Ekraanilugeri abil OneNote’i lehtede lugemine

Ekraanilugeri abil OneNote’i lehtede lugemine

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Rakenduses OneNote 2016 saate klaviatuuri ja Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil lasta OneNote 2016 lehed ette lugeda. Nii loendite kui ka pealkirjade tuvastamine on ekraanilugeri abil lihtne. Kui piltidele on asetekstina lisatud kirjeldused, loetakse ka need teile ette.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Lehe lugemine rakenduses OneNote 2016

Ekraaniluger loeb OneNote 2016 lehe sisu järjest ette, andes teada piltidest, loenditest ja loendiüksustest, tabelitest ja nende sisust, pealkirjadest ja hüperlinkidest.

 1. Lihtsama navigeerimise huvides täisekraanvaatesse lülitumiseks vajutage klahvi F11.

 2. Liikuge lehele, mida soovite lugeda. Seejärel tehke ühte järgmistest.

  • Kui te ei kuule jutustaja kasutamise korral märkmiku avamisel teksti „Content block, editing” („Sisuplokk, redigeerimine”), vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete seda. Seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock + M. Jutustaja alustab sisu ettelugemist teie praegusest asukohast. Soovi korral vajutage üles- ja allanooleklahvi, et liikuda järgmisele või eelmisele reale (nt OneNote 2016 lehe pealkirjale).

  • JAWS-i kasutamise korral vajutage terve lehe kuulamiseks klahvikombinatsiooni Insert+allanooleklahv. Soovi korral saate nooleklahvidega liikuda konkreetsele loetavale elemendile. Muude JAWS-i lugemiskäskude kohta leiate teavet ingliskeelsest artiklist JAWS-i lugemiskäsud.

 3. Kui soovite järjest ettelugemise peatada, vajutage juhtklahvi Ctrl või mõne muu käsu klahvikombinatsiooni.

Piltide asetekstide lugemine

Kui teie OneNote 2016 leht sisaldab pilte, millele on asetekstina lisatud pealkirjad ja kirjeldused, ning kui liigute pildile nooleklahvide abil, loeb Jutustaja kirjelduse ette. Pidevas lugemisrežiimis annab Jutustaja küll piltobjektist teada, ent ei loe ette selle pealkirja ega kirjeldust. JAWS annab teada piltobjektist ja selle pealkirjast, kuid ei loe ette aseteksti.

 1. Liikuge pildile ja vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10. Kontekstimenüü avaneb.

 2. Vajutage menüüs allanooleklahvi, kuni kuulete sõna „Asetekst“ („Alt text“). Seejärel vajutage sisestusklahvi Enter. Kuulete teksti „Asetekst, kohandatud pealkiri, redigeerimine, <tiitlitekst>“.

  JAWS-i kasutamise korral kuulete teksti „Leaving menu, Alternative Text, <title text>, title, edit“ („Menüüst lahkumine, asetekst, <tiitlitekst>, tiitel, redigeeri“).

 3. Kirjelduse asetekstile liikumiseks vajutage allanooleklahvi. Kuulete teksti „<Kirjelduse tekst>“.

  JAWS-i kasutamise korral kuulete teksti „Description, edit, <description text>“ („Kirjeldus, redigeeri, <kirjelduse tekst>“).

 4. Aknast Asetekst väljumiseks vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „OK button” („Nupp OK“). Seejärel vajutage sisestusklahvi Enter.

Otsimisrežiimi kasutamine

Kui OneNote 2016 ei toeta fookuses olevas alas mõnda käsku, lausub Jutustaja: „Pole uuritav tekst“. Sel juhul saate tekstis liikumiseks ja teksti lugemiseks kasutada Jutustaja otsimisrežiimi.

Otsimisrežiimi sisselülitamiseks vajutage suurtähelukku Caps Lock + tühikuklahvi. Lisateavet otsimisrežiimi kohta leiate artiklist Otsimisrežiimi kasutamine.

Ekraanilugeri sõnastustaseme reguleerimine

Soovi korral saate muuta seda, kuivõrd üksikasjalikult ekraaniluger OneNote 2016 lehel leiduvat teksti ette loeb.

Jutustaja võimaldab valida kuue sõnastustaseme vahel, alustades ainult teksti ettelugemisest ja lõpetades üksikasjaliku vorminguteabe kuulamisega. Lisateavet Jutustaja sõnastustasemete kohta leiate artiklist Teksti lugemine.

Jutustaja sõnastustaseme reguleerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock + A seni, kuni kuulete soovitud taseme nime.

JAWS-is vajutage sõnastustaseme muutmiseks klahvikombinatsiooni Insert + V. Seejärel vajutage sõnastussätetele liikumiseks allanooleklahvi.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine rakenduses OneNote 2016 märkmike, jaotiste ja lehtede korraldamiseks

Windowsi rakenduse OneNote 2016 kiirklahvid

Ekraanilugeri abil OneNote’is põhitoimingute tegemine

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil OneNote’is liikumine

Klaviatuuri ja Mac OS-i sisseehitatud ekraanilugeri VoiceOver abil saate lasta rakenduse OneNote for Mac lehed endale ette lugeda. Nii loendite, hüperlinkide kui ka pealkirjade tuvastamine on ekraanilugeri abil lihtne. Kui piltidele ja manustele on asetekstina lisatud kirjeldused, loetakse ka need teile ette.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Lehe sisu ettelugemine

Ekraaniluger loeb rakenduse OneNote for Mac lehe sisu järjest ette, andes teada tekstis, piltidest ja nende asetekstikirjeldustest (nende olemasolul), tabelitest ja nende sisust, listiüksustest pealkirjadest ja hüperlinkidest. Samuti kuulete, kas lehel esineb manustatud faile, ja nende asetekstikirjeldusi (nende olemasolul).

 1. Lihtsama navigeerimise huvides täislõuendvaatesse lülitumiseks vajutage klahvi F6 seni, kuni kuulete teksti „Undo typing button” („Tipitud teksti tagasivõtmine”). Seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + parem- või vasaknooleklahv, kuni kuulete teksti „Enter full canvas mode button” („Nupp Täislõuendrežiimi lülitumise nupp”) ja vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv. Jaotise- ja lehepaanid on nüüd peidetud.

 2. Navigeerige lehele, mida soovite ette lugeda, nagu on kirjeldatud teemas Märkmikus navigeerimine, ja tehke lehel ühte järgmist

  • Praegusest asukohast alates kogu lehe ettelugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + A.

  • Järgmise rea või üksuse ettelugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + allanooleklahv.

  • Eelmise rea või üksuse ettelugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + ülesnooleklahv.

  • Järgmise sõna ettelugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + paremnooleklahv.

  • Eelmise sõna ettelugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + vasaknooleklahv.

   Näpunäide. : Kõige aknas kuvatava (nt kõigi elementide ja ümbriste) ettelugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + Shift + W.

 3. Kui soovite järjest ettelugemise peatada, vajutage juhtklahvi Control või mõne muu käsu klahvikombinatsiooni.

Ekraanilugeri sõnastustaseme reguleerimine

Soovi korral saate muuta seda, kuivõrd üksikasjalikult ekraaniluger rakenduse OneNote for Mac lehel leiduvat teksti ette loeb. VoiceOver võimaldab valida kolme sõnastustaseme vahel, alustades ainult teksti ettelugemisest ja lõpetades üksikasjaliku vorminguteabe kuulamisega.

VoiceOveri sõnastustaseme reguleerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + V. Kuulete teksti „Adjust speech verbosity level” („Sõnastustaseme kohandamine”). Vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud sõnastustaset. Suvandi valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

Sõnastustaseme suvandite kirjelduse leiate teemast Customizing VoiceOver (VoiceOveri kohandamine).

Vaata ka

Lehe suumimine rakenduses OneNote 2016 for Mac

Rakenduse OneNote 2016 for Mac kiirklahvid

OneNote’i põhitoimingute tegemine ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Lisateave hõlbustusfunktsioonide abil OneNote’is liikumise kohta

Rakenduses OneNote Windows 10 jaoks saate klaviatuuri ja Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil lasta lehed endale ette lugeda. Nii loendite kui ka pealkirjade tuvastamine on ekraanilugeri abil lihtne. Kui piltidele on asetekstina lisatud kirjeldused, loetakse ka need teile ette.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Lehe sisu ettelugemine

Teie ekraaniluger loeb ette OneNote Windows 10 jaoks lehe sisu, andes teada piltidest, loendiüksustest ja pealkirjadest.

Märkus. : Kui te ei loginud rakendusest OneNote Windows 10 jaoks pärast viimast kasutamist välja, siis ei paluta teil rakenduse avamise korral sisse logida.

 1. Liikuge lehele, mida soovite lugeda. Seejärel tehke ühte järgmistest.

  • Kui te ei kuule jutustaja kasutamise korral märkmiku avamisel teksti „Content block, editing“ (Sisuplokk, redigeerimine), vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete seda. Seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock + M. Jutustaja alustab sisu ettelugemist teie praegusest asukohast. Soovi korral vajutage üles- ja allanooleklahvi, et liikuda järgmisele või eelmisele reale.

   Märkus. : Kui OneNote Windows 10 jaoks ei toeta fookuses olevas alas mõnda käsku, lausub jutustaja: „Not an explorable text“ (Pole uuritav tekst). Sel juhul saate tekstis liikumiseks ja teksti lugemiseks kasutada jutustaja otsimisrežiimi. Otsimisrežiimi sisselülitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock + tühikuklahv.

  • JAWS-i kasutamise korral vajutage terve lehe kuulamiseks klahvikombinatsiooni Insert+allanooleklahv. Soovi korral saate nooleklahvidega liikuda konkreetsele loetavale elemendile. Muude JAWS-i lugemiskäskude kohta leiate teavet ingliskeelsest artiklist JAWS-i lugemiskäsud.

 2. Kui soovite järjest ettelugemise peatada, vajutage juhtklahvi Ctrl või mõne muu käsu klahvikombinatsiooni.

Piltide asetekstide lugemine

Kui teie OneNote Windows 10 jaoks leht sisaldab pilte, millele on asetekstina lisatud pealkirjad ja kirjeldused, ning kui liigute pildile nooleklahvide abil või kasutate pideva lugemise režiimi, loeb Jutustaja pealkirja ja kirjelduse ette.

JAWS loeb ette pealkirja ja kirjelduse, kui liigute pildile, kuid jätab pildid pideva lugemise režiimis vahele.

Ekraanilugeri sõnastustaseme reguleerimine

Soovi korral saate muuta seda, kuivõrd üksikasjalikult ekraaniluger OneNote Windows 10 jaoks lehel leiduvat teksti ette loeb.

Jutustaja võimaldab valida kuue sõnastustaseme vahel, alustades ainult teksti ettelugemisest ja lõpetades üksikasjaliku vorminguteabe kuulamisega. Lisateavet Jutustaja sõnastustasemete kohta leiate artiklist Teksti lugemine.

Jutustaja sõnastustaseme reguleerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock + A seni, kuni kuulete soovitud taseme nime.

JAWS-is vajutage sõnastustaseme muutmiseks klahvikombinatsiooni Insert+V. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti: „User verbosity“ (Kasutaja sõnastustase), millele järgneb praegune tase. Vajutage tühikuklahvi, kuni kuulete soovitud taset. Menüü Kiirsätted sulgemiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Vaata ka

Ekraanilugeri abil OneNote’is märkmikega töötamine ning märkmike ühiskasutusse andmine

Windows 10 jaoks ette nähtud OneNote‘i kiirklahvid

Ekraanilugeri abil OneNote’is põhitoimingute tegemine

Hõlbustusfunktsioonide abil OneNote’is liikumine

OneNote Online‘is saate klaviatuuri ja Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil lasta OneNote Online‘i lehed ette lugeda. Nii loendite kui ka pealkirjade tuvastamine on ekraanilugeri abil lihtne. Kui piltidele on asetekstina lisatud kirjeldused, loetakse ka need teile ette.

Märkmed : 

 • Kuna uued Office 365 funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Selleks et teada saada, kuidas kiiremini uusi funktsioone saada, uurige artiklit Millal jõuavad minuni teenusekomplekti Office 365 jaoks ette nähtud Office 2016 uusimad funktsioonid?.

 • Kiirklahvide kohta leiate teavet teemast OneNote Online’i kiirklahvid.

 • See teema eeldab, et kasutakse Windowsi enda ekraanilugerit Jutustaja. Lisateavet Jutustaja kasutamise kohta lugege teemast Jutustaja kasutamisega alustamine.

 • See teema eeldab, et rakendust kasutakse PC-arvutis. Mõni navigeerimistee ja liigutus võib Windowsi telefonis või tahvelarvutis olla teistsugune.

 • Kui kasutate OneNote Online’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna OneNote Online töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte OneNote Online’i kohta.

Selle artikli teemad

Lehe sisu ettelugemine

Teie ekraaniluger loeb ette rakenduse OneNote Online lehe sisu, andes teada piltidest, loendiüksustest ja pealkirjadest.

 1. Liikuge lehele, mida soovite ette lugeda. Lehe avamisel kuulete märkmiku nime ja seejärel teksti „Editing area, editing, main landmark, title” („Redigeerimisala, redigeerimine, põhiala, pealkiri”). Selle järgi saate aru, et fookus on pealkirjaalal.

 2. Tekstiossa liikumiseks tabeldusklahvi (Tab). Jutustaja loeb esimese tekstirea ette.

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + M, et jutustaja alustaks sisu ettelugemist teie praegusest asukohast. Teine võimalus on liikuda järgmisele või eelmisele reale üles- või allanooleklahvi vajutades.

 4. Kui soovite järjest ettelugemise peatada, vajutage juhtklahvi Ctrl või mõne muu käsu klahvikombinatsiooni.

Piltide asetekstide lugemine

Kui teie rakenduse OneNote Online leht sisaldab pilte, millele on asetekstina lisatud kirjeldused, ning kui liigute pildile nooleklahvide abil või kasutate pideva lugemise režiimi, loeb Jutustaja kirjelduse ette ja ütleb sõna „Image” („Pilt”).

Märkus. : Rakenduses OneNote 2016 ja OneNote Windows 10 jaoks saate pildile lisada kahte tüüpi aseteksti: pealkirja ja kirjelduse. Rakenduses OneNote Online on mis tahes asetekst alati kirjeldus. Jutustaja ei pruugi lugeda aseteksti pealkirju rakenduse OneNote Online.

Loendite ja pealkirjade ettelugemine

Kui rakenduse OneNote Online lehel on täpp- või numberloendid või pealkirjad, teatab jutustaja loendiüksusesse nooleklahvide abil navigeerimisel loendi- või pealkirjataseme. Samuti teatatakse pidevas lugemisrežiimis pealkirjad.

Vt ka:

Märkmete suurendamine ja vähendamine OneNote Online’is

OneNote Online’i kiirklahvid

Ekraanilugeri abil OneNote’is põhitoimingute tegemine

Hõlbustusfunktsioonide abil OneNote’is liikumine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×