Dokumenditeegi või saidi veergude lisamine, eemaldamine või muutmine

Microsoft Office InfoPathi vormimalli kujundamisel saate määrata, et kasutajate poolt vormi teatud väljadele sisestatud andmed kuvataks Microsoft Windows SharePointi saidil asuva dokumenditeegi vaikevaates veergudena. Veergudena kasutatavad väljad saate valida juba vormimalli kujundamise ajal, kuid soovi korral saate veerge määrata ka alles vormimalli dokumenditeegis avaldamisel.

Selle artikli teemad

Enne alustamist

Dokumenditeegi veergude määramine vormimalli kujundamisel

Dokumenditeegi veergude määramine vormimalli uues dokumenditeegis avaldamisel

Dokumenditeegi veergude määramine vormimalli avaldamisel olemasolevas dokumenditeegis

Enne alustamist

Kui avaldate vormimalli dokumenditeegis, põhineb iga selles dokumenditeegis edaspidi loodav vorm teie vormimallil. Dokumenditeegis võib avaldada ka ühekordseks kasutamiseks mõeldud vorme, näiteks selleks, et küsida töötajatelt, millises restoranis korraldada meeskonnalõuna.

Avaldades vormimalli Windows SharePoint Services 3.0 teenustepaketti käitavas serveris, on teil järgmised võimalused:

Vormimalli avaldamine saidisisutüübina    Kui avaldate vormimalli saidisisutüübina, saavad kasutajad määrata ühte dokumenditeeki mitu vormimalli või määrata vormimalli mitmesse teeki saidikogumi ulatuses. Saidikogum on komplekt virtuaalserveris asuvaid veebisaite, millel on sama omanik ja ühised administreerimissätted. Iga saidikogum sisaldab ühte ülataseme saiti ning ühte või mitut alamsaiti. Igas virtuaalserveris võib olla mitu saidikogumikku. Kasutage saidisisutüüpi, kui soovite teavet laias ulatuses uuesti kasutada või lubada andmete kogumise ühes kohas mitmelt vormilt.

Kasutajatele väljade redigeerimise võimaldamine andmelehevaate abil    Kasutajatele saab võimaldada väljade redigeerimise andmevaatelehe abil või dokumenditeegi vormimalli atribuute redigeerides. See võimaldab kasutajatel lisada või värskendada vormiandmeid vorme avamata.

Märkus.: Andmelehevaadet saab kasutada veebibrauseris juhul, kui arvutisse on installitud Microsoft Office Access 2007.

Märkus.: Teekide ja saidisisutüüpide tugi erineb olenevalt sellest, kas server töötab programmiga Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 or Windows SharePoint Services 3.0. Kui te pole kindel, millise Windows SharePoint Services programmi versiooniga teie server töötab, küsige seda serveriadministraatorilt.

Lehe algusse

Dokumenditeegi veergude määramine vormimalli kujundamisel

 1. Avage vormimall.

 2. Klõpsake menüü Tööriistad nuppu Vormisuvandid.

 3. Klõpsake nuppu Atribuudi edutamine.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Veeru lisamiseks klõpsake nuppu Lisa. Seejärel klõpsake välja või korduvat rühma, mille kohta soovite veeru luua, ja tippige veeru nimi väljale Veeru nimi.

   Märkus.: Kui valite dokumenditeegis andmete kuvamiseks korduva välja, siis klõpsates sobivat väärtust loendis Funktsioon, saate määrata, kuidas väli teegis kuvatakse. Saate valida, kas kuvada välja esimene väärtus, viimane väärtus, loendada välja esinemiskorrad või ühendada kõik väärtused.

  • Veeru eemaldamiseks klõpsake esmalt loendis soovitud veergu ja seejärel nuppu Eemalda.

  • Veeru muutmiseks klõpsake esmalt loendis soovitud veergu ja seejärel nuppu Muuda ja tehke siis soovitud muudatused.

   Märkus.: Osa veergude lisamise, eemaldamise või muutmise suvandeid on saadaval üksnes SharePointi saidil avaldamisel.

Lehe algusse

Dokumenditeegi veergude määramine vormimalli uues dokumenditeegis avaldamisel

 1. Salvestage vormimall.

 2. Klõpsake menüü Fail käsku Avalda.

 3. Klõpsake avaldamisviisardis nuppu SharePointi serverisse, mis töötab teenustepaketiga InfoPath Forms Services või ilma ja siis nuppu Edasi.

 4. Tippige SharePointi saidi asukoht väljale Sisestage SharePointi või InfoPathi vormiteenuste saidi asukoht ja klõpsake siis nuppu Edasi.

 5. Viisardi järgmisel lehel klõpsake nuppu Dokumenditeek ja siis nuppu Edasi.

  Märkus.: brauseriga ühilduv vormimall avaldamisel SharePointi saidil pole märkeruut Luba selle vormi täitmine brauseris saadaval. brauseris lubatud vormimall loomiseks peate vormimalli avaldama serveris, kus töötab InfoPath Forms Services. Teenuse InfoPath Forms Services kohta saate lisateavet jaotise Vt ka linkide kaudu.

 6. Klõpsake nuppu Loo uus dokumenditeek ja siis nuppu Edasi.

 7. Tippige dokumenditeegi nimi ja kirjeldus ning klõpsake siis nuppu Edasi.

  Vormimalli nimi ja kirjeldus kuvatakse dokumenditeegi vaikevaates.

 8. Tehke ühte järgmistest.

   Veeru lisamine

  1. Klõpsake nuppu Lisa.

  2. Tehke ühte järgmistest.

   • Dokumenditeeki uue veeru lisamiseks valige väli, mille andmeid soovite veerus kuvada, klõpsake loendis Saidi veerurühm väärtust (Pole: Loo selles teegis uus veerg) ja tippige siis veeru nimi väljale Veeru nimi.

   • Mõne olemasoleva saidiveeru kasutamiseks valige soovitud kategooria loendist Saidi veerurühm ja seejärel valige veeru nimi loendist Veeru nimi.

    Märkus.: Kui valite dokumenditeegis andmete kuvamiseks korduva välja, siis klõpsates sobivat väärtust loendis Funktsioon, saate määrata, kuidas väli teegis kuvatakse. Saate valida, kas kuvada välja esimene väärtus, viimane väärtus, loendada välja esinemiskorrad või ühendada kõik väärtused.

    1. Et võimaldada kasutajatele andmete lisamist või redigeerimist andmelehevaate abil või dokumenditeegis vormi atribuutide redigeerimisega, märkige ruut Luba kasutajatel välja andmeid redigeerida andmete või atribuutide lehe kaudu.

     Märkus.: Andmelehevaate kasutamiseks peab arvutisse olema installitud Microsoft Office Access 2007.

  Välja eemaldamine

  1. Klõpsake jaotises Veeru nimi selle välja nime, millele vastavat veergu soovite eemaldada. Seejärel klõpsake nuppu Eemalda.

   Veeru muutmine

  1. Klõpsake jaotises Veeru nimi selle välja nime, millele vastavat veergu soovite muuta. Seejärel klõpsake nuppu Muuda.

  2. Tehke ühte järgmistest.

   • Tippige veeru uus nimi väljale Veeru nimi.

   • Valige soovitud kategooria loendist Saidi veerurühm ja seejärel valige veeru nimi loendist Veeru nimi.

    Märkus.: Kui valite dokumenditeegis andmete kuvamiseks korduva välja, siis klõpsates sobivat väärtust loendis Funktsioon, saate määrata, kuidas väli teegis kuvatakse. Saate valida, kas kuvada välja esimene väärtus, viimane väärtus, loendada välja esinemiskorrad või ühendada kõik väärtused.

    1. Et võimaldada kasutajatele andmete lisamist või redigeerimist andmelehevaate abil või dokumenditeegis vormi atribuutide redigeerimisega, märkige ruut Luba kasutajatel välja andmeid redigeerida andmete või atribuutide lehe kaudu.

     Märkus.: Andmelehevaate kasutamiseks peab arvutisse olema installitud Microsoft Office Access 2007.

 9. Kui olete kõik teegi jaoks soovitud veerud määratlenud, klõpsake nuppu Edasi.

 10. Kontrollige viisardi järgmisel lehel kuvatavat teavet ja klõpsake siis nuppu Avalda.

Lehe algusse

Dokumenditeegi veergude määramine vormimalli olemasolevas dokumenditeegis avaldamisel

 1. Salvestage vormimall.

 2. Klõpsake menüü Fail käsku Avalda.

 3. Klõpsake avaldamisviisardis nuppu SharePointi serverisse, mis töötab teenustepaketiga InfoPath Forms Services või ilma ja siis nuppu Edasi.

 4. Tippige SharePointi saidi asukoht väljale Sisestage SharePointi või InfoPathi vormiteenuste saidi asukoht ja klõpsake siis nuppu Edasi.

 5. Viisardi järgmisel lehel klõpsake nuppu Dokumenditeek ja siis nuppu Edasi.

  Märkus.: brauseriga ühilduv vormimall avaldamisel SharePointi saidil pole märkeruut Luba selle vormi täitmine brauseris saadaval. brauseris lubatud vormimall loomiseks peate vormimalli avaldama serveris, kus töötab InfoPath Forms Services. Teenuse InfoPath Forms Services kohta saate lisateavet jaotise Vt ka linkide kaudu.

 6. Klõpsake nuppu Värskenda vormi malli olemasolevas dokumenditeegis. Seejärel klõpsake dokumenditeeki, mida soovite värskendada.

 7. Klõpsake nuppu Edasi.

 8. Tehke ühte järgmistest.

   Veeru lisamine

  1. Klõpsake nuppu Lisa.

  2. Tehke ühte järgmistest.

   • Dokumenditeeki uue veeru lisamiseks valige väli, mille andmeid soovite veerus kuvada, klõpsake loendis Saidi veerurühm väärtust (Pole: Loo selles teegis uus veerg) ja tippige siis veeru nimi väljale Veeru nimi.

   • Mõne olemasoleva dokumenditeegi veeru või saidiveeru kasutamiseks valige soovitud kategooria loendist Saidi veerurühm ja seejärel valige veeru nimi loendist Veeru nimi.

    Märkus.: Kui valite dokumenditeegis andmete kuvamiseks korduva välja, siis klõpsates sobivat väärtust loendis Funktsioon, saate määrata, kuidas väli teegis kuvatakse. Saate valida, kas kuvada välja esimene väärtus, viimane väärtus, loendada välja esinemiskorrad või ühendada kõik väärtused.

    1. Et võimaldada kasutajatele andmete lisamist või redigeerimist andmelehevaate abil või dokumenditeegis vormi atribuutide redigeerimisega, märkige ruut Luba kasutajatel välja andmeid redigeerida andmete või atribuutide lehe kaudu.

     Märkus.: Andmelehevaate kasutamiseks peab arvutisse olema installitud Microsoft Office Access 2007.

  Välja eemaldamine

  1. Klõpsake jaotises Veeru nimi selle välja nime, millele vastavat veergu soovite eemaldada. Seejärel klõpsake nuppu Eemalda.

   Veeru muutmine

  1. Klõpsake jaotises Veeru nimi selle välja nime, millele vastavat veergu soovite muuta. Seejärel klõpsake nuppu Muuda.

  2. Tehke ühte järgmistest.

   • Tippige veeru uus nimi väljale Veeru nimi.

   • Valige soovitud kategooria loendist Saidi veerurühm ja seejärel valige veeru nimi loendist Veeru nimi.

    Märkus.: Kui valite dokumenditeegis andmete kuvamiseks korduva välja, siis klõpsates sobivat väärtust loendis Funktsioon, saate määrata, kuidas väli teegis kuvatakse. Saate valida, kas kuvada välja esimene väärtus, viimane väärtus, loendada välja esinemiskorrad või ühendada kõik väärtused.

    1. Et võimaldada kasutajatele andmete lisamist või redigeerimist andmelehevaate abil või dokumenditeegis vormi atribuutide redigeerimisega, märkige ruut Luba kasutajatel välja andmeid redigeerida andmete või atribuutide lehe kaudu.

     Märkus.: Andmelehevaate kasutamiseks peab arvutisse olema installitud Microsoft Office Access 2007.

 9. Kui olete kõik teegi jaoks soovitud veerud määratlenud, klõpsake nuppu Edasi.

 10. Kontrollige viisardi järgmisel lehel kuvatavat teavet ja klõpsake siis nuppu Avalda.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×