Aruande muutmine või redigeerimine

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Selles teemas kirjeldatakse meetodite abil saate muuta olemasoleva aruande. Microsoft Office Access 2007 pakub kahte vaadet, mille abil saate muuta oma aruande: küljendivaade ja Kujundusvaade. Teie valida, millist vaadet kasutada sõltub sellest, millist kindla tööülesande mida soovite täita. Võite lõpuks nii vaadete abil tehke soovitud muudatused.

Selle artikli teemad

Küljendivaade

Kujundusvaade

Vaadete vaheldumisi aktiveerimine

Aruande muutmine küljendivaates

Aruande muutmine kujundusvaates

Küljendivaade

Küljendivaates on aruannet kõige lihtsam muuta ja selle kaudu saate teostada peaaegu kõiki rakenduse Office Access 2007 aruande muudatusi. Küljendivaates on aruanne käivitatud, seega näete oma andmeid nii, nagu nad on printimisel kuvatakse. Samas saate selles vaates teha ka aruande kujunduse muudatusi. Kuna aruande muutmise ajal on andmed näha, on see vaade kõige kasulikum veerulaiuste määramisel, rühmitamistasemete lisamisel või suvalise muu aruande välimust ja loetavust mõjutava tööülesande sooritamisel. Järgmine joonis kujutab küljendivaates kuvatud klientide telefoniraamatu aruannet.

Küljendivaates kuvatud aruanne

Küljendivaates kuvatud aruanne ei ole päris sarnane prinditud aruandega. Näiteks puuduvad küljendivaates leheküljepiirid. Kui kasutasite lehekülje häälestust, et vormindada oma veergudega aruanne, ei kuvata küljendivaates ka veerge. Siiski annab küljendivaade väljaprindi väga täpse lähenduse. Kui soovite näha, kuidas aruanne printimisel välja näeb, kasutage prindi eelvaadet.

Mõnda tööülesannet ei saa küljendivaates sooritada – selleks peate aktiveerima kujundusvaate. Mõnel juhul kuvab Access teate, et peate teatud muudatuse tegemiseks aktiveerima kujundusvaate.

Lehe algusse

Kujundusvaade

Kujundusvaates näete oma aruande struktuuri üksikasjalikumalt. Näete aruande, lehe ja rühmade päise- ja jaluseribasid. Kujundusvaates ei ole aruanne käivitatud, seega ei näe te sellega töötamisel alusandmeid. Siiski saate teatud tööülesandeid kujundusvaates sooritada hõlpsamalt kui küljendivaates. Näiteks saate

 • lisada aruandesse mitmesuguseid juhtelemente (nt silte, pilte, jooni ja ristkülikuid);

 • redigeerida tekstivälja juhtelemendi allikaid tekstivälja kaudu, atribuudilehte kasutamata;

 • muuta teatud atribuute, mis ei ole küljendivaates saadaval.

Järgmine joonis kujutab kujundusvaates kuvatud klientide telefoniraamatu aruannet.

Kujundusvaates kuvatud aruanne

Lehe algusse

Vaadete vaheldumisi aktiveerimine

Access pakub vaadete vaheldumisi aktiveerimiseks mitut meetodit. Kui aruanne on avatud, tehke muu vaate aktiveerimiseks ühte järgmistest.

 • Paremklõpsake navigeerimispaanil soovitud aruannet ja klõpsake kiirmenüüs soovitud vaadet.

 • Paremklõpsake aruandevahekaarti või aruande tiitliriba ja klõpsake kiirmenüüs soovitud vaadet.

 • Vahekaardil Avaleht jaotise Vaade nuppu vaate vahetamiseks Saadaolevad vaated. Teise võimalusena saate nupu Vaadeall olevat noolt ja valige üks järgmistest Saadaolevad vaated menüüst. Prindi eelvaade pole saadaval, selle menüü.

  Accesi riba pilt

 • Paremklõpsake aruandes tühja ala ja seejärel soovitud vaadet. Kui aruanne on avatud kujundusvaates, peate paremklõpsama väljaspool kujundusruudustikku.

 • Klõpsake üht Accessi olekuriba väikestest vaateikoonidest.

Kui aruanne pole avatud, topeltklõpsake navigeerimispaanil aruannet, et avada see aruandevaates. Aruande avamiseks muus vaates paremklõpsake navigeerimispaanil aruannet ja klõpsake soovitud vaadet kiirmenüüs.

Märkus.: Kui muudate aruannet (nt postitussildi aruannet), mille puhul kasutasite mitme veeru loomiseks lehekülje häälestust, saate veerge näha ainult prindi eelvaates. Kui kasutate aruande vaatamiseks aruande- või küljendivaadet, kuvab Access andmed ühes veerus.

Lehe algusse

Aruande muutmine küljendivaates

Selles jaotises kirjeldatakse levinumaid küljendivaates tehtavaid aruandemuudatusi.

Veeru või välja laiuse muutmine

Rea või välja kõrguse muutmine

Välja lisamine

Juhtelementide paigutus

Välja või veeru kustutamine

Lehe häälestuse muutmine

Välja vormingu muutmine

Tekstivälja sidumine muu väljaga (juhtelemendi juhtallika muutmine)

Aruande kirjeallika muutmine

Välja teksti murdmine

Ruudujoonte lisamine

Logo või muu pildi lisamine või muutmine

Aruande pealkirja lisamine või redigeerimine

Leheküljenumbrite, praeguse kuupäeva või praeguse kellaaja lisamine

Veeru või välja laiuse muutmine

 1. Klõpsake reguleeritava veeru üksust.

  Üksuse ümber joonistatakse ääris näitamaks, et väli on valitud.

 2. Lohistage äärise vasakut või paremat serva soovitud laiusega veeru saamiseks.

Lehe algusse

Rea või välja kõrguse muutmine

 1. Klõpsake reguleeritava rea üksust.

  Üksuse ümber joonistatakse ääris näitamaks, et väli on valitud.

 2. Lohistage äärise ülemist või alumist serva soovitud kõrgusega rea saamiseks.

Lehe algusse

Välja lisamine

 • Klõpsake menüü Vorming jaotises juhtelemendid nuppu Lisa olemasolevad väljad. Nupu pilt

  Kuvatakse saadaolevate väljade loend. Muudes tabelites saadaolevad väljad kuvatakse jaotises Muudes tabelites saadaolevad väljad.

 • Lohistage väli paanilt Väljaloend aruandele. Välja teisaldamisel näitab esiletõstetud ala kohta, kuhu väli hiirenupu vabastamisel paigutatakse.

  Märkus.: Mitme välja korraga lisamiseks hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake paanil Väljaloend soovitud välju. Seejärel vabastage juhtklahv ja lohistage väljad aruandele. Väljad paigutatakse üksteisega külgnevalt.

Lehe algusse

Juhtelementide paigutus

Juhtelementide paigutuse määrab juhik, mille abil joondatakse juhtelemendid aruande ühtlase välimuse huvides horisontaalselt ja vertikaalselt. Juhtelementide juhik on kui tabel, mille iga lahter sisaldab juhtelementi. Järgmiste juhiste abil selgitatakse, kuidas paigutusse juhtelemente lisada, neid eemaldada või ümber paigutada.

Juhtelemente saab paigutada kahel viisil: tabelina ja virnana.

 • Tabelpaigutuse korral asuvad juhtelemendid ridades ja veergudes (nagu arvutustabelis) ning sildid paiknevad ülal. Tabelpaigutus ulatub alati üle kahe vormisektsiooni. Kummas sektsioonis ka juhtelemendid poleks, on sildid alati selle sektsiooni kohal olevas sektsioonis. Järgmisel joonisel on kujutatud lihtne tabelpaigutus.

  Tabelina paigutatud juhtelemendid

 • Virnpaigutuse korral asuvad juhtelemendid vertikaalselt (nagu näiteks pabervormi puhul) ja sildid paiknevad juhtelementidest vasakul. Virnpaigutus mahub alati ühte aruandesektsiooni. Järgmisel joonisel on kujutatud lihtne virnpaigutus.

  Virnana paigutatud juhtelemendid

Aruandes võib olla mitu kumbagi tüüpi paigutust. Näiteks võib teil olla tabelpaigutus, et luua iga kirje jaoks andmerida, ja selle all üks või enam virnpaigutust, mis sisaldavad veel sama kirje andmeid.

Uue juhtelementide paigutuse loomine

Access loob automaatselt juhtelementide veergpaigutused järgmistel juhtudel.

 • Uue aruande loomiseks klõpsate menüü Loo jaotise Aruanded nuppu Aruanne Nupu pilt .

 • Uue aruande loomiseks klõpsate menüü Loo jaotise Nupu pilt Aruanded nuppu Tühi aruanne ja lohistate seejärel aruandesse välja paanilt Väljaloend.

Olemasolevas aruandes uue juhtelementide paigutuse loomiseks tehke järgmist.

 1. Valige juhtelement, mille soovite paigutusse lisada.

 2. Kui soovite samasse paigutusse lisada veel juhtelemente, hoidke all tõstuklahvi (SHIFT) ja valige soovitud juhtelemendid.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake menüü Korraldamine jaotise Juhtelemendi paigutus nuppu Tabelina Nupu pilt või Virnana Nupu pilt .

  • Paremklõpsake valitud juhtelementi või -elemente, osutage käsku Paigutus ja klõpsake seejärel käsku Tabelina Nupu pilt või Virnana Nupu pilt .

Access loob juhtelementide paigutuse ja lisab sellele valitud juhtelemendid.

Tabelpaigutuse muutmine virnpaigutuseks ja vastupidi

Paigutuse tüübi muutmiseks tehke järgmist.

 • Valige kogu juhtelementide paigutus, klõpsates paigutuse ülemises vasakpoolses nurgas asuvat oranži paigutusselektorit.

  Nüüd on valitud kõik paigutuse lahtrid.

 • Tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake menüü Korraldamine jaotises Juhtelemendi paigutus soovitud paigutustüüpi (Tabelina Nupu pilt või Virnana Nupu pilt ).

  • Paremklõpsake juhtelementide paigutust, osutage käsku Paigutus ja klõpsake seejärel soovitud paigutustüüpi.

Access paigutab juhtelemendid ümber vastavalt valitud paigutustüübile.

Paigutuse tükeldamine kaheks

Juhtelementide paigutuse tükeldamiseks tehke järgmist.

 1. Hoidke all tõstuklahvi (SHIFT) ja klõpsake neid juhtelemente, mida soovite uude paigutusse teisaldada.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake menüü Korraldamine jaotises Juhtelemendi paigutus soovitud uut paigutustüüpi (Tabelina Nupu pilt või Virnana Nupu pilt ).

  • Paremklõpsake valitud juhtelemente, osutage käsku Paigutus ja klõpsake seejärel soovitud uut paigutustüüpi.

Access loob uue juhtelementide paigutuse ja lisab sellele valitud juhtelemendid.

Paigutuse juhtelementide ümberkorraldamine

 • Juhtelemendi saate seda paigutuses lohistades soovitud asukohta teisaldada. Välja lohistamisel näitab horisontaal- või vertikaaljoon kohta, kuhu väli hiirenupu vabastamisel paigutatakse.

 • Juhtelemendi saate teisaldada ühest paigutusest teise sama tüüpi paigutusse. Näiteks saate juhtelemendi lohistada ühest virnpaigutusest teise virnpaigutusse, kuid mitte virnpaigutusest tabelpaigutusse.

Juhtelementide lisamine paigutusse

Paani Väljaloend uue välja lisamiseks mõne olemasoleva juhtelemendi paigutus   

 • Lohistage väli paanilt Väljaloend paigutusse. Horisontaal- või vertikaaljoon näitab kohta, kuhu väli hiirenupu vabastamisel paigutatakse.

Olemasolevate juhtelementide lisamiseks olemasolevasse paigutusse tehke järgmist.   

 1. Valige esimene juhtelement, mille soovite paigutusse lisada.

 2. Kui soovite samasse paigutusse lisada veel juhtelemente, hoidke all tõstuklahvi (SHIFT) ja valige soovitud juhtelemendid. Saate valida ka teiste paigutuste juhtelemente.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui aruanne on avatud kujundusvaates, lohistage valitud väljad paigutusse. Horisontaal- või vertikaaljoon näitab kohta, kuhu väljad hiirenupu vabastamisel paigutatakse.

  • Kui aruanne on avatud küljendivaates, tehke järgmist.

   1. Klõpsake menüü Korraldamine jaotises Juhtelemendi paigutus seda paigutusetüüpi, kuhu soovite juhtelemente lisada. Kui soovite juhtelemente lisada tabelpaigutusse, klõpsake nuppu Tabelina. Kui soovite juhtelemente lisada virnpaigutusse, klõpsake nuppu Virnana.

    Access loob uue paigutuse ja lisab sellele valitud juhtelemendid.

   2. Lohistage uus paigutus olemasolevasse paigutusse. Horisontaal- või vertikaaljoon näitab kohta, kuhu väljad hiirenupu vabastamisel paigutatakse.

Juhtelementide eemaldamine paigutusest

Kui eemaldate paigutusest juhtelemendi, saate selle paigutada suvalisse kohta aruandes teiste juhtelementide asukohta mõjutamata.

 • Valige juhtelement, mille soovite paigutusest eemaldada. Mitme juhtelemendi valimiseks hoidke all tõstuklahvi (SHIFT) ja klõpsake eemaldatavaid juhtelemente. Paigutuse kõigi juhtelementide valimiseks klõpsake paigutuse ülemises vasakpoolses nurgas asuvat paigutusselektorit.

 • Tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake menüü Korraldamine jaotise Juhtelemendi paigutus nuppu Eemalda Nupu pilt .

  • Paremklõpsake üht valitud juhtelementi, osutage käsku Paigutus ja klõpsake seejärel käsku Eemalda.

   Access eemaldab valitud juhtelemendid paigutusest.

Näpunäide.: Juhtelemendile lisatav juhtelemendi paigutus, kui teisaldate need vältimiseks vajutage ja hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja lohistage see soovitud juhtelement.

Lehe algusse

Välja või veeru kustutamine

 1. Klõpsake kustutatavat välja või veergu või selle silti või veerupäist.

  Access joonistab üksuse ümber äärise näitamaks, et see on valitud.

 2. Vajutage kustutusklahvi (DELETE).

Lehe algusse

Lehe häälestuse muutmine

Kasutage suuruse, suuna, veeriste jm muutmiseks menüü Lehe häälestus jaotist Küljendus.

 1. Klõpsake menüüd Lehe häälestus.

 2. Muu paberisuuruse valimiseks klõpsake jaotise Küljendus nuppu Suurus Viiktekst 1 .

 3. Paberi suuna muutmiseks klõpsake nuppu Vertikaalpaigutus Nupu pilt või Horisontaalpaigutus Nupu pilt .

 4. Aruande veeriste reguleerimiseks klõpsake nuppu Veerised Nupu pilt .

Lehe algusse

Välja vormingu muutmine

 1. Valige väli, mida soovite vormindada.

 2. Klõpsake menüü Vorming tööriistade abil jaotises Font soovitud vormingu rakendamine.

  Accesi riba pilt

Lehe algusse

Tekstivälja sidumine muu väljaga (juhtelemendi juhtallika muutmine)

 1. Klõpsake veergu või välja, mille juhtallikat soovite muuta.

  Üksuse ümber joonistatakse ääris näitamaks, et väli on valitud.

 2. Kui atribuudileht pole praegu kuvatud, vajutage selle kuvamiseks klahvi F4.

 3. Seadke atribuudilehe vahekaardi Andmed atribuudi Juhtelemendi allikas väärtuseks uus väli. Välja võite valida kas ripploendist või tippida avaldisena. Lisateavet avaldiste kohta leiate praeguse artikli jaotise Vt ka linkide kaudu.

Lehe algusse

Aruande kirjeallika muutmine

 1. Kui atribuudileht pole kuvatud, vajutage selle kuvamiseks klahvi F4.

 2. Valige atribuudilehe ülaosas olevast ripploendist Aruanne.

 3. Klõpsake atribuudilehe vahekaarti Andmed.

 4. Valige ripploendist Kirjeallikas tabel või päring, mida soovite kirjeallikana kasutada, või klõpsake päringukoosturi kuvamiseks Koosturi nupp .

  Märkus.: Kui aruanne põhineb tabelil, küsib Access, kas soovite luua tabelil põhineva päringu. Päringukoosturi kuvamiseks ja päringu loomiseks klõpsake nuppu Jah. Toimingu katkestamiseks klõpsake nuppu Ei. Kui otsustate päringu loomise kasuks, muutub uus päring aruande kirjeallikaks. Päring luuakse "manustatud" päringuna, mis tähendab, et see talletatakse aruande atribuuti Kirjeallikas, mitte eraldi päringuobjektina.

Lehe algusse

Välja teksti murdmine

 1. Kui atribuudileht pole kuvatud, paremklõpsake välja, mille teksti soovite murda, ja klõpsake käsku Atribuudid. Muul juhul klõpsake lihtsalt välja, et see valida.

 2. Seadke atribuudilehe vahekaardi Vorming atribuudi Võib kasvada väärtuseks Jah.

Lehe algusse

Ruudujoonte lisamine

Kui teie juhtelemendid asuvad juhtelementide paigutuses, saate nende paremaks visuaalseks eraldamiseks lisada ruudujooned. Lisateavet juhtelementide paigutuse kohta leiate teemast Juhtelementide paigutus.

 1. Klõpsake juhtelementide paigutuse suvalist välja.

  Välja ümber joonistatakse ääris näitamaks, et see on valitud.

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises ruudujoonedruudujooned.

  Accesi riba pilt

 3. Valige soovitud ruudujoonte laad.

Märkus.: Ruudujooni saate lisada ka juhtelementide paigutuse suvalist välja klõpsates, osutades seejärel käsku Paigutus, käsku Ruudujooned ja valides lõpuks soovitud ruudujoonte tüübi.

Lehe algusse

Logo või muu pildi lisamine või muutmine

Järgevates juhistes kirjeldatakse, kuidas aruandesse logotööriista abil logo lisada ja kuidas pildijuhtelemendi või seal sisalduva pildi suurust muuta.

Logo lisamine

 • Klõpsake menüü Vorming jaotises juhtelemendid nuppu Logo. Nupu pilt

  Kuvatakse dialoogiboks Pildi lisamine.

 • Liikuge sirvides kaustani, kuhu logofail on talletatud, ja topeltklõpsake seda.

  Access lisab logo aruande ülemisse vasakusse nurga.

Logo või muud pilti sisaldava juhtelemendi suuruse muutmine

 1. Klõpsake pilti sisaldavat juhtelementi.

  Juhtelemendi ümber joonistatakse ääris näitamaks, et see on valitud.

 2. Paigutage kursor äärisele. Kui kursor muutub kahe otsaga nooleks, saate seda lohistada nooltega näidatud suunas, et pildijuhtelementi suuremaks või väiksemaks muuta.

Pange tähele, et pildi atribuudi Suuruserežiim vaikeväärtus on Piira, mis tähendab, et pilt jääb sama suureks, olenemata sellest, kui suureks või väikseks te pildijuhtelemendi teete. Kui soovite, et juhtelemendi suuruse muutmisel muutuks ka pildi suurus, tehke järgmist.

Juhtelemendi sees oleva logo või pildi suuruse muutmine

 1. Valige pilt.

 2. Kui atribuudileht pole veel kuvatud, vajutage selle kuvamiseks klahvi F4.

 3. Seadke atribuudilehe vahekaardi Vorming atribuudi Suuruserežiim väärtuseks soovitud suvand.

Säte

Kirjeldus

Piira

Pilt jääb sama suureks olenemata sellest, kui suureks või väikseks pildijuhtelemendi teete. Kui teete pildijuhtelemendi pildist väiksemaks, siis pilti lõigatakse.

Venita

Pilti venitatakse nii vertikaal- kui horisontaalsuunas, et see vastaks pildijuhtelemendi suurusele. Pildi algne kuvasuhe ei säili, mistõttu võib selle sätte korral olla tulemuseks moonutatud pilt, kui te pildijuhtelemendi kõrgust ja laiust täpselt ei sea.

Suumi

Pildijuhtelemendi suuruse muutmisel kohandatakse pilt nii suureks kui võimalik ilma pildi algset kuvasuhet mõjutamata.

Lehe algusse

Aruande pealkirja lisamine või redigeerimine

Järgmiste juhiste abil selgitatakse, kuidas lisada või redigeerida aruande pealkirja sisaldavat silti

Aruande pealkirja lisamine

 • Klõpsake menüü Vorming jaotises juhtelemendid nuppu tiitel. Nupu pilt

  Aruande päisesse lisatakse uus silt ja aruande nimi sisestatakse teie eest aruande pealkirja ehk tiitlina.

 • Sildi loomisel valitakse sildi tekst teie eest – juhul kui soovite seda muuta, saate lihtsalt soovitud pealkirja tippimist alustada.

 • Kui olete lõpetanud, vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Aruande pealkirja redigeerimine

 1. Topeltklõpsake aruande pealkirja ehk tiitlit sisaldavat silti, et paigutada sinna kursor.

 2. Tippige aruande pealkirjaks soovitud tekst ja kui olete lõpetanud, vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Lehe algusse

Leheküljenumbrite, praeguse kuupäeva või praeguse kellaaja lisamine

Järgmiste juhiste abil selgitatakse, kuidas lisada aruandesse leheküljenumbrid ja praegune kuupäev või kellaaeg.

Leheküljenumbrite lisamine

 • Klõpsake menüü Vorming jaotises juhtelemendid nuppu Leheküljenumbrid. Nupu pilt

  Kuvatakse dialoogiboks Leheküljenumbrid.

 • Valige leheküljenumbrite vorming, paigutus ja joondus.

 • Kui te ei soovi esimesele leheküljele numbrit, tühjendage ruut Näita esilehe numbrit.

 • Klõpsake nuppu OK.

  Aruandesse lisatakse leheküljenumbrid. Aktiveerige prindi eelvaade, et näha, kuidas numbrid aruande printimisel välja näevad.

Kuupäeva või kellaaja lisamine

 • Klõpsake menüü Vorming jaotises juhtelemendid nuppu kuupäev ja kellaaeg. Nupu pilt

  Kuvatakse dialoogiboks Kuupäev ja kellaaeg.

 • Kui te ei soovi kuupäeva kaasata, tühjendage ruut Kaasa kuupäev.

 • Kui soovite kuupäeva kaasata, klõpsake soovitud kuupäevavormingu raadionuppu.

 • Kui te ei soovi kellaaega kaasata, tühjendage ruut Kaasa kellaaeg.

 • Kui soovite kellaaja kaasata, klõpsake soovitud kellaajavormingu raadionuppu.

  Dialoogiboksi jaotises Näidis kuvatakse valitud vormingutes näidiskuupäev ja -kellaaeg.

 • Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Aruande muutmine kujundusvaates

Mõnel juhul ei saa te aruandesse küljendivaates teatud muudatusi teha, selleks peate aktiveerima kujundusvaate.

Reanumbrite lisamine

 1. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Juhtelemendid nuppu Tekstiväli Nupu pilt .

 2. Klõpsake avatud ala, kus soovite kuvada reanumbrite jaotise. Enamasti on see jaotises üksikasjad. Tekstivälja on hiljem lõplikku asukohta teisaldada.

  Kui klõpsate aruande, loob Access uue köitmata tekstiväli.

 3. Klõpsake silti (vast loodud tekstiväljast vasakul) ja vajutage kustutusklahvi (DELETE).

 4. Klõpsake vast loodud tekstivälja valimiseks seda üks kord ja seejärel veel kord, et kursor tekstiväljale paigutada.

 5. Tippige = 1 ja vajutage sisestusklahvi ENTER.

 6. Kui atribuudileht pole veel kuvatud, vajutage selle kuvamiseks klahvi F4.

 7. Seadke atribuudilehe vahekaardi Andmed atribuudi Jooksev summa väärtuseks Üle kõigi.

  Märkus.: Kui tegu on rühmitatud aruandega ja te soovite iga rühma nummerdust alustada ühest, seadke atribuudi väärtuseks Üle rühma.

 8. Muutke tekstiväli kitsamaks. Selleks paigutage kursor tekstivälja parema serva suurusepideme kohale ja lohistage pidet vasakule. Jätke piisavalt ruumi aruande arvatava suurima reanumbri jaoks.

 9. Vajadusel tehke tekstivälja jaoks ruumi üksikasjasektsiooni vasakpoolseimas servas. Selleks lohistage selle sektsiooni olemasolevaid juhtelemente paremale või muutke kõige vasakpoolsema juhtelemendi suurust.

 10. Lohistage see soovitud kohta aruande asukoht uut tekstivälja.

 11. Reanumbrite nägemiseks aktiveerige aruandevaaade, prindi eelvaade või küljendivaade.

Rühmapäise kuvamine iga lehe alguses

Mitut lehte hõlmavate rühmade korral on kasulik iga lehe alguses kuvada rühmapäis, et teaksite, millises rühmas andmed on. Rühmapäise saate valida küljendivaates, kuid lihtsam on seda teha kujundusvaates.

 1. Topeltklõpsake rühmapäise sektsiooni selektorit (rühmapäise sektsiooni kohal olev horisontaalriba).

 2. Seadke atribuudilehe vahekaardi Vorming atribuudi Korda sektsiooni väärtuseks Jah.

Alamaruande avamine omaette kujundusvaateaknas

Aruande avamisel kujundusvaates avatakse kujundusvaates ka aruandes sisalduvad alamaruanded. Iga alamaruanne kuvatakse siiski vastava alamaruande-juhtelemendi sees, mitte eraldi aknas. Kuna alamaruanne on tihti liige väike, et sellega hõlpsalt töötada, on tavaliselt mugavam alamaruanne omaette aknas avada ja seda seal redigeerida. Alamaruande avamiseks uues aknas tehke ühte järgmistest.

 • Valige alamaruanne ja klõpsake menüü Kujundus jaotise Tööriistad nuppu Alamaruanne uues aknas Nupu pilt .

 • Klõpsake väljaspool alamaruande-juhtelementi veendumaks, et see pole valitud; seejärel paremklõpsake alamaruande-juhtelemendi sees ja klõpsake käsku Alamaruanne uues aknas.

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×