Ekraanilugeri abil esitluste printimine PowerPointis

Ekraanilugeri abil esitluste printimine PowerPointis

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Slaidide, jaotusmaterjalide ja PowerPointi esitluse märkmelehtedele printimiseks kasutada klaviatuuril ja ekraanilugeja PowerPoint . Meil on testitud seda Jutustaja, JAWS ja NVDA, kuid see ei pruugi töötada koos teiste ekraanilugerite seni, kuni see järgib levinud hõlbustusfunktsioonide standardid ja meetodite abil.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Esitluse printimine

Ükskõik, kas soovite printida oma esitluse slaide, jaotusmaterjale või märkmelehti – olete jõudnud õigesse kohta. Printimise häälestamiseks nii, et see vastaks teie vajadustele, tehke järgmist.

 1. Printimisraami avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+P. PowerPointi paigutab liikumine, klõpsake nuppu Prindi ja kuulete "printimine nupp."

 2. Kui soovite määrata prinditavate eksemplaride arv, kas vajutage tabeldusklahvi (TAB) väljale eksemplarid spinnernupu teisaldamiseks või vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, N. Ma kuulen "Koopiad, väljal redigeerimine spinnernupu." (Jutustaja, kuulete "Koopiad, redigeerida.") Spinnernupu juhtelemendi eksemplari , tippige soovitud eksemplaride arv.

 3. Printeri valimiseks võite vajutada kas tabeldusklahvi (TAB) printeri juhtelemendile liikumine või vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, I. Ma kuulen valitud printeri nime. Printerite loendis liikumiseks kasutage üles- ja allanooleklahve nooleklahve. (Jutustaja, kuulete "Millist printerit," valitud printeri arv ja printerid saadaval koguarv.)

 4. Kui te ei kuule selle printeri nime, mida soovite kasutada, vajutage printerisuvandite loendi lõppu liikumiseks allanoolt. Pärast printerisuvandite loendi lõppu jõuate lingile Lisa printer ja suvandini Prindi faili.

  • Vajutage dialoogiboksi Otsi: printerid avamiseks sisestusklahvi ja kasutage boksis liikumiseks tabeldusklahvi.

  • Käsu Prindi faili valimiseks vajutage tühikuklahvi. Nupu Prindi valimisel avatakse File Exploreri dialoogiboks, kus saate määrata faili nime.

 5. Vajutage sätete rühma liikumiseks tabeldusklahvi. Valige soovitud sätted. Järgmises loendis on toodud lingid käesoleva teema kõigi suvandite kohta rohkem üksikasju:

  Vaikimisi prindib PowerPoint kõiki esitluse slaide täisleheslaidina (üks slaid ühele leheküljele), rakendades printeri vaikesätteid. Praeguste sätetega printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, P.

Printimissätted

Sätete rühmas saate määrata mitme printimissuvandi sätteid.

Prinditavate slaidide valimine

Praeguse slaidi või slaide määratud printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, A, et valida suvandi Prindi kõik slaidid . Ma kuulen: "Prindi kõik slaidid." Valige mõni muu suvand, kasutage üles ja alla nooleklahvide abil saate valida järgmised suvandid:

 • Valiku printimine. Ma kuulen "Prindi valik." See suvand kuvatakse ainult siis, kui teil on juba valitud slaididele.

 • Prindi praegune slaid. Ma kuulen "Prindi praegune slaid." Selle suvandi valimisel prinditakse ainult praegune slaid.

 • Kohandatud vahemik. PowerPointi paigutab liikumine tekstivälja Slaidid . Ma kuulen "Kohandatud vahemik." Tippige vahemiku slaide printida, näiteks, 10-12 või 1,2,5.

Näpunäide.: Kui teil on mis tahes peidetud slaide, suvandi Prindi peidetud slaidid olema aktiivne nii, et peidetud slaide saate printida, kui soovite. Ma kuulen "Peidetud slaidide printimine".

Kui olete valiku teinud, vajutage liitboksi sulgemiseks sisestusklahvi.

Mitme slaidi printimine lehele

Mitme slaidi iga lehekülje printimiseks vajutage klahve Alt + P, H. Ma kuulen "tervet lehte slaidide."

Galerii avamiseks klõpsake väljal Täisleheslaidid sisestusklahvi. Ülemisel real on jaotis Küljendivaade, millele järgneb jaotis Jaotusmaterjalid. Vasaknool või paremnool nooleklahvide abil saate valida küljendivaates järgmistest suvanditest:

 • Täisleheslaidid. Kui valite selle suvandi, prinditakse iga slaid omaette leheküljele.

 • Märkmelehed. Valige see suvand prinditava slaidi märkmeid, kõneleja või jaotusmaterjalide publiku jaoks. Ma kuulen: "Märkmelehed." See suvand, prinditakse igale lehele üks slaid esineja märkmed printida selle all.

  Kui valite jaotises Küljendivaade mõne muu suvandi või mis tahes suvandi jaotises Jaotusmaterjalid, prinditakse ainult slaidid või nende sisu, kuid mitte ettekandemärkmed.

 • Liigendus. Valige see suvand printimiseks liigendusvormingus: prinditakse ainult slaidide tekst ilma piltideta.

Liikuge allanooleklahviga jaotisse Jaotusmaterjalid ja vajutage seejärel paigutuse valimiseks tabeldusklahvi. Uuesti allanooleklahvi vajutades saate liikuda uute küljendivaate suvandite juurde. Kui olete valiku teinud, vajutage sisestusklahvi.

Ühepoolse või kahepoolse printimise määramine

Määratud ühepoolse või kahepoolset printimist, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, D. Ma kuulen "Kahepoolne Print ühte." Valige ühepoolse printimise loendist soovitud suvand. (See suvand on saadaval ainult juhul, kui teie printer toetab kahepoolset printimist. Kui valite kahepoolse printimise, kuulete „Mõlemale lehepoolele printimine“.)

Printimine eksemplarhaaval ja klammerdamine

Eksemplarhaaval printimise suvand kuvatakse ainult juhul, kui teie printer seda toetab. Võrdlemine seadmiseks vajutage klahve Alt + P, C. Vajutage allapoole ja NOOLEKLAHVE, valige Collated (kuulete "Collated.") või Uncollated (kuulete "Uncollated"), seejärel vajutage klahvi Enter. Eksemplarhaaval printimise suvand kuvatakse ainult juhul, kui teie printer seda toetab.

Klammerdamise suvand kuvatakse ainult juhul, kui teie printer seda toetab. Määratud klammerdamine, vajutage tabeldusklahvi (TAB) liikumiseks Stapling liitboksi ja vajutage selle alla ja Ei Staples, Üks klambervõi Kaks klambritsuvandite valimiseks nooleklahve.

Lehe paigutuse muutmine

 1. Paigutuse muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, T dialoogiboksi Printeri atribuudid avamiseks.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni jõuate vahekaardil paigutus või Paper\Quality , ja vajadusel kasutage NOOLEKLAHVE paremale või vasakule teisaldamiseks menüüs paigutus .

 3. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) üks kord jõuda välja suund ja valige vertikaalpaigutus või horisontaalpaigutus.

 4. Vajutage korduvalt tabeldusklahvi, kuni jõuate nupule OK, ja vajutage seejärel sisestusklahvi.

Slaidide printimine mustvalgena või halliskaalas

PowerPoint prindib ja kuvab vaikimisi värviliselt, kuid slaide ja jaotusmaterjali prinditakse sageli mustvalgena või hallides toonides, mida nimetatakse ka halliskaalaks. Soovi korral saate terve esitluse – slaidid, liigenduse, märkmelehed ja jaotusmaterjalid – printida värvilisena, halliskaalas või mustvalgena.

Printida halliskaalas või mustvalgena, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, O värvi liitboksi avamiseks avatakse. Vajutage soovitud alla ja üles nooleklahvide abil valige vastav variant, nagu allpool kirjeldatud.

 • Värv. Kui valite suvandi Värv, aga teil pole värviprinterit, on väljaprint sarnane halliskaalaga, ent mitte sama kvaliteetne.

 • Halliskaala. Kui teil ei ole värviprinterit või te ei vaja värvilist väljaprinti, valige kõigi lehel olevate objektide hallides toonides printimiseks Halliskaala. Halliskaalas on objektid, nagu diagrammid ja tabelid, selgemad ja puhtamad kui mittevärviprinteri korral suvandi Värv valimisel.

 • Puhas mustvalge. See suvand prindib slaidid mustvalgena. Halle toone ei ole. Selle tulemusel jääb osa slaidi kujunduselemente, nagu näiteks reljeefid ja langevad varjud, printimata. Tekst prinditakse mustana, isegi kui olete teksti algseks värviks valinud halli.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Piltide ja tabelite lisamine ja redigeerimine PowerPointis ekraanilugeri abil

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Uurimine ja navigeerimine PowerPointi ekraanilugeri abil

TalkBack sisseehitatud Androidi ekraanilugeja PowerPoint for Android abil saate kiiresti slaidide printimine telefoni kaudu.

Märkused: 

Esitluse printimine

Slaidide printimine printeriga otse oma Android-telefonis. Veenduge, et teie telefon ja printer on sama WiFi-võrku ühendatud.

Märkused: 

 • Need juhised kehtivad ainult printerid ei toeta Androidi ja Google Cloud Prindi. Kontrollimaks, kas teie printer on toetatud, minge Cloud valmis printerid.

 • Androidi ei toeta USB, Bluetooth ja Windowsi võrgu printimine. Google soovitab häälestamise Cloud Prindi arvutis ühendatud sellist printer. Kui soovite printida otse sellist printer, tuleb kolmanda osapoole rakenduse kasutamine.

 1. Redigeerimise vaade, nipsake ekraanil vasakule või paremale, kuni te "pole märgitud, tagasi lüliti" kuulata, ja seejärel koputage ekraani. Viiakse fookus pisipildivaates.

 2. Pisipildivaates, nipsake vasakule, kuni te "Fail, nuppu" ja seejärel koputage ekraani. Ma kuulen: "Faili menüü."

 3. Nipsake paremale, kuni te "Printimine nupp" ja koputage ekraani. Avaneb dialoogiboks printimine.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete "ripploendist," järgneb praegu valitud printeri või "Salvestada PDF-ina." Printimissuvandite loendi avamiseks topeltpuudutage ekraani. Loendis liikumiseks nipsake paremale. Kui olete soovitud printeri juures, topeltpuudutage valimiseks ekraani.

 5. Lisasuvandite (nt eksemplaride arvu ja printimise paigutuse) valimiseks jätkake paremale nipsamist, kuni kuulete suvandeid. Topeltpuudutage valikute loendi avamiseks ekraani, nipsake paremale nende vahel liikumiseks ja topeltpuudutage valimiseks ekraani.

 6. Kui lõpetanud, nipsake paremale, kuni kuvatakse kuulmine "Printimine nupp" ja seejärel koputage ekraani printimine.

  Kui "PowerPointi akna" kuulamiseks esitluse prinditud ja liikumine tagastab pisipildivaates esitlusele.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Ekraanilugeri abil PowerPointis piltide ja tabelite lisamine ja redigeerimine

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Uurimine ja navigeerimine PowerPointi ekraanilugeri abil

Rakendust PowerPoint for Windows Phone 10 saate kasutada Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustajaga hõlpsalt telefoni abil slaidide printimiseks.

Märkused: 

Esitluse printimine

Saate printida otse Windows-telefonist Wi-Fi-printerisse. Toetatud printerite loendi leiate järgmisest teemast: Windows 10 Mobile’i toega printerid (inglise keeles). Veenduge ka selles, et telefon ja printer oleksid ühendatud sama Wi-Fi-võrguga.

 1. Nipsake prinditavas esitluses paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „Nupp Fail”.

 2. Nupu valimiseks topeltpuudutage ekraani. Jutustaja ütleb: „Backstage’i lehepaan, nupp Mine tagasi”.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Prindi”, ja topeltpuudutage ekraani.

 4. Kui prindite telefonist PowerPointi esitlust esimest korda, avatakse dialoogiboks, kus küsitakse luba luua ühendus veebiteenusega, mis valmistab faili printimiseks ette. Fookus on nupul Luba ja jutustaja teatab: „Aken Jätkamiseks, nupp Luba”). Printimise jätkamiseks topeltpuudutage ekraani.

 5. Avatakse printeri dialoogiboks ja jutustaja teatab: „Dialoogiboks Printimine”. Nipsake printeri valikuväljale liikumiseks paremale. Jutustaja teatab: "Printer liitboks." Printimissuvandite loendi avamiseks topeltpuudutage ekraani. Loendis liikumiseks nipsake paremale. Kui olete soovitud printeri juures, topeltpuudutage valimiseks ekraani.

 6. Lisasuvandite (nt eksemplaride arvu ja printimise paigutuse) valimiseks jätkake paremale nipsamist, kuni kuulete suvandeid. Topeltpuudutage valikute loendi avamiseks ekraani, nipsake paremale nende vahel liikumiseks ja topeltpuudutage valimiseks ekraani.

  Näpunäide.: Paberi suuruse valimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Veel sätteid”, ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Seejärel nipsake uuesti paremale, kuni jõuate väljani Paberi suurus, ja topeltpuudutage valikute loendi avamiseks ekraani. Loendis liikumiseks nipsake paremale. Suvandi valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 7. Kui see on valmis, nipsake mitu korda paremale, kuni jutustaja teatab: „Nupp Prindi”. Nupu valimiseks topeltpuudutage ekraani ja alustatakse printimist. Jutustaja ütleb: „Dialoogiboks printimine” ja prinditöö saadetakse printerisse.

  Kui kuulete teksti „PowerPointi aken,” on esitlus prinditud ja naasete esitlusse lugemisvaates.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointi slaididega töötamine

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Uurimine ja navigeerimine PowerPointi ekraanilugeri abil

Kasutage PowerPointi veebirakendus klaviatuuril ja ekraanilugeja PowerPointi esitluse slaide printida. Meil on testitud seda Jutustaja ja JAWS, kuid see ei pruugi töötada koos teiste ekraanilugerite seni, kuni see järgib levinud hõlbustusfunktsioonide standardid ja meetodite abil.

Märkused: 

 • Kuna Office 365 uued funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office'iga töötavad?.

 • Kui kasutate PowerPointi veebirakendus’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna PowerPointi veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte PowerPointi veebirakendus’i kohta.

Selle artikli teemad

Esitluse printimine Redigeerimisvaade on aktiveeritud või eelvaade

 1. Esitluse, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logo klahv, F, lk Avaneb menüü Prindi .

 2. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni te printimise suvand soovite, ja vajutage sisestusklahvi Enter. Ma kuulen: "Dialoogiboksi Microsoft PowerPointi veebirakendus." Liikumine on prinditava PDF-faili lingi.

 3. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb dialoogiboks PDF-faili - Prindi .

 4. Ühelt valikult teisele liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Suvand menüüde, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanool noolt ja tehke valik, vajutage sisestusklahvi Enter.

 5. Printimiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni kuulete "Printimine nupp" ja vajutage sisestusklahvi Enter.

Esitluse printimine lugemist vaates

 1. Esitluses, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6, kuni "esitlust redigeerida."

 2. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni kuulete "Prindi PDF" ja vajutage sisestusklahvi Enter. Ma kuulen: "Dialoogiboksi Microsoft PowerPointi veebirakendus." Liikumine on prinditava PDF-faili lingi.

 3. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb dialoogiboks PDF-faili - Prindi .

 4. Ühelt valikult teisele liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Suvand menüüde, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanool noolt ja tehke valik, vajutage sisestusklahvi Enter.

 5. Printimiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni kuulete "Printimine nupp" ja vajutage sisestusklahvi Enter.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointi slaididega töötamine

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis teksti lisamiseks ja vormindamiseks

PowerPointi veebirakenduse klaviatuuri kiirklahvid

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Uurimine ja navigeerimine PowerPointi ekraanilugeri abil

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×