Dokumentide lugemine Wordis

Täisekraanil lugemise vaade on mõeldud dokumentide lugemiseks. Lisaks saab täisekraanil lugemise vaates kuvada dokumente sellisel kujul, nagu need välja näevad prindituna.

Selle artikli teemad

Dokumentide lugemine

Dokumendi märgistamine

Sõnade ja fraaside või nende tähenduse otsimine

Täisekraani lugemisvaate väljalülitamine

Dokumentide lugemine

 • Klõpsake menüü Vaade jaotises Dokumendivaated nuppu Täisekraan lugemisel.

  Office 14 Ribbon

Dokumentide vaatamine lehekülghaaval

Dokumendis lehelt lehele liikumiseks saate kasutada dokumendis järgmisi võimalusi.

 • Klõpsake lehekülgede allnurkades asuvaid nooli.

 • Vajutage klaviatuuril klahve PAGE DOWN ja PAGE UP või tühikuklahvi (SPACEBAR) ja tagasilükkeklahvi (BACKSPACE).

 • Klõpsake ekraani ülal keskosas asuvaid navigeerimisnooli.

  Näpunäide. : Kahe lehekülje või kahe kuva kõrvuti kuvamiseks klõpsake käsku Vaate suvandid ja seejärel nuppu Kuva kaks lehte Nupu pilt .

Ühe ekraanikuva võrra edasi või tagasi liikumine

 1. Kahe lehekülje või kahe kuva kõrvuti kuvamiseks klõpsake käsku Vaate suvandid ja seejärel nuppu Kuva kaks lehte Nupu pilt .

 2. Ühe ekraanikuva võrra edasi või tagasi liikumiseks vajutage vastavalt klahve CTRL+paremnool või CTRL+vasaknool.

Dokumendivaate reguleerimine

Klõpsake nuppu Vaate suvandid ja seejärel tehke ühte järgmistest.

 • Esmalt veenduge, et käsu Vaate suvandid suvand Kuva prinditud leht pole valitud. Teksti suuremana kuvamiseks klõpsake nuppu Suurenda teksti. Ekraanil korraga enama teksti kuvamiseks klõpsake nuppu Vähenda teksti.

 • Lehe kuvamiseks prindituna klõpsake nuppu Kuva prinditud lehekülg.

 • Kahe lehekülje samaaegseks kuvamiseks klõpsake nuppu Kuva kaks lehekülge Nupu pilt .

Teatud ekraanikuvale liikumine

 • Dokumendi esimesele või viimasele ekraanikuvale liikumiseks vajutage klaviatuuril vastavalt klahvi HOME või END.

 • Teatud ekraanikuvale liikumiseks tippige ekraanikuva number ja vajutage sisestusklahvi (ENTER)

Dokumendis teatud lõiku liikumine

Dokumendis liikumisel saate soovitud jaotise leidmiseks kasutada navigeerimispaani nuppu Sirvi dokumendi lehti.

 1. Kui navigeerimispaan pole nähtaval, klõpsake ekraani ülaosa keskel asuvat nuppu Lk x/x, klõpsake käsku Liigu soovitud lehele ja seejärel käsku Navigeerimispaan.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Dokumendis mõnele pealkirjale liikumiseks klõpsake vahekaarti Sirvi dokumendi pealkirju ja klõpsake soovitud pealkirja. Suvand pole saadaval, kui dokumendis pole pealkirju määratletud.

  • Teatud leheküljele liikumiseks klõpsake vahekaarti Sirvi dokumendi lehti ja seejärel klõpsake selle lehekülje pisipilti.

Lehe algusesse

Dokumendi märgistamine

Täisekraanil lugemise vaates saate sisu esile tõsta, saate jälitada enda tehtud muudatusi, lisada kommentaare ja üle vaadata tehtud muudatusi.

Sisu esiletõstmine selle meeldejätmiseks

 1. Klõpsake tiitliribal nupu Teksti esiletõstuvärv kõrval olevat noolt.

 2. Klõpsake esiletõstuvärvi, mida soovite kasutada.

 3. Valige esiletõstmiseks soovitud tekst või pilt.

Märkus. : 

 • Esiletõstmise väljalülitamiseks klõpsake nuppu Teksti esiletõstuvärv ja seejärel Peata esiletõstmine või vajutage paoklahvi (Esc).

 • Esiletõstuvärvi muutmiseks klõpsake nupu Teksti esiletõstuvärv kõrval asuvat noolt ja seejärel klõpsake soovitud värvi.

Dokumendis tehtud muudatuste jälitamine

 1. Tippimise lubamiseks dokumendis klõpsake menüü Vaatesuvandid käsku Luba tippimine.

 2. Klõpsake menüü Vaatesuvandid käsku Muutuste jälitus, seejärel käsku Jälita muutusi.

 3. Tehke soovitud muudatused.

Kommentaaride lisamine

 • Klõpsake tiitliribal käsku Lisa kommentaar.

Lehe algusesse

Sõnade ja fraaside või nende tähenduse otsimine

Sõna või fraasi otsimine või asendamine

 1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Otsi.

 2. Tippige otsitav tekst väljale Otsitav samamoodi nagu teisteski Microsoft Wordi vaadetes.

 3. Kui soovite dokumendis leitud teksti asendada mõne muu tekstiga, klõpsake vahekaarti Asendus ja tippige väljale Asendaja asendustekst.

  Märkus. : Toimingu Asendus kasutamiseks peate klõpsama käsku Vaate suvandid ja seejärel käsku Luba tippimine.

Sõna tähenduse vaatamine, tõlkimine või selle kohta lisateabe otsimine

 1. Valige dokumendis soovitud sõna või fraas.

 2. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Uurimistöö.

  Märkus. : Kindlat tüüpi teatmematerjali  (nt sõnastik, tõlkesõnastik, entsüklopeedia või tesaurus)  valimiseks valige tööpaanil Uurimistöö soovitud uurimisvahend.

Lehe algusesse

Täisekraani lugemisvaate väljalülitamine

 • Klõpsake ekraani üleval paremas nurgas asuvat nuppu Sule või vajutage paoklahvi (Esc).

Lehe algusesse

Jagamine Facebook Facebook Twitter Twitter Meilisõnum Meilisõnum

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×