E-juurdluse keskuses juhtumile sisu lisamine ja allikate ootelepanek

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Märkus. : Te ei saa enam SharePoint Online’is (Office 365 ja SharePoint Online’i autonoomsetes lepingutes) luua uusi e-juurdluse juhtumeid. E-juurdluse juhtumite loomiseks võtke kasutusele Office 365 turbe- ja vastavuskeskus. Lisateabe saamiseks vaadake teemat E-juurdluse juhtumite haldamine turbe- ja vastavuskeskuses. Arvestage, et olemasolevaid e-juurdluse juhtumeid saate SharePoint Online’is endiselt muuta.

E-juurdluse juhtumi osaks olevat sisu – näiteks kohtuprotsessi, auditite või juurdluste võimalikke tõendusmaterjale – saab hallata e-juurdluse komplektina. Iga juhtum võib hõlmata mitut e-juurdluse komplekti. Kaasatavate allikate sisu saate vajadusel ka filtreerida, näiteks autori või saatja, kuupäevavahemiku või otsingumärksõnade alusel.

Kui sisuallika on osa juhtumi, võite paigutada selle ootele nii, et säilib koopia. See hõlmab SharePointi saitide, dokumentide või lehti ja Exchange'i postkaste. SharePoint Server, saate ka ootele otsitavate failikettad sisu. Kui üksused on ootele panna, nendega töötada katkestamata jätkata inimesed. Ootele pandud sisu, mida haldab poliitikate ei lõpe.

Pärast sisuallikate määratlemist võite käitada päringuid ja eksportida sisu ametivõimudele esitamiseks. Eksporditav sisu sisaldab ekspordifaili, mis põhineb e-juurdluse mudeli standardil (ETRM).

Märkus. : Pärast seda, kui olete e-juurdluse juhtumisse sisuallikaid või päringuid lisanud, pole saidi piirkonnasätete muutmine enam toetatud.

E-juurdluse komplekti loomine sisuallikate haldamiseks

Selle toiminguga saate luua e-juurdluse komplekti ja lisada sinna sisuallikaid. Kui soovite lisaks sisu muutmiseks lukustada, täitke toimingu "Sisuallikate muutmiseks lukustamine" juhised.

E-juurdluse allikate lisamine ja haldamine

Märkus. : Juhtumisse allikate kaasamiseks peab SharePointi otsinguteenus need esmalt indekseerima. Lisateabe saamiseks pöörduge kaasatavaid saite ja postkaste haldava isiku poole.

 1. Kui teie juhtum pole e-juurdluse keskuses juba avatud, klõpsake nuppu Juhtumid ja seejärel klõpsake juhtumit, kuhu soovite sisuallikaid lisada.

 2. Klõpsake jaotises E-juurdluse komplektid nuppu Uus üksus.

 3. Tippige e-juurdluse kogumi nimi, nt Ametlik kirjavahetus.

 4. Klõpsake välja Allikad kõrval olevat nuppu Lisa ja halda allikaid.

 5. Tippige kuvatavas dialoogiboksis jaotises Postkastid nende Exchange'i postkastide kontonimed või meiliaadressid, mida soovite juhtumisse kaasata.

 6. Tippige jaotises kohad, URL-i sisu, mida soovite kasutada andmeallikana. SharePoint Server, võite sisestada ka faili ühiskasutus aadressi. Mis tahes sisu, mida te kaasata tuleb indekseerida otsing.

 7. Klõpsake nuppu Salvesta.

 8. Tippige jaotise Filter väljale märksõnad, mida soovite allika kitsendamiseks kasutada.

 9. Lisage kuupäevavahemiku kitsendamiseks Alguskuupäev ja Lõppkuupäev.

 10. Tulemite piiritlemiseks dokumendi või loendiüksuse autori või meilisõnumite saatja alusel sisestage väljale Autor/saatja nimed või meiliaadressid.

 11. Kindla Exchange'i domeeni tulemuste piiramiseks tippige selle nimi väljale Domeen.

 12. Klõpsake nuppu Rakenda filter.

 13. Selleks, et kontrollida, kas valisite õige sisu, klõpsake valikut Tulemuste eelvaade.

 14. Klõpsake nuppu Salvesta.

Märkus. : Sisuallikaid saate lisada ja eemaldada ka pärast e-juurdluse komplekti loomist. E-juurdluse komplekti sisuallikate loendi kuvamiseks klõpsake nuppu Allikas.

Lehe algusse

Sisuallikate muutmiseks lukustamine

Märkus. : Juhtumisse allikate kaasamiseks peab SharePointi otsinguteenus need esmalt indekseerima. Lisateabe saamiseks pöörduge kaasatavaid saite ja postkaste haldava isiku poole.

 1. Kui teie juhtum pole e-juurdluse keskuses juba avatud, klõpsake nuppu Juhtumid ja seejärel klõpsake juhtumit, mille soovite muutmiseks lukustada.

 2. Klõpsake jaotises E-juurdluse komplektid nuppu Uus üksus.

 3. Tippige e-juurdluse kogumi nimi, nt Ametlik kirjavahetus.

 4. Klõpsake välja Allikad kõrval olevat nuppu Lisa ja halda allikaid.

 5. Tippige kuvatavas dialoogiboksis jaotises Postkastid nende Exchange'i postkastide kontonimed või meiliaadressid, mida soovite juhtumisse kaasata.

 6. Tippige jaotises kohad, URL-i sisu, mida soovite kasutada andmeallikana. SharePoint Server, võite sisestada ka faili ühiskasutus aadressi. Mis tahes sisu, mida te kaasata tuleb indekseerida otsing.

 7. Klõpsake nuppu Salvesta.

 8. Tippige jaotise Filter väljale märksõnad, mida soovite allika kitsendamiseks kasutada.

 9. Sisu piiritlemiseks kuupäevavahemiku põhjal sisestage Alguskuupäev ja Lõppkuupäev.

 10. Tulemite piiritlemiseks dokumendi või loendiüksuse autori või meilisõnumite konkreetse saatja põhja, tippige vastavad nimed või aadressid väljale Autor/saatja.

 11. Tulemite piiritlemiseks konkreetse Exchange'i domeeni põhjal tippige selle nimi väljale Domeen.

 12. Klõpsake nuppu Rakenda filter.

 13. Klõpsake ootele panekuks käsku Luba kohapeal.

 14. Klõpsake valitud sisu õigsuses veendumiseks käsku Kuva tulemuste eelvaade.

 15. Klõpsake nuppu Salvesta.

Märkus. :  Kui soovite pärast sisu muutmiseks lukustamist näha juhtumi sisuallikate loendit, klõpsake suvandit Allikad.

Sisuallikate muutmisluku eemaldamine

 1. Kui teie juhtum pole e-juurdluse keskuses juba avatud, klõpsake nuppu Juhtumid ja seejärel klõpsake juhtumit, mille soovite muutmiseks lukustamisest eemaldada.

 2. Klõpsake valikut E-juurdluse komplektid.

 3. Klõpsake jaotises Allikad selle allika nime, mille muutmisluku soovite eemaldada. Kuvatakse Exchange'i postkastide nime või nimede asukoha-aadresside loend.

 4. Klõpsake nuppu Keela kohapealne muutmiseks lukustamine.

Lehe algusse

E-juurdluse komplekti eemaldamine juhtumist

 1. Kui teie juhtum pole e-juurdluse keskuses juba avatud, klõpsake nuppu Juhtumid ja seejärel klõpsake juhtumit, millest soovite e-juurdluse komplekti eemaldada.

 2. E-juurdluse komplekti valimiseks klõpsake sellest vasakul, nii et nime kõrval kuvataks märge.

 3. Klõpsake mõttepunkte , et kuvada nupp Ava menüü.

 4. Klõpsake käsku Kustuta üksus.

 5. Kui kuvatakse viip küsimusega, kas soovite saata üksuse prügikasti, klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Lisateave ootelepanekute kohta

 • Järgmist tüüpi sisu saab juhtumi osana muutmiseks lukustada.

  • Dokumendid

  • Loendid (sh ajaveebid ja vikisisu)

  • Lehed (sh ajaveebe ja vikisid majutavad lehed)

  • Exchange'i objektid, nt tööülesanded, kalendrikirjed, kontaktid, meilisõnumid ja manused. Kui Microsoft Lynci vestluseid arhiivitakse Microsoft Exchange'is, kaasatakse ka need.

  • Klõpsake SharePoint Server, sisu failikettad, mis on indekseerima otsing. e-juurdluse SharePoint Online ei toeta failikettad.

 • Kui rakendate e-juurdluse kogumis sisuallikale muutmislukustuse, kuvatakse sisuallikate loendi veerus Kohapealse muutmisluku olek iga allika muutmislukustuse olek. Järgmises loendis kirjeldatakse iga muutmislukustuse oleku väärtust.

  • Ootel.   Näitab, et kogu sisuallikal on muutmislukustus. See väärtus kuvatakse siis, kui väli Filter on jäetud tühjaks ja kohapealne muutmislukustus on e-juurdluse kogumi allikate jaoks lubatud. Tulemuseks on see, et kogu määratud allika sisule rakendatakse muutmislukustus.

  • Muutmiseks lukustatud (filtriga).   Näitab, et üksused, mis vastavad väljal Filter määratud otsingukriteeriumitele, on muutmiseks lukustatud ja kohapealne muutmislukustus on e-juurdluse kogumis olevate allikate jaoks lubatud. Tulemuseks on see, et otsingukriteeriumitele vastavale, allikas määratud sisule rakendatakse muutmislukustus.

  • Pole ootel.   Näitab, et sisuallikale pole rakendatud muutmislukustust.

  • Ei saa muutmiseks lukustada.   Näitab, et sisuallikale ei saa määrata muutmislukustust.

  • Nurjunud.   Näitab, et sisuallikale muutmislukustuse panemise taotlus nurjus.

  • Töötlemine.   Näitab, et muutmislukustuse taotlus on pooleli. Olek kuvatakse siis, kui klõpsate e-juurdluse kogumis valikut Luba kohapealne muutmislukk ja seejärel nuppu Salvesta. Värskendage mõne hetke pärast e-juurdluse kogumi lehte ja see väärtus asendatakse ühega eespool nimetatud väärtustest.

 • SharePointi saidil ootele pandud ei saa eemaldada rakendus saidi kaudu.

 • Kui SharePointi saidile pannakse muutmislukustus, luuakse säilitusteek (kui seda veel pole). Kasutajad saavad sisuga endiselt töötada, kuid kui kasutajad sisu muudavad, säilitatakse sisu koopia muutmislukustuse rakendamise hetke seisuga. Tavaliste õigustega tavakasutajad ei saa säilitusteeki vaadata. Säilitusteeki saavad vaadata ainult veebirakenduse taseme õigustega kasutajad või need, kellele on antud eriõigused.

 • Kui kasutajad proovivad muutmislukuga sisu muuta või kustutada, kontrollib SharePoint esmalt, kas sisu on pärast muutmisluku rakendamist muudetud. Kui see on pärast muutmisluku rakendamist esmakordne muutmine, kopeerib SharePoint sisu säilitusteeki ja siis lubab kasutajal algset sisu muuta või kustutada.

 • Kasutajale kuvatakse tõrge, kui ta proovib kustutada muutmislukustusega teeki, loendit või kogumit. Samuti kuvatakse kasutajale tõrge, kui ta proovib kustutada kausta, mis sisaldab muutmislukustusega faili. Kui kasutajad soovivad kustutada kausta, mis sisaldab üht või mitut muutmislukustusega faili, peavad nad enne kausta kustutamist kustutama need failid.

 • Kogu saidi sisu kõigi versioonide talletamiseks peate lubama saidi dokumenditeekide dokumentide versioonimise. Kui dokument kustutatakse saidilt, millel on muutmislukustus ja dokumentide versioonimine on lubatud, säilitatakse kustutatud dokumendi kõik versioonid. Kui dokumendi versioonimine pole lubatud, säilitatakse ainult see sisuversioon, mis oli ajakohane muutmislukustuse rakendamise hetke seisuga. Kui sisu muudetakse pärast muutmislukustuse rakendamist mitu korda, siis sisu vaheversioone ei säilitata. Enamik saidi sisust enamasti ei muutu ja sisu, mida ei muudeta, ei kopeerita säilitusteeki.

 • Hoidke eemaldamisel saidi kõik failid säilitamiseks hoidke teek kustutatakse (esimesel etapil prügikasti teisaldada) 7 seitsme päeva hoidke eemaldamine. On põhjus säilitamiseks hoidke teegi ajastitöö töötab iga 7 päeva järel ja see tuvastab üksuste kustutamiseks. Faile ei kustutata järgmine kord, kui ajastitöö käivitatakse pärast selle ootele eemaldatakse saidi kaudu.

Lisateave e-juurdluse kohta

E-juurdluse juhtumite kohta lisateabe saamiseks lugege järgmisi artikleid:

Stsenaarium: e-juurdlus serverirakendustes SharePoint Server 2013 ja Exchange Server 2013

E-juurdluse keskuse häälestamine SharePoint Online'is

E-juurdluse juhtumite plaanimine ja haldamine

E-juurdluse päringute loomine ja käitamine

E-juurdluses märksõnade otsimine ja kasutamine

E-juurdluse sisu eksportimine ja aruannete loomine

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×