Ekraanilugeri abil meilis teksti vormindamine rakenduses Outlook

Ekraanilugeri abil meilis teksti vormindamine rakenduses Outlook

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Inimesed, kes ei kasuta ekraanilugeja, vt teksti vormingu või suuruse muutmine või teksti ja rakendused, mis on suurem (Windows) või meilisõnumite vormindamine rakenduses Outlook for Mac-arvutisse.

Outlook abil oma klaviatuuri ja kasutada ekraanilugejat meilisõnumi teksti lisamine või redigeerimine. Meil on testitud seda Jutustaja ja JAWS, kuid see ei pruugi töötada koos teiste ekraanilugerite seni, kuni see järgib levinud hõlbustusfunktsioonide standardid ja meetodite abil. Saate muuta fonti, rakendada erinevaid vorminguid ja kasutada pealkirju sõnumi loetavuse parandamiseks.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Teksti lisamine või redigeerimine

 1. Sisendkaustas meilisõnumi koostamise alustamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+N. Kuulete teksti „Untitled, message, <sõnumi vorming>, window, To, editing“ (Tiitlita, sõnum, <sõnumi vorming>, aken, Adressaat, redigeerimine).

  Märkus.: Meili Outlookkohta lisateabe saamiseks vaadake meilisõnumite loomine ja saatmine.

 2. Meilisõnumi koostamisel vajutage sõnumi sisusse minemiseks vajaduse korral mitu korda tabeldusklahvi (Tab). Kui fookus viiakse sõnumi sisule, teatab Jutustaja: <Sõnumi pealkiri> message, editing“ (<Sõnum pealkiri>, sõnum, redigeerimine). JAWS, kuulete: "sõnumis redigeerida."

 3. Kui koostate uut sõnumit, hakake tippima.

  Kui soovite teksti muuta või selle koostamist jätkata, vajutage sõnumitekstis liikumiseks nooleklahve ja teksti valimiseks klahvikombinatsiooni Shift+nooleklahvid. Tippige teksti lisamiseks või asendamiseks.

Fondi muutmine

 1. Meilisõnumi koostamisel valige muudetav tekstilõik või viige fookus sõnumi sisuosale, kui teksti veel pole. Teksti valimiseks liikuge nooleklahvide abil sõnumi tekstis soovitud kohta ja tehke valik tõstuklahvi (SHIFT) ja nooleklahvide abil.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni ALT+H, F, O. Fookus viiakse fontide väljale. Kuulete teksti „Font“. Ekraanilugeris JAWS kuulete praegu valitud fondi nime.

 3. Fondisätete hulgas liikumiseks vajutage allanooleklahvi. Ekraaniluger loeb liikumise ajal fondid ette. Soovitud fondi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Valitud font rakendatakse.

Meilisõnumite vaikefondi muutmine

Kui muudate vaikefonti, rakendatakse igal Outlooki kasutamisel valitud font. Vaikefonti saate muuta koostatavatele uutele sõnumitele, vastustele ja edasisaadetud meilisõnumitele eraldi.

 1. Outlook, vajutage klahve Alt + F, T, et avada aken Outlooki suvandid klõpsake menüü fail . Ma kuulen: "Outlooki suvandid".

 2. Vajutage teenuse Elektronpost suvandite avamiseks klahvi M. Kuulete teksti „Mail“ (Elektronpost).

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + F avamiseks nuppu plangid ja fondid ja vajutage sisestusklahvi Enter. Koos valitud vahekaardiga Era-kirjaplank avab dialoogiboksi signatuurid ja kirjaplank ja kuulete: "Signatuurid ja kirjaplank."

 4. Liikumiseks suvandile, mida soovite muuta, valige üks järgmistest:

  • Uute koostatavate meilisõnumite vaikefondi muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT+. (punkt).

  • Vastuste ja edasisaatmiste vaikefondi muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+O.

  • Lihttekstsõnumite koostamise ja lugemise vaikefondi muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+N.

 5. Avaneb dialoogiboks Font, kus fookus on väljal Font. Fondisätetes liikumiseks vajutage allanooleklahvi. Ekraaniluger loeb ette valitud fondi nime. Valiku kinnitamiseks vajutage sisestusklahvi (ENTER). Dialoogiboks Font suletakse ja te pöördute tagasi dialoogiboksi Signatuurid ja kirjaplank.

 6. Muudatuse aktsepteerimiseks ja uue fondi rakendamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „OK, button“ (OK, nupp), ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 7. Akna Outlooki suvandid sulgemiseks ja naasmiseks Outlooki põhivaatesse, vajutage paoklahvi (Esc).

Fondi suuruse muutmine

 1. Meilisõnumi koostamisel valige tekstilõik, mille suurust soovite muuta, või viige fookus sõnumi sisule, kui teksti veel pole.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni ALT+H, seejärel klahve D ja O. Fookus liigub fondi suuruse väljale. Kuulete teksti „Font size“ (Fondi suurus) ja praegu valitud fondisuurust.

 3. Tippige uus fondi suurus, mida soovite kasutada, ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Uus suurus rakendatakse.

Meilisõnumite vaikefondi suuruse muutmine

Kui muudate vaikefondi suurust, rakendatakse igal Outlooki kasutamise korral valitud fondi suurus. Vaikefondi suurust saate muuta koostatavatele uutele sõnumitele, vastustele ja edasisaadetud meilisõnumitele eraldi.

 1. Outlook, vajutage klahve Alt + F, T, et avada aken Outlooki suvandid klõpsake menüü fail . Ma kuulen: "Outlooki suvandid".

 2. Vajutage teenuse Elektronpost suvandite avamiseks klahvi M. Kuulete teksti „Mail“ (Elektronpost).

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + F avamiseks nuppu plangid ja fondid ja vajutage sisestusklahvi Enter. Koos valitud vahekaardiga Era-kirjaplank avab dialoogiboksi signatuurid ja kirjaplank ja kuulete: "Signatuurid ja kirjaplank."

 4. Liikumiseks suvandile, mida soovite muuta, valige üks järgmistest:

  • Uute koostatavate meilisõnumite vaikefondi suuruse muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT+. (punkt.)

  • Vastuste ja edasisaatmiste vaikefondi suuruse muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+O.

  • Lihttekstsõnumite koostamise ja lugemise vaikefondi suuruse muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+N.

 5. Avaneb dialoogiboks Font, kus fookus on väljal Font. Väljale Suurus liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+S. Kuulete teksti „Size“ (Suurus) ja praegu valitud fondi suurust. Selle muutmiseks tippige soovitud suurus (nt 16) ja vajutage sisestusklahvi (ENTER). Dialoogiboks Font suletakse ja te pöördute tagasi dialoogiboksi Signatuurid ja kirjaplank.

 6. Muudatuse aktsepteerimiseks ja uue fondi suuruse rakendamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „OK, button“ (OK, nupp), ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 7. Akna Outlooki suvandid sulgemiseks ja naasmiseks Outlooki põhivaatesse, vajutage paoklahvi (Esc).

Kausta „Sisse“ üksuste fondi suuruse muutmine

Kausta „Sisse“ paigutust nimetatakse vaateks. Seda saab kasutades Outlooki menüüd Vaade kohandada (või isegi luua uusi vaateid).

 1. Liikuge Outlookis kausta „Sisse“ ja vajutage klahvikombinatsiooni ALT+A, seejärel vajutage klahvi X. Avaneb dialoogiboks Täpsemad vaatesätted: Kompaktne. Kuulete teksti „Advanced View Settings“ (Täpsemad vaatesätted).

  Näpunäide.: Kiiresti sisendkausta liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+I.

 2. Fondisätetele liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT+M. Avaneb dialoogiboks Muud sätted. Jutustajas kuulete teksti „Other settings, Column font“ (Muud sätted, Veerufont). JAWS-is kuulete teksti „Other settings, dialog“ (Muud sätted, dialoogiboks).

 3. Liikumiseks suvandile, mida soovite muuta, valige üks järgmistest:

  • Kausta „Sisse“ veerupäiste fondi suuruse muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+O.

  • Kausta „Sisse“ kuvatud sõnumi pealkirjade fondi suuruse muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+F.

  • Kausta „Sisse“ kuvatud sõnumi eelvaate fondi suuruse muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+F.

 4. Avaneb dialoogiboks Font, kus fookus on väljal Font ning kuulete teksti „Font“. Väljale Suurus liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT+U. Kuulete teksti „Size“ (Suurus) ja praegu valitud fondi suurust. Selle muutmiseks tippige soovitud suurus (nt 16) ja vajutage sisestusklahvi (ENTER). Dialoogiboks Font suletakse ja te pöördute tagasi dialoogiboksi Muud sätted.

 5. Vajutage mitu korda tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti „OK, button“ (OK, nupp) ja vajutage sisestusklahvi (ENTER). Dialoogiboks Muud sätted suletakse.

 6. Dialoogiboksi Täpsemad vaatesätted: Kompaktne sulgemiseks ja uue fondi suuruse rakendamiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti „OK, button“ (OK, nupp), seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER). NaaseteOutlooki põhivaatesse.

Kujunduse fontide kasutamine

 1. Meilisõnumi koostamisel vajutage klahvikombinatsiooni ALT+P, seejärel klahve K ja U. Avatakse kujunduse fontide loend ja kuulete teksti „Office“. JAWS-is kuulete teksti „Office button selected“ (Office’i nupp valitud).

 2. Fondisätete hulgas liikumiseks vajutage alla- või ülesnooleklahvi. Ekraaniluger loeb need liikumise ajal ette.

 3. Kui jõuate soovitud sätteni, vajutage sisestusklahvi (Enter).

Paksu kirja, kursiivi või allakriipsutuse rakendamine

 1. Meilisõnumi koostamisel valige tekstilõik, mida soovite vormindada.

 2. Valige vormindamisvalik.

  Toiming

  Kiirklahvid

  Paksu vormingu rakendamine.

  Ctrl+B

  Kursiivvormingu rakendamine.

  Ctrl+I

  Allakriipsutusvormingu rakendamine.

  Ctrl+U

Pealkirjade lisamine

 1. Meilisõnumi koostamisel valige tekst, mille soovite muuta pealkirjaks, või viige fookus sinna, kuhu soovite pealkirja lisada.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt+O ning H ja A. Avaneb galerii Laadid ja kuulete teksti „Styles“ (Laadid). JAWS-is kuulete teksti „Styles group box“ (Rühmaboks Laadid).

 3. Kasutage laadisuvandite vahel liikumiseks nooleklahve. Ekraaniluger loeb need liikumise ajal ette.

 4. Soovitud pealkirjalaadi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (ENTER). Kui olite valinud tekstilõigu, rakendatakse sellele pealkirjalaad. Kui soovite lisada uue pealkirja, võite nüüd pealkirja tippida.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil täpp- või numberloendite loomine Outlookis

Ekraanilugeri abil dokumendi õigekirja ja grammatika kontrollimine Outlookis

Outlooki kiirklahvid

Kiirklahvid Outlooki meilirakenduses navigeerimiseks

Kiirklahvide kasutamine suurendamiseks või vähendamiseks rakenduses Outlook 2016

Meilivaatega seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil rakenduses Outlook

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Uurimine ja navigeerimine Outlooki e-posti ekraanilugeri abil

Rakenduses Outlook Androidi jaoks saate Androidi sisseehitatud ekraanilugeri TalkBack abil meilisõnumis teksti lisada ja redigeerida.

Märkused: 

 • Kuna Office 365 uued funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • See teema eeldab, et kasutatakse Androidi enda ekraanilugerit TalckBack. Lisateavet TalkBacki kasutamise kohta lugege teemast Androidi hõlbustusfunktsioonid.

Selle artikli teemad

Uues meilisõnumis teksti lisamine

 1. Meilisõnumi koostamisel nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Message body“ (Sõnumi sisu).

  Märkus.: Rakenduses Outlook Androidi jaoks meilisõnumi koostamise juhised leiate teemast Meilisõnumi loomine ja saatmine.

 2. Fookuse sõnumi sisusse viimiseks topeltpuudutage ekraani.

 3. Hakake ekraaniklaviatuuri abil tippima.

  Näpunäide.: Klaviatuuri leiate ekraanil kuvatavaid üksusi sirvides. Sirvimiseks viige sõrm ekraanile ja lohistage seda ringi. Üksusteni jõudmisel teavitab TalkBack neist. Üksuse valimiseks tõstke sellel olles sõrm ekraanilt üles. Olenevalt teie seadme sätetest võib olla vajalik tähemärkide sisestamiseks ekraani topeltpuudutada.

Meilisõnumis teksti redigeerimine

 1. Meilisõnumi koostamisel leidke esmalt üles tekstilõik, mida soovite redigeerida. Näiteks saate nipsata üles, kuni kuulete teile kõige paremini sobivat navigeerimisrežiimi (nt „Words“ (Sõnad) või „Lines“ (Read)).

 2. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete tekstilõiku, mida soovite redigeerida või mille koostamist soovite jätkata. Fookus on ette loetud sõna või rea ees.

 3. Saate teksti redigeerida ekraaniklaviatuuri abil.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil Outlookis pildi või kujutise lisamine

Meilivaatega seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil rakenduses Outlook

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Uurimine ja navigeerimine Outlooki e-posti ekraanilugeri abil

Klaviatuuri ja ekraanilugeja Outlook Web App abil lisada või redigeerida oma e-posti sõnumi teksti. Meil on testitud see Jutustaja, kuid see ei pruugi töötada koos teiste ekraanilugerite seni, kuni see järgib levinud hõlbustusfunktsioonide standardid ja meetodite abil. Saate teada, kuidas muuta fonti, fondi suuruse, ja rakendada erinevate vormindusvõimaluste, nt paks, kursiiv, allakriipsutamine.

Märkused: 

 • Kuna Office 365 uued funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office'iga töötavad?.

 • Värskendame praegu saiti Outlook.office.com (Outlooki veebirakendust). Mõned inimesed juba kasutavad uut Outlooki, teiste jaoks on värskenduste lõpuleviimiseni vaikimisi kasutusel klassikaline versioon. Lisateavet leiate artiklist Uue Outlooki veebirakenduse spikker. Kuna selle teema juhised kehtivad uuele versioonile, soovitame võtta klassikalise versiooni asemel kasutusele uus Outlook. Uue Outlooki aktiveerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete teksti „Käsk, Proovi uut Outlooki“, ning klõpsake sisestusklahvi Enter. Kui kuulete teksti „Käsk, Proovi uut Outlooki“ asemel teksti „Käsuriba“, siis kasutate juba uut Outlooki.

 • Kui kasutate Outlook Web App’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna Outlook Web App töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl + F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte Outlook Web App’i kohta.

Selle artikli teemad

Uues meilisõnumis teksti lisamine

 1. Kui hakkate uut sõnumit koostama, on fookus väljal Adressaat. Sõnumi sisusse liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Message body, editing“ (Sõnum sisu, redigeerimine).

  Märkus.: Rakenduses Outlook Web App meilisõnumi koostamise juhised leiate teemast Meilisõnumi loomine ja saatmine.

 2. Tippige sõnumi tekst.

Olemasolevas meilisõnumis teksti redigeerimine

 1. Olemasoleva meilisõnumi redigeerimiseks või redigeerimise jätkamiseks liikuge tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab abil sõnumi sisusse.

 2. Liikuge sõnumi tekstis näiteks nooleklahvide abil, kuni kuulete soovitud tekstilõiku.

 3. Tekstilõigu valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+nooleklahvid.

 4. Teksti lisamiseks või asendamiseks hakake tippima.

Fondi muutmine

 1. Meilisõnumi koostamisel valige tekstilõik, mida soovite muuta, või viige fookus sõnumi sisule, kui teksti veel pole.

 2. Vajutage üks kord tabeldusklahvi (Tab). Ma kuulen "Vorming suvandid", millele järgneb praegu valitud suvand.

 3. Vajutage NOOLEKLAHVI vasakule või paremale, kuni: "Font nuppu ahendatud."

 4. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb fondimenüü.

 5. Fondisätete hulgas liikumiseks vajutage üles- või allanooleklahvi. Suvandi valimiseks vajutage sisestusklahvi.

Fondi suuruse muutmine

 1. Meilisõnumi koostamisel valige tekstilõik, mida soovite muuta, või viige fookus sõnumi sisule, kui teksti veel pole.

 2. Vajutage üks kord tabeldusklahvi (Tab). Ma kuulen "Vorming suvandid", millele järgneb praegu valitud suvand.

 3. Vajutage NOOLEKLAHVI vasakule või paremale, kuni: "Fondi suuruse, nupp ahendatud."

 4. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb fondi suuruse menüü.

 5. Fondi suuruse sätete hulgas liikumiseks vajutage üles- või allanooleklahvi. Sätte valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Paksu kirja, kursiivi või allakriipsutuse rakendamine

 1. Meilisõnumi koostamisel valige tekstilõik, mida soovite muuta, või viige fookus sõnumi sisule, kui teksti veel pole.

 2. Saate teha järgmist.

  • Paksu vormingu rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + B.

  • Kursiivvormingu rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+I.

  • Teksti alla kriipsutada, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + U.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil Outlookis dokumendi õigekirja ja grammatika kontrollimine

Ekraanilugeri abil suurendamine või vähendamine rakenduses Outlook

Outlooki veebirakenduse ja teenuse Outlook.com kiirklahvid

Meilivaatega seotud Outlooki põhitoimingud ekraanilugeri abil

Uurimine ja navigeerimine Outlooki e-posti ekraanilugeri abil

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×