Ekraanilugeri abil esitluse esitamine PowerPointis

Ekraanilugeri abil esitluse esitamine PowerPointis

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Kasutage PowerPoint klaviatuuril ja ekraanilugeja oma esitluse publikule Esinejavaate või slaidiseansi vaates. Esitluse ajal võimalikult paljude funktsioonide rakendamiseks soovitame kasutada esinejavaadet. Meil on testitud seda Jutustaja, JAWS ja NVDA, kuid see ei pruugi töötada koos teiste ekraanilugerite seni, kuni see järgib levinud hõlbustusfunktsioonide standardid ja meetodite abil.

Vaates Slaidiseanss avaneb esinejavaade automaatselt, kui teine kuvar on ühendatud. Esinejavaates saate esitluse ajal oma märkmeid kasutada, kuid publikule on nähtaval ainult teie slaidid.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Slaidiseansi alustamine

 1. Avage oma esitlus PowerPoint.

 2. Slaidiseansi käivitamiseks vajutage klahvi F5.

  Kui teine kuvar on ühendatud, aktiveeritakse esinejavaade automaatselt. Kui töötate ainult ühe kuvariga, vajutage slaidiseansis esinejavaate avamiseks klahvikombinatsiooni Shift+F10 ja klahvi R.

 3. Slaididel navigeerimiseks tehke järgmist.

  • Järgmisele slaidile liikumiseks vajutage klahvi Page down.

  • Eelmise slaidi avamiseks vajutage Page up vajutamine.

  • Mingi kindla slaidi avamiseks tippige slaidi number ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10. Ühelt menüükäsult teisele liikumiseks kasutage allanooleklahvi. Ekraaniluger loeb liikumise ajal käsud ette.

 4. Slaidiseansist väljumiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Esinejavaate kasutamine esitluse esitamisel

Kui Esinejavaatessaate kasutada kiirklahve, mis aitavad teil esitluse PowerPoint :

Toiming

Kiirklahvid

Lugege järgmise rea märkmeid.

Alt+A

Lugege märkmeteeelmisele reale.

Alt + Z

Lugege möödunud aeg (käivitub kohe, kui alustate Esinejavaatekäivitamiseks).

Alt+W

Lugege järgmise juhisega (näiteks järgmise slaidi, järgmise animatsiooni, või Kuva lõppu).

Alt+Q

Esinejavaatesulgemiseks vajutage paoklahvi (ESC).

Musta ekraani kuvamine

Esitluse peatamiseks ja tühja musta ekraani kuvamiseks vajutage klahvi B. Esitlusse naasmiseks ja slaidide uuesti kuvamiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Näpunäide.: Kui soovite hoopis kuvada tühja valget ekraani, vajutage klahvi W. Tagasiminekuks vajutage uuesti klahvi W.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointis ettekandemärkmete ja kommentaaride ettelugemine või lisamine

Ekraanilugeri abil PowerPointis esitluste printimine

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluse ajal

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Uurimine ja navigeerimine PowerPointi ekraanilugeri abil

Androidi sisseehitatud ekraanilugeri TalkBack abil saate liikuda rakenduses PowerPoint for Android loodud esitluses ühelt slaidilt teisele. Uurige, kuidas esitlust alustada ja lõpetada, slaididel liikuda ning esitlust musta slaidi abil peita.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Slaidiseansi alustamine

 1. Avage oma esitlus PowerPoint.

 2. Nipsake sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „Present button“ (Nupp Esita). Slaidiseansi alustamiseks topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Selected, slide 1“ (Valitud, slaid 1).

Slaididel liikumine

 1. Tehke slaidiseansi ajal ühte järgmistest.

  • Järgmisele slaidile liikumiseks nipsake vasakule, kuni kõlab tekst „Next slide button“ (Nupp Uus slaid), ja siis topeltpuudutage ekraani.

  • Eelmisele slaidile naasmiseks nipsake vasakule, kuni kõlab tekst Previous slide button“ (Nupp Eelmine slaid), ja siis topeltpuudutage ekraani.

 2. TalkBack loeb ette selle slaidi numbri, kuhu olete jõudnud. Slaidi pealkirja ettelugemiseks nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Title text box <title>“ (Pealkirja tekstiväli <pealkiri>). Slaidi ülejäänud sisu lugemiseks nipsake ühe sõrmega paremale. Fookus liigub järgmisele elemendile ja Talkback loeb selle sisu ette. TalkBack loeb tekstielemendi ette kujul „Content placeholder <text>“ (Sisu kohatäide, <tekst>).

  Näpunäide.: Kui järgmist slaidinumbrit ei loeta ette, olete jõudnud slaidiseansi lõppu ja ettelugemiseks pole rohkem sisu.

 3. Slaidiseansi sulgemiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „End show button” (Nupp Lõpeta seanss), ja topeltpuudutage siis ekraani.

Esitluse peitmine

Saate esitluse peatada ja kuvada lihtsalt musta kuva.

 1. Nipsake slaidiseansi ajal vasakule, kuni kuulete teksti „Not checked, blank screen, switch“ (Märkimata, tühi kuva, vahetamine), ja topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „On“ (Sees).

 2. Slaidide uuesti kuvamiseks topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Off“ (Väljas).

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Ekraanilugeri abil PowerPointis esitluse salvestamine

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Uurimine ja navigeerimine PowerPointi ekraanilugeri abil

Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil saate liikuda rakenduses PowerPoint Mobile loodud esitluses ühelt slaidilt teisele. Uurige, kuidas esitlust alustada ja lõpetada, slaididel liikuda ning esitlust musta slaidi abil peita.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Slaidiseansi alustamine

 1. Avage oma esitlus PowerPoint.

 2. Nipsake sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „Present button“ (Nupp Esita). Slaidiseansi alustamiseks topeltpuudutage ekraani.

  Näpunäide.: Üksuse otsimiseks saate ka kuval olevaid üksusi sirvida. Sirvimiseks asetage sõrm ekraanile ja lohistage seda ringi. Üksusteni jõudmisel teavitab Jutustaja neist.

Slaididel liikumine

 1. Tehke slaidiseansi ajal ühte järgmistest.

  • Järgmisele slaidile liikumiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kõlab tekst „Next slide button“ (Nupp Uus slaid), ja siis topeltpuudutage ekraani.

  • Eelmisele slaidile naasmiseks nipsake vasakule, kuni kõlab tekst Previous slide button“ (Nupp Eelmine slaid), ja siis topeltpuudutage ekraani.

  Näpunäide.: Kui jõuate viimase slaidini, kõlab tekst „End of slide show“ (Slaidiseansi lõpp). Topeltpuudutage esitlusvaate sulgemiseks ekraani.

 2. Jutustaja loeb ette slaidi numbri ja pealkirja. Fookuse viimiseks slaidi pealkirjale nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Title text box” (Pealkirja tekstiväli). Slaidi ülejäänud sisu lugemiseks nipsake ühe sõrmega paremale. Fookus liigub järgmisele elemendile. Jutustaja loeb tekstielemendi ette kujul „Content placeholder“ (Sisu kohatäide).

  Näpunäide.: Kui paremale nipsamise järel kõlab tekst „Notes“ (Märkmed), siis tähistab see slaidi sisu lõppu.

 3. Esitluse ajal slaidiseansi sulgemiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „End show button” (Lõpeta seanss), ja topeltpuudutage ekraani.

Esitluse peitmine

Saate esitluse peatada ja kuvada lihtsalt musta kuva.

 1. Nipsake slaidiseansi ajal paremale, kuni kuulete teksti „Off, blank screen button“ (Väljas, tühi kuva, nupp), ja topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „On, blank screen button“ (Sees, tühi kuva, nupp).

 2. Slaidide uuesti kuvamiseks topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Off, blank screen button“ (Väljas, tühi kuva, nupp).

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Ekraanilugeri abil PowerPointis esitluse salvestamine

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Uurimine ja navigeerimine PowerPointi ekraanilugeri abil

Abil saate PowerPointi veebirakendus klaviatuuri ja ekraani esitluse publikule esitamisel. Meil on testitud seda Jutustaja ja JAWS, kuid see ei pruugi töötada koos teiste ekraanilugerite seni, kuni see järgib levinud hõlbustusfunktsioonide standardid ja meetodite abil. Saate teada, kuidas alustada, navigeerimine ja slaidiseansi lõpetada.

Märkused: 

 • Kuna Office 365 uued funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office'iga töötavad?.

 • Kui kasutate PowerPointi veebirakendus’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna PowerPointi veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte PowerPointi veebirakendus’i kohta.

Slaidiseansi alustamine

 1. Menüüle Vaade liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv ja klahvi W. Kuulete teksti „Selected, View tab item” (Valitud, menüü Vaade üksus).

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Slaidiseansi käivitamiseks esitluse esimesest slaidist vajutage klahvi B.

  • Slaidiseansi alustamiseks praegusest slaidist vajutage klahvi C.

 3. Slaidiseanss käivitub. Järgmisele slaidile liikumiseks vajutage klahvi N. Eelmisele slaidile liikumiseks vajutage klahvi P.

 4. Slaidiseansi lõpetamiseks vajutage paoklahvi Esc.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointi slaididega töötamine

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis teksti lisamiseks ja vormindamiseks

PowerPoint Online’i kiirklahvid

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Uurimine ja navigeerimine PowerPointi ekraanilugeri abil

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×