Ekraanilugeri abil SharePointis meeskonnatöö- või suhtlussaidi loomine

Ekraanilugeri abil SharePointis meeskonnatöö- või suhtlussaidi loomine

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

SharePoint Online’is saate klaviatuuri ja Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil luua meeskonnatöö või suhtlussaidi ja muuta saidi paigutust.

Meeskonnatöö sait ühendab teid ja teie meeskonnaliikmeid igapäevaselt kasutatava sisu ja teabega ning igapäevaselt kasutatavate rakendustega. Saate meeskonnatöö saiti kasutada näiteks failide talletamiseks ja nende kallal koos töötamiseks, oluliste veebilehtede linkide kuvamiseks ja tegevuste kanalis hiljutiste toimingute vaatamiseks. Tavaliselt saavad kõik liikmed meeskonnatöö saiti täiendada ning teabele pääsevad juurde ainult meeskonna- või projektiliikmed ja huvirühmad.

Suhtlussaidil saate jagada teavet suurema hulga inimestega oma ettevõttes. Näiteks saate jagada uudiseid, aruanded, oleku- ja muud teavet. Tavaliselt täiendab suhtlussaiti väike rühm inimesi.

Märkused: 

 • Kuna Office 365 uued funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Kiirklahvide kohta leiate teavet artiklist SharePoint Online’i kiirklahvid.

 • See teema eeldab, et kasutakse Windowsi enda ekraanilugerit Jutustaja. Lisateavet Jutustaja kasutamise kohta lugege teemast Jutustaja täisjuhend.

 • See teema eeldab, et rakendust kasutakse PC-arvutis. Mõni navigeerimistee ja liigutus võib Windowsi telefonis või tahvelarvutis olla teistsugune.

 • Soovitame SharePoint Online’i kasutada brauseris Microsoft Edge. Kuna SharePoint Online töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teistsugused. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Üldteada kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte SharePoint Online’i kohta.

Selle artikli teemad

Meeskonnatöö saidi loomine

 1. Vajutage SharePoint Online’i avalehel tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Create site“ (Loo sait), ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter), kuni kuulete teksti „Dialog, Create a new site“ (Dialoogiboks, Uue saidi loomine).

 2. Fookus on valikul Meeskonnatöö sait. Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „Sharepoint, Microsoft Edge, Site name, editing“ (Sharepoint, Microsoft Edge, saidi nimi, redigeerimine).

 3. Tippige saidi nimi. Tippimise ajal annab Jutustaja teada, kas saidi nimi on saadaval.

 4. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Site description, editing“ (Saidi kirjeldus, redigeerimine), ja tippige saidi kirjeldus.

 5. Saidi privaatsussätete muutmiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Privacy settings, Public“ (Privaatsussätted, Avalik). Loendi laiendamiseks vajutage tühikuklahvi ja seejärel vajutage allanooleklahvi. Kuulete teksti „Private“ (Privaatne). Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 6. Saidi teabe liigitamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Internal only“ (Ainult ettevõttes kasutamiseks). Väärtuse muutmiseks vajutage tühikuklahvi ja vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud valiku nime. Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 7. Saidi vaikekujunduse muutmiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Choose a design, collapsed, menu“ (Kujunduse valimine, ahendatud, menüü), ja vajutage menüü laiendamiseks tühikuklahvi. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud valikut, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 8. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Next button“ (Nupp Edasi). Seejärel vajutage sisestusklahvi Enter. Kuulete teksti „Add additional owners“ (Täiendavate omanike lisamine). Tippige täiendavate saidiomanike nimed või meiliaadressid.

 9. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „“Add additional members“ (Lisa täiendavaid liikmeid), ja tippige nende nimed või meiliaadressid.

 10. Meeskonnatöö saidi häälestamise lõpuleviimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Finish, button“ (Valmis, nupp), ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Fookus liigub uuele saidile.

Suhtlussaidi loomine

 1. Vajutage SharePoint Online‘i avalehel tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Create site“ (Loo sait), ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter), kuni kuulete teksti „Dialog, Create a new site“ (Dialoogiboks, Uue saidi loomine). Fookus on valikul Meeskonnatöö sait.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Create a new site, Communication site“ (Loo uus sait, suhtlussait), ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „Sharepoint, Microsoft Edge, Site name, editing“ (Sharepoint, Microsoft Edge, saidi nimi, redigeerimine).

 3. Tippige saidi nimi. Tippimise ajal annab Jutustaja teada, kas saidi nimi on saadaval.

 4. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Site description, editing“ (Saidi kirjeldus, redigeerimine), ja tippige saidi kirjeldus.

 5. Saidi teabe liigitamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Internal only“ (Ainult ettevõttes kasutamiseks). Väärtuse muutmiseks vajutage tühikuklahvi ja vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud valikut. Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 6. Saidi vaikekujunduse muutmiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Choose a design, collapsed, menu“ (Kujunduse valimine, ahendatud, menüü), ja vajutage menüü laiendamiseks tühikuklahvi. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud valikut, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Saadaval on järgmised valikud.

  • Teema: vaikekujundus, teabe (nt uudiste, sündmuste jm sisu) jagamiseks.

  • Tutvustus: toote, meeskonna või sündmuse tutvustamiseks fotode või piltide abil.

  • Tühi: kasutaja loodud kujunduse jaoks.

 7. Suhtlussaidi häälestamise lõpuleviimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Finish, button“ (Valmis, nupp), ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Fookus liigub uuele saidile.

Saidi kujunduse muutmine

Pärast saidi loomist saate selle paigutust muuta vastavalt teie ja teie sihtrühma eelistustele.

Jaotise paigutuse valimine

 1. Vajutage saidi kodulehel tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „New, collapsed, menu item“ (Uus, ahendatud, menüü-üksus), ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni Caps Lock + paremnooleklahv, kuni kuulete teksti „Edit menu item.“ (Redigeerimine, menüükäsk). Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete muudetava jaotise nime.

 3. Vajutage tööriistaribale liikumiseks klahvikombinatsiooni Alt + F10. Kuulete teksti „Edit section, button“ (Jaotise redigeerimine, nupp). Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „Dialog, Section settings“ (Dialoogiboks, jaotise sätted).

 4. Vaikepaigutuse muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock + parem-/vasaknooleklahv, kuni kuulete soovitud valikut, ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

 5. Dialoogiboksi sulgemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock + vasak- või paremnooleklahv, kuni kuulete teksti „Nupp Sule“, ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

Uue jaotise või veebiosa lisamine

 1. Vajutage saidi kodulehel tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „New, collapsed, menu item“ (Uus, ahendatud, menüü-üksus), ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni Caps Lock + paremnooleklahv, kuni kuulete teksti „Edit menu item.“ (Redigeerimine, menüükäsk). Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „Add a new section or a web part“ (Uue jaotise või veebiosa lisamine), ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter). Avaneb saadaolevate jaotiste ja veebiosaelementide loend.

 3. Elementide loendi sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Featured list“ (Esiletõstetud loend), ja seejärel vajutage loendis liikumiseks klahvikombinatsiooni Caps Lock + vasak-/paremnooleklahv, kuni kuulete soovitud elemendi nime. Elemendi valimiseks ja avalehele lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Veebiosa redigeerimine

 1. Vajutage saidi kodulehel tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „New, collapsed, menu item“ (Uus, ahendatud, menüü-üksus), ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni Caps Lock + paremnooleklahv, kuni kuulete teksti „Edit menu item.“ (Redigeerimine, menüükäsk). Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud jaotist, ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock + vasak-/paremnooleklahv, kuni kuulete selle veebiosa nime, mida soovite redigeerida.

 3. Vajutage tööriistaribale liikumiseks klahvikombinatsiooni Alt + F10. Kuulete teksti „Edit web part, button“ (Redigeeri veebiosa, nupp). Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Fookus liigub saadaolevatele redigeerimisvalikutele, mis olenevad veebiosa tüübist.

 4. Ühelt valikult teisele liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Menüüde laiendamiseks vajutage tühikuklahvi. Valiku valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Valikute dialoogiboksi sulgemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock + vasak- või paremnooleklahv, kuni kuulete teksti „Close, button“ (Nupp Sule), ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

Veebiosa teisaldamine

 1. Vajutage saidi kodulehel tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „New, collapsed, menu item“ (Uus, ahendatud, menüü-üksus), ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni Caps Lock + paremnooleklahv, kuni kuulete teksti „Edit menu item.“ (Redigeerimine, menüükäsk). Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud jaotist, ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock + vasak-/paremnooleklahv, kuni kuulete selle veebiosa nime, mille soovite teisaldada.

 3. Vajutage tööriistaribale liikumiseks klahvikombinatsiooni Alt + F10. Kuulete teksti „Edit web part, button“ (Redigeeri veebiosa, nupp).

 4. Vajutage korraga suurtähelukku ja vasaknooleklahvi või suurtähelukku ja paremnooleklahvi. Kuulete teksti „Press Enter or Space to enter Move mode, button“ (Teisaldamisrežiimi aktiveerimiseks vajutage sisestus- või tühikuklahvi, nupp). Valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Enter.

 5. Veebiosa üles või alla nihutamiseks vajutage vastavalt klahvikombinatsiooni Shift + Alt + ülesnool või Shift + Alt + allanool, kuni kuulete soovitud asukohta. Teisaldamise kinnitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Enter. Teisaldamisest loobumiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Muudatuste salvestamine ja avaldamine

 1. Paigutuse või sisu muudatuste salvestamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Save and close, menu item“ (Salvesta ja sule, menüükäsk), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Muudatuste avaldamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „New, collapsed, menu item“ (Uus, ahendatud, menüü-üksus), ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni Caps Lock + paremnooleklahv, kuni kuulete teksti „Publish, menu item“ (Avalda, menüükäsk). Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Vt ka

Ekraanilugeri abil hõlbustusfunktsioonidega SharePointi lehele sisu ja teksti lisamine

Ekraanilugeri abil SharePointi lehele piltide ja meediumifailide lisamine

SharePoint Online’i kiirklahvid

Erivajadustega kasutajatele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×