Aruandekeskuse sissejuhatus

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Teie äriprotsessis võib vajalik olla aruannete kuvamine ettevõtte sisevõrgusaidil ja nende pidev ajakohastamine. Aruandekeskuse abil saate lihtsalt aruandeid luua, kuvada, hallata ja leida. Artiklis tutvustatakse teile aruandekeskuse põhikomponente.

Selle artikli teemad

Mis on Aruandekeskus?

Mis on armatuurlaualehe?

Aruandekeskuse avalehe ülevaade

Aruandekeskuse saidiga komponentide ülevaade

Mis on aruandekeskus?

Aruandekeskus on saidi Mall, mis on optimeeritud haldamiseks ja kuvamiseks aruannete, armatuurlaualehtede ja tootluse võtmenäitajad (KPI-d). See võib olla keskne koht meeskonna, osakonna või asutuse talletada, tuua ja muuta ühiskasutusega aruandeid. Kellel on vajalikud õigused igaüks saab luua aruandekeskuse saidiga kõikjal saidikogumis.

Aruandekeskuse saidi malli valimine

Üks aruandekeskus on vaikimisi loodud iga saidikogumi ülemise taseme saidil ning kuvatakse ülemisel lingiribal vahekaardina Aruanded.

Vahekaart Aruanded ülemisel lingiribal

Aruandekeskus sisaldab eri dokumenditeeki Office Excel 2007 töövihikute, SQL-aruandlusteenuste, armatuurlaualehtede ja muude aruannete sirvimiseks. Aruandekeskust saab kasutada isikupärastatud aruannete ja armatuurlaualehtede määratlemiseks, aruannete sirvimiseks kategooria järgi või tulevaste aruannete kalendri vaatamiseks ning neist oluliste tellimiseks.

Andmete kuvamisõiguste kohandamiseks saate armatuurlaual liita olemasolevatele veebiosadele hulgaliselt veebiosade filtreid, selleks et muuta andmete vaadet. Näiteks võib ühe piirkonna müügijuhile esitada teise piirkonna müügijuhile esitatavast erineva müüginäitajate kuva.

Lehe algusse

Mis on armatuurlaualeht?

Armatuurlaualeht on aruandekeskuse oluline aspekt. Armatuurlaualehed on tööriistad, mida kasutatakse oleku edastamiseks ja tegevuste käivitamiseks. Office SharePoint Server 2007 armatuurlaud on veebilehemall, mis võimaldab kokku panna ja kuvada ühildumatutest allikatest (nt aruanded, diagrammid, näitajad ja tootluse võtmanäitajad) pärinevaid andmeid. Saate luua oma armatuurlaualehe, kasutades selleks mitmesuguseid veebiosi, või lisada veebiosi teie saidil olevatele lehtedele. Mõnega neist veebiosadest saate tutvuda järgmise näite abil.

Näidisarmatuurlaud

1. Sisuredaktori veebiosa — kasutatakse vormindatud teksti, tabelite ja piltide jaoks.

2. Kontaktteabe veebiosa — kasutatakse selle lehe või saidi kontakti andmete kuvamiseks.

3. Tootluse võtmenäitajate veebiosa — kuvab eesmärgi suunas liikumise oleku näitajate loendit.

4. Excel Web Accessi veebiosad — need kolm ala kasutavad Excel Web Accessi Exceli töövihikutega suhtlemisel ja töövihikuandmete lehel kuvamisel.

Lehe algusse

Aruandekeskuse avalehe ülevaade

Aruandekeskuse põhikomponendiks on avaleht, mis ilmub vahelehe Aruanded klõpsamisel. See leht on esiletõstetud ja summeeritud äriteabele juurdepääsu põhiportaaliks. Lehel kuvamiseks valitava teabe saab uuendada mitmesugustest allikatest ning teave esitatakse veebiosade kogumi kaudu nagu SharePointi saidi kõigil lehtedel. Kui omate vähemalt õigustaset Arendaja, saate vajaliku äriteabe kiireks vaatamiseks ja sellele juurdepääsuks veebiosasid lisada, muuta või ümber korraldada.

Näpunäide. : Kui sirvite aruandekeskuse avalehele esmakordselt: Office SharePoint Server 2007 sisaldab näidisarmatuurlehe, näidisandmete, näidis-KPI-de linke ning teavet andmeühendusteegi kohta. Enne oma avalehe kohandamist võiks teid abistada sellel lehel pakutud teabega tutvumine. Veebiosadega töötamise lisateabe lingi leiate jaotisest Vt ka.

Järgmisel joonisel kuvatakse aruandekeskuse avalehe põhikomponente.

Aruandekeskuse Avaleht

1. Pakub kasulikku teavet aruandekeskuse esmakasutajate jaoks, k.a näidisarmatuurlaua, näidisandmete, näidis-KPI-de lingid ning andmeühendusteegi teave.

2. Lisage aruandekeskuse kasutajatele olulisi teadaandeid.

3. Lisage või muutke teie võrguga ühendatud kontakte.

4. Näidis-KPI-d kuvatakse loendivaate veebiosa kasutamisel aruandekeskuse avalehel vaikimisi.

5. Lisage oluliste dokumentide või teabe juurde viivaid linke selle kokkuvõttelingi veebiosa abil.

6. Lisage avalehel reklaamitavate sündmuste juurde viivaid linke selle loendivaate veebiosa abil.

Lehe algusse

Aruandekeskusesaidi komponentide ülevaade

Aruandekeskuse kiirkäivituspaanil on mitmeid loendeid ja teeke, mida saate kasutada oma aruannete ja andmeallikate haldamisel. Ressursside talletamine eri teekides võimaldab iga ressursi versioone, töövooge ja õigusi eraldi konfigureerida. Nt saate konfigureerida õigused, mis lubavad andmeühendusi muuta või üles laadida ainult IT-osakonna liikmetel. Samuti saate konfigureerida Office SharePoint Server 2007 töövood nii, et uued aruanded vajavad kinnitamist. Siin kirjeldatakse järgmisi loendeid ja teeke.

Aruandeteek

Aruandeteek on põhiliseks hoidlaks kaht tüüpi failide jaoks: aruanded ja armatuurlaualehed. Aruanded on rakenduse Office Excel 2007 töövihikud, mis sisaldavad lähteandmeid armatuurlaualehtedel kuvamise jaoks. Armatuurlaualehti saab luua ühest või mitmest rakenduse Office Excel 2007 töövihikust ning kasutada elemente nagu KPI ja PivotChart.

Aruandeteek töötamine on sarnane muude teekidega töötamise. Saate laadige üles olemasolevad dokumendid, uusi faile luua, redigeerida dokumente, muuta veergude ja vaadete ja õiguste määramine. Õiguste aruannete määratakse samamoodi nagu mis tahes dokumendi või loendiüksuse. Õigusi saab seada teekide, kaustade või üksikuid faile. Aruandeteek erineb muude teekide, et see toetab täiustatud jaoks teenuse Excel Services aruandeid ja lihtsustab armatuurlaualehed, mis saab kuvada andmeid KPI-d ja Office Excel 2007 töövihikute loomist. Mis tahes teie loodud armatuurlaualehed salvestatakse see teek. Teenuse Excel Services kohta lisateabe saamiseks vt jaotist Exceli teenuste ja Excel Web Accessi töötamise alustamine.

Kui aruanded on loodud ja ühendatud Office SharePoint Server 2007 saidiga, saavad teised navigeerida aruandeteegis oleva aruandeni ning seda muuta, klõpsates faili nime. Aruannete haldamine on sama lihtne nagu aruandeteegis õigele aruandele navigeerimine ja allanoole klõpsamine.

Andmeühenduste teek

Aruandekeskuse tähtis osa on andmeühenduste teek - muude dokumenditeekide sarnane ühiskasutuses hoiukoht, kus talletatakse kahte eri tüüpi andmeühendusfaile:

  • Office'i andmeühenduse (ODC) failid sisaldavad atribuudikogumit, mis määratleb, kuidas kliendirakendust või portaaliteenust saab andmeallikaga ühendada. ODC-d määratlevad ka turvameetmete kasutamise andmeallikale juurdepääsul kasutaja poolt.

  • UDC-failid annavad andmeühendusteabe ülevaate rakenduse Microsoft Office InfoPath 2007 vormimallilt, kasutades mitmetasemelises arhitektuuris autentimisprobleemide käsitlemisel lihtsat sisselogimist (SSO) ning rakenduse InfoPath Forms Services veebi puhverserverit. Erinevalt muude Microsoft Office'i rakenduste poolt kasutatavatest ODC-vormingust, mis talletab andmebaasiühenduste teabe, saavad UDC-failid talletada mitmeid eri tüüpi andmeühendusi ning neid saab laiendada suvalist tüüpi teabe talletamise jaoks.

Andmeühenduste teek.

Andmeühenduste teegi üheks põhieeliseks on enamkasutatavate andmeühenduste taaskasutamise võime. Nt luues KPI kuvamiseks välisühendust, saate sirvida andmeühenduste teeki ja valida olemasolevate anndmeühendusfailide hulgast. Kui võrgus esineb ühte ühendust mõjutav muudatus, saab muudatused teha ühe korraga serveris asuvas vastavas andmeühendusfailis. Järgmise välisandmetega ühenduse värskendamise ajal saavad kõik kasutajaühendused värskenduse automaatselt. Office SharePoint Server 2007 toetab ühinemist järgmiste välisandmeallikatega:

  • Office Excel 2007 töövihik,

  • Office Access 2007 andmebaas,

  • muu OLEDB- või ODBC-andmeallikas,

  • Microsoft SQL Serveri andmebaas.

Aktiveeritud sisu kinnitamise funktsiooni puhul pakub andmeühenduste teek kõrgetasemelist kontrolli ja turvet. Osalemisõiguse tasemega saidi liikmed saavad faile teeki salvestada, kuid nt rakenduse Office InfoPath 2007 faile saab kasutada ainult omanik (kui sisu kinnitaja pole faili kinnitanud). Vaikimisi on kõigil arendaja õigusetasemega liikmetel üksuste kinnitamise õigus. Kokkuvõtteks: saate seadistada saidikogumi nii, et UDC-faile saavad kinnitada ainult teie poolt määratud isikud.

Märkus. : Andmekogumid peaks olema konfigureerinud teie administraator või kasutatavaid andmeallikaid ja teie võrgunduse infrastruktuuri tundev inimene.

Aruannete kalender

Aruande kalender on kalender loend, mis sisaldab aruande või aruande ajakava kuupäeva seotud teavet. Näiteks saate kasutada aruande kalendri tähistamiseks aruandeandmete värskendatakse või laaditud ja meeldetuletuse Teavita mind funktsiooni. Saate hallata ja analüüsida kalendriteabe Office Excel 2007 või Office Access 2007. Saate ühendada ja sünkroonida aruande kalender kalendri Office Outlook 2007 ja, nagu muude aruandekeskuse loendite abil saate muuta vaateid, hallata loendi sätted ja muudeks tegevusteks. Lisateavet SharePointi kalendrite Office Outlook 2007ühenduse loomise kohta leiate artiklist vaatamine ja värskendamine SharePointi kalendritrakenduses Office Outlook 2007 spikker.

Viiteteek

Viiteteek toimib dokumenditeekina, kus talletate dokumente, mis saavad inimesi aidata aruandekeskuses liikumisel ja selle kasutamisel. Teegis asuvad dokumendid peaksid sisaldama kõike, mida teised peaksid teadma teie poolt kohandatud aruandekeskuses ringi liikumiseks.

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×