Office
Logi sisse

BGP-väärtuste kasutamine teenuse ExpressRoute for Office 365 korral

Teenusekomplektiga Office 365 Azure ExpressRoute’i abil ühenduse loomine põhineb konkreetsete Office 365 lõpp-punkte rakendavate IP-alamvõrkude BGP-kuulutusi. Office 365 ülemaailmse olemuse ja Office 365 teenuste paljususe pärast on klientidel vaja võrku lubatavaid kuulutusi sageli hallata. IP-alamvõrkude (neid nimetatakse siin edaspidi IP-eesliideteks, et ühtida BGP võrguhalduse terminoloogiaga) arvu vähendamisega saavad kasutajad täita järgmisi eesmärke.

 • Aktsepteeritavate reklaamitud IP-eesliidete arvu haldamine Sisemise võrgutaristuga või ainult piiratud hulka IP-eesliiteid toetava võrguoperaatoriga klientidel ja sellistel klientidel, kelle võrguoperaator nõuab tasu piirangu ületanud eesliidete hulga korral, on vajadus arvestada nende võrgus parajasti reklaamitavate eesliidete hulka ja valida, millised Office 365 rakendused sobivad ExpressRoute’i jaoks kõige paremini.

 • Azure ExpressRoute’i kanalis vajamineva läbilaskevõime haldamine. Võib juhtuda, et kliendid soovivad juhtida Office 365 teenuste jaoks saadaolevat läbilaskevõimet (kas ExpressRoute’i või Interneti teel). Nii saavad kasutajad reserveerida ExpressRoute’i läbilaskevõime konkreetsetele rakendustele (nt Skype’i ärirakendus) ja marsruutida ülejäänud Office 365 Interneti teel.

Nende eesmärkide täitmiseks on Office 365 ExpressRoute’i teel reklaamitavad IP-eesliited märgistatud teenusespetsiifiliste BGP-väärtustega, nagu on näidatud järgmises näites.

Märkus.: Võite eeldada, et BGP-väärtus hõlmab ka teiste rakendustega seotud võrguliiklust. See on ülemaailmse ulatusega tarkvara puhul tavaline, kuna teenused hõlmavad paljusid jagatud teenuseid ja andmekeskusi. Võimaluste piires on seda minimeeritud kahel eespool toodud kaalutlusel, arvestades eesliidete hulka ja/või läbilaskevõimet.

Teenus

BGP-väärtus

Märkused

exchange*

12076:5010

Hõlmab Exchange’i ja EOP teenuseid*

sharepoint*

12076:5020

SharePoint Online

skype for business*

12076:5030

Skype’i ärirakenduse veebiväljaanne

other Office 365 services*

12076:5100

Hõlmab Azure Active Directoryt (autentimise ja kataloogisünkroonimise stsenaariumid) ja ka Office 365 portaaliteenuseid.

* Teenusestsenaariumite ExpressRoute’is hõlmatud ulatus on dokumenteeritud artiklis Office 365 lõpp-punktid.

**Tulevikus võib lisanduda veel teenuseid ja BGP-väärtusi. Vaadake praeguste BGP-väärtuste loendit.

Mis on BGP-väärtuste kasutamisel kõige levinumad stsenaariumid?

Kliendid saavad BGP-väärtuste abil reguleerida IP-eesliidete rühmi, mis on nende võrgus Azure ExpressRoute’i kaudu lubatud, mõjutades nii IP-eesliidete koguarv ja teatud Office 365 teenuste prognoositavat läbilaskevõime koormust. On oluline mõista, et Office 365 eeldab Interneti-põhist liiklust olenemata Azure ExpressRoute’i või BGP-väärtuste kasutamisest. Seda funktsiooni kasutatakse kõige enam järgmise kolme stsenaariumi korral.

Contoso Corporation on 50 000 töötajaga ettevõte, kus kasutatakse Exchange Online’i ja SharePoint Online’iga teenusekomplekti Office 365. ExpressRoute’i nõuete läbivaatusel tehakse Contosos kindlaks paljud piirkondlikud võrguseadmed, mis ei suuda marsruutida üle 100 marsruudikirjet sisaldavaid tabeleid. Contosos vaadati üle IP-eesliidete koguarv, mida ExpressRoute reklaamiks Office 365 rakenduste täiskomplekti korral, ja tuvastati, et see arv ületab 100. Contosos piiratakse ExpressRoute for Office 365 kasutus ainult SharePoint Online’i BGP-väärtusega (12076:5020), mis saadakse ExpressRoute’i Microsofti võrgujagamisteenuse teel, et lisamarsruudikirjed jääksid 100 piiresse.

Kasutatud BGP-väärtuse silt

Azure ExpressRoute’i teel marsruuditav funktsioon

Nõutavad Interneti-marsruudid

SharePoint

(12076:5020)

SharePoint Online ja OneDrive for Business

 • DNS-, CRL- ja CDN-taotlused

 • Kõiki teisi Office 365 ei toetata spetsiifiliselt Azure ExpressRoute’i kaudu.

 • Kõik teised Microsofti pilveteenused

 • Office 365 portaal, Office 365 autentimine ja Office Online

 • Exchange Online, Exchange Online’i kaitseteenus ja Skype’i ärirakenduse veebiväljaanne

Märkus.: Iga teenuse eesliidete arvu vähendamisel säilib teenuste vahel minimaalne hulk kattuvaid eesliiteid. See on sellisel juhul oodatav.

Suur rahvusvaheline hajutatud heterogeense võrguga ettevõte Fabrikam Inc on tellinud paljud Office 365 teenused, sealhulgas Exchange Online’i, SharePoint Online’i ja Skype’i ärirakenduse veebiväljaande. Fabrikami sisemine marsruutimistaristu saab marsruutimistabelites hakkama tuhandete IP-eesliidetega, kuid Fabrikamis soovitakse kasutada ExpressRoute’i ja sisemist läbilaskevõimet nende Office 365 rakenduste jaoks, mis on võrgujõudluse suhtes kõige tundlikumad, ning teiste Office 365 rakenduste jaoks kasutada olemasolevat Interneti-läbilaskevõimet.

Seepärast piiratakse Fabrikamis Azure ExpressRoute’i läbilaskevõime ainult Skype’i ärirakenduse veebiväljaande BGP-väärtusega (12076:5030), mis saadakse ExpressRoute’i Microsofti võrgujagamisteenuse teel. Ülejäänud teenusekomplektiga Office 365 seotud võrguliiklus töötab edasi Interneti väljumispunktide abil.

Kasutatud BGP-väärtuse silt

Azure ExpressRoute’i teel marsruuditav funktsioon

Nõutavad Interneti-marsruudid

Skype’i ärirakendus

(12076:5030)

Skype’i SIP-signaal, allalaadimised, heli, video ja töölaua ühiskasutus

 • DNS-, CRL- ja CDN-taotlused

 • Kõiki teisi Office 365 ei toetata spetsiifiliselt Azure ExpressRoute’i kaudu.

 • Kõik teised Microsofti pilveteenused

 • Office 365 portaal, Office 365 autentimine ja Office Online

 • Skype’i ärirakenduse telemeetria, Skype’i klientrakenduse kiirjuhised, avaliku kiirsõnumside ühenduvus

 • Exchange Online, Exchange Online’i kaitseteenus ja SharePoint Online

Woodgrove Bank kasutab mitut Microsofti pilveteenust, sealhulgas Office 365. Pärast võrgu läbilaskevõime ja võrgutarbimise mõõtmist otsustab Woodgrove Bank juurutada Azure ExpressRoute’i Office 365 teenuste eelistatud teena. Marsruutimistabelid suudavad toetada Office 365 IP-eesliidete täiskomplekti ja Azure ExpressRoute’i kanalitel on olemas tugi kõigi prognoositud läbilaskevõime ja latentsusaja vajaduste jaoks.

Office 365-st erinevate Microsofti pilveteenustega seotud võrguliikluse tagamiseks piirab Woodgrove Bank ExpressRoute for Office 365 kasutuse kõigi Office 365 spetsiifiliste BGP-väärtustega (12076:5010, 12076:5020, 12076:5030, 12076:5100).

Kasutatud BGP-väärtuse silt

Azure ExpressRoute’i teel marsruuditav funktsioon

Nõutavad Interneti-marsruudid

Exchange, Skype’i ärirakendus, SharePoint jm teenused

(12076:5010, 12076:5020, 12076:5030, 12076:5100)

Exchange Online ja Exchange Online’i kaitseteenus

SharePoint Online ja OneDrive for Business

Skype’i SIP-signaal, allalaadimised, heli, video ja töölaua ühiskasutus

Office 365 portaal, Office 365 autentimine ja Office Online

 • DNS-, CRL- ja CDN-taotlused

 • Kõiki teisi Office 365 ei toetata spetsiifiliselt Azure ExpressRoute’i kaudu.

 • Kõik teised Microsofti pilveteenused

Põhilised asjaolud, mida arvesse võtta BGP-väärtuste kasutuse kavandamisel

Kliendid, kes otsustavad BGP-väärtuste abil mõjutada ExpressRoute’i reklaamimise ja propageerimise viise kliendi võrgu kaudu, peaksid arvestama järgmisi asjaolusid.

 • Kui kasutada võrgustruktuuri kujundamisel BGP-väärtusi, on oluline tagada marsuutimise sümmeetria säilitamine. Mõnel juhul võib BGP-väärtuste eemaldamisel või lisamisel tekkida olukord, kus sümmeetriline marsruutimine katkeb ja marsruutimise konfiguratsiooni tuleb sümmeetrilise marsruutimise taastamiseks värskendada.

 • Azure ExpressRoute’i ulatuse määramine ainult BGP-väärtustega on kliendipoolne toiming. Microsoft reklaamib kõiki võrgujagamisseosega seotud IP-eesliiteid olenemata kliendipoolsetest ulatuse määramise toimingutest.

 • Azure ExpressRoute ei toeta ühtegi kliendi määratud BGP-väärtusest tulenevat toimingut Microsofti võrgu suhtes.

 • Office 365 kasutatavad IP-eesliited märgitakse teenusespetsiifiliste BGP-väärtustega, asukohapõhiseid BGP-väärtusi ei toetata. Office 365 teenused on olemuselt ülemaailmsed, eesliidete filtrimist rentniku või Office 365 pilveteenuse andmete asukoha järgi ei toetata. Soovitatav on konfigureerida võrk kõige lühema või eelistatuma võrgutee koordineerimiseks kasutaja võrguasukohast Microsofti ülemaailmsesse võrku, olenemata taotletava Office 365 teenuse IP-aadressi füüsilisest asukohast.

 • Igas BGP-väärtuses sisalduvad IP-eesliited tähistavad alamvõrku, mis hõlmab väärtusega seotud Office 365 rakenduse IP-aadresse. Mõnel juhul on ühes alamvõrgus mitu Office 365 rakendust, seepärast esineb eesliide mitmes BGP-väärtuses. Kuigi seda juhtub harva, on see oodatav eraldusfragmentimise tõttu ja see ei mõjuta eesliidete arvu ega läbilaskevõime halduse kaalutlusi. Mõjude vähendamisel Office 365 BGP-väärtuste abil soovitatakse klientidele lähenemist „vajaliku lubamine” lähenemise „ebavajaliku keelamine” asemel.

 • BGP-väärtuste kasutamine ei mõjuta Office 365 nõudeid aluseks oleva võrgu ühenduvusele ega konfiguratsioonile. Kliendid, kes soovivad juurdepääsu teenusekomplektile Office 365, vajavad ikka Interneti-pääsu.

 • Azure ExpressRoute ulatuse määramine BGP-väärtuste abil mõjutab marsruute, mis on sisevõrgule Microsofti võrgujagamisseose kaudu nähtavad. Teil võib vaja minna lisakonfigureerimist rakenduse tasandil, näiteks PAC- või WPAD-konfiguratsiooni, koos määratud ulatusega marsruutimisega.

 • Lisaks Microsofti määratud BGP-väärtuste kasutamisele võivad kliendid määrata omaenda BGP-väärtused Office 365 Azure ExpressRoute’i teel saadud IP-eesliidetele, et mõjutada sisemist marsruutimist. Levinud kasutusjuhtum on asukohapõhise BGP-väärtuse määramine kõigile iga antud ExpressRoute’i võrgujagamiskoha kaudu saadud marsruutidele ja seejärel selle teabe kasutamine allavoolu kliendi võrgus kõige lühema ja eelistatuma võrgutee koordineerimiseks Microsofti võrku. Kliendi määratud BGP-väärtuste kasutamine ExpressRoute for Office 365 stsenaariumite korral jääb Microsofti kontrolli ja nähtavuse alt väljapoole.

Selle lühikese lingi kaudu saate siia alati tagasi tulla: https://aka.ms/bgpexpressroute365

Seotud teemad

Office 365 võrguühendused
Azure ExpressRoute for Office 365
ExpressRoute for Office 365 ühenduvuse haldamine
ExpressRoute for Office 365 marsruutimine
Võrgu kavandamine ExpressRoute for Office 365 jaoks
Skype’i ärirakenduse meediumisisu ja võrguühenduse kvaliteet
ExpressRoute ja QoS Skype’i ärirakenduse veebiväljaandes
Kõnevoog ExpressRoute’i abil
ExpressRoute for Office 365 juurutamine
BGP-väärtuste tugi
Office 365 jõudluse parandamine võrdlusandmete ja jõudluse ajaloo abil
Office 365 jõudluse tõrkeotsingu plaan
Azure ExpressRoute for Office 365 koolitus

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×