B

  Kursiivvormingu rakendamine.

  Ctrl+I

  Allakriipsutusvormingu rakendamine.

  Ctrl+U

Pealkirjade lisamine

 1. Meilisõnumi koostamisel valige tekst, mille soovite muuta pealkirjaks, või viige fookus sinna, kuhu soovite pealkirja lisada.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt+O ja L. Avaneb galerii Laadid.

 3. Kasutage laadisätete vahel liikumiseks nooleklahve. Ekraaniluger loeb need liikumise ajal ette.

 4. Soovitud pealkirjalaadi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Kui olite valinud tekstilõigu, rakendatakse sellele pealkirjalaad. Kui soovite lisada uue pealkirja, võite nüüd pealkirja tippida.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil täpp- või numberloendite loomine Outlookis

Ekraanilugeri abil dokumendi õigekirja ja grammatika kontrollimine Outlookis

Outlooki kiirklahvid

Kiirklahvid Outlooki meilirakenduses navigeerimiseks

Meilivaatega seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil rakenduses Outlook

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Outlookis navigeerimine

Rakenduses Outlook Androidi jaoks saate Androidi sisseehitatud ekraanilugeri TalkBack abil meilisõnumis teksti lisada ja redigeerida.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Uues meilisõnumis teksti lisamine

 1. Meilisõnumi koostamisel nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Message body“ (Sõnumi sisu).

 2. Fookuse sõnumi sisusse viimiseks topeltpuudutage ekraani.

 3. Hakake ekraaniklaviatuuri abil tippima.

Meilisõnumis teksti redigeerimine

 1. Meilisõnumi koostamisel leidke esmalt üles tekstilõik, mida soovite redigeerida. Näiteks saate nipsata üles, kuni kuulete teile kõige paremini sobivat navigeerimisrežiimi (nt „Words“ (Sõnad) või „Lines“ (Read)).

 2. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete tekstilõiku, mida soovite redigeerida või mille koostamist soovite jätkata. Fookus on ette loetud sõna või rea ees.

 3. Saate teksti redigeerida ekraaniklaviatuuri abil.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil Outlookis pildi või kujutise lisamine

Meilivaatega seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil rakenduses Outlook

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Outlookis navigeerimine

Rakenduses Outlooki meilirakendus saate Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil meilisõnumis teksti lisada ja redigeerida. Saate muuta fonti ja fondi suurust ning kasutada pealkirju sõnumi loetavuse parandamiseks.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Uues meilisõnumis teksti lisamine

 1. Kui koostate meilisõnumit, nipsake mitu korda paremale, et sõnumi sisusse liikuda. Kui fookus viiakse sõnu sisule, kuulete teksti „Message, editable text“ (Sõnum, redigeeritav tekst).

 2. Topeltpuudutage ekraani ja hakake ekraaniklaviatuuri abil tippima.

Meilisõnumis teksti redigeerimine

 1. Meilisõnumi koostamisel viige fookus meilisõnumi sisutekstile ja otsige üles tekstilõik, mida soovite redigeerida. Näiteks saate nipsata üles, kuni kuulete teile kõige paremini sobivat navigeerimisrežiimi (nt „Words“ (Sõnad) või „Lines“ (Read)).

 2. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete tekstilõiku, mida soovite redigeerida või mille koostamist soovite jätkata.

 3. Saate teksti redigeerida ekraaniklaviatuuri abil.

Fondi muutmine

 1. Meilisõnumi koostamisel nipsake paremale, kuni kuulete sõnumi sisuteksti. Kuulete teksti „Message, editable text“ (Sõnum, redigeeritav tekst). Topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „More options, button“ (Nupp Veel suvandeid), ja topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Format button collapsed” (Nupp Vorminda, ahendatud), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Avaneb menüü Vorming. Fookus on praegusel fondivalikul. Menüü Font avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake paremale või vasakule sätete vaheldumisi valimiseks. Jutustaja nimetab liikumise ajal sätted.

 6. Kui olete soovitud fondi juures, topeltpuudutage ekraani.

Fondi suuruse muutmine

 1. Meilisõnumi koostamisel nipsake paremale, kuni kuulete sõnumi sisuteksti. Jutustaja teatab: „Message, editable text“ (Sõnum, redigeeritav tekst). Topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „More options, button“ (Nupp Veel suvandeid), ja topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Format, button collapsed” (Nupp Vorminda, ahendatud), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Avaneb menüü Vorming. Nipsake paremale. Jutustaja teatab: „Font size button“ (Nupp Fondi suurus). Topeltpuudutage ekraani.

 5. Sätetes liikumiseks nipsake vasakule või paremale. Jutustaja nimetab liikumise ajal sätted.

 6. Kui olete soovitud fondisuuruse juures, topeltpuudutage ekraani.

Paksu kirja, kursiivi või allakriipsutuse rakendamine

 1. Meilisõnumi koostamisel nipsake paremale, kuni kuulete sõnumi sisuteksti. Jutustaja teatab: „Message, editable text“ (Sõnum, redigeeritav tekst). Topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „More options, button“ (Nupp Veel suvandeid), ja topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Format button collapsed” (Nupp Vorminda, ahendatud), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Avaneb menüü Vorming. Nipsake paremale, kuni kuulete soovitud vormingut. Topeltpuudutage ekraani.

 5. Sõnumisse naasmiseks nipsake vasakule. Kuulete teksti „Navigation bar, back button“ (Navigeerimisriba, nupp Tagasi). Valimiseks topeltpuudutage ekraani.

  Fookus viiakse tagasi sõnu sisule. Topeltpuudutage ekraani ja tippige tekst ekraaniklaviatuuri abil.

Pealkirjade lisamine

 1. Meilisõnumi koostamisel nipsake paremale, kuni kuulete sõnumi sisuteksti. Kuulete teksti „Message, editable text“ (Sõnum, redigeeritav tekst). Topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „More options, button“ (Nupp Veel suvandeid), ja topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Format button collapsed” (Nupp Vorminda, ahendatud), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Avaneb menüü Vorming. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Styles button“ (Nupp Laadid). Topeltpuudutage ekraani.

 5. Sätetes liikumiseks nipsake vasakule või paremale. Jutustaja nimetab liikumise ajal sätted.

 6. Kui olete soovitud pealkirjalaadi juures, topeltpuudutage ekraani.

 7. Sõnumisse naasmiseks nipsake vasakule. Kuulete teksti „Navigation bar, back button“ (Navigeerimisriba, nupp Tagasi). Valimiseks topeltpuudutage ekraani.

  Fookus viiakse tagasi sõnu sisule. Topeltpuudutage ekraani ja tippige pealkiri ekraaniklaviatuuri abil.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil õigekirja ja grammatika kontrollimine

Meilivaatega seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil rakenduses Outlook

Hõlbustusfunktsioonide abil rakenduses Outlook navigeerimine

Rakenduses Outlooki veebirakendus saate klaviatuuri ja Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil meilisõnumis teksti lisada ja redigeerida. Saate muuta fonti, fondisuurust ning rakendada muid vormingusätteid (nt paks, kursiiv ja allakriipsutus).

Märkmed : 

 • Kuna uued Office 365 funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Selleks et teada saada, kuidas kiiremini uusi funktsioone saada, uurige artiklit Millal jõuavad minuni teenusekomplekti Office 365 jaoks ette nähtud Office 2016 uusimad funktsioonid?.

 • Kiirklahvide kohta leiate teavet artiklist Outlooki veebirakenduse kiirklahvid.

 • See teema eeldab, et kasutakse Windowsi enda ekraanilugerit Jutustaja. Lisateavet Jutustaja kasutamise kohta lugege teemast Jutustaja kasutamisega alustamine.

 • See teema eeldab, et rakendust kasutakse PC-arvutis. Mõni navigeerimistee ja liigutus võib Windowsi telefonis või tahvelarvutis olla teistsugune.

 • Kui kasutate Outlooki veebirakendus’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna Outlooki veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte Outlooki veebirakendus’i kohta.

Selle artikli teemad

Uues meilisõnumis teksti lisamine

 1. Kui hakkate uut sõnumit koostama, on fookus väljal Adressaat. Sõnumi sisusse liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Message body, editing“ (Sõnum sisu, redigeerimine).

 2. Tippige sõnumi tekst.

Olemasolevas meilisõnumis teksti redigeerimine

 1. Olemasoleva meilisõnumi redigeerimiseks või redigeerimise jätkamiseks liikuge tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab abil sõnumi sisusse.

 2. Liikuge sõnumi tekstis näiteks nooleklahvide abil, kuni kuulete soovitud tekstilõiku.

 3. Tekstilõigu valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+nooleklahvid.

 4. Teksti lisamiseks või asendamiseks hakake tippima.

Fondi muutmine

 1. Meilisõnumi koostamisel valige tekstilõik, mida soovite muuta, või viige fookus sõnumi sisule, kui teksti veel pole.

 2. Vajutage üks kord tabeldusklahvi (Tab). Kuulete teksti „Unchecked, font checkbox“ (Märkimata, fondi märkeruut).

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock + sisestusklahv (Enter). Avaneb fondimenüü.

 4. Fondisätete hulgas liikumiseks vajutage üles- või allanooleklahvi. Sätte valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Fondi suuruse muutmine

 1. Meilisõnumi koostamisel valige tekstilõik, mida soovite muuta, või viige fookus sõnumi sisule, kui teksti veel pole.

 2. Vajutage üks kord tabeldusklahvi (Tab), ja vajutage parem- või vasaknooleklahvi, kuni kuulete teksti „Unchecked, font size checkbox“ (Märkimata, fondi suuruse märkeruut).

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock + sisestusklahv (Enter). Avaneb fondi suuruse menüü.

 4. Fondisuuruse sätete hulgas liikumiseks vajutage üles- või allanooleklahvi. Sätte valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Paksu kirja, kursiivi või allakriipsutuse rakendamine

 1. Meilisõnumi koostamisel valige tekstilõik, mida soovite muuta, või viige fookus sõnumi sisule, kui teksti veel pole.

 2. Vajutage üks kord tabeldusklahvi (Tab), ja vajutage parem- või vasaknooleklahvi, kuni kuulete soovitud vormindussätet, nagu näiteks „Unchecked, bold checkbox.” (Märkimata, paksu kirja märkeruut).

 3. Vormingu rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock + sisestusklahv (Enter).

Vaata ka

Ekraanilugeri abil dokumendi õigekirja ja grammatika kontrollimine rakenduses Outlook

Outlooki veebirakenduse kiirklahvid

Meilivaatega seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil rakenduses Outlook

Hõlbustusfunktsioonide abil Outlookis navigeerimine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×