Office
Logi sisse

Dokumendiga töötamise erinevused brauseris ja Wordis

Microsoft Word Web Appi abil saate veebibrauseris kasutada põhilisi dokumendi redigeerimise ja vormindamise funktsioone. Täpsemate funktsioonide kasutamiseks klõpsake Word Web Appi käsku Ava Wordis. Kui salvestate dokumendi Wordis, siis salvestatakse see veebisaidil, kus te dokumendi veebirakenduses avasite.

Word Web Appis ja Wordi töölauarakenduses avatakse sama dokument, kuid mõned funktsioonid töötavad neis kahes keskkonnas erinevalt.

Selles artiklis

Veebirakenduses Word Web App toetatud failivormingud

Toetatud kuvamis- ja printimisfunktsioonid

Brauseri- ja töölauarakenduse funktsioonide erinevused

Avamine ja salvestamine

Redigeerimine ja vormindamine

Läbivaatus

Objektid

Veebirakenduses Word Web App toetatud failivormingud

Word Web Appis saab avada järgmistes vormingutes dokumente:

 • Wordi dokument (.docx)

 • Wordi mall (.dotx)

 • Wordi makrotoega dokument (.docm) või Wordi makrotoega mall (.dotm)
  Dokumendi saab avada, kuid makrosid ei saa käivitada.

 • Word 97–2003 dokument (.doc) või Word 97–2003 mall (.dot).
  Word Web App kuvab nendes vormingutes dokumente, kuid dokumendi brauseris redigeerimiseks salvestab Word Web App sellest uue koopia vormingus .docx või .dotx. Word Web App ei saa salvestada vormingus .doc või .dot dokumente.

 • OpenDocumenti tekst (.odt)
  – seda vormingut toetatakse SharePointi teegis talletatud dokumentide puhul.

Word Web App ei saa avada muudes failivormingutes dokumente. Näiteks ei toetata järgimisi vorminguid: Open Documenti vorming (ODF), RTF-vorming, HTML-vorming (HTML – Hypertext Markup Language), MHTML-vorming (MHTML – Multipurpose Internet Mail Extensions HTML) ja PDF-vorming (PDF – Portable Document Format). ODT-vormingut ei toetata OneDrive’is talletatavate dokumentide korral.

Lehe algusesse

Toetatud kuvamis- ja printimisfunktsioonid

Kui kuvate või prindite dokumendi Word Web Appis, siis näeb dokument välja samasugune nagu Wordi töölauarakenduse küljendivaates. Word Web App kasutab dokumentide printimiseks PDF-lugejat (vt toetatud PDF-lugejate loendit). Kui soovite kasutada Wordi printimisfunktsioone (näiteks leheveeriste reguleerimist), klõpsake käsku Ava Wordis ja printige dokument Wordi töölauarakenduses.

Dokumendi kuvamisel töötavad teatud funktsioonid brauseris teisiti kui Wordi töölauarakenduses. Et kasutada neid funktsioone, mis pole Word Web Appis saadaval, klõpsake käsku Ava Wordis.

See funktsioon

töötab Word Web Appis järgmiselt

Küljendivaade

Lugemisvaates kuvab Word Web App dokumendi sellisena, nagu see kuvatakse küljendivaates. Muud Wordi töölauarakenduses saadaolevad vaated (liigendusvaade, mustand, veebivaade ja täisekraan lugemisel) pole Word Web Appis saadaval. Samuti pole Word Web Appis saadaval navigeerimispaan, kõrvuti kuvamine ega akna tükeldamine.

Joonlauad ja ruudujooned

Word Web App ei kuva joonlaudu ega ruudujooni.

Lehe algusesse

Brauseri- ja töölauarakenduse funktsioonide erinevused

Dokumendi redigeerimisel Word Web Appis kuvatakse dokument redigeerimisvaates, et saaksite teksti redigeerida ja vormindada. Redigeerimisvaates ei kuvata lehekülje vormindust, nagu veerised ja lehepiirid, tiitellehed ning päised ja jalused. Lisaks kuvatakse mitmesugused objektid kohatäidetena.

Järgmises tabelis kirjeldatakse, kuidas toetab Word Web App funktsioone, mida võidakse rakendada teie dokumentidele. Kui soovite kasutada funktsioone, mis pole rakenduses Word Web App saadaval, klõpsake käsku Ava Wordis.

Avamine ja salvestamine

See funktsioon

töötab Word Web Appis järgmiselt

Failikaitse: IRM-i või parooliga

Word Web App ei saa avada dokumente, mis on parooliga krüptitud või kaitstud teabeõiguste halduse (IRM) abil. Avage need dokumendid Wordi töölauarakenduses.

Muutmisõigus

Dokument, mille muutmiseks on vaja parooli, avatakse Word Web Appis lugemisvaates, kuid dokumenti ei saa brauseris redigeerida. Redigeerimispiirangute eemaldamiseks klõpsake käsku Ava Wordis.

Salvestamine

Word Web Appis tuleb dokumendid salvestada käsitsi. Automaatse salvestamise funktsioon puudub.

Versioonihaldus

Versioone hallatakse serveris, mitte Word Web Appis. Kui teie dokument on salvestatud OneDrive’i, kasutage OneDrive’i versiooniajaloo funktsiooni. SharePointi salvestatud teegi korral kontrollige, kas teegi jaoks on konfigureeritud versiooni ajaloo funktsioon.

Redigeerimine ja vormindamine

Funktsioon

töötab Word Web Appis järgmiselt

Kopeerimine ja kleepimine

Saate teksti kopeerida ja kleepida. Tekst vormindatakse Word Web Appi kleepimisel vastavalt seda ümbritsevale tekstile.

Fondi vormindamine

Teksti saab muuta paksuks ja kursiivi, sellele saab rakendada alla- ja läbikriipsutust, all- ja üleindeksit ning esiletõstmist. Lisaks saab muuta fonti, suurust ja värvi. Fondivormingu saab ka eemaldada.

Lõigu vormindamine

Lõike saab joondada vasakule, paremale või keskele. Teksti saab kirjutada paremalt vasakule või vasakult paremale. Taanet saab suurendada või vähendada ning lõike saab vormindada täpp- või nummerdatud loendina. Vormingut saab ka eemaldada. Reasammu ei saa Word Web Appis reguleerida.

Number- ja täpploendid

Saate kasutada mitmesuguseid nummerdatud ja täpploendite valmislaade.

Laadid

Saate rakendada laadi valmislaadide galeriist ning vormingut eemaldada. Word Web Appis ei saa luua uusi laade ega muuta olemasolevaid.

Otsimine

Otsida saab ainult lugemisvaates. Funktsioon Otsi ja asenda pole Word Web Appis saadaval.

Suum

Suumida saab ainult lugemisvaates. Redigeerimisvaates suumimiseks kasutage brauseri kuvasätteid.

Leheveerised ja suund

Word Web Appis säilib algne paigutus, kuid seda ei saa redigeerida.

Rea- ja lehepiirid

Lugemisvaates kuvatakse rea- ja lehepiirid. Redigeerimisvaates kuvatakse reapiirid kohatäidetena, lehepiire ei kuvata.

Veerud

Word Web Appis säilib algne küljendus, kuid seda ei saa redigeerida.

Kujundus, lehe värv ja vesimärgid

Word Web Appis säilib algne kujundus ja lehe taust, kuid neid ei saa redigeerida.

Kaasautorlus

Rakenduses Word Web App saavad OneDrive’i salvestatud dokumendiga samaaegselt töötada mitu autorit. Kaasautorlust saab kasutada rakendustes Word 2010, Word for Mac 2011 ja Word Web App. SharePointi teeki salvestatud dokumentidega saab mitu inimest korraga töötada rakenduste Word 2010 ja/või Word for Mac 2011 abil, kuid mitte Word Web Appi abil.

Läbivaatus

See funktsioon

töötab Word Web Appis järgmiselt

Õigekeelsusriistad

Sisesõnastiku abil saate kontrollida õigekirja ja määrata õigekirjakontrolli keele. Word Web Appis ei saa kasutada kohandatud sõnastikke. See ei sisalda grammatikakontrolli, tõlkimist ega tesaurust.

Kommentaarid

Kommentaarid kuvatakse lugemisvaates. Kommentaaride lisamiseks või kommentaare sisaldava dokumendi redigeerimiseks klõpsake käsku Ava Wordis.

Jälitatud muutused

Jälitatud muutused kuvatakse lugemisvaates. Muutuste jälitamiseks või jälitatud muutusi sisaldava dokumendi redigeerimiseks klõpsake käsku Ava Wordis. See kehtib ka siis, kui viimati Wordis salvestamise ajal oli muutuste jälitamise funktsioon sisse lülitatud. Versioonide võrdlemise funktsioon ei ole Word Web Appis saadaval.

Objektid

See funktsioon

töötab Word Web Appis järgmiselt

Hüperlingid

Hüperlinke saab lisada, redigeerida ja avada. Word Web Appis töötavad järjehoidja- ja ristviitelingid ning muuta saab nende kuvatavat teksti, kuid mitte sihtkohta.

Tabelid

Saate lisada tabeleid. Saate valida tabeli, veeru, rea või lahtri kaupa; kustutada tabeli, veeru või rea kaupa; lisada ridasid ja veerge; joondada lahtriteksti vasakule, paremale või keskele. Tabeli keerukamad funktsioonid nagu tabelilaadid, lahtri suurus, teksti suund ja sortimisjärjestus säilivad dokumendis, kuid neid ei saa Word Web Appis konfigureerida.

Pildid ja lõikepildid

Saate lisada arvutisse salvestatud pilte või veebilehel Office.com saadaolevaid lõikepilte. Saate muuta piltide ja lõikepiltide suurust ja lisada neile asetekste. Pildi või lõikepildi teisaldamiseks saate neid lõigata ja kleepida. Piltidega töötamise keerukamad funktsioonid (nt efektide rakendamine ja kärpimine) pole Word Web Appis saadaval. Word Web Appis ei saa luua kuvatõmmiseid, kuid dokumendis olemasolevad kuvatõmmised kuvatakse Word Web Appis piltidena.

Kujundid, diagrammid, tekstiväljad, SmartArt ja WordArt

Lugemisvaates kuvatakse need dokumendis ootuspäraselt. Redigeerimisvaates kuvatakse need kohatäidetena, mida saate kustutada, kuid mitte redigeerida. Word Web Appis ei saa neid teisaldada ega nende suurust muuta.

Võrrandid, sümbolid ja tindimarginaalid

Lugemisvaates kuvatakse need dokumendis ootuspäraselt. Redigeerimisvaates kuvatakse need kohatäidetena, mida saate kustutada, kuid mitte redigeerida. Word Web Appis ei saa neid teisaldada ega nende suurust muuta.

Väljad, sisujuhtelemendid ja tiitelleht

Lugemisvaates kuvatakse need dokumendis c. Redigeerimisvaates kuvatakse need kohatäidetena, mida saate kustuda, kuid mitte redigeerida ega värskendada. Tiitelleht kuvatakse sisujuhtelemendi kohatäitena.

Päised ja jalused

Lugemisvaates kuvatakse need dokumendis ootuspäraselt. Redigeerimisvaates on päised ja jalused (sh leheküljenumbrid) peidetud.

Allmärkused, lõpumärkused, bibliograafia, sisukord, register

Lugemisvaates kuvatakse need dokumendis ootuspäraselt. Redigeerimisvaates kuvatakse need kohatäidetena, mida saate kustuda, kuid mitte redigeerida ega värskendada.

Makrod

Makrosid sisaldavaid dokumente saab kuvada, redigeerida, printida ja ühiskasutada, kuid makrode käivitamiseks tuleb klõpsata käsku Ava Wordis.

ActiveX-juhtelemendid, manustatud OLE-objektid, allkirjarida

Lugemisvaates kuvatakse need dokumendis ootuspäraselt. Redigeerimisvaates kuvatakse need kohatäidetena, mida saate kustutada, kuid mitte redigeerida. Word Web Appis ei saa neid teisaldada ega nende suurust muuta.

Lingitud pildid, manusfail

Need säilivad dokumendis, kuid kuvatakse Word Web Appis kohatäidetena.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×