E-post veebirakenduses Outlook Web App

Rakenduse Outlook Web App avamisel näete esmalt sisendkausta. See on koht, kuhu saabuvad teile saadetud sõnumid, ning siin veedate ilmselt sõnumeid lugedes ja neile vastates enim aega.

Selle artikli teemad

Vaate Meil osad

Uue sõnumi loomine

Töö mustanditega

Lugemispaan

Sõnumi avamine eraldi aknas

Kustutatud sõnumid

Kaustaloend

Sõnumiloend

Otsing ja valmisfiltrid

Outlook Web Appi kasutamine mobiilsideseadmes

Mida peaksin veel teadma?

Kust leida lisateavet?

Vaate Meil osad

E-post veebirakenduses Outlook Web App

 1. Uue sõnumi loomiseks klõpsake ikooni Uus Uus meilisõnum.

 2. Kaustaloend. Kaustaloendisse kuuluvad postkastis olevad kaustad. Sinna võivad kuuluda ka teised kaustad, näiteks kaust Lemmikud ja arhiivikaustad. Saate seda paani ahendada, klõpsates ülal asuvat ikooni Rööpnool vasakule . Saate selles vaates kaustu laiendada ja ahendada, klõpsates kaustade nimede kõrval kolmnurgaikoone.

 3. Otsinguaken. Tippige siia see, mida soovite otsida, näiteks isiku nimi, kelle sõnumeid soovite leida, või tekst, mida soovite otsida teatud sõnumi leidmiseks.

 4. Sõnumiloendis kuvatakse praeguses kaustas olevad sõnumid.

 5. Lugemispaanil kuvatakse valitud vestlus või sõnum. Saate vestluse mis tahes sõnumile vastata, kasutades sõnumi ülaosas olevaid käske Vasta Vasta, Vasta kõigile Vasta kõigile või Edasi Edasi.

 6. Saadud sõnumitele vastamise kohta saate lisateavet teemast Sõnumitele vastamine. Printimise kohta lisateabe saamiseks lugege teemat Sõnumite printimine.

Teavet sõnumite kuvamisviisi muutmise kohta leiate teemast Meilisõnumite kuvamise sätted.

Lehe algusesse

Uue sõnumi loomine

Uue sõnumi koostamiseks tehke järgmist.
 1. Klõpsake kaustaloendi kohal nuppu Uus Uus meilisõnum. Uue sõnumi vorm kuvatakse lugemispaanil.

 2. Adressaatide lisamiseks tippige nimi oma kontaktikaustast või ettevõtte aadressiloendist või tippige meiliaadress väljale Adressaat või Koopia. Kui sisestate kellegi nime esmakordselt, otsib Outlook Web App selle isiku aadressi. Tulevikus talletatakse nimi vahemällu ning selle leiab kiiresti üles.

 3. Lisage teema.

 4. Tippige sõnum, mida soovite saata. Sõnumi vormindamise kohta leiate teavet teemast Sõnumite vormindamine Outlook Web Appis.

 5. Manuse lisamiseks valige ekraani ülaosas lisa Lisa > Manus ning sirvige manustatava failini. Lisateabe saamiseks lugege teemat Manustega töötamine.

 6. Sõnumile pildi manustamiseks, nii et see kuvataks, ilma et vastuvõtja peaks seda avama, klõpsake esmalt käsku lisa Lisa, seejärel nuppu Pilt ja sirvige pildini, mida soovite sõnumile lisada.

 7. Sõnumi manustamine sõnumile

  1. Valige loendivaates manustatav sõnum ja vajutage selle kopeerimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+C.

  2. Avage uus sõnum või vastake olemasolevale või saatke see edasi.

  3. Kui uus sõnum on lugemispaanil avatud, siis vajutage kopeeritud sõnumi manustamiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+V.

 8. Saate luua signatuuri ning lisada selle automaatselt kõigile sõnumitele või üksikutele sõnumitele. Lisateavet leiate teemast Meilisignatuuri loomine ja lisamine Outlook Web Appis.

 9. Kui olete lõpetanud ning sõnum on saatmiseks valmis, klõpsake nuppu saada Saada.

Lehe algusesse

Töö mustanditega

Kui te ei saa sõnumit kohe lõpuni kirjutada või soovite enne selle saatmist veidi oodata, saate mujale liikuda ning hiljem tagasi tulla, et see lõpetada. Outlook Web App salvestab sõnumi automaatselt, kui selle loote, ja lisab selle mustandite kausta.

Mustandite hulgas oleva sõnumi lõpetamine
 1. Otsige kaustaloendist üles kaust Mustandid ja klõpsake seda.

 2. Klõpsake sõnumit, mille kallal töötasite, et seda lugemispaanil näha.

 3. Klõpsake käsku Redigeeri Jätka redigeerimist või kui olete otsustanud, et ei soovi siiski sõnumit saata, klõpsake käsku Hülga Hülga.

 4. Kui soovite ikkagi sõnumit saata, lõpetage selle redigeerimine ja klõpsake käsku saada Saada.

Lehe algusesse

Lugemispaan

Lugemispaanil kuvatakse sõnumid. Saate lugemispaanil mitte ainult sõnumeid lugeda, vaid ka nendele samas aknas vastata.

sõnumite lugemispaan

 • Kasutage vastamiseks sõnumi ülaosas olevaid käske Vasta Vasta, Vasta kõigile Vasta kõigile või Edasi Edasi. Vestluse ülaosas lugemispaanil kuvatakse tühi sõnum.

 • Sõnumi lugemisoleku muutmiseks kasutage käske Märgi loetuks ja Märgi mitteloetuks.

 • Täiendavate suvandite menüü kuvamiseks klõpsake laiendatud menüü ikooni Laiendatud menüü .

Lugemispaani asukoha muutmine
 1. Valige Outlook Web Appi akna ülaosas hammasrattaikoon Ikoon Sätted .

 2. Valige Kuvamissätted > Lugemispaan

 3. Tehke oma valik.

 4. Valiku salvestamiseks ja akna Kuvamissätted sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Sõnumi avamine eraldi aknas

Vaikimisi loete ja loote sõnumeid lugemispaanil, kuid see pole alati see, mida vajate. Mõnikord on teil vaja sõnumit kuvada eraldi aknas.

Kui loote uut sõnumit, vastate vastuvõetud sõnumile või saadate vastuvõetud sõnumit edasi, saate selle uues aknas avada, klõpsates sõnumi ülanurgas hüpikuikooni Ava uues aknas .

Loetava sõnumi avamiseks eraldi aknas klõpsake laiendatud menüü ikooni Laiendatud menüü ja valige käsk Ava eraldi aknas.

Lehe algusesse

Kustutatud sõnumid

Sõnumi kustutamisel teisaldatakse see kausta Kustutatud. Kaustas Kustutatud olevad sõnumid saab klienditoe määratud automaatse poliitika abil jäädavalt kustutada. Selleks tuleb kaustas olevad sõnumid valida ja kustutada või kaust Kustutatud tühjendada. Lisateavet kustutatud sõnumite taastamise kohta leiate teemast Kustutatud üksuste või meilide taastamine Outlook Web Appis.

Kausta Kustutatud tühjendamine
 1. Paremklõpsake kausta Kustutatud.

 2. Klõpsake nuppu Tühjenda.

 3. Kinnitamaks, et soovite kaustas Kustutatud olevad sõnumid jäädavalt kustutada, klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Kaustaloend

Kaustaloend kuvab kõigi postkastide jaoks loodud vaikekaustad ning kaustad, mille loote. Olenevalt teie ettevõtte seadistusest võite ka näha lemmikuid ja arhiivikaustu.

OWA_mailfolderlist

Saate kaustaloendi sulgeda, klõpsates loendi ülaosas rööpnoolt. Klõpsake loendis suvalist kausta selle sisu nägemiseks.

Saate kaustaloendis paremklõpsata suvalist üksust, et näha menüüd asjadest, mida saate kaustadega teha. Näiteks saate luua uue kausta, kustutada olemasoleva kausta või tühjendada kausta.

Uue kausta loomine
 1. Paremklõpsake kaustaloendis mis tahes kausta ja valige uue kausta loomise suvand. Paremklõpsatud kaustale lisatakse alamkaustana uus, nimetu kaust.

  Selleks, et luua kausta, mis poleks alamkaust, paremklõpsake kausta Sisse kohal oma nime.

 2. Tippige uue kausta nimi ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Lehe algusesse

Sõnumiloend

Sõnumiloendis kuvatakse praeguses kaustas olevad sõnumid. Kuvatavaid sõnumeid saab hallata filtrit valides või otsingut kasutades. Sõnumiloendis on tööriistad, mis võimaldavad teil mõningaid tööülesandeid kiiresti teha.

 • Sõnumiloendi paremal pool olevaid ikoone klõpsates saate sõnumi või vestluse kustutada või lisada lipu. Teised ikoonid näitavad teile, millistel sõnumitel on manused, sõnumite tähtsust (kõrge või madal) ning vestluses olevate lugemata üksuste arvu.

 • Paremklõpsates sõnumit näete suvandimenüüd, mille hulka kuuluvad näiteks suvandid sõnumi loetuks või mitteloetuks märkimiseks, sõnumi teisaldamiseks teise kausta või sõnumi põhjal reegli loomiseks.

 • Klõpsates sõnumist vasakul olevat kolmnurka, saate vestluse laiendada, et näha kõiki vestluse sõnumeid.

 • Kasutage sõnumiloendi ülaosas olevat silti, et vaateid Vestlused kuupäeva kaupa ja Üksused kuupäeva kaupa vaheldumisi aktiveerida.

outlooki sõnumiloend

Lehe algusesse

Otsing ja valmisfiltrid

Otsinguakna ja valmisfiltrid leiate sõnumiloendi ülaosast.

OWA_mailsearchandfilters

 • Otsimiseks klõpsake otsinguakent ja alustage otsitava tippimist. Selle all kuvatakse soovituste loend ning saate kindla üksuse otsimiseks ühte neist klõpsata. Samuti võite ise otsingusõna sisestada ja vajutada seejärel otsingu alustamiseks sisestusklahvi (ENTER). Otsingu tühjendamiseks klõpsake otsinguaknast paremal olevat ikooni.

 • Valmisfiltrid Kõik, Lugemata, Mulle ja Lipuga märgitud annavad võimaluse kiiresti otsustada, mida sõnumiloendis kuvada. Filter Kõik kuvab kõik sõnumid, filter Lugemata kuvab sõnumid, mida te pole loetuks märkinud, filter Mulle kuvab kõik sõnumid, kus teie nimi kuvatakse adressaadi- või koopiareal, filter Lipuga märgitud kuvab kõik sõnumid, mis on lipuga märgitud.

Lisateavet otsimise kohta leiate teemast Otsing Outlook Web Appis.

Lehe algusesse

Outlook Web Appi kasutamine mobiilsideseadmes

Kui kasutate Outlook Web Appi mobiilsideseadmes (nt tahvelarvutis või nutitelefonis), võite näha eeltoodust erinevat pilti.

Elektronpost

Enamik funktsioone töötab sarnaselt Outlook Web Appi kasutamisega laua- või sülearvutis, kuid üht-teist on vaja siiski veidi teisiti teha.

Vaadete Meil, Kalender ja Inimesed vahel liikumiseks koputage allnurgas asuvat navigeerimisikooni Navigeerimine .

Otsimiseks koputage otsinguikooni Otsi . Sõnumi lugemiseks täisekraanvaates koputage lugemisikooni Vaata täisekraanil . Lisavalikut ikooni Veel võimalusi koputamisel kuvatakse veel valikuid.

Ekraanimenüü kuvamiseks tuleb teil paremklõpsu asemel ikooni pikalt puudutada. Sõnumiloendis mitme üksuse valimiseks nipsake iga üksust, mille soovite lisada. Üksuse eemaldamiseks valikust nipsake üksust uuesti.

Uute üksuste loomiseks koputage uue üksuse ikooni Uus . Kuvatava ekraanijaotise laiendamiseks või ahendamiseks koputage vastavas jaotises rööpnooleikoone Rööpnool vasakule Rööpnool üles .

Suvandite avamiseks mobiilsideseadmes koputage lisavalikute ikooni Veel võimalusi ja siis ikooni Suvandid. Lisateavet leiate teemast Suvandid mobiilsideseadmes.

OWA seadmete jaoks mõeldud rakenduse kohta leiate teavet teemast Rakendused OWA for iPad ja OWA for iPhone.

Lehe algusesse

Mida peaksin veel teadma?

 • Outlook Web App kasutab teie brauseri õigekirjakontrolli. See toimub automaatselt ja seda saab konfigureerida veebibrauseri sätete kaudu.

 • Sätete juurde viivate linkide leidmiseks klõpsake Outlook Web Appi akna ülaosas hammasrattaikooni Ikoon Sätted . Sealt leiate näiteks:

  • oma konto sätted, sh parooli;

  • automaatvastused;

  • meilisõnumite kuvamissätted;

  • ühenduseta režiimi sätted;

  • kujunduse;

  • meili-, kalendri- ja muude funktsioonide suvandid.

Lehe algusesse

Kust leida lisateavet?

Lehe algusesse

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×