Ekraanilugeri abil dokumendi õigekirja ja grammatika kontrollimine Wordis

Ekraanilugeri abil dokumendi õigekirja ja grammatika kontrollimine Wordis

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Word kontrollib automaatselt võimalikud õigekirja- ja grammatikavead tippimise ajal. Kasutage klaviatuuri ja ekraanilugeja läbida tõrgete ja nende lahendamiseks. Meil on testitud seda Jutustaja, JAWS ja NVDA, kuid see ei pruugi töötada koos teiste ekraanilugerite seni, kuni see järgib levinud hõlbustusfunktsioonide standardid ja meetodite abil.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Märkige ruut ja kontrollida õigekirja ja grammatika kontrollimine

 1. Avage dokument, mida soovite kontrollida õigekirja või grammatika vigu, ja seejärel vajutage klahvi F7.

  Samuti saate lindi kontrollimise alustamiseks. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + R, et avada menüü Läbivaatus ja vajutage siis C, 1, et suvand Kontrolli dokumenti .

  Avatakse paan redaktor. Ma kuulen "Redaktori ülevaade", millele järgneb tulemuste arvu.

  Näpunäide.: Õigekirja ja grammatika kontrollimiseks ainult dokumendi ühes lauses või lõigus valige kontrollitav tekst ja vajutage klahvi F7.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Õigekirja- ja grammatikavigade läbi vajutage sisestusklahvi Enter.

  • Üle vaadata ainult kirjavead, vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete: "Parandused kaardi." Vajutage NOOLEKLAHVI alla, kuni kuulete "Õigekirja" ja vajutage sisestusklahvi Enter.

  • Üle vaadata ainult grammatikavigade, vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete: "Parandused kaardi." Vajutage NOOLEKLAHVI alla, kuni kuulete "Grammatika" ja vajutage sisestusklahvi Enter.

 3. Ma kuulen algse lause õigekirja või grammatika tõrge. Kuni esimese soovitust kohta, kuidas vea, vajutage tabeldusklahvi (TAB).

 4. Vajutage NOOLEKLAHVI alla, kuni soovitust, mida soovite kasutada, ja seejärel tehke ühte järgmistest:

  • Soovitatud paranduse kasutamine praeguse tõrke ainult sisestusklahvi.

  • Soovitatud paranduse kasutamine kõigi esinemiskordade praeguses dokumendis viga, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanool nool, ja vajutage A.

  Viga parandatakse ja Word viib järgmine tõrketeade. Korrake seda toimingut iga tõrke.

  Näpunäide.: Lugege järgmise tõrke algset lauset, vajutage tabeldusklahvi (TAB) kuni saavutamiseks nupp lugemine algse lause , ja vajutage sisestusklahvi.

 5. Kui Word lõpetab dokumenti, kuulete: "Microsoft Wordi dialoogiboks, nuppu OK." Dokumenti naasmiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Õigekirja ja grammatika kontrollimine leidmine ignoreerimine

Kui arvate, et tuvastamine on tõrge, saate selle Ignoreeri üks kord või kogu dokumendi. Tuvastamine ei parandata ja Word liigub järgmise vea loendis.

 1. Redaktori paanil, pärast mida olen kuulnud algse lause koos tuvastamine, tehke ühte järgmistest.

  • Ignoreerida tuvastamine vajutage üks kord, I.

  • Ignoreeri kõikjal dokumendis tuvastamine, vajutage G.

Paani Editor kiirklahvid

Järgmises tabelis on toodud kiirklahvid paani redaktor .

Toiming

Kiirklahvid

Tuvastatud sõna eiratakse üks kord, kuid seda kontrollitakse uuesti.

I

Tuvastatud sõna eiratakse kogu dokumendis.

G

Tuvastatud sõna lisatakse programmi sõnastikku.

A

Muudatus võetakse tagasi. Korrake varasemate paranduste tagasi võtmiseks.

CTRL+Z

Wordi suvandite aknas valida ja muuta, kuidas programm parandab õigekirja ja grammatika kontrollimine kõigi dokumentide Õigekeelsuskontroll paani avamine

S

Eelnevalt ignoreeritud sõnade ja grammatika uuesti kontrollimine

 1. Soovite uuesti kontrollida Word dokumenti, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + F, T. Avatakse aken Wordi suvandid .

 2. Vajutage klahvi P ja seejärel vajutage tabeldusklahvi (TAB) üks kord. Paani Õigekeelsuskontroll avaneb keskendudes nuppu Automaatkorrektuuri suvandid .

 3. Liikumiseks ja suvand Kontrolli dokumenti uuesti aktiveerimiseks vajutage K. Kui teilt küsitakse toimingu kinnitamiseks, vajutage sisestusklahvi Enter kontrolli dokumenti. Kui te ei soovi, et kontrolli dokumenti, vajutage kustutusklahvi (paremnool) liikumiseks nuppu ei ja vajutage sisestusklahvi Enter.

Grammatika ja õigekirja kontrollimisega seotud kiirklahvid

Järgmises tabelis toodud kiirklahvid, mille abil saate kontrollida grammatika ja õigekirja Word dokumentide kokkuvõte.

Toiming

Kiirklahvid

Avage aken Wordi suvandid .

Alt+F, T

Wordi suvandite aknas Õigekeelsuskontroll paani avamine

P ja seejärel tabeldusklahv

Avage dialoogiboksis Automaatkorrektuur paanil Õigekeelsuskontroll .

A

Automaatkorrektuuri erandite dialoogiboksi avamiseks klõpsake dialoogiboksis Automaatkorrektuur .

E

Õigekirja ja grammatika uuesti, paanil Õigekeelsuskontroll .

K

Märkige või tühjendage ruut Kontrolli õigekirja tippimise ajal paanil Õigekeelsuskontroll .

P

Liikumine ruut Kontrolli grammatikat koos õigekirjaga paanil Õigekeelsuskontroll .

H kaks korda

Märkige või tühjendage ruut Peida õigekirjavigade märgistus ainult selles dokumendis paanil Õigekeelsuskontroll .

S

Märkige või tühjendage ruut Peida grammatikavigade märgistus ainult selles dokumendis paanil Õigekeelsuskontroll .

D

Automaatse õigekirja- ja grammatikakontrolli sisse- või väljalülitamine

Saate automaatse õigekirja- ja grammatikakontrolli välja lülitada ja seejärel kontrollida oma dokumenti päras selle valmimist. Kogu dokumendi õigekirja ja grammatika samaaegne kontrollimine on kasulik, kui soovite oma teksti õigekeelsust kiiresti kontrollida.

 1. Word dokumenti, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + F, T. Avatakse aken Wordi suvandid .

 2. Õigekeelsuskontroll paani avamiseks vajutage klahvi P ja seejärel vajutage tabeldusklahvi (TAB). Paani Õigekeelsuskontroll avaneb keskendudes nuppu Automaatkorrektuuri suvandid .

 3. Tühjendage või märkige ruut Kontrolli õigekirja tippimise ajal vajutage P.

 4. Tippige Märgista grammatikavead nagu ruut liikumiseks vajutage klahvi M kaks korda. Ruudu märkimiseks või tühjendamiseks vajutage tühikuklahvi.

 5. Muudatuste rakendamiseks ja sulgege Wordi suvandite aknas, vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni saavutamiseks nupp OK , ja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter. Fookus viiakse tagasi dokumendile.

Märkus.: Kui soovite määrata, kuidas soovite Word Automaatkorrektuur tippimise ajal, liikuge vahekaardile Õigekeelsuskontroll ja vajutage nuppu A. Valige soovitud suvandid dialoogiboksis Automaatkorrektuur .

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Ekraanilugeri kasutamine Wordi dokumendis muutuste jälitamiseks ja läbivaatuseks

Microsoft Wordi kiirklahvid Windowsis

Ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine Wordis

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Word Androidi jaoks kontrollib tippimise ajal automaatselt võimalikke õigekirjavigu ning saate kasutada Androidi sisseehitatud ekraanilugerit TalkBack või vaadata vead läbi ja parandada need.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Dokumendi õigekirja kontrollimine

Kontrollige oma dokumenti õigekirjavigade suhtes ja seejärel otsustage, kas nõustute õigekirjakontrolliga.

 1. Avage dokument, mida soovite õigekirjavigade suhtes kontrollida.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, expand switch” (Märkimata, laienda lüliti), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Avaneb lint ja fookus liigub praeguse menüü nimele.

 3. Topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Selected, <name of the current tab>“ (Valitud, <praeguse menüü nimi>).

 4. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Review tab” (Menüü Läbivaatus), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Spelling button” (Nupp Õigekirjakontroll), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Õigekirjakontroll on nüüd sisse lülitatud. TalkBack annab teada esimesest leitud õigekirjaveast, näiteks „<Misspelled word>, selected" (<Õigekirjaveaga sõna>, valitud).

 6. Kui soovite kontrollida, kas õigekirjaveaga sõna jaoks on saadaval parandussoovitusi, nipsake paremale, kuni kuulete soovitusi. Ühe valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 7. Selle vea kohta esitatud soovituste eiramiseks ja järgmise õigekirjavea juurde liikumiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete fraasi „Next error button“ (Nupp Järgmine viga), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  Kõigi soovituste ignoreerimiseks ja lõpetamiseks soovitud õigekirjakontrolli, nipsake ekraanil vasakule või paremale, kuni kuvatakse kuulmine "Ignoreeri nuppu kõik", ja seejärel koputage ekraani. Ma kuulen: "Õigekirja kontroll sooritatud. Olete valmis."

Korrektuurimärgete peitmine ja peidust väljatoomine

Saate peita korrektuurimärked, nii et TalkBack ei teata õigekirjavigadest, kui töötate oma dokumendiga. Kui olete töö valmis saanud, saate märked peidust välja tuua ja kontrollida õigekirja TalkBacki abil.

 1. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, expand switch” (Märkimata, laienda lüliti), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Avaneb menüü ja fookus on praeguse menüü nimel.

 2. Topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Selected, <name of the current tab>“ (Valitud, <praeguse menüü nimi>).

 3. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Review tab” (Menüü Läbivaatus), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Proofing and language menu” (Menüü Õigekeelsuskontroll ja keel), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 5. Korrektuurimärgete peitmiseks nipsake paremale, kuni kuulete fraasi „Not checked, Hide all proofing marks“ (Märkimata, Peida kõik korrektuurimärked), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  Näpunäide.: Konkreetse tekstiosa korrektuurimärgete peitmiseks valige esmalt dokumendist tekst ja seejärel liikuge eespool esitatud juhiste kohaselt menüüle Proofing and Language (Õigekirjakontroll ja keel). Nipsake menüül paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, hide proofing marks in selected text“ (Märkimata, peida korrektuurimärked valitud tekstis), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 6. Märgete peidust väljatoomiseks liikuge eespool esitatud juhiste kohaselt menüüle Proofing and Language (Õigekirjakontroll ja keel). Nipsake menüül paremale, kuni kuulete fraasi „Checked, Hide all proofing marks“ (Märgitud, peida kõik korrektuurimärked), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Wordis ekraanilugeri abil dokumendi ühiskasutusse andmine

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Word Mobile kontrollib tippimise ajal automaatselt võimalikke õigekirjavigu ning saate kasutada Windowsi sisseehitatud ekraanilugerit Jutustaja või vaadata vead läbi ja parandada need.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Dokumendi õigekirja kontrollimine

Kontrollige oma dokumenti õigekirjavigade suhtes ja seejärel otsustage, kas nõustute õigekirjakontrolliga.

 1. Avage dokument, mida soovite õigekirjavigade suhtes kontrollida.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Layout button collapsed” („Nupp Veel suvandeid ahendatud”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Avaneb lint ja fookus liigub praeguse menüü nimele.

 3. Topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Menu, <name of the current tab>, selected“ (Menüü, <praeguse menüü nimi>, valitud).

 4. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Review” (Läbivaatus), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Spelling” (Õigekirjakontroll), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Õigekirjakontroll on nüüd sisse lülitatud. Jutustaja annab teada esimestest õigekirjaveast ja see sõna valitakse dokumendis.

 6. Kui soovite kontrollida, kas õigekirjaveaga sõna jaoks on saadaval parandussoovitusi, nipsake paremale, kuni kuulete soovitusi. Ühe valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 7. Ettepanekute eiramiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Ignore all, button collapsed“ (Ignoreeri kõiki, nupp ahendatud), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Korrektuurimärgete peitmine ja peidust väljatoomine

Saate peita korrektuurimärked, nii et Jutustaja ei teata õigekirjavigadest, kui töötate oma dokumendiga. Kui olete töö valmis saanud, saate märked peidust välja tuua ja kontrollida õigekirja Jutustaja abil.

 1. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Layout button collapsed” („Nupp Veel suvandeid ahendatud”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Avaneb lint ja fookus liigub praeguse menüü nimele.

 2. Topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Menu, <name of the current tab>, selected“ (Menüü, <praeguse menüü nimi>, valitud).

 3. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Review” (Läbivaatus), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Proofing and language button collapsed” (Nupp Õigekeelsuskontroll ja keel ahendatud), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 5. Korrektuurimärgete peitmiseks nipsake paremale, kuni kuulete fraasi „Unchecked, hide all proofing marks“ (Märkimata, Peida kõik korrektuurimärked), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  Näpunäide.: Konkreetse tekstiosa korrektuurimärgete peitmiseks valige esmalt dokumendist tekst ja seejärel liikuge eespool esitatud juhiste kohaselt menüüle Proofing and Language (Õigekirjakontroll ja keel). Nipsake menüül paremale, kuni kuulete teksti „Unchecked, hide proofing marks in selected text“ (Märkimata, peida korrektuurimärked valitud tekstis), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 6. Märgete peidust väljatoomiseks liikuge eespool esitatud juhiste kohaselt menüüle Proofing and Language (Õigekirjakontroll ja keel). Nipsake menüül paremale, kuni kuulete fraasi „Checked, Hide all proofing marks“ (Märgitud, peida kõik korrektuurimärked), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Wordis ekraanilugeri abil dokumendi ühiskasutusse andmine

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil saate kontrollida Wordi veebirakendus’i dokumendi õigekirja. Wordi veebirakendus kontrollib tippimisel automaatselt võimalikke õigekirjavigu. Õigekirjavead on tähistatud punase lainelise joonega.

Märkused: 

 • Kui kasutate pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugerit Jutustaja, peate Office’i veebiväljaanne’is dokumentide, töölehtede või esitluste redigeerimiseks lülitama välja skannirežiimi. Lisateavet leiate artiklist Pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugeri virtuaal- või sirvimisrežiimi väljalülitamine.

 • Kuna Office 365 uued funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office'iga töötavad?.

 • Kuna Wordi veebirakendus töötab teie veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudesse ja käskudest välja liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), käivad veebibrauseri enda, mitte Wordi veebirakendus’i kohta.

Selle artikli teemad

Dokumendi õigekirja kontrollimine

 1. Valige dokumendis, mida soovite õigekirjavigade suhtes kontrollida, lindil käsk Õigekeelsuskontroll vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv, seejärel R ja S, Kuulete fraasi „Spelling menu item“ (Menüü-üksus Õigekeelsuskontroll).

 2. Õigekirja kontrollimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Fookus liigub dokumendis esimesele õigekirjaveaga sõnale ja avaneb kontekstimenüü. Soovitatud õigekirja korral kuulete soovitust.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui soovitatakse mitut parandust, vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete varianti, mida kasutada soovite. Kui kõlab soovitus, vajutage sõna muutmiseks tühikuklahvi.

  • Kui soovite Wordi tuvastatud õigekirjaviga eirata, vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete fraasi „Ignore all“ (Ignoreeri kõiki), ja seejärel vajutage tühikuklahvi.

 4. Pärast vea parandamist või eiramist vajutage järgmisele veale liikumiseks tühikuklahvi. Korrake iga vea korral seda läbivaatusprotsessi.

 5. Kui kõik vead on läbi vaadatud, kuulete fraasi „Dialog focus on OK button“ (Dialoogi fookus nupul OK). Dokumenti naasmiseks vajutage tühikuklahvi.

Märkus.: Wordi veebirakendus ei kontrolli grammatikat, kuid kui teil on töölauarakendus, saate dokumendi kiiresti avada seal ja kontrollida grammatikat. Vajutage Wordi veebirakendus’is dokumendi avamiseks töölauarakenduses klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv ja seejärel klahvi O. Lisateavet grammatika kontrollimise kohta töölauarakenduses leiate teemast Ekraanilugeri kasutamine dokumendi õigekirja kontrollimiseks Wordis

Korrektuurimärgete peitmine ja peidust väljatoomine

Saate peita korrektuurimärked, nii et Jutustaja ei teata õigekirjavigadest, kui töötate oma dokumendiga. Kui olete töö valmis saanud, saate märked peidust välja tuua ja kontrollida õigekirja Jutustaja abil.

 1. Seadke kursor korrektuurimärgetega sõnale.

 2. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10. Seejärel vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Set proofing language menu item“ (Menüü-üksus Sea õigekeelsuskontrolli keel). Valimiseks vajutage tühikuklahvi. Avaneb dialoog Language (Keel).

 3. Korrektuurimärgete peitmiseks vajutage dialoogis Language (Keel) tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete fraasi „Unchecked, don't check spelling checkbox“ (Märkimata, märkeruut Ära kontrolli õigekeelsust), ja seejärel vajutage tühikuklahvi. Kuulete teksti „Checked” (Märgitud).

 4. Õigekirjavea korrektuurimärgete peidust väljatoomiseks vajutage dialoogis Language (Keel) tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete fraasi „Checked, don't check spelling checkbox“ (Märgitud, märkeruut Ära kontrolli õigekeelsust), ja seejärel vajutage tühikuklahvi. Kuulete teksti „Unchecked” (Märkimata).

 5. Dialoogi sulgemiseks ja fookuse viimiseks dokumendile vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete fraasi „OK button“ (Nupp OK), ja seejärel vajutage tühikuklahvi.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Wordis ekraanilugeri abil dokumendi ühiskasutusse andmine

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Wordi veebirakenduse kiirklahvid

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×