Ekraanilugeri abil SharePoint Online’i dokumenditeegis faili või kausta esiletõstmine

Ekraanilugeri abil SharePoint Online’i dokumenditeegis faili või kausta esiletõstmine

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Saate klaviatuuri ja ekraanilugerit (nt JAWS-i või Windowsi sisseehitatud ekraanilugerit Jutustaja) kasutades olulised failid, kaustad või lingid SharePoint Online’i dokumenditeegis esile tõsta, kinnitades need dokumenditeegi ülaserva. Üksuse kinnitamisel kuvatakse dokumenditeegi lehe ülaservas pisipilt, mis aitab kasutajatel seda üksust hõlpsami leida.

Märkmed : 

 • Kuna uued Office 365 funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Selleks et teada saada, kuidas kiiremini uusi funktsioone saada, uurige artiklit Millal jõuavad minuni teenusekomplekti Office 365 jaoks ette nähtud Office 2016 uusimad funktsioonid?.

 • Kiirklahvide kohta leiate teavet artiklist SharePoint Online’i kiirklahvid.

 • See teema eeldab, et kasutakse Windowsi enda ekraanilugerit Jutustaja. Lisateavet Jutustaja kasutamise kohta lugege teemast Jutustaja kasutamisega alustamine.

 • Selles teemas puudutatakse ka ekraanilugeri JAWS funktsioone. Lisateavet Windowsi JAWS-i kohta lugege teemast Windowsi JAWS-i lühijuhend.

 • See teema eeldab, et rakendust kasutakse PC-arvutis. Mõni navigeerimistee ja liigutus võib Windowsi telefonis või tahvelarvutis olla teistsugune.

 • Soovitame SharePoint Online’i kasutada brauseris Microsoft Edge. Kuna SharePoint Online töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte SharePoint Online’i kohta.

Selle artikli teemad

Üksuse esiletõstmine dokumenditeegis

Märkmed : 

 • Esiletõstetav ala on seotud kindla kausta või teegi vaatega. Kohandatud vaateid kasutades on üksus vaja kinnitada igas vaates, kus soovite selle kuvada.

 • Igas teegis, kaustas või vaates saab esile tõsta kuni kolm üksust.

 • See toiming pole klassikalises režiimis saadaval.

Dokumenditeegis üksuse esiletõstmiseks tehke järgmist.

 1. Logige sisse oma asutuse Office 365 kontole, käivitage SharePointi rakendus ning seejärel avage oma dokumenditeek.

  Näpunäide. : SharePoint Online’i dokumenditeekidel on kaks erinevat vaadet: klassikaline ja SharePoint Online’i keskkond. Enamasti on vaikimisi valitud SharePoint Online’i keskkond. Kui te aga kuulete dokumenditeegis liikudes teadet „Check it out button“ (Nupp Proovige järele), siis on kasutusel klassikaline vaade. SharePoint Online’i dokumenditeekide vaatamiseks vajutage teate „Check it out button” (nupp Proovige järele) kuulmisel sisestusklahvi (Enter). Kui teie dokumenditeegi vaade muutub SharePoint Online’i keskkonnaks ning fookus viiakse nupult Proovige järele lingile Uus, kuulete oma dokumenditeegi nime ja seejärel sõna „New“ (uus).

 2. Minge dokumenditeeki, mis sisaldab faili, kausta või linki, mille soovite esile tõsta.

 3. Valige vaates Loend või Paanid üksus, mille soovite esile tõsta.

  Näpunäited : 

  • Üksuse valimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Grid column headers, Use menus to sort, filter, or group by a column” (Ruudustiku veerupäised, veergude sortimiseks, filtreerimiseks ja rühmitamiseks saate kasutada menüüsid) ja seejärel kasutage allanooleklahvi. (Jutustajas kuulete teksti „Table name” (Tabeli nimi) ja järgmise veeru nime.)

  • Vaadete Loend ja Paanid vahel liikumine:

   • Veenduge, et ükski fail ega kaust pole valitud. Nupp Uus ja menüü Vaade on menüüs saadaval ainult siis, kui dokumenditeegis pole valitud ühtki faili.

   • Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „New, Create a new folder or Office document in this location“ (Saate selles asukohas luua uue kausta või Office’i dokumendi).

   • Vajutage paremnooleklahvi, kuni kuulete teksti „View menu“ (Menüü Vaade), ning vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

   • Vajutage vasaknooleklahvi, kuni kuulete teksti „List“ (Loend) või „Tiles“ (Paanid), ning vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

 4. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete sõna „Open“ („Ava“).

 5. Vajutage paremnooleklahvi, kuni kuulete teksti „Pin to top” (Kinnita algusesse), ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter). Teegi alguses kuvatakse üksuse pisipilt.

  Näpunäide. : Kui käsku Kinnita algusesse menüüribal ei kuvata, vajutage paremnooleklahvi, kuni kuulete teksti „More commands, Other things you can do with the selected item submenu” (Rohkem käske; alammenüü Muud asjad, mida saate valitud üksustega teha), ja siis vajutage sisestusklahvi (Enter). Alammenüüs vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete sõnu „Pin to top” (Kinnita algusesse), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Märkus. : Esiletõstetud üksuse pisipildi valimisel saate üksusega hõlpsalt mitmesuguseid toiminguid teha.

 • Pisipildi valimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete sõnu „Pinned items list box” (Loendiboks Kinnitatud üksused). Seejärel vajutage paremnooleklahvi, kuni kuulete soovitud esiletõstetud üksuse nime. (Jutustajas kuulete sõnu „Pinned items” (Kinnitatud üksused)).

 • Valitud esiletõstetud üksuse avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 • Esiletõstetud üksustega tehtavate lisatoimingute (nt Nimeta ümber, Teavita mind, Versiooniajalugu ja Registreeri välja) loendit sisaldava kontekstimenüü avamiseks tehke järgmist.

  1. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete sõna „Open“ („Ava“).

  2. Vajutage paremnooleklahvi, kuni kuulete teksti „More commands, Other things you can do with the selected items” (Rohkem käske; alammenüü Muud asjad, mida saate valitud üksustega teha), ja siis vajutage sisestusklahvi (Enter).

  3. Kontekstimenüüs valiku tegemiseks kasutage allanooleklahvi ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Esiletõstetud üksuste järjestuse muutmine

Kui olete esile tõstnud mitu üksust, saate muuta nende kuvamise järjestust, nihutades mõne üksuse vasakule või paremale.

 1. Logige sisse oma asutuse Office 365 kontole, käivitage SharePointi rakendus ning seejärel avage oma dokumenditeek.

 2. SharePoint Online’i dokumenditeekide kuvamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete fraasi „Check it out button” (nupp „Proovige järele“). Vajutage sisestusklahvi (Enter). Kui teie dokumenditeegi vaade asendatakse SharePoint Online’i vaatega ning fookus viiakse nupult Proovige järele lingile Uus, kuulete oma dokumenditeegi nime ja seejärel sõna „New“ (Uus).

  Näpunäide. : Kui te fraasi „Check it out button” (nupp „Proovige järele“) ei kuule, kasutate te juba SharePoint Online’i vaadet.

 3. Avage dokumenditeek, kaust või vaade, kus üksus on esile tõstetud.

 4. Ümberjärjestatava üksuse valimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete sõnu „Pinned items list box” (Loendiboks Kinnitatud üksused). Seejärel vajutage paremnooleklahvi, kuni kuulete selle esiletõstetud üksuse nime, mille soovite uude kohta teisaldada. (Jutustajas kuulete sõnu „Pinned items” (Kinnitatud üksused)).

 5. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete sõna „Open“ („Ava“).

 6. Vajutage paremnooleklahvi, kuni kuulete teksti „Edit Pin” (Muuda kinnitust), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Näpunäide. : Kui käsku Muuda kinnitust menüüribal ei kuvata, vajutage paremnooleklahvi, kuni kuulete teksti „More commands, Other things you can do with the selected item submenu” (Rohkem käske; alammenüü Muud asjad, mida saate valitud üksustega teha), ja siis vajutage sisestusklahvi (Enter). Alammenüüs vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete sõnu „Muuda kinnitust” (Kinnita algusesse), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 7. Valige allanooleklahvi abil käsk „Nihuta paremale” või „Nihuta vasakule” ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Esiletõstetud üksuse eemaldamine

 1. Logige sisse oma asutuse Office 365 saidile, käivitage SharePointi rakendus ning seejärel avage oma dokumenditeek.

 2. SharePoint Online’i dokumenditeekide kuvamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete fraasi „Check it out button” (nupp „Proovige järele“). Vajutage sisestusklahvi (Enter). Kui teie dokumenditeegi vaade asendatakse SharePoint Online’i vaatega ning fookus viiakse nupult Proovige järele lingile Uus, kuulete oma dokumenditeegi nime ja seejärel sõna „New“ (uus).

  Näpunäide. : Näpunäide. Kui te fraasi „Check it out button” (nupp „Proovige järele“) ei kuule, kasutate te juba SharePoint Online’i vaadet.

 3. Avage dokumenditeek, kaust või vaade, kus üksus on esile tõstetud.

 4. Eemaldatava üksuse valimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete sõnu „Pinned items list box” (Loendiboks Kinnitatud üksused). Seejärel vajutage paremnooleklahvi, kuni kuulete selle esiletõstetud üksuse nime, mille soovite uude kohta teisaldada. (Jutustajas kuulete sõnu „Pinned items” (Kinnitatud üksused)).

 5. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete sõna „Open“ („Ava“).

 6. Üksuse eemaldamiseks tehke järgmist.

  • Kui kinnitatud on ainult üks üksus, vajutage paremnooleklahvi, kuni kuulete sõnu „Unpin submenu” (Alammenüü Eemalda), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Kui kinnitatud on mitu üksust, vajutage paremnooleklahvi, kuni kuulete sõnu „Edit Pin submenu” (Alammenüü Muuda kinnitust), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete sõna „Unpin” (Eemalda), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Vt ka

Ekraanilugeri abil SharePoint Online’i dokumenditeegis kohandatud vaate loomine

Ekraanilugeri abil SharePoint Online’i dokumenditeegis kohandatud vaate redigeerimine

SharePoint Online’i kiirklahvid

SharePoint Online’is ekraanilugeri abil uudse dokumenditeegi kasutamise alustamine

SharePoint Online’i hõlbustusfunktsioonid

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×