Andmevormide loomine SharePoint Designeri abil

Programmi SharePoint Designer 2010 abil saate vorme kasutades kiiresti oma äriandmeallikate jaoks põhjalikult kohandatud liideseid luua. Vormid on iga SharePointi saidi oluline osa, kuhu kogute kasutajatelt saadavaid andmeid. Vormide loomiseks tuleb esmalt lisada ühele saidi lehele andmevaade ja seejärel lisada vormidena andmeallika üksikud väljad. Kasutajad saavad aga vormi kasutada andmete kirjutamiseks tagasi brauseris asuvasse andmeallikasse.

Vorme saab luu paljude andmeallikate jaoks, k.a andmebaasiühendused, XML-dokumendid ja SharePointi loendid ja teegid.

Selles artiklis kirjeldatakse üksikasjalikumalt vorme ja nende erinevaid loomisviise programmis SharePoint Designer 2010.

Artikli teemad

Mis on vorm?

Vormi lisamine lindi abil

Vormi lisamine paani Andmeallika üksikasjad abil

Soovitatavad järgmised toimingud

Mis on vorm?

Vormid põhinevad programmis SharePoint Designer 2010 andmevaatefunktsioonil. Seega oleks teil nende paremaks mõistmiseks vaja tundma õppida andmevaateid. Andmevaade on kohandatav andmeallika vaade. Andmevaate saab vaate või vormina lisada ASPX-lehele. Vaatena lisatud andmevaade võimaldab teil andmete esitamist vormindada – kui lisate andmevaate vormina saate andmeid brauseri kaudu redigeerida ning teie tehtud muudatused kirjutatakse tagasi algsesse andmeallikasse ja talletatakse seal.

Vormidena lisatavaid andmevaateid saab luua SharePointi loendite ja teekide, andmebaasiühenduste ja kohalike XML-dokumentide jaoks. Siiski ei toeta need SOAP- ja REST-veebiteenuse ühendusi. Vorm ise on alati redigeerimisrežiimis ja kuvab korraga ühte või mitut kirjet. Kasutajad saavad brauseri kaudu uusi kirjeid lisada ja olemasolevaid muuta (kuid nad ei saa kirjeid kustutada).

Kui lisate andmevaate, toob programm SharePoint Designer 2010 andmed andmeallikast XML-vormingus ja kasutab nende kuvamisel XSLT-teisendust. Pärast vormi lisamist lehele saate programmis SharePoint Designer 2010 veergude lisamiseks ja eemaldamiseks, väljade filtreerimiseks, sortimiseks ja rühmitamiseks kasutada andmevaate redigeerimisriistu. Fondiatribuutide, piltide, juhtelementide ja vormi üldpaigutuse muutmiseks saate kasutada WYSIWYG ("mida näed, seda saad") tööriistu.

Kui kasutate neid tööriistu, lisab programm SharePoint Designer 2010 vajaliku XSLT otse lehele, nii et teil pole vaja teada, kuidas XSL-i kirjutada. Kui soovite XSL-i kohandada, saate lehe alati koodivaates avada.

Märkus.:  Teine võimalus, mille abil saate kasutajatel lubada andmeid andmevaates lisada ja muuta, on lubada andmevaates tekstisisene redigeerimine. Lisateavet loendi- ja andmevaadete redigeerimise kohta leiate jaotisest Vt ka.

Lehe algusesse

Vormi lisamine lindi abil

Kõige kiiremini ja hõlpsamalt saab vormi luua programmi SharePoint Designer 2010 lindil oleva suvandi Andmevaated ja vormid abil. Sel viisil vormi loomisel saate valida kolme tüüpi vormi vahel: uue üksuse vorm, üksuse redigeerimisvorm ja üksuse kuvamisvorm. Kõiki vormitüüpe saab luua paljude andmeallikate (nt SharePointi loendid ja teegid, XML-failid ja andmebaasiühendused) jaoks.

Kui lisate vormi sel viisil, lisab programm SharePoint Designer 2010 lehele andmevormi veebiosa (DFWP). Kui see on lisatud, saate vormi kohandada lindil olevate andmevaate redigeerimissuvandite abil ja WYSIWYG ("mida näed, seda saad") tööriistade abil otse lehel.

Programmis SharePoint Designer 2010 lindi abil vormi lisamiseks tehke järgmist.

 1. Esmalt avage sait programmis SharePoint Designer 2010.

 2. Klõpsake navigeerimispaanil käsku Saidilehed.

 3. Valige leht, millele tahate andmevormi lisada.
  Kui andmevormi jaoks pole lehte, on teil vaja see ASPX-lehena või veebiosalehena luua.

 4. Klõpsake menüü Leht jaotises Redigeerimine nuppu Redigeeri faili.

 5. Klõpsake pakutavat DIV- või vormivälja.
  Veebiosalehe DIV-sildiväli näeb välja selline:
  Saidi avamine programmis SharePoint Designer 2010
  ASPX-lehe vormiväli näeb välja selline:
  Saidi avamine programmis SharePoint Designer 2010

 6. Menüü Lisa jaotises Andmevaated ja vormid näete kolme vormivalikut:
  SPD vormid

 7. Valige vorm alltoodud kirjelduse järgi:

 8. Uue üksuse vorm – kuvatakse tühjad väljad ühe kirje jaoks. Iga väli on eraldi real, mille päiseks on selle välja nimi. Uue üksuse vormi abil saate andmeallikale andmeid lisada ühe kirje kaupa. Selleks et kasutajad saaksid uusi kirjeid lisada, tuleb teil vormile kaasata kõik vajalikud väljad.

 9. Üksuse redigeerimisvorm – vormina kuvatakse üks kirje. Iga välja jaoks on oma rida, mille päiseks on selle välja nimi. Üksuse redigeerimisvormi kasutades saate kirjeid redigeerida ükshaaval. Vorm sisaldab navigeerimislinke, mida saate kasutada järgmise või eelmise kirje kuvamiseks.

 10. Üksuse kuvamisvorm – kirje kuvatakse vaatena, mida ei saa redigeerida. Vormi kasutatakse tavaliselt kirje atribuutide kuvamiseks.

  Märkus.:  Kui soovite lisada vormi, millel kuvatakse kohe mitu kirjet, vaadake järgmist juhistekogumit, mille abil saate vorme luua tööpaani Andmeallika üksikasjad abil.

 11. Valige andmeallikas, mida soovite kasutada.

  Märkus.:  Üks menüü valikutest on Kohandatud loendivorm. Seda saab rakendada ainult SharePointi loendite ja teekide puhul. Lisateavet loendivormide kohta leiate jaotisest Vt ka.

 12. Täiendavate andmeallikate kuvamiseks klõpsake valikut Veel andmeallikaid, valige andmeallikas dialoogiboksist Andmeallika valimine ja klõpsake nuppu OK.

 13. Lehele lisatakse teie andmeallikast pärinevaid välju kuvav vorm.

Lehe algusesse

Vormi lisamine paani Andmeallika üksikasjad abil

Teine viis vormi loomiseks on lisada tühi andmevaade, valida loomisel kasutatav allikas ja kasutada üksikute väljade lisamiseks paani Andmeallika üksikasjad. See valik annab teile esmalt võimaluse valida, millised väljad vormile kaasata, ja seejärel saate valida kasutatava vormitüübi. Valida saab kolme tüübi vahel: ühe üksuse vorm, mitme üksuse vorm ja uue üksuse vorm.

Sel viisil vormi lisamisel lisab programm SharePoint Designer 2010 lehele andmevormi veebiosa (DFWP). Kui see on lisatud, saate vormi kohandada, kasutades andmevaate redigeerimissuvandeid lindil ja WYSIWYG ("mida näed, seda saad") tööriistu otse lehel.

Programmis SharePoint Designer 2010 vormi lisamiseks paani Andmeallika üksikasjad abil tehke järgmist.

 1. Avage sait programmis SharePoint Designer 2010.

 2. Klõpsake navigeerimispaanil käsku Saidilehed.

 3. Valige saidileht, millele tahate andmevormi lisada.
  Märkus. Kui andmevaate jaoks pole lehte, on teil vaja see ASPX-lehena või veebiosalehena luua. (Vt jaotise Vt ka teemat SharePointi lehtede loomine.)

 4. Klõpsake menüü Leht jaotises Redigeerimine nuppu Redigeeri faili.

 5. Klõpsake pakutavat DIV- või vormivälja.
  Veebiosalehe DIV-sildiväli näeb välja selline:
  Saidi avamine programmis SharePoint Designer 2010
  ASPX-lehe vormiväli näeb välja selline:
  Saidi avamine programmis SharePoint Designer 2010

 6. Klõpsake menüü Lisa jaotises Andmevaated ja vormid nuppu Andmevaade ja valige väärtus Tühi andmevaade.

 7. Klõpsake kuvatavas tühja andmeallika kohatäites teadet Andmeallika valimiseks klõpsake siin.
  Saidi avamine programmis SharePoint Designer 2010

 8. Valige dialoogiboksist Andmeallika valimine andmeallikas ja klõpsake nuppu OK.

 9. Kuvatakse tööpaan Andmeallika üksikasjad .
  Saidi avamine programmis SharePoint Designer 2010

 10. Valige tööpaanil väljad, mida soovite andmevormil kuvada. Mitme välja valimiseks hoidke väljade klõpsamise ajal all juhtklahvi (CTRL).

  Märkus.:  Sõltuvalt kasutatavast andmeallikast ei pruugi kõik väljad olla redigeeritavad. Näiteks pole redigeeritavad SharePointi loendi või teegi väljad Autor, Muutja ja muud süsteemiväljad.

 11. Klõpsake väärtust Valitud väljade lisamisviis ja seejärel valige üks järgmistest valikutest.

  • Ühe üksuse vorm – vormina kuvatakse üks kirje. Iga välja jaoks on oma rida, mille päiseks on selle välja nimi. Ühe üksuse vormi kasutades saate kirjeid redigeerida ükshaaval. Vorm sisaldab navigeerimislinke, mida saate kasutada järgmise või eelmise kirje kuvamiseks.

  • Mitme üksuse vorm – samal lehel kuvatakse vormidena mitu kirjet. Iga välja jaoks on oma veerg, mille päiseks on selle välja nimi. Mitme üksuse vormi kasutades saate kiiresti mitme kirje andmeid redigeerida ja seejärel muudatused korraga salvestada.

  • Uue üksuse vorm – kuvatakse tühjad väljad ühe kirje jaoks. Iga väli on eraldi real, mille päiseks on selle välja nimi. Uue üksuse vormi abil saate andmeallikale andmeid lisada ühe kirje kaupa. Selleks et kasutajad saaksid uusi kirjeid lisada, tuleb teil vormile kaasata kõik vajalikud väljad.

 12. Andmevorm lisatakse teie saidilehele.

Lehe algusesse

Soovitatavad järgmised toimingud

Kui olete programmis SharePoint Designer 2010 andmevaate loonud, saate seda andmevaate tööriistade ja WYSIWYG ("mida näed, seda saad") vormindusriistade abil kohandama hakata. Saate lisada ja eemaldada veerge, filtreerida andmeid, sortida ja rühmitada välju, rakendada tingimusvormingut jms. WYSIWYG tööriistade abil saate muuta tabeli üldpaigutust, lisada graafikaobjekte, vormindada teksti jne. Lisateavet loendi- ja andmevaadete redigeerimise kohta leiate jaotisest Vt ka.

NB!:  Vormidega töötamisel võib vormi kohandamiseks osutuda vajalikuks lisada veerupäistesse kirjeldav tekst, mis selgitab, millist andmesisestust tuleb teatud väljade puhul kasutada. Kui kasutate töötamisel andmeallikana SQL-andmebaasi, võib see nõuda kindla välja puhul arvväärtust. Kui kasutajad sisestavad selle asemel tekstiväärtuse, saavad nad vormi salvestamise katsel tõrketeate. Sel juhul peaksite lisama kirjeldava teksti iga eri andmesisestusnõudega välja juurde.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×