CSV-failid õppetööandmete sünkroonimise teenuse jaoks

Saate kasutada CSV-faile (CSV – komaeraldusega väärtus) koos õppetööandmete sünkroonimisega (SDS), et sünkroonida oma õppetöö infosüsteem (SIS) teenusega Office 365. Kui kasutate seda meetodit, vajate sünkroonimisprofiili häälestamiseks SDS-is kuut eraldi CSV-faili. Selles teemas kirjeldatakse CSV-faile ja nende nõutavat vormingut.

Nõutavad CSV-failid õppetööandmete sünkroonimise teenuse jaoks

SDS-i konfigureerimisel CSV-failide abil peavad administraatorid koostama kuus CSV-faili, mis sisaldavad kõiki allpool kirjeldatud nõutavaid atribuute. Kuute CSV-faili võite kaasata ka mis tahes valikulisi atribuute. Üksikasjalikud juhised sünkroonimisprofiili häälestamiseks CSV-failide abil SDS-is leiate teemast Õppetöö andmete sünkroonimise juurutamine CSV-failide abil. CSV-failide näidiskomplekti, mis sisaldab näidisandmeid koos asjakohaste atribuudiväärtuste ja vormindusega, leiate SDS-i GitHubi hoidlast.

CSV-failide nõutavad atribuudid erinevad olenevalt SDS-i sünkroonimisprofiili häälestusviisardi käigus valitud sünkroonimisprofiili suvanditest. Kui teie Office 365 rentnik asub Ühendkuningriigis, kehtivad kuuele CSV-failile ja neis sisalduvatele nõutavatel atribuutidele mõned ainulaadsed nõuded. Üksikasjalikumat teavet Ühendkuningriigi nõuete kohta leiate selle dokumendi jaotisest Ühendkuningriigi CSV-failid või vaadates SDS-i GitHubi hoidlas paiknevaid Ühendkuningriigi näidisfaile.

Märkus. : Veenduge, et teie CSV-failid ei sisalda lubamatuid märke. Ka ei tohi CSV-failid sisaldada ka rohkem kui 500 000 rida andmeid. 500 000 rea ületamisel peate jagama täiendavad read veel üheks kuuest CSV-failist koosnevaks komplektiks, looma üleslaadimiseks täiendava sünkroonimisprofiili ja need sünkroonima.

Kuus nõutavat CSV-faili on järgmised:

Märkus. : Need CSV-failid peavad olema nimetatud täpselt kuvatud viisil ja asuma kohaliku arvuti samas kaustas või kataloogis. Selles kataloogis ei tohi olla muid faile. Lisaks tuleb iga CSV_faili iga allpool kuvatud atribuudi nimi konfigureerida igas vastavas CSV-failis päisena.

Kõik CSV-failid peavad olema samas kaustas

School.csv

Fail School.csv peab sisaldama neid nõutavaid atribuute. Need on minimaalsed nõutavad atribuudid kooli loomiseks ja sünkroonimiseks SDS-is. Kui te neid atribuute ei kaasa, võib faili üleslaadimine nurjuda või kooli loomine või sünkroonimine ei pruugi toimuda õigesti ning sellest tulenev viga kaasatakse sünkroonimisprofiili veaaruandesse.

 • SIS ID   – kooli SIS ID

 • Name   – kooli nimi.

School.csv valikulised atribuudid

Fail School.csv võib sisaldada mis tahes neid valikulisi atribuute. Sünkroonimisprofiili häälestamisel saate lisada mis tahes alljärgnevad atribuudid, kuid iga valitud atribuut tuleb kaasata veerupäisena vastavasse CSV-faili. Need atribuudid peavad vastama täpselt allpool kirjeldatud nimedele, sealhulgas õigekirja, suurtähestuse ja süntaksi osas. Kui SDS neid välju ei nõua, võivad mis tahes SDS-i sünkroonitud andmeid kasutavad rakendused neid atribuute kasutada. Kaasake kindlasti kõik rakenduse optimaalseks kasutamiseks vajalikud atribuudid. Küsige rakenduse hankijalt üksikasjalikku teavet selle kohta, milliseid atribuute nende vastavas rakenduses kasutatakse. Valikulisi atribuute saate vajadusel alati redigeerida ja lisada sünkroonimisprofiili SDS-i ka hiljem.

 • Kooli number

 • Kooli NCES_ID

 • Osariigi ID

 • Madal hinne

 • Kõrge hinne

 • Direktori SIS-i ID

 • Direktori nimi

 • Direktori teisene meiliaadress

 • Aadress

 • Linn

 • Maakond

 • Riik

 • Sihtnumber

 • Telefon

 • Tsoon

Alljärgnevas SDS-i sünkroonimisprofiili häälestusviisardi kuvatõmmises on halliga kuvatud atribuudid nõutavad ja ülejäänud valikulised.

Section.csv

Fail Section.csv peab sisaldama neid nõutavaid atribuute. Need on minimaalsed nõutavad atribuudid jaotise loomiseks ja sünkroonimiseks SDS-is. Kui te neid atribuute ei kaasa, võib faili üleslaadimine nurjuda või jaotise loomine või sünkroonimine ei pruugi toimuda õigesti ning sellest tulenev viga kaasatakse sünkroonimisprofiili veaaruandesse.

 • SIS ID   – jaotise SIS ID.

 • School SIS ID   – kooli SIS ID.

 • Section Name   – jaotise nimi.

Section.csv valikulised atribuudid

Fail Section.csv võib sisaldada mis tahes neid valikulisi atribuute. Sünkroonimisprofiili häälestamisel saate lisada mis tahes alljärgnevad atribuudid, kuid iga valitud atribuut tuleb kaasata veerupäisena vastavasse CSV-faili. Need atribuudid peavad vastama täpselt allpool kirjeldatud nimedele, sealhulgas õigekirja, suurtähestuse ja süntaksi osas. Kui SDS neid välju ei nõua, võivad mis tahes SDS-i sünkroonitud andmeid kasutavad rakendused neid atribuute kasutada. Kaasake kindlasti kõik rakenduse optimaalseks kasutamiseks vajalikud atribuudid. Küsige rakenduse hankijalt üksikasjalikku teavet selle kohta, milliseid atribuute nende vastavas rakenduses kasutatakse. Valikulisi atribuute saate vajadusel alati redigeerida ja lisada sünkroonimisprofiili SDS-i ka hiljem.

 • Jaotise number

 • Semestri SIS-i ID

 • Semestri nimi

 • Semestri alguskuupäev

 • Semestri lõppkuupäev

 • Kursuse SIS-i ID

 • Kursuse nimi

 • Kursuse number

 • Kursuse kirjeldus

 • Kursuse teema

 • Tsüklid

 • Olek

Alljärgnevas SDS-i sünkroonimisprofiili häälestusviisardi kuvatõmmises on halliga kuvatud atribuudid nõutavad ja ülejäänud valikulised.

Student.csv

Fail Student.csv peab sisaldama neid nõutavaid atribuute. Need on minimaalsed nõutavad atribuudid õppuri loomiseks ja sünkroonimiseks SDS-is. Kui te neid atribuute ei kaasa, võib faili üleslaadimine nurjuda või õppuri loomine või sünkroonimine ei pruugi toimuda õigesti ning sellest tulenev viga kaasatakse sünkroonimisprofiili veaaruandesse.

 • SIS ID   – õppuri SIS ID.

 • School SIS ID   – kooli SIS ID.

 • Username– õppuri kasutajanimi. 

Kui valisite SDS-i sünkroonimiprofiili häälestusviisardis suvandi Loo ja sünkrooni uued kasutajad, nõutakse ka alljärgnevat kolme atribuuti. Kui valisite Sünkrooni olemasolevad kasutajad, neid kolme atribuuti ei nõuta ja SDS ei saa neid atribuute Azure’is üle kirjutada, mis on kasutaja objektis juba olemas.

 • First Name   – õppuri eesnimi.

 • Last Name   – õppuri perekonnanimi.

 • Password   – õppuri parool. Paroolid peavad vastama Azure AD kasutajakonto paroolipoliitikale.

Student.csv valikulised atribuudid

Student.csv võib sisaldada mis tahes neid valikulisi atribuute. Sünkroonimisprofiili häälestamisel saate lisada mis tahes alljärgnevad atribuudid, kuid iga valitud atribuut tuleb kaasata veerupäisena vastavasse CSV-faili. Need atribuudid peavad vastama täpselt allpool kirjeldatud nimedele, sealhulgas õigekirja, suurtähestuse ja süntaksi osas. Kui SDS neid välju ei nõua, võivad mis tahes SDS-i sünkroonitud andmeid kasutavad rakendused neid atribuute kasutada. Kaasake kindlasti kõik rakenduse optimaalseks kasutamiseks vajalikud atribuudid. Küsige rakenduse hankijalt üksikasjalikku teavet selle kohta, milliseid atribuute nende vastavas rakenduses kasutatakse. Valikulisi atribuute saate vajadusel alati redigeerida ja lisada sünkroonimisprofiili SDS-i ka hiljem.

 • Osariigi ID

 • Teisene meiliaadress

 • Õppuri number

 • Hinne

 • Olek

 • Postiaadress

 • Postiaadressi linn

 • Postiaadressi osariik

 • Postiaadressi sihtnumber

 • Postiaadressi laiuskraad

 • Postiaadressi pikkuskraad

 • Postiaadressi riik

 • Elukoha aadress

 • Elukoha linn

 • Elukoha osariik

 • Elukoha sihtnumber

 • Elukoha laiuskraad

 • Elukoha pikkuskraad

 • Elukoha riik

 • Sugu

 • Sünnikuupäev

 • ELL-i olek

 • Föderaalne rass

 • Kooli lõpetamise aasta

Alljärgnevas SDS-i sünkroonimisprofiili häälestusviisardi kuvatõmmises on halliga kuvatud atribuudid nõutavad ja ülejäänud valikulised.

Teacher.csv

Fail Teacher.csv peab sisaldama neid nõutavaid atribuute. Need on minimaalsed nõutavad atribuudid õpetaja loomiseks ja sünkroonimiseks SDS-is. Kui te neid atribuute ei kaasa, võib faili üleslaadimine nurjuda või õpetaja loomine või sünkroonimine ei pruugi toimuda õigesti ning sellest tulenev viga kaasatakse sünkroonimisprofiili veaaruandesse.

 • SIS ID   – õpetaja SIS ID.

 • School SIS ID   – kooli SIS ID.

 • Username– õpetaja kasutajanimi.

Kui valisite SDS-i sünkroonimiprofiili häälestusviisardis suvandi Loo ja sünkrooni uued kasutajad, nõutakse ka alljärgnevat kolme atribuuti. Kui valisite Sünkrooni olemasolevad kasutajad, neid kolme atribuuti ei nõuta ja SDS ei saa neid atribuute Azure’is üle kirjutada, mis on kasutaja objektis juba olemas.

 • First Name   – õpetaja eesnimi.

 • Last Name    –õpetajaperekonnanimi.

 • Password   – õpetaja parool. Paroolid peavad vastama Azure AD kasutajakonto paroolipoliitikale.

Teacher.csv valikulised atribuudid

Teacher.csv võib sisaldada mis tahes neid valikulisi atribuute. Sünkroonimisprofiili häälestamisel saate lisada mis tahes alljärgnevad atribuudid, kuid iga valitud atribuut tuleb kaasata veerupäisena vastavasse CSV-faili. Need atribuudid peavad vastama täpselt allpool kirjeldatud nimedele, sealhulgas õigekirja, suurtähestuse ja süntaksi osas. Kui SDS neid välju ei nõua, võivad mis tahes SDS-i sünkroonitud andmeid kasutavad rakendused neid atribuute kasutada. Kaasake kindlasti kõik rakenduse optimaalseks kasutamiseks vajalikud atribuudid. Küsige rakenduse hankijalt üksikasjalikku teavet selle kohta, milliseid atribuute nende vastavas rakenduses kasutatakse. Valikulisi atribuute saate vajadusel alati redigeerida ja lisada sünkroonimisprofiili SDS-i ka hiljem.

 • Osariigi ID

 • Õpetaja number

 • Olek

 • Teisene meiliaadress

 • Tiitel

 • Kvalifikatsioon

Alljärgnevas SDS-i sünkroonimisprofiili häälestusviisardi kuvatõmmises on halli värviga kuvatud atribuudid nõutavad ja sinised värviga atribuudid valikulised.

StudentEnrollment.csv

Fail StudentEnrollment.csv peab sisaldama neid nõutavaid atribuute. Need on minimaalsed nõutavad atribuudid, mis on vajalikud õppuri lisamiseks SDS-i jaotisse. Kui te neid atribuute ei kaasa, võib faili üleslaadimine nurjuda või õppurite registreerimise vastendamise loomine või sünkroonimine ei pruugi toimuda õigesti ning sellest tulenev viga kaasatakse sünkroonimisprofiili veaaruandesse.

 • Section SIS ID   – jaotise SIS ID.

 • SIS ID   – õppuri SIS ID.

TeacherRoster.csv

Fail TeacherRoster.csv peab sisaldama neid nõutavaid atribuute. Need on minimaalsed nõutavad atribuudid, mis on vajalikud õpetaja lisamiseks SDS-i jaotisse. Kui te neid atribuute ei kaasa, võib faili üleslaadimine nurjuda või õpetajate nimestiku vastendamise loomine või sünkroonimine ei pruugi toimuda õigesti ning sellest tulenev viga kaasatakse sünkroonimisprofiili veaaruandesse.

 • Section SIS ID   – jaotise SIS ID.

 • SIS ID   – õpetaja SIS ID.

Ühendkuningriigi CSV-failid

Kui õppetöö andmete sünkroonimine CSV-failide abil lubatakse Ühendkuningriigis asuval Office 365 rentniku jaoks, on eespool märgitud nõutavate atribuutide ja Ühendkuningriigis asuvate CSV-failide nõutavate atribuutide vahel mõned erinevused. Allpool esitatud kokkuvõttes kirjeldatakse üksikasjalikult kõiki Ühendkuningriigis asuvate CSV-failide nõutavaid atribuute. Kõik esspool nimetatud valikulised atribuudid jäävad ka Ühendkuningriigi skeemi korral samaks.

School.csv

 • DfE number   – kooli DfE-number

 • Name   – kooli nimi

Section.csv

 • ID   – jaotise ID

 • School DfE number   – kooli DfE-number

 • Section Name   – jaotise nimi

Student.csv

 • ID   – õppuri ID

 • School ​​​​​​​DfE number   – kooli DfE-number

 • Username   – õppuri kasutajanimi

Teacher.csv

 • ID   – õpetaja ID

 • School ​​​​​​​DfE number   – kooli DfE-number

 • Username   – õpetaja kasutajanimi

StudentEnrollment.csv

 • Section ID   – jaotise ID

 • ID   – õpetaja SIS ID

TeacherRoster.csv

 • Section ID   – jaotise ID

 • ID   – õpetaja ID

Seotud teemad

School Data Synci ja Classroomi ülevaade

Õppetööandmete sünkroonimise teenuse juurutamine CSV-failide abil

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×