Dialoogiboksis Otsing ja asendus kasutamine andmete muutmiseks

Selles teemas selgitatakse, kuidas kasutada Accessi andmebaasis andmete otsimiseks ja vajaduse korral asendamiseks dialoogiboksi Otsing ja asendus.

Kui soovite teavet andmete värskendamise muude viiside kohta (nt värskendus- ja lisanduspäringute kasutamine), leiate juhised artiklist Andmebaasi andmete värskendamine.

Selle artikli teemad

Dialoogiboksi Otsing ja asendus kasutamine

Dialoogiboksi Otsing ja asendus juhtelemendid

Andmete otsing ja asendus tabelis

Andmete otsing ja asendus vormil

Andmete otsing päringu tulemikomplektis

Metamärkide otsimine

Metamärkide kasutamise näited

Jutumärkide ja null- või tühiväärtuste otsing

Dialoogiboksi Otsing ja asendus kasutamine

Dialoogiboksi Otsing ja asendus kasutatakse väikeste andmehulkade otsimiseks ja asendamiseks alternatiivina päringu kasutamisele. Dialoogiboks meenutab muude programmide otsinguriistu, kuid see sisaldab funktsioone, mis teevad relatsioonandmebaasist otsimise tõhusamaks. Näiteks saate otsida andmetele rakendatud vormingu põhjal ja saate valida, kas soovite vastendada osaliselt või tervikuna välja andmed.

Pidage meeles.

 • Dialoogiboks kohtleb otsingustringe mustrina ja kuvab kõik kirjed, mis vastavad sellele mustrile. Oletame, et teil on andmeleht (tabel või päringutulem), mis hõlmab klientide, tarnijate, toodete ja tellimuskuupäevade teavet. Kui sisestate otsingusse "tur", kuvatakse kõik päringumustrile vastavad sõnad nagu "turg", "turundus" ja muud.

 • Dialoogiboks otsib korraga ainult ühest tabelist, mitte tervest andmebaasist. Kui avate dialoogiboksi vormi sees, siis hõlmab otsing tabelit, mis on aluseks sellele vormile.

  Kui tahate, et dialoogiboks otsiks mitmest tabelist, saate soovitud andmete kogumiseks luua valikupäringu ning seejärel otsida päringutulemist. Selle artikli järgmises osas on juhised valikupäringute loomiseks ning tulemitest otsimiseks.

 • Peate avama tabelid ja päringutulemid andmelehevaates ning vormid vormivaates (normaalvaade), nagu teeksite andmeid sisestades.

 • Andmeid saate otsida tuginedes andmetele rakendatud vormingule. Näiteks saate vormindada tühjad väljad või tühiväärtusväljad kuvama sõna "tundmatu". Seejärel saate otsida neid tühje välju otsingustringiga "tundmatu".

Märkeruut Otsi vormindatud välju

Dialoogiboks Otsing ja asendus võimaldab suvandi Otsi vormindatud välju kasutamist. Selle artikli juhistega tutvudes näete, et Access märgib mõnikord ruudu automaatselt, seega peate aeg-ajalt ruudu ise märkima või tühjendama. Märkeruudu õige kasutamine tagab otsingutoimingute edukuse.

Tuginege jätkates sellele reeglile: kui Access märgib ruudu Otsi vormindatud välju, ärge hakake ruutu uuesti märkima. Kui te tühjendate ruudu, jääb otsingutoiming tõenäoliselt tulemusteta.

Selline käitumine võib ajada alguses segadusse, sest Access ei jaga ühtki vihjet ruudu märkimise või tühjendamise kohta. See tekitab ilmselt küsimuse, millise loogika põhjal Access ruudu Otsi vormindatud välju märgib. Vastus on sisestusmaskid. Sisestusmask on vormingutüüp, mille leidmisel märgib Access ruudu.

Pidage meeles, et kui otsite otsinguvälja – see on väli, mis kasutab andmete toomiseks muust tabelist päringut – ja muu tabeli lähteväljale on rakendatud sisestusmask, lubab Access suvandi Otsi vormindatud välju.

Otsimise, sortimise ja filtreerimise erinevused

Viimase reeglina pidage meeles, et otsimine ei ole sama mis sortimine või filtreerimine. Otsimine on andmebaasi tabelite, päringute ja vormide kirjete leidmise toiming. Näiteks võite otsida kõiki restoraniomanikest kliente. Sortimine on kirjekomplekti korraldamine kindlas järjekorras. Näiteks saate sortida kirjekomplekti tähestikulises, kuupäevalises, arvulises (milline restoran tellib kõige rohkem leiba või millise läbimüük on suurim) või muus järjekorras. Filtreerimine on kindlale tingimusele vastavate kirjete kuvamine. Näiteks saate pärast kõigi restoraniomanikest klientide leidmist filtreerida loendi kuvama ainult Londoni või Madridi kliente.

Lihtsustatud kokkuvõte: esmalt otsige andmed, soovi korral korrastage andmed mingis järjekorras ning seejärel kasutage valikulist filtrit.

Järgmistes juhistes selgitatakse dialoogiboksi Otsing ja asendus kasutamist.

Lehe algusse

Dialoogiboksi Otsing ja asendus juhtelemendid

Andmeid otsides ja asendades sätesta ja muuda dialoogiboksi Otsing ja asendus juhtelemente. Pidage meeles, et selle tõttu võidakse asendus- ja otsingutoimingute tulemites kuvada soovimatuid andmeid või võib toiming üldse nurjuda. Järgmises tabelis on loetletud juhtelemendid ja nende muutmise tagajärjed.

Juhtelement

Otstarve

Kasutamine

Loend Vt

Aktiveerib vaheldumisi veerust ja tervest tabelist otsimise vahel.

Loend Vt sisaldab alati otsitava tabeli nime. Kui otsite ainult tabelis, kuvab Access tabeli nime, kuid loend Vt pole saadaval. Kui otsite veergu, on loend Vt saadaval ja selles kuvatakse tabeli ja veeru nimed. Tabelitest ja veergudest vaheldumisi otsimiseks valige otsitav väärtus loendist Vt. Loendist puuduva veeru otsimiseks liikuge avatud andmelehele või vormile ning valige soovitud veerg, seejärel liikuge tagasi dialoogiboksi Otsing ja asendus ning käivitage otsing.

Loend Vastenda

Reguleerib välja osa, mida otsingutoiming püüab vastendada

Valige kõigi võimalike kattuvate väärtuste otsimiseks väärtus Välja iga osa. Otsingustringi täpse vaste otsimiseks valige väärtus Kogu väli. Kui arvate, et otsitavad väärtused on kirje alguses, valige väärtus Välja algus.

Loend Otsi

Muudab otsingusuunda

Valige suund Üles, et otsida kirjeid kursorist ülevaltpoolt. Valige suund Alla, et otsida kirjeid kursorist altpoolt. Valige Kõik, et otsida kõiki kirjeid, alustades kirjekomplekti algusest.

Märkeruut Erista suurtähti

Otsib otsingustringi suurtähestusega ühtivaid väärtusi

Märkige ruut Erista suurtähti, kui soovite otsida kirjeid, mis vastavad otsingustringi suurtähestusele.

Märkeruut Otsi vormindatud välju.

Sisestusmaskil või vormingul põhinevad otsingud

Otsingutoimingud otsivad andmeid või andmetele rakendatud vormingut. Näiteks saate otsida väärtust Veebr väljadelt, mis on vormindatud kuupäeva või kellaaja sisestusmaskiga. See suvand pole saadaval, kuni otsite väljalt, millele on rakendatud kas vorming või sisestusmask. Lisateavet selle suvandi kohta vaadake teemast Märkeruut Otsi vormindatud välju.


Lehe algusse

Andmete otsing ja asendus tabelis

Nende juhiste järgimiseks peate avama tabelid andmelehevaates.

Märkus. : Otsinguväljal ei saa otsimis- ja asendustoimingut käivitada. Kui tahate asendada vormi juhtelemendi (nt tekstivälja) andmeid, peate siduma juhtelemendi lähtetabeliga.

Lisateavet otsinguloendite kohta leiate artiklist Mitut väärtust talletava otsinguveeru lisamine või muutmine. Artikli esimestes alateemades selgitatakse otsinguväljade toimimist ja nende loomist.

Andmete otsing ja asendus

 1. Määrake tabelis väli (veerg), kust soovite otsida.

  Märkus. : Kui soovite otsida kogu tabelist, järgige 5. juhist.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Otsing nuppu Otsi või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+F.

  (Kiirklahv: vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+F.)

  Käsk on näha sellel pildil:

  Accessi menüülindi pilt

  Kuvatakse dialoogiboks Otsing ja asendus

 3. Andmete otsimiseks klõpsake dialoogiboksis Otsing ja asendus vahekaarti Otsi. Otsimis- ja asendustoimingu käivitamiseks klõpsake vahekaarti Asenda.

 4. Tippige otsingustring väljale Otsitav. Andmete asendamiseks sisestage asendusstring väljale Asendaja.

  Märkus. : Ärge sisestage metamärke väljale Asendaja, kui te ei soovi, et teie kirjed neid sisaldaksid.

 5. Kui soovite otsida mõnelt teiselt väljalt või kogu tabelist, kasutage loendit Vt.

  Vaikimisi sisaldab loend Vt 1. juhise järgi valitud välja nime. Kui soovite otsida kogu tabelist, valige loendist tabeli nimi.

  või

  Kui otsustate valida mõne muu veeru, klõpsake soovitud veergu tabeli andmelehevaates. Dialoogiboksi ei ole vaja sulgeda.

 6. Soovi korral klõpsake loendis Vastenda väärtust Välja iga osa. Nii on otsing võimalikult lai.

 7. Veenduge, et ruut Otsi vormindatud välju on märgitud ning klõpsake nuppu Otsi järgmine.

Lehe algusse

Andmete otsing ja asendus vormil

Kui teil pole tabeli vaatamiseks või sellest otsimiseks vajalikke õigusi või te ei taha, et kasutajad saaksid vaadata tabeli kõiki andmeid, saate käitada otsingu- ja asendustoiminguid nii vormivaates kui ka paigutusvaates avatud vormides. Mõlemad toimingud otsivad vormiga seotud alustabelist.

Märkus. : Otsinguväljal ei saa otsimis- ja asendustoimingut käivitada. Kui tahete asendada vormi juhtelemendi (nt tekstivälja) andmeid, peate siduma juhtelemendi lähtetabeliga.

Lisateavet otsinguloendite kohta leiate artiklist Mitut väärtust talletava otsinguveeru lisamine või muutmine. Artikli esimestes alateemades selgitatakse otsinguväljade toimimist ja nende loomist.

Andmete otsing vormis

 1. Avage vorm, kust soovite otsida, vormi- või paigutusvaates.

 2. Valige otsitavat teavet sisaldav juhtelement.

  Märkus. : Kui soovite otsida kogu tabelist, järgige 5. juhist.

 3. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Otsing nuppu Otsi või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+F.

  või

  Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+F.

  Kuvatakse dialoogiboks Otsing ja asendus.

 4. Andmete otsimiseks klõpsake vahekaarti Otsi. Otsimis- ja asendustoimingu käivitamiseks klõpsake vahekaarti Asenda.

 5. Tippige otsinguväärtus väljale Otsitav. Andmete asendamiseks tippige asendusstring väljale Asendaja.

  Märkus. : Ärge sisestage metamärke väljale Asendaja, kui te ei soovi, et teie kirjed neid sisaldaksid.

 6. Kui soovite otsida mõnelt teiselt väljalt või kogu alustabelist, kasutage loendit Vt.

  Vaikimisi sisaldab loend Vt 2. juhise järgi valitud juhtelemendi nime. Kui soovite otsida vormi aluseks olevast tabelist, valige loendist tabeli nimi.

  või

  Kui otsustate valida muu juhtelemendi (toiming on võrdväärne muu tabelivälja valimisega), klõpsake juhtelementi vormil. Dialoogiboksi ei ole vaja sulgeda.

 7. Soovi korral klõpsake loendis Vastenda väärtust Välja iga osa. Nii on otsing võimalikult lai.

 8. Klõpsake loendis Otsi väärtust Kõik ning seejärel nuppu Otsi järgmine. Stringi asendamiseks klõpsake nuppu Asenda. Kui olete kindel, et sisestasite õige asendusstringi, klõpsake nuppu Asenda kõik, kuid arvestage, et asendustoimingut ei saa tagasi võtta. Kui teete vea, peate kordama otsingu- ja asendustoimingut, leidma valed väärtused ning asendama need õigetega.

Lehe algusse

Andmete otsing päringu tulemikomplektis

Järgmistes juhistes selgitatakse dialoogiboksi Otsing ja asendus kasutamist valikupäringu tulemikomplektist kirjete otsimiseks. Pidage meeles, et päringutulemites saate käitada ainult otsingutoiminguid.

Andmete päringu abil muutmise või eemaldamise kohta saate teavet artiklitest Värskenduspäringu loomine ja Päringute abil andmebaasist ühe või mitme kirje kustutamine.

Valikupäringu loomine

 • Avage andmebaas, mis sisaldab otsitavaid kirjeid.

 • Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Päringu kujundus.

  Access käivitab päringukujundaja, kuvatakse vahekaart Kujundus ja dialoogiboks Tabeli kuvamine.

 • Valige otsitavaid kirjeid sisaldav tabel või tabelid, klõpsake nuppu Lisa ning seejärel nuppu Sule.

  Tabel või tabelid kuvatakse ühe või mitme aknana päringu kujundusruudustiku ülemises sektsioonis, akendes loetletakse iga tabeli kõik väljad. Järgmisel joonisel on kujundaja koos tüüpilise tabeliga.

  Tabel päringukoosturis

 • Topeltklõpsake otsitavaid välju. Valitud väli kuvatakse päringukujundaja alumise sektsiooni real Väli.

  Alumises sektsioonis saab lisada veeru kohta ühe tabelivälja.

  Tabeli kõikide väljade kiireks lisamiseks topeltklõpsake tabeliväljade loendi ülaservas tärni (*). Järgneval pildil näete päringukujundajat kõigi lisatud tabeliväljadega.

  Kõigi lisatud tabeliväljadega päring.

 • Soovi korral saate kujundusruudustiku reale Kriteerium sisestada ühe või mitu kriteeriumi.

  See toiming võib vähendada päringutulemi kirjete arvu ja hõlbustada andmete otsimist. Järgmises tabelis on mõned näidiskriteeriumid koos selgitustega nende mõju kohta päringule.

Kriteeriumid

Mõju

> 234

Tagastab kõik arvud, mis on suuremad kui 234. Kui soovite otsida 234-st väiksemaid arve, sisestage < 234.

>= "Callahan"

Tagastab kirjed alates Callahanist kuni tähestiku lõpuni.

Vahemikus #2/2/2006# kuni #12/1/2006#

Tagastab kirjed vahemikus 2. veebruar 2006 kuni 1. detsember 2006 (ANSI-89). Kui teie andmebaas kasutab ANSI-92 metamärke, kasutage trellide (#) asemel ülakomasid ('). Näide: Between '2/2/2006' And '12/1/2006'

Not "Saksamaa"

Leiab kõik kirjed, mille sisu pole täpselt „Saksamaa“. Kriteerium annab vastuseks kirjed, mis sisaldavad lisaks sõnale „Saksamaa“ muid märke (nt „Saksamaa (euro)" või „Euroopa (Saksamaa)").

Not "T*"

Leiab kõik kirjed, mis ei alga tähega T. Kui andmebaas kasutab metamärgistikku ANSI-92, kasutage tärni asemel protsendimärki (%).

Not "*t"

Leiab kõik kirjed, mis ei lõpe tähega t. Kui andmebaas kasutab metamärgistikku ANSI-92, kasutage tärni asemel protsendimärki (%).

In(Kanada,UK)

Leiab loendist kõik kirjed, mis sisaldavad väärtusi Kanada või UK.

Like "[A-D]*"

Leiab tekstiväljal kõik kirjed, mis algavad tähtedega A kuni D. Kui andmebaas kasutab metamärgistikku ANSI-92, kasutage tärni asemel protsendimärki (%).

Like "*ar*"

Leiab kõik kirjed, mis sisaldavad tähekombinatsiooni "ar". Kui andmebaas kasutab metamärgistikku ANSI-92, kasutage tärni asemel protsendimärki (%).

Like "Maison Dewe?"

Leiab kõik kirjed, mis algavad tähekombinatsiooniga "Maison" ja sisaldavad 5-tähelist teist stringi, milles esimesed 4 tähte on "Dewe" ja viimane täht on tundmatu. Kui andmebaas kasutab metamärgistikku ANSI-92, kasutage küsimärgi asemel allkriipsu (_).

#2.2.2006#

Leiab kõik 2. veebruari 2006 kirjed. Kui teie andmebaas kasutab metamärgistikku ANSI-92, ümbritsege kuupäev trellimärkide asemel ülakomadega ('2.2.2006').

< Date() - 30

Tagastab kõik kuupäevad, millest on möödas rohkem kui 30 päeva

Date()

Leiab kõik tänast kuupäeva sisaldavad kirjed.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Leiab kõik kirjed, mis sisaldavad kuupäeva vahemikus tänasest päevast kuni kolm kuud tänasest edasi.

Is Null

Leiab kõik tühiväärtusega kirjed (tühjad või määratlemata).

Is Not Null

Leiab kõik väärtust sisaldavad kirjed.

""

Leiab kõik nullpikkusega stringi sisaldavad kirjed. Nullpikkusega stringe kasutatakse väärtuse lisamisel kohustuslikule väljale, kui väärtus pole veel teada. Näiteks peate sisestama väljale faksinumbri, kuid mõnel teie kliendil puudub faksiaparaat. Sel juhul sisestate faksinumbri asemel ilma tühikuta jutumärkide paari.

 • Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tulemid nuppu Käivita.

  Veenduge, et päring tagastab soovitud kirjed. Soovi korral saate soovimatud väljad eemaldada valides need ja vajutades kustutusklahvi (DELETE). Võite lohistada kujundusruudustikku lisavälju ja muuta kriteeriume, kuni jääte päringutulemiga rahule.

 • Asuge järgmise tööetapi juurde.

Andmete otsing tulemikomplektis

 1. Klõpsake tulemites välja (veergu), kust soovite otsida.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Otsing nuppu Otsi või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+F.

  või

  Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+F.

  Kuvatakse dialoogiboks Otsing ja asendus

 3. Tippige otsingustring väljale Otsitav.

 4. Kui soovite otsida mõnelt teiselt väljalt või kogu tabelist, kasutage loendit Vt.

  Vaikimisi sisaldab loend Vt 1. juhise järgi valitud välja nime. Kui soovite otsida kogu tabelist, valige loendist tabeli nimi.

  või

  Kui otsustate valida mõne muu veeru, klõpsake soovitud veergu tabeli andmelehevaates. Dialoogiboksi ei ole vaja sulgeda.

 5. Soovi korral klõpsake loendis Vastenda väärtust Välja iga osa. Nii on otsing võimalikult lai.

 6. Klõpsake loendis Otsi väärtust Kõik ning seejärel nuppu Otsi järgmine.

  Otsingutoiming tõstab esile kõik otsingustringi sisaldavad kirjed. Kuna valisite loendis Otsi väärtuse Kõik, läbib Access tsükliliselt kõik kirjed.

Lehe algusse

Metamärkide otsing

Metamärke saate kasutada otsingu- ja asendustoimingutes, kuid kasutage neid ettevaatlikult. Pidage meeles järgmisi reegleid.

 • Kui kasutate metamärkide otsimiseks dialoogiboksi Otsing ja asendus, peate ümbritsema otsitava märgi sulgudega järgmiselt: [*]. See reegel kehtib kõigi metamärkide otsimisel peale hüüumärgi (!) ja lõpunurksulu (]).

 • Kui kasutate metamärki asendusstringis, kohtleb Access seda märki literaalina ning kirjutab selle andmebaasi. Kui otsite näiteks väärtust vana * ja asendate kõik sellele mustrile vastavad kirjed väärtusega uus *, kirjutab Access väärtuse "uus *" igasse otsingustringiga ühtivasse kirjesse.

Metamärkide otsimine

 1. Avage tabel, päringutulemite komplekt või vorm. Tabelid ja tulemikomplektid tuleb avada andmelehevaates ning vormid vormivaates.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Otsing nuppu Otsi või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+F.

  või

  Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+F.

  Kuvatakse dialoogiboks Otsing ja asendus.

 3. Kui soovite metamärke sisaldavaid kirjeid ainult otsida, klõpsake vahekaarti Otsi. Kui soovite metamärke otsida ja asendada need muude andmetega, klõpsake vahekaarti Asenda.

 4. Tippige väljale Otsitav avanurksulg ([), otsitav metamärk ning lõpunurksulg (]). Näiteks kui otsite kõiki tärni sisaldavaid kirjeid, tippige [*]. Kui soovite käitada asendustoimingut, tippige asendusstring väljale Asendaja.

 5. Kui soovite otsida mõnelt teiselt väljalt või kogu tabelist, kasutage loendit Vt.

  Vaikimisi sisaldab loend Vt 1. juhise järgi valitud välja nime. Kui soovite otsida kogu tabelist, valige loendist tabeli nimi.

  või

  Kui otsustate valida mõne muu veeru, klõpsake soovitud veergu tabeli andmelehevaates. Dialoogiboksi ei ole vaja sulgeda.

 6. Valige loendis Vastenda suvand, mis rakendub andmetele kõige paremini. Kui metamärgid on kirjete alguses, klõpsake väärtust Välja algus. Vastasel juhul klõpsake suvandit Välja iga osa, et saada võimalikult suur otsingutulemite arv.

 7. Veenduge, et ruut Otsi vormindatud välju on märgitud, ning klõpsake nuppu Otsi järgmine. Otsingutoiming tagastab kirjed, mis sisaldavad metamärki. Kui soovite metamärki asendada, klõpsake nuppu Asenda. Kui olete kindel, et otsingu- ja asendusstringid tagavad õiged tulemid, klõpsake nuppu Asenda kõik. Pidage meeles, et otsingu- ja asendustoimingut ei saa tagasi võtta.

Lehe algusse

Metamärkide kasutamise näited

Kui teate igale metamärgile vastavat mustritüüpi, saate erinevate tulemite tagastamiseks kasutada metamärkide kombinatsioone või metamärke ja literaalmärke. Pidage meeles, et loendis Vastenda valitud sätted mõjutavad otsingutulemusi. Kui kasutate vigaseid sätteid, võib otsingutulem sisaldada soovimatuid andmeid või ei anna otsing üldse mingit tulemust. Järgnevas tabelis eristatakse mõned metamärkide ja literaalide kasutamise võimalused ning selgitused selle kohta, kuidas loendi Vastenda suvandid võivad otsingutulemusi mõjutada.

Otsingu string

Loendi Vastenda säte

Tulemid

[*]

Välja iga osa

Tagastab kõik tärni (*) sisaldavad kirjed. See süntaks kehtib ka küsimärkide (?), trellide (#), avanurksulgude ([) ja sidekriipsude (-) korral.

Kogu väli

Tagastab ainult tärni (*) sisaldavad kirjed.

Välja algus

Tagastab tärniga algavad kirjed.

*[*]*

Välja iga osa

Tagastab kõik tärni (*) ja ümbritsevat teksti sisaldavad kirjed. See süntaks kehtib ka küsimärkide (?), trellide (#), avanurksulgude ([) ja sidekriipsude (-) korral.

Kogu väli

Sama tulemus.

Välja algus

Sama tulemus.

[!*]

Välja iga osa

Tagastab kõik kirjed, mis ei sisalda tärni (*). Pidage meeles, et kui kasutate loendi Vastenda sätet, võib see otsingumuster tagastada kirjes iga sõna iga tähe. See süntaks kehtib ka küsimärkide (?), trellide (#), avanurksulgude ([) ja sidekriipsude (-) korral.

Märkus. : Otsingustring *[!*]* tagastab tärne sisaldavad kirjed, sest see leiab tärni ümbritseva teksti.

Kogu väli

Ei tagasta tulemeid.

Välja algus

Tagastab iga tärnita kirje esimese tähe.

ma*[ ch ]

Välja iga osa

Tagastab kõik kirjed, mis sisaldavad tähti "ma", "c" või "h". Näiteks tagastab see string tulemid "march" ja "match" ning lisaks "math" ja "manic".

Kogu väli

Tagastab kõik kirjed, mis algavad tähtedega "ma" ning lõppevad tähtedega "c" või "h". Näiteks tagastab see string tulemid "march" ja "match" ning lisaks "math" ja "manic".

Välja algus

Tagastab kõik kirjed, mis algavad täheühendiga "ma" ja sisaldavad tähti "c" või "h".

ma*[! ch ]

Välja iga osa

Tõstab esile tähed "m" ja "a" ning kogu neile järhneva teksti kuni täheni "c" või "h". Seda illustreerib järgnev joonis.

Mustri osaline kattuvus

Veel üks mustri osaline kattuvus

Ehk teisi sõnu, kuigi püüate tähti "c" ja "h" sisaldavaid kirjeid välja arvata, võite neid siiski näha, sest suvand Välja iga osa vastendab sulgudele eelneva teksti.

Kogu väli

Tagastab kõik kirjed, mis ei sisalda tähti "c" või "h", kui kirjed lõppevad tähtedega "c" või "h". Näiteks otsingutoiming ei tagasta sõna "manic", sest sõna lõppeb tähega "c", aga tagastab sõna "maniacal", sest "c" ei ole sõna viimane täht.

Välja algus

Tagastab kirjed, mis algavad täheühendiga "ma". Kuna Access otsib vasted kogu tekstile, mis eelneb sulgudes olevatele märkidele, siis võite näha soovimatuid tulemeid.

Lehe algusse

Jutumärkide ja null- või tühiväärtuste otsing

Dialoogiboksi Otsing ja asendus saate kasutada jutumärkide ja mitut tüüpi tühiväärtuste otsimiseks.

 • Tühjad väljad, mis on vormindatud kuvama väärtust. Näiteks võib vorming määrata, et sõna "tundmatu" kuvatakse väljal hetkeni, mil sisestate sinna väärtuse.

 • Tühjad, vormindamata väljad või tühiväärtused.

 • Nullpikkusega stringe sisaldavad väljad. Nullpikkusega stringi sisestamiseks tippige ilma tühikuta jutumärgid (""). Kui liigutate seejärel kursori muule väljale, peidab Access jutumärgid ning väli kuvatakse tühjalt. Pidage meeles, et nullpikkusega stringe saate sisestada ainult väljadele, mis on seatud andmetüüpidele Tekst, Memo ja Hüperlink. Need andmetüübid lubavad nullstringe vaikimisi.

Jutumärkide otsimine

 1. Avage tabel andmelehevaates või avage selle tabeliga seotud vorm.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Otsing nuppu Otsi või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+F.

  või

  Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+F.

  Kuvatakse dialoogiboks Otsing ja asendus

 3. Kui soovite jutumärke ainult otsida, klõpsake vahekaarti Otsi. Jutumärkide otsimiseks ja asendamiseks klõpsake vahekaarti Asenda.

 4. Tippige jutumärk väljale Otsitav. Jutumärgi asendamiseks mõne muu väärtusega sisestage see väärtus väljale Asendaja.

  Märkus. : Kui tahate jutumärgid täiesti eemaldada, siis jätke väli Asendaja tühjaks.

 5. Kui soovite otsida mõnelt teiselt väljalt või kogu tabelist, kasutage loendit Vt.

  Vaikimisi sisaldab loend Vt 1. juhise järgi valitud välja nime. Kui soovite otsida kogu tabelist, valige loendist tabeli nimi.

  või

  Kui otsustate valida mõne muu veeru, klõpsake soovitud veergu tabeli andmelehevaates. Dialoogiboksi ei ole vaja sulgeda.

 6. Soovi korral klõpsake loendis Vastenda väärtust Välja iga osa. Nii on otsing võimalikult lai.

 7. Valige loendist Otsi väärtus Kõik, et otsida kõigist kirjetest.

 8. Märkige ruut Otsi vormindatud välju.

  Märkus. : Kui Access märgib ruudu automaatselt, siis nõustuge sellega, välja arvatud juhul, kui toiming nurjub.

 9. Klõpsake kirjete otsimiseks nuppu Otsi järgmine. Kui otsingutoiming nurjub, tühjendage ruut Otsi vormindatud välju ja proovige uuesti. Kui tahate kindlasti jutumärgid asendada muu väärtusega (või jutumärgid ära kustutada), klõpsake nuppu Asenda. Kui olete kindel, et otsite ja asendate tabelis õigeid väärtusi, klõpsake käsku Asenda kõik, kuid pidage meeles, et asendustoimingut ei saa tagasi võtta. Kui teete vea, siis peate käivitama vea kõrvaldamiseks täiendava otsingu- ja asendustoimingu.

Tühiväärtuste otsimine

 1. Vajadusel avage tabel andmelehevaates, mis sisaldab otsitavaid väärtusi.

 2. Valige tabelis väli, mis sisaldab otsitavaid tühiväärtusi.

 3. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Otsing nuppu Otsi või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+F.

  või

  Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+F.

  Kuvatakse dialoogiboks Otsing ja asendus.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  Väärtuse kuvamiseks vormindatud tühjade väljade otsimine

  1. Vormindatud väärtust otsimiseks klõpsake vahekaarti Otsi.

   Kui soovite otsida väärtusi ja asendada need muude andmetega, klõpsake vahekaarti Asendamine.

  2. Tippige vormingu määratud väärtus väljale Otsitav.

   Andmete lisamiseks tühjale väljale sisestage uued andmed väljale Asendaja.

  3. Loendis Vastenda klõpsake väärtust Kogu väli.

  4. Märkige ruut Otsi vormindatud välju.

  5. Klõpsake nuppu Otsi järgmine.

  Tühjade vormindamata väljade otsimine

  1. Väljade otsimiseks klõpsake vahekaarti Otsi. Väljade otsimiseks ja neile väärtuse lisamiseks klõpsake vahekaarti Asenda.

  2. Tippige otsingustring Null või Is Null väljale Otsitav.

   Tühiväärtuse asendamiseks muude andmetega sisestage need väljale Asendaja.

  3. Loendis Vastenda: klõpsake väärtust Kogu väli.

  4. Tühjendage ruut Otsi vormindatud välju.

  5. Klõpsake nuppu Otsi järgmine.

  Nullpikkusega stringe sisaldavate väljade otsimine

  1. Nullpikkusega stringide otsimiseks klõpsake vahekaarti Otsi.

   Kui soovite asendada stringid muude andmetega, klõpsake vahekaarti Asenda.

  2. Tippige tühikuteta jutumärgid ("") väljale Otsitav.

   Nullpikkusega stringide asendamiseks muude andmetega sisestage uued andmed väljale Asendaja.

  3. Loendis Vastenda klõpsake väärtust Kogu väli.

  4. Tühjendage ruut Otsi vormindatud välju.

  5. Klõpsake nuppu Otsi järgmine.

Lehe algusse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×