Arvuvälja lisamine, loomine või kustutamine

Arvandmete talletamiseks (nt müügisummad) saate tabelisse lisada Arvuvälja. Selles artiklis selgitatakse, kuidas rakenduse Microsoft Office Access 2007 abil lisada või kustutada arvuvälja uutes või olemasolevates andmebaasitabelites.

Selle artikli teemad

Arvuvälja mõiste

Arvuvälja lisamine andmelehevaates

Arvuvälja lisamine kujundusvaates

Arvuvälja kustutamine

Arvuvälja atribuudid

Arvuvälja mõiste

Kui olete algaja Office Access 2007 kasutaja, siis pidage meeles, et andmed asuvad andmebaasis ühes või mitmes tabelis. Andmeid saate kuvada andmelehena (rakenduse Microsoft Office Excel 2007 töölehele sarnaneva ruudustikuna),  andmesisestusvormina või aruandena, kuid tegelikult asuvad andmed ühes või mitmes tabelis. Iga tabel koosneb omakorda väljadest (veergudest) ja iga väli on seatud vastu võtma ühte kindlat andmetüüpi. Näiteks kui soovitakse talletada kuupäevi ja kellaaegu, seatakse väljatüübiks Kuupäev/kellaaeg ja kui soovitakse talletada arve matemaatiliste arvutuste tarvis, seatakse väljatüübiks Arv.

Arvuvälja spetsifikatsioonid

Arvuvälja saate kasutada kõigi matemaatiliste arvutuste jaoks, v.a rahaga seotud ja suurt täpsust nõudvad arvutused ning arvutused, mille tulemusi te ei soovi üles- ega allapoole ümardada (ümardamise vältimiseks kasutage valuutavälja). Arvuväljal talletatavate väärtuste suurus sõltub atribuudi Välja suurus väärtusest. Näiteks saate seada, et arvuväli võib sisaldada kas 1-, 2-, 4-, 8-, või 16-baidiseid väärtusi, lisaks veel koopia ID-d (globaalselt kordumatu identifikaatori (GUID) väärtusi) ja kümnendkohti.

Välja suurust saate muuta, kui avate tabeli kujundusvaates ja muudate atribuudi Välja suurus väärtust. Lisateavet arvuvälja atribuutide muutmise kohta leiate teemast Välja atribuutide seadmine või muutmine. Lisateavet väljaatribuutide kohta leiate teemast Arvuvälja atribuudid.

Järgnevas tabelis on loetletud väärtused, mida iga säte Välja suurus võib sisaldada ja selgitatakse nende kasutusvõimalusi.

Välja suuruse säte

Kirjeldus

Bait

1-baidine täisarv väärtustevahemikus 0–255.

Täisarv

2-baidine täisarv väärtustevahemikus –32 768–32 767.

Pikk täisarv

4-baidine täisarv väärtustevahemikus –2 147 483 648–2 147 483 647.

Lihttäpsusega arv

4-baidine täisarv väärtustevahemikus –3,4 x 1038–3,4 x 1038 ja kuni 7 tüvenumbrit.

Topelttäpsusega arv

8-baidine ujukomaarv väärtustevahemikus –1,797 x 10308–1,797 x 10308 ja kuni 15 tüvenumbrit.

Koopia ID

16-baidine globaalselt kordumatu identifikaator (GUID). Juhuslikult genereeritud GUID-d on piisavalt pikad, et mitte kattuda. Neid saab kasutada paljude rakenduste korral, nt kaupade jälitamisel.

Kümnendarv

12-baidine kindlaks määratud kümnendtäpsusega täisarv väärtustevahemikus –1028–1028. Vaiketäpsus on 0. Vaikimisi kuvatakse 18 kümnendarvu kohta. Seda saab suurendada 28-ni.

Lisaks välja suuruse ja muude väljaatribuutide seadmisele saate arvandmetele rakendada ka kohandatud ja eelmääratletud kuvavorminguid ja sisestusmaske.

Lisateavet arvandmete vormindamise kohta leiate artiklist Tabelite, vormide ja aruannete andmete vormindamine. Lisateavet sisestusmaskide kohta leiate artiklist Sisestusmaski loomine välja- või juhtelemendi väärtuste sisestamiseks kindlas vormingus.

Arvuvälja loomise viisid

Office Access 2007 pakub arvuvälja lisamiseks uude või olemasolevasse tabelisse mitut võimalust.

 • Andmelehevaade.    Arvuvälja lisamiseks uuele või olemasolevale tabelile andmelehevaates lisage esmalt uus väli ja seejärel tippige või kleepige välja tühjale reale soovitud arv. Samuti saate valida andmetüübi Arv ka ripploendist ja seada soovitud atribuudid. Näiteks kui seate atribuudi Kohustuslik, sunnitakse kasutajaid sellele väljale andmeid sisestama, kui seate atribuudi Kordumatu, lubatakse kasutajatel sisestada sellele väljale ainult kordumatu väärtus.

 • Kujundusvaade.    Kujundusvaates saate lisada arvuvälja ja seada sellele atribuudid, mida ei saa seada andmelehevaates. Nende atribuutide hulka kuuluvad sisestusmaskid ja välja vaikeväärtus. Lisateavet atribuutide kohta leiate teemast Arvuvälja atribuudid.

Lehe algusesse

Arvuvälja lisamine andmelehevaates

Selles jaotises selgitatakse, kuidas lisada arvuvälja uuele või olemasolevale tabelile andmelehevaates. Kui olete algaja Accessi kasutaja, siis pidage meeles, et andmeleht on sarnane rakenduse Office Excel 2007 töölehega.

Arvuvälja lisamine olemasolevale tabelile

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt ja seejärel käsku Ava.

 2. Valige ja avage andmebaas dialoogiboksis Avamine.

 3. Topeltklõpsake navigeerimispaanil muudetavat tabelit.

  Access avab tabeli andmelehevaates.

 4. Vajadusel liikuge horisontaalselt kerides esimese tühja väljani. Vaikimisi kuvab Access kõigi uute väljade päisereal päise Lisa uus väli.

  Andmelehe uus väli

 5. Paremklõpsake päiserida ja seejärel tippige uue välja nimi.

 6. Valige päise all esimene tühi rida ja seejärel tippige või kleepige sinna arv. Kui sisestate või kleebite väljale numbreid, siis Access järeldab, et soovite välja tüübiks määrata Arv.

  või

  Valige menüü Andmeleht jaotise Andmetüüp ja vorming loendist Andmetüüp väärtus Arv ja seejärel valige loendist Vorming soovitud arvuvorming.

  Kui tipite või kleebite väljale andmeid, siis seab Access sätte Välja suurus vastavaks sisestatud arvule.

 7. Salvestage tehtud muudatused.

Arvuvälja lisamine uuele tabelile

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt ja seejärel käsku Ava.

 2. Valige ja avage andmebaas dialoogiboksis Avamine.

 3. Klõpsake menüü Loo jaotises Tabelid nuppu Tabel.

  Access avab uue tabeli andmelehevaates. Järgnev joonis illustreerib uut tabelit.

  Uue andmebaasi uus tühi tabel.

 4. Klõpsake nuppu Salvesta Nupu pilt ja sisestage dialoogiboksis Nimega salvestamine uue tabeli nimi.

 5. Paremklõpsake esimese tabelivälja päiserida (kuhu on kirjutatud Lisa uus väli) ja tippige välja nimi.

 6. Valige päise all esimene tühi rida ja seejärel tippige sinna arv. Kui sisestate väljale numbreid, siis Access järeldab, et soovite välja tüübiks määrata Arv.

  Lisaks sellele, kui tipite või kleebite väljale andmeid, seab Access sätte Välja suurus vastavaks sisestatud arvule.

Lehe algusesse

Arvuvälja lisamine kujundusvaates

Kujundusvaates saate lisada uuele või olemasolevale tabelile arvuvälja ja seejärel seada või muuta väljaatribuute, mida ei saa seada ega muuta andmelehevaates. Näiteks saate määratleda sisestusmaski või vaikeväärtuse. Selle jaotise juhised selgitavad arvuvälja lisamist ja selle atribuutide seadmist.

Arvuvälja lisamine olemasolevale tabelile

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt ja seejärel käsku Ava.

 2. Valige ja avage andmebaas dialoogiboksis Avamine.

 3. Paremklõpsake navigeerimispaanil muudetavat tabelit ja seejärel klõpsake käsku Kujundusvaade. Nupu pilt

 4. Valige veeru Välja nimi esimene tühi rida ja tippige välja nimi.

 5. Valige külgnev lahter veerus Andmetüüp ja seejärel valige loendist väärtus Arv.

 6. Salvestage tehtud muudatused.

Arvuvälja lisamine uuele tabelile

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt ja seejärel käsku Ava.

 2. Valige ja avage andmebaas dialoogiboksis Avamine.

 3. Klõpsake menüü Loo jaotises Tabelid nuppu Tabel.

 4. Klõpsake nuppu Salvesta ja sisestage dialoogiboksis Nimega salvestamine uue tabeli nimi.

 5. Paremklõpsake uue tabeli vahekaarti ja seejärel kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 6. Valige veeru Välja nimi esimene tühi rida ja tippige välja nimi.

 7. Valige külgnev lahter veerus Andmetüüp ja seejärel valige loendist väärtus Arv.

 8. Salvestage tehtud muudatused. Kui soovite seada välja atribuudid, jätke tabel kujundusvaates avatuks ja täitke järgmised juhised.

Väljaatribuutide seadmine või muutmine

 1. Leidke tabelikujundaja alumises osas asuva vahekaardi Üldist jaotises Välja atribuudid atribuut, mida soovite muuta.

 2. Valige atribuudi nime kõrval asuv väli. Sõltuvalt atribuudist, sisestage vajalikud andmed (nt vaiketekst või sisestusmask), käivitage avaldisekoostur (klõpsates märki ...) või valige loendist soovitud väärtus.

  Lisateabe saamiseks iga väljaatribuudi kasutamise kohta valige atribuut ja vajutage klahvi F1.

Lehe algusesse

Arvuvälja kustutamine

Arvuvälja saate tabelist kustutada andmelehevaates või kujundusvaates. Kui kustutate andmeid sisaldava arvuvälja, siis kaovad need andmed jäädavalt. Kustutamist ei saa tagasi võtta. Seetõttu peaksite enne andmebaasist tabeliväljade või muude komponentide kustutamist andmebaasi varundama.

Arvuvälja kustutamine andmelehevaates

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt ja seejärel käsku Ava.

 2. Valige ja avage andmebaas dialoogiboksis Avamine.

 3. Topeltklõpsake navigeerimispaanil tabelit, mida soovite muuta.

  Access avab tabeli andmelehevaates.

 4. Leidke soovitud arvuväli, paremklõpsake päiserida (välja nime) ja seejärel klõpsake käsku Kustuta veerg.

Arvuvälja kustutamine kujundusvaates

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt ja seejärel käsku Ava.

 2. Valige ja avage andmebaas dialoogiboksis Avamine.

 3. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit, mida soovite muuta, ja seejärel klõpsake käsku Kujundusvaade.

  Access avab tabeli kujundusvaates.

 4. Klõpsake arvuvälja kõrval asuvat reaselektorit (tühi ruut) ja seejärel vajutage kustutusklahvi (DELETE).

  või

  Paremklõpsake reaselektorit ja seejärel klõpsake käsku Kustuta read.

 5. Kustutamise kinnitamiseks klõpsake nuppu Jah.

Lehe algusesse

Arvuvälja atribuudid

Kui lisate tabelile arvuvälja kujundusvaates, siis saate seada ja muuta mitmeid väljaatribuute. Järgnevas tabelis on arvuvälja atribuutide loetelu ja kirjeldused ning selgitused vastava atribuudi seadmise või muutmiste tulemi kohta.

Atribuut

Kasutamine

Välja suurus

Selle atribuudiga juhitakse väärtuse suurust, mida saab väljale sisestada ja seal talletada. Lisateavet atribuudi Välja suurus kohta leiate selle artikli varasemast teemast Arvuvälja spetsifikatsioonid.

Vorming

Kuvavormingu määratlemiseks saate sisestada kohandatavad vormingumärgid. Siin määratletud vormingud avalduvad andmelehtedes, vormides ja aruannetes.

Lisateavet kohandatud vormingute kohta leiate artiklist Tabelite, vormide ja aruannete vorminguandmed.

Kümnendkohad

Seatakse välja väärtuses kasutatavate kümnendkohtade arv. Vaikeväärtus on Automaatne. Muud võimalikud väärtused jäävad vahemikku 015.

Sisestusmask

Määratlege sisestusmask, kui soovite määrata, kuidas kasutajad väljale andmeid sisestavad.

Lisateavet sisestusmaskide kasutamise kohta saate artiklist Sisestusmaski loomine välja- või juhtväärtuste sisestamiseks kindlas vormingus.

Pealdis

Määrab tekstivälja nime. Selles atribuudis võib kasutada kuni 2048 märki. Kui te ei pane väljale nime, kasutab Access välja vaikenime.

Vaikeväärtus

Määratleb väärtuse, mis uue kirje loomisel kuvatakse väljal automaatselt.

Valideerimisreegel

Määratleb nõuded kogu kirjesse, üksikule väljale või juhtelementi sisestatavatele andmetele. Kui väljale sisestatakse andmed, mis rikuvad väljale kehtestatud reegleid, saate atribuudis Valideerimistekst määratleda sel puhul kuvatava tõrketeate. Maksimumpikkus on 2048 märki.

Lisateavet valideerimisreeglite loomise kohta leiate artiklist Valideerimisreeglite loomine välja andmete valideerimiseks.

Valideerimistekst

Määratleb valideerimisreegli rikkumisel kuvatava tõrketeate teksti. Teksti maksimumpikkus on 255 märki.

Lisateavet valideerimisreeglite loomise kohta leiate artiklist Valideerimisreeglite loomine välja andmete valideerimiseks.

Kohustuslik

Kui selle atribuudi väärtuseks on määratud Jah, peate väljale või mis tahes väljaga seotud juhtelementidesse sisestama nullist erineva väärtuse.

Indekseeritud

Päringute, sortimise ja rühmitamise kiirendamiseks suurte andmehulkade korral kasutage indekseid. Indeksite kasutamine aitab ka vältida ühe ja sama väärtuse korduvat sisestamist. Valikud on järgmised.

 • EI      – indekseerimine on välja lülitatud (vaikeväärtus).

 • Jah (duplikaadid on lubatud)      – indekseerimine on sisse lülitatud ja duplikaatväärtused on lubatud. Näiteks on lubatud eesnimede ja perekonnanimede duplikaatväärtused.

 • Jah (duplikaadid on keelatud)      – indekseerimine on sisse lülitatud, duplikaatväärtused pole lubatud.

Nutikad sildid

Saate määrata väljale või väljaga seotud mis tahes juhtelemendile ühe või mitu nutikat silti. Nutikad sildid on komponendid, mis tunnevad väljal ära teatud tüüpi andmed ja lubavad sooritada toiminguid, mis põhinevad neil tüüpidel. Näiteks meiliaadressi väljal võib nutikas silt luua uue meilisõnumi või lisada aadressi kontaktiloendisse.

Saadaolevate nutikate siltide loendi kuvamiseks klõpsake nuppu Koosta (...).

Teksti joondus

Määratleb andmete joonduse. Valikud on järgmised.

 • Üldjoondus     – tekst joondatakse vasakule, arvud ja kuupäevad paremale (vaikesäte).

 • Vasakule     – tekst, kuupäevad ja arvud joondatakse vasakule.

 • Paremale     – tekst, kuupäevad ja arvud joondatakse paremale.

 • Keskele     – tekst, kuupäevad ja arvud joondatakse keskele.

 • Hajuta     – kogu tekst, kuupäevad ja arvud rööpjoondatakse ühtlaselt välja või tekstivälja mõlema äärega.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×