Dokumentide tööruumi saidi loomine ja haldamine

Dokumentide tööruumi sait aitab koordineerida omavahel seotud dokumentide loomist mitme inimese koostööna. Siin saidil saate faile jagada ja uuendada ning hoida tööruumis osalejaid failide staatusega kursis.

Selle artikli teemad

Ülevaade

Dokumentide tööruumi saidi loomine dokumenditeegis asuva dokumendi põhjal.

Tühja dokumentide tööruumi saidi loomine

Dokumendi lisamine

Kasutaja lisamine

Ülesande lisamine

Teadaande lisamine

Lingi lisamine loendisse Lingid

Meiliteatiste loomine tööülesannete kohta

Dokumentide tööruumi saidilt dokumendi teeki tagasi viimine

Dokumentide tööruumi saidi kustutamine

Ülevaade

Dokumentide tööruumi saiti kasutades saate kolleegidega koordineerida omavahel seotud dokumentide loomist. Tööruum annab võimaluse jagada ja värskendada faile ning hoida osalejaid failide staatusega kursis. Koostöös kolleegidega saate dokumentide tööruumis kasutada järgmisi võimalusi:

 • töötamine dokumentide tööruumis asuva koopiaga;

 • töötamine kohaliku koopiaga ja dokumentide tööruumis oleva koopia regulaarne uuendamine.

Dokumentide tööruumis on kõigil võimalik lisada teadaandeid, määrata tööülesandeid, jagada olulisi linke ning saada teatisi tööruumi sisu muudatuste kohta. Saate luua dokumentide tööruumi saidi lühiajalise projekti jaoks, mille lõppemisel kas kustutate saidi või hoiate edaspidiseks alles.

Märkus. : Vaikimisi on tööruumi saidi omanikul olemasoleva tööruumi saidile uute tööruumide loomiseks vajalik õigusetase. Kui olete saidi omanik ja soovite lubada teistel saidi liikmetel luua dokumentide tööruumi saite, võite anda selle õiguse teenuse Microsoft Windows SharePoint Services SharePointi rühm kuhu nad kuuluvad.

Lehe algusesse

Dokumentide tööruumi saidi loomine dokumenditeegis asuva dokumendi põhjal.

Saate luua uue dokumentide tööruumi saidi dokumendi põhjal, mis on juba paigutatud ühe saidi teeki. Sõltuvalt kasutatavast programmist on võimalik, et saate luua uue dokumendi tööruumi saidi programmis, mis ühildub teenusega Microsoft Windows SharePoint Services, nagu Microsoft Office Word 2007. Lisateabe saamiseks vaadake vastava programmi spikrit.

 1. Avage dokumenditeek, kuhu dokument on salvestatud.

 2. Viige kursor dokumendi nimele, klõpsake ilmuvat noolt ja osutage nupule Saada ning klõpsake käsku Loo dokumentide tööruum.

  Märkus. : Kui suvandLoo dokumentide tööruum pole saadaval, siis pole teil sellel saidil tööruumi loomiseks õigusi. Saidi omanik võib anda teile õigused või luua teile tööruumi.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Tühja dokumentide tööruumi saidi loomine

Saate luua dokumentide tööruumi saidi, mis ei põhine dokumenditeegis oleval dokumendil, luues tühja dokumentide tööruumi saidi ja lisades sinna dokumente hiljem.

 1. Avage sait, kuhu tahate dokumentide tööruumi saiti luua.

  Klõpsake üksust Kuva kogu saidi sisu ning seejärel kogu saidi sisu lehel üksust Loo.

  Näpunäide. : Enamikul juhtudel võite selle toimingu lõpuleviimiseks kasutada hoopis menüüd Saidi toimingud Menüü Saiditoimingud .

  Märkus. : Võimalik, et peate dokumentide tööruumi saidi loomiseks selle saidi omanikult luba küsima.

 2. Jaotises Veebilehed klõpsake linki Saidid ja tööruumid.

 3. Sisestage teave dokumentide tööruumi saidi kohta, näiteks pealkiri ja veebiaadressi lõpuosa.

 4. Jaotises Malli valimine klõpsake vahekaarti Koostöö ja seejärel käsku Dokumentide tööruum.

 5. Jaotises Õigused tehke ühte järgmistest.

  • Kui soovite kõiki emasaidi liikmeid selle tööruumi liikmeteks, klõpsake käsku Kasuta emasaidi õigusi.

  • Kui soovite tööruumi liikmeteks ainult kindlat hulka inimesi, klõpsake käsku Kasuta ainuõigusi.

 6. Kui soovite emasaidi ülemist lingirida kuvada uue saidi lehtedel, siis veenduge, et jaotise Navigeerimispärilus raadionupp Kasuta emasaidi ülemist lingirida oleks märgitud.

 7. Klõpsake nuppu Loo.

Lehe algusesse

Dokumendi lisamine

Dokumentide tööruumi saidile saate alati lisada dokumente, sõltumata sellest, kas dokumentide tööruumi sait on loodud olemasoleva dokumendi põhjal või on loodud tühi dokumentide tööruumi sait.

 1. Klõpsake käsku Ühisdokumendid dokumentide tööruumi saidi avalehel.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Uue dokumendi loomiseks ja lisamiseks klõpsake nuppu Uus.

  • Olemasoleva dokumendi lisamiseks klõpsake nuppu Laadi üles ja seejärel nuppu Sirvi, et leida fail, mida soovite lisada. Valige fail ja seejärel klõpsake nuppu Ava. Kui selle nimega dokument on dokumenditeegis juba olemas ja te ei soovi seda üle kirjutada, siis tühjendage märkeruut Kirjuta olemasolevad failid üle.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Näpunäide. : Kui loote saatmiskoha, siis saate dokumentide tööruumi saidi kausta Ühisdokumendid lisada lingitud koopia dokumendist, mis asub mõnes teises dokumenditeegis. Kui dokumendi originaali või lingitud koopiat värskendatakse, siis saate hõlpsasti värskendada ka koopiat teises asukohas. Lisateavet lingitud dokumentide lisamise kohta teistesse dokumenditeekidesse leiate jaotises Vt ka.

Lehe algusesse

Kasutaja lisamine

Dokumentide tööruumi saidile kasutaja lisamiseks peab teil olema õigus lisada kasutajaid dokumentide tööruumi saidi emasaidile. Kui te ei saa kasutajaid lisada, siis võtke ühendust emasaidi omanikuga.

 1. Klõpsake dokumentide tööruumi saidi avalehe loendis Liikmed rühma nime, kuhu soovite kasutajat lisada.

 2. Klõpsake menüü Uus käsku Menüü Uus Lisa kasutajaid.

 3. Tippige väljale Lisa kasutaja selle kasutaja või kasutajate rühma nimi või meiliaadress, keda soovite lisada. Kui lisate rohkem kui ühe kasutaja, eraldage nimed semikooloniga (;). Kataloogist soovitud kasutaja leidmiseks võite klõpsata nuppu Sirvi Nupu pilt .

 4. Jaotises Õiguse andmine klõpsake rühma nime, kuhu soovite kasutajat lisada.

 5. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Ülesande lisamine

Nii endale kui teistele tööruumi liikmetele tööülesannete lisamiseks, nende värskendamiseks ja teiste kasutajate teavitamiseks ülesannete olekust saate kasutada loendit Tööülesanded. Loendis Tööülesanded saate määrata tööülesande tähtsusastme, valmimistähtaja, oleku ja valmidusprotsendi. Dokumentide tööruumi saidi omanikuna saate lisada kohandatud välju loendisse Tööülesanded täpselt nii, nagu ükskõik millise teise SharePointi saidi loendi puhul. Jaotises Vt ka leiate linke lisateabega kohandatud loendite kohta.

 1. Klõpsake dokumentide tööruumi saidil menüü Tööülesanded käsku Lisa uus ülesanne.

 2. Tippige väljale Tiitel ülesande nimi.

 3. Määrake loendis Prioriteet ülesande tähtsus.

 4. Määrake loendis Olek ülesande olek.

 5. Ülesande määramiseks kellelegi, sooritage üks järgmistest tegevustest jaotises Määramisolek.

  • Tippige selle isiku meiliaadress, kellele soovite ülesande määrata.

  • Tippige selle isiku täisnimi, kellele soovite tööülesande määrata ning klõpsake seejärel üksust Kontrolli nimesid Nupu pilt . Kui isik kataloogist leitakse, teisendub nimi selle isiku meiliaadressiks. Kui isikut kataloogist ei leita, kuvatakse teade Täpne vaste puudub.

  • Otsimiseks klõpsake nuppu Sirvi Nupu pilt ning seejärel valige isik kataloogist. Pärast lõpetamist klõpsake nuppu OK.

 6. Vajadusel tippige väljale Kirjeldus ülesande lühikirjeldus.

 7. Väljale Alguskuupäev sisestage ülesande algusaeg.

 8. Sisestage väljale Tähtaeg aeg, mil ülesanne peab olema valmis.

 9. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Teadaande lisamine

Tähtsate sõnumite postitamiseks projekti meeskonnaliikmetele (nt tähtajad, muudatused nõutavates komponentides, juhised uutele meeskonnaliikmetele ja muu teave) kasutage loendit Teadaanded.

 1. Klõpsake dokumentide tööruumi saidil üksust Lisa uus teadaanne.

 2. Tippige väljale Tiitel teadaande tiitel.

 3. Tippige väljale Keha tippige kogu teadaande tekst.

 4. Kui soovite, et teadaanne kindla kuupäeva möödudes automaatselt aeguks, tippige kuupäev väljale Aegumine.

 5. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Lingi lisamine loendisse Lingid

Meeskonnaliikmetele kasulike linkide jagamiseks saate kasutada loendit Lingid. Loend võimaldab kiiret ja hõlpsat juurdepääsu asjakohasele teabele ja materjalidele (nt muud veebisaidid).

 1. Klõpsake dokumentide tööruumi saidi üksust Lisa uus link.

 2. Jaotises URL tippige veebilehe või mõne muu lingitava ressursitüübi aadress ning seejärel tippige lingi kirjeldus.

  Märkus. : Väljale Tippige kirjeldus tipitud tekst kuvatakse lingi nimena loendis Lingid. Märkmeid lingi kohta saate lisada jaotises Märkmed, kuid seda teavet ei kuvata dokumentide tööruumi saidi loendi Lingid vaikevaates.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Meiliteatiste loomine tööülesannete kohta

Pärast tööülesannete loomist ja nende jaotamist tööruumi liikmetele saate luua meiliteatisi, mis teavitavad muutustest loendis Tööülesanded. Tööruumi liikmed saavad luua meilisõnumiteatisi ka muudele neid huvitavatele muutustele.

Märkus. : Tööülesannete kohta saate meiliteatisi luua ainult siis, kui teie serveriadministraator on meilide saatmiseks lubanud serveri, kus töötab Windows SharePoint Services.

 1. Klõpsake dokumentide tööruumi saidil üksust Tööülesanded.

  Kui loendit Tööülesanded saidil ei kuvata, klõpsake käsku Kuva kogu saidi sisu ning seejärel klõpsake üksust Tööülesanded.

 2. Klõpsake menüü Toimingud Menüü pilt käsku Teavita.

 3. Tippige jaotisse Teatise tiitel teatise nimi.

 4. Jaotises Saada teatis kasutajale on teie nimi vaikimisi kaasatud väljal Kasutajad. Teistele liikmetele saate teatisi saata, lisades nende nimed semikooloniga (;) eraldades väljale Kasutajad.

 5. Jaotises Muuda tüüpi valige muutusetüüp, mille puhul soovite teatisi saada.

 6. Jaotises Saada teatis nende muutuste puhul valige kindlale kriteeriumile põhineva muutuse kohta teatise saamiseks filter.

  Näpunäide. : Samuti saate soovi korral vastu võtta neid teatisi, mis käivad üksuste kohta, mida kuvatakse loendi Tööülesanded mingis kindlas vaates.

 7. Jaotises Teatiste saatmisaeg valige, kui sageli te teatisi saada soovite.

 8. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Dokumentide tööruumi saidilt dokumendi teeki tagasi viimine

Kui dokumentide tööruumi sait põhineb dokumenditeegis säilitataval dokumendil, siis saate originaali värskendada dokumentide tööruumi saidil asuvasse koopiasse tehtud muudatustega.

 1. Avage dokumentide tööruumi saidil dokumenditeek, mis sisaldab soovitud dokumenti.

 2. Viige kursor dokumendi nimele, klõpsake ilmuvat noolt ja osutage nupule Saada ning klõpsake käsku Avalda lähtekohas.

Lehe algusesse

Dokumentide tööruumi saidi kustutamine

Pärast seda, kui dokumentide lõplikud versioonid on teisaldatud teistesse asukohtadesse, võite dokumentide tööruumi saidi kustutada. Saidi kustutamiseks peab teil olema õigusetase Täielikud õigused. Vaikimisi on see õigusetase saidi omanikul.

NB! : Enne dokumentide tööruumi saidi kustutamist veenduge, et kõik dokumendid on teistesse asukohtadesse tagasi viidud. Dokumentide tööruumi saidi kustutamisel hävitatakse jäädavalt kõik saidil olnud dokumendid, dokumenditeegid, loendid ja loendiandmed, saidi sätted, õigusetasemed ja turbeteave.

Klõpsake saidi avalehel menüü Saidi toimingud Menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.

Märkus. : Saidil, mille jaoks menüüd Saidi toimingud kohandatud on, osutage käsule Saidisätted ja klõpsake seejärel sätteid, mida kuvada soovite.

 1. Jaotises Saidi administreerimine klõpsake linki Kustuta see sait.

 2. Klõpsake nuppu Kustuta ja seejärel nuppu OK, kinnitamaks selle saidi kustutamist.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×