Ekraanilugeri abil koosoleku ajastamine rakenduses Outlook 2016

Ekraanilugeri abil koosoleku ajastamine rakenduses Outlook 2016

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil saate ajastada koosolekuid, vaadata, kas koosolekule kutsutavad isikud on saadaval, muuta koosolekud korduvateks, seada koosolekutele meeldetuletused ja taotleda rakenduse Outlook 2016 kaudu kutsutud isikutelt kutsele vastuseid.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Koosoleku kavandamine ja inimeste kutsumine

 1. Saate koosolekukutse luua rakenduse Outlook 2016 kõigis vaadetes (nt elektronposti, kalendri ja tööülesannete vaates), vajutades klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+Q. Avaneb aken Koosolek, fookus viiakse kutse tekstiväljale Adressaat ja te kuulete järgmist. „To, editing“ („Adressaat, redigeerimine“). Ekraanilugeri JAWS kasutamise korral kuulete järgmist. „To, edit“ („Adressaat, redigeeri“).

 2. Inimeste koosolekule kutsumiseks tippige inimese nimi ja meiliaadress, kui te seda teate.

  Outlook otsib automaatselt teie aadressiraamatust vasteid. Kasutage soovituste loendis liikumiseks allanooleklahvi. Loendis liikumise ajal kuulete nimesid ja aadresse.

  Näpunäide. : Meiliaadresside kinnitamiseks saate kasutada otsimisel dialoogiboksi Nimekontroll. Dialoogiboksi Nimekontroll kuvamiseks vajutage esmalt klahvikombinatsiooni ALT + H, mis avab menüü Koosolek, seejärel vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete „Check Names button“ („Nupp Kontrolli nimesid“), seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER). Fookus liigub otsingutulemite esimesele nimele ja te kuulete esimest nime. Kasutage loendis liikumiseks üles- või allanooleklahvi ning seejärel vajutage nime ja aadressi valimiseks sisestusklahvi (ENTER).

 3. Soovitatud nimede sirvimiseks kasutage allanoolt. Nime valimiseks vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 4. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), et liikuda reale Teema. Kuulete teksti „Subject, editing“ („Teema, redigeerimine“). Ekraanilugeri JAWS kasutamise korral kuulete järgmist. „Subject, edit“ („Teema, redigeeri“). Seejärel tippige koosoleku teema.

 5. Vajutage tekstiväljale Asukoht liikumiseks uuesti tabeldusklahvi (TAB). Kuulete teksti „Location editable, edit“ („Asukoht redigeeritav, redigeeri“). Ekraanilugeri JAWS kasutamise korral kuulete järgmist. „Location, edit combo“ („Asukoht, redigeeri liitboksi“). Seejärel tippige asukoht.

  Näpunäited : Kui kasutate Microsoft Exchange’i kontot, saate ruumide saadaoleku kontrollimiseks ja nende reserveerimiseks kasutada dialoogiboksi Ruumide valimine: Kõik ruumid.

  • Et liikuda nupule Ruumid..., kui fookus on väljal Asukoht, vajutage üks kord tabeldusklahvi (TAB). Te kuulete „Rooms... button“ („Nupp Ruumid...“).

  • Dialoogiboksi Ruumide valimine avamiseks vajutage sisestusklahvi (ENTER). Fookus viiakse väljale Otsi ja te kuulete „Select Rooms, All Rooms, Search, Editing.“ („Ruumide valimine, kõik ruumid, otsi, redigeerimine“). Ekraanilugeri JAWS kasutamise korral kuulete järgmist. „Search column, edit.“ („Otsinguveerg, redigeeri“).

  • Loendist saadaoleva ruumi leidmiseks vajutage loendile liikumiseks tabeldusklahvi (TAB). Kuulete valitud ruumi nime koos ruumi üksikasjadega, nagu saadaoleku teave ja telefoninumber.

  • Ruumide loendis saate liikuda üles- ja allanooleklahvi abil. Parajasti valitud ruumi koosolekuks reserveerimiseks vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  • Vajutage fookuse uuesti kutsele viimiseks sisestusklahvi (ENTER). Kuulete koosoleku teemat ja seejärel teksti „Rooms...button“ („Nupp Ruumid...“).

 6. Koosoleku kestuse määramiseks vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete „Start date, editing“ („Algusaeg, redigeerimine“). Ekraanilugeri JAWS kasutamise korral kuulete järgmist. „Start date, edit“ („Algusaeg, redigeeri“). Vaikimisi sisaldab see väli koosolekukutse loomise nädala- ja kuupäeva.

  Näpunäide. : Saate enne koosolekukutse salvestamist või saatmist kontrollida kutsutud isikute saadaolekut. Lisateavet leiate teemast Kutsutud inimeste saadavuse kontrollimine.

  Olenevalt koosoleku kestusest kasutage ühte järgmisest kahest võimalusest.

  • Kui koosolek kestab kogu päeva, tippige koosoleku kuupäev ja seejärel vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete järgmist. „Unchecked, All day event check box“ („Märkimata, märkeruut Kogupäevasündmus“). Ekraanilugeri JAWS kasutamise korral kuulete järgmist. „All day event check box, not checked“ („Kogupäevasündmuse märkeruut, pole märgitud“). Ruudu märkimiseks vajutage tühikuklahvi. Kuulete teksti „Checked” („Märgitud“).

  • Kui koosolek ei kesta kogu päeva, tippige koosoleku toimumise kuupäev ja vajutage sisestusklahvi (ENTER). Kuulete teksti „Start time“ („Algusaeg“). Tippige koosoleku algusaeg ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

   Fookus viiakse tekstiväljale Lõppaeg ja te kuulete teksti „End time“ („Lõppaeg“).

 7. Tippige koosoleku lõppkellaaja määramiseks lõppaeg ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 8. Koosolekukutse saatmiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + S. Fookus liigub aktiivsele aknale.

Kutsutud inimeste saadavuse kontrollimine

Pärast koosolekukutsesse nimede lisamist saate kontrollida, kas kutsutud inimesed on sel ajal vabad.

 1. Kui avatud on aken Koosolek, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H ning seejärel vajutage klahve T ja J. Avaneb Plaanimisabimees. Kuulete teksti „All attendees, list box“ („Kõik osavõtjad, loendiboks“). Ekraanilugeri JAWS kasutamise korral kuulete järgmist. „List box, all attendees“ („Loendiboks Kõik osavõtjad“).

 2. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti „Options button“ („Nupp Suvandid“), seejärel vajutage rippmenüü Suvandid avamiseks sisestusklahvi (ENTER). Kuulete teksti „Menu“ („Menüü“). Vajutage üksuste seas liikumiseks allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „AutoPick, collapsed, menu item“ („Automaatvalik, ahendatud, menüükäsk“). Ekraanilugeri JAWS kasutamise korral kuulete järgmist. „AutoPick submenu“ („Alammenüü Automaatvalik“). Seejärel vajutage alammenüü avamiseks sisestusklahvi (ENTER).

 3. Kasutage alammenüüs liikumiseks allanooleklahvi. Kuulete suvandite seas liikumisel nende nimesid, nagu „All People and Resources“ („Kõik inimesed ja ressursid“) või „All People and One Resource“ („Kõik inimesed ja üks ressurss“). Kui kuulete soovitud suvandit, vajutage selle valimiseks sisetusklahvi (ENTER).

 4. Automaatvalik valib järgmise saadaoleva aja, mis vastab määratud suvandile. Jutustajas kuulete seejärel pakutud kuupäeva ja aega ning iga osaleja nime ja saadavuse olekut, nt „Helen Karu, Free“ („Helen Karu, saadaval“). Ekraanilugeri JAWS kasutamise korral sirvige iga osaleja saadavuse kontrollimiseks osalejate loendiboksi.

 5. Valige üks järgmistest suvanditest.

  • Koosoleku ajaga nõustumiseks ja kutse saatmiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + S.

  • Koosoleku ajaga nõustumiseks ja koosolekukutse vormi naasmiseks vajutage klahve ALT + H, H, K. Kui soovite kutset redigeerida, kasutage kutse väljade seas liikumiseks tabeldusklahvi (TAB).

  • Funktsiooni Automaatvalik juurde naasmiseks ja mõne muu suvandi otsimiseks korrake eelmisi toiminguid. Pange tähele, et enamasti jääb fookus nupule Suvandid ja te saate vajutada sisestusklahvi (ENTER). Kui fookus on mujal, vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti „Options button“ („Nupp Suvandid“).

Koosoleku muutmine korduvaks

 1. Kui koostate koosolekukutset aknas Koosolek, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H ja seejärel vajutage dialoogiboksi Kohtumise kordumine avamiseks kaks korda klahvi O. Jutustajas kuulete teksti „Appointment recurrence. Start, editing“ („Kohtumise kordumine. Algus, redigeerimine“). Ekraanilugeri JAWS kasutamise korral kuulete järgmist. „Appointment recurrence. Start column“ („Kohtumise kordumine. Algusveerg“). Samuti kuulete koosoleku algusaega.

 2. Fookuse viimiseks dialoogiboksi Kohtumise kordumine rühmaboksi Kordussagedus vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete hetkel valitud sagedust, nt „Daily“ („Iga päev“), „Weekly“ („Iga nädal“), „Monthly“ („Iga kuu“) või „Yearly“ („Iga aasta“).

 3. Kordussageduse valikute sirvimiseks ja valimiseks kasutage nooleklahve. Saate valida ühe järgmistest suvanditest.

  • Päeva suvandid

   Valiku Iga päev valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + V. Jutustajas kuulete teksti „Daily“ („Iga päev“). Ekraanilugeri JAWS kasutamise korral kuulete järgmist. „Recurrence pattern, daily“ („Kordussagedus, iga päev“).

   • Igal tööpäeval

    Vajutage tabeldusklahvi (TAB) ning seejärel vajutage fookuse viimiseks suvandile Igal tööpäeval ja selle valimiseks klahvikombinatsiooni ALT + V. Te kuulete teksti „Every weekday“ („Igal tööpäeval“).

   • Iga paari päeva järel

    Fookuse viimiseks nupule Iga vajutage klahvikombinatsiooni ALT + A. Te kuulete teksti „Every“ („Iga“). Fookuse viimiseks päevade tekstiväljale vajutage tabeldusklahvi (TAB). Te kuulete teksti „Every, editable text“ („Iga, redigeeritav tekst). Tippige päevade arv (nt 2, kui soovite, et koosolek korduks iga kahe päeva järel) ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).

  • Nädala suvandid

   • Iga nädal

    Suvandi Iga nädal valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + N. Jutustajas kuulete teksti „Weekly“ („Iga nädal“). Ekraanilugeri JAWS kasutamise korral kuulete järgmist. „Recurrence pattern, weekly“ („Kordussagedus, iga nädal“).

   • Iga paari nädala järel

    Valige suvand Iga nädal. Fookuse viimiseks tekstiväljale Iga...järel vajutage tabeldusklahvi (TAB). Te kuulete teksti „Recur every, editable text, week“ („Kordub iga, redigeeritav tekst, nädal“. Tippige nädalate arv (nt 3, kui soovite, et koosolek korduks iga kolme nädala järel).

  • Kuu suvandid

   • Iga kuu

    Raadionupu Iga kuu valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + I. Jutustajas kuulete teksti „Monthly“ („Iga kuu“). Ekraanilugeri JAWS kasutamise korral kuulete järgmist. „Recurrence pattern, monthly“ („Kordussagedus, iga kuu“).

   • Iga paari kuu järel

    Valige suvand Iga kuu. Koosolekute kordussageduse määramiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB) kolm korda. Kuulete teksti „Day, editable text, of every, editable text, month“ („Päev, redigeeritav tekst, iga, redigeeritav tekst, kuu järel“). Tippige kuude arv (näiteks 3, kui soovite, et koosolek korduks iga kolme kuu järel).

  • Iga aasta

   Suvandi Iga aasta valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + S. Jutustajas kuulete teksti „Yearly“ („Iga aasta“). Ekraanilugeri JAWS kasutamise korral kuulete järgmist. „Recurrence pattern, yearly“ („Kordussagedus, iga aasta“).

  Kui olete korduvussuvandite määramisega valmis, sulgege dialoogiboks Kohtumise kordumine. Selleks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti „OK button“ („Nupp OK“) ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Vaata ka

Ekraanilugeri abil koosolekukutse lugemine ja sellele vastamine rakenduses Outlook 2016

Outlooki kiirklahvid

Kiirklahvid Outlooki meilirakenduses navigeerimiseks

Kalendriga seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil Outlookis

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Outlookis navigeerimine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×