Dokumendi häälestamine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Alustamine: lihtsa dokumendi Microsoft Office Word 2007 on sama lihtne kui uue või olemasoleva dokumendi avamine ja tippimise alustamine. Kas dokumendi alustada nullist või töödelda olemasoleva dokumendi, saate juhiste mõne lihtsa kõrge kvaliteediga tulemuste tagamiseks ja professionaalne, hästi kujundatud dokumendi lõpuleviimist ei aja.

Võtme elemendid keerukat dokumenti sisaldavad päised ja jalused, leheküljenumbrid, tsitaadid, võrrandid, bibliograafia, sisukord ja registri. Saate kasutada ka nende elementide loomine dokumendi mall , mida saate kasutada ikka ja jälle. Leiate lisateavet täiendavate dokumendi elementi, tippides kõik need tingimused otsinguväljale sõna kasutamise ajal.

Näpunäide. : Kui soovite mõnda kindlat tüüpi dokumente, nt äriplaan või mõne CV loomiseks saate aja säästmiseks, alustades malli. Microsoft Office Online'i mallid veebisait sisaldab malle, mitut tüüpi dokumente, sealhulgas resumés, tähed tiitelleht, ettevõtetele mõeldud lepingud, visiitkaardid ja APA-laad Kirjatööde jaoks.

Mida te soovite teha?

Uue dokumendi avamine ja tippimise alustamine

Leheküljeveeriste muutmine

Reasammu muutmine

Teksti teisaldamine või muutuste tagasivõtmine

Lehekülgede lisamine ja kustutamine

Elementaarse vormingu, fontide ja laadide lisamine

Loendite koostamine

Esilehe lisamine

Uue dokumendi avamine ja tippimise alustamine

Tühja dokumendi avamine

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja seejärel klõpsake nuppu Uus.

 2. Topeltklõpsake üksust Tühi dokument.

Dokumendi loomine malli põhjal

Dokumendi loomise mallist alustamiseks tehke ühte järgmistest toimingutest.

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja seejärel klõpsake nuppu Uus.

 2. Tehke jaotises Mallid ühte järgmistest toimingutest.

  • Arvutis saadaoleva malli valimiseks klõpsake käsku Installitud mallid.

  • Klõpsake mõnd jaotise Microsoft Office Online linki, näiteks Flaierid või Kirjad ja kirjaplangid.

   1. Märkus. : Jaotises Microsoft Office Online leiduva malli allalaadimiseks tuleb olla ühenduses Internetiga.

 3. Topeltklõpsake soovitud malli.

Mallide salvestamine ja taaskasutus

Pärast alla laaditud malli muutmist saate selle oma arvutisse salvestada ning seda hiljem uuesti kasutada. Kohandatud mallid leiate hõlpsasti, kui klõpsate dialoogiboksi Uus dokument käsku Minu mallid. Malli salvestamiseks kausta Minu mallid tehke järgmist.

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja seejärel käsku Salvesta nimega.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Nimega salvestamine nuppu Usaldusväärsed mallid.

 3. Valige loendist Salvestustüüp üksus Wordi mall.

 4. Tippige lahtrisse Faili nimi failile nimi ning klõpsake nuppu Salvesta.

Lehe algusse

Leheküljeveeriste muutmine

Kui muudate sektsioonidesse jaotatud dokumendi veeriseid, vajutage klahve CTRL+A, et enne alustamist kogu dokument valida.

 1. Klõpsake menüü Küljendus jaotises Lehe häälestus nuppu Veerised.

  Lindi pilt

 2. Tehke ühte järgmistest toimingutest.

  • Klõpsake soovitavat veerisetüüpi. Kõige tavalisema veeriselaiuse määramiseks klõpsake käsku Tavaline.

  • Klõpsake käsku Kohandatud veerised ning sisestage lahtritesse Üleval, All, Vasakul ja Paremal uued veeriste väärtused.

Vaikeveeriste muutmine

Vaikeveeriseid, mida Microsoft Office Word kõigi uute tühjade dokumentide puhul kasutab, saab muuta.

 • Pärast dokumendile uue veerise valimist klõpsake uuesti rühma Lehekülje häälestus nuppu Veerised ning seejärel käsku Kohandatud veerised.

 • Klõpsake dialoogiboksi Lehekülje häälestus nuppu Vaikesätted.

Uued vaikesätted salvestatakse malli, millel dokument põhineb. Iga uus dokument, mis sellel mallil põhineb, kasutab automaatselt neid uusi veerisesätteid.

Märkus. : Uus vaikeveerise säte ei ole veerisesätete galeriiloendis kuvatud.

Lehe algusse

Reasammu muutmine

Kui rida sisaldab suurt tekstimärki, pilti või valemit, suurendab Microsoft Office Word automaatselt selle rea sammu.

 1. Valige lõik, mille puhul reasammu muuta soovite.

 2. Klõpsake vahekaardil Avaleht jaotises lõik nuppu Reasamm.

  Lindi pilt

 3. Tehke ühte järgmistest toimingutest.

  • Uue sätte rakendamiseks klõpsake soovitavat reasammude arvu.

   Näiteks kui klõpsate väärtust 1,0, on valitud tekst ühekordse reasammuga.

  • Täpsemate sammude määramiseks klõpsake üksust Reasammu suvandid ning valige jaotises Reasammud soovitud suvandid.

Reasammu suvandid

Ühekordne     – reale mahutatakse selle suurim font ja veidi lisaruumi. Lisaruumi suurus sõltub kasutatavast fondist.

1,5 rida    See suvand on üks-ja-üks pool korda ühekordne reasamm.

Kahekordne     – reasamm on kaks korda suurem ühekordsest reasammust.

Vähemalt     – määratakse minimaalne reasamm, mis on vajalik suurima fondi või pildi paigutamiseks reale.

Täpselt    See suvand määrab fikseeritud reasamm, et Word ei reguleeri.

Mitmekordne     – reasamm, mis saadakse ühekordse reasammu suurendamisel või vähendamisel määratud protsendi võrra. Näiteks väärtuse 1,2 puhul suurendatakse reasammu 20% võrra.

Lehe algusse

Teksti teisaldamine või muutuste tagasivõtmine

Teksti ja piltide teisaldamine või kopeerimine

 1. Valige teisaldatav või kopeeritav üksus.

 2. Tehke ühte järgmistest:

  • Üksuse teisaldamiseks vajutage klahve CTRL+X.

  • Üksuse kopeerimiseks vajutage klahve CTRL+C.

 3. Kui soovite üksuse teisaldada või kopeerida muusse dokumenti, avage see dokument.

 4. Klõpsake kohta, kus soovite, et üksus kuvataks.

 5. Vajutage klahve CTRL+V.

 6. Üksused, mis on kleebitud vormingu muutmiseks nuppu Kleepesuvandid nuppu Viiktekst 1 , mis kuvatakse teie kleebitud valiku alla ja seejärel soovitud suvandit.

Vigade tagasivõtmine

 1. Kiirpääsuribale, valige käsk Võta tagasi Viiktekst 1 .

  Word kuvab kõige hilisema toimingu, mille saate tagasi võtta.

 2. Klõpsake Viiktekst 1 Võta tagasivõi vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + Z. Kui soovite mõne muu toimingu tagasivõtmine, Viiktekst 1 Võta tagasikõrval olevat noolt ja seejärel klõpsake toimingut Viimati tehtud toimingute loendist.

  Toimingu tagasivõtmisel võtete tagasi ka kõik sellest loendis ülalpool asuvad toimingud.

Märkus. : 

 • Kui otsustate hiljem, et te ei soovi toimingu tagasivõtmine, uuestitegemine Viiktekst 1 klõpsake kiirpääsuribal nuppu või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + Y.

Lehe algusse

Lehekülgede lisamine ja kustutamine

Lehekülje lisamine

 1. Klõpsake kohta dokumendis, kuhu uue lehekülje lisada soovite.

  Lisatud lehekülg kuvatakse otse kursori ees.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Lehed nuppu Tühi leht.

  Lindi pilt

Kahe lehekülje ühendamine

Kahte lehekülge saab ühendada, kui asetate kursori nende kahe lehekülje vahele ning vajutate tagasilükkeklahvi.

Tühja lehekülje kustutamine

Tehke ühte järgmistest toimingutest.

 • Tühja lehekülje kustutamiseks dokumendist asetage kursor kustutatava lehekülje algusse ning vajutage tagasilükkeklahvi.

 • Tühja lehekülje kustutamiseks dokumendi lõpust minge dokumendi lõppu ning kustutage kõik üleliigsed lõigumärgid. Kui te näete ikka leheküljepiiri, valige see ning vajutage klahvi DELETE.

  Märkus. : Veenduge, et olete mustandvaade (klõpsake menüü Vaade jaotises Dokumendi vaated nuppu mustand). Kui lõik markerid (¶), ei ole nähtav, klõpsake nuppu Kuva/peida lõigumärk klõpsake menüü Avaleht jaotises lõik .

Lehe algusse

Elementaarse vormingu, fontide ja laadide lisamine

Office Word 2007 pakub hõlpsat viisi dokumendi, sh fontide ja laadide vormingu muutmiseks. Siiski professionaalse ilmega dokumendi väga vähe aega, saate kasutada kujundusi, mis on teie jaoks õiget kombinatsiooni fontide ja värvide valimine.

Teksti suuruse muutmine

Rakenduses Office Word 2007 saate teksti kiireks vormindamiseks kasutada vormingusuvandite minitööriistariba. Minitööriistariba kuvatakse teksti valimisel automaatselt. Samuti kuvatakse minitööriistariba koos menüüga teksti valimisel ja paremklõpsamisel.

 1. Valige muudetav tekst ja viige kursor minitööriistaribale, mis kuvatakse tekstivaliku juures.

 2. Tehke ühte järgmistest toimingutest.

  • Teksti suurendamiseks klõpsake nuppu Suurenda fonti. Samuti võite vajutada klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+>.

  • Teksti vähendamiseks klõpsake nuppu Vähenda fonti või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+<.

   Märkus. : Fondi suurust saab muuta ka vahekaardi Kodu rühmas Font.

Laadi rakendamine

Laadi rakendamine valiku teksti Office Word 2007 on sama lihtne kui nupu klõpsamisega teksti valimisel kuvatavale minitööriistaribale.

 1. Valige tekst, millele laadi rakendada soovite.

  Näiteks võite valida teksti, mille soovite muuta pealkirjaks. Kui soovite muuta kogu lõigu laadi, klõpsake mis tahes kohta lõigu sees.

 2. Viige kursor minitööriistaribale, mis kuvatakse valitud teksti juures, klõpsake kiirlaadigalerii avamiseks ning klõpsake seejärel soovitud laadi.

  Kiirülevaate Laadigalerii

  Näiteks kui valite teksti, mille soovite muuta tiitliks, klõpsake kiirlaadigaleriis laadi nimega Tiitel.

  Märkus. : Eelvaadet sellest, kuidas laad reaalsuses välja hakkab nägema, näete, kui viite kursori selle laadi peale.

Märkus. : 

 • Kui soovitud laadi kiirlaadigaleriis pole, klõpsake kiirlaadigalerii allosas asuvat nuppu Rakenda laadid või vajutage klahve CTRL+tõstuklahv+S, et avada tööpaan Laadide rakendamine. Tippige lahtrisse Laadi nimi soovitava laadi nimi. Laadiloendis kuvatakse ainult need laadid, mida olete selles dokumendis juba kasutanud, kuid tippida võite mis tahes laadi, mis on selle dokumendi jaoks määratletud.

 • Kiirlaadigalerii laade saab rakendada ka vahekaardi Kodu rühmas Laadid.

Kiirlaadikomplekti muutmine

Dokumendi ilmet saab oluliselt muuta kasutatava kiirlaadikomplekti muutmise teel. Kui te pole valitud laadide ilmega rahul, võite laadigaleriist valida muu komplekti või muuta laade nii, et need teie soovidele vastaksid.

Kiirlaadikomplekti muutmine

 1. Vahekaardil Avaleht jaotises Laadid nuppu Muuda laade.

  Lindi pilt

 2. Osutage käsule Laadikomplekt ning klõpsake seejärel soovitud laadikomplekti, näiteks Ametlik.

  Märkus. : Laadikomplekti eelvaadet näete, kui osutate sellele ja vaatate muutuste eelvaadet dokumendis.

Uue kiirlaadi loomine

Kiirlaadid on laadikomplektid, mis on loodud koos töötamiseks. Kuigi kiirlaadikomplekt sisaldab tõenäoliselt kõiki dokumendi loomiseks vajalikke laade, võite uue laadi soovi korral ka ise lisada. Samuti saate täiendavaid laade, näiteks uus tabeli- või loendilaad, luua.

 1. Valige tekst, mille põhjal soovite uue laadi luua.

  Näiteks soovite ehk, et sõna äri oleks teie dokumendis alati paksus ja punases kirjas.

 2. Klõpsake teksti vormindamiseks valiku kohal kuvatava minitööriistariba nuppe Paks ja Punane.

 3. Paremklõpsake valikut, klõpsake käsku Laadid ning seejärel käsku Salvesta valik uue kiirlaadina.

 4. Andke laadile nimi (nt äri) ja klõpsake nuppu OK.

  Nüüd kuvatakse loodud ärilaad kiirlaadigaleriis selle nimega, mis te sellele andsite, ning te saate seda alati kasutada, kui soovite, et tekst oleks paks ja punane.

Kujunduse rakendamine

Kujunduste abil saab dokumendile valitud kiirlaadikomplekti viimistleda ja isikupärastada. Laadide, fontide ja värvidega katsetamine aitab saavutada just sellise dokumendi ilme, nagu teile sobib.

Valmis fondikujunduse rakendamine

Dokumendi fontide muutmiseks saate valida uue fondikujunduse. Uue fondikujunduse valimisel muutuvad aktiivse dokumendi pealkirja- ja kehateksti fondid.

 1. Vahekaardil Avaleht jaotises Laadid nuppu Muuda laade.

  Lindi pilt

 2. Osutage käsule Fondid ning klõpsake valmis fondikujundust, mida kasutada soovite.

Kohandatud fondikujunduse loomine

 1. klõpsake menüü Küljendus jaotises Kujundused nuppu Kujunduse fondid.

  Lindi pilt

 2. Klõpsake käsku Loo uusi kujunduse fonte.

 3. Valige fondid ja suurused, mida loendites Pealkirja font ja Kehateksti font kasutada soovite.

  Valim värskendatakse teie valitud fontidega.

 4. Väljale Nimi tippige uue fondikujunduse nimi.

 5. Klõpsake nuppu Salvesta.

Valmis värvikujunduse rakendamine

Dokumendi värvide muutmiseks saate valida uue värvikujunduse. Uue värvikujunduse valimisel vormindab Word automaatselt dokumendi eri osad omavahel sobivate värvidega.

 1. Vahekaardil Avaleht jaotises Laadid nuppu Muuda laade.

  Lindi pilt

 2. Osutage käsule Värvid ning klõpsake värvikujundust, mida kasutada soovite.

  Märkus. : Kui te olete lisanud määratletud värviga kohandatud laadi, võib värvikujunduse muutmine muuta ka kohandatud laadi värvi.

Lehe algusse

Kohandatud värvikujunduse loomine

Värvikujunduse rakendamisel ning seejärel dokumendis ühe või mitme värvi muutmisel mõjutavad need muutused kohe aktiivset dokumenti. Kui te soovite neid muutusi ka uutele dokumentidele rakendada, võite need kohandatud värvikujundusena salvestada.

 1. klõpsake menüü Küljendus jaotises Kujundused nuppu Kujunduse värvid.

  Lindi pilt

 2. Klõpsake käsku Loo uusi kujunduse värve.

 3. Valige jaotises Kujunduse värvid need värvid, mida kasutada soovite.

  Et näha, kuidas värvid dokumendis välja hakkavad nägema, klõpsake üksust Eelvaade. Eelvaatepaanil kuvatav näidis muutub vastavalt teie värvivalikule.

 4. Tippige lahtrisse Nimi uuele värvikujundusele nimi.

 5. Klõpsake nuppu Salvesta.

Lehe algusse

Loendite koostamine

Word võib täpp- või numberloendeid koostada automaatselt teie tippimise ajal; samuti võite täpid või numbrid lisada juba olemasolevatele tekstiridadele.

Täpp- või numberloendi tippimine

 1. Tippige täpploendi alustamiseks tärn * või numberloendi alustamiseks 1. ning vajutage tühiku- või tabeldusklahvi.

 2. Tippige mis tahes tekst.

 3. Järgmise loendiüksuse lisamiseks vajutage sisestusklahvi.

  Word lisab järgmise täpi või numbri automaatselt.

 4. Loendi lõpetamiseks vajutage kaks korda sisestusklahvi või sisestusklahvi ja tagasilükkeklahvi (viimane kustutab üleliigse täpi või numbri).

Kui täpid ja numbrid ei teki automaatselt

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja siis nuppu Wordi suvandid.

 2. Klõpsake nuppu Õigekeelsuskontroll.

 3. Klõpsake käsku Automaatkorrektuuri suvandid ja seejärel vahekaarti Automaatvorming tippimise ajal.

 4. Märkige jaotises Rakenda tippimisel ruut Automaatne täpploend ja ruut Automaatne numberloend.

Täppide või numbrite lisamine loendile

 1. Valige üksused, millele täppe või numbreid lisada soovite.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Lõik nuppu Täpploend või Nummerdus.

  Lindi pilt

  Enamate täpilaadide või numbrivormingute nägemiseks klõpsake nupu Täpploend või Nummerdus kõrval olevat noolt.

Märkus. : Soovi korral on võimalik tervet loendit vasakule või paremale teisaldada. Selleks klõpsake loendi esimest täppi või numbrit ning lohistage see uude asukohta. Lohistamisel liigub kaasa terve loend.

Loendi üksuste hajutamine

Soovi korral on loendi ridade vahelist ruumi võimalik suurendada – selleks tuleb tühjendada üks märkeruut.

 1. Klõpsake vahekaardi Kodu rühmas Laadid asuva laadide nupu kõrval asuvat noolt ning paremklõpsake laadi Loendi lõik.

 2. Klõpsake nuppu Muuda.

 3. Klõpsake dialoogiboksiLaadi muutmine nuppu Vorming ning seejärel käsku Lõik.

 4. Tühjendage märkeruut Ära lisa samalaadiliste lõikude vahele tühja ruumi.

Lehe algusse

Esilehe lisamine

Rakenduses Office Word 2007 on saadaval lai valik valmiskujundusega esilehti. Saate valida soovitud esilehe ja asendada näidisteksti oma tekstiga.

Esileht lisatakse alati dokumendi algusse, olgu kursor mis tahes kohas dokumendis.

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Lehed nuppu Esileht.

  Lindi pilt

 2. Klõpsake galeriis mõnd esilehe paigutust.

  Pärast esilehe lisamist võite näidisteksti enda tekstiga asendada.

Märkus. : 

 • Kui lisate dokumenti teise esilehe, asendab see esimesena lisatu.

 • Kui olete esilehe loonud Wordi mõnes varasemas versioonis, ei saa seda esilehte versiooni Office Word 2007 galeriis leiduva kujundusega asendada.

 • Esilehe kustutamiseks klõpsake vahekaardi Lisa rühma Leheküljed nuppu Esileht ning seejärel Eemalda praegune esileht.

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×