Dokumenditeabe paani loomine InfoPathis

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Selles artiklis on selgitatud, kuidas luua Microsoft Office InfoPathi abil dokumenditeabe paani, mis on seostatud programmide Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 ja Microsoft Office PowerPoint 2007 dokumentidega.

Selle artikli teemad

Dokumenditeabe paani mõistmine

Dokumenditeabe paani kujundamine

Kohandatud dokumenditeabe paani loomine ja redigeerimine SharePointi sisutüübi tarvis

Kohandatud dokumenditeabe paani lisamine dokumendile

Dokumenditeabe paani mõistmine

Dokumenditeabe paan, mis kuvatakse programmide Office Word 2007, Office Excel 2007 ja Office PowerPoint 2007 dokumentides, lubab vaadata ja muuta üksiku faili atribuute ning sellise sisutüübi omi, mis on talletatud dokumendihaldusserverisse (näiteks dokumentide tööruumi sait või teenusel Windows SharePoint Services 3.0 põhinev teek). Need atribuudid, mida tuntakse ka metaandmed, on faili kirjeldavad või tuvastavad üksikasjad. Kasutajad saavad nende atribuutide abil dokumente korraldada, tuvastada ja otsida.

Dokumenditeabepaan on rakenduse Microsoft Office InfoPath 2007 vorm, mis asub ja mida kuvatakse dokumendi sees. Microsoft Office System 2007 dokumendis dokumenditeabepaani nägemiseks ei pea arvutisse olema installitud InfoPath, ent dokumenditeabepaani kujundamiseks või kohandamiseks vajate rakendust Office InfoPath 2007. Näiteks kui soovite, et dokumenditeabepaan kuvaks andmeid välistest allikatest (nt veebiteenusest), tuleb teil dokumenditeabepaani kujundamiseks kasutada rakendust Office InfoPath 2007.

Dokumenditeabepaani kohandamisel saate lisada ka teie ettevõtte jaoks olulisi äriloogika funktsioone (näiteks andmete valideerimise) või kohandatud atribuute. Ühiste väljadega malliosi luues saate samu dokumenditeabepaane kasutada korduvalt teie ettevõtte erinevates Office 2007 dokumentides.

Lehe algusse

Dokumenditeabepaani kujundamine

Kohandatud dokumenditeabepaani saab kasutada mitmetes rakenduste Office Word 2007, Office Excel 2007 ja Office PowerPoint 2007 dokumentides. Samas võib kujundada ka mitu dokumenditeabepaani. Mingi kindla projektiga seotud dokumentide puhul võite soovida dokumenditeabepaanil kasutada erilisi, ainult nendes dokumentides vajaminevaid välju.

Kui teie ettevõte kasutab mitmeid dokumenditeabepaane, võivad need siiski sisaldada ühiseid atribuute. Et ühisatribuute hõlpsalt dokumenditeabepaanidel kasutada, on soovitav kasutada malliosi. Malliosade loomine ja kasutamine võimaldab tagada ettevõtte vormimallide ühtse struktuuri ja stiili. Näiteks võidakse ettevõttes nõuda, et iga dokumenditeabepaan sisaldaks lisaks väljale Autor ka välja Ametinimetus. Kui kujundate ühisväljadega malliosa, saate seda hõlpsalt mitmetes dokumenditeabepaanides uuesti kasutada.

Järgnevalt on kirjeldatud dokumenditeabe paani loomist tarkvarakomplekti Office 2007 dokumentidega kasutamiseks.

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Kujunda vormimall.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Vormimalli kujundamine jaotise Kujunda uus raadionuppu Vormimall.

 3. Klõpsake galerii Alus valikut Tühi ning seejärel nuppu OK. See lubab InfoPathil vormimalli kujundamisel andmeallika määrata.

  Vormimalli aluseks saab võtta ka XML-dokumendi või XML-skeemi, nagu Dublin Core'i atribuudid. Lisaks saate vormimalli kujundada veebiteenuse, andmebaasi ja andmeühendusteegi sätete abil. Linke täiendavale teabele andmeallikal põhineva vormimalli loomise kohta on jaotises Vt ka.

 4. Kujundage vormimall nii, et see kasutaks dokumenditeabe paani.

  Üldväljadega malliosa loomisega saate korraldada dokumenditeabe paani tõhusat taaskasutust mõnes muus tarkvarakomplekti Office 2007 dokumenditüübis terve organisatsiooni ulatuses. Kui lõite malliosa ja lisasite selle tööpaanile Juhtelemendid, saate malliosa vormimallile lisada järgmise protseduuri abil.

  1. Asetage kursor vormimallil kohta, kuhu soovite malliosa lisada.

  2. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtav, siis klõpsake menüüs Lisa valikut Veel juhtelemente või vajutage klahvikombinatsiooni ALT+I, C.

  3. Klõpsake loendiboksi Juhtelementide lisamine kategoorias Kohandatud lisatava malliosa nime.

   Malliosa kuvatakse vormimallil jaotise juhtelemendis. Malliosa tunnete vormimallil ära jaotise sildina kuvatava teksti Jaotis (Malliosa: Nimi) järgi, kus Nimi on malliosafaili nimi.

   Malliosa olemasolule viitav vormimalli silt

 5. Nimetage ümber vaikevaade ja muud vormimalli vaated.

  Kuidas?

  1. Klõpsake menüüs Vaade valikut Vaatehaldus.

  2. Klõpsake tööpaanil Vaated vaadet, mille nime soovite muuta, ning seejärel nuppu Vaate atribuudid.

  3. Klõpsake vahekaarti Üldist.

  4. Tippige väljale Vaate nimi vaatele uus nimi.

  Märkus.: Isegi kui vormimall sisaldab üksnes üht vaadet, soovitame sellele anda sõbraliku nime, nt Kohandatud atribuudid, sest vaate nimi kuvatakse dokumendis dokumenditeabe paani vaatamisel loendis Atribuutivaated ja suvandid.

 6. Avaldage dokumenditeabe paan võrgukaustas.

  Kuidas?

  1. Klõpsake menüü Fail käsku Avalda.

  2. Klõpsake avaldamisviisardis raadionuppu Võrgukohta ja seejärel nuppu Edasi.

  3. Klõpsake viisardi järgmisel lehel nuppu Sirvi.

  4. Otsige üles ühiskasutusega võrgukaust, kus soovite vormimalli avaldada, ning klõpsake seejärel nuppu OK.

  5. Viisardi järgmisel lehel veenduge, et tee ja vormimalli nimi väljal Vormimalli nimi on õiged, ning klõpsake seejärel nuppu Edasi.

  6. Tippige viisardi järgmisel lehel (kui võrgukaustale on alternatiivne tee, näiteks avalik URL) vastavale väljale tee nimi ja klõpsake seejärel nuppu Edasi.

  7. Klõpsake viisardi järgmisel lehel nuppu Avalda.

   Kui vormimalli avaldamine õnnestub, kuvatakse viisardi viimasel lehel selle kohta kinnitus.

  Dokumenditeabe paani saab avaldada ka SharePointi saidil. Teavet SharePointi saidil avaldamise kohta leiate jaotise Vt ka asjaomaseid linke klõpsates.

Lehe algusse

Kohandatud dokumenditeabe paani loomine ja redigeerimine SharePointi sisutüübi tarvis

Kui loote saidi sisutüübi, mis põhineb dokumendi sisutüübil või Dublin Core'i veergude sisutüübil – saadaval serverites, kus töötab Microsoft Office SharePoint Server 2007 – , luuakse dokumenditeabe paan SharePointi atribuutide jälitamiseks automaatselt. Programmi Office InfoPath 2007 abil saate seda tüüpi dokumenditeabe paani kohandada samal viisil, mil InfoPathi vormimalligi. Näiteks saate dokumenditeabe paani kohandada järgmistel viisidel.

 • Saate lisada funktsioone, näiteks andmete valideerimine ja tingimusvorming.

 • Dokumenditeabe paanile saab lisada teisese andmeühenduse ning seejärel juhtelemendid, kus kuvatakse andmeallika väljade andmed.

 • Saate luua uue vaate ning seejärel lisada üldväljadega malliosa, mille abil saab terve asutus andmeid jälitada.

  Märkus.: Kui dokumenditeabe paan põhineb SharePointi sisutüübi skeemil, ei saa dokumenditeabe paanile lisada skeemi mittekuuluvaid välju. Sisutüübi skeemile väljade lisamiseks või nende sealt eemaldamiseks tuleb sisutüübile lisada või sealt eemaldada veerge.

Kohandatud dokumenditeabe paani loomine ja redigeerimine

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Kujunda vormimall.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Vormimalli kujundamine jaotise Kujunda uus raadionuppu Vormimall.

 3. Klõpsake loendi Alus valikut XML või skeem ning seejärel nuppu OK.

  Märkus.: Ärge märkige ruutu Luba ainult brauseriga ühilduvad funktsioonid, sest dokumenditeabe paan kuvatakse üksnes tarkvarakomplekti Office 2007 dokumendi osana, mitte veebilehe osana.

 4. Tippige andmeallikaviisardisse SharePointi serveri URL ning klõpsake seejärel nuppu Edasi.

 5. Klõpsake loendis Vali loend või veeb soovitud sisutüübi nime ning seejärel nuppu Edasi.

 6. Klõpsake nuppu Valmis.

  Avaneb sisutüübi skeemi dokumenditeabe paan.

 7. Muutke dokumenditeabe paani soovitud viisil ning salvestage seejärel vormimall.

  Märkus.: Kuna dokumenditeabe paan põhineb sisutüübi skeemil, mis on vormimalli peamine andmeallikas, ei saa dokumenditeabe paanile lisada skeemi mittekuuluvaid välju. Dokumenditeabe paanile väljade lisamiseks või nende sealt eemaldamiseks uute väljade sisutüübi skeemile lisamise teel tuleb sisutüübile lisada või sealt eemaldada veerge.

 8. Klõpsake menüü Fail käsku Avalda.

 9. Klõpsake avaldamisviisardis raadionuppu SharePointi saidi sisu või loenditüübi dokumenditeabe paani mallina (soovitatav) ning seejärel nuppu Edasi.

  Märkus.: Raadionupp SharePointi saidi sisu või loenditüübi dokumenditeabe paani mallina (soovitatav) kuvatakse viisardis vaid siis, kui klõpsasite 3. juhises valikut XML või skeem.

 10. Klõpsake viisardi järgmisel lehel nuppu Avalda.

  Kui vormimalli avaldamine õnnestub, kuvatakse viisardi viimasel lehel selle kohta kinnitus.

Lehe algusse

Kohandatud dokumenditeabepaani lisamine dokumendile

Pärast kohandatud dokumenditeabepaani loomist peate selle dokumendiga seostama. Alles siis saate seda kasutama hakata. Selleks peate esmalt programmides, milles soovite dokumenditeabepaani kasutada, aktiveerima lindil menüü Arendaja. Seejärel saate URL-, UNC- või URN-failitee abil määrata dokumenditeabepaani asukoha. Lisaks saate valida dokumenditeabepaani avatud dokumendis vaikimisi kuvamise. Samuti saate valida, kas teie loodud kohandatud atribuudid on dokumendi avamisel vaikimisi nähtavad.

Järgmisena kirjeldatakse, kuidas dokumenditeabe paani programmi Office Word 2007, Office Excel 2007 või Office PowerPoint 2007 dokumendiga ühendada.

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office’i nupu pilt ning seejärel nuppu Programmi nimi suvandid, kus Programmi nimi tähistab kasutatavat programmi, nt Wordi suvandid.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Programmi nime suvandid nuppu Populaarsed, märkige ruut Kuva lindil menüü Arendaja ning klõpsake nuppu OK.

  Lint on osa kasutajaliidesest Microsoft Office Fluenti kasutajaliides.

 3. Klõpsake Office Fluenti lindil menüüd Arendaja ning siis nuppu Dokumendipaan.

 4. Tippige dialoogiboksi Dokumenditeabepaan väljale Määrake kohandatud mall (URL, UNC või URN) dokumendile lisatava dokumenditeabe paani asukoht.

 5. Kohandatud atribuutide dokumendis vaikimisi kuvamiseks klõpsake loendis Kuva vaikimisi valikut Kohandatud atribuudid.

 6. Dokumenditeabe paani vaikimisi kuvamiseks märkige ruut Kuva dokumenditeabepaan dokumendi avamisel ja esmakordsel salvestamisel alati.

Peale dokumenditeabepaanil atribuutide kuvamise ja muutmise rakenduste Office Word 2007, Office Excel 2007 ja Office PowerPoint 2007 dokumentides saavad kasutajad rakenduses Office Word 2007 atribuute dokumenditeabepaanilt atribuudijuhtelementidena otse dokumenti lisada. Näiteks saab atribuudijuhtelementidena dokumenti lisada mitu korda ettevõtte aadressi. Kui teavet dokumenditeabepaanil muudetakse, siis värskendatakse vastavalt ka atribuudijuhtelemente.

Lisateavet Office Word 2007 dokumendile atribuutide lisamise kohta leiate jaotises Vt ka olevaid linke klõspates.

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×