Arvude teisendamine erinevatesse arvusüsteemidesse

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Arvu süsteemi on süstemaatilised võimalus tähistada arvude sümboolse märgid ja kasutab baasväärtuse, mugavalt rühma numbriteks tihendatud kujul. Kõige levinum arvu süsteem on kümnendkohti, mis on baasväärtuse 10 ja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 sümboolse märgistik. Siiski on muid arvusüsteemidesse ja neid saab kasutada eriline otstarve tõhusam. Näiteks, kuna arvutite abil teha arvutusi ja tegevuse Kahendloogika, nad kasutavad kahendarvuks arvu süsteemi, mis on arvu 2 alus väärtus.

Microsoft Office Excelis on mitu funktsiooni, mida saab kasutada arvude teisendamiseks järgmiste arvusüsteemide vahel:

Arvu süsteemi

Alusväärtus

Märgistik

Kahendsüsteem

2

0,1

Kaheksandsüsteem

8

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Kümnendsüsteem

10

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9

Kuueteistkümnendsüsteem

16

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Selle artikli teemad

Kahendarvu teisendamine kümnendarvuks

Kahendarvu teisendamine kuueteistkümnendarvuks

Kahendarvu teisendamine kaheksandarvuks

Teisendab kümnendarvu kahendarvuks.

Kümnendarvu teisendamine kuueteistkümnendarvuks

Kümnendarvu teisendamine kaheksandarvuks

Kuueteistkümnendarvu teisendamine kahendarvuks

Kuueteistkümnendarvu teisendamine kümnendarvuks

Kuueteistkümnendarvu teisendamine kaheksandarvuks

Kaheksandarvu teisendamine kahendarvuks

Kaheksandarvu teisendamine kümnendarvuks

Kaheksandarvu teisendamine kuueteistkümnendarvuks

Kahendarvu teisendamine kümnendarvuks

Selle toimingu jaoks kasutage funktsiooni BIN2DEC.

Näide

Näidet on kergem mõista, kui kopeerite selle tühjale töölehele.

Näite kopeerimine

 1. Looge tühi töövihik või tööleht.

 2. Valige spikris toodud näide.

  Märkus. : Ärge valige rea- ega veerupäiseid.

  Spikrinäite valimine
  Spikrinäite valimine
 3. Vajutage klahve CRTL+C.

 4. Valige töölehe lahter A1 ja vajutage klahve CTRL+V.

 5. Tulemite ja tulemeid andvate valemite kuvade vaheldamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+` (graavis) või klõpsake menüü Valemid jaotises Valemiaudit nuppu Näita valemeid.

1

2

3

A

B

Valem

Kirjeldus (tulem)

=BIN2DEC(1100100)

Teisendab kahendarvu 1100100 kümnendarvuks (100)

=BIN2DEC(1111111111)

Teisendab kahendarvu 1111111111 kümnendarvuks (-1)

Funktsiooni üksikasjad

BIN2DEC

Lehe algusse

Kahendarvu teisendamine kuueteistkümnendarvuks

Selle toimingu jaoks kasutage funktsiooni BIN2HEX.

Näide

Näidet on kergem mõista, kui kopeerite selle tühjale töölehele.

Näite kopeerimine

 1. Looge tühi töövihik või tööleht.

 2. Valige spikris toodud näide.

  Märkus. : Ärge valige rea- ega veerupäiseid.

  Spikrinäite valimine
  Spikrinäite valimine
 3. Vajutage klahve CRTL+C.

 4. Valige töölehe lahter A1 ja vajutage klahve CTRL+V.

 5. Tulemite ja tulemeid andvate valemite kuvade vaheldamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+` (graavis) või klõpsake menüü Valemid jaotises Valemiaudit nuppu Näita valemeid.

1

2

3

4

A

B

Valem

Kirjeldus (tulem)

=BIN2HEX(11111011;4)

Teisendab kahendarvu 11111011 neljakohaliseks (00FB) kuueteistkümnendarvuks

=BIN2HEX(1110)

Teisendab kahendarvu 1110 kuueteistkümnendarvuks (E)

=BIN2HEX(1111111111)

Teisendab kahendarvu 1111111111 kuueteistkümnendarvuks (FFFFFFFFFF)

Funktsiooni üksikasjad

BIN2HEX

Lehe algusse

Kahendarvu teisendamine kaheksandarvuks

Selle toimingu jaoks kasutage funktsiooni BIN2OCT.

Näide

Näidet on kergem mõista, kui kopeerite selle tühjale töölehele.

Näite kopeerimine

 1. Looge tühi töövihik või tööleht.

 2. Valige spikris toodud näide.

  Märkus. : Ärge valige rea- ega veerupäiseid.

  Spikrinäite valimine
  Spikrinäite valimine
 3. Vajutage klahve CRTL+C.

 4. Valige töölehe lahter A1 ja vajutage klahve CTRL+V.

 5. Tulemite ja tulemeid andvate valemite kuvade vaheldamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+` (graavis) või klõpsake menüü Valemid jaotises Valemiaudit nuppu Näita valemeid.

1

2

3

4

A

B

Valem

Kirjeldus (tulem)

=BIN2OCT(1001;3)

Teisendab kahendarvu 1001 kolmekohaliseks kaheksandarvuks (011)

=BIN2OCT(1100100)

Teisendab kahendarvu 1100100 kaheksandarvuks (144)

=BIN2OCT(1111111111)

Teisendab kahendarvu 1111111111 kaheksandarvuks (7777777777)

Funktsiooni üksikasjad

BIN2OCT

Lehe algusse

Kümnendarvu teisendamine kahendarvuks

Selle toimingu jaoks kasutage funktsiooni DEC2BIN.

Näide

Näidet on kergem mõista, kui kopeerite selle tühjale töölehele.

Näite kopeerimine

 1. Looge tühi töövihik või tööleht.

 2. Valige spikris toodud näide.

  Märkus. : Ärge valige rea- ega veerupäiseid.

  Spikrinäite valimine
  Spikrinäite valimine
 3. Vajutage klahve CRTL+C.

 4. Valige töölehe lahter A1 ja vajutage klahve CTRL+V.

 5. Tulemite ja tulemeid andvate valemite kuvade vaheldamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+` (graavis) või klõpsake menüü Valemid jaotises Valemiaudit nuppu Näita valemeid.

1

2

3

A

B

Valem

Kirjeldus (tulem)

=DEC2BIN(9;4)

Teisendab kümnendarvu 9 neljakohaliseks kahendarvuks (1001)

=DEC2BIN(-100)

Teisendab kümnendarvu -100 kahendarvuks (1110011100)

Funktsiooni üksikasjad

DEC2BIN

Lehe algusse

Kümnendarvu teisendamine kuueteistkümnendarvuks

Selle toimingu jaoks kasutage funktsiooni DEC2HEX.

Näide

Näidet on kergem mõista, kui kopeerite selle tühjale töölehele.

Näite kopeerimine

 1. Looge tühi töövihik või tööleht.

 2. Valige spikris toodud näide.

  Märkus. : Ärge valige rea- ega veerupäiseid.

  Spikrinäite valimine
  Spikrinäite valimine
 3. Vajutage klahve CRTL+C.

 4. Valige töölehe lahter A1 ja vajutage klahve CTRL+V.

 5. Tulemite ja tulemeid andvate valemite kuvade vaheldamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+` (graavis) või klõpsake menüü Valemid jaotises Valemiaudit nuppu Näita valemeid.

1

2

3

A

B

Valem

Kirjeldus (tulem)

=DEC2HEX(100;4)

Teisendab kümnendarvu 100 neljakohaliseks kuueteistkümnendarvuks (0064)

=DEC2HEX(-54)

Teisendab kümnendarvu -54 kuueteistkümnendarvuks (FFFFFFFFCA)

Funktsiooni üksikasjad

DEC2HEX

Lehe algusse

Kümnendarvu teisendamine kaheksandarvuks

Selle toimingu jaoks kasutage funktsiooni DEC2OCT.

Näide

Näidet on kergem mõista, kui kopeerite selle tühjale töölehele.

Näite kopeerimine

 1. Looge tühi töövihik või tööleht.

 2. Valige spikris toodud näide.

  Märkus. : Ärge valige rea- ega veerupäiseid.

  Spikrinäite valimine
  Spikrinäite valimine
 3. Vajutage klahve CRTL+C.

 4. Valige töölehe lahter A1 ja vajutage klahve CTRL+V.

 5. Tulemite ja tulemeid andvate valemite kuvade vaheldamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+` (graavis) või klõpsake menüü Valemid jaotises Valemiaudit nuppu Näita valemeid.

1

2

3

A

B

Valem

Kirjeldus (tulem)

=DEC2OCT(58;3)

Teisendab kümnendarvu 58 kaheksandarvuks (072)

=DEC2OCT(-100)

Teisendab kaheksandarvu (7777777634) kümnendkohad

Funktsioonide üksikasjad

DEC2OCT

Lehe algusse

Kuueteistkümnendarvu teisendamine kahendarvuks

Selle toimingu jaoks kasutage funktsiooni HEX2BIN.

Näide

Näidet on kergem mõista, kui kopeerite selle tühjale töölehele.

Näite kopeerimine

 1. Looge tühi töövihik või tööleht.

 2. Valige spikris toodud näide.

  Märkus. : Ärge valige rea- ega veerupäiseid.

  Spikrinäite valimine
  Spikrinäite valimine
 3. Vajutage klahve CRTL+C.

 4. Valige töölehe lahter A1 ja vajutage klahve CTRL+V.

 5. Tulemite ja tulemeid andvate valemite kuvade vaheldamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+` (graavis) või klõpsake menüü Valemid jaotises Valemiaudit nuppu Näita valemeid.

1

2

3

4

A

B

Valem

Kirjeldus (tulem)

=HEX2BIN("F";8)

Teisendab kuueteistkümnendarvu F kaheksakohaliseks kahendarvuks (00001111)

=HEX2BIN("B7")

Teisendab kuueteistkümnendarvu B7 kahendarvuks (10110111)

=HEX2BIN("FFFFFFFFFF")

Teisendab kuueteistkümnendarvu FFFFFFFFFF kahendarvuks (1111111111)

Funktsiooni üksikasjad

HEX2BIN

Lehe algusse

Kuueteistkümnendarvu teisendamine kümnendarvuks

Selle toimingu jaoks kasutage funktsiooni HEX2DEC.

Näide

Näidet on kergem mõista, kui kopeerite selle tühjale töölehele.

Näite kopeerimine

 1. Looge tühi töövihik või tööleht.

 2. Valige spikris toodud näide.

  Märkus. : Ärge valige rea- ega veerupäiseid.

  Spikrinäite valimine
  Spikrinäite valimine
 3. Vajutage klahve CRTL+C.

 4. Valige töölehe lahter A1 ja vajutage klahve CTRL+V.

 5. Tulemite ja tulemeid andvate valemite kuvade vaheldamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+` (graavis) või klõpsake menüü Valemid jaotises Valemiaudit nuppu Näita valemeid.

1

2

3

4

A

B

Valem

Kirjeldus (tulem)

=HEX2DEC("A5")

Teisendab kuueteistkümnendarvu A5 kümnendarvuks (165)

=HEX2DEC("FFFFFFFF5B")

Teisendab kuueteistkümnendarvu FFFFFFFF5B kümnendarvuks (-165)

=HEX2DEC("3DA408B9")

Teisendab kuueteistkümnendarvu 3DA408B9 kümnendarvuks (1034160313)

Funktsiooni üksikasjad

HEX2DEC

Lehe algusse

Kuueteistkümnendarvu teisendamine kaheksandarvuks

Selle toimingu jaoks kasutage funktsiooni HEX2OCT.

Näide

Näidet on kergem mõista, kui kopeerite selle tühjale töölehele.

Näite kopeerimine

 1. Looge tühi töövihik või tööleht.

 2. Valige spikris toodud näide.

  Märkus. : Ärge valige rea- ega veerupäiseid.

  Spikrinäite valimine
  Spikrinäite valimine
 3. Vajutage klahve CRTL+C.

 4. Valige töölehe lahter A1 ja vajutage klahve CTRL+V.

 5. Tulemite ja tulemeid andvate valemite kuvade vaheldamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+` (graavis) või klõpsake menüü Valemid jaotises Valemiaudit nuppu Näita valemeid.

1

2

3

4

A

B

Valem

Kirjeldus (tulem)

=HEX2OCT("F";3)

Teisendab kuueteistkümnendarvu F kolmekohaliseks kaheksandarvuks (017)

=HEX2OCT("3B4E")

Teisendab kuueteistkümnendarvu 3B4E kaheksandarvuks (35516)

=HEX2OCT("FFFFFFFF00")

Teisendab kuueteistkümnendarvu FFFFFFFF00 kaheksandarvuks (7777777400)

Funktsiooni üksikasjad

HEX2OCT

Lehe algusse

Kaheksandarvu teisendamine kahendarvuks

Selle toimingu jaoks kasutage funktsiooni OCT2BIN.

Näide

Näidet on kergem mõista, kui kopeerite selle tühjale töölehele.

Näite kopeerimine

 1. Looge tühi töövihik või tööleht.

 2. Valige spikris toodud näide.

  Märkus. : Ärge valige rea- ega veerupäiseid.

  Spikrinäite valimine
  Spikrinäite valimine
 3. Vajutage klahve CRTL+C.

 4. Valige töölehe lahter A1 ja vajutage klahve CTRL+V.

 5. Tulemite ja tulemeid andvate valemite kuvade vaheldamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+` (graavis) või klõpsake menüü Valemid jaotises Valemiaudit nuppu Näita valemeid.

1

2

3

A

B

Valem

Kirjeldus (tulem)

=OCT2BIN(3;3)

Teisendab kaheksandarvu 3 kolmekohaliseks kahendarvuks (011)

=OCT2BIN(7777777000)

Teisendab kaheksandarvu 7777777000 kahendarvuks (1000000000)

Funktsiooni üksikasjad

OCT2BIN

Lehe algusse

Kaheksandarvu teisendamine kümnendarvuks

Selle toimingu jaoks kasutage funktsiooni OCT2DEC.

Näide

Näidet on kergem mõista, kui kopeerite selle tühjale töölehele.

Näite kopeerimine

 1. Looge tühi töövihik või tööleht.

 2. Valige spikris toodud näide.

  Märkus. : Ärge valige rea- ega veerupäiseid.

  Spikrinäite valimine
  Spikrinäite valimine
 3. Vajutage klahve CRTL+C.

 4. Valige töölehe lahter A1 ja vajutage klahve CTRL+V.

 5. Tulemite ja tulemeid andvate valemite kuvade vaheldamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+` (graavis) või klõpsake menüü Valemid jaotises Valemiaudit nuppu Näita valemeid.

1

2

3

A

B

Valem

Kirjeldus (tulem)

=OCT2DEC(54)

Teisendab kaheksandarvu 54 kümnendarvuks (44).

=OCT2DEC(7777777533)

Teisendab kaheksandarvu 7777777533 kümnendarvuks (-165)

Funktsiooni üksikasjad

OCT2DEC

Lehe algusse

Kaheksandarvu teisendamine kuueteistkümnendarvuks

Selle toimingu jaoks kasutage funktsiooni OCT2HEX.

Näide

Näidet on kergem mõista, kui kopeerite selle tühjale töölehele.

Näite kopeerimine

 1. Looge tühi töövihik või tööleht.

 2. Valige spikris toodud näide.

  Märkus. : Ärge valige rea- ega veerupäiseid.

  Spikrinäite valimine
  Spikrinäite valimine
 3. Vajutage klahve CRTL+C.

 4. Valige töölehe lahter A1 ja vajutage klahve CTRL+V.

 5. Tulemite ja tulemeid andvate valemite kuvade vaheldamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+` (graavis) või klõpsake menüü Valemid jaotises Valemiaudit nuppu Näita valemeid.

1

2

3

A

B

Valem

Kirjeldus (tulem)

=OCT2HEX(100;4)

Teisendab kaheksandarvu 100 neljakohaliseks kuueteistkümnendarvuks (0040)

=OCT2HEX(7777777533)

Teisendab kaheksandarvu 7777777533 kuueteistkümnendarvuks (FFFFFFFF5B)

Funktsiooni üksikasjad

OCT2HEX

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×