Diagrammi telgede kuvamise muutmine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Enamiku diagrammitüüpide korral saate diagrammi teljed kuvada või peita. Diagrammiandmete hõlpsama mõistmise huvides võite muuta ka telgede ilmet.

Oluliste    See artikkel ei sisalda Diagrammi telgede skaala muutmine. Skaala muutmise kohta leiate artiklist:

Lisateave telgede kohta

Diagrammidel on tavaliselt kaks telge, mida kasutatakse andmete mõõtmiseks ja liigitamiseks: vertikaaltelg ehk väärtus- või y-telg ja horisontaaltelg ehk kategooria- või x-telg. Ruumilistel tulp-, koonus- või püramiiddiagrammidel on ka kolmas telg - sügavus- ehk sarja- või z-telg, mis võimaldab kuvada andmete sügavusmõõdet. Radiaaldiagrammidel puudub horisontaal- ehk kategooriatelg ning sektor- ja rõngasdiagrammidel pole ühtegi telge.

Diagrammi, kus on kuvatud horisontaal-, vertikaal- ja sügavustelg

Viiktekst 1 Vertikaalteljele (väärtus)

Viiktekst 2 Horisontaaltelge (kategooria)

Viiktekst 3 Sügavusteljele (sarjad)

Järgmine kirjeldada saate diagramme lisada mõju ja paremini väljendada teavet muuta. Lisateavet telgede millised ja mida saate teha neid näha kõiki telgede kohta.

 1. Klõpsake diagrammi, mille telgi soovite kuvada või peita.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad alammenüüdega Kujundus, Vorming.

 2. Klõpsake menüü kujundus nuppu Lisa diagrammielementide kõrval olevat allanoolt ja seejärel libistage kursoriga üle teljed hüpikakna menüü.

  Elemendi jaotise lisamine on esile tõstetud

 3. Klõpsake telge, mille soovite kuvada või peita.

 1. Klõpsake diagrammil telge, mille kriipsmärgised ja sildid vajavad kohandamist või valige diagrammi elementide loendist telg järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad alammenüüdega Kujundus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake telge, mille soovite valida.

   Praegune valik koos valitud horisontaaltelje

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Paani telgede Suvandid jaotises Kriipsmärgiste, tehke ühte või mitut järgmistest.

  1. Põhikriipsmärgiste kuvamisviisi muutmiseks klõpsake ripploendis Põhikriipsmärgiste tüüp soovitavat kriipsmärgise asukohta.

   Märkige ruut märgi ja sildid jaotises paani telgede vorming

  2. Vahekriipsmärgiste kuvamisviisi muutmiseks klõpsake ripploendis Vahekriipsmärgiste tüüp soovitavat kriipsmärgise asukohta.

  3. Sildid, jaotises siltideasukoha muutmiseks klõpsake soovitud suvandit.

   Näpunäide   . Kriipsmärgiste või nende siltide peitmiseks klõpsake väljal Teljesildid väärtust Pole.

   Ükski sildi Position seadmisega kriipsmärgiste peitmine

  Paani Vorminda telge

 1. Klõpsake diagrammil muudetavat horisontaal- ehk kategooriatelge või valige telg diagrammielementide loendist järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake telge, mille soovite valida.

   Praegune valik koos valitud horisontaaltelje

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Tehke jaotises Teljesuvandid ühte või mõlemat järgmistest.

  1. Teljesiltide intervalli muutmiseks märkige jaotises Siltidevaheline intervall raadionupp Määrake intervalli ühik ja tippige siis tekstiväljale soovitud arv.

   Telje intervallide ja kaugus

   Näpunäide   . Kategooria kõigi siltide kuvamiseks tippige väärtus 1, iga teise sildi kuvamiseks tippige väärtus 2, iga kolmanda sildi kuvamiseks tippige väärtus 3 jne.

  2. Teljesildi asukoha muutmiseks tippige väljale Sildi kaugus teljest soovitav arvväärtus.

   Näpunäide   . Sildi paigutamiseks teljele lähemale tippige väiksem arv. Sildi ja telje vahelise kauguse suurendamiseks tippige suurem arv.

Nii horisontaal- ehk kategooriatelje kui ka vertikaal- ehk väärtustelje siltide joondust saate vajadusel muuta. Kui kasutate diagrammis üksust mitme tasemega kategooriasildid saate muuta kõikide tasemete joondust. Muuta saate ka silditasemete vahekaugust horisontaal- ehk kategooriateljel.

 1. Klõpsake diagrammil telge, mille sildid vajavad teistsugust joondamist, või valige diagrammi elementide loendist telg järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad alammenüüdega Kujundus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake telge, mille soovite valida.

   Praegune valik koos valitud horisontaaltelje

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Telje vormindamineTekstisuvandid.

 4. Tekstivälja, tehke ühte või mitut järgmistest.

  1. Klõpsake jaotises Vertikaaljoondus soovitud vertikaaljoondussuvandit.

  2. Klõpsake väljal Teksti suund soovitud tekstisuunda.

  3. Valige soovitud pöördenurk väljal Kohandatud nurk.

Näpunäide.    Saate ka muuta teljesiltide horisontaaljoonduse, klõpsates nuppu telg ja seejärel klõpsake nuppu Joonda vasakule Viiktekst 1 , keskele Viiktekst 1 või Joonda paremale Nupu pilt Avaleht tööriistariba.

Kategooriasiltide teksti saate muuta nii töölehel kui ka otse diagrammil.

Töölehe kategooriasildi teksti muutmine

 1. Klõpsake töölehel lahtrit, mis sisaldab muudetava sildi nime.

 2. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Märkus   . Töölehel tehtavad muudatused kajastuvad automaatselt diagrammil.

Diagrammi sildi teksti muutmine

 1. Klõpsake diagrammil horisontaaltelge või valige telg diagrammielementide loendist järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad alammenüüdega Kujundus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake horisontaal- ehk kategooriatelge.

   Praegune valik koos valitud horisontaaltelje

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Andmed nuppu Vali andmed.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake dialoogiboksi Andmeallika valimine jaotises Horisontaaltelje (X-telje) sildid nuppu Redigeeri.

 4. Tehke dialoogiboksis Teljesiltide vahemik ühte järgmistest.

  1. Määrake töölehel vahemik, mida soovite kategooriatelje siltidena kasutada.

  2. Tippige soovitud sildid komadega eraldatuna (nt Osakond A, Osakond B, Osakond C.

   Märkus   . Kui tipite väljale Teljesildi vahemik sildi teksti, pole kategooriatelje silditekst enam töölehe lahtriga lingitud.

 5. Klõpsake nuppu OK.

Kategooriatelje siltide teksti või väärtustelje arvude vormingut saate vajaduse korral muuta.

Teksti vormindamine

 1. Paremklõpsake diagrammil telge, mille silte soovite vormindada.

 2. Klõpsake tööriistaribal Avalehtsoovitud vormingusuvandid.

Näpunäide   . Võite ka valida telje, kus sildid on kuvatud, ja kasutada siis menüü Avaleht jaotise Font vormindusnuppe.

Arvude vormindamine

 1. Klõpsake diagrammil telge, millel kuvatavaid arve soovite vormindada, või valige soovitud telg diagrammielementide loendist järgmiselt.

  • Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad alammenüüdega Kujundus ja Vorming.

  • Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake telge, mille soovite valida.

   Praegune valik koos valitud horisontaaltelje

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Jaotises Teljesuvandid valige Number, ja seejärel klõpsake väljal kategooria , valige soovitud arvuvormingut.

  Näpunäide   . Kui valitud arvuvorming sisaldab komakohti, saate need määrata väljal Komakohad.

 4. Arvude ja töölehelahtrite vaheliste linkide säilitamiseks märkige ruut Lingitud allikaga.

Telgede suvandid jaotist arv vorming

Märkus   . Enne arvude vormindamist protsentidena veenduge, et diagrammil leiduvad arvud oleksid lähteandmetes tõepoolest protsentidena arvutatud ja et need oleksid kuvatud kümnendvormingus. Protsente arvutatakse töölehel võrrandiga summa / kogusumma = protsent. Kui arvutate näiteks tehte 10 / 100 = 0,1 ja vormindate siis arvu 0,1 protsendina, kuvatakse arv õigesti kujul 10%.

 1. Klõpsake diagrammi, mille telgi soovite kuvada või peita.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Teljed nuppu Teljed.

  Lindi pilt

 3. Klõpsake kuvatavat või peidetavat teljetüüpi ja seejärel soovitud suvandeid.

 1. Klõpsake diagrammil telge, mille kriipsmärgised ja sildid vajavad kohandamist või valige diagrammi elementide loendist telg järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake telge, mille soovite valida.

   Lindi pilt

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Tehke jaotises Teljesuvandid ühte või mitut järgmistest.

  1. Põhikriipsmärgiste kuvamisviisi muutmiseks klõpsake ripploendis Põhikriipsmärgiste tüüp soovitavat kriipsmärgise asukohta.

  2. Vahekriipsmärgiste kuvamisviisi muutmiseks klõpsake ripploendis Vahekriipsmärgiste tüüp soovitavat kriipsmärgise asukohta.

  3. Siltide asukoha muutmiseks klõpsake ripploendis Telje silt soovitavat suvandit.

   Näpunäide   . Kriipsmärgiste või nende siltide peitmiseks klõpsake väljal Teljesildid väärtust Pole.

 1. Klõpsake diagrammil muudetavat horisontaal- ehk kategooriatelge või valige telg diagrammielementide loendist järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake telge, mille soovite valida.

   Lindi pilt

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Tehke jaotises Teljesuvandid ühte või mõlemat järgmistest.

  1. Teljesiltide intervalli muutmiseks märkige jaotises Siltidevaheline intervall raadionupp Määrake intervalli ühik ja tippige siis tekstiväljale soovitud arv.

   Näpunäide   . Kategooria kõigi siltide kuvamiseks tippige väärtus 1, iga teise sildi kuvamiseks tippige väärtus 2, iga kolmanda sildi kuvamiseks tippige väärtus 3 jne.

  2. Teljesildi asukoha muutmiseks tippige väljale Sildi kaugus teljest soovitav arvväärtus.

   Näpunäide   . Sildi paigutamiseks teljele lähemale tippige väiksem arv. Sildi ja telje vahelise kauguse suurendamiseks tippige suurem arv.

Nii horisontaal- ehk kategooriatelje kui ka vertikaal- ehk väärtustelje siltide joondust saate vajadusel muuta. Kui kasutate diagrammis üksust mitme tasemega kategooriasildid saate muuta kõikide tasemete joondust. Muuta saate ka silditasemete vahekaugust horisontaal- ehk kategooriateljel.

 1. Klõpsake diagrammil telge, mille sildid vajavad teistsugust joondamist, või valige diagrammi elementide loendist telg järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake telge, mille soovite valida.

   Lindi pilt

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Telje vormindamine nuppu Joondus.

 4. Tehke jaotises Teksti paigutus ühte või mitut järgmistest.

  1. Klõpsake jaotises Vertikaaljoondus soovitud vertikaaljoondussuvandit.

  2. Klõpsake väljal Teksti suund soovitud tekstisuunda.

  3. Valige soovitud pöördenurk väljal Kohandatud nurk.

Näpunäide.    Saate muuta ka teljesiltide horisontaaljoonduse telge paremklõpsata ja seejärel klõpsake nuppu Joonda vasakule Viiktekst 1 , keskele Viiktekst 1 või Joonda paremale Nupu pilt minitööriistariba.

Kategooriasiltide teksti saate muuta nii töölehel kui ka otse diagrammil.

Töölehe kategooriasildi teksti muutmine

 1. Klõpsake töölehel lahtrit, mis sisaldab muudetava sildi nime.

 2. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Märkus   . Töölehel tehtavad muudatused kajastuvad automaatselt diagrammil.

Diagrammi sildi teksti muutmine

 1. Klõpsake diagrammil horisontaaltelge või valige telg diagrammielementide loendist järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake horisontaal- ehk kategooriatelge.

   Lindi pilt

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Andmed nuppu Vali andmed.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake dialoogiboksi Andmeallika valimine jaotises Horisontaaltelje (X-telje) sildid nuppu Redigeeri.

 4. Tehke dialoogiboksis Teljesiltide vahemik ühte järgmistest.

  1. Määrake töölehel vahemik, mida soovite kategooriatelje siltidena kasutada.

   Näpunäide.    Saate klõpsata nuppu Ahenda dialoogiboks nuppu Ahendamisnupp ja valige vahemikus, mida soovite kasutada töölehel. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Laienda dialoogiboks .

  2. Tippige soovitud sildid komadega eraldatuna (nt Osakond A, Osakond B, Osakond C.

   Märkus   . Kui tipite väljale Teljesildi vahemik sildi teksti, pole kategooriatelje silditekst enam töölehe lahtriga lingitud.

 5. Klõpsake nuppu OK.

Kategooriatelje siltide teksti või väärtustelje arvude vormingut saate vajaduse korral muuta.

Teksti vormindamine

 1. Paremklõpsake diagrammil telge, mille silte soovite vormindada.

 2. Klõpsake minitööriistaribal soovitud vormingusuvandeid.

Näpunäide   . Võite ka valida telje, kus sildid on kuvatud, ja kasutada siis menüü Avaleht jaotise Font vormindusnuppe.

Arvude vormindamine

 1. Klõpsake diagrammil telge, millel kuvatavaid arve soovite vormindada, või valige soovitud telg diagrammielementide loendist järgmiselt.

  • Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  • Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake telge, mille soovite valida.

   Lindi pilt

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Klõpsake nuppu Arv ja seejärel valige väljalt Kategooria soovitav arvuvorming.

  Näpunäide   . Kui valitud arvuvorming sisaldab komakohti, saate need määrata väljal Komakohad.

 4. Arvude ja töölehelahtrite vaheliste linkide säilitamiseks märkige ruut Lingitud allikaga.

Märkus   . Enne arvude vormindamist protsentidena veenduge, et diagrammil leiduvad arvud oleksid lähteandmetes tõepoolest protsentidena arvutatud ja et need oleksid kuvatud kümnendvormingus. Protsente arvutatakse töölehel võrrandiga summa / kogusumma = protsent. Kui arvutate näiteks tehte 10 / 100 = 0,1 ja vormindate siis arvu 0,1 protsendina, kuvatakse arv õigesti kujul 10%.

Kõik telgede kohta

Kõigi diagrammitüüpide puhul ei kuvata telgi ühtemoodi. Näiteks XY- ehk punktdiagrammil ja mulldiagrammil kuvatakse arvväärtused nii horisontaal- kui ka vertikaalteljel. Näiteks võib tuua sademete hulga sõltuvuse õhurõhust. Mõlemal üksusel on arvväärtused ning andmed kuvatakse x- ja y- teljel vastavalt nende arvväärtustele. Väärtustelgede kuvamisel on mitu võimalust (nt logaritmiline skaala).

Muude diagrammitüüpide puhul (nt tulp-, joon- ja kihtdiagramm) kuvatakse arvväärtused vaid vertikaal- ehk väärtusteljel; horisontaalteljel kuvatakse rühmitatud tekstväärtused ehk kategooriad. Näiteks võib tuua sademete hulga sõltuvuse geograafilisest piirkonnast. Geograafiline piirkond on selles näites andmete tekstiline kategooria, mis esitatakse horisontaal- ehk kategooriateljel. Geograafilised piirkonnad jaotuvad skaalal ühtlaselt, kuna need pole mõõdetavad väärtused, vaid tekst. Arvestage selle erinevusega diagrammitüübi valimisel, kuna väärtus- ja kategooriatelje võimalused on erinevad. Sügavus- ehk sarjatelg on üks kategooriatelje variante.

Diagrammi loomisel kuvatakse telgedel vaikimisi kriipsmärgised ja sildid. Nende kuvamise viisi saate põhi- ja vahekriipsmärgiste ning siltide abil muuta. Diagrammi ülekuhjamise vältimiseks saate horisontaal- ehk kategooriateljel kuvada vähem teljesilte või kriipsmärgiseid, määrates kriipsmärgiste vahel kuvatavate kategooriate arvu.

Saate muuta ka siltide joondust ja suunda ning muuta või vormindada neis kuvatavat teksti ja arve (nt kuvada arve protsendina).

Vt ka

Lisamine või eemaldamine sekundaartelje diagrammis

Diagrammi värvi või laadi muutmine

Diagrammi loomine algusest lõpuni

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×