Dokumenditeegi või saidisisutüübi loomine vormimalli jaoks

Paljud meeskonnad kasutavad teabe kogumiseks ja failide ühiskasutuseks teenust Microsoft Windows SharePoint Services. Kui see on nii ka teie asutuses, saavad kasutajad täidetavaid Microsoft Office InfoPathi vorme ühiselt kasutada, jälitada ja ühendada SharePointi saidil. Müügitiim näiteks võib SharePointi saiti kasutada müügiaruandevormide täitmiseks, salvestamiseks ja andmete vaatamiseks.

Selle artikli teemad

Enne alustamist

Sissejuhatus teekide ja saidisisutüüpide loomisse

Teegi loomine vormimalli avaldamisel

Saidisisutüübi loomine vormimalli avaldamisel

Enne alustamist

Kui avaldate vormimalli dokumenditeegis, põhineb iga selles dokumenditeegis edaspidi loodav vorm teie vormimallil. Dokumenditeegis võib avaldada ka ühekordseks kasutamiseks mõeldud vorme, näiteks selleks, et küsida töötajatelt, millises restoranis korraldada meeskonnalõuna.

Avaldades vormimalli Windows SharePoint Services 3.0 teenustepaketti käitavas serveris, on teil järgmised võimalused:

Vormimalli avaldamine saidisisutüübina    Kui avaldate vormimalli saidisisutüübina, saavad kasutajad määrata ühte dokumenditeeki mitu vormimalli või määrata vormimalli mitmesse teeki saidikogumi ulatuses. Saidikogum on komplekt virtuaalserveris asuvaid veebisaite, millel on sama omanik ja ühised administreerimissätted. Iga saidikogum sisaldab ühte ülataseme saiti ning ühte või mitut alamsaiti. Igas virtuaalserveris võib olla mitu saidikogumikku. Kasutage saidisisutüüpi, kui soovite teavet laias ulatuses uuesti kasutada või lubada andmete kogumise ühes kohas mitmelt vormilt.

Kasutajatele väljade redigeerimise võimaldamine andmelehevaate abil    Kasutajatele saab võimaldada väljade redigeerimise andmevaatelehe abil või dokumenditeegi vormimalli atribuute redigeerides. See võimaldab kasutajatel lisada või värskendada vormiandmeid vorme avamata.

Märkus.: Andmelehevaadet saab kasutada veebibrauseris juhul, kui arvutisse on installitud Microsoft Office Access 2007.

Lehe algusse

Sissejuhatus teekide ja saidisisutüüpide loomisse

Teegi või saidisisutüübi loomiseks peab teil olema juurdepääs SharePointi saidile. Samuti peab teil olema sellel saidil teekide või saidisisutüüpide loomise õigus.

Teekide ja saidisisutüüpide tugi erineb olenevalt sellest, kas server töötab programmiga Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 or Windows SharePoint Services 3.0. Kui te pole kindel, millise Windows SharePoint Services programmi versiooniga teie server töötab, küsige seda serveriadministraatorilt.

Siin antakse ülevaade sellest, kuidas erineb dokumenditeegi või saidisisutüübi loomine serveris, kus töötab Windows SharePoint Services 2.0 võrreldes serveriga, kus töötab Windows SharePoint Services 3.0.

Windows SharePoint Services 2.0

Kui avaldate vormimalli saidil, mille aluseks on Windows SharePoint Services 2.0, loote vormiteegi. Vormiteek on samal vormimallil põhinevate vormide kogumi talletamiseks ja ühiskasutuseks mõeldud kaust. Iga vormiteegis asuv vorm on seostatud kasutaja määratletud teabega, mis kuvatakse selle teegi sisukorras.

Vormimalli avaldamiseks teenusel Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 põhineva saidi vormiteegis peate kuuluma selle saidi veebidisainerite saidirühma.

Windows SharePoint Services 3.0

Kui avaldate vormimalli saidile, mille aluseks on Windows SharePoint Services 3.0, saate luua dokumenditeegi, mis toimib täpselt nagu vormiteek teenuses Windows SharePoint Services 2.0, või saidisisutüübi oma vormimalli jaoks. Dokumenditeegis vormimalli avaldamiseks või saidil loomiseks peab teil teenuse Windows SharePoint Services 3.0 saidil olema vähemalt kujundusõigus.

Märkus.: Brauseris lubatud vormimalli loomiseks peate vormimalli avaldama serveris, kus töötab brauseris lubatud vormimall. Lisateavet teenuse InfoPath Forms Services kohta leiate jaotise Vt ka linkide kaudu.

Lehe algusse

Teegi loomine vormimalli avaldamisel

Järgmistes juhistes kirjeldatakse seda, kuidas saate teegi loomiseks avaldada vormimalli serveris, kus töötab Windows SharePoint Services 2.0 või Windows SharePoint Services 3.0.

 1. Salvestage vormimall.

 2. Klõpsake menüü Fail käsku Avalda.

 3. Klõpsake avaldamisviisardis nuppu SharePointi serverisse, mis töötab teenustepaketiga InfoPath Forms Services või ilma ja siis nuppu Edasi.

 4. Sisestage SharePointi saidi asukoht väljale Sisestage SharePointi või InfoPathi vormiteenuste saidi asukoht ja klõpsake siis nuppu Edasi.

 5. Viisardi järgmisel lehel klõpsake nuppu Dokumenditeek ja siis nuppu Edasi.

  Märkus.: brauseriga ühilduv vormimall avaldamisel SharePointi saidil pole märkeruut Luba selle vormi täitmine brauseris saadaval. brauseris lubatud vormimall loomiseks peate vormimalli avaldama serveris, kus töötab InfoPath Forms Services. Teenuse InfoPath Forms Services kohta saate lisateavet jaotise Vt ka linkide kaudu.

 6. Klõpsake nuppu Loo uus dokumenditeek ja siis nuppu Edasi.

 7. Tippige dokumenditeegi nimi väljale Nimi.

 8. Võite ka tippida kirjelduse väljale Kirjeldus.

  Vormimalli nimi ja kirjeldus kuvatakse dokumenditeegi vaikevaates.

 9. Tehke ühte järgmistest.

   Veeru lisamine

  1. Klõpsake nuppu Lisa.

  2. Tehke ühte järgmistest.

   • Dokumenditeeki uue veeru lisamiseks valige väli, mille andmeid soovite veerus kuvada, klõpsake loendis Saidi veerurühm väärtust (Pole: Loo selles teegis uus veerg) ja tippige siis veeru nimi väljale Veeru nimi.

   • Mõne olemasoleva dokumenditeegi veeru või saidiveeru kasutamiseks valige soovitud kategooria loendist Saidi veerurühm ja seejärel valige veeru nimi loendist Veeru nimi.

    Kui valite dokumenditeegis andmete kuvamiseks korduva välja, siis klõpsates sobivat väärtust loendis Funktsioon, saate määrata, kuidas väli teegis kuvatakse. Saate valida, kas kuvada välja esimene väärtus, viimane väärtus, loendada välja esinemiskorrad või ühendada kõik väärtused.

    1. Et võimaldada kasutajatele andmete lisamist või redigeerimist andmelehevaate abil või dokumenditeegis vormi atribuutide redigeerimisega, märkige ruut Luba kasutajatel välja andmeid redigeerida andmete või atribuutide lehe kaudu.

     Märkus.: Andmelehevaate kasutamiseks peab arvutisse olema installitud Microsoft Office Access 2007.

  Välja eemaldamine

  1. Klõpsake jaotises Veeru nimi selle välja nime, millele vastavat veergu soovite eemaldada. Seejärel klõpsake nuppu Eemalda.

   Veeru muutmine

  1. Klõpsake jaotises Veeru nimi selle välja nime, millele vastavat veergu soovite muuta. Seejärel klõpsake nuppu Muuda.

  2. Tehke ühte järgmistest.

   • Tippige veeru uus nimi väljale Veeru nimi.

   • Valige soovitud kategooria loendist Saidi veerurühm ja seejärel valige veeru nimi loendist Veeru nimi.

    Kui valite dokumenditeegis andmete kuvamiseks korduva välja, siis klõpsates sobivat väärtust loendis Funktsioon, saate määrata, kuidas väli teegis kuvatakse. Saate valida, kas kuvada välja esimene väärtus, viimane väärtus, loendada välja esinemiskorrad või ühendada kõik väärtused.

    1. Et võimaldada kasutajatele andmete lisamist või redigeerimist andmelehevaate abil või dokumenditeegis vormi atribuutide redigeerimisega, märkige ruut Luba kasutajatel välja andmeid redigeerida andmete või atribuutide lehe kaudu.

     Märkus.: Andmelehevaate kasutamiseks peab arvutisse olema installitud Microsoft Office Access 2007.

 10. Kui olete kõik teegi jaoks soovitud veerud valinud, klõpsake nuppu Edasi.

 11. Kontrollige viisardi järgmisel lehel kuvatavat teavet ja klõpsake siis nuppu Avalda.

Lehe algusse

Saidisisutüübi loomine vormimalli avaldamisel

Järgmistes juhistes kirjeldatakse seda, kuidas saate saidisisutüübi loomiseks avaldada vormimalli serveris, kus töötab Windows SharePoint Services 3.0.

 1. Salvestage vormimall.

 2. Klõpsake menüü Fail käsku Avalda.

 3. Klõpsake avaldamisviisardis nuppu SharePointi serverisse, mis töötab teenustepaketiga InfoPath Forms Services või ilma ja siis nuppu Edasi.

 4. Tippige SharePointi saidi asukoht väljale Sisestage SharePointi või InfoPathi vormiteenuste saidi asukoht ja klõpsake siis nuppu Edasi.

 5. Viisardi järgmisel lehel klõpsake nuppu Saidi sisutüüp (täpsem) ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

  Märkus.: brauseriga ühilduv vormimall avaldamisel SharePointi saidil pole märkeruut Luba selle vormi täitmine brauseris saadaval. brauseris lubatud vormimall loomiseks peate vormimalli avaldama serveris, kus töötab InfoPath Forms Services. Teenuse InfoPath Forms Services kohta saate lisateavet jaotise Vt ka linkide kaudu.

 6. Klõpsake raadionuppu Loo uus sisutüüp ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

 7. Tippige sisutüübi nimi väljale Nimi.

 8. Võite ka tippida kirjelduse väljale Kirjeldus.

  Sisutüübi nimi ja kirjeldus kuvatakse selle SharePointi saidi jaoks saadaolevate saidisisutüüpide loendis.

 9. Viisardi järgmisel lehel valige vormimalli asukoht ja klõpsake nuppu Edasi.

 10. Tehke ühte järgmistest.

  Saidiveeru lisamine

  1. Klõpsake nuppu Lisa.

  2. Tehke ühte järgmistest.

   • Dokumenditeeki uue veeru lisamiseks valige väli, mille andmed soovite veerus kuvada, klõpsake loendis Saidi veerurühm väärtust (Puudub: loo uus saidi veerg) ja tippige siis veeru nimi väljale Veeru nimi.

   • Mõne olemasoleva saidiveeru kasutamiseks valige soovitud kategooria loendist Saidi veerurühm ja seejärel valige veeru nimi loendist Veeru nimi.

    Kui valite dokumenditeegis andmete kuvamiseks korduva välja, siis klõpsates sobivat väärtust loendis Funktsioon, saate määrata, kuidas väli teegis kuvatakse. Saate valida, kas kuvada välja esimene väärtus, viimane väärtus, loendada välja esinemiskorrad või ühendada kõik väärtused.

    1. Et võimaldada kasutajatele andmete lisamist või redigeerimist andmelehevaate abil või dokumenditeegis vormi atribuutide redigeerimisega, märkige ruut Luba kasutajatel välja andmeid redigeerida andmete või atribuutide lehe kaudu.

     Märkus.: Andmelehevaate kasutamiseks peab arvutisse olema installitud Microsoft Office Access 2007.

  Saidiveeru eemaldamine

  1. Klõpsake jaotises Veeru nimi selle välja nime, millele vastavat veergu soovite eemaldada. Seejärel klõpsake nuppu Eemalda.

  Saidiveeru muutmine

  1. Klõpsake jaotises Veeru nimi selle välja nime, millele vastavat veergu soovite muuta. Seejärel klõpsake nuppu Muuda.

  2. Valige väli ja tehke ühte järgmistest.

   • Tippige veeru uus nimi väljale Veeru nimi.

   • Valige soovitud kategooria loendist Saidi veerurühm ja seejärel valige veeru nimi loendist Veeru nimi.

    Kui valite dokumenditeegis andmete kuvamiseks korduva välja, siis klõpsates sobivat väärtust loendis Funktsioon, saate määrata, kuidas väli teegis kuvatakse. Saate valida, kas kuvada välja esimene väärtus, viimane väärtus, loendada välja esinemiskorrad või ühendada kõik väärtused.

    1. Et võimaldada kasutajatele andmete lisamist või redigeerimist andmelehevaate abil või dokumenditeegis vormi atribuutide redigeerimisega, märkige ruut Luba kasutajatel välja andmeid redigeerida andmete või atribuutide lehe kaudu.

     Märkus.: Andmelehevaate kasutamiseks peab arvutisse olema installitud Microsoft Office Access 2007.

 11. Kui olete kõik saidisisutüübi jaoks soovitud veerud valinud, klõpsake nuppu Edasi.

 12. Kontrollige viisardi järgmisel lehel kuvatavat teavet ja klõpsake siis nuppu Avalda.

Lehe algusse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×