Dokumentide või üksuste ootelepanek aegumise peatamiseks

Ootelepaneku ja eDiscovery funktsioon on saadaval kõigil saitidel ja võimaldab ettevõtetel leida ja peatada üksuste (nt dokumentide, piltide, lehtede) aegumispoliitikaid. Kasutate seda funktsiooni tavaliselt üksuste puhul, mis alluvad teatud sündmustele (nt kohtuvaidlused, auditid või juurdlused). Ettevõtted saavad kasutada ootelepanekut, et takistada üksusi, mis on olulised kestvate protsesside või juurdluste jaoks, aegumast või hävimast enne seotud sündmuse lahendamist. Veelgi enam – üksuse ootelepanemisel saate selle lukustada nii, et seda ei saa redigeerida ega kustutada.

Üksuste ootele panemiseks, ooteloendite redigeerimiseks või üksuste ootelt eemaldamiseks peate olema saidikogumi administraator.

Selle artikli teemad

Ootelepaneku funktsiooni toimimisviis

Ooteloendi loomine

Üksuste lisamine ooteloendisse

Üksuste otsimine ooteloendisse lisamiseks

Ooteloendi kõigi üksuste vaatamine

Üksuse kõigi ooteloendite vaatamine

Üksuse eemaldamine ooteloendist

Kõigi üksuste vabastamine ooteloendist

Ootelepaneku funktsiooni toimimisviis

Ootelepanekufunktsiooni kasutamiseks peab ootelepaneku ja eDiscovery funktsioon olema aktiveeritud kõigi üksusi majutavate saitide puhul. Igal kirjekeskuse saidil on vaikimisi ooteloend, mille abil kirjehaldurid saavad luua ja hallata ootelepanekuid sündmuste jaoks nagu kohtuvaidlused, auditid või juurdlused. Te ei pea kasutama kirjekeskuse saidil aga ainult ootelepaneku ja eDiscovery funktsiooni. Saate lisada ooteloendi igale saidile, minnes saidi sätete lehele ja aktiveerides ootelepaneku ja eDiscovery funktsiooni.

Kindla sündmuse jaoks uue ootelepaneku loomiseks lisage ooteloendisse uus kirje. Ooteloendist leiate tööriistu oluliste üksuste otsimiseks ja ootelepanekuks, ootele pandud üksuste vaatamiseks ja ooteloendi vabastamiseks, kui te seda enam ei vaja.

Üksuse lisamisel ooteloendisse värskendatakse selle ootelolek, näitamaks, et see on ootele pandud, ja rakendus takistab selle üksuse aegumist ning kustutamist. Pärast üksuste lisamist ooteloendisse vaatavad ettevõtte juriidilise osakonna töötajad need tavaliselt üle, et määratleda, kas need on ootelepaneku algatanud sündmuse jaoks olulised. Ebaolulisi üksusi saab üksikult ooteloendist eemaldada.

Ettevõttel võib olla korraga mitu aktiivset ooteloendit. Samuti saab ühe üksuse lisada mitmesse erinevasse ooteloendisse. Kui üksus on lisatud mitmesse ooteloendisse, peatatakse selle algne teabehalduspoliitika, kuni kõik ooteloendid, kuhu see on lisatud, on vabastatud.

NB! :  Ooteloendi vaatamise õigustega kasutajad saavad üksusi ootele panna ja neid ooteloendist eemaldada. Ooteloendi redigeerimise õigustega kasutajad saavad ooteloendeid otse muuta.

Lehe algusesse

Ooteloendi loomine

Saate luua ooteloendi igal saidil, millel on lubatud ootelepaneku ja eDiscovery funktsioon, ja lisada sinna üksusi.

 1. Klõpsake kirjekeskuse saidil menüüd Saiditoimingud Site Actions ja seejärel nuppu Saidi sätted.

 2. Klõpsake lehe Saidi sätted jaotises Ootelepanek ja e-juurdlus (e-Discovery) linki Ootelepanekud. Ootelepaneku ja eDiscovery funktsiooni aktiveerimise kohta leiate lisateavet jaotise Vt ka linkide kaudu.

 3. Klõpsake lehel Ootelepanekud lindimenüü Loendi tööriistad nuppu Üksused.

 4. Klõpsake lindil käsku Uus üksus


  Uus üksus .


 1. Tippige väljale Tiitel loodava ooteloendi nimi. Tavaliselt kajastab tiitel ootelepaneku aluseks olevat sündmust (nt kohtuvaidlust, auditit või juurdlust) iseloomustavat teavet.

 2. Tippige väljale Kirjeldus ootelepaneku kohta lisateave. Näiteks saate sisestada lisateavet ootelepaneku aluseks oleva sündmuse kohta.

 3. Sisestage väljale Haldur ooteloendi haldamise eest vastutava kirjehalduri või -haldusrühma nimi.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Üksuste lisamine ooteloendisse

Kui teate, et mõni üksus tuleks ootele panna, saate selle otse ootele panna loendist või teegist, kus seda talletatakse.

 1. Avage loend või teek, mis sisaldab ooteloendisse lisatavat üksust.

 2. Osutage üksusele, mida soovite ooteloendisse lisada, klõpsake kuvatavat noolt ja seejärel käsku Vastavuse andmed.

 3. Klõpsake lehel Vastavuse andmed nuppu Pane ootele või eemalda ootelt.

 4. Märkige jaotises Ootelepanek või ootelt võtmine ruut Pane ootele ja seejärel valige ooteloend, kuhu soovite üksuse lisada.


  Ootelepaneku lisamine või eemaldamine

 5. Tippige väljale Kommentaarid kommentaarid selle kohta, miks soovite selle üksuse ootele panna.

  Märkus. :  Neid kommentaare auditeeritakse.

 6. Klõpsake nuppu Salvesta.

Lehe algusesse

Üksuste otsimine ooteloendisse lisamiseks

Saate otsingu abil mitut üksust korraga otsida ja ootele panna. Saate üksusi mitmelt saidilt otsida, kuid selleks peab igal saidil olema lubatud ootelepaneku ja eDiscovery funktsioon. Üksuste mitmelt saidilt otsimiseks peaksite saidikogumi ülataseme saidil aktiveerima ootelepaneku ja eDiscovery funktsiooni.

 1. Klõpsake saidil, mis sisaldab otsitavaid üksusi, menüüd Saiditoimingud Site Actions ja seejärel nuppu Saidi sätted.

 2. Klõpsake lehe Saidi sätted jaotises Ootelepanek ja e-juurdlus (e-Discovery) linki Otsi sisu ja pane see ootele.

  Märkus. :  Märksõnade ja märksõnasüntaksi kohta leiate lisateavet jaotise Vt ka linkide kaudu.

  .

 3. Klõpsake lehe Otsimine ja ootelepanek jaotises Otsingukriteeriumid nuppu Vali sait.

  Saidi valimine kirjete otsinguks

 4. Valige dialoogiboksis Saidi valimine sait, kust soovite ootele pandavaid üksusi otsida, ja klõpsake nuppu OK.

 5. Tippige väljale Otsing märksõnad, mille abil soovite olulisi üksusi otsida, ja seejärel klõpsake nuppu Kuva tulemuste eelvaade.

  Märkus. : Märksõnade ja märksõnasüntaksi kohta leiate lisateavet jaotise Vt ka linkide kaudu.

  Ootele pandavate üksuste otsimine

 6. Kui kuvatakse tulemiloend, valige jaotisest Ootelepanek vastavuse järgi ootelepanek, mille soovite loendi üksustele rakendada.

 7. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Ooteloendi kõigi üksuste vaatamine

Igal loodaval ooteloendil on ootelepanekuaruanne, mille abil saate kiiresti vaadata sellesse ooteloendisse lisatud üksusi. Ootelepanekuaruanded on ajastatud vaikimisi käivituma kell 23:00, mis on varaseim aeg, mil saate kõiki ooteloendiga seotud üksusi vaadata. Teie administraator saab konfigureerida nende aruannete loomise aega või neid igal ajal käsitsi käivitama. Aruande ajakavade konfigureerimise kohta leiate lisateavet jaotise Vt ka linkide kaudu.

Märkus. :  Saate vaadata ootelepanekuaruandeid mis tahes saidilt, millel on ootelepaneku ja eDiscovery funktsioon lubatud.

 1. Klõpsake saidil, mis sisaldab ootele pandud üksusi, menüüd Saiditoimingud Site Actions ja seejärel nuppu Saidi sätted.

 2. Klõpsake lehe Saidi sätted jaotises Ootelepanek ja e-juurdlus (e-Discovery) nuppu Ootelepanekuaruanded, et avada loend Ootelepanekuaruanded.

  Märkus. :  Kui te ei näe lehel Saidi sätted jaotist Ootelepanek ja e-juurdlus (e-Discovery), siis pole ootelepaneku ja eDiscovery funktsioon saidil lubatud.

 3. Klõpsake loendis Ootelepanekuaruanded selle aruande nime, mida soovite vaadata.

 4. Aruanne avatakse arvutustabelivormingus.

 5. Kõigi valitud ooteloendisse kuuluvate üksuste kuvamiseks klõpsake menüüd Ootele pandud üksused


  Ootelepanekuaruanne
  .

Lehe algusesse

Üksuse kõigi ooteloendite vaatamine

Kui üksus on lisatud mitmesse ooteloendisse, saate vaadata nende ootelepanekute loendit, kasutades käsku Vastavuse andmed.

 1. Avage loend või teek, mis sisaldab üksust, mille ootelepanekuteavet soovite vaadata.

 2. Osutage soovitud üksusele, klõpsake kuvatavat noolt ja seejärel klõpsake käsku Vastavuse andmed.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Vastavuse andmed nuppu Pane ootele või eemalda ootelt.

 4. Klõpsake lehel Ootelepaneku olek suvandi Eemalda ootelt all kuvatavat noolt, et vaadata ooteloendeid, millega üksus on seotud.

  Kirjega seotud ooteloendid

Lehe algusesse

Üksuse eemaldamine ooteloendist

Käsu Vastavuse andmed abil saate eemaldada üksikuid üksusi ootelt.

 1. Avage loend või teek, mis sisaldab ooteloendist eemaldatavat üksust.

 2. Osutage soovitud üksusele, klõpsake kuvatavat noolt ja seejärel klõpsake käsku Vastavuse andmed.

 3. Klõpsake jaotises Ootelepaneku olek nuppu Pane ootele või eemalda ootelt.

 4. Märkige lehel Üksuse ootelepaneku olek ruut Eemalda ootelt ja seejärel valige ooteloend, kust soovite üksuse vabastada

  Kirje eemaldamine ootelt
  .

 5. Klõpsake nuppu Salvesta.

Märkus. :  Üksust saab siduda mitme ooteloendiga, seetõttu valige kindlasti õige ooteloend, kust soovite dokumendi vabastada.

Lehe algusesse

Kõigi üksuste vabastamine ooteloendist

Kui sündmus, mille jaoks üksused ootele pandi, on lahendatud, ja te ei vaja enam ooteloendit, saate kõik ootele pandud üksused vabastada. Ooteloendi vabastamisel taastatakse ootele pandud üksuste tavalise teabehalduspoliitika kehtivus.

Ootelepanekuaruanded on ajastatud vaikimisi käivituma kell 23:00, mis on varaseim aeg, mil saate kontrollida, kas üksused on ootelt vabastatud. Teie administraator saab aga konfigureerida nende aruannete loomise aega või neid igal ajal käsitsi käivitama.

 1. Klõpsake saidil, mis sisaldab ootele pandud üksusi, menüüd Saiditoimingud Site Actions ja seejärel nuppu Saidi sätted.

 1. Klõpsake lehe Saidi sätted jaotises Ootelepanek ja e-juurdlus (e-Discovery) nuppu Ootelepanekud, et avada loend Ootelepanek.

  Märkus. :  Kui te ei näe lehel Saidi sätted jaotist Ootelepanek ja e-juurdlus (e-Discovery), siis pole ootelepaneku ja eDiscovery funktsioon saidil lubatud.

 2. Osutage ooteloendile, mis sisaldab vabastatavaid üksusi, klõpsake kuvatavat noolt ja seejärel käsku Vastavuse andmed.

 3. Klõpsake lehe Vastavuse andmed jaotises Ootelepaneku olek nuppu Pane ootele või eemalda ootelt.

 4. Klõpsake dialoogiboksi Ootelepanekud jaotises Ootelepaneku olek nuppu Vabasta ootelt.

 5. Tippige lehele Ootelt vabastamine kommentaarid, mida soovite ootelt vabastamise kohta lisada.

  Märkus. :  Neid kommentaare auditeeritakse.

  Ootelt vabastamine

  1. Klõpsake nuppu Vabasta ootelt.

   NB! :  Ooteloendi vabastamisel taastatakse kõigi ootele pandud üksuste tavalise teabehalduspoliitika kehtivus. See tähendab, et üksuste aegumine ega hävitamine pole enam peatatud. Kui mõni üksus kuulub mitmesse ooteloendisse, ei saa nende üksuste tavalist poliitikat taastada enne, kui kõik ooteloendid, kuhu need üksused kuuluvad, on lahendatud ja vabastatud.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×