Ekraanilugeri abil esitluste printimine PowerPointis

Ekraanilugeri abil esitluste printimine PowerPointis

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

PowerPoint 2016 esitlustes saate kasutada klaviatuuri ja Windowsi sisseehitatud ekraanilugerit Jutustaja slaidide, jaotusmaterjalide ja märkmelehtede printimiseks.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Esitluse printimine

Ükskõik, kas soovite printida oma esitluse slaide, jaotusmaterjale või märkmelehti – olete jõudnud õigesse kohta. Printimise häälestamiseks nii, et see vastaks teie vajadustele, tehke järgmist.

 1. Printimisraami avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+P. PowerPoint suunab fookuse nupule Prindi ja te kuulete „Backstage’i vaade, printimise rühmaboks, nupp Prindi”. (Jutustajas kuulete „Nupp Prindi“).

 2. Prinditavate eksemplaride arvu määramiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) spinnerboksi Eksemplarid avamiseks või vajutage klahvikombinatsiooni Alt+P, E. Te kuulete „Eksemplarid koolon redigeeri spinnerboksi“. (Jutustajas kuulete „Eksemplarid, redigeeri 1“.) Tippige spinnerboksi Eksemplarid prinditavate eksemplaride arv.

 3. Printeri valimiseks avage printeri määramiseks kas tabeldusklahvi või vajutage klahvikombinatsiooni Alt+P, M. Te kuulete valitud printeri nime. Printerite loendis liikumiseks kasutage üles- ja allanooleklahve nooleklahve. (Jutustajas kuulete „Valige printeri nimi“, valitud printeri numbrit ja saadaolevate printerite koguarvu.)

 4. Kui te ei kuule selle printeri nime, mida soovite kasutada, vajutage printerisuvandite loendi lõppu liikumiseks allanoolt. Pärast printerisuvandite loendi lõppu jõuate lingile Lisa printer ja suvandini Prindi faili.

  • Vajutage dialoogiboksi Otsi: printerid avamiseks sisestusklahvi ja kasutage boksis liikumiseks tabeldusklahvi.

  • Käsu Prindi faili valimiseks vajutage tühikuklahvi. Nupu Prindi valimisel avatakse File Exploreri dialoogiboks, kus saate määrata faili nime.

 5. Vajutage sätete rühma liikumiseks tabeldusklahvi. Valige soovitud sätted. Järgmisest loendist leiate iga suvandi täpsema kirjelduse lingid:

  Vaikimisi prindib PowerPoint kõiki esitluse slaide täisleheslaidina (üks slaid ühele leheküljele), rakendades printeri vaikesätteid. Praeguste sätetega printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, P.

Printimissätted

Sätete rühmas saate määrata mitme printimissuvandi sätteid.

Prinditavate slaidide valimine

Praeguse slaidi või üksnes kindlate slaidide printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, D, millega valite suvandi Prindi kõik slaidid. Te kuulete teksti „Prindi kõik slaidid, esimene neljast“. (Jutustajas kuulete „Valitud Prindi kõik slaidid, esimene neljast“.) Muu valiku tegemiseks valige üles- ja allanooleklahvide abil üks järgmistest suvanditest:

 • Prindi valik. Te kuulete teksti „Prindi valik, teine neljast“. (Jutustajas kuulete „Prindi valik, teine neljast“.) See suvand kuvatakse ainult siis, kui olete slaidikomplekti juba valinud.

 • Prindi praegune slaid. Te kuulete „Prindi praegune slaid, kolmas neljast“. (Jutustajas kuulete „Prindi praegune slaid, kolmas neljast“.) Selle suvandi valimisel prinditakse ainult praegune slaid.

 • Kohandatud vahemik. PowerPoint suunab fookuse tekstiväljale Slaidid. Te kuulete „Kohandatud vahemik, neljas neljast“. (Jutustajas kuulete „Kohandatud vahemik, neljas neljast“.) Sisestage slaidivahemik printimiseks, näiteks 10–12 või 1,2,5.

Näpunäide. : Kui teil on peitslaide, on suvand Prindi peitslaidid aktiivne, nii et saate soovi korral printida ka peitslaide. Te kuulete „Menüü, Prindi peitslaidid märgitud“. Vajutage üksuste vahel liikumiseks üles- või allanoolt, P.“ (Jutustajas kuulete „Prindi peitslaidid“.)

Kui olete valiku teinud, vajutage liitboksi sulgemiseks sisestusklahvi.

Mitme slaidi printimine lehele

Ühele lehele mitme slaidi printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+P, L. Kuulete „Täisleheslaidid, esimene kolmest“. (Jutustajas kuulete „Täisleheslaidid, esimene kolmest“.)

Galerii avamiseks klõpsake väljal Täisleheslaidid sisestusklahvi. Ülemisel real on jaotis Küljendivaade, millele järgneb jaotis Jaotusmaterjalid. Vasaknoole- ja paremnooleklahvide abil saate valida järgmiste küljendivaate võimaluste vahel:

 • Täisleheslaidid. Kui valite selle suvandi, prinditakse iga slaid omaette leheküljele.

 • Märkmelehed. Kui valite selle suvandi, saate printida slaidimärkmeid kas kõneleja jaoks või publikule jaotamiseks. Kuulete „Märkmelehed, teine kolmest“. (Jutustajas kuulete „Märkmelehed, teine kolmest“.) Selle suvandi valimisel prinditakse üks slaid ühele leheküljele koos selle all olevate ettekandemärkmetega.

  Kui valite jaotises Küljendivaade mõne muu suvandi või mis tahes suvandi jaotises Jaotusmaterjalid, prinditakse ainult slaidid või nende sisu, kuid mitte ettekandemärkmed.

 • Liigendus. Valige see suvand printimiseks liigendusvormingus: prinditakse ainult slaidide tekst ilma piltideta.

Liikuge allanooleklahviga jaotisse Jaotusmaterjalid ja vajutage seejärel paigutuse valimiseks tabeldusklahvi. Uuesti allanooleklahvi vajutades saate liikuda uute küljendivaate suvandite juurde. Kui olete valiku teinud, vajutage sisestusklahvi.

Ühepoolse või kahepoolse printimise määramine

Ühepoolse või kahepoolse printimise määramiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, I. Kuulete „Ühepoolne printimine, esimene kolmest“. Valige ühepoolse printimise loendist soovitud suvand. (See suvand on saadaval ainult juhul, kui teie printer toetab kahepoolset printimist. Kui valite kahepoolse printimise, kuulete „Mõlemale lehepoolele printimine“.)

Printimine eksemplarhaaval ja klammerdamine

Eksemplarhaaval printimise suvand kuvatakse ainult juhul, kui teie printer seda toetab. Eksemplarhaaval printimise seadmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+P, W. Valiku tegemiseks Eksemplarhaaval (kuulete „Eksemplarhaaval, esimene kahest“) või Mitte eksemplarhaaval (kuulete „Mitte eksemplarhaaval“) vahel kasutage üles- või allanooleklahvi ja seejärel vajutage sisestusklahvi. Eksemplarhaaval printimise suvand kuvatakse ainult juhul, kui teie printer seda toetab.

Klammerdamise suvand kuvatakse ainult juhul, kui teie printer seda toetab. Klammerdamine seadmiseks liikuge tabeldusklahvi abil klammerdamise liitboksi ja valige alla- ja ülesnooleklahvi vajutades Klambriteta, Üks klamber või Kaks klambrit.

Lehe paigutuse muutmine

 1. Paigutuse muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, T dialoogiboksi Printeri atribuudid avamiseks.

 2. Vajutage tabeldusklahvi, kuni jõuate vahekaardile Küljendus või Paber\Kvaliteet ning vajaduse korral kasutage küljenduse vahekaardile liikumiseks parem- või vasaknoolt.

 3. Vajutage üks kord tabeldusklahvi, et liikuda väljale Paigutus, ja valige Vertikaalne või Horisontaalne.

 4. Vajutage korduvalt tabeldusklahvi, kuni jõuate nupule OK, ja vajutage seejärel sisestusklahvi.

Slaidide printimine mustvalgena või halliskaalas

PowerPoint prindib ja kuvab vaikimisi värviliselt, kuid slaide ja jaotusmaterjali prinditakse sageli mustvalgena või hallides toonides, mida nimetatakse ka halliskaalaks. Soovi korral saate terve esitluse – slaidid, liigenduse, märkmelehed ja jaotusmaterjalid – printida värvilisena, halliskaalas või mustvalgena.

Halliskaalas või mustvalgena printimiseks vajutage liitboksi Värv avamiseks klahvikombinatsiooni Alt+P, U. Alla- või ülesnooleklahviga saate valida sobiva suvandi:

 • Värv. Kui valite suvandi Värv, aga teil pole värviprinterit, on väljaprint sarnane halliskaalaga, ent mitte sama kvaliteetne.

 • Halliskaala. Kui teil ei ole värviprinterit või te ei vaja värvilist väljaprinti, valige kõigi lehel olevate objektide hallides toonides printimiseks Halliskaala. Halliskaalas on objektid, nagu diagrammid ja tabelid, selgemad ja puhtamad kui mittevärviprinteri korral suvandi Värv valimisel.

 • Puhas mustvalge. See suvand prindib slaidid mustvalgena. Halle toone ei ole. Selle tulemusel jääb osa slaidi kujunduselemente, nagu näiteks reljeefid ja langevad varjud, printimata. Tekst prinditakse mustana, isegi kui olete teksti algseks värviks valinud halli.

Vt ka:

Ekraanilugeri kasutamine rakenduses PowerPoint teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Piltide ja tabelite lisamine ja redigeerimine PowerPointis ekraanilugeri abil

Kiirklahvide kasutamine esitluse loomisel

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil PowerPointis liikumine

Rakendust PowerPoint for Windows Phone 10 saate kasutada Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustajaga hõlpsalt telefoni abil slaidide printimiseks.

Märkmed : 

Esitluse printimine

Saate printida otse Windows-telefonist Wi-Fi-printerisse. Toetatud printerite loendi leiate järgmisest teemast: Windows 10 Mobile’i toega printerid (inglise keeles). Veenduge ka selles, et telefon ja printer oleksid ühendatud sama Wi-Fi-võrguga.

 1. Nipsake prinditavas esitluses paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „Nupp Fail”.

 2. Nupu valimiseks topeltpuudutage ekraani. Jutustaja ütleb: „Backstage’i lehepaan, nupp Mine tagasi”.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Prindi”, ja topeltpuudutage ekraani.

 4. Kui prindite telefonist PowerPointi esitlust esimest korda, avatakse dialoogiboks, kus küsitakse luba luua ühendus veebiteenusega, mis valmistab faili printimiseks ette. Fookus on nupul Luba ja jutustaja teatab: „Aken Jätkamiseks, nupp Luba”). Printimise jätkamiseks topeltpuudutage ekraani.

 5. Avatakse printeri dialoogiboks ja jutustaja teatab: „Dialoogiboks Printimine”. Nipsake printeri valikuväljale liikumiseks paremale. Jutustaja ütleb: „Liitboks Printer, ahendatud”. Printimissuvandite loendi avamiseks topeltpuudutage ekraani. Loendis liikumiseks nipsake paremale. Kui olete soovitud printeri juures, topeltpuudutage valimiseks ekraani.

 6. Lisasuvandite (nt eksemplaride arvu ja printimise paigutuse) valimiseks jätkake paremale nipsamist, kuni kuulete suvandeid. Topeltpuudutage valikute loendi avamiseks ekraani, nipsake paremale nende vahel liikumiseks ja topeltpuudutage valimiseks ekraani.

  Näpunäide. : Paberi suuruse valimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Veel sätteid”, ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Seejärel nipsake uuesti paremale, kuni jõuate väljani Paberi suurus, ja topeltpuudutage valikute loendi avamiseks ekraani. Loendis liikumiseks nipsake paremale. Suvandi valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 7. Kui see on valmis, nipsake mitu korda paremale, kuni jutustaja teatab: „Nupp Prindi”. Nupu valimiseks topeltpuudutage ekraani ja alustatakse printimist. Jutustaja ütleb: „Dialoogiboks printimine” ja prinditöö saadetakse printerisse.

  Kui kuulete teksti „PowerPointi aken,” on esitlus prinditud ja naasete esitlusse lugemisvaates.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Ekraanilugeri kasutamine rakenduses PowerPoint teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Lisateave hõlbustusfunktsioonide abil PowerPointis liikumise kohta

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×