Dokumenditeegis kausta loomine

Kausta loomine SharePointi dokumenditeegis on tõhus viis sisu rühmitada ja hallata. Näiteks saate kaustade abil aruandeid finantsaasta või osakonna järgi rühmitada. Kaustu saab lisada peaaegu kõigile SharePointi teekidele. Kausta lisamisel teeki avage esmalt teek ja täitke siis järgmised juhised. Ärge alustage redigeerimislehe kaudu ega veebiosa redigeerimise režiimis.

Klientide tagasiside põhjal on seda teemat täiendatud 24. jaanuaril 2017.

Märkus. : Järgmised juhised kehtivad SharePointi muutmata versioonide korral. Kui teie administraator või ettevõte on teie rakendust kohandanud, ei pruugi te neid suvandeid näha.

Kausta loomine rakenduses SharePoint Online

SharePointi dokumenditeekides valige kausta loomiseks esmalt käsk + Uus ja siis ripploendist väärtus Kaust. Teegi omanik või kujundusõigustega kasutaja saab määrata, kas käsk Kaust on lubatud või mitte.

SharePoint Online’i dokumenditeek, kus on esile tõstetud kaust

SharePointi avamiseks nutiseadmes lugege artiklit SharePoint Online’i saitidega töötamine mobiilsideseadme abil.

 1. Minge SharePointi saidile ja avage SharePointi dokumenditeek, kus soovite uue kausta luua.

 2. Klõpsake menüüribal nuppu + Uus ja seejärel käsku Kaust.

  Uus dokumenditeegi kaust

  Kui menüüs + Uus pole kaustakäsku, võib see võimalus olla välja lülitatud. Lugege artiklit Kaustade sisselülitamine SharePoint Online’is.

  Märkus. : Kas teie kuva näeb välja teistsugune ja kasutate SharePoint Online’i? Administraator võib olla dokumenditeegi jaoks määranud SharePointi klassikalise režiimi. Sel juhul lugege allpool jaotist Kausta loomine SharePointi klassikalise kasutajaliidesega teegis.

 3. Tippige dialoogiboksis Kaust kausta nimi väljale Kausta nimi ja seejärel klõpsake käsku Loo.

  Uue dokumenditeegi kausta nimi

  Märkus. : Hiljem kausta nime muutmiseks klõpsake kolmikpunkti ... ja seejärel käsku Nimeta ümber. Muutke dialoogiboksis Ümbernimetamine kausta nime ja klõpsake seejärel nuppu Salvesta. Lisateavet leiate teemast Faili, kausta või lingi nime muutmine dokumenditeegis.

  Kui olete lõpetanud, peaks uus kaust olema dokumenditeegis nähtav ning saate hakata sinna faile lisama või seal alamkaustu looma. Uue faili lisamise kohta leiate lisateavet teemast Dokumenditeegis uue faili loomine. Olemasolevate failide üleslaadimise kohta leiate lisateavet teemast Kausta või failide üleslaadimine dokumenditeeki.

  Uus dokumenditeegi kaust

 4. Kui teegis uut kausta ei kuvata, värskendage brauseriakent.

Olenevalt teie olukorrast võiksite kaustade asemel kasutada vaateid, kuna need võimaldavad sisu filtreerida, rühmitada ja sortida. Mahuka teegi korral võib enim abi olla vaadete ja kaustade kombineerimisest. Vaadete kohta leiate lisateavet artiklist Video: Loendist või teegist avalike vaadete loomine ja nende vaadete redigeerimine

Kaustade sisselülitamine SharePoint Online’is

Kaustad on vaikimisi sisse lülitatud, ent kui need on välja lülitatud ja teil on vastavad õigused olemas, täitke järgmised juhised.

 1. Avage teek, kus soovite asuda kaustu lisama.

 2. Klõpsake nuppu Sätted  Hammasrattakujuline sätete nupp ja siis käsku Teegi sätted.

  Sätete menüü valitud käsuga Teegi sätted

 3. Valige Täpsemad sätted.

 4. Veenduge jaotises Kaust, et sätte Tee käsk „Uus kaust“ kättesaadavaks väärtuseks oleks valitud Jah.

 5. Klõpsake nuppu OK ja liikuge tagasi teeki.

Kausta loomine SharePointi klassikalise kasutajaliidesega teegis

 1. Avage SharePointi sait, mis sisaldab SharePointi teeki, kuhu soovite kausta lisada.

 2. Klõpsake soovitud teegi nime kiirkäivitusalal või klõpsake nuppu Sätted  Office 365 nupp Sätted , siis käsku Saidi sisu ning seejärel selle teegi nime, kuhu soovite kaustu lisada.

  Märkus. :  Kujundajad saavad saidi ilmet ja navigeerimisvõimalusi muuta suures ulatuses. Kui te ei leia mõnda soovitud käsku, nuppu või linki, pöörduge administraatori poole.

 3. Klõpsake lindi menüü Failid jaotises Uus nuppu Uus kaust.

  Pilt SharePointi lindist Failid, kus on esile tõstetud nupp Uus kaust.

  Märkus. :  Kui käsk Uus kaust pole saadaval, saate selle vastavate õiguste korral uuesti sisse lülitada. Klõpsake menüüs Teek nuppu Teegi sätted ja siis käsku Täpsemad sätted. Veenduge jaotises Kaust, et sätte Tee käsk „Uus kaust“ kättesaadavaks väärtuseks oleks valitud Jah.

  Märkus. :  Hiljem kausta nime muutmiseks klõpsake kolmikpunkti ..., klõpsake dialoogiboksis uuesti kolmikpunkti ... ja seejärel klõpsake käsku Nimeta ümber. Muutke väljal Nimi kausta nime ja klõpsake siis nuppu Salvesta.

 4. Tippige dialoogiboksis Kausta loomine väljale Nimi kausta nimi ja klõpsake siis nuppu Loo.

  Dialoogiboks Teegile kausta loomine

  Soovi korral saate kutsuda inimesi kausta ühiselt kasutama.

  SharePoint Online’i klassikalise režiimi ühiskasutusdialoog

  Lisateavet leiate artiklist Failide ja kaustade ühiskasutus teenusekomplektis Office 365.

Olenevalt teie olukorrast võiksite kaustade asemel kasutada vaateid, kuna need võimaldavad sisu filtreerida, rühmitada ja sortida. Mahuka teegi korral võib enim abi olla vaadete ja kaustade kombineerimisest. Vaadete kohta leiate lisateavet artiklist Video: Loendist või teegist avalike vaadete loomine ja nende vaadete redigeerimine

Kausta loomine rakenduses SharePoint Server 2016 või SharePoint Server 2013

Vaikimisi on käsk Uus kaust SharePointi dokumenditeekides sisse lülitatud. Teegi omanik või kujundusõigustega kasutaja saab määrata, kas käsk Uus kaust on lubatud või mitte.

SharePoint 2016 dokumenditeek, kus on esile tõstetud kaust
 1. Avage sait, mis sisaldab SharePointi dokumenditeeki, kuhu soovite kausta lisada.

 2. Klõpsake soovitud teegi nime kiirkäivitusalal või klõpsake nuppu Sätted  Office 365 nupp Sätted , siis käsku Saidi sisu ning seejärel selle teegi nime, kuhu soovite kaustu lisada.

  Märkus. :  Kujundajad saavad saidi ilmet ja navigeerimisvõimalusi muuta suures ulatuses. Kui te ei leia mõnda soovitud käsku, nuppu või linki, pöörduge administraatori poole.

 3. Klõpsake lindi menüü Failid jaotises Uus käsku Uus kaust.

  Pilt SharePointi lindist Failid, kus on esile tõstetud nupp Uus kaust.

  Märkmed :  Kui käsk Uus kaust ei ole saadaval, saate selle vastavate õiguste korral uuesti sisse lülitada.

  • Klõpsake menüüs Teek nuppu Teegi sätted ja siis käsku Täpsemad sätted.

  • Veenduge jaotises Kaust, et sätte Tee käsk „Uus kaust“ kättesaadavaks väärtuseks oleks valitud Jah.

  • Klõpsake nuppu OK.

 4. Tippige dialoogiboksis Uus kaust väljale Nimi kausta nimi ja klõpsake siis nuppu Salvesta.

  Soovi korral saate kutsuda inimesi kausta ühiselt kasutama.

  SharePoint 2016 uue kausta ühiskasutusse andmise dialoog

  Lisateavet leiate artiklist Dokumentide ühiskasutus rakenduses SharePoint Server 2013.

 5. Kui kõik on valmis, klõpsake nuppu Loo.

Märkmed : 

 • Hiljem kausta nime muutmiseks klõpsake kolmikpunkti ..., klõpsake dialoogiboksis uuesti kolmikpunkti ... ja seejärel klõpsake käsku Nimeta ümber. Muutke väljal Nimi kausta nime.

  Kui te ei näe käsku Nimeta ümber, klõpsake nuppu Redigeeri atribuute ja muutke nime väljal Nimi. Kui olete valmis, klõpsake nuppu Salvesta.

 • Kaustahierarhias kiiresti taseme võrra kõrgemale liikumiseks klõpsake lindimenüüs Teek nuppu Navigeeri üles.

Olenevalt teie olukorrast võiksite kaustade asemel kasutada vaateid, kuna need võimaldavad sisu filtreerida, rühmitada ja sortida. Mahuka teegi korral võib enim abi olla vaadete ja kaustade kombineerimisest. Vaadete kohta leiate lisateavet artiklist Video: Loendist või teegist avalike vaadete loomine ja nende vaadete redigeerimine

Kausta loomine rakenduses SharePoint Server 2010

Vaikimisi on käsk Uus kaust SharePointi teekides kuvatud. Teegi omanik või teegi kujundusõigustega kasutaja saab määrata, kas käsk Uus kaust peaks olema kuvatud või mitte.

SharePoint 2010 dokumenditeek, kus on esile tõstetud kaust
 1. Liikuge saidile, mis sisaldab seda SharePointi dokumenditeeki, kuhu soovite kausta lisada.

 2. Klõpsake kiirkäivitusalal teegi nime või klõpsake menüüd Saiditoimingud, siis käsku Kuva kogu saidisisu ja seejärel klõpsake sobivas teegijaotises teegi nime.

  Märkus. :  Kujundajad saavad saidi ilmet ja navigeerimisvõimalusi muuta suures ulatuses. Kui te ei leia mõnda soovitud käsku, nuppu või linki, pöörduge administraatori poole.

 3. Klõpsake lindil jaotises Teegi tööriistad menüüd Dokumendid ja seejärel jaotises Uus nuppu Uus kaust.

  SharePoint 2010 dokumentide menüü, kus on esile tõstetud nupp Uus kaust

  Märkus. : Teegi loonud inimene võis määrata piirangu, et teegis ei saa uusi kaustu luua. Sellisel juhul pole käsk Uus kaust saadaval.

 4. Tippige dialoogiboksis Uus kaust väljale Nimi kausta nimi ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  SharePoint 2010 uue kausta dialoog

  Märkus. : Hiljem kausta nime muutmiseks klõpsake kaustaga samas reas allanoolt ja siis käsku Redigeeri atribuute. Muutke väljal Nimi kausta nime.

Olenevalt olukorrast võiksite kaustade asemel kasutada vaateid, kuna need võimaldavad sisu filtreerida, rühmitada ja sortida. Mahuka teegi korral võib enim abi olla vaadete ja kaustade kombineerimisest. Lisateavet leiate artiklist Vaate loomine, muutmine või kustutamine.

Kausta loomine rakenduses SharePoint Server 2007

Vaikimisi kuvatakse SharePointi teekides menüü Uus kaust. Teegi omanik saab määrata, kas menüü Uus kaust peaks olema lubatud või mitte.

 1. Kui SharePointi dokumenditeek pole veel avatud, klõpsake teegi avamiseks kiirkäivitusribal selle nime.

 2. Klõpsake menüüd Uus  Menüü Uus ja siis käsku Uus kaust.

 3. Tippige kausta nimi ja klõpsake nuppu OK.

Olenevalt olukorrast võiksite kaustade asemel kasutada vaateid, kuna need võimaldavad sisu filtreerida, rühmitada ja sortida. Mahuka teegi korral võib enim abi olla vaadete ja kaustade kombineerimisest. Lisateavet leiate artiklist Vaate loomine või muutmine.

Millist SharePointi versiooni kasutate?

Kui te ei tea täpselt, milline SharePointi versioon teil on, vaadake teemat Millist SharePointi versiooni ma kasutan?

Muud kaustade ja failidega seotud teemad

Kausta, faili või lingi teisaldamine või kopeerimine dokumenditeegis

SharePointi dokumenditeegist faili, kausta või lingi kustutamine

Kausta loomine SharePointi loendis

Kausta kustutamine SharePointi loendist

Saatke meile kommentaar

Kas sellest artiklist oli abi? Kas mingit olulist sisu oli puudu? Kui jah, siis andke meile lehe allservas asuva lingi kaudu teada, mis jäi arusaamatuks või puudu. Lisage teave SharePointi, opsüsteemi ja brauseri versiooni kohta. Vaatame teie tagasiside põhjal juhised uuesti läbi, lisame teavet ja täiendame artiklit.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×