Arvutatud üksused Excelis ja Exceli teenustes

Arvutatud üksused Excelis ja Exceli teenustes

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Microsoft Excel 2013 pakub mitmesuguseid ärianalüüsifunktsioone, mille abil saate luua võimsaid aruandeid, tulemuskaarte ja armatuurlaudu. Uute ja täiustatud funktsioonide hulka kuulub võimalus luua arvutatud üksusi nagu arvutatud mõõdud, arvutatud liikmed ja arvutatud väljad. Sellest artiklist leiate teavet arvutatud üksuste kohta ja selle kohta, kas need on Exceli teenustes toetatud.

Arvutatud üksused Exceli teenustes

Teenuses Excel saab luua arvutatud üksusi nagu arvutatud mõõdud, arvutatud liikmed ja arvutatud väljad. Arvutatud üksuste abil saate määratleda ja kasutada kohandatud arvutusi ja üksuste kogumeid, mida pole andmebaasides, mida kasutatakse PivotChart-aruannete või PivotTable-aruannete loomiseks.

Kui teil on arvutatud üksusi sisaldava töövihik, siis saate seda teistega jagada, laadides selle üles SharePointi teeki. Sõltuvalt SharePointi keskkonna konfiguratsioonist saavad kasutajad tavaliselt arvutatud üksusi sisaldavaid töövihikuid veebibrauseris kuvada ja kasutada. Kuid mõned keskkonnad ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Kui teie ettevõttes on kasutusel Office Web Apps Server ja SharePoint Server 2013 (kohapealne), siis kasutatakse töövihikute brauseriaknas renderdamiseks kas Exceli teenuseid (SharePoint Server 2013) või veebirakendust Excel Web App (Office Web Apps Server). See otsus võib mõjutada, kas arvutatud välju (loodud lisandmooduliga Power Pivot for Excel) sisaldavaid töövihikuid saab brauseriaknas kuvada.

Järgmine tabel sisaldab kokkuvõtet sellest, kas arvutatud üksused on toetatud Exceli teenustes (SharePoint Server 2013), veebirakenduses Excel Web App (Office Web Apps Server) ja rakenduses Excel Online (SharePoint Online’is).

Arvutatud üksus

Exceli teenused (SharePoint Server 2013, kohapealne)

Excel Web App (Office Web Apps, kohapealne)

Excel Online (SharePoint Online’is)

Arvutatud Mõõdud

Jah

Jah

Jah, kui kasutate SharePoint Online’is toetatud andmeallikaid. Vt Välisandmete kasutamine SharePoint Online’i töövihikutes.

Arvutatud liikmed

Jah

Jah

Jah, kui kasutate SharePoint Online’is toetatud andmeallikaid. Vt Välisandmete kasutamine SharePoint Online’i töövihikutes.

Arvutatud väljad

Jah

Ei.

PowerPivoti funktsioonid (sh arvutatud väljad ja andmemudelid) pole Office Web Apps Serveri korral toetatud.

Jah, kui kasutate SharePoint Online’is toetatud andmeallikaid. Vt Välisandmete kasutamine SharePoint Online’i töövihikutes.

Lisateavet leiate järgmistest teemadest.

NB!: Kui proovite arvutatud üksusi (või toetuseta funktsioone) sisaldavat töövihikut veebibrauseris avada ja teile kuvatakse tõrketeade, et see töövihik pole toetatud, siis proovige töövihik avada rakenduses Excel 2013.

Lehe algusse

Mis on arvutatud mõõdud?

Arvutatud mõõt on kohandatud arvutus, mille saate luua Excelis, kui töötate SQL Serveri analüüsiteenustes talletatavate mitmedimensiooniliste andmetega. Arvutatud mõõdud on kasulikud selliste arvutuste määratlemisel, mida ei pruugi andmebaasis olemas olla. Kohandatud arvutused võivad olla näiteks järgmised:

 • määratud valemit kasutav müüginormi mõõt;

 • rühma üksuste kogusummast protsendi mõõt;

 • keerukat päringut kasutav brutokasumi mõõt;

 • tulu mõõt, mis kasutab brutokasumi ja tootehinna summat.

Arvutatud mõõdu loomisel määratletakse mitmedimensioonilise avaldise (MDX) päring. Seda on hõlbus teha Exceli dialoogiboksis Arvutatud mõõt, kus saate päringu koostamiseks kasutada pukseerimist.

Arvutatud mõõdu loomine Excelis

 1. Looge PivotTable- või PivotChart-aruanne analüüsiteenuste kuubis talletatavate andmete põhjal.

 2. Valige menüü Analüüs jaotises Arvutused nupp OLAP-i tööriistad ja seejärel MDX-i arvutatud mõõt. Avaneb dialoogiboks Uus arvutatud mõõt.

 3. Määrake väljal Nimi arvutatud mõõdu nimi.

 4. (Selle juhise täitmine on valikuline.) Arvutatud mõõdu asukoha määramiseks loendis PivotTable-liigendtabeli väljad (või PivotChart-liigenddiagrammi väljad) tehke ühte või mõlemat järgmistest.

  • Arvutatud mõõdu asukoha määramiseks loendis PivotTable-liigendtabeli väljad (või PivotChart-liigenddiagrammi väljad) kasutage loendit Mõõtude rühm. Kui te ei määra mõõtude rühma, siis lisatakse arvutatud mõõt rühma Väärtused.

  • Arvutatud mõõdu kuvatava kausta loomiseks tippige väljale Kaust nimi.

 5. Lohistage vahekaardilt Väljad ja üksused üksus (näiteks mõõt) paani MDX.

 6. Lisage paanil MDX üksuse järele tehtemärk (näiteks +, -, / või *).

 7. Lohistage vahekaardilt Väljad ja üksused veel mõni üksus paani MDX.

 8. Korrake 5.–7. juhist, kuni teil on vajalikud üksused ning valem koostatud.
  Kui loote näiteks arvutatud mõõtu nimega Tulu, siis võib teil paanil MDX olla umbes selline päring
  [Measures].[Product Cost]+[Measures].[Gross Profit]

 9. Et kontrollida, kas päring töötab õigesti, valige Testi MDX-i.

 10. Arvutatud mõõdu loomiseks klõpsake nuppu OK.

 11. Arvutatud mõõdu kasutamiseks aruandes valige see loendis PivotTable-liigendtabeli väljad (või PivotChart-liigenddiagrammi väljad). Leiate selle 4. juhise juures määratud asukohas.

Märkus.: Kuna seansi teatud arvutamine SQL Serveri analüüsiteenuste andmeallika loomiseks kasutatakse Exceli MDX-i arvutatud mõõtude, arvutatud mõõdu piirdub seanss ja kasutatud andmeallikaühenduse. Lisateavet loomise seansi ulatusega arvutatud liikmed.

Lehe algusse

Mis on arvutatud liikmed?

Arvutatud liige on liikmete kogum, mille saate määratleda rakenduses Excel, kui töötate Serveri analüüsiteenustes talletatavate mitmedimensiooniliste andmetega. Arvutatud liikmed on kasulikud selliste üksuste kogumi määratlemisel, mida ei pruugi andmebaasis olemas olla. Kohandatud kogumid võivad olla näiteks järgmised:

 • piirkond, mis koosneb teatud geograafilistest piirkondadest nagu riigid, regioonid või maakonnad/osariigid;

 • tootede rühm, mis on osa müügiesinaja normist;

 • turunduskampaaniaga seotud edendustegevuste kogum.

Sarnaselt arvutatud mõõtudega määratletakse arvutatud liikme loomisel MDX-päring. Seda on hõlbus teha Exceli dialoogiboksis Arvutatud liige, kus saate päringu koostamiseks kasutada pukseerimist.

Märkus.: Kui töötate Excelis liigendtabeliga ja kasutate arvutatud liikme lisamiseks OLAP-i tööriistu, ei saa te selle valikut väljaloendi ripploendis tühistada, kui andmeallikas on ühendatud serveriga, mis kasutab programmi SQL Server 2008 või varasemat versiooni. Kui andmeallikas on ühendatud serveriga, mis kasutab programmi SQL Server 2008 R2 või uuemat versiooni, saate filtri ripploendis valida arvutatud liikme ja valiku tühistada.

Arvutatud liikme loomine Excelis

 1. Looge PivotTable- või PivotChart-aruanne analüüsiteenuste kuubis talletatavate andmete põhjal.

 2. Valige menüü Analüüs jaotises Arvutused nupp OLAP-i tööriistad ja seejärel MDX-i arvutatud liige. Avaneb dialoogiboks Uus arvutatud liige.

 3. Määrake väljal Nimi arvutatud liikme nimi.

 4. Arvutatud liikme asukoha määramiseks loendis PivotTable-liigendtabeli väljad (või PivotChart-liigenddiagrammi väljad) kasutage loendit Ema hierarhia.
  Olge valiku tegemisel tähelepanelik. Arvutatud liikme kasutamiseks PivotTable-aruandes (või PivotChart-aruandes) peate teadma liikme määratud asukohta.

 5. Lohistage vahekaardilt Väljad ja üksused üksus (näiteks dimensioonihierarhia) paani MDX.

 6. Lisage paanil MDX üksuse järele tehtemärk (näiteks +, -, / või *).

 7. Lohistage vahekaardilt Väljad ja üksused veel mõni üksus paani MDX.

 8. Korrake 5.–7. juhist, kuni teil on vajalikud üksused ning valem koostatud.
  Kui loote näiteks arvutatud liikme nimega Põhitooted, mis sisaldab kõiki tootekategooriat, v.a kahte, siis võib teil paanil MDX olla umbes selline päring
  [Product].[Product Categories]-[Product].[Product Categories].[Category].&[4]-[Product].[Product Categories].[Category].&[3]

 9. Et kontrollida, kas päring töötab õigesti, valige Testi MDX-i.

 10. Arvutatud liikme loomiseks klõpsake nuppu OK.

 11. Arvutatud liikme lisamiseks PivotTable-aruandesse (või PivotChart-aruandesse) tehke järgmist.

  1. Veenduge, et aruande jaoks oleks valitud vähemalt üks mõõt.

  2. Laiendage loendis PivotTable-liigendtabeli väljad (või PivotChart-liigenddiagrammi väljad) 4. juhise juures määratud emadimensioon.

  3. Määrake selle dimensioonihierarhia ruut, mis vastab arvutatud liikme loomiseks kasutatud hierarhiale. Aruandes kuvatakse teave rühma kõiki dimensiooniliikmete kohta (sh teie loodud arvutatud liige).

 12. (See pole kohustuslik.) Aruandes ainult arvutatud liikme teabe kuvamiseks tehke järgmist.

  1. Osutage loendis PivotTable-liigendtabeli väljad (või PivotChart-liigenddiagrammi väljad) dimensioonihierarhiale, mis sisaldab arvutatud liiget.

  2. Kui kuvatakse nool, siis klõpsake (või koputage) seda dialoogiboksi Välja valimine avamiseks.

  3. Märkige kõigi üksuste ruudud, välja arvatud teie loodud arvutatud liikme ruut.

Lehe algusse

Mis on arvutatud väljad?

Arvutatud väljad on kasulikud, kui soovite luua arvutatud üksuse PivotTable-liigendtabelis või aruandes, mis ei kasuta analüüsiteenustes talletatavaid mitmedimensioonilise andmeid, vaid hoopis töövihikusisese andmemudeli andmeid, mis on loodud Exceli funktsiooniga PowerPivot. Arvutatud väljadel olevad väärtused võivad kontekstipõhiselt muutuda. Konteksti määravad ridade, veergude ja filtrite valik või kohandatud valem, mis kasutab PowerPivoti andmeanalüüs avaldisi (DAX).

Sarnaselt arvutatud mõõtude ja arvutatud liikmetega on arvutatud väljad tavaliselt loendi PivotTable-liigendtabeli väljad (või PivotChart-liigenddiagrammi väljad) rühmas Väärtused. Arvutatud välja loomiseks on mitu võimalust.

Arvutatud välja loomine Excelis

Täpsemat teavet arvutatud väljade loomise ja kasutamise kohta leiate järgmistest allikatest:

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×