Ekraanilugeri abil PowerPointis ettekandemärkmete ja kommentaaride ettelugemine või lisamine

Ekraanilugeri abil PowerPointis ettekandemärkmete ja kommentaaride ettelugemine või lisamine

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Klaviatuuril ja ekraanilugeja PowerPoint abil lisada ja esineja märkmed esitluse PowerPoint lugeda. Meil on testitud seda Jutustaja ja JAWS, kuid see ei pruugi töötada koos teiste ekraanilugerite seni, kuni see järgib levinud hõlbustusfunktsioonide standardid ja meetodite abil. Saate teada, kuidas kasutada esineja märkmed lisada meeldetuletused või jututeemade esineja ja kommentaaride abil tagasisidet saata oma kolleegidele oma esitlusi.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Ettekandemärkmete lisamine

Saate oma esitlusele lisada ettekandemärkmed publikule loo jutustamiseks väljaspool slaidide sisu. Ettekandemärkmete abil saate slaidi sisu ka endale meelde tuletada.

 1. Märkmepaani kuvamiseks vajutage Normaalvaates klahvikombinatsiooni Alt + A, R.

 2. Klõpsake slaidi, kuhu soovite märkmed lisada, vajutage klahvi F6, kuni: "Slaid märkmete."

 3. Tippige märkmed.

 4. Märkmepaani sulgemiseks vajutage klahvi F6.

Ettekandemärkmete lugemine

Kuulete, kas slaidi on märkmete ja märkmete kuulata.

 1. Klõpsake normaalvaates, vajutage klahvi F6, kuni kuulete "Pisipilte."

 2. Vajutage üles või alla NOOLEKLAHVE kuni te kuulete tiitli või slaidi ja positsioon loendis slaidide arvu. Kui slaidil on ettekandemärkmeid, kuulete sõna „Märkmetega”.

 3. Märkmepaani kuvamiseks vajutage klahve Alt + W, P, N.

 4. Vajutage klahvi F6, kuni "Slaid märkmete" ja seejärel vajutage kuulamiseks märkme SR klahv + R.

Kommentaari lisamine

Saate lisada slaididele kommentaare, kui vaatate näiteks kellegi teise tööd läbi.

Kui soovite kommenteerida tükk teatud teksti või objekti, valige esmalt. Kui soovite teada, kuidas valida PowerPoint kiirklahvide abil, viidata kasutada kiirklahve, mis PowerPointi esitluste loomine.

 1. Kui kuulete slaidi normaalvaates teadustatavat tekstilõiku või objekti, mida soovite kommenteerida, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + X, S. Avatakse paan Kommentaarid.

 2. Tippige oma kommentaar ja vajutage sisestusklahvi Enter, salvestage see.

 3. Paanist Kommentaarid väljumiseks vajutage paoklahvi (Esc).

 4. Paani Kommentaarid sulgemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + X, V ja siis K.

Kommentaaride lugemine

Kuulete, kas slaidi on kommentaarid ja kommentaare kuulata.

 1. Klõpsake normaalvaates, vajutage klahvi F6, kuni kuulete "Pisipilte."

 2. Vajutage klahvi F6 ja üles või alla NOOLEKLAHVE kuni te kuulete tiitli või slaidi ja positsioon loendis slaidide arvu. Kui slaidil on kommentaare, kuulete sõna „Kommentaaridega”.

 3. Paani kommentaarid avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + R, P ja P. Ma kuulen: "Kommentaarid slaidil."

  Kui kommentaaripaan on juba avatud, vajutage klahvi F6 või Shift + F6, kuni: "Kommentaarid slaidil."

 4. Vajutage SR klahv + vasakule või paremale NOOLEKLAHVI kommentaaride vahel liikumiseks. Ekraanilugeja loeb kommentaare, kui te neid maa.

 5. Paani Kommentaarid sulgemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + X, V ja siis K.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Ekraanilugeri abil esitluse salvestamine PowerPointis

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Uurimine ja navigeerimine PowerPointi ekraanilugeri abil

Kasutage rakendust PowerPoint for Android koos Androidi sisseehitatud ekraanilugeri TalkBackiga, mille abil saate lisada või lugeda ettekandemärkmeid või esitlusi kommenteerida. Ettekandemärkmetega saate lisada esineja jaoks meeldetuletusi või teemapunkte. Kommentaaride abil saate anda kolleegidele nende esitluste kohta tagasidet.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Ettekandemärkmete lisamine

Saate ettekandemärkmete abil endale meelde tuletada, mida slaidide esitamisel publikule öelda.

 1. Nipsake slaidil, kuhu soovite ettekandemärkmeid lisada, paremale seni, kuni kuulete teksti „Notes, button” („Nupp Märkmed”). Seejärel topeltpuudutage ekraani. Avatakse tekstiväli Märkmed.

 2. Tekstiväljale liikumiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Slide notes“ (Slaidimärkmed).

 3. Märkmete lisamiseks topeltpuudutage ekraani.

 4. Märkmeid saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 5. Kui olete lõpetanud, nipsake teksivälja sulgemiseks alla ja seejärel vasakule.

Ettekandemärkmete lugemine

Slaidiloendi sirvimisel vaates Pisipilt ütleb TalkBack, kui slaidil on märkmeid. Kuulete slaidi numbrit ja pealkirja, millele järgneb „has notes“ (märkmetega). Märkmete lugemiseks peate slaidi avama vaates Redigeerimine. Kui esitate slaidiseanssi, saate märkmete lugemiseks kasutada vaadet Esineja.

Redigeerimisvaates ettekandemärkmete lugemine

 1. Vaates Redigeerimine kommentaaridega slaidi avamiseks topeltpuudutage slaidil olles ekraani. Kuulete teksti „Edit button” (Nupp Redigeeri).

 2. Topeltpuudutage ekraani. Slaid avatakse vaates Redigeerimine.

 3. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Notes button” (Nupp Märkmed), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 4. Avatakse tekstiväli Märkmed. Märkmete lugemiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Slide notes“ (Slaidimärkmed), millele järgnevad slaidi ettekandemärkmed.

 5. Välja Märkmed sulgemiseks nipsake vasakule, kuni kõlab tekst „Close, button” (Nupp Sule) ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Ettekandemärkmete lugemine esitatava slaidiseansi ajal

 1. Nipsake vaates Pisipilt või Redigeerimine vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Present button” (Nupp Esita), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni nimetatakse soovitud slaid, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Märkmete lugemiseks nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Slide notes“ (Slaidimärkmed), millele järgnevad slaidi märkmed.

Add comments

Kui töötate näiteks esitluse kallal teistega koos või kui vaatate üle kellegi teise tööd, saate lisada slaididele kommentaare.

 1. Nipsake slaidil, kuhu soovite kommentaari lisada, paremale või vasakule seni, kuni kuulete teksti „New comment, button” (Nupp Uus kommentaar), ning seejärel topeltpuudutage ekraani. Avatakse tekstiväli Kommentaarid.

 2. Märkmeid saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 3. Kui olete lõpetanud, nipsake teksivälja sulgemiseks alla ja seejärel vasakule.

Kommentaaride lugemine

Slaidiloendi sirvimisel vaates Pisipilt ütleb TalkBack, kui slaidil on kommentaare. Kuulete slaidi numbrit ja pealkirja, millele järgneb „has comments“ (kommentaaridega). Kommentaaride lugemiseks peate slaidi avama vaates Redigeerimine.

 1. Vaates Redigeerimine kommentaaridega slaidi avamiseks topeltpuudutage slaidil olles ekraani. Kuulete teksti „Edit button” (Nupp Redigeeri).

 2. Topeltpuudutage ekraani. Slaid avatakse vaates Redigeerimine.

 3. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Not checked, More options switch” (Märkimata, Rohkem suvandeid lüliti), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti „Tab menu“ (Menüülint) ja seejärel parajasti valitud menüü nimetust.

 4. Menüülindi avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Review tab” (Menüü Läbivaatus), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 6. Nipsake paremale, kuni kõlab tekst „Previous button” (Nupp Eelmine), ja siis topeltpuudutage ekraani. Avatakse paan Kommentaarid.

 7. Valitud slaidi kommentaaride ükshaaval lugemiseks jätkake paremale nipsamist.

 8. Paani Kommentaarid sulgemiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Close button” (Nupp Sule), ja topeltpuudutage siis ekraani.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Ekraanilugeri abil PowerPointis piltide ja tabelite lisamine ja redigeerimine

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Uurimine ja navigeerimine PowerPointi ekraanilugeri abil

Jutustaja sisseehitatud Windowsi ekraanilugeja PowerPoint Mobile abil lisada ja lugeda esineja esineja märkmed esitluse meeldetuletused või olulisi punkte. Samuti saate lugeda teie kolleegid on antud esitluse kohta kommentaarid.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Ettekandemärkmete lisamine

Saate ettekandemärkmete abil endale meelde tuletada, mida slaidide esitamisel publikule öelda.

 1. Slaidi PowerPoint Mobileredigeerimisel nipsake paremale, kuni kuvatakse kuulda "Märkused", ja seejärel koputage ekraani. Avaneb paan Märkmed.

 2. Märkmepaani liikumiseks nipsake vasakule, kuni te "Slaid märkmete" ja seejärel koputage ekraani.

 3. Märkmeid saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 4. Sulgege paan märkmed kuvatakse, kui olete lõpetanud, nipsake vasakule kuni kuulete "Sulge" ja seejärel koputage ekraani.

Ettekandemärkmete lugemine

Saate kuulata märkmeid, mis on lisatud slaidi.

 1. Slaidi PowerPoint Mobileredigeerimisel nipsake paremale, kuni kuulete: "Märkused" ja siis koputage ekraani. Avaneb paan Märkmed.

 2. Märkmepaani liikumiseks nipsake vasakule, kuni te "Slaid märkmete" ja seejärel koputage ekraani.

 3. Nipsake märkmete lugemiseks kolme sõrmega alla.

 4. Sulgege paan märkmed kuvatakse, kui olete lõpetanud, nipsake vasakule kuni kuulete "Sulge" ja seejärel koputage ekraani.

Kommentaaride lugemine

Esitluse saate lugeda saate kommentaare, mille teised on jäänud. Kommentaaride lisamine esitlusele, aktiveerige täielikku töölauaversiooni PowerPointvõi kasutada PowerPointi veebirakendus.

 1. Slaidi redigeerimisel nipsake paremale, kuni kuvatakse kuulda "Lisasuvandite", ja seejärel koputage ekraani.

 2. Nipsake ekraanil vasakule, kuni te "Menüü valija," järgneb praegu valitud menüü, näiteks "Kodu."

 3. Vahekaartide menüü avamiseks koputage ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete "Läbi", ja seejärel koputage ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete "Järgmine", ja seejärel koputage ekraani.

 6. Nipsake ekraanil vasakule lugeda valitud slaidi ükshaaval, alates uusim kommentaari kõik kommentaarid.

 7. Sulgemiseks paani kommentaarid , nipsake ekraanil vasakule või paremale, kuni te "Sulge" ja seejärel koputage ekraani.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Ekraanilugeri abil PowerPointis piltide ja tabelite lisamine ja redigeerimine

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Uurimine ja navigeerimine PowerPointi ekraanilugeri abil

Klaviatuuri ja ekraanilugeja PowerPointi veebirakendus abil lisada ja esineja märkmed või esitluse kommentaare lugeda. Meil on testitud seda Jutustaja ja JAWS, kuid see ei pruugi töötada koos teiste ekraanilugerite seni, kuni see järgib levinud hõlbustusfunktsioonide standardid ja meetodite abil. Saate teada, kuidas kasutada esineja märkmed, lisada meeldetuletused või jututeemade esineja ja kommentaaride abil tagasisidet saata oma kolleegidele oma esitlusi.

Märkused: 

 • Kui kasutate pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugerit Jutustaja, peate Office’i veebiväljaanne’is dokumentide, töölehtede või esitluste redigeerimiseks lülitama välja skannirežiimi. Lisateavet leiate artiklist Pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugeri virtuaal- või sirvimisrežiimi väljalülitamine.

 • Kuna Office 365 uued funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office'iga töötavad?.

 • Kui kasutate PowerPointi veebirakendus’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna PowerPointi veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte PowerPointi veebirakendus’i kohta.

Selle artikli teemad

Ettekandemärkmete lisamine

Saate oma esitlusele lisada ettekandemärkmed publikule loo jutustamiseks väljaspool slaidide sisu. Saate ettekandemärkmete abil endale ka slaidi sisu meelde tuletada.

 1. Paan märkmed kuvatakse vaates tavaline kuvamiseks vajutage klahve Alt + Windowsi logo klahv, W, P, N.

 2. Klõpsake slaidi, kuhu soovite märkmed lisada, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6, kuni: "Slaid märkmete."

 3. Tippige märkmed.

 4. Märkmepaani väljumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6.

Ettekandemärkmete lugemine

Kuulete, kas slaidi on märkmete ja märkmete kuulata.

 1. Normaalvaates, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6, kuni slaidi ja positsioon loendis slaidide arvu.

 2. Vajutage üles või alla NOOLEKLAHVI loendit slaidide sirvimiseks. Kui slaidil on ettekandemärkmeid, kuulete sõna „Märkmetega”.

 3. Märkmepaani kuvamiseks vajutage klahve Alt + Windowsi logo klahv, W, P, N.

 4. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6, kuni "Slaid märkmete" ja seejärel vajutage kuulamiseks märkme SR klahv + R.

Add comments

Saate lisada slaididele kommentaare, kui vaatate näiteks kellegi teise tööd läbi.

 1. Slaidi, normaalvaates, kui teksti või objekti, mida soovite kommenteerida kuulamiseks vajutage klahve Alt + Windowsi logo klahv, R-C1. Avatakse paan Kommentaarid. Ma kuulen: "@mention või start vestluse."

 2. Tippige oma kommentaar. Võite vajutada Enter uue rea alustamiseks.

 3. Kommentaari salvestamiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni kuulete "Postita" ja vajutage sisestusklahvi Enter.

 4. Paani kommentaarid väljumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6.

 5. Paani kommentaarid sulgemiseks vajutage klahve Alt + Windowsi logoga klahvi R, P ja P.

Kommentaaride lugemine

Kuulete, kas slaidi on kommentaarid ja kommentaare kuulata.

 1. Normaalvaates, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6, kuni slaidi ja positsioon loendis slaidide arvu.

 2. Vajutage üles või alla NOOLEKLAHVI loendit slaidide sirvimiseks. Kui slaidil on esineja märkmed, kuulete: "On kommentaarid".

 3. Paani kommentaarid avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahvi R, P ja P. Ma kuulen: "Paani kommentaarid."

  Kui kommentaaripaan on juba avatud, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6 või Ctrl + Shift + F6, kuni: "Paani kommentaarid."

 4. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete: "Kommentaari kaardi." Kasutage üles ja alla teisaldamine kommentaari kaartide ja vasakule ja paremale NOOLEKLAHVE sees iga kaardi kommentaaride vahel liikumiseks NOOLEKLAHVE. Ekraanilugeja loeb kommentaare, kui te neid maa.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointi slaididega töötamine

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis teksti lisamiseks ja vormindamiseks

PowerPointi veebirakenduse klaviatuuri kiirklahvid

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Uurimine ja navigeerimine PowerPointi ekraanilugeri abil

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×