Diagrammis vearibade lisamine, muutmine, eemaldamine

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Vearibade kaasamine loodavatele diagrammidele aitab teil saada ühe pilguga ülevaate veamarginaalidest ja standardhälvetest. Need saab kuvada kõigil diagrammi andmesarja andmepunktidel või andmemarkeritel standardse veasuurusena, protsendimäärana või standardhälbena. Täpselt soovitud veasuuruste kuvamiseks saate väärtused ise määrata. Näiteks saate teadusliku katse tulemustes esitada 10-protsendilised positiivsed ja negatiivsed veasuurused:

10% vearibadega joondiagramm

Vearibasid saate kasutada tasapinnalistes kiht-, lint-, tulp-, joon-, punkt- ja mulldiagrammides. Punkt- ja mulldiagrammides saate vearibad kuvada nii x- kui y-väärtuste jaoks.

 1. Klõpsake diagrammi.

 2. Klõpsake diagrammi kõrval nuppu Diagrammielemendid  Nupp „Diagrammielemendid“ ja seejärel märkige ruut Vearibad. (Vearibade eemaldamiseks tühjendage ruut).

 3. Kuvatava veasuuruse muutmiseks klõpsake nupu Vearibad kõrval asuvat noolenuppu ja valige soovitud käsk.

  Veariba suvandid

  • Valige mõni eelmääratletud vearibasuvand, näiteks Standardviga, Protsent või Standardhälve.

  • Kui soovite vearibasuurused ise seada, valige käsk Veel suvandeid ja seejärel valige soovitud suvandid jaotises Vertikaalne veariba või Horisontaalne veariba. Siin saate muuta ka vearibade suunda ja lõpulaadi või luua kohandatud vearibasid.

   Paan Vearibade vorming

Märkus.: Vearibade suund sõltub kasutatavast diagrammitüübist. Punktdiagrammides saab kuvada nii horisontaalsed kui ka vertikaalsed vearibad. Kui soovite ühe neist vearibadest eemaldada, valige veariba ja vajutage kustutusklahvi (Delete).

Sageli küsitakse, kuidas Excel veasuurusi arvutab. Excel kasutab diagrammil kuvatavate suuruste Standardviga ja Standardhälve arvutamiseks järgmisi võrrandeid.

Suvand

Kasutab võrrandit

Standardviga

Võrrand

Kus:

s = sarja number

i = punktide arv sarjas s

m = diagrammi punkti y sarjade arv

n = punktide arv igas sarjas

yis = s-nda sarja i-nda punkti andmeväärtus

ny = andmeväärtuste koguarv kõigis sarjades

Standardhälve

Võrrand

Kus:

s = sarja number

i = punktide arv sarjas s

m = diagrammi punkti y sarjade arv

n = punktide arv igas sarjas

yis = s-nda sarja i-nda punkti andmeväärtus

ny = andmeväärtuste koguarv kõigis sarjades

M = aritmeetiline keskmine

Excelis saate kuvada vearibasid, mis kasutavad standardset veasuurust, protsenti väärtusest (5%) või standardhälvet.

Standardviga ja Standardhälve kasutavad veasuuruste arvutamiseks järgmisi võrrandeid.

Suvand

Kasutab võrrandit

Kus

Standardviga

Võrrand

s = sarja number

i = punktide arv sarjas s

m = diagrammi punkti y sarjade arv

n = punktide arv igas sarjas

yis = s-nda sarja i-nda punkti andmeväärtus

ny = andmeväärtuste koguarv kõigis sarjades

Standardhälve

Võrrand

s = sarja number

i = punktide arv sarjas s

m = diagrammi punkti y sarjade arv

n = punktide arv igas sarjas

yis = s-nda sarja i-nda punkti andmeväärtus

ny = andmeväärtuste koguarv kõigis sarjades

M = aritmeetiline keskmine

 1. Tasapinnalisel kihtdiagrammil, lintdiagrammil, joondiagrammil, XY-diagrammil (punktdiagrammil) või mulldiagrammil tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake kõigile diagrammi andmesarjadele vearibade lisamiseks diagrammiala.

  • Klõpsake valitud andmepunktile või andmesarjale vearibade lisamiseks soovitud andmepunkti või andmesarja, või selle diagrammielementide loendist valimiseks tehke järgmist.

   1. Klõpsake diagrammi.

    Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

   2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammielemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

    Exceli lindi pilt

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotise Analüüs nuppu Vearibad.

  Exceli lindi pilt

 3. Tehke ühte järgmistest.

  1. Klõpsake eelmääratletud vearibasuvandit, nt Vearibad koos standardveaga, Vearibad koos protsendimääraga või Vearibad koos standardhälbega.

  2. Klõpsake Veel vearibasuvandeid ning klõpsake jaotises Vertikaalsed vearibad või Horisontaalsed vearibad soovitud kuva- ja veasuuruse suvandeid.

   Märkus.: Vearibade suund oleneb teie diagrammitüübist. Punktdiagrammides kuvatakse vaikimisi nii horisontaalsed kui ka vertikaalsed vearibad. Kui soovite ühe neist vearibadest eemaldada, valige veariba ja vajutage kustutusklahvi (Delete).

 1. Klõpsake tasapinnalisel kihtdiagrammil, lintdiagrammil, joondiagrammil, XY-diagrammil (punktdiagrammil) või mulldiagrammil andmepunkti või andmesarjasid, millel on vearibad, mida soovite muuta, või tehke nende diagrammielementide loendist valimiseks järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammielemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   Exceli lindi pilt

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Vearibad ning klõpsake seejärel käsku Veel vearibasuvandeid.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake jaotises Kuvamine veariba suunda ja lõpulaadi, mida soovite kasutada.

 1. Klõpsake tasapinnalisel kihtdiagrammil, lintdiagrammil, joondiagrammil, XY-diagrammil (punktdiagrammil) või mulldiagrammil andmepunkti või andmesarjasid, millel on vearibad, mida soovite muuta, või tehke nende diagrammielementide loendist valimiseks järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammielemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   Exceli lindi pilt

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Vearibad ning klõpsake seejärel käsku Veel vearibasuvandeid.

  Exceli lindi pilt

 3. Tehke jaotises Vea suurus mõnda järgmistest.

  1. Klõpsake vea suuruse määratlemiseks teise meetodi kasutamiseks meetodit, mida soovite kasutada ning seejärel määratlege vea suurus.

  2. Klõpsake vea suuruse määratlemiseks kohandatud väärtuste kasutamiseks käsku Kohandatud ja tehke järgmist.

   1. Klõpsake käsku Määra väärtus.

   2. Määrake väljadel Positiivne veaväärtus ja Negatiivne veaväärtus töölehevahemik, mida soovite kasutada vea suuruse väärtustena või tippige soovitud väärtused ise, eraldades need komaga. Tippige näiteks 0,4, 0,3, 0,8.

    Näpunäide.: Töölehevahemiku määramiseks võite ka klõpsata nuppu Ahenda dialoogiboks Ahendamisnupp ja seejärel valida andmed, mida soovite töölehel kasutada. Dialoogiboksi naasmiseks klõpsake uuesti nuppu Ahenda dialoogiboks.

    Märkus.: Rakendustes Microsoft Office Word 2007 või Microsoft Office PowerPoint 2007 ei pruugi dialoogiboksis Kohandatud vearibad olla nupp Ahenda dialoogiboks kuvatud ning soovitud vea suuruse väärtusi saab ainult ise tippida.

 1. Klõpsake tasapinnalisel kihtdiagrammil, lintdiagrammil, joondiagrammil, XY-diagrammil (punktdiagrammil) või mulldiagrammil andmepunkti või andmesarjasid, millel on vearibad, mida soovite eemaldada, või tehke nende diagrammielementide loendist valimiseks järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammielemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   Exceli lindi pilt

 2. Tehke ühte järgmistest.

  1. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Vearibad ning klõpsake seejärel käsku Pole.

   Exceli lindi pilt

  2. Vajutage kustutusklahvi (Delete).

Näpunäide.: Kui soovite kohe pärast diagrammile lisamist vearibasid eemaldada, klõpsake Kiirpääsuriba käsku Võta tagasi või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + Z.

Tehke ühte järgmistest.

 1. Valige diagrammi andmesarja, mida soovite lisada vearibad abil.

  Klõpsake näiteks joondiagrammil mõnda diagrammi joont. Valitakse kõik selle andmesarja andmemarkerid.

 2. Klõpsake vahekaardil Kujundus diagrammin Diagrammielementi lisada.

  Valige menüü „Diagrammikujundus“ käsk „Lisa Diagrammielement“.

 3. Osutage Vearibadja tehke siis ühte järgmistest.

Klõpsatav suvand

Eesmärk

Standardviga

Rakendada standardviga, kasutades järgmist valemit:

Standardvea valem

s = sarja number
I = punktide arv sarjas s
m = diagrammi punkti y sarjade arv
n = punktide igas sarjas
y = sarja s-I andmeväärtus nda punkti
n y = koguarv kõigis sarjades andmeväärtusi

Protsent

Iga andmepunkti andmesarja väärtus protsendina rakendamine

Standardhälve

Rakendada kordne standardhälve, kasutades järgmist valemit:

Purunemisjõu standardhälve valem

s = series number
I = point number in series s
m = number of series for point y in chart
n = number of points in each series
y is = data value of series s and the I th point
n y = total number of data values in all series
M = arithmetic mean

 1. Valige diagrammi andmesarja, mida soovite lisada vearibad abil.

 2. Diagrammi kujundus, klõpsake Diagrammielementi lisadaja seejärel nuppu Veel suvandeid tõrge lindid.

 3. Paan Vearibade vormingTõrge suvandite jaotises Vea suurus, klõpsake nuppu kohandatudja seejärel klõpsake Väärtust määrata.

 4. Klõpsake jaotises vea suurus, klõpsake nuppu kohandatudja klõpsake Määramiseks väärtuse.

  Kuvatakse tõrge summa valitud kohandatud paan Vearibade vorming

 5. Negatiivne veaväärtus väljadele ja Positiivne väärtus , tippige soovitud väärtused, mida soovite iga andmepunkti, komadega (nt 0.4, 0.3, 0.8), ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  Märkus.: Samuti saate määratleda veaväärtused sama Exceli töövihikust lahtrivahemik. Lahtrivahemikku, valige dialoogiboksis Kohandatud vearibad , tühjendage ruut Veaväärtuse positiivne või Negatiivne veaväärtuse ja seejärel valige lahtrivahemik, mida soovite kasutada.

 1. Valige diagrammi andmesarja, mida soovite lisada üles/alla lindid abil.

 2. Diagrammi kujundus, nuppu Lisa diagrammielementi, osutage käsule Suurema/väiksema ribadja klõpsake üles/alla lindid.

  Sõltuvalt diagrammi, ei pruugi mõned suvandid saadaval.

Diagrammile Vearibade

Tehke ühte järgmistest.

 1. See juhis kehtib ainult rakenduse Word for Mac 2011 kohta. Klõpsake menüü View (Vaade) nuppu Print Layout (Küljendivaade).

 2. Diagrammi, saate valida andmesarja, mida soovite lisada vearibad abil ja seejärel vahekaarti Paigutus Organisatsiooniskeem .

  Klõpsake näiteks joondiagrammil mõnda diagrammi joont. Valitakse kõik selle andmesarja andmemarkerid.

 3. Klõpsake jaotises analüüsVearibad.

  Diagrammi menüü Paigutus jaotises analüüs

 4. Tehke ühte järgmistest.

Klõpsatav suvand

Eesmärk

Vearibad koos standardviga

Rakendada standardviga, kasutades järgmist valemit:

Standardvea valem

s = sarja number
I = punktide arv sarjas s
m = diagrammi punkti y sarjade arv
n = punktide igas sarjas
y = sarja s-I andmeväärtus nda punkti
n y = koguarv kõigis sarjades andmeväärtusi

Vearibad koos protsent

Iga andmepunkti andmesarja väärtus protsendina rakendamine

Vearibad koos standardhälbe.

Rakendada kordne standardhälve, kasutades järgmist valemit:

Purunemisjõu standardhälve valem

s = series number
I = point number in series s
m = number of series for point y in chart
n = number of points in each series
y is = data value of series s and the I th point
n y = total number of data values in all series
M = arithmetic mean

 1. See juhis kehtib ainult rakenduse Word for Mac 2011 kohta. Klõpsake menüü View (Vaade) nuppu Print Layout (Küljendivaade).

 2. Diagrammi, saate valida andmesarja, mida soovite lisada vearibad abil ja seejärel vahekaarti Paigutus Organisatsiooniskeem .

  Klõpsake näiteks joondiagrammil mõnda diagrammi joont. Valitakse kõik selle andmesarja andmemarkerid.

 3. Jaotises analüüs, klõpsake Vearibadja valige Tõrge lindid suvandid.

  Diagrammi menüü Paigutus jaotises analüüs

  Kui kuvatakse dialoogiboks Lisamine vearibad , valige sarja, mida soovite lisada vearibad, et.

 4. Klõpsake navigeerimispaanil Vearibad.

 5. Klõpsake jaotises vea suurus, klõpsake nuppu kohandatudja klõpsake Määramiseks väärtuse.

 6. Aktiveerige Excel.

  Kui võtate Excelisse, kuvatakse dialoogiboks Kohandatud vearibad .

 7. Negatiivne veaväärtus väljadele ja Positiivne väärtus , tippige soovitud väärtused, mida soovite iga andmepunkti, komadega (nt 0.4, 0.3, 0.8), ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  Märkus.: Samuti saate määratleda veaväärtused sama Exceli töövihikust lahtrivahemik. Lahtrivahemikku, valige dialoogiboksis Kohandatud vearibad , tühjendage ruut Veaväärtuse positiivne või Negatiivne veaväärtuse ja seejärel valige lahtrivahemik, mida soovite kasutada.

 8. Liikumine tagasi mõnda Office'i programmi te kasutate (Word for Mac 2011 ja PowerPoint for Mac 2011 ja Excel for Mac 2011).

 9. Klõpsake dialoogiboksis Vearibade vorming nuppu OK.

 1. See juhis kehtib ainult rakenduse Word for Mac 2011 kohta. Klõpsake menüü View (Vaade) nuppu Print Layout (Küljendivaade).

 2. Diagrammil andmesarja, mida soovite lisada üles/alla lindid, et valida ja seejärel vahekaarti Paigutus Organisatsiooniskeem .

  Klõpsake näiteks joondiagrammil mõnda diagrammi joont. Valitakse kõik selle andmesarja andmemarkerid.

 3. Jaotises analüüsnuppu Suurema/väiksema ribadja klõpsake ribal üles/alla, mida soovite.

  Diagrammi menüü Paigutus jaotises analüüs

  Sõltuvalt diagrammi, ei pruugi mõned suvandid saadaval.

Vt ka

Diagrammi loomine

Olemasoleva diagrammi diagrammitüübi muutmine

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×