Ekraanilugeri abil Exceli töövihiku printimine

Ekraanilugeri abil Exceli töövihiku printimine

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Rakenduses Excel 2016 saate klaviatuuri ja ekraanilugeri (nt JAWS-i või Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja) abil printida töölehti, töövihikuid ja valitud lahtrivahemikke. Kiirklahvide abil saate soovitud sisu kiiresti printida endale sobival viisil.

Märkmed : 

 1. Valige töölehel või töövihikus sisu, mille soovite printida, ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + P (või Ctrl + F2).

 2. Exceli aken avaneb nii, et fookus on nupul Prindi ja te kuulete sõnu „Backstage’i vaade, rühmaboks Printimine, nupp Prindi”. (Jutustajas kuulete sõnu „Nupp Prindi”.)

  • Ühe eksemplari printimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) (või klahvikombinatsiooni Alt + P + P).

  • Mitme eksemplari printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P + E. Avaneb liitboks Eksemplarid ja te kuulete teksti „Eksemplarid koolon, spinnerboksi redigeerimine”. (Jutustajas kuulete sõnu „Eksemplarid, valitud on 1”.)

   Prinditavate eksemplaride arvu valimiseks kasutage ülesnooleklahvi või tippige arv, ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Mõne muu printeri valimiseks vajutage liitboksi Printer avamiseks klahvikombinatsiooni Alt + P + M. Nooleklahve vajutades valige või lisage uus printer või faks, kuhu soovite arvutustabeliaruande saata. (Excel viib fookuse automaatselt Windowsi vaikeprinterile.)

  • Printerisätete valimiseks vajutage soovitud sätte kiirklahvi (või vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud suvandeid sisaldava liitboksi nime, ja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter). Printerisuvandid ja -sätted ning nende kiirklahvid on järgmised.

   Printerisätete suvand

   Kiirklahvid

   Liitboks Prinditav: siin saate valida, kas soovite töövihikus printida ainult aktiivsed (valitud) töölehed (vaikevalik), kogu töövihiku, praegusel töölehel parajasti valitud lahtrid või praegusel töölehel parajasti valitud tabeli.

   Alt + P + D

   Spinnerboksid Lehed: saate valida prinditavad lehed, tippides väljadele lehekülgede vahemiku või tehes valiku spinnernuppude abil.

   Alt + P + L vahemiku esimese lehe jaoks;

   Alt + P + N vahemiku viimase lehe jaoks

   Liitboks Kahepoolne printimine: saate valida, kas prinditakse paberilehe ühele või mõlemale küljele.

   Alt + P + I

   Liitboks Eksemplarhaaval: saate valida, kas prinditakse eksemplarhaaval või mitte.  

   Alt + P + W

   Liitboks Paigutus: saate valida lehepaigutuse – vertikaal- või horisontaalpaigutuse.

   Alt + P + U

   Liitboks Lehe mõõtmed: saate muuta paberiformaadi valikut.

   Alt + P + R

   Liitboks Veerised: saate nooleklahvide abil valida eelmääratletud veerised või klahvi A vajutades aktiveerida valiku Kohandatud veerised.

   Alt + P + V

   Liitboks Sobita: saate valida, kas soovite lehe printida tegelikus suuruses või sobitada selle ühele leheküljele.

   Alt + P + Q

 3. Kui olete oma valikud teinud, vajutage klahve Alt + P, P (või liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil nupule Prindi ja vajutage sisestusklahvi Enter).

Vt ka

Excel 2016 töövihiku loomine ekraanilugeri abil

Ekraanilugeri abil tabeli sortimine või filtreerimine rakenduses Excel

Exceli kiirklahvid ja funktsiooniklahvid Windowsis

Excel 2016 põhitoimingute tegemine ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Excelis liikumine

Rakenduses Excel for Android saate Androidi sisseehitatud ekraanilugeri TalkBack abil printida Exceli töövihikuid.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Töövihiku printimine

 1. Puudutage nuppu ekraani vasakus ülanurgas nuppu Fail. Kuulete teksti „Topeltpuudutage aktiveerimiseks, topeltpuudutage ja hoidke pikaks vajutuseks”. Topeltpuudutage menüü Fail aktiveerimiseks ekraani. Kuulete teksti „Menüü Fail avatud”.

 2. Puudutage nuppu Prindi. Kuulete teksti „Nupp Prindi, topeltpuudutage aktiveerimiseks, topeltpuudutage ja hoidke pikaks vajutuseks”. Topeltpuudutage nuppu Prindi.

 3. Rakenduses Excel for Android esmaprintimisel kuvatakse dialoogiboks ja TalkBack loeb teksti: „Kas lubada Excelil printimiseks failide ettevalmistamisel Microsofti võrguteenust kasutada?” Puudutage nuppu Luba. Kuulete teksti „Nupp Luba, topeltpuudutage aktiveerimiseks, topeltpuudutage ja hoidke pikaks vajutuseks”. Jätkamiseks topeltpuudutage ekraani ja avage dialoogiboks Printimine.

  Märkus. : Excel for Android nõuab printimiseks Microsofti võrguteenust. Kui puudutate ja seejärel topeltpuudutate võrguteenuse dialoogiboksi nuppu Ära luba, naasete Exceli töövihikusse ilma printimata. Puudutage ja seejärel topeltpuudutage printimise võrguteenuse kohta lisateabe saamiseks dialoogiboksis hüperlinki Lisateave.

 4. Kui olete varem Excelil võrguteenust kasutada lubanud, avatakse menüü Fail nupu Prindi topeltpuudutamisel dialoogiboks Printimine.

 5. Dialoogiboksi Printimine avamisel kuulete teksti „Printimine, faili ettevalmistamine printimiseks, peatamiseks valige nupp Loobu”. Puudutage ja seejärel topeltpuudutage printimise tühistamiseks linki Tühista.

 6. Valige dialoogiboksist Printimine soovitud prindissätted. Nende sätete kohta leiate teavet allpool olevast jaotisest „Prindissätted”.

 7. Printeri valimisel kuvatakse ekraani paremas ülanurgas nupp Prindi. Puudutage nuppu Prindi. TalkBack teatab: „Nupp Prindi, topeltpuudutage aktiveerimiseks”. Topeltkoputage printimiseks ekraani.

Prindisuvandid

Kui välja arvata printeri valimine, tuleb järgmite sätete muutmiseks järgida eelmise jaotise juhiseid, kuni jõuate dialoogiboksi Printimine.

Valige Eksemplarid, Paberi suurus või nende sätete all olev nool. Noole topeltpuudutamisel kuulete teksti „Pide Laienda, topeltpuudutage aktiveerimiseks”. Kui valite sätte Eksemplarid või Paberi suurus, kuulete teksti „Kokkuvõte, eksemplare 1, paberi suurus Letter, topeltpuudutage aktiveerimiseks”. Olenevalt printerist võidakse kuvada muud sätted peale sätete 1 ja Letter. Topeltpuudutage printimissuvandite avamiseks pidet Laienda, Koopiad või Paberi suurus. Kuulete teksti „Printimissuvandid laiendatud”.

Printeri määramine

Puudutage dialoogiboksis Printimine printerite ripploendit. Kuulete teksti „Ripploend (valitud printeri nimi), topeltpuudutage muutmiseks”. Topeltpuudutage saadaolevate printerite loendi avamiseks ekraani. Puudutage ja seejärel topeltpuudutage valimiseks soovitud printerit.

 • Uue printeri lisamiseks puudutage ja seejärel topeltpuudutage rippmenüü suvandit Kõik printerid. Avaneb dialoogiboks Kõik printerid. Puudutage ja seejärel topeltpuudutage käsku Lisa printer.

 • Vaikimisi on Excel for Androidis printerisuvanditena saadaval PDF-failina salvestamine ja Google Drive’i salvestamine, millega prinditakse fail PDF-i, mis salvestatakse vastavalt kas teie telefoni või Google Drive’i kontole. Kui üks neist printerisuvanditest on valitud, ei ole teatud suvandid enam saadaval. Kui üks PDF-failina salvestamine on valitud, pole näiteks Eksemplarid saadaval, ja kui üks suvanditest on valitud, pole Kahepoolne saadaval.

Eksemplaride arvu valimine

Puudutage laiendatud menüüs Printimissuvandid redigeerimisvälja Eksemplarid. Kuulete teksti „1, eksemplaride redigeerimisväli, topeltpuudutage teksti sisestamiseks, topeltpuudutage ja hoidke all pikaks vajutuseks”. Topeltpuudutage ekraani ja sisestage prinditavate eksemplaride arv numbriklahvistikul.

Printimine värviliselt või mustvalgena

Puudutage menüüs Printimissuvandid ripploendit Värv. Kuulete teksti „Ripploend Värv, Värviline, muutmiseks topeltpuudutage”. Topeltpuudutage suvandit Värviline, Mustvalge vm saadaolevat suvandit. Loendis olevad üksused olenevad printerist. Kui puudutate loendiüksust, kuulete teksti „(Valitud üksus) valitud, topeltpuudutage ümberlülitamiseks”.

Ühe- või kahepoolne printimine

Puudutage menüüs Printimissuvandid ripploendit Kahepoolne. Kuulete teksti „Ripploend, (praegune valik), Kahepoolne, topeltpuudutage muutmiseks”. Topeltkoputage loendit ja seejärel puudutage ning topeltpuudutage valikut.

Paberi suuruse valimine

Puudutage menüüs Printimissuvandid ripploendit Paberi suurus. TalkBack teatab: „Ripploend, (praegune valik), Paberi suurus, topeltpuudutage muutmiseks”. Topeltkoputage loendi avamiseks ekraani. Liikuge loendis kahe sõrmega kerides allapoole ning valige soovitud paberi suurus. Topeltpuudutage paberi suuruse määramiseks valikut.

Paigutuse määramine

Puudutage menüüs Printimissuvandid ripploendit Paigutus. Kuulete teksti „Ripploend, (praegune valik), Paigutus, topeltpuudutage muutmiseks”. Topeltpuudutage loendi avamiseks ekraani ja seejärel puudutage ning topeltpuudutage valimiseks suvandit Vertikaalpaigutus või Horisontaalpaigutus.

Prinditava leheküljevahemiku määramine

Puudutage laiendatud menüüs Printimissuvandid ripploendit Leheküljed. Kuulete teksti „Ripploend, (praegune valik), Leheküljed, topeltpuudutage muutmiseks”. Topeltpuudutage ekraani ja seejärel puudutage ning topeltpuudutage kõigi lehekülgede printimiseks suvandit Kõik. Puudutage ning topeltpuudutage redigeerimisväljale leheküljevahemiku sisestamiseks suvandit Vahemik. Tippige prinditavate lehekülgede numbrid.

Märkus. : Saate dialoogiboksis Printimine ka prinditavaid lehti vahetada. Puudutage dialoogiboksis lehekülje pilti. Kuulete teksti „Märgitud (või märkimata) lehekülg X Y-st, märkeruut, topeltpuudutage ümberlülitamiseks”. Valimiseks või valiku tühistamiseks topeltpuudutage lehti ükshaaval. Märgitud lehed prinditakse, märkimata lehti mitte.

Vt ka

Tabeli lisamine Exceli töövihikusse ekraanilugeri abil

TalkBacki kasutamine tabeli sortimiseks või filtreerimiseks rakenduses Excel for Android

Excel for Androidi põhitoimingute tegemine TalkBacki abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Excelis liikumine

Rakenduses Excel 2016 saate klaviatuuri ja Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja või ekraanilugeri Job Access With Speech (JAWS-i) abil printida Exceli töövihikuid.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Töövihiku printimine

 1. Valige andmed, mille soovite printida, ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni Ctrl + P.

 2. Avaneb printimisraam. Excel suunab fookuse nupule Prindi ja kuulete teksti „Backstage’i vaade, rühmaboks Printimine, nupp Prindi” (Jutustajas kuulete teksti „Nupp Prindi”).

 3. Prinditavate eksemplaride arvu määramiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) spinnerboksi Eksemplarid liikumiseks või vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, E. Te kuulete „Eksemplarid koolon redigeeri spinnerboksi” (Jutustajas kuulete „Eksemplarid, redigeeri 1”). Tippige spinnerboksi Eksemplarid prinditavate eksemplaride arv või muutke eksemplaride arvu ülesnooleklahvi abil. Valiku kinnitamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Printeri valimiseks vajutage kas tabeldusklahvi (Tab) printeri juhtelemendile liikumiseks või vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, M. Kuulete valitud printeri nime. Printerite loendis liikumiseks kasutage üles- ja allanooleklahve nooleklahve (Jutustajas kuulete teksti „Valige printeri nimi”, valitud printeri numbrit ja saadaolevate printerite koguarvu).

 5. Kui soovitud printeri nime ei teatata, vajutage loetletud printerisuvandite vahel liikumiseks allanoolt. Pärast printerisuvandite loendi lõppu jõuate lingini Lisa printer ja suvandini Prindi faili.

 6. Kui kuulete teksti „Lisa printer”, vajutage dialoogiboksi Otsi: printerid avamiseks sisestusklahvi (Enter) ja kasutage boksis liikumiseks tabeldusklahvi (Tab). Kui kuulete teksti „Prindi faili”, vajutage selle suvandi valimiseks tühikuklahvi. Nupu Prindi valimisel avatakse File Exploreri dialoogiboks, kus saate määrata faili nime.

 7. Vajutage rühma Sätted liikumiseks tabeldusklahvi (Tab). Valige soovitud sätted. Teema järgmisest jaotisest leiate iga suvandi kohta rohkem üksikasju.

 8. Nupuni Prindi liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P ja seejärel sisestusklahvi (Enter). Töövihiku printimiseks valige nupp Prindi.

Prindisätted

Rühmas Sätted saate määrata mitme printimissuvandi sätteid.

Prinditava sisu määramine

Saate valida ainult töövihiku aktiivsete lehtede, terve töövihiku või praeguse valiku printimise. Vajutage liitboksi Prinditav liikumiseks tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Alt + P, D. Kuulete teksti „Prinditav, (valitud suvand), redigeeritav liitboks”. Vajutage sisestusklahvi (Enter) ning valige seejärel üles- ja allanooleklahvi abil prinditav.

Töövihikus eelnevalt kindlaks määratud prindiala ignoreerimiseks kerige allanooleklahvi abil rippmenüü Prinditav suvandites allapoole, kuni kuulete teksti „Ignoreeri prindiala, tühjenda menüü-üksus”. Menüü-üksuse Ignoreeri prindiala märkimiseks vajutage tühikuklahvi.

Leheküljevahemiku määramine

Vajutage prinditava leheküljevahemiku määramiseks tabeldusklahvi (Tab), et liikuda spinnerboksi Leheküljed. Teine võimalus on vajutada esimese lehekülje spinnerboksi valimiseks klahvikombinatsiooni Alt + P, L ja viimase külje spinnerboksi valimiseks klahvikombinatsiooni Alt + P, N. Kuulete teksti „Leheküljed, redigeerimine”.

 • Tippige esimese lehe väljale esimese prinditava lehekülje number või valige leheküljenumber ülesnooleklahvi abil.

 • Tippige viimase lehe väljale viimase prinditava lehekülje number või valige leheküljenumber ülesnooleklahvi abil.

Ühepoolse või kahepoolse printimise määramine

Ühepoolse või kahepoolse printimise määramiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, I. Kuulete „Ühepoolne printimine, 1 3-st”. Valige loendist Ühepoolne printimine soovitud suvand (see suvand on saadaval ainult juhul, kui teie printer toetab kahepoolset printimist). Kui valite kahepoolse printimise, kuulete teksti „Mõlemale lehepoolele printimine”.

Printimine eksemplarhaaval ja klammerdamine

Eksemplarhaaval printimise suvand kuvatakse ainult juhul, kui printer seda toetab. Eksemplarhaaval printimise seadmiseks vajutage liitboksi Eksemplarhaaval liikumiseks tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Alt+P, W. Suvandite „Eksemplarhaaval” (kuulete teksti „Eksemplarhaaval, 1- 2-st”) või „Mitte eksemplarhaaval” (kuulete teksti „Mitte eksemplarhaaval”) valimiseks saate kasutada üles- või allanooleklahvi ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Klammerdamise suvand kuvatakse ainult juhul, kui printer seda toetab. Klammerdamise määramiseks liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil liitboksi Klammerdamine ja valige alla- ja ülesnooleklahvi abil suvand „Klambriteta”, „Üks klamber” või „Kaks klambrit”.

Lehekülje paigutuse määramine

Lehekülje paigutuse määramiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, U, et liikuda liitboksi Paigutus. Kuulete teksti „Paigutus”. Suvandeid Vertikaalpaigutus (kuulete sõna „Vertikaalpaigutus”) või Horisontaalpaigutus (kuulete sõna „Horisontaalpaigutus”) saate valida üles- ja allanooleklahvi abil.

Lehekülje suuruse määramine

Lehekülje suuruse määramiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Alt + P, R, et liikuda liitboksi Lehekülje suurus. Kuulete teksti „Lehekülje suurus”. Sobiva lehekülje suuruse saate valida üles- ja allanooleklahvi abil. Iga loendis saadaoleva leheküljesuuruse kohta teatatakse lehekülje mõõtmed.

Valige loendi allservast link Veel paberiformaate dialoogiboksi Lehekülje häälestus avamiseks, et valida suurema hulga paberiformaatide hulgast või määrata kohandatud lehekülje suurus.

Leheveeriste häälestamine

Leheveeriste häälestamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Alt + P, V, et liikuda liitboksi Veerised. Veeristele kohandatud suuruse määramiseks vajutage allanoolt kõigi veerisesuvandite läbimiseks. Veeriseloendi järel jõuate lingini Kohandatud veerised. Lingi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

M. Kuulete sõna „Veerised”. Üles- ja allanooleklahvi abil saate valida suvandeid „Tavalised veerised” (kuulete teksti „Tavalised veerised”), „Kitsad veerised” (kuulete teksti „Tavalised veerised”) või „Laiad veerised” (kuulete teksti „Tavalised veerised”).

Lehekülje mastaapimise häälestamine

Lehekülje mastaapimise häälestamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Alt + P, Q, et liikuda liitboksi Sobita. Kuulete sõna „Sobitamine”. Kasutage soovitud mastaapimise valimiseks üles- ja allanooleklahve.

Kohandatud mastaapimise häälestamiseks läbige allanooleklahvi abil kõik loendiSobita suvandid. Seejärel jõuate lingini Kohandatud mastaapimise suvandid. Lingi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Lehekülje häälestus

Täiendavate lehekülje-, veerise-, jaluse- ja päise- ning lehesätete muutmiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), et liikuda paneeli Prindi allservas lingini Lehekülje häälestus. Kuulete teksti „Hüperlink Lehekülje häälestus”. Vajutage dialoogiboksi Lehekülje häälestus avamiseks sisestusklahvi (Enter).

Vt ka

Ekraanilugeri kasutamise alustamine rakenduses Excel Mobile operatsioonisüsteemis Windows 10

Välise klaviatuuri abil kiirklahvide kasutamine rakenduses Excel Mobile for Windows 10

Hõlbustusfunktsioonide abil Excelis liikumine

Rakenduses Excel Online saate klaviatuuri ja ekraanilugeri (nt JAWS-i või Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja) abil printida Exceli töövihikuid.

Märkmed : 

 • Kuna uued Office 365 funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Selleks et teada saada, kuidas kiiremini uusi funktsioone saada, uurige artiklit Millal jõuavad minuni teenusekomplekti Office 365 jaoks ette nähtud Office 2016 uusimad funktsioonid?.

 • Kiirklahvide kohta leiate teavet artiklist Kiirklahvid Excel Online’is.

 • See teema eeldab, et kasutakse Windowsi enda ekraanilugerit Jutustaja. Lisateavet Jutustaja kasutamise kohta lugege teemast Jutustaja kasutamisega alustamine.

 • Selles teemas puudutatakse ka ekraanilugeri JAWS funktsioone. Lisateavet Windowsi JAWS-i kohta lugege teemast Windowsi JAWS-i lühijuhend.

 • Soovitame Excel Online’i kasutada brauseris Microsoft Edge. Kuna Excel Online töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte Excel Online’i kohta.

Selle artikli teemad

Töövihiku printimine

 1. Klõpsake lindi kuvamiseks klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv. Kuulete teksti „Menüü-üksus Avaleht valitud”. Vajutage Excel Online’i dialoogboksi Prindisätted avamiseks klahvi F ja seejärel P ning siis uuesti klahvi P. Kuulete teksti „Dialoogiboks Prindisätted, fookus on valitud, aktiivsel lehel, raadionupp”.

 2. Valige sobivad Excel Online’i prindisätted, nagu on täpsustatud allpool, ja vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Nupp Prindi”. Vajutage nupu Prindi valimiseks ja Edge’i dialoogiboksi Printimine avamiseks sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „Dialoogiboks Printimine, printer” ja seejärel hetkel valitud printeri nime.

 3. Valige sobivad Edge’i prindisätted, nagu on täpsustatud selle lehe kolmandas jaotises, ja vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Nupp Prindi”. Töövihiku printimiseks valige nupp Prindi. Vajutage selleks sisestusklahvi (Enter).

Prindissätted

Prinditava sisu valimine

Kui avate Excel Online’i dialoogiboksi Prindisätted, kuulete teksti „Dialoogiboks Prindisätted, fookus on valitud, aktiivsel lehel, raadionupp”. Aktiivse lehe printimiseks jätke raadionupp Aktiivne leht valimata. Saate valida nooleklahvide abil raadionupu Kogu töövihik või Praegune valik . Iga raadionupu kohta kuulete „Raadionupp Aktiivne leht, Kogu töövihik või Praegune valik valitud”. Teiste säteteni või nupuni Prindi liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab).

Lehekülje paigutuse määramine

Vajutage Excel Online’i dialoogiboksis Prindisätted tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Raadionupp Vertikaalpaigutus valitud”. Saate nooleklahvide abil sätte Lehekülje paigutus raadionuppe Vertikaalpaigutus ja Horisontaalpaigutus ümber lülitada.

Paberi suuruse valimine

Vajutage Excel Online’i dialoogiboksis Prindisätted tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete sõna „Vali” ja seejärel vaikimisi või varem valitud paberi suuruse nime ja kirjeldust. Võite kuulda näiteks teksti „Vali, Letter, 8.5 x 11, redigeeritav liitboks”. Saate üles- ja allanooleklahvi abil liikuda kerides saadaolevate paberi suuruste vahel, kuni kuulete soovitud suurust. Teiste säteteni või nupuni Prindi liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab).

Lehekülje mastaapimise häälestamine

Vajutage Excel Online’i dialoogiboksis Prindisätted tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Suuruse muutmiseta, Suuruse muutmiseta, redigeeritav liitboks”. Saate üles- ja allanooleklahvi abil valida suvandite Suuruse muutmiseta, Sobita leht ühele leheküljele, Sobita kõik veerud ühele leheküljele ja Sobita kõik read ühele leheküljele vahel. Ekraaniluger teatab iga loendiüksuse selle esiletõstmisel. Kui valite soovitud mastaapimissuvandi, vajutage dialoogiboksi Prindisätted muudele väljadele liikumiseks tabeldusklahvi (Tab).

Microsoft Edge’i prindisätete häälestamine

Edge’i dialoogiboksi Printimine avamiseks valige Excel Online’i dialoogiboksis Prindisätted nupp Prindi. Kui vajutate Excel Online’i töövihikus klahvikombinatsiooni Ctrl + P, jõuate otse Edge’i dialoogiboksi Printimine.

Märkus. : Edge’i dialoogiboksis Printimine kuvatavad prindisätted ja need, mis on saadaval hüperlingi Veel sätteid abil, põhinevad hetkel valitud printerist. Olenevalt printeri mudelist ei pruugi mõni neist sätetest olla saadaval.

Printeri valimine

Kui jõuate alguses Edge’i dialoogiboksi Printimine, kuulete teksti „Dialoogiboks Printimine, printer” ja seejärel hetkel valitud printeri nime. Saate üles- ja allanooleklahvi abil valitud printerit vahetada. Loendi kerimisel teatatakse iga printeri nimi ja iga printeri valimisel muutuvad Edge’i dialoogiboksis Printimine saadaolevad muud sätted.

Lehekülje paigutuse määramine

Vajutage ripploendisse Paigutus liikumiseks tabeldusklahvi (Tab). Kuulete teksti „Paigutus, Vertikaalpaigutus, liitboks”. Vajutage suvandi Horisontaalpaigutus valimiseks allanooleklahvi. Kuulete sõna „Horisontaalpaigutus”. Vajutage dialoogiboksi teistele väljadele liikumiseks tabeldusklahvi (Tab).

Märkus. : Paigutus on võimalik määrata ka Excel Online’i dialoogiboksis Prindisätted, nagu on välja toodud eespool Excel Online’i prindisätete määramise jaotises. Paigutus võib olla saadaval ka sättena, kui valite Edge’i dialoogiboksis Printimine hüperlingi Veel sätteid.

Prinditavate eksemplaride arvu määramine

Vajutage väljale Eksemplarid liikumiseks tabeldusklahvi (Tab). Kuulete teksti „Eksemplarid, redigeerimine, 1”. Tippige prinditavate eksemplaride arv. Saate vajutada ka tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Nupp Rohkem eksemplare”. Vajutage eksemplaride arvu suurendamiseks ühe võrra sisestusklahvi (Enter). Kui valitud on vähemalt kaks koopiat, saate nupu Vähem eksemplare abil eksemplaride arvu ühe võrra vähendada.

Prinditavate lehekülgede valimine

Vajutage liitboksi Leheküljed liikumiseks tabeldusklahvi (Tab). Kuulete teksti „Leheküljed, <praegune valik>, liitboks”. Saate üles- ja allanooleklahvi abil valida suvandite Kõik, Praegune lehekülg ja Leheküljevahemik vahel. Kui valite suvandi Leheküljevahemik, kuvatakse väli Vahemik. Vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kuulete teksti „Leheküljevahemik, redigeerimine”. Tippige leheküljevahemik, mille soovite printida.

Lehekülje mastaapimise häälestamine

Vajutage liitboksi Mastaap liikumiseks tabeldusklahvi (Tab). Kuulete teksti „Mastaap, <praegune valik>, liitboks”. Saate üles- ja allanooleklahvi abil valida kas suvandi Kahanda sobivaks või mastaapimisprotsendi.

Veeriste määramine

Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete sõna „Veerised, <praegune valik>, liitboks”. Saate valida veeriste määramisel üles- ja allanooleklahvi abil sätete Tavalised, Kitsad, Keskmised ja Laiad vahel. Iga sätte valimisel loetakse selle nimi ette.

Päiste ja jaluste printimine

Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „Päised ja jalused, <praegune valik>, liitboks”. Saate üles- ja allanooleklahvi abil valida päiste ja jaluste printimata jätmiseks Väljas või päiste ja jaluste printimiseks Sees. Kuulete suvanditele liikumisel sõnu „Väljas” ja „Sees”.

Veel sätteid

Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Link Veel sätteid”, ja vajutage dialoogiboksi Veel sätteid avamiseks tühikuklahvi. Dialoogiboksis saadaolevad sätted olenevad valitud printerist. Võimalike sätete hulka kuuluvad Eksemplarhaaval, Klammerdamine, Lehekülgi lehel, Paberi tüüp, värvirežiim ja Paberisalv. Seal võib olla ka sätteid nagu Paigutus ja Paberi suurus, mida saab redigeerida Excel Online’i dialoogiboksis Prindisätted või Edge’i dialoogiboksis Printimine. Sätete vahel liikumiseks saate kasutada tabeldusklahvi (Tab) ja iga liitboksi suvandite vahel liikumiseks üles- ja allanooleklahvi. Kui sätete kohandamine on valmis, vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Nupp OK”. Vajutage Edge’i põhilisse dialoogiboksi Printimine naasmiseks sisestusklahvi (Enter).

Vt ka

Ekraanilugeri abil tabeli loomine Excel Online’is

Ekraanilugeri abil Excel Online’i töölehele kommentaaride lisamine

Kiirklahvid Excel Online’is

Excel Online’i põhitoimingute tegemine ekraanilugeri abil

Hõlbustusfunktsioonide abil Excelis liikumine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×