Dokumendi- või vormiteegi failimalli seadmine

Dokumendi- või vormiteegi loomisel saate selle teegi jaoks seada vaikefailimalli. Kui keegi loob teegis uue faili, avab vaikemall sobivas programmis. Näiteks saate dokumenditeegis määrata Microsoft Office Wordi 2010 malli. Kui keegi loob selles teegis uue dokumendi, avaneb mall Wordis.

Kui soovite määrata lisasätted või sisestada igas uues failis vaikimisi kuvatavat sisu (nt turunduskampaaniate ettepanekute jaoks soovitatava kava ülesehituse või lehejalusesse lisatava ametliku lahtiütlemise), saate ka selle teabe malli lisada.

Selle artikli teemad

Dokumendi- või vormiteegi failimallid

SharePointi teegis talletamiseks lubatud või keelatud failitüübid

Kaks teegitüüpi, kus failimallid on kasutusel

Failimallide teegis talletamise koht

Failimalli loomine vormiteegis

Dokumendi- või vormiteegi mallide seadistamine sisutüüpide abil

Vaikefailimalli seadistamine dokumendi- või vormiteegi loomisel

Dokumendi- või vormiteegi vaikefailimalli muutmine

Vaikefailimalli redigeerimine

Kohandatud failimalli määramine

Dokumendi- või vormiteegi failimallid

Dokumendi- või vormiteegi loomisel saate selle teegi jaoks seada vaikefailimalli. Kui keegi loob teegis uue faili, avab vaikemall sobivas programmis. Näiteks saate dokumenditeegis määrata Microsoft Office Wordi 2010 malli. Kui keegi loob selles teegis uue dokumendi, avaneb mall Wordis.

Kui soovite määrata lisasätted või sisestada igas uues failis vaikimisi kuvatavat sisu (nt turunduskampaaniate ettepanekute jaoks soovitatava kava ülesehituse või lehejalusesse lisatava ametliku lahtiütlemise), saate ka selle teabe malli lisada.

Lehe algusesse

SharePointi teegis talletamiseks lubatud või keelatud failitüübid

Sõltuvalt sellest, milline fail teil teegis on, võib ette tulla üks järgmistest olukordadest.

SharePointi tehnoloogiatega ühilduvad failid.    Dokumenditeegi käsu Uus abil faili loomiseks peab failimall olema loodud programmiga, mis ühildub rakendusega SharePoint 2010 (nt Microsoft Office Word 2010). Kui loote vormiteegis uue faili, võib vaikeprogramm olla kas XML-i põhine või SharePointiga 2010 ühilduv vormikujundusmall, näiteks Microsoft InfoPath 2010.

Muud programmifailid.   Enamiku muude programmide korral saate faile siiski teegis talletada ja hallata. Kuid selle asemel, et luua fail otse dokumenditeegist, saate faili luua oma programmis ja selle siis hiljem teeki lisada.

Blokeeritud programmifailid.   Turvalisuse huvides on teatud programmifailitüüpide (nt EXE-failide) talletamine teegis keelatud.

Blokeeritud failitüüpide kohta leiate lisateavet jaotises Vt ka.

Lehe algusesse

Kaks teegitüüpi, kus failimallid on kasutusel

Malle kasutavaid teeke on kahte tüüpi: dokumenditeegid ja vormiteegid.

Dokumenditeegid.   Dokumenditeegis saate talletada ja hallata mitut eri tüüpi faile sh dokumente, arvutustabeleid, esitlusi, tekstifaileja muud tüüpi faile. Dokumenditeek on sageli saidil kõige levinum koht, kus saate koos meeskonnaliikmetega faile luua, koguda, värskendada ja hallata ning jagada neid oma teiste kolleegidega. Saate dokumenditeeki kasutada üldise failihoidlana. Samuti saate seda kasutada spetsiifilisemaks otstarbeks, näiteks saab turundusmeeskond luua oma plaanimismaterjalide, pressiteadete ja trükiste jaoks eraldi dokumenditeegi.

Vormiteegid.   Vormiteek on lihtne võimalus ühiselt kasutada ja jälitada teabe kogumiseks mõeldud XML-i põhiseid vorme. Nii näiteks saate luua vormiteegi oma osakonna kuluaruandevormide jaoks. Kuluaruande vormimall talletatakse vormiteegis vaikefailimallina. Iga kord, kui keegi loob kuluaruande, avab ta malli tühja vormina, mis sisaldab kuluaruande paigutust, välju ja arvutusi. Kui mõni kasutaja täidab vormi, salvestatakse kuluaruande andmed (ainult andmed) vormiteegis XML-failina. Tänu andmete eraldamisele vormist on teistel süsteemidel palju hõlpsam iga kuluaruannet eraldi töödelda, andmeid ühendada või edasiseks töötlemiseks ja analüüsimiseks eksportida.

Lehe algusesse

Failimallide teegis talletamise koht

Kui dokumendi- või vormiteegis on vaikefailimall, talletatakse see teegi kaustas Vormid.

Avage teek Windows Exploreris, et näha kausta Vormid , mis sisaldab teegi failimalli.

Kausta Vormid sisu dokumendikaustas

Vaikimis on dokumenditeegil failimall nimega template.dotx, kuid saate seda vajaduse korral muuta. Muu malli määratlemiseks peate esmalt looma selle programmis, mis ühildub rakendusega SharePoint 2010 (nt Office Word 2010) ja salvestama selle siis teegi kausta Vormid. Seejärel määratlete teegis kohandatud malli aadressi.

Vormiteek sisaldab vaikimisi kohatäitefaili nimega template.xml, mille peate asendama enda loodud vormimalliga.

Lehe algusesse

Failimalli loomine vormiteegis

Vormiteegis malli loomiseks või kohandamiseks saate kasutada XML-i põhist vormikujundusmalli, mis ühildub rakendusega SharePoint 2010 (näiteks Microsoft Office InfoPath 2010). Vormikujundusprogrammi kasutamisel on omad plussid. Kui kasutate näiteks programmi Office InfoPath 2010, saate teha järgmist.

 • luua vormiteegi ja malli otse InfoPathist;

 • vormimalli mugavalt redigeerida ja taas otse vormiteeki avaldada;

 • ühendada mitmest vormimallist loodud XML-andmefailid edasiseks töötlemiseks üksteisega;

 • edendada XML-andmete väljad vormiteegis teegiveergudeks.

Kui kasutaja loob vormi, avaneb see vaikimisi kasutaja klientarvutis oleva rakendusega SharePoint 2010 ühilduvas vormiredigeerimisprogrammis. Kui kasutaja arvutisse pole ühilduvaid programme installitud, saab vormi avada brauseris (juhul, kui see on mõeldud brauseriga avamiseks).Soovi korral saate määrata, et brauseris avamiseks mõeldud vorm avataks alati brauseris.Vaikekäitumist saate muuta teegi täpsemates sätetes sätte Dokumentide avamine brauseris abil.

Lehe algusesse

Dokumendi- või vormiteegi mallide seadistamine sisutüüpide abil

Kui lubatud on mitu sisutüüpi ja nende sisutüüpide jaoks on määratud mallid, kasutab teek vaikefailimalli asemel neid sisutüüpide jaoks määratud malle. Kui soovite teegi malle kohandada, peate sel juhul muutma sisutüüpe.

Lehe algusesse

Vaikefailimalli seadistamine dokumendi- või vormiteegi loomisel

Märkus. :  Dokumendi- või vormiteegi malli seadistamiseks on vaja täielikke õigusi.

 1. Liikuge saidile, kus soovite teeki luua.

 2. Valige Saiditoimingud > Kuva kogu saidi sisu > Loo.

  Märkus. :  Saidi ilmet ja navigeerimisvõimalusi saab muuta suures ulatuses. Kui te ei leia mõnda soovitud käsku, nuppu või linki, pöörduge administraatori poole.

 3. Klõpsake jaotises Teegid menüüd Dokumenditeek või Vormiteek.

 4. Tippige väljale Nimi teegi nimi. See on kohustuslik.

  Nimi kuvatakse teegilehe ülemises servas, sellest saab osa teegilehe aadressist ning see kuvatakse navigeerimiselementides, et kasutajal oleks lihtsam teeki leida ja avada.

 5. Tippige väljale Kirjeldus teegi otstarbe kirjeldus. Kirjelduse lisamine on fakultatiivne.

  Kirjeldus kuvatakse teegilehe ülaosas teegi nime all. Kui kavatsete lubada teegile sisu saatmise meilisõnumitega, saate teegi kirjeldusse lisada teegi meiliaadressi, et inimestel oleks lihtsam seda üles leida.

 6. Veenduge lingi lisamiseks teegi kiirkäivitusribale, et jaotises Navigeerimine oleks valitud väärtus Jah.

 7. Klõpsake jaotises Dokumendi versiooniajalugu käsku Jah, kui soovite, et iga kord, kui faili teegis vaadatakse, luuakse failist uus versioon või varukoopia.

 8. Tehke jaotises Dokumendimall ühte järgmistest.

  Dokumenditeek    Määrake dokumenditeegi uute failide mallina kasutatav failitüüp. Vaikimisi on saadaval järgmised failitüübid:

  • Pole

  • Microsoft Word 97-2003 dokument

  • Microsoft Excel 97-2003 arvutustabel

  • Microsoft PowerPoint 97-2003 esitlus

  • Microsoft Wordi dokument

  • Microsoft Exceli arvutustabel

  • Microsoft PowerPointi esitlus

  • Microsoft OneNote 2010 märkmik

  • Microsoft SharePoint Designeri veebileht

  • Tavaline leht

  • Veebiosaleht

   Vormiteek    Valige vormimall, mille soovite määrata kõigi teegis olevate vormide vormitüübiks.

 9. Klõpsake nuppu Loo.

Lehe algusesse

Dokumendi- või vormiteegi vaikefailimalli muutmine

Vaikemalli muutmiseks on kaks võimalust.

 • Kui teie dokumendi- või vormiteegis on SharePointiga 2010 ühilduva programmi jaoks vaikefailimall, saate vaikemalli redigeerida.

 • Muude programmide korral ei saa te vaikemalli otse redigeerida. Küll aga saate uue mallifaili kopeerida teegi kausta Vormid ja määrata kohandatud malli.

Lehe algusesse

Vaikefailimalli redigeerimine

 1. Liikuge saidile, mis sisaldab seda teeki, kus soovite vaikemalli redigeerida.

 2. Klõpsake kiirkäivitusalal teegi nime või klõpsake menüüd Saiditoimingud, seejärel Kuva kogu saidisisu ja siis klõpsake sobiva teegijaotise all teegi nime.

  Märkus. :  Saidi ilmet ja navigeerimisvõimalusi saab muuta suures ulatuses. Kui te ei leia mõnda soovitud käsku, nuppu või linki, pöörduge administraatori poole.

 3. Klõpsake lindil jaotise Teegi tööriistad all menüüd Teek ja seejärel rühmas Sätted käsku Teegi sätted.

 4. Klõpsake jaotises Üldsätted nuppu Täpsemad sätted.

 5. Klõpsake jaotise Dokumendimall välja Malli URL all olevat linki Redigeeri malli. Toimub üks järgmistest.

  Dokumenditeek   Mall avatakse rakenduses, mis ühildub rakendusega SharePoint 2010 ja on seotud praeguse malli failitüübiga. Näiteks avaneb Office Word 2010, kui vaikemall on Wordi mall või kui vaikemall on Exceli tööleht, avatakse Office Excel 2010.

  Vormiteek    Mall avatakse SharePointiga 2010 ühilduvas programmis, XML-i põhises vormikujundusprogrammis (nt Microsoft Office, InfoPath 2010) või XML-i redaktoris.

  Märkus. :  Kui saidi kasutajad on algsel mallil põhinevaid vorme juba täitnud, siis mõelge järele, kuidas malli muudatused võiksid neid vorme mõjutada. Mõne kohustusliku välja lisamine näiteks võib põhjustada tõrkeid algsetel vormidel, mis täideti enne selle välja lisamist.

 6. Tehke soovitud muudatused ja seejärel salvestage mall. Sulgege programm, kui te seda enam ei vaja, või minge oma saidile.

 7. Sõltuvalt sellest, millist vormikujundusprogrammi kasutate, võib juhtuda, et teil tuleb mall oma programmi kaudu uuesti saidi teegis avaldada.

 8. Klõpsake saidi dokumendi- või vormiteegi täpsemate sätete lehe allosas nuppu OK.

Lehe algusesse

Kohandatud failimalli määramine

 1. Looge ja salvestage vaikemall mõnes programmis, mis ühildub rakendusega SharePoint 2010. Märkige üles malli asukoht ja seejärel aktiveerige SharePoint 2010.

 2. Liikuge saidile, mis sisaldab seda teeki, kus soovite kohandatud malli määrata.

 3. Klõpsake kiirkäivitusalal teegi nime või klõpsake menüüd Saiditoimingud , seejärel Kuva kogu saidisisu ja siis klõpsake sobiva teegijaotise all teegi nime.

  Märkus. :  Saidi ilmet ja navigeerimisvõimalusi saab muuta suures ulatuses. Kui te ei leia mõnda soovitud käsku, nuppu või linki, pöörduge administraatori poole.

 4. Klõpsake lindi menüü Teek jaotises Ühendus ja eksport nuppu Ava Exploreris.

 5. Otsige Windows Exploreris üles oma kohandatud mall.

 6. Paremklõpsake faili ja siis klõpsake kiirmenüü käsku Kopeeri.

 7. Klõpsake nuppu Tagasi nii mitu korda, kuni jõuate tagasi teeki. Kausta Vormid avamiseks klõpsake seda.

 8. Paremklõpsake mõnda kohta kaustaakna tühjal alal ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kleebi.

 9. Sulgege Windows Explorer ja naaske saidil olevasse teeki.

 10. Klõpsake menüü Sätted nuppu Teegi sätted.

 11. Klõpsake jaotises Üldsätted nuppu Täpsemad sätted.

 12. Tehke jaotises Dokumendimall ühte järgmistest.

  Dokumenditeek.   Tippige oma kohandatud malli aadress väljale Malli URL. Asukoht on malli suhteline veebiaadress saidil. Kui teie malli nimi on näiteks Vesimärk.dotx ja lisate selle dokumenditeegi Ühisdokumendid kausta Vormid, tuleks teil tippida järgmine aadress:

  Ühisdokumendid/Vormid/Vesimärk.dotx

  Vormiteek.   Tippige soovitud kohandatud malli aadress väljale Malli URL. Asukoht on malli suhteline veebiaadress saidil. Kui teie malli nimi on näiteks Tellimused.xml ja lisate selle vormiteegi Ostud kausta Vormid, tuleks teil tippida järgmine aadress:

  Ostud/Vormid/Tellimused.xsn

  Märkus. :  Kui jaotises Dokumendimall pole sätted saadaval, siis on võimalik, et administraator on seadistanud mitu sisutüüpi. Kui soovite vaadata, kas lubatud on mitu sisutüüpi, kontrollige, kas jaotises Kas soovite sisutüüpide haldamist lubada? (see asub vahetult jaotise Dokumendimallid kohal asuvas jaotises Sisutüübid ) on valitud Jah . Kui on, peate redigeerima vastava sisutüübi malli.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×