Arvude kuvamine kuupäevade või kellaaegadena

Lahtrisse kuupäeva või kellaaja tippimisel kuvatakse see kuupäeva ja kellaaja vaikevormingus. See vaikevorming põhineb juhtpaneelil määratud piirkondlikel kuupäeva- ja kellaajasätetel ning muutub sätete juhtpaneelil muutmisel. Arve saate kuvada ka mitmes muus kuupäeva- ja kellaajavormingus, millest enamikku juhtpaneeli sätted ei mõjuta.

Selle artikli teemad

Arvude kuvamine kuupäevade või kellaaegadena

Kohandatud kuupäeva- või kellaajavormingu loomine

Kuupäevade või kellaaegade kuvamise näpunäited

Arvude kuvamine kuupäevade või kellaaegadena

Saate tippides kuupäevi ja kellaaegu vormindada. Näiteks kui tipite lahtrisse väärtuse 2/2, tõlgendab Excel seda automaatselt kuupäevana ja kuvab lahtris väärtuse 2-Veeb. Kui see pole soovitud tulemus (nt soovite lahtris kuvada väärtuse 2. veebruar 2009 või 2.2.09), saate dialoogiboksis Lahtrite vormindamine valida teistsuguse kuupäevavormingu. Selle selgituse leiate järgmisest toimingust. Sarnaselt ka siis, kui tipite lahtrisse väärtuse 9:30 a või 9:30 p, tõlgendab Excel seda kellaajana ja kuvab väärtuse 9:30 EL või 9:30 PL. Jällegi saate kellaaja kuvamist kohandada dialoogiboksis Lahtrite vormindamine.

 1. Valige lahtrid, mida soovite vormindada.

  Lahtrite, vahemike, ridade ja veergude valimine

  Valitav objekt

  Toiming

  Üksik lahter

  Klõpsake lahtrit või vajutage lahtrisse liikumiseks nooleklahve.

  Lahtrivahemik

  Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ja lohistage viimase lahtrini, või hoidke nooleklahvide abil valiku laiendamiseks all tõstuklahvi (SHIFT).

  Samuti võite valida vahemiku esimese lahtri ning vajutada valiku laiendamiseks nooleklahvide abil klahvi F8. Valiku laiendamise peatamiseks vajutage taas klahvi F8.

  Suur lahtrivahemik

  Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ja hoidke tõstuklahvi (SHIFT) all seni, kuni klõpsate vahemiku viimast lahtrit. Viimase lahtrini jõudmiseks võite kerida.

  Lahter töölehel

  Klõpsake nuppu Vali kõik.

  Nupp Vali kõik

  Kogu töölehe valimiseks võite vajutada ka klahve CTRL+A.

  Märkus.: Kui tööleht sisaldab andmeid, valib klahve CTRL+A vajutamine praeguse piirkonna. Kiirklahvi CTRL+A teistkordne vajutamine valib terve töölehe.

  Mittekülgnevad lahtrid või lahtrivahemikud

  Valige esimene lahter või lahtrivahemik ja hoidke teiste lahtrite või vahemike valimiseks all juhtklahvi (CTRL).

  Samuti võite valida esimese lahtri või lahtrivahemiku ning seejärel järgmise mittekülgneva lahtri või vahemiku valikusse lisamiseks vajutada klahve SHIFT+F8. Lahtrite või vahemike lisamise lõpetamiseks valikule vajutage uuesti klahve SHIFT+F8.

  Märkus.: Mittekülgneva valiku puhul ei saa lahtri või lahtrivahemiku valikust loobuda ilma tervet valikut tühistamata.

  Terve rida või veerg

  Klõpsake rea- või veerupäist.

  Tööleht reapäise ja veerupäisega

  Viiktekst 1 Reapäis

  Viiktekst 2 Veerupäis

  Samuti saate rea või veeru lahtrid valida, kui valite esimese lahtri ja vajutate klahve CTRL+SHIFT+nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude puhul).

  Märkus.: Kui rida või veerg sisaldab andmeid, siis saab rea või veeru kuni viimase kasutatud lahtrini valida klahve CTRL+SHIFT+nooleklahv abil. Klahvide CTRL+SHIFT+nooleklahv teistkordne vajutamine valib terve rea või veeru.

  Külgnevad read või veerud

  Lohistage üle rea- või veerupäiste. Või valige esimene rida või veerg; seejärel hoidke viimast rida või veergu valides all tõstuklahvi (SHIFT).

  Mittekülgnevad read või veerud

  Klõpsake oma valiku esimese rea või veeru päist; seejärel hoidke teiste valikusse lisatavate ridade või veergude päiseid klõpsates all juhtklahvi (CTRL).

  Rea või veeru esimene või viimane lahter

  Valige rea või veeru mõni lahter ning vajutage klahve CTRL + nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude puhul).

  Töölehe või Microsoft Office Exceli tabeli esimene või viimane lahter

  Vajutage töölehe või Exceli loendi esimese lahtri valimiseks klahve CTRL+HOME.

  Vajutage andmeid või vormingut sisaldava töölehe või Exceli loendi viimase lahtri valimiseks klahve CTRL+END.

  Lahtrid kuni töölehe viimati kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas)

  Valige esimene lahter ning vajutage seejärel klahve CTRL+SHIFT+END, et laiendada lahtrivalikut viimase kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas).

  Lahtrid kuni töölehe alguseni

  Valige esimene lahter ning vajutage klahve CTRL+SHIFT+HOME, et laiendada lahtrivalik töölehe alguseni.

  Rohkem või vähem kui aktiivne valik

  Uude valikusse lisatava viimase lahtri klõpsamisel hoidke all tõstuklahvi (SHIFT). Nelinurkne vahemik, mis jääb aktiivne lahter ja klõpsatava lahtri vahele, muutub uueks valikuks.

  Näpunäide.: Lahtrivaliku tühistamiseks klõpsake mõnda töölehe lahtrit.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Arv välja Arv kõrval olevat dialoogiboksi käivitit.

  Dialoogiboksi käiviti jaotises Arv

  Näpunäide.: Lisaks saate dialoogiboksi Lahtrite vormindamine avamiseks kasutada klahvikombinatsiooni CTRL+1.

 3. Klõpsake loendis Kategooria väärtust Kuupäev või Kellaaeg.

  Format Cells dialog box

 4. Klõpsake loendis Tüüp soovitud kuupäeva- või kellaajavormingut.

  Märkus.: Juhtpaneelil määratud piirkondlike kuupäeva- ja kellaajasätete muudatused mõjutavad tärniga (*) algavaid kuupäeva- ja kellaajavorminguid. Tärnita vorminguid juhtpaneeli sätete muudatused ei mõjuta.

 5. Kuupäeva ja kellaaja kuvamiseks muude keelte vormingutes klõpsake soovitud keelesätet väljal Lokaat (asukoht).

  Locale box selected in Format Cells dialog box

  Töölehe valiku aktiivses lahtris olev arv kuvatakse väljal Näidis, et saaksite valitud arvuvormingut eelvaates vaadata.

  Sample box selected in Format Cells dialog box

Lehe algusesse

Kohandatud kuupäeva- või kellaajavormingu loomine

 1. Valige lahter või lahtrite vahemik, mida soovite vormindada.

  Lahtri või lahtrivahemiku valimine

  Valitav objekt

  Toiming

  Üksik lahter

  Klõpsake lahtrit või vajutage lahtrisse liikumiseks nooleklahve.

  Lahtrivahemik

  Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ja lohistage viimase lahtrini, või hoidke nooleklahvide abil valiku laiendamiseks all tõstuklahvi (SHIFT).

  Samuti võite valida vahemiku esimese lahtri ning vajutada valiku laiendamiseks nooleklahvide abil klahvi F8. Valiku laiendamise peatamiseks vajutage taas klahvi F8.

  Suur lahtrivahemik

  Klõpsake vahemiku esimest lahtrit ja hoidke tõstuklahvi (SHIFT) all seni, kuni klõpsate vahemiku viimast lahtrit. Viimase lahtrini jõudmiseks võite kerida.

  Lahter töölehel

  Klõpsake nuppu Vali kõik.

  Nupp Vali kõik

  Kogu töölehe valimiseks võite vajutada ka klahve CTRL+A.

  Märkus.: Kui tööleht sisaldab andmeid, valib klahve CTRL+A vajutamine praeguse piirkonna. Kiirklahvi CTRL+A teistkordne vajutamine valib terve töölehe.

  Mittekülgnevad lahtrid või lahtrivahemikud

  Valige esimene lahter või lahtrivahemik ja hoidke teiste lahtrite või vahemike valimiseks all juhtklahvi (CTRL).

  Samuti võite valida esimese lahtri või lahtrivahemiku ning seejärel järgmise mittekülgneva lahtri või vahemiku valikusse lisamiseks vajutada klahve SHIFT+F8. Lahtrite või vahemike lisamise lõpetamiseks valikule vajutage uuesti klahve SHIFT+F8.

  Märkus.: Mittekülgneva valiku puhul ei saa lahtri või lahtrivahemiku valikust loobuda ilma tervet valikut tühistamata.

  Terve rida või veerg

  Klõpsake rea- või veerupäist.

  Tööleht reapäise ja veerupäisega

  Viiktekst 1 Reapäis

  Viiktekst 2 Veerupäis

  Samuti saate rea või veeru lahtrid valida, kui valite esimese lahtri ja vajutate klahve CTRL+SHIFT+nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude puhul).

  Märkus.: Kui rida või veerg sisaldab andmeid, siis saab rea või veeru kuni viimase kasutatud lahtrini valida klahve CTRL+SHIFT+nooleklahv abil. Klahvide CTRL+SHIFT+nooleklahv teistkordne vajutamine valib terve rea või veeru.

  Külgnevad read või veerud

  Lohistage üle rea- või veerupäiste. Või valige esimene rida või veerg; seejärel hoidke viimast rida või veergu valides all tõstuklahvi (SHIFT).

  Mittekülgnevad read või veerud

  Klõpsake oma valiku esimese rea või veeru päist; seejärel hoidke teiste valikusse lisatavate ridade või veergude päiseid klõpsates all juhtklahvi (CTRL).

  Rea või veeru esimene või viimane lahter

  Valige rea või veeru mõni lahter ning vajutage klahve CTRL + nooleklahv (parem- või vasaknool ridade, üles- või allanool veergude puhul).

  Töölehe või Microsoft Office Exceli tabeli esimene või viimane lahter

  Vajutage töölehe või Exceli loendi esimese lahtri valimiseks klahve CTRL+HOME.

  Vajutage andmeid või vormingut sisaldava töölehe või Exceli loendi viimase lahtri valimiseks klahve CTRL+END.

  Lahtrid kuni töölehe viimati kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas)

  Valige esimene lahter ning vajutage seejärel klahve CTRL+SHIFT+END, et laiendada lahtrivalikut viimase kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas).

  Lahtrid kuni töölehe alguseni

  Valige esimene lahter ning vajutage klahve CTRL+SHIFT+HOME, et laiendada lahtrivalik töölehe alguseni.

  Rohkem või vähem kui aktiivne valik

  Uude valikusse lisatava viimase lahtri klõpsamisel hoidke all tõstuklahvi (SHIFT). Nelinurkne vahemik, mis jääb aktiivne lahter ja klõpsatava lahtri vahele, muutub uueks valikuks.

  Näpunäide.: Lahtrivaliku tühistamiseks klõpsake mõnda töölehe lahtrit.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Arv kõrval dialoogiboksi käivitit.

  Dialoogiboksi käiviti jaotises Arv

  Näpunäide.: Lisaks saate dialoogiboksi Lahtrite vormindamine avamiseks kasutada klahvikombinatsiooni CTRL+1.

 3. Klõpsake väljal Kategooria väärtust Kuupäev või Kellaaeg ja valige arvuvorming, mis on loodavale vormingule kõige sarnasem. (kohandatud arvuvormingute loomisel on lihtsam alustada olemasoleva vorminguga, kui nullist).

 4. Klõpsake väljal Kategooria väärtust Kohandatud. Väljal Tüüp peaks olema kuvatud vormingukood, mis vastab 3. juhises valitud kuupäeva- või kellaajavormingule. Kuupäeva või kellaaja valmisvormingut ei saa muuta ega kustutada, seega pole vaja muretseda selle ülekirjutamise pärast.

 5. Tehke väljal Tüüp valitud vormingus soovitud muudatused. Saate kasutada järgmiste tabelite kõiki koode.

  Päevad, kuud ja aastad    

Et kuvada

Kood

Kuud kujul 1–12

k

Kuud kujul 01–12

kk

Kuud kujul jaan.–dets.

kkk

Kuud kujul jaanuar–detsember

kkkk

Kuud vastava kuu esitähena

kkkkk

Päevad kujul 1–31

p

Päevad kujul 01–31

pp

Päevad kujul P–L

ppp

Päevad kujul pühapäev–laupäev

pppp

Aastad kujul 00–99

aa

Aastad kujul 1900–9999

aaaa

Kui lisate koodi "m" vahetult pärast koodi "h" või "hh" või vahetult enne koodi "ss", kuvab Excel kuu asemel minutid.

Tunnid, minutid ja sekundid

Et kuvada

Kood

Tunnid kujul 0–23

h

Tunnid kujul 00–23

hh

Minutid kujul 0–59

m

Minutid kujul 00–59

mm

Sekundid kujul 0–59

s

Sekundid kujul 00–59

ss

Tunnid kujul 4 EL

h EL/PL

Kellaaeg kujul 4:36 PL

h:mm EL/PL

Kellaaeg kujul 4:36:03 P

h:mm:ss E/P

Kulunud aeg tundides, nt 25.02

[h]:mm

Kulunud aeg minutites, nt 63:46

[mm]:ss

Kulunud aeg sekundites

[ss]

Sekundi murdosad

h:mm:ss.00

EL ja PL.     Kui vorming sisaldab koodi EL või PL, põhineb tundide arvestamine 12-tunnisel kellal, kus "EL" või "E" näitab kellaaega keskööst keskpäevani ja "PL" või "P" kellaaega keskpäevast keskööni. Muul juhul põhineb tundide arvestamine 24-tunnisel kellal. Kood "m" või "mm" peab asuma vahetult koodi "h" või "hh" järel või vahetult koodi "ss" ees, muidu kuvab Excel minutite asemel kuud.

Kohandatud arvuvormingute loomine võib esimesel korral keerukas olla. Lisateavet kohandatud arvuvormingute loomise kohta leiate teemast Kohandatud arvuvormingu loomine või kustutamine.

Lehe algusesse

Kuupäevade või kellaaegade kuvamise näpunäited

 • Kuupäeva või kellaaja vaikevormingu kiireks kasutamiseks klõpsake kuupäeva või kellaaega sisaldavat lahtrit ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+# või CTRL+SHIFT+@.

 • Kui lahter kuvab pärast kuupäeva või kellaaja vormingu rakendamist trellimärgid #####, pole lahter ilmselt andmete kuvamiseks piisavalt suur. Veerulaiuse suurendamiseks topeltklõpsake lahtreid sisaldava veeru paremserva. See muudab veerulaiuse automaatselt arvu pikkuse laiuseks. Lisaks saate lohistada paremserva kuni veerud on sobiva laiusega.

 • Kui proovite kuupäeva- või kellaajavormingu tagasi võtta, valides loendis Kategooria väärtuse Üldine, kuvab Excel arvulise koodi. Kui sisestate kuupäeva või kellaaja uuesti, kuvab Excel kuupäeva või kellaaja vaikevormingu. Kindla kuupäeva- või kellaajavormingu sisestamiseks (nt Jaanuar 2010) saate selle vormindada tekstina, valides loendis Kategooria väärtuse Tekst.

 • Töölehele kiiresti praeguse kuupäeva sisestamiseks valige suvaline tühi lahter, vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+; (semikoolon) ja seejärel vajadusel sisestusklahvi (ENTER). Kuupäeva lisamiseks, mis uuendatakse iga kord töölehe taasavamisel või valemi ümberarvutamisel praeguse kuupäevaga, sisestage tühja lahtrisse string =TODAY() ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×