Blokeeritud manused Outlookis

Arvuti kaitsmise huvides ei luba Microsoft Outlook vastu võtta teatud tüüpi (nt .exe) faile, kuna need võivad tuua arvutisse viiruse. Vaikimisi Outlook blokeerib need failid. Kui teie firma kasutab Microsoft Exchange'i, saab ainult meiliserveri administraator nende failide vastuvõtmist lubada. Lõppkasutajad seda teha ei saa.

Selle artikli teemad

Taustateave - Internet on ohtlik keskkond.

Kuidas faile ohutult ühiskasutusse anda

Outlooki poolt blokeeritud manuste tüübid

Taustateave - Internet on ohtlik keskkond.

Microsoft Outlook 97 turule jõudmsie ajal näis Internet suhteliselt ohutu kohana ning failide meili teel saatmine tundus olevat hea mõte. Ent siis — 1999 aasta märtsi alguses, kui ründasid viirus Melissa ja sellele järgnenud viirus ILOVEYOU — hoomati olukorra tõsidust. Need olid senini nähtuist kiiremini levivad viirused ja need sundisid paljusid firmasid sulgema oma meilisüsteeme, tuues kaasa märkimisväärseid kulutusi. Levida said ründed tänu sellele, et panid meilisaajad uskuma, nagu tuleks nakatunud kiri mõnelt nende tuttavalt ning mitmedki turvaeksperdid langesid selle ohvriks. Pole saladus, et häkkerid armastavad rünnata kõige suuremat saadaolevat sihtmärki  — ja tänapäeval on selleks Microsoft Office Outlook. Üle maailma kasutab Outlooki rohkem kui 300 millionit inimest. Seega ootavad nii üldsus kui Microsofti kliendid, et just Microsoft pakuks kaitset turvaohtude vastu.

Enamik inimesi nõustub sellega, et Internet on suurepärane nähtus, kuid on tähtis meeles pidada, et see on ka ohtlik keskkond. Ohustatud on isegi inimesed, kes teavad, mida nad teevad. Häkkerid muutuvad üha kavalamaiks, ning Microsoft ei soovi, et Outlook oleks vahendiks, mille abil saaks Internetis levitada ohtlikke faile. Seepärast blokeerib Outlook võimalikud ohtlikud manused ja tõkestab volitamata rakenduste juurdepääsu aadressiraamatule. Outlook on loodud turvalisust silmas pidades, et kõik saaksid jätkuvalt meile saata ja saada.

Lehe algusesse

Kuidas faile ohutult ühiskasutusse anda

Enamus inimesi ei kavatse kunagi edastada võimalikke ohtlikke faile — ja inimesed, kes kavatsevad, kasutavad muid vahendeid. Siin on mõned võimalused ohutuks failivahetuseks:

  • Outlook ei blokeeri järgmiste faililaienditega dokumente: .xls, .doc, .ppt ja .txt. Need on failitüübid, mida kasutatakse sageli tööasjade jaoks. Sellegipoolest on oluline teada, et ka need failid võivad sisaldada makrosid, mis võivad viiruseid levitada. Kui mõni säärastest failidest teiepostkasti saabub, kasutage enne avamist nende skannimiseks mõnda usaldusväärset viirusetõrjeprogrammi. Oma arvuti kaitsmiseks järgige neid soovitusi.

  • Blokeeritud tüüpi faili saatmiseks võite faililaiendi millekski muuks ümber nimetada. Näiteks võite faili program.exe enne kirjale manusena lisamist nimetada ümber failiks program.exe_ok. Kaasake kirjaga ka juhised, kuidas vastuvõtja faili algupärase laiendi (käesoleva näite puhul program.exe) taastada saab. Tähtsaim on meeles pidada, et te peaksite avama ainult neid faile, mille kohta te teate, et need teile saadetakse.

  • Enne faili kirjale lisamist tihendage fail ZIP-programmiga. Kaasake kirjaga juhised, kuidas tihendatud arhviivist algset faili kätte saada.

  • Paigutage failid turvalisse võrgukohta. Enamus interneti teenusepakkujaid (ISP) pakuvad maksvatele klientidele ruumi oma failide hoidmiseks. Üks võimalus on salvestada failid MSN'i ja lubada adressaatidel sinna juurdepääs. Saadetavas kirjas peaks sel juhul olema link ühiskasutusse antud failile.


Lehe algusesse

Outlooki poolt blokeeritud manuste tüübid

Järgmises tabelis on loetletud Outlookis vaikimisi blokeeritud failitüübid.

Failinime laiend

Failitüüp

.ade

Access Project Extension (Microsoft) (Microsoft Accessi projekti laiend)

.adp

Access Project (Microsoft) (Microsoft Accessi projekt)

.app

Executable Application (Täidetav rakendus)

.asp

Active Server Page (Aktiivne serverileht)

.bas

BASIC Source Code (BASICu algkood)

.bat

Batch Processing (Pakktöötlus)

.cer

Internet Security Certificate File (Interneti turvaserdi fail)

.chm

Compiled HTML Help (Kompileeritud HTML abifail)

.cmd

DOS CP/M Command File, Command File for Windows NT (DOS CP/M käsufail, Windows NT käsufail)

.com

Käsk

.cpl

Windows Control Panel Extension (Microsoft) (Microsoft Windowsi juhtpaneeli laiend)

.crt

Certificate File (Serdi fail)

.csh

csh Script (csh-skript)

.der

DER Encoded X509 Certificate File (DER-kodeeritud X509 serdi fail)

.exe

Executable File (Täitmisfail)

.fxp

FoxPro Compiled Source (Microsoft) (Microsoft FoxPro kompileeritud algkood)

.gadget

Windows Vista vidin

.hlp

Windows Help File (Windowsi abifail)

.hta

Hypertext Application (Hüperteksti rakendus)

.inf

Information or Setup File (Teabe- või häälestusfail)

.ins

IIS Internet Communications Settings (Microsoft) (Microsft IIS Interneti andmevahetuse sätted)

.isp

IIS Internet Service Provider Settings (Microsoft) (Microsoft IIS Interneti-teenuse pakkuja sätted)

.its

Internet Document Set, Internet Translation (Interneti dokumentide komplekt, Interneti tõlge)

.js

JavaScript Source Code (JavaScripti lähtekood)

.jse

JScript Encoded Script File (JScripti kodeeritud skriptifail)

.ksh

UNIX Shell Script (UNIXi kesta skript)

.lnk

Windows Shortcut File (Windowsi otseteefail)

.mad

Access Module Shortcut (Microsoft) (Microsoft Accessi mooduli otsetee)

.maf

Access (Microsoft) (Microsoft Access)

.mag

Access Diagram Shortcut (Microsoft) (Microsoft Accessi diagrammi otsetee)

.mam

Access Macro Shortcut (Microsoft) (Microsoft Accessi makro otsetee)

.maq

Access Query Shortcut (Microsoft) (Microsoft Accessi päringu otsetee)

.mar

Access Report Shortcut (Microsoft) (Microsoft Accessi aruande otsetee)

.mas

Access Stored Procedures (Microsoft) (Microsoft Accessi salvestatud tomingud)

.mat

Access Table Shortcut (Microsoft) (Microsoft Accessi tabeli otsetee)

.mau

Media Attachment Unit (Meedia manuse üksus)

.mav

Access View Shortcut (Microsoft) (Microsoft Accessi kuva otsetee)

.maw

Access Data Access Page (Microsoft) (Microsoft Accessi andmepääsuleht)

.mda

Access Add-in (Microsoft), MDA Access 2 Workgroup (Microsoft) (Microsoft Accessi lisandmoodul, Microsoft Access 2 MDA-töörühm)

.mdb

Access Application (Microsoft), MDB Access Database (Microsoft) (Microsoft Accessi rakendus, Microsoft Accessi MDB andmebaas)

.mde

Access MDE Database File (Microsoft) (Microsoft Accessi MDE andmebaasifail)

.mdt

Access Add-in Data (Microsoft) (Microsoft Accessi lisandmooduli andmed)

.mdw

Access Workgroup Information (Microsoft) (Microsoft Accessi töörühmateave)

.mdz

Access Wizard Template (Microsoft) (Microsoft Accessi viisardi mall)

.msc

Microsoft Management Console Snap-in Control File (Microsoft) (Microsofti halduskonsooli lisandmooduli kontrollfail)

.msh

Microsoft Shell (Microsofti kest)

.msh1

Microsoft Shell (Microsofti kest)

.msh2

Microsoft Shell (Microsofti kest)

.mshxml

Microsoft Shell (Microsofti kest)

.msh1xml

Microsoft Shell (Microsofti kest)

.msh2xml

Microsoft Shell (Microsofti kest)

.msi

Windows Installer File (Microsoft) (Microsoft Windows Installeri fail)

.msp

Windows Installer Update (Windows Installeri uuendus)

.mst

Windows SDK Setup Transform Script (Windowsi SDK häälestuse teisendusskript)

.ops

Office Profile Settings File (Office'i profiili sätete fail)

.pcd

Visual Test (Microsoft) (Microsoft Visual test)

.pif

Windows Program Information File (Microsoft) (Microsoft Windowsi programmiteabe fail)

.plg

Developer Studio Build Log (Developer Studio loomislogi)

.prf

Windows System File (Windowsi süsteemifail)

.prg

Program File (Programmifail)

.pst

MS Exchange Address Book File, Outlook Personal Folder File (Microsoft) (Microsoft Exchange'i aadressiraamatu fail, Outlooki erakausta fail)

.reg

Registration Information/Key for W95/98, Registry Data File (Registreerimisteave või -võti Windows 95/98 jaoks, Registri andmefail)

.scf

Windows Explorer Command (Windows Exploreri käsk)

.scr

Windows Screen Saver (Windowsi ekraanisäästja)

.sct

Windows Script Component, Foxpro Screen (Microsoft) (Windowsi skriptikomponent, Microsoft FoxPro ekraan)

.shb

Windows Shortcut into a Document (Windowsi otsetee dokumendi juurde)

.shs

Shell Scrap Object File (Shelli väljalõikeobjekt)

.ps1

Windows PowerShell (Windows PowerShell kest)

.ps1xml

Windows PowerShell

.ps2

Windows PowerShell (Windows PowerShell kest)

.ps2xml

Windows PowerShell (Windows PowerShell kest)

.psc1

Windows PowerShell (Windows PowerShell kest)

.psc2

Windows PowerShell (Windows PowerShell kest)

.tmp

Temporary File/Folder (Ajutine fail või kaust)

.url

Internet Location (Interneti-asukoht)

.vb

VBScript File or Any VisualBasic Source (VBScripti fail või suvaline VisualBasicu kood)

.vbe

VBScript Encoded Script File (VBScripti kodeeritud skriptifail)

.vbs

VBScript Script File, Visual Basic for Applications Script (VBScripti skriptifail, Visual Basic for Applicationsi skript)

.vsmacros

Visual Studio .NET Binary-based Macro Project (Microsoft) (Microsoft Visual Studio .NET kahendkoodil põhinev makroprojekt)

.vsw

Visio Workspace File (Microsoft) (Microsoft Visio tööruumifail)

.ws

Windows Script File (Windowsi skriptifail)

.wsc

Windowsi skriptikomponent

.wsf

Windows Script File (Windowsi skriptifail)

.wsh

Windows Script Host Settings file (Windowsi skriptihosti sätete fail)

.xnk

Exchange Public Folder Shortcut (Exchange'i avaliku kausta otsetee)

Lehe algusesse

Kas sellest teabest oli abi?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!