Blokeeritud manused Outlookis

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Teie arvuti kaitsmiseks ei luba Outlook manustena vastu võtta teatud tüüpi faile (nt EXE-faile), kuna need võivad tuua arvutisse viirusi.

Outlook blokeerib need failitüübid vaikimisi. Kui kasutate Microsoft Exchange Serverit, saab nende failide blokeeringu tühistada tavaliselt ainult meiliserveri administraator.

Failide turvaline ühiskasutamine

Kui soovite vastu võtta faili, mille failitüübi on Outlook blokeerinud, paluge saatjal muuta fail kättesaadavaks Outlooki kasutamata, salvestada fail pilvkeskkonda või muuta seda faili nii, et selle blokeerimise tõenäosus Outlookis oleks väiksem. Järgnevalt on esitatud mõned turvalised viisid, kuidas usaldusväärsete isikutega faile jagada.

 • Ühiskasutatava serveri või pilvteenuse kasutamine   
  Soovite võib-olla paluda saatjal salvestada manus pilvkeskkonda, serverisse või FTP-saidile, millele teil on juurdepääs. See võib olla ka näiteks turvaline võrgus ühiskasutatav server, nt SharePoint. Saatja saab saata teile serveris või FTP-saidil oleva manuse lingi. Failile juurdepääsemiseks saate klõpsata linki ning salvestada selle oma arvutisse.

  Märkus. : Kui kasutate OneDrive’i või OneDrive for Businessi, tuleb saatjal paluda saata teile ainult faili link, mitte OneDrive’i abil faili manustada. OneDrive’i ühiskasutuslingi hankimiseks tõstke fail esile ja valige menüüribal Hangi link.

 • Failitihendusutiliidi kasutamine   
  Failitihendusutiliidi (nt WinZip) abil luuakse tihendatud arhiivifail, millel on teistsugune faililaiend. Outlook ei tuvasta neid faililaiendeid võimalike ohtudena ning seetõttu neid manuseid ei blokeerita. Saadaval on mitmeid teiste tootjate tihendusutiliite.

 • Faili ümbernimetamine   
  Saate paluda saatjal nimetada manus ümber, et kasutada failinimelaiendit, mida Outlook ei tuvasta ohuna (nt täitmisfaili, mille failinimelaiendiks on .exe, võib ümber nimetada Wordi failiks, mille failinimelaiendiks on .docx).

Laske saatjal ümber nimetatud manus teile uuesti saata. Manuse salvestamiseks ja selle algse failinimelaiendiga ümbernimetamiseks tehke järgmist.

 1. Leidke meilisõnumist manus.

 2. Paremklõpsake manust ja seejärel klõpsake käsku Kopeeri.

 3. Paremklõpsake töölaual ja seejärel klõpsake käsku Kleebi.

 4. Paremklõpsake kleebitud faili ja seejärel klõpsake käsku Nimeta ümber.

 5. Nimetage fail ümber selle algse failinimelaiendiga (nt .exe).

Outlookis blokeeritud failitüübid

Kui kasutate Exchange Serveri kontot ja Exchange Serveri administraator on konfigureerinud Outlooki turbesätted, saab administraator teid aidata. Paluge administraatoril kohandada teie postkasti turbesätteid, et saaksite vastu võtta manuseid, mille Outlook on blokeerinud.

Kui te ei kasuta Exchange Serveri kontot, saate teatud failitüüpide blokeeringu tühistamiseks teha täpsemad toimingud. Selle käigus tuleb redigeerida Windowsi registrit. Lisateavet manusfailitüüpide blokeeringu tühistamiseks leiate Microsofti tugiteenuse artiklist Outlookis blokeeritud manuste kohta (inglise keeles).

Outlookis blokeeritud failitüübid

Failinime laiend

Failitüüp

.ade

Access Project Extension (Microsoft) (Microsoft Accessi projekti laiend)

.adp

Access Project (Microsoft) (Microsoft Accessi projekt)

.app

Executable Application (Täidetav rakendus)

.asp

Active Server Page (Aktiivne serverileht)

.bas

BASIC Source Code (BASICu lähtekood)

.bat

Batch Processing (Pakktöötlus)

.cer

Internet Security Certificate File (Interneti-turbeserdi fail)

.chm

Compiled HTML Help (Kompileeritud HTML-vormingus spikrifail)

.cmd

DOS CP/M Command File, Command File for Windows NT (DOS CP/M käsufail, Windows NT käsufail)

.cnt

Microsoft Help Workshop Application

.com

Käsk

.cpl

Windows Control Panel Extension (Microsoft) (Microsoft Windowsi juhtpaneeli laiend)

.crt

Certificate File (Serdifail)

.csh

csh Script (csh-skript)

.der

DER Encoded X509 Certificate File (DER-kodeeritud X509 serdi fail)

.diagcab

Microsoft Support diagnostikatööriistu

.exe

Executable File (Täitmisfail)

.fxp

FoxPro Compiled Source (Microsoft) (Microsoft FoxPro kompileeritud lähtekood)

.gadget

Windows Vista vidin

.grp

Microsofti programmirühm

.hlp

Windows Help File (Windowsi spikrifail)

.hpj

Projekt AppWizard Help

.hta

Hypertext Application (Hüpertekstirakendus)

.inf

Information or Setup File (Teabe- või häälestusfail)

.ins

IIS Internet Communications Settings (Microsoft) (Microsft IIS Interneti andmevahetuse sätted)

.isp

IIS Internet Service Provider Settings (Microsoft) (Microsoft IIS Interneti-teenuse pakkuja sätted)

.its

Internet Document Set, Internet Translation (Interneti dokumentide komplekt, Interneti tõlge)

.jar

Java arhiiv

.jnlp

Java Network Launch Protocol (Java võrgu käivitusprotokoll)

.js

JavaScript Source Code (JavaScripti lähtekood)

.jse

JScript Encoded Script File (JScripti kodeeritud skriptifail)

.ksh

UNIX Shell Script (UNIXi kesta skript)

.lnk

Windows Shortcut File (Windowsi otseteefail)

.mad

Access Module Shortcut (Microsoft) (Microsoft Accessi mooduli otsetee)

.maf

Access (Microsoft) (Microsoft Access)

.mag

Access Diagram Shortcut (Microsoft) (Microsoft Accessi diagrammi otsetee)

.mam

Access Macro Shortcut (Microsoft) (Microsoft Accessi makro otsetee)

.maq

Access Query Shortcut (Microsoft) (Microsoft Accessi päringu otsetee)

.mar

Access Report Shortcut (Microsoft) (Microsoft Accessi aruande otsetee)

.mas

Access Stored Procedures (Microsoft) (Microsoft Accessi salvestatud toimingud)

.mat

Access Table Shortcut (Microsoft) (Microsoft Accessi tabeli otsetee)

.mau

Media Attachment Unit (Meediumifailimanuse üksus)

.mav

Access View Shortcut (Microsoft) (Microsoft Accessi kuva otsetee)

.maw

Access Data Access Page (Microsoft) (Microsoft Accessi andmepääsuleht)

.mcf

Media Container Format (meediumiümbrise vorming)

.mda

Access Add-in (Microsoft), MDA Access 2 Workgroup (Microsoft) (Microsoft Accessi lisandmoodul, Microsoft Access 2 MDA-töörühm)

.mdb

Access Application (Microsoft), MDB Access Database (Microsoft) (Microsoft Accessi rakendus, Microsoft Accessi MDB andmebaas)

.mde

Access MDE Database File (Microsoft) (Microsoft Accessi MDE andmebaasifail)

.mdt

Access Add-in Data (Microsoft) (Microsoft Accessi lisandmooduli andmed)

.mdw

Access Workgroup Information (Microsoft) (Microsoft Accessi töörühmateave)

.mdz

Access Wizard Template (Microsoft) (Microsoft Accessi viisardi mall)

.msc

Microsoft Management Console Snap-in Control File (Microsoft) (Microsofti halduskonsooli lisandmooduli kontrollfail)

.msh

Microsoft Shell (Microsofti kest)

.msh1

Microsoft Shell (Microsofti kest)

.msh2

Microsoft Shell (Microsofti kest)

.mshxml

Microsoft Shell (Microsofti kest)

.msh1xml

Microsoft Shell (Microsofti kest)

.msh2xml

Microsoft Shell (Microsofti kest)

.msi

Windows Installer File (Microsoft) (Microsoft Windows Installeri fail)

.msp

Windows Installer Update (Windows Installeri värskendus)

.mst

Windows SDK Setup Transform Script (Windowsi SDK häälestuse teisendusskript)

msu

Windows Update'i fail

.ops

Office Profile Settings File (Office’i profiili sätete fail)

.osd

Open Software Description 

.pcd

Visual Test (Microsoft) (Microsoft Visual test)

.pif

Windows Program Information File (Microsoft) (Microsoft Windowsi programmiteabe fail)

.pl

Perli skript

.plg

Developer Studio Build Log (Developer Studio järgu logi)

.prf

Windows System File (Windowsi süsteemifail)

.prg

Program File (Programmifail)

.printerexport

Printeri varufail

.ps1

Windows PowerShell (Windows PowerShell kest)

.ps1xml

Windows PowerShell (Windows PowerShell kest)

.ps2

Windows PowerShell (Windows PowerShell kest)

.ps2xml

Windows PowerShell (Windows PowerShell kest)

.psc1

Windows PowerShell (Windows PowerShell kest)

.psc2

Windows PowerShell (Windows PowerShell kest)

.psd1

Windows PowerShell (Windows PowerShell kest)

.psdm1

Windows PowerShell (Windows PowerShell kest)

.pst

MS Exchange Address Book File, Outlook Personal Folder File (Microsoft) (MS Exchange’i aadressiraamatu fail, Outlooki erakaustafail (Microsoft))

.reg

Registration Information/Key for W95/98, Registry Data File (Registreerimisteave või -võti Windows 95/98 jaoks, registriandmete fail)

.scf

Windows Explorer Command (Windows Exploreri käsk)

.scr

Windows Screen Saver (Windowsi ekraanisäästja)

.sct

Windows Script Component, Foxpro Screen (Microsoft) (Windowsi skriptikomponent, Microsoft FoxPro kuva)

.shb

Windows Shortcut into a Document (Windowsi dokumendi otsetee)

.shs

Shell Scrap Object File (Shelli väljalõikeobjekt)

.Theme

Töölaua kujunduse faili sätted

.tmp

Temporary File/Folder (Ajutine fail või kaust)

.url

Internet Location (Interneti-asukoht)

.vb

VBScript File or Any Visual Basic Source (VBScripti fail või suvaline Visual Basicu kood)

.vbe

VBScript Encoded Script File (VBScripti kodeeritud skriptifail)

.vbp

Visual Basicu projektifail

.vbs

VBScript Script File, Visual Basic for Applications Script (VBScripti skriptifail, Visual Basic for Applicationsi skript)

.vsmacros

Visual Studio .NET Binary-based Macro Project (Microsoft) (Microsoft Visual Studio .NET kahendkoodil põhinev makroprojekt)

.vsw

Visio Workspace File (Microsoft) (Microsoft Visio tööruumifail)

.webpnp

Interneti-printimine faili

.Website

Kinnitatud saidi otsetee Internet Exploreri kaudu

.ws

Windows Script File (Windowsi skriptifail)

.wsc

Windowsi skriptikomponent

.wsf

Windows Script File (Windowsi skriptifail)

.wsh

Windows Script Host Settings file (Windowsi skriptihosti sätete fail)

.xbap

Brauserirakendused

.xll

Exceli lisandmoodul

.xnk

Exchange Public Folder Shortcut (Exchange’i avaliku kausta otsetee)

Rakenduses Outlook 2007 blokeeritud failitüübid

Failinime laiend

Failitüüp

.ade

Access Project Extension (Microsoft) (Microsoft Accessi projekti laiend)

.adp

Access Project (Microsoft) (Microsoft Accessi projekt)

.app

Executable Application (Täidetav rakendus)

.asp

Active Server Page (Aktiivne serverileht)

.bas

BASIC Source Code (BASICu lähtekood)

.bat

Batch Processing (Pakktöötlus)

.cer

Internet Security Certificate File (Interneti-turbeserdi fail)

.chm

Compiled HTML Help (Kompileeritud HTML-vormingus spikrifail)

.cmd

DOS CP/M Command File, Command File for Windows NT (DOS CP/M käsufail, Windows NT käsufail)

.cnt

Spikrifailide register

.com

Käsk

.cpl

Windows Control Panel Extension (Microsoft) (Microsoft Windowsi juhtpaneeli laiend)

.crt

Certificate File (Serdifail)

.csh

csh Script (csh-skript)

.der

DER Encoded X509 Certificate File (DER-kodeeritud X509 serdi fail)

.exe

Executable File (Täitmisfail)

.fxp

FoxPro Compiled Source (Microsoft) (Microsoft FoxPro kompileeritud lähtekood)

.gadget

Windows Vista vidin

.hlp

Windows Help File (Windowsi spikrifail)

.hpj

Windowsi spikrifaili loomiseks kasutatav projektifail

.hta

Hypertext Application (Hüpertekstirakendus)

.inf

Information or Setup File (Teabe- või häälestusfail)

.ins

IIS Internet Communications Settings (Microsoft) (Microsft IIS Interneti andmevahetuse sätted)

.isp

IIS Internet Service Provider Settings (Microsoft) (Microsoft IIS Interneti-teenuse pakkuja sätted)

.its

Internet Document Set, Internet Translation (Interneti dokumentide komplekt, Interneti tõlge)

.js

JavaScript Source Code (JavaScripti lähtekood)

.jse

JScript Encoded Script File (JScripti kodeeritud skriptifail)

.ksh

UNIX Shell Script (UNIXi kesta skript)

.lnk

Windows Shortcut File (Windowsi otseteefail)

.mad

Access Module Shortcut (Microsoft) (Microsoft Accessi mooduli otsetee)

.maf

Access (Microsoft) (Microsoft Access)

.mag

Access Diagram Shortcut (Microsoft) (Microsoft Accessi diagrammi otsetee)

.mam

Access Macro Shortcut (Microsoft) (Microsoft Accessi makro otsetee)

.maq

Access Query Shortcut (Microsoft) (Microsoft Accessi päringu otsetee)

.mar

Access Report Shortcut (Microsoft) (Microsoft Accessi aruande otsetee)

.mas

Access Stored Procedures (Microsoft) (Microsoft Accessi salvestatud toimingud)

.mat

Access Table Shortcut (Microsoft) (Microsoft Accessi tabeli otsetee)

.mau

Media Attachment Unit (Meediumifailimanuse üksus)

.mav

Access View Shortcut (Microsoft) (Microsoft Accessi kuva otsetee)

.maw

Access Data Access Page (Microsoft) (Microsoft Accessi andmepääsuleht)

.mda

Access Add-in (Microsoft), MDA Access 2 Workgroup (Microsoft) (Microsoft Accessi lisandmoodul, Microsoft Access 2 MDA-töörühm)

.mdb

Access Application (Microsoft), MDB Access Database (Microsoft) (Microsoft Accessi rakendus, Microsoft Accessi MDB andmebaas)

.mde

Access MDE Database File (Microsoft) (Microsoft Accessi MDE andmebaasifail)

.mdt

Access Add-in Data (Microsoft) (Microsoft Accessi lisandmooduli andmed)

.mdw

Access Workgroup Information (Microsoft) (Microsoft Accessi töörühmateave)

.mdz

Access Wizard Template (Microsoft) (Microsoft Accessi viisardi mall)

.msc

Microsoft Management Console Snap-in Control File (Microsoft) (Microsofti halduskonsooli lisandmooduli kontrollfail)

.msh

Microsoft Shell (Microsofti kest)

.msh1

Microsoft Shell (Microsofti kest)

.msh2

Microsoft Shell (Microsofti kest)

.mshxml

Microsoft Shell (Microsofti kest)

.msh1xml

Microsoft Shell (Microsofti kest)

.msh2xml

Microsoft Shell (Microsofti kest)

.msi

Windows Installer File (Microsoft) (Microsoft Windows Installeri fail)

.msp

Windows Installer Update (Windows Installeri värskendus)

.mst

Windows SDK Setup Transform Script (Windowsi SDK häälestuse teisendusskript)

.ops

Office Profile Settings File (Office’i profiili sätete fail)

.osd

Microsoft SoftGrid Sequenceri abil virtualiseeritud rakendus

.pcd

Visual Test (Microsoft) (Microsoft Visual test)

.pif

Windows Program Information File (Microsoft) (Microsoft Windowsi programmiteabe fail)

.plg

Developer Studio Build Log (Developer Studio järgu logi)

.prf

Windows System File (Windowsi süsteemifail)

.prg

Program File (Programmifail)

.pst

MS Exchange Address Book File, Outlook Personal Folder File (Microsoft) (MS Exchange’i aadressiraamatufail, Outlooki isikliku kausta fail (Microsoft))

.reg

Registration Information/Key for W95/98, Registry Data File (Registreerimisteave või -võti Windows 95/98 jaoks, registriandmete fail)

.scf

Windows Explorer Command (Windows Exploreri käsk)

.scr

Windows Screen Saver (Windowsi ekraanisäästja)

.sct

Windows Script Component, Foxpro Screen (Microsoft) (Windowsi skriptikomponent, Microsoft FoxPro kuva)

.shb

Windows Shortcut into a Document (Windowsi dokumendi otsetee)

.shs

Shell Scrap Object File (Shelli väljalõikeobjekt)

.ps1

Windows PowerShell (Windows PowerShell kest)

.ps1xml

Windows PowerShell (Windows PowerShell kest)

.ps2

Windows PowerShell (Windows PowerShell kest)

.ps2xml

Windows PowerShell (Windows PowerShell kest)

.psc1

Windows PowerShell (Windows PowerShell kest)

.psc2

Windows PowerShell (Windows PowerShell kest)

.tmp

Temporary File/Folder (Ajutine fail või kaust)

.url

Internet Location (Interneti-asukoht)

.vb

VBScript File või Any VisualBasic Source (VBScripti fail või mis tahes VisualBasicu allikas)

.vbe

VBScript Encoded Script File (VBScripti kodeeritud skriptifail)

.vbp

Visual Basicu projektifail

.vbs

VBScript Script File, Visual Basic for Applications Script (VBScripti skriptifail, Visual Basic for Applicationsi skript)

.vsmacros

Visual Studio .NET Binary-based Macro Project (Microsoft) (Microsoft Visual Studio .NET kahendkoodil põhinev makroprojekt)

.vsw

Visio Workspace File (Microsoft) (Microsoft Visio tööruumifail)

.ws

Windows Script File (Windowsi skriptifail)

.wsc

Windowsi skriptikomponent

.wsf

Windows Script File (Windowsi skriptifail)

.wsh

Windows Script Host Settings file (Windowsi skriptihosti sätete fail)

.xnk

Exchange Public Folder Shortcut (Exchange’i avaliku kausta otsetee)

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×