Ekraanilugeri abil all- ja lõpumärkuste lugemine ning redigeerimine rakenduses Word

Ekraanilugeri abil all- ja lõpumärkuste lugemine ning redigeerimine rakenduses Word

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Klaviatuuri ja ekraanilugeja Word abil lugeda ja liikuda all- ja lõpumärkuste Word dokumentides. Meil on testitud seda Jutustaja ja JAWS, kuid see ei pruugi töötada koos teiste ekraanilugerite seni, kuni see järgib levinud hõlbustusfunktsioonide standardid ja meetodite abil. Saate teada, kuidas uue allmärkuste ja lõpumärkuste lisamine kui ka muutmiseks, muuta ja kustutada olemasolevaid. Tavaliselt asuvad allmärkused lehekülje allosas ja lõpumärkused dokumendi või jaotise lõpus.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Allmärkuse lugemine

Dokumendi lugemise või dokumendis liikumise käigus loetakse allmärkuste viiteid automaatselt koos tekstiga. Soovi korral saate kiiresti liikuda dokumendi allmärkustele ja lugeda ainult neid.

 1. Allmärkuste sisaldava dokumendi avamise vajutage klahvikombinatsiooni Alt + S, et avada menüü Viited .

 2. Valige suvand Järgmine allmärkus , vajutage O N järgmise allmärkuse viitenumbri dokumendi avamiseks.

  Näpunäide.: Eelmisele allmärkuse viitenumbrile liikumiseks vajutage P.

 3. Lehe lõpus Allmärkuse tekst liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + S, H. Kui teil on all- ja lõpumärkused dokumendi, kuvatakse Kuva märkused aken. Allmärkustele liikumiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Lugemispaani allmärkused alustamiseks vajutage SR klahv + R.

 5. Praeguse dokumendi kehatekst allmärkuse viitenumbri naasmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + S, H.

Lõpumärkuse lugemine

Dokumendi lugemise või dokumendis liikumise käigus loetakse lõpumärkuste viiteid automaatselt koos tekstiga. Soovi korral saate kiiresti liikuda dokumendi lõpumärkustele ja lugeda ainult neid.

 1. Lõpumärkuste sisaldava dokumendi avamise vajutage klahvikombinatsiooni Alt + S, et avada menüü Viited .

 2. Järgmine allmärkus suvandi valimiseks vajutage O, minge järgmise lõpumärkuse viitemärk dokumendis X.

  Näpunäide.: Eelmisele allmärkuse viitemärgile liikumiseks vajutage V.

 3. Dokumendi lõpus lõpumärkuseteksti liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + S, H. Kui teil on all- ja lõpumärkused dokumendi, kuvatakse Kuva märkused aken. Vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Tab + Down nool ja lõpumärkuste avamiseks sisestusklahvi.

 4. Lugemispaani lõpumärkuste alustamiseks vajutage SR klahv + R.

 5. Praeguse dokumendi kehatekst lõpumärkuse viitemärk naasmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + S, H.

All- või lõpumärkusele liikumine

Saate teisaldada ja sealt all- või lõpumärkuse viite dokumendi ekraanilugeri abil lugemise ajal.

 1. All- või lõpumärkuste sisaldava dokumendi avamise asetage kursor all- või lõpumärkuse viite. Jutustaja teatab: "Allmärkus viide" või "Lõpumärkuse viite."

 2. Allmärkuse viite tekst lehe lõpus liikumiseks vajutage SR klahv + lisa. Jutustaja teatab all- või lõpumärkuse viite, näiteks "Allmärkus 1".

 3. All- või lõpumärkuse lugemiseks vajutage SR klahv + R.

 4. Dokumendi kehatekst algse all- või lõpumärkuse märgi naasmiseks vajutage SR klahv + Shift + Insert.

Allmärkuse lisamine

Word lisab viitemärgi kehatekst ja allmärkuse viite tekst lehe allosas.

 1. Viige kursor pärast dokumendi avamist, kuhu soovite allmärkuse lisada.

 2. Menüü Viited avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni muuteklahv (Alt) + S.

 3. Valige suvand Lisa allmärkus , vajutage klahvi F. Jutustaja teatab viitenumbrit või tekstile lisatud märgi ja lehe allserva viiakse fookus.

 4. Kirjutage allmärkuse viite tekst.

 5. Kui olete lõpetanud juhend tekstiga, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + S, H naasmiseks allmärkuse viitemärgi järjepunkti dokumendi kehatekst.

Lõpumärkuse lisamine

Word lisab viitemärgi kehatekst ja lõpumärkuse viite tekst dokumendi lõpus.

 1. Viige kursor pärast dokumendi avamist, kuhu soovite lõpumärkuse lisada.

 2. Menüü Viited avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni muuteklahv (Alt) + S.

 3. Valige suvand Lisa lõpumärkus , vajutage klahvi E. Jutustaja teatab viitemärgi või tekstile lisatud number ja viiakse fookus dokumendi lõppu.

 4. Kirjutage lõpumärkuse viite tekst.

 5. Kui olete lõpetanud juhend tekstiga, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + S, H naasmiseks lõpumärkuse viitemärk järjepunkti dokumendi kehatekst.

All- ja lõpumärkuste kohandamine

All- ja lõpumärkide kuvamist dokumendis saab muuta. Näiteks saate muuta arvude vormingut või viite teksti kuvamise asukohta dokumendis.

 1. All- või lõpumärkuste sisaldava dokumendi avamise vajutage klahvikombinatsiooni Alt + S, et avada menüü Viited .

 2. Dialoogiboksi Allmärkus ja lõpumärkus avamiseks vajutage klahvi Q.

 3. Dialoogiboksis saate muuhulgas valida:

  • Kus all- või lõpumärkuse kuvatakse dokumendis.

  • Numbrivormingu iga kasutamiseks.

  • Arv, mida soovite käivitada.

  • Kas soovite kasutada pidev nummerdamist kogu dokumendi või igas jaotises uuesti.

   Näpunäited: All- või lõpumärkuste nummerdamist taaskäivitamiseks tuleb lisada jaotisepiiri oma dokumenti:

   1. Asetage kursor kohta, kuhu soovite jaotisepiiri tekkida.

   2. Alt, P, B piirid menüü avamiseks vajutage.

   3. Vajutage alla nool valimiseks ja vajutage Enter, et lisada jaotisepiiri tüüpi.

  • Kas määratletud muudatused rakendatakse kogu dokumendis või ainult jaotise olete.

  Dialoogiboks Väljade ja nuppude vahel liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB). Välja suvanditel liikumiseks kasutage nooleklahve ja suvandi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Olemasoleva raadionuppu Allmärkused või lõpumärkused dokumendi muudatuste rakendamiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni jõuate nuppu Rakenda . Dokumendis muudatuste rakendamiseks ja dialoogiboksi sulgemiseks vajutage tühikuklahvi.

  Ilma olemasolevate raadionuppu Allmärkused või lõpumärkused dokumendi sätete rakendada, vajutage korduvalt tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni jõuate nupp Lisa . All- või lõpumärkuse dokumenti sisestamiseks ja dialoogiboksi sulgemiseks vajutage tühikuklahvi.

Märkus.: All- ja lõpumärkused dokumendi ilme muutmiseks saate redigeerida allmärkuse ja lõpumärkuse tekst laade. Laadi akna avamiseks avage all- või lõpumärkuse, vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10 kontekstimenüü avamiseks vajutage NOOLEKLAHVI alla, kuni kuulete "Laadi", ja vajutage sisestusklahvi Enter.

Kõigi all- või lõpumärkuste teisendamine

Allmärkusi saab teisendada lõpumärkusteks ja vastupidi.

 1. All- või lõpumärkuste sisaldava dokumendi avamise vajutage klahvikombinatsiooni Alt + S, et avada menüü Viited .

 2. Dialoogiboksi Allmärkus ja lõpumärkus avamiseks vajutage klahvi Q.

 3. Vajutage korduvalt tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni nuppu Teisenda saavutamiseks, siis vajutage selle valimiseks. Avaneb dialoogiboks Märkmete teisendus.

 4. Dialoogiboksis Märkmete teisendus liikuge nooleklahvide abil sobivale valikusuvandile. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) liikumiseks nuppu OK , ja vajutage selle valimiseks. Märkmete teisendamine dialoogiboksi suletakse ja liikumine annab dialoogiboksi Allmärkus ja lõpumärkus .

 5. Dialoogiboksis on valitud nupp Sisesta. Teisendamise lõpule viimiseks ja dialoogiboksi sulgemiseks vajutage tühikuklahvi.

All- või lõpumärkuste kustutamine

Kui soovite all- või lõpumärkuse eemaldada, kustutage kehatekstis asuv viitenumber või märge, mitte lehekülje, jaotise või dokumendi lõpus asuv all- või lõpumärkuse viite tekst. Kui eemaldate viide teksti, jääb dokumendi viitenumbrit või märgi. Kui eemaldate viitenumbri või märgi, siis eemaldatakse märkus täielikult ja ülejäänud viitenumbreid või märke ajakohastatakse vastavalt.

 1. All- või lõpumärkuste sisaldava dokumendi avamise vajutage klahvikombinatsiooni Alt + S, et avada menüü Viited .

 2. All- või lõpumärkuste valimiseks vajutage klahvi O ning variantide sirvimiseks kasutage üles- ja allanooleklahve. Vastavalt liikumisele nimetab Jutustaja üksuste klahve.

 3. All- või lõpumärkuse valimiseks vajutage vastavat klahvi, nt N jaoks Järgmine allmärkus. Kursor asetatakse kehatekstis all- või lõpumärkuse viitemärgi ette.

 4. Viide eemaldamiseks vajutage kaks korda Kustuta. Jutustaja teatab: "Kustuta".

  JAWS, nuppu Kustuta. JAWS teatab: "Valitud tühja ruumi." Seejärel vajutage uuesti kustutada. All- või lõpumärkus eemaldatakse.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Wordis ekraanilugeri kasutamine kommentaaride lisamiseks, lugemiseks ja kustutamiseks

Microsoft Wordi kiirklahvid Windowsis

Ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine Wordis

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Kasutada Word Androidi jaoks TalkBack sisseehitatud Androidi ekraanilugeja lugeda ja all- ja lõpumärkuste Word dokumentides liikuda. Saate lisada uue allmärkuste ja lõpumärkuste samuti vorming, ja kustutada olemasolevaid. Tavaliselt asuvad allmärkused lehekülje allosas ja lõpumärkused dokumendi või jaotise lõpus.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Allmärkuse lisamine

 1. Dokumendis, minge asukohta, kuhu soovite allmärkuse lisada, ja seejärel koputage ekraani.

 2. Nipsake vasakule või paremale, kuni te "pole märgitud, rohkem suvandeid, aktiveerige", ja seejärel koputage ekraani. Ma kuulen "Menüü menüü,", millele järgneb praegu valitud menüü, näiteks "Avaleht, valitud."

 3. Topeltpuudutage ekraani. Avatakse menüülint.

 4. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Insert tab” („Menüü Lisa”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni te "Allmärkus nupp" ja seejärel koputage ekraani. Viiakse fookus Allmärkuse tekst väljale ja ekraaniklaviatuuri kuvamisel ekraani allosas.

 6. Kasutage funktsiooni ekraaniklaviatuuri abil tippige Allmärkuse tekst.

Lõpumärkuse lisamine

 1. Dokumendis, minge asukohta, kuhu soovite lõpumärkuse lisada, ja seejärel koputage ekraani.

 2. Nipsake vasakule või paremale, kuni te "pole märgitud, rohkem suvandeid, aktiveerige", ja seejärel koputage ekraani. Ma kuulen "Menüü menüü,", millele järgneb praegu valitud menüü, näiteks "Avaleht, valitud."

 3. Topeltpuudutage ekraani. Avatakse menüülint.

 4. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Insert tab” („Menüü Lisa”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete "Lõpumärkuse nupp" ja siis koputage ekraani. Viiakse fookus lõpumärkuse tekst väljale ja ekraaniklaviatuuri kuvamisel ekraani allosas.

 6. Kasutage funktsiooni ekraaniklaviatuuri abil tippige lõpumärkuse tekst.

Liikumine ja all- või lõpumärkuse lugemine

 1. TalkBack teatab all- ja lõpumärkused dokumendi lugemise ajal. Kuulete, näiteks "Allmärkuse viite" järgneb Märkus. All- või lõpumärkuse tekst liikumiseks koputage ekraani.

  TalkBack loeb märkme automaatselt.

All- või lõpumärkuse kustutamine

 1. All- või lõpumärkuse viitemärk kustutada liikumine

 2. Kohaliku kontekstimenüü avamiseks libistage sõrme üles-siis-right. Ma kuulen: "Teavita, kohalik kontekstimenüü."

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete "Toimingud", ja seejärel koputage ekraani. Ma kuulen: "Teade, toimingud."

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete "Käivitada kontekstimenüü", ja seejärel koputage ekraani.

 5. Nipsake vasakule või paremale, kuni te "Nupp Lõika" ja seejärel koputage ekraani. All- või lõpumärkuse viite ja märkuse tekst eemaldatakse.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Wordis ekraanilugeri abil õigekirja ja grammatika kontrollimine

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Jutustaja sisseehitatud Windowsi ekraanilugeja Word Mobile abil lugeda ja all- ja lõpumärkuste Word dokumentides liikuda. Te saate uue allmärkuste ja lõpumärkuste lisamine samuti olemasolevate eemaldada. Tavaliselt asuvad allmärkused lehekülje allosas ja lõpumärkused dokumendi või jaotise lõpus.

Märkused: 

Selle artikli teemad

All- või lõpumärkusele liikumine

 1. Lugedes Word dokumendi, libistage sõrme ekraanil üles või alla ühe sõrmega kuni kuulete: "Items".

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete "-" või "Lõpumärkuse" järgneb all- või lõpumärkuse number, ja siis koputage ekraani seadmine järjepunkti all- või lõpumärkuse alguseni.

Allmärkuse lisamine

Word Mobile lisab viitemärgi kehatekst ja allmärkuse viite tekst lehe allosas.

 1. Dokumendis, valige asukoht, kuhu soovite allmärkuse lisada.

 2. Nipsake üles või alla, kuni te ühe sõrmega: "Items".

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „More options button“ (Nupp Veel suvandeid), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake vasakule, kuni te "Kodu nupu", ja koputage ekraani. Nüüd on laiendatud põhimenüü.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete "Sisesta" ja siis koputage ekraani.

 6. Nipsake paremale, kuni te "Allmärkus nupp", ja koputage ekraani.

 7. Kasutage funktsiooni ekraaniklaviatuuri abil tippige allmärkuse viite tekst.

Lõpumärkuse lisamine

Word Mobile lisab viitemärgi kehatekst ja lõpumärkuse viite tekst dokumendi lõpus.

 1. Dokumendis, valige asukoht, kuhu soovite lõpumärkuse lisada.

 2. Nipsake üles või alla, kuni te ühe sõrmega: "Items".

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „More options button“ (Nupp Veel suvandeid), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake vasakule, kuni te "Kodu nupu", ja koputage ekraani. Nüüd on laiendatud põhimenüü.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete "Sisesta" ja siis koputage ekraani.

 6. Nipsake paremale, kuni kuulete "Lõpumärkuse nupp", ja koputage ekraani.

 7. Kasutage on tippige lõpumärkuse viite tekst ekraaniklaviatuur.

All- või lõpumärkuste kustutamine

Kui soovite all- või lõpumärkuse eemaldada, kustutage kehatekstis asuv viitenumber või märge, mitte lehekülje, jaotise või dokumendi lõpus asuv all- või lõpumärkuse viite tekst. Kui eemaldate viide teksti, jääb dokumendi viitenumbrit või märgi. Kui eemaldate viitenumbri või märgi, siis eemaldatakse märkus täielikult ja ülejäänud viitenumbreid või märke ajakohastatakse vastavalt.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Wordis ekraanilugeri abil dokumendi õigekirja kontrollimine

Ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine Wordis

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Klaviatuuri ja ekraanilugeja Wordi veebirakendus abil lugeda ja liikuda all- ja lõpumärkuste Word dokumentides. Meil on testitud see Jutustaja, kuid see ei pruugi töötada koos teiste ekraanilugerite seni, kuni see järgib levinud hõlbustusfunktsioonide standardid ja meetodite abil. Saate teada, kuidas lisada uue allmärkuste ja lõpumärkuste samuti vorming ja kustutada olemasolevaid. Tavaliselt asuvad allmärkused lehekülje allosas ja lõpumärkused dokumendi või jaotise lõpus.

Märkused: 

 • Kuna Office 365 uued funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office'iga töötavad?.

 • Kui kasutate Wordi veebirakendus’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna Wordi veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte Wordi veebirakendus’i kohta.

Selle artikli teemad

Allmärkuste lugemine

 1. Dokumendis, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv + S, S, F allmärkuse paani avamiseks.

 2. Vajutage klahvi SR klahv + paremnool allmärkuse sisu lugeda.

 3. Allmärkuste dokumendis liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6, kuni ühte "Eelmine allmärkus, nupp" või "Järgmine allmärkus, nuppu" ja vajutage sisestusklahvi Enter.

 4. Paani allmärkuse väljumiseks vajutage paoklahvi (ESC).

Lõpumärkuste lugemine

 1. Dokumendis, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv + S, S, E lõpumärkuse paani avamiseks.

 2. Vajutage klahvi SR klahv + paremnool lõpumärkuse sisu lugeda.

 3. Lõpumärkuste dokumendis liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6, kuni ühte "Eelmine lõpumärkus, nupp" või "järgmise lõpumärkuse, nuppu" ja vajutage sisestusklahvi Enter.

 4. Paani lõpumärkuse väljumiseks vajutage paoklahvi (ESC).

All- või lõpumärkusele liikumine

Ekraanilugeja teatab all- ja lõpumärkused dokumendi lugemise ajal.

 1. Kui ekraaniluger teatab allmärkuse või lõpumärkuse number, lugemise režiimi, ja vajutage klahvi vasaknool, kuni te teate, arv, millele järgneb "Rühma, allmärkuse," või "Rühma, lõpumärkuse," ja seejärel Lisa number uuesti.

 2. All- või lõpumärkuse paani liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F8.

Allmärkuse lisamine

 1. Dokumendis liikumine asukohta, kuhu soovite allmärkuse lisada.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv + S, R, F. Ma kuulen: "Redigeerimine allmärkus."

 3. Tippige allmärkuse tekst.

 4. Paani allmärkuse väljumiseks vajutage paoklahvi (ESC).

Lõpumärkuse lisamine

 1. Dokumendis liikumine asukohta, kuhu soovite lisada mõne lõpumärkus.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv + S, R, E. Ma kuulen: "Redigeerimine lõpumärkuse."

 3. Tippige lõpumärkuse tekst.

 4. Paani lõpumärkuse väljumiseks vajutage paoklahvi (ESC).

Allmärkuste vorming

Saate muuta fondi laadi ja suuruse ja allmärkused taande. Ühe või kõigi allmärkuste saab rakendada soovitud muudatused.

 1. Dokumendis, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv + S, S, F. Ma kuulen: "Redigeerimine allmärkus."

 2. Vajutage klahvi SR klahv + paremnool, kuni te "vorming allmärkused, nuppu" ja vajutage sisestusklahvi Enter. Ma kuulen: "Dialoogiboks vorming suvandite." Liikumine on menüü fondi tüüp.

 3. Fondi laadi muutmiseks vajutage klahve Alt + allanool nool. Fondi tüüp menüü laiendamine Vajutage NOOLEKLAHVI alla, kuni te fondi laadi, mida soovite, ja vajutage sisestusklahvi.

 4. Fondi suuruse muutmiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete "Fondi suurus" ja vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanool NOOLEKLAHVI. Vajutage NOOLEKLAHVI alla, kuni te fondi suurus, mida soovite, ja vajutage sisestusklahvi.

 5. Taande muutmiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni soovitud taande. Jutustaja teatab, kui suvand on sisse või välja. Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 6. Tehke ühte järgmistest.

  • Muudatuste rakendamiseks ainult praegune allmärkuse vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete "Rakendamine nupp" ja vajutage sisestusklahvi Enter.

  • Muudatuste rakendamiseks Kõik allmärkused vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni kuulete "Rakendamiseks nuppu kõik," ja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter.

 7. Kehateksti naasmiseks vajutage paoklahvi (ESC).

Vorminda lõpumärkusi

Saate muuta fondi laadi ja suuruse ja lõpumärkuste taande. Ühe või kõigi lõpumärkuste saab rakendada soovitud muudatused.

 1. Dokumendis, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv + S, S, E. Ma kuulen: "Redigeerimine lõpumärkuse."

 2. Vajutage klahvi SR klahv + paremnool, kuni te "Vorminda lõpumärkusi, nuppu" ja vajutage sisestusklahvi Enter. Ma kuulen: "Dialoogiboks vorming suvandite." Liikumine on menüü fondi tüüp.

 3. Fondi laadi muutmiseks vajutage klahve Alt + allanool nool. Fondi tüüp menüü laiendamine Vajutage NOOLEKLAHVI alla, kuni te fondi laadi, mida soovite, ja vajutage sisestusklahvi.

 4. Fondi suuruse muutmiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete "Fondi suurus" ja vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanool NOOLEKLAHVI. Vajutage NOOLEKLAHVI alla, kuni te fondi suurus, mida soovite, ja vajutage sisestusklahvi.

 5. Taande muutmiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni soovitud taande. Jutustaja teatab, kui suvand on sisse või välja. Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 6. Tehke ühte järgmistest.

  • Muudatuste rakendamiseks ainult praegune lõpumärkusteks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete "Rakendamine nupp" ja vajutage sisestusklahvi Enter.

  • Muudatuste rakendamiseks kõik lõpumärkused vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni kuulete "Rakendamiseks nuppu kõik," ja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter.

 7. Kehateksti naasmiseks vajutage paoklahvi (ESC).

All- või lõpumärkuse kustutamine

 1. Liikuge all- või lõpumärkuse, mille soovite kustutada.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F8 liikumiseks all- või lõpumärkuse paani.

 3. Tekst- või lõpumärkuse kustutamine

 4. Vajutage paoklahvi (ESC) naasmiseks all- või lõpumärkuse viite arvu kehatekst.

 5. Vajutage klahvikombinatsiooni Shift + vasaknool või paremnool kehatekst viitenumbrit valimiseks ja vajutage kustutusklahvi.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Ekraanilugeri abil Wordis pildi või kujutise lisamine

Wordi veebirakenduse kiirklahvid

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×