Avaldise koostamine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Accessi andmebaaside avaldise koostamine, valige objekt või atribuut, kuhu soovite avaldise ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F2 – avatakse avaldisekoosturi tööriista paljude osaliselt koostada avaldisi säästavad aega ja säästa probleeme spikker. Saate avaldiste igasuguseid asju teha oma andmetega – näiteks kindlaks teha, mitu päeva on möödunud tellimuse on saadetud või ühendab on eesnimi ja perekonnanimi lisamine soovitud nimi. Kui olete Exceli isik, mõelda avaldiste Accessi versiooni valemid.

Mõned väljendid ei tööta samamoodi web Accessi rakendustes ja töölauaandmebaasides. Kõik selles artiklis kehtib nii veebirakendustes ja andmebaaside, välja arvatud juhul, kui teisiti pole märgitud. Accessi veebirakenduste kohta leiate lisateavet artiklist Accessi rakenduse loomine.

Lisateavet avaldiste kohta – millal neid kasutada, kuidas neid koostada – lugege edasi.

Selle artikli teemad

Avaldiste ülevaade

Avaldisekoosturi kasutamine

Vormide ja aruannete juhtelementide väärtuste arvutamine

Avaldiste kasutamine päringukriteeriumitena

Arvutusliku välja loomine päringus

Arvutusliku välja loomine tabelis

Valideerimisreegli lisamine tabeliväljale või kirjele

Valideerimisreegli lisamine juhtelemendile

Tabelivälja vaikeväärtuste seadmine

Juhtelementide vaikeväärtuste seadmine

Käitatavate makrotoimingute reguleerimine

Aruannete andmete rühmitamine ja sortimine

Avaldiste ülevaade

Kas mäletate veel võrrandeid matemaatikatunnist? Otsi võrrandisx2+z = (2y-1)/7 x-i väärtus, selliseid asju? Võib-olla mäletate ka, et võrrandid on tänapäevase inseneriteaduse aluseks – kui soovite ehitada midagi püsivat, tuleb võrrandite abil vastata teatud küsimustele, nagu näiteks: “kui paksud peavad olema trepišahti üleval hoidvad poldid?” Sellega tegelevad ka avaldised, kuid x-i, y-i ja z-i asemel kasutatakse väärtusi [Ühiku hind], [Allahindlus] ja [Kogus]. Avaldiste abil saab lisaks matemaatikale teha mitmesuguseid toiminguid ka tekstandmetega.

Avaldistega tehtavad toimingud

Järgmised on vaid mõned levinud näited paljudest toimingutest, mida avaldiste abil teha saab.

 • Vanuse arvutamine

 • Ees- ja perekonnanimede ühendamine

 • Muudetud kirjele muutmiskuupäeva ja -kellaaja märkimine

 • Mustri määramine, millele sisestatud andmed peavad vastama

 • Märkide kärpimine tekstirea kummaltki küljelt

Tehniline ülevaade

Märkus. :  Selle jaotise teabe lugemine pole avaldiste koostamise oskuse omandamiseks nõutav, kuid võib aidata paremini mõista avaldiste toimimist ning pakub tehnilisi mõisteid, mille abil saate otsida seotud teavet muudelt tehnilistelt saitidelt (nt MSDN-ist).

Avaldis koosneb mõnest või kõigist järgmistest osadest: sisseehitatud või kasutaja määratletud funktsioonid, identifikaatorid, tehtemärgid ja konstandid. Avaldisega saab arvutada ühe väärtuse.

Avaldise komponendid.

Näiteks järgmine avaldis sisaldab kõiki nelja elementi:

=Sum([Ostuhind])*0,08

Selles näites on Sum() sisseehitatud funktsioon, [Ostuhind] on identifikaator, * on matemaatiline tehtemärk ja 0,08 on konstant. Selle avaldise abil saab vormi või aruande jaluse tekstiväljal arvutada teatud üksuste rühma käibemaksu.

Avaldised võivad olla sellest näitest ka palju keerukamad või lihtsamad. Näiteks järgmine loogikaavaldis (avaldis, mille väärtus on True (Tõene) või False (Väär)) koosneb ainult tehtemärgist ja konstandist:

>0

Kui seda avaldist võrreldakse nullist suurema arvuga, tagastab see väärtuse True, ja kui seda võrreldakse nullist väiksema või nulliga võrdse arvuga, tagastab see väärtuse False. Saate kasutada seda avaldist juhtelemendi või tabelivälja atribuudis Valideerimisreegel, et tagada ainult nullist suuremate väärtuste sisestamine.

Accessis kasutatakse avaldisi paljudes kohtades arvutamiseks, märkide töötlemiseks või andmete testimiseks. Tabelitel, päringutel, vormidel, aruannetel ja makrodel on kõigil atribuute, mis saavad aktsepteerida avaldist. Saate kasutada avaldisi näiteks juhtelemendi atribuutides Juhtelemendi allikas ja Vaikeväärtus. Lisaks sellele kasutate sündmuseprotseduuri või mooduli VBA-koodi kirjutamisel sageli avaldisi, mis on sarnased Accessi objektis (nt tabelis või päringus) kasutatavate avaldistega.

Lehe algusse

Avaldisekoosturi kasutamine

Avaldisekoosturil on järgmised eelised.

 • Saate hõlpsalt otsida ja lisada funktsioone, tehtemärke, konstante ja identifikaatoreid (nt väljade, tabelite, vormide ja päringute nimesid), säästes aega ja vähendades võimalikke vigu.

 • Avaldisekoostur piirab avaldise konteksti põhjal saadaolevaid avaldiseosi.

 • Saate valida mitmesuguste valmisavaldiste seast (nt leheküljenumbrid, praegune kuupäev või praegune kuupäev ja kellaaeg).

 • Avaldisekoosturis on saadaval IntelliSense – nii ei pea te kõiki avaldises vajalikke argumente meeles pidama.

 • Avaldisekoosturis on abi käepärast – klõpsake lihtsalt linke, mis on kuvatud kiirteabe tööriistas.

Avaldisekoosturi käivitamine :

Avaldisekoosturi käivitamise kiirklahv on CTRL + F2. Selle kiirklahvi esimesel käivitamisel avab see dialoogiboksi Koosturi valimine – jätkamiseks topeltklõpsake lihtsalt dialoogiboksis nuppu Avaldisekoostur.

Lugege üksikasjalikumat teavet avaldisekoosturi kasutamise kohta.

Veebiandmebaasi avaldiste pesastamise piirang on 65

Avaldiste pesastatud suure ei toimi brauseris, nii et neid väljendeid ei tohiks kasutamine Accessi veebiandmebaasi rohkem kui 65 tasemed. Te ei saa tõrketeated – avaldis ei tööta.

NB! : Tehtemärkide &, AND ja OR kasutamisega saab luua serveris täiendavaid pesastamistasemeid, mis Accessi klientrakenduses ei kajastu. Näiteks avaldis "a" & "b" & "c" pole avaldisekoosturis pesastatud, kuid SharePointis muutub see avaldiseks concatenate.Db("a", concatenate.Db("b", "c") ). Selline teisendus loob ühe pesastamistaseme. Mitme järjestikuse tehtemärgi &, AND või OR kasutamine ühes avaldises võib põhjustada serveri pesastamispiirangu 65 ületamise, mistõttu avaldis brauseris ei tööta.

Lehe algusse

Vormide ja aruannete juhtelementide väärtuste arvutamine

Kui kasutate avaldist juhtelemendi andmeallikana, loote arvutatud juhtelemendi. Oletame näiteks, et teil on aruanne, kus on kuvatud mitu inventuurikirjet. Soovite luua aruande jaluses kõigi aruande kanderidade kogusumma.

Aruande kogusumma

Kogusumma arvutamiseks paigutage tekstivälja juhtelement aruande jalusesse ja seejärel seadke tekstivälja atribuudiks Juhtelemendi allikas järgmine avaldis:

=Sum([ tabeli_väli ])

Selles näites on tabeli_väli selle välja nimi, mis sisaldab teie vahesumma väärtusi. See väli võib olla pärit tabelist või päringust. Funktsioon Sum arvutab tabelivälja table_field kõigi väärtuste kogusumma.

Järgmised juhised selgitavad avaldise sisestamist tekstivälja juhtelementi.

Avaldise sisestamine tekstivälja juhtelementi

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil vormi, mida soovite muuta, ja klõpsake kiirmenüü käsku Küljendivaade või Kujundusvaade.

 2. Valige juhtelement, kuhu soovite avaldise sisestada.

 3. Kui atribuudileht pole veel kuvatud, vajutage selle kuvamiseks klahvi F4.

 4. Avaldise käsitsi loomiseks klõpsake atribuudilehe menüüs Andmed tekstivälja atribuuti ControlSource ja seejärel tippige = ning selle järele ülejäänud avaldis. Ülal näidatud vahesumma arvutamiseks tippige =Sum([tabeli_väli]), veendudes, et asendate oma välja nime väärtusega tabeli_väli.

 5. Avaldise loomiseks avaldisekoosturi abil klõpsake atribuudiväljal nuppu Koosta Nupu pilt .

  Kui avaldis on loodud, näeb atribuudileht välja järgmiselt:

  Avaldis tekstivälja atribuudis Juhtelemendi allikas

Lehe algusse

Avaldiste kasutamine päringukriteeriumitena

Kasutate päringutulemite piiritlemiseks päringu kriteeriumid. Saate sisestada avaldise kriteeriumid ja Accessi tagastab ainult need read, mis vastavad Avaldis. Näha hulgaliselt näiteid, leiate artiklist Päringukriteeriumide näited.

Oletagem näiteks, et soovite näha kõiki tellimusi, mille tarnekuupäev on aasta 2010 esimese kolme kuu vahemikus. Kriteeriumite sisestamiseks tippige oma päringu kuupäeva-/kellaajaveeru lahtrisse Kriteeriumid järgmine avaldis. Selles näites kasutatakse kuupäeva-/kellaajaveergu nimega Tarnekuupäev. Kuupäevavahemiku määratlemiseks sisestage kriteeriumid järgmiselt:

Between #1/1/2010# And #3/31/2010#

Veerg Tarnekuupäev sarnaneb järgmisega.

Avaldise päringuruudustikus reale kriteeriumid

Kui tabeli Tellimused veeru Tarnekuupäev mõne kirje väärtus on teie määratud kuupäevavahemikus, kaasatakse see kirje päringuväljundisse. Arvestage, et avaldises tuleb kuupäevad ümbritseda naelatähistega (#). Access käsitleb naelatähistega ümbritsetud väärtust andmetüübina Kuupäev/kellaaeg. See võimaldab teil nende väärtustega arvutada (nt lahutada ühe väärtuse teisest).

Kriteeriumite sisestamine päringu kujundusruudustikku

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil päringut, mida soovite muuta, ja klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 2. Klõpsake selle veeru lahtrit Kriteeriumid, kuhu soovite kriteeriume sisestada.

 3. Avaldise käsitsi loomiseks tippige kriteeriumiavaldis.

  Märkus. : Ärge alustage kriteeriumiavaldist tehtemärgiga =.

 4. Avaldise loomiseks avaldisekoosturi abil klõpsake lindil menüüd Kujundus ja seejärel jaotises Päringu häälestus nuppu Koostur Nupu pilt .

  Kui soovite avaldise redigeerimiseks suuremat ala, viige kursor lahtrisse Kriteeriumid ja siis vajutage välja Suum kuvamiseks klahvikombinatsiooni SHIFT+F2:

  Avaldise dialoogiboksi Suum.

Lehe algusse

Arvutusliku välja loomine päringus

Oletagem, et kujundate päringut ja soovite kuvada arvutuse tulemid muude päringuväljade abil. Arvutusliku välja loomiseks sisestage avaldis oma päringu rea Väli tühja lahtrisse. Näiteks kui teil on päring, mis sisaldab välju Kogus ja Ühiku hind, saate nende korrutamisel luua arvutusliku välja Laiendatud hind, sisestades päringu reale Väli järgmise avaldise:

Laiendatud hind: [Kogus] * [Ühiku hind]

Sisestades avaldise ette teksti Laiendatud hind:, pannakse uuele veerule nimeks Laiendatud hind. Seda nimetatakse sageli ka pseudonüümiks. Kui te pseudonüümi ei sisesta, loob Access selle ise (nt Expr1).

Päringus arvutatud välja loomine avaldise abil

Päringu käivitamisel arvutab Access iga rea, nagu on näidatud järgmisel joonisel:

Andmelehevaates kuvatud arvutatud väli

Arvutusliku välja loomine päringu kujundusvaates

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil päringut, mida soovite muuta, ja klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 2. Klõpsake veerus, kus soovite luua arvutusliku välja, lahtrit Väli.

 3. Avaldise käsitsi loomiseks tippige avaldis.

  Märkus. : Ärge alustage kriteeriumi avaldist tehtemärgiga =, vaid kirjeldava sildiga, mille järel on koolon. Näiteks tippige Laiendatud hind:, et sisestada sellise avaldise silt, mis loob arvutusliku välja nimega Laiendatud hind. Seejärel sisestage kooloni järele oma avaldise kriteeriumid.

 4. Avaldise loomiseks avaldisekoosturi abil klõpsake lindil menüüd Kujundus ja seejärel jaotises Päringu häälestus nuppu Koostur.

Lehe algusse

Arvutusliku välja loomine tabelis

Accessis saate luua tabelis arvutusliku välja. Nii pole vaja arvutuste tegemiseks eraldi päringut. Näiteks kui teil on tabel, kus on loetletud tellimuse iga kauba kogus, hind ja maksumäär, võite lisada arvutusliku välja, kus kuvatakse koguhind (nagu järgmises näites):

[Kogus]*([Ühikuhind]+([Ühikuhind]*[Maksumäär]))

 • Arvutus ei tohi sisaldada muude tabelite ega päringute välju.

 • Arvutuse tulemid on kirjutuskaitstud.

Arvutusliku välja loomiseks tehke järgmist.

 1. Avage tabel, topeltklõpsates seda navigeerimispaanil.

 2. Kerige horisontaalselt tabeli parempoolseima veeruni ja klõpsake veerupäist Klõpsake lisamiseks.

 3. Klõpsake kuvatavas loendis väärtust Arvutuslik väli ja seejärel andmetüüpi, mida tulemi jaoks soovite.

  Access kuvab avaldisekoosturi.

 4. Sisestage selle välja jaoks soovitud arvutus, nt:

  [Kogus] * [Ühiku hind]

  Märkus. : Arvutusliku välja puhul ei alga avaldis võrdusmärgiga (=).

 5. Klõpsake nuppu OK.

  Access lisab arvutusliku välja ja seejärel tõstab väljapäise esile nii, et saate tippida välja nime.

 6. Tippige arvutusliku välja nimi ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Lehe algusse

Valideerimisreegli lisamine tabeliväljale või kirjele

Andmete andmebaasi sisestamisel on avaldiste abil väga mugav andmeid valideerida, et hoida sobimatud andmed sealt eemal. Tabelites on kahte liiki valideerimisreegleid: väljade valideerimisreegleid, mis takistavad kasutajatel üksikväljale lubamatute andmete sisestamist, ja kirjete valideerimisreegleid, mis takistavad kasutajatel valideerimisreeglile mittevastavate kirjete loomist. Mõlemat liiki valideerimisreeglite puhul saate kasutada avaldisi.

Oletame näiteks, et teil on tabel nimega Inventar ja selles on väli nimega Saadaolevad ühikud. Soovite määrata reegli, mis nõuab kasutajatelt nulliga võrdse või suurema väärtuse sisestamist. Teisisõnu ei tohi inventar olla kunagi negatiivne arv. Selleks kasutage väljal Saadaolevad ühikud välja valideerimisreeglina järgmist avaldist:

>=0

Valideerimisreegli sisestamine

Välja valideerimisreegli või kirje valideerimisreegli sisestamiseks kasutage järgmist toimingut.

 1. Topeltklõpsake navigeerimispaanil tabelit, mida soovite muuta.

  Access avab tabeli andmelehevaates.

 2. Välja valideerimisreegli puhul valige väli, mida soovite muuta.

 3. Klõpsake lindil menüüd Väljad, seejärel jaotises Välja valideerimine nuppu Valideerimine ja seejärel käsku Välja valideerimisreegel või Kirje valideerimisreegel.

  Access kuvab avaldisekoosturi.

 4. Alustage soovitud kriteeriumite tippimist. Näiteks välja valideerimisreegli puhul, kus kõik väärtused peavad olema nullist suuremad või sellega võrdsed, tippige järgmised kriteeriumid:

  >=0

  Märkus. : Ärge alustage avaldist võrdusmärgiga (=).

Valideerimisreegli avaldised on loogikaavaldised, mis tähendab, et nende väärtus on mis tahes antud sisendväärtuse korral True või False. Valideerimisreegli väärtus peab olema True, muidu Access ei salvesta sisendit ja kuvab tõrke kohta valideerimisteate. Kui sisestate selles näites väljale Saadaolevad ühikud väärtuse, mis on väiksem kui null, on valideerimisreegel False. Access ei aktsepteeri seda väärtust. Kui te pole sisestanud järgmises jaotises kirjeldatavat valideerimisteadet, kuvab Access teate, mis osutab, et teie sisestatud väärtus on selle välja valideerimisreegliga keelatud.

Valideerimisteate sisestamine

Andmebaasi kasutamise hõlbustamiseks saate sisestada kohandatud valideerimisteateid. Need asendavad üldised teated, mille Access kuvab siis, kui andmed ei vasta valideerimisreeglile. Kohandatud valideerimisteate abil saate edastada eriteavet, mille abil kasutaja saab sisestada õiged andmed (nt "Välja Saadaolevad ühikud väärtus ei tohi olla negatiivne arv"). Valideerimisteate loomiseks tehke järgmist.

 1. Topeltklõpsake navigeerimispaanil tabelit, mida soovite muuta.

  Access avab tabeli andmelehevaates.

 2. Välja valideerimisteate puhul valige väli, millele lisasite valideerimisreegli.

 3. Klõpsake lindil menüüd Väljad, seejärel jaotises Välja valideerimine nuppu Valideerimine ja seejärel käsku Välja valideerimisteade või Kirje valideerimisteade.

 4. Tippige dialoogiboksi Valideerimisteate sisestamine teade, mille soovite kuvada, kui andmed ei vasta valideerimisreeglile, ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Valideerimisreegli lisamine juhtelemendile

Märkus. : Valideerimisreeglite ei ole juhtelementide veebipõhistes andmebaasides ja Accessi veebirakendustes saadaval. Kasutage välja või kirje valideerimisreegli hoopis eelmises jaotises kirjeldatud.

Lisaks tabeliväljadele ja kirjetele on ka juhtelementidel atribuut Valideerimisreegel, mis aktsepteerib avaldisi. Oletame näiteks, et sisestate vormi abil aruande kuupäevavahemikku ja soovite tagada, et alguskuupäev poleks varasem kui 1/1/2010. Saate seada alguskuupäeva tekstiväljale järgmised atribuutide Valideerimisreegel ja Valideerimistekst väärtused:

Atribuut

Säte

Valideerimisreegel

>=#1/1/2010#

Valideerimistekst

Ei saa sisestada kuupäeva, mis on varasem kui 1/1/2010.

Kui proovite sisestada kuupäeva, mis on varasem kui 1/1/2010, kuvatakse teade ja atribuudis Valideerimistekst kuvatakse tekst. Kui atribuudiväljale Valideerimistekst pole teksti sisestatud, kuvab Access üldteate. Kui klõpsate nuppu OK, viib Access teid tagasi tekstiväljale.

Näpunäide. : Tabeliväljale valideerimisreegli seadmine jõustab selle reegli kõikjal andmebaasis, kus seda välja muudetakse. Kui seate aga valideerimisreegli vormi juhtelemendile, jõustatakse reegel ainult selle vormi kasutamisel. Tabeliväljadele ja vormi juhtelementidele eraldi valideerimisreeglite seadmine võib olla kasulik juhul, kui soovite määrata erinevatele kasutajatele erinevad valideerimisreeglid.

Juhtelemendi valideerimisreegli sisestamine

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil vormi või aruannet, mida soovite muuta, ja klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade või Küljendivaade.

 2. Paremklõpsake muudetavat juhtelementi ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Atribuudid.

  Access kuvab juhtelemendi atribuudilehe.

 3. Klõpsake vahekaarti Kõik ja siis atribuudivälja Valideerimisreegel.

 4. Tippige avaldis või klõpsake avaldise loomiseks avaldisekoosturi abil atribuudiväljal nuppu Koosta Nupu pilt .

  Märkus. : Ärge alustage avaldist tehtemärgiga =.

 5. Kui kasutaja sisestab valideerimisreeglile mittevastavaid andmeid ja soovib kuvatavat teksti kohandada, tuleb soovitud tekst sisestada atribuuti Valideerimistekst.

Lehe algusse

Tabelivälja vaikeväärtuste seadmine

Avaldise abil saate määrata tabelivälja vaikeväärtuse. Seda väärtust kasutab Access uute kirjete puhul, kui muud väärtust pole sisestatud. Oletame näiteks, et soovite uute kirjete lisamisel sisestada väljale Tellimuse kuupäev automaatselt kuupäeva ja kellaaja. Selleks võite kasutada järgmist avaldist:

Now()

Tabelivälja vaikeväärtuse määramine

 1. Topeltklõpsake navigeerimispaanil tabelit, mida soovite muuta.

  Access avab tabeli andmelehevaates.

 2. Valige väli, mida soovite muuta.

 3. Klõpsake lindil menüüd Väljad ja jaotises Atribuudid nuppu Vaikeväärtus.

  Access kuvab dialoogiboksi Avaldisekoostur.

 4. Tippige väljale oma avaldis, alustades seda kindlasti võrdusmärgiga (=).

Märkus. : Kui seote juhtelemendi tabeliväljaga ja nii juhtelemendil kui ka tabeliväljal on vaikeväärtused, alistab juhtelemendi vaikeväärtus tabelivälja.

Lehe algusse

Juhtelementide vaikeväärtuste seadmine

Üks avaldise kasutamise tavalisemaid kohti on ka juhtelemendi atribuut Vaikeväärtus. Juhtelemendi atribuut Vaikeväärtus sarnaneb tabelivälja atribuudiga Vaikeväärtus. Kui soovite näiteks kasutada tekstivälja vaikeväärtusena praegust kuupäeva, saate kasutada järgmist avaldist:

Date()

See avaldis kasutab praeguse kuupäeva (kuid mitte kellaaja) toomiseks funktsiooni Date. Kui seote tekstivälja tabeliväljaga ja väljal on vaikeväärtus, alistab juhtelemendi vaikeväärtus tabelivälja. Sageli on soovitatav seada tabelivälja atribuut Vaikeväärtus. Kui erinevate vormide mitu juhtelementi põhinevad samal tabeliväljal, rakendub sama vaikeväärtus igale juhtelemendile, aidates nii tagada iga vormi süsteemse andmesisestuse.

Juhtelemendi vaikeväärtuse sisestamine

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil vormi või aruannet, mida soovite muuta, ja klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade või Küljendivaade.

 2. Valige juhtelement, mida soovite muuta.

 3. Kui atribuudileht pole veel kuvatud, vajutage selle kuvamiseks klahvi F4.

 4. Klõpsake atribuudilehel vahekaarti Kõik ja seejärel klõpsake atribuudivälja Vaikeväärtus.

 5. Tippige avaldis või klõpsake avaldise loomiseks avaldisekoosturi abil atribuudiväljal nuppu Koosta Nupu pilt .

Lehe algusse

Käitatavate makrotoimingute reguleerimine

Vahel võib teil olla tarvis teostada makrotoimingut või -toimingutesarja ainult juhul, kui kindel tingimus on tõene. Oletame näiteks, et soovite makrotoimingu käivitamist ainult siis, kui tekstivälja väärtus on suurem kui 10 või sellega võrdne. Selle reegli seadmiseks kasutage avaldist makro If-plokis, et määratleda makro tingimus.

Selles näites oletagem, et tekstivälja nimi on Ühikud. Teie tingimuse seadmise avaldis on [Ühikud]>=10.

Makro If-plokis kasutatav avaldis

Avaldise sisestamine makro If-plokki

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil makrot, mida soovite muuta, ja klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 2. Klõpsake muudetavat If-plokki või lisage If-plokk paanilt Toimingukataloog.

 3. Klõpsake If-ploki ülemist rida.

 4. Tippige väljale oma tingimusavaldis või klõpsake avaldisekoosturi käivitamiseks avaldisevälja kõrval olevat nuppu Koosta Nupu pilt .

Märkus. : Teie tipitav avaldis peab olema loogikaavaldis, mis tähendab, et see on True või False. If-ploki makrotoiminguid käitatakse ainult siis, kui tingimus on True.

Lehe algusse

Aruannete andmete rühmitamine ja sortimine

Paani Rühmitamine, sortimine ja kogusumma abil saate määratleda aruande andmete rühmitustasemeid ja sortimisjärjestusi. Tavaliselt rühmitate ja sordite loendis valitud välja alusel. Kuid kui soovite rühmitada või sortida arvutatud väärtuse alusel, saate sisestada selle jaoks avaldise.

Rühmitamine on duplikaatväärtusi sisaldavate veergude kombineerimise protsess. Oletame näiteks, et teie andmebaas sisaldab erinevates linnades asuvate harukontorite müügiteavet ja andmebaasi ühe aruande nimi on Müük linnade järgi. Sellele aruandele andmeid toov päring rühmitab andmed vastavate linnade väärtuste järgi. Seda tüüpi rühmitamise korral on teie teavet hõlpsam lugeda ja mõista.

Sortimine seevastu on päringutulemite ridadele (kirjetele) sortimisjärjestuse kehtestamine. Näiteks saate sortida kirjeid nende primaarvõtme väärtuste järgi (või mõne muu välja väärtustekomplekti järgi) tõusvas või langevas järjestuses. Saate sortida kirjeid ka kindlas järjestuses ühe või mitme märgi järgi (nt tähestikulises järjestuses).

Aruandele rühmitamise ja sortimise lisamine

 1. Klõpsake navigeerimispaanil aruannet, mida soovite muuta, ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Küljendivaade või Kujundusvaade.

 2. Klõpsake lindil menüüd Kujundus ja jaotises Rühmitamine ja kogusummad nuppu Rühmita ja sordi.

  Aruande all kuvatakse paan Rühmitamine, sortimine ja kogusumma.

 3. Aruandele rühmitustaseme lisamiseks klõpsake nuppu Lisa rühm.

 4. Aruandele sortimisjärjestuse lisamiseks klõpsake nuppu Lisa sortimine.

  Paanil kuvatakse uus rühmatase või sortimisjärjestus, samuti aruande andmete aluseks olevate väljade loend. Järgmisel joonisel kuvatakse tüüpiline uus rühmatase (rühmitusalus Kategooria) ja sortimisjärjestus (sortimisalus Tootja) ning rühmitamise ja sortimise saadaolevate väljade loend:

  Avaldisesuvandi valimine paanil Rühmitamine, sortimine ja kogusumma

 5. Klõpsake avaldisekoosturi käivitamiseks saadaolevate väljade loendis avaldist.

 6. Sisestage avaldisekoosturi avaldiseväljale (ülemine väli) avaldis, mida soovite kasutada. Alustage avaldist kindlasti võrdusmärgiga (=).

Avaldise lisamine olemasolevasse rühma või sortimisjärjestusse

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil aruannet, mida soovite muuta, ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Küljendivaade või Kujundusvaade.

 2. Klõpsake rühmataset või sortimisjärjestust, mida soovite muuta.

 3. Klõpsake jaotise Rühmitamisalus (rühmitustaseme puhul) või Sortimisalus (sortimisjärjestuste puhul) kõrval olevat allanoolt.

  Kuvatakse saadaolevaid välju sisaldav loend.

 4. Klõpsake avaldisekoosturi käivitamiseks väljaloendi allosas avaldist.

 5. Tippige oma avaldis avaldisekoosturi avaldiseväljale (ülemine väli). Alustage avaldist kindlasti võrdusmärgiga (=).

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×